REKLAMA

Czy imigranci powinni mieć prawo głosu w wyborach w Polsce? Jak wyjść ze sporu z Ukrainą?

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2018-02-03 08:00
Prowadzący:
Czas trwania:
31:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Andrew Burn to weekendowy poranek stąd handlową do urzędu to od ósmy 8 Karolina Głowacka studia goście rock popowy czy dzień dobry dzień dobry historyczka ekspertka d s. ukraińskich Paweł Puchalski i dwukropka EU dzień dobry dzień dobry mamy 2 tematy dla państwa 1 z nich to reakcja ukraińskiej strony na nowelizację ustawy o IPN dominują te komentarze polsko izraelskie, ale również strona ukraińska poczuła się mocno dotknięta wprowadzonymi sformułowanie spot Rozwiń » sformułowaniami rozmawiamy o tym, więcej w drugiej części naszej rozmowy, ale na początek sprawa rozszerzenia praw wyborczych w Polsce Paweł Górski opublikował w Rzeczpospolitej magister teksty, w którym proponuje, aby cudzoziemcy mieli prawo głosowania w Polsce w wyborach samorządowych co państwo na to przepisy sobota małpa, a to kropkę FM cóż to za antypolski pomysł to nie jest antypolski pomysł jest jak najbardziej propolski pomysł wynikający z analizy tego jak będzie prawdopodobnie o to samo analizy po przeprowadzonej przez różne ośrodki jak będzie się kształtowała sytuacja demograficzna w Polsce, ale także sytuacja gospodarcza no i także to pokazuje jak w ogóle w pokazie mody to także uwzględnia, jakie są trendy są tym momencie imigracyjne do Polski można powiedzieć, więc w skrócie chodzi o to, żeby każdy cudzoziemiec, który przebywa na polskiej ziemi nielegalnie od 5 lat głosować w wyborach samorządowych, bo jest częścią tej lokalnej społeczności należy mu to się płaci w Polsce podatki jako właśnie ten teren płacący w Polsce podatki ma także ma nie tylko obowiązki wobec państwa polskiego ma także dużo praw i mógłby te prawa w taki sposób realizować w Polsce jest bierne i czy inne prawo wyborcze właśnie w tych wyborach samorządowych możemy dyskutować wierny równie poziomach tak również bierne możemy mieć wybieralny też moim zdaniem mógłby być wybieralne nikt w tym momencie za powstaje pytanie czy to w ogóle gdzieś istnieje tam takie ataki takie takie uregulowania no i okazuje się, że na poprawę się to istnieje bez żadnych problemów do każdego cudzoziemca z krajów Unii Europejskiej, dlatego że Polacy n p. mogą głosować w wyborach samorządowych w takiej Belgii albo w Niemczech ja sam głosowałem w Belgii w wyborach samorządowych do końca wtedy przyznam, że nie wiedziałem co robiłem po prostu poszedłem zobaczyć, bo byłem bardzo ciekawe zobaczyć w ogóle jak je w jak ten cały mechanizm zakreślił pan zaprosiłem zagłosowałem zrobiłem podstawowy diesel czy jakiś partyjny wtedy nocna na podstawie tego jak mieszkałem wówczas 2 lata w Belgii zagłosować mój kolega również z portalu Facebook, a on głosował w wyborach samorządowych w Niemczech on akurat zagłosował jeszcze bardziej po prostu można podać powód powiedzieć świadomi na takie siły, które faktycznie realizowały w jaki sposób jego interesy, więc jeżeli ja już kończy nie wiem czy tych Ukraińców i w ogóle wszystkich cudzoziemców w Polsce jest już 1 000 000 czy nie, ale po przyznają, że jest ich pełen pewnie jest kilkaset tysięcy on obecnie takich, którzy mogliby w Polsce na milionach uchodźców to ucieknę w kinie Helios w pół 1 000 00 0 uchodźców to co jest wiadomo, że te dość duże, że tak powiem błąd strony rządowej, która w, które w no niech czasami wprost dopuszcza się manipulacji mówiąc o imigrantach, ale o uchodźcach bada czy inaczej jeśli chodzi o to kryterium 5 pięcioletniego pobytu to obecnie wg urzędu d s. cudzoziemców z PSP spełniają 7 3  000 ludzi, więc mówimy o 7 3  00 0 ludzi, którzy rozproszeni po całym kraju mogliby oddać swój głos to nie jest duża siła polityczna, ale biorąc pod uwagę trendy demograficzne, że będzie tego więcej będą tutaj ludzie faktycznie dłużej zostawać to będzie za czas, jaki miało znaczenia mogę kupować co pani na takie pomysły w 2 7 Kia jak ja również wspieram takie pomysły i uważam jak do tego jeszcze podniesiono skomentował to taki sposób, że wybory to nie tylko prała również odpowiedzialność i osoby, którzy dostaną takie prawo głosować również będą ponosiły odpowiedzialność za ten wybór skoro to takie, gdzie MEN szacuje się nie taką ilością, którą bardzo często przeciwnicy takiej ataki takiego prowadzenia, a w odmianie polo w domu biurze 1 000 00 0 osób będzie głosowało za setki tysięcy osób będzie głosowało przeciw komu po państwu polskiemu to wyścig to jest manipulacja, bo ci osoby, którzy tutaj już zamieszkałe, którzy planują tutaj dłuższy pobyt, którzy płacą podatki legalnie przebywają legalnie mieszkają oni, żeby poczuli się również w tej wspólnocie swoimi, ale również muszą mieć teatr prof. Tomasz na daje im mandat tym osobom takiego poczucia odpowiedzialności już tej społeczności nie tylko być gościem, a również częścią bycia tej społeczności też pewnie większej podmiotowości natomiast Paweł Górski jako argument za tym, żeby n p. Ukraińcom Ukrainką Anną wymieniamy przede wszystkim tę narodowość, bo najwięcej jest imigracji właśnie są tego kraju dać prawo wyborcze w Polsce na poziomie lokalnym argumentem było to, że oto w unii Europejskiej mamy takie prawo na halę o coś jest ta Unia na to są jakieś większe przywileje obywateli w ramach Unii niż tych, którzy są spoza jeśli chodzi o podział w samej Unii oprawa wyborcze dla cudzoziemców z krajów trzecich to jednak nie wszystkie kraje mimo to na to pozwalają na 1 6 krajów pozwala właśnie na to, żeby cudzoziemcy z krajów spoza Unii Europejskiej mogli brać udział w życiu politycznym na poziomie samorządowym no i to jest to jest dosyć jasno wynika też konwencji rady Europy ta konwencja rady Europy właśnie precyzuje, że teren ten opiewa pięcioletni okres byłby tutaj właściwy dlatego, a i ona także przylgnął daje dużo tych argumentów tych argumentów, które my tutaj mówił praktyk prawdy przytaczamy, czyli ta podmiotowość czy też partycypacja czy też torze pełni obowiązki udział man to jest to jest wg rady Europy bardzo ważne Polskę tej konwencji nie ratyfikowała niestety i tutaj w Polsce wówczas nawet toczyły się bardzo duże spory o to kiedy w, jakiej wstępowaliśmy do Unii Europejskiej, bo jako obywatele tak jak mówiliśmy Unii Europejskiej możemy w wyborach samorządowych głosować w Polsce było pytanie jak dopuszcza obywateli tych krajów innych Unii Europejskiej do głosowania i w Polsce zakreślono to tylko na poziomie gminy to znaczy, jeżeli mamy Niemca, który przyjechał do Polski to może tylko na poziomie gminnym głosować ma tylko o Mamma biernej i czynne prawo wyborcze akurat w tych w tych wyborach i mają oczywiście też jeśli chodzi o wybory do parlamentu Europejskiego również może jak głosować głosować w Polsce co my wiemy w ogóle społeczności ukraińskiej w Polsce 3 czy są dziś przeprowadzą największe badanie się przyznać nie spotkano, że państwo tak czy Jemen wielkich ośrodkach czy tez mobilna grupa Ciech Grass przyjedzie do 1 miasta to zostają zostają na parę lat uczył zostałem innym czy czas do społeczności jakoś funkcjonuje wspólnie jako to Ukraińcy Ukrainki w Polsce czy się inny wtapiają w społeczeństwo chcą tego, bo też mi jak i jeśli chcemy jako Polska, aby przyjechali do nas przyjechały do nas osoby z innych krajów tutaj zostali do faktycznie prawo wyborcze też coś co było dało takie takie narzędzie nierzadko tworzono przebywanie pracujcie sobie tutaj zostawiać u nas swoje podatki swoją swoją pracę swój wysiłek, ale jednak to jest nasz kraj w inny albo dłużej, bo dużo wątków naraz wrzuciłam czy wiemy coś o tej społecznościowego po powrocie to, o czym, o czym pani Haniu doktor pyta Albin to jest obszar na pytanie jak spotykam żadnych badań, które by pokazywały widywał odpowiedź na wszystkie te pytania czy wszystkie wątki tutaj omówione wiemy, że ta społeczność ukraińska jest bardzo rozproszony wiemy, że jest też ruch już bardzo mobilna przyjeżdżając do pracy n p. do do Warszawy nie znaczy, że osoba od tych co pół roku zostanie w Warszawie może wyjechać do Wrocławia do Lublina do Białegostoku, ale my mówimy teraz od tych Ukraińcach, którzy właściwie nie będą mieli prawo głosować to, że nie dostaną tylko to prawo, bo to jest większość wie większa ilość Ukraińców natomiast, jeżeli mówimy o tych, którzy mogą dostać to prawo to zazwyczaj to osoby, którzy osiedlają się w 1 miejscu, którzy wezmą mają już stało pracy i Anny Nemś i zakładają również rodziny lub, przeprowadzając swoją rodzinę z Ukrainy myślę, że tutaj pewnym wyznacznikiem tego jak imigracja w Polsce się kształtuje jest to, jakie mamy duże ośrodki je miejskie i coś to co się z centrami usług wspólnych często tworzonych przez rozmaite firmy i nowe centra usług wspólnych dla firm nie lękajcie się i często z branży IT, które lokują się we Wrocławiu czy w Krakowie Warszawie Trójmieście to są właśnie głównie te ośrodki, do których ze względu także na kwestie językowe bardzo dużo imigrantów także z Ukrainy właśnie tam pracuje i toto to byłoby to byłby jakiś wyznacznik, czyli tych większych powiedz miastach mielibyśmy wtedy do czynienia przy realizacji tego postulatu z upolitycznieniem, jakby tego zjawiska imigracji miała jednak to zjawisko imigracji powinny być upolitycznione także z powodu tego, jakie są procedury zimna w ogóle wyszłam powinno być widoczne no mamy tutaj tysiące obywateli Ukrainy, którzy jakoś naprawdę nie są widoczni wiecie, gdzie jest to widzę oczywiście głównie w punktach gastronomicznych, bo tam bardzo często można spotkać zupełnie normalne, że Polacy tak samo w Londynie czy w innych miastach Wielkiej Brytanii, ale n p . w reklamach telefonii komórkowej na to jest napisane cyrylicą po ukraińsku Okaj faktycznie coś dzieje są tutaj inne są tutejsi obywatele, ale i w mediach nie ma zawartej z takiej dyskusji nie ma z nim analizowania tego tematu są przejechali dobrze trudny odcinek od utylitarnych się bardzo do tego podchodzi to znaczy, że psia przyjechali mają tutaj pracować właściwie to jak już pracują to to więcej niż nic nie dostają MiTo jest bardzo moim zdaniem złe podejście no bo jednak mówimy to o tym, że jednak chcielibyśmy, żeby zostali w Polsce no bo omówiliśmy wcześnie o tym, że takie są powiedzmy te potrzeby gospodarki tutaj jesteśmy akurat dość utylitaryzm w tej kwestii dobrze, ale z drugiej strony mamy do czynienia z żywymi ludźmi, którzy mają swoje przestrzenie specjalne i 3 z cienia ambicji chcieliby je realizować liści pozwolimy realizować te ambicje i aspiracji w ramach powiedzmy państwa polskiego to tym bardziej będą chcieli zostać, tym bardziej będą chcieli budować tutaj no państwo może już nie oparte na zasadzie wdzięczności, ale na zasadzie obywatelstwo ambitnie i pytanie czy Ukraińcy Ukrainki czują się w Polsce widoczni po skrócie informacji Radia TOK FM poprosimy o rok po powiecie o komentarz Ks Andrzej Budzik to weekendowy poranek stąd to bowiem od 2 1 2 1 Karolina Głowacka Paweł Górski jest Bóg krótka EU jest w studiu dzień dobry jeszcze raz trenażer ach te popowe historyczka ekspertka d s. ukraiński również w 2 dzień dobry rozmawiamy o tym, pomyśle, który badał Kurski zaprezentował swe Rzeczpospolitej, aby o to inne cudzoziemcy, którzy mieszkają w Polsce co najmniej 5 lat mają pobyt stały zdaje się to też jest 1 z argumentów mieli prawo czynne i bierne prawo wyborcze jeśli chodzi o wybory lokalne my rozmawiamy o tym, jaki by to mogą mieć wpły w na poczucie przynależności tutaj mnie do tego kraju również poczucie odpowiedzialności tej społeczności, a przez skrótem informacji zastanawialiśmy się również nad tym czy te tysiące głównie Ukrainą w Ukraińców i Ukrainy, którzy przyjechali za pracą do Polski czy też za edukacją czują się widocznie jako grupa bo, życząc taką tezę, że nie jakoś tak w tym w przestrzeni publicznej się o tym nie dyskutuje przyjechali pracują Super fajnie, ale nie ma dużych artykułów na temat przemienia się spotkamy, ale może się tutaj jest może się tutaj Mela czy czują się widocznie Olga poprawki to też narażały ich grupy społeczne mówimy, jeżeli mówimy o studentach to powstaje warto zwrócić uwagę, że po uwagę, że powstaje dużo takich organizacji studenckich dystryktu ukraińskich, ale i ta organizacja w i wspierają ukraińskich studentów promują ukraińskich studentów i Kryński student Ukrainy Rosji lub studenci z Ukrainy bardziej być może w ten sposób czuje się tutaj widoczni mówi się to również studentów ukraińskich i to jest ta grupa, która w większości zostanie w Polsce, które w większości, ale akurat będzie pracowała płaciła podatki i która ma najbardziej może się z in te groby z polskim społeczeństwem, bo zawsze podkreślam nie mówimy o asymilacji Wilno integracji prawo wyborcze również daje to mocne poczucie integracji ze społeczeństwem, że mówimy o imigrantach trudno im o emigrantach, którzy przyjeżdżają do pracy czasowej to by się wie o nim podejrzewam niezbyt mocno się zastanawiają czy trzecie są zauważalnie czy czy oni się dużo mówi oni przyjeżdżają na zarobek i wracają z tym do domu lub wyjeżdżają jeszcze dalej, bo poszukuje też pracę w Niemczech Hiszpanii 3 3 we Włochach Ano właśnie przez morze do drugiego tematu profesor notuje RM do ustawy o IPN nowelizacja ustawy o IPN, które z szeroko dyskutowana głównie z perspektywy do głębokiego napięcia, które nie wywołała na linii Polska Izrael, ale wywołana 5 również na linii Polska Ukraina, ponieważ mnie do tej nowelizacji nie zostały wpisane takie sformułowania jak zbrodniom ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z trzecią rzeszą niemiecką rzecz jest definiowana na jaw pozwolę sobie zacytować tezę długi fragment, ale lubię, kiedy rozmawia się o konkretach nie cytuje dom i jaka definicja tych zbrodni KK zbrodni ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskich formacji kolaborujących z trzecią rzeszą niemiecką w rozumieniu ustawy są czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1 9 2 5 1 9 5 0 polegające na stosowanie przemocy terroru oraz innych form naruszenia praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności zbrodniom ukraińskich nacjonalistów i członków ukraińskiej formacji kolaborujących z trzecią rzeszą niemiecką jest również udział w eksterminacji ludności żydowskiej oraz ludobójstwie na obywatelach drugiej Rzeczypospolitej na terenie Wołynia i Małopolski wschodniej koniec tej definicji i dlaczego w zasadzie ukraińscy politycy tak się denerwować w końcu politycy się zdenerwowali go przypomnimy, że w 20 1 5 roku w Ukrainie było przyjęto ustawę wg, który o, której członkowie Omon i ich AM formacji wojskowej kup pan o uznanie za ten okres, którzy walczyli z ukraińskiej armii powstańczych za tych, którzy walczyli za niepodległość Ukrainy i właściwie taras to idzie taką furę z taką konfrontację z tym przeczucie czy co się mówi w ustawie o IPN-ie w Polsce to wywołało burzę w Ukrainie, chociaż nie zapominajmy właściwie Rzym po torze wywołało oburzenie zawsze były również był traktowany w Ukrainie w takiej randze w sposób precyzyjny i nie każdy, kto komu rynkową czytał ustawę bardzo często używa tech to tego kolekcji tylko ekolog wybijali złu bunt od potępienia Bandery złą to tak samo jak w Polsce się mówiło tych ustawach ukraińskich również mówiono wyłącznie u panów było tej ustawie o biernym nudnym walczących o niepodległość Ukrainy również były takie skróty, że jeżeli tak swoją działalność kryminalną za za za korzyści mówi o zbrodniach tych formacji tak dalekich i niestety to nieporozumienie też powodowało powodowało taką w Fall in w mediach i takie napięcie polsko-ukraiński jak teraz ustawa o i tani w Polsce Paweł Puławski to jest bardzo złożone z prawa nie wydaje mi się, że jak przypomina sobie, bo obserwuję to to przypominam sobie taką scenę z filmu takiego języka lub amerykańskiego one się z offu plus idea jest taka scena, kiedy 2 bohaterowie jadą na siebie wprost traktorami teraz jest pytanie, który pierwszy skręci no tak naprawdę wydają się, że jesteśmy w tym momencie, że musimy ktoś musi zacząć skręcać tak czy ktoś musi de facto zostać tym cykorię w tym, że tego, żeby te stosunki w tym momencie naprawić, dlatego że ja widzę dużo błędów po stronie ukraińskiej mimo wszystko dotyczących tego jak jak ta ustawa czy jak w ogóle jest rozgrywana sprawa historycznej sprawa OUN -UPA i oczywiście tam nie ma do końca świadomości, że to jest antypolskie dopiero Polacy, zgłaszając to w rozmaity sposób, jakby coraz bardziej pokazują że, że jednak im się to nie podoba i Polacy mają jednak Polska strona ma jednak dużo racji mówiąc o tym, że tną mamy do czynienia, dlaczego nie można sobie pozwolić na bezrefleksyjne gloryfikowanie czy też jak to hydroizolacji może tak to lepiej określić ich realizację OUN-UPA ze strony Ukrainy nawet za pomocą właśnie takich takich ustaw natomiast jeśli chodzi o polską ustawę to wydaje mi się, że Polska popełnia duży błąd penalizuje on stoi to jeszcze, analizując takie, analizując powiedzmy tt jest bity mówienie o tych zbrodniach w taki sposób jak to jest zapisane w tej ustawie, czyli mówiąc wprost ukraińskich nacjonalistycznych można było bardzo też ciekawie prześledzić jak się kształtował się proces legislacyjny w ogóle całej tej ustawione zostały zgłoszone przez partię Kukiz 15 przestępcom sprawozdawcą był poseł Rzymkowski, który delikatnie mówiąc nie jest znany z dobrego stosunku do Ukrainy i jest to poseł powiedz mi, który bardzo mocno kapitalizmie politycznie na niechęci Polaków wobec Ukrainy i kapitalizmie politycznie na sentymencie tylko z takim nie sentyment się takim z tym sympatycznym, że tam piękne pola na Kresach tylko takie rewizjonistyczne można powiedzieć o sentymencie dotyczącym polskich Kresów, że nasza, że nasze, a właściwie to kiedyś mogłyby wrócić do ZUS wydaje mi się, że te po prawej stronie, bo po bardzo prawej stronie te ptaki sentymenty rewizjonistyczne coraz bardziej zaczynają odgrywać coraz większą rolę i ta ustawa jest m. in. wyrazem tego została przyjęta przez prawo sprawiedliwość trochę, żeby zapewne politycznie zagospodarować tę prawą część natomiast teraz popatrzmy, jakie będą mieć konsekwencje czy wy, bo jeżeli będziemy mieli kolejny powiedzmy poze w tak oto, że ktoś obraża Polskę na podstawie tego artykułu powinno to kto to będzie zaraz szum w mediach jest to jak będzie w mediach to zaraz będzie ze strony ukraińskiej odpowiedź naturalne, że będzie odpowiedź nie będziemy eskalować i eskalować jeszcze bardziej powiedzmy tak to dojdą do niczego nie doprowadzi do bramki w stosunkach polsko-ukraińskich o gazoport czy to faktycznie jest także strona ukraińska też tak nie najlepiej sobie poczyna jeśli chodzi o sprawy polityki historycznej niestety nie ja jako poziom, że teraz jak patrzymy na Ukrainę czy Polskę to można powiedzieć, że nie mieszek patrz Ukraina Polska Polska na Ukrainę to w prawie patrzyłem w lustro i gdzie z Tomaszem, bo politykę historyczną Ukrainie Anny, której skierowana również na to, że Ukraińcy byli wyłącznie z dnia ofiarą w tej historii swojej tak samo jak Polska teraz skręciło w tynk ten kierunek, że Polska jest trzecie Polacy są ofiarami historii i to twierdzenie, że ofiara nie może być nim być zbrodniarzem ona jest bardzo bardzo niebezpieczna bardzo niebezpieczne przede wszystkim dla polsko-ukraińskich stosunków z Gruzinem naszych rozmów o nasz w tej ustawie o IPN, że my jesteśmy ofiarą ukraińskiego nacjonalizmu, ale my nie byliśmy absolutnie jako naród Polski cokolwiek oznacza ta jednostka nie wiem jak to zapisać w prawie nudny odpowiedzialni za zbrodnie na narodzie żydowskim z kolei czy to, o czym mówi Olga opony czy faktycznie, że taka wizja, że ofiara nie może być waśni i to jest okres bardzo niebezpieczni bezpiecznie nie tylko dla rozwoju albo wewnątrz państwa i społeczeństwo zdrowego społeczeństwa, który jest w stanie krytycznie popatrzeć na swojej historii, bo nie ma takiego w historii żadnego państwa żadnego narodu, żeby nie było jakichś takich stron historii, które w, którym warto potępić, który warto potem do tego, żeby nikt się nie powtórzył, że nie zawsze byliśmy święci w tej historii teraz słyszymy po stronie ukraińskiej, że chcą przyjąć ustawę, wg której będzie, ale powiedziano, że Polska była okupantem Ukrainy to też droga donikąd to też droga bardzo niebezpieczna tych polsko-ukraińskich stosunków i to nakręcanie nakręcanie przez, a przede wszystkim polityków bo kiedy mówimy o ekspertach, którzy komentują te wydarzenia to często słyszymy też te zdrowe jest ten zdrowy rozsądek i to krytyki jak po stronie ukraińskiej ukraińskiej polityki tak po stronie Polski polskiej polityki, ale polityki niestety uprawiają politycy i widzimy, że akurat oni największy wpły w na tę społeczeństwo widzimy teraz są Ukrainie bardzo niebezpieczną w tendencji nie spada w dość mało ma mały procent tych co prawda spadku sympatii do Polski, ale i już możemy wybili w po billingi wnioskować, że być może to jest wpły w tych napięć jesienią między polską Ukrainą w tych wypowiedzi ze strony polskich ministrów, którzy w umówili taki sposób, że Ukraińcy się w odczuli bardzo bardzo bym w takiej sytuacji, że ktoś narzuca coś nie jest to dobre do właściwie tych dobrych relacji nie jest to dobry dla społeczeństwa zdrowego powtarzam rozwoju zdrowego społeczeństwa w Ukrainie i jaki w Polsce, czyli mówi pani, że obie strony mają zaufanie, gdy nie jest to tak teraz bardziej się burza strona ukraińska, bo rzeczywiście ten przepis ustawy o Polski od świni Rumniak nie równa temu przepisowi ustawy ukraińskiej, w której również się, mówi że na zaprzeczenie mobilne to, że UPA byli walczyli o niepodległość Ukrainy i wiąże się z odpowiedzialnością, dlatego że wg prawa ukraińskiego nie ma tej odpowiedzialności to jest martwy przepis, który nie nakłada się na praktykę natomiast w ustawie o IPN-ie jest bardzo wprost opisano na co się nakłada odpowiedzialność prawie ukraińskim nie ma zakazu mówienia o tym, że doszło do rzezi wołyńskiej jak rozumiem właśnie przede wszystkim tego nie ma tylko o tym, tylko właściwie można to te lata 2 2 paragraf z tej ustawy tłumaczy w różny sposób, że Ziobrze, że im podważanie w długim torze uparcie umów walczyli o niepodległość Ukrainy w właściwie mówi to jest ta jest bardzo gminie napisano tam dość przejrzysty i przejrzyście natomiast podkreślam nie ma wg prawa ukraińskiego tego, o czym bardzo często na początku mówiło się w Polsce, że Ukrainie będą w będzie odpowiedzialność karna za za to, jeżeli ktoś powie że, że na Wołyniu odbyły się czystki etniczne trzecie ludobójstwo w prawo Polski mieści się, że rzucimy okiem na tę ustawę to też będzie uderzy nas torze przeczytamy, że faktycznie tam jeśli chodzi o nazwanie jakiegokolwiek nacjonalizmu czy też jakiegokolwiek państwa to tutaj tylko właśnie mamy nazwanie nazwę ukraińscy nacjonaliści reszta to jest właśnie komunizm zbrodnie powiedzmy nazistowskie tego typu rzeczy to też jest bardzo bardzo, że tak powiem eskalują CMT napięcie w stosunkach były próby zmiany tego na poziomie Sejmu Senatu poprzez wrzucanie poprawek takich jak n p . że odmówiono banderowskich nacjonalizmie ten, ale te poprawki były powiedzmy odrzucane od razu, a właściwie nic się nic się tym nie zajmował z tym cokolwiek zmieniło Theory wrak tu ruchy mają trochę mogłoby zmienić tak no bo nie jednak można, by było pomówić o tym, że mówimy o nacjonalizmie powiedzmy to integralny, który był powiedzmy, którego symbolem w dużej mierze powiedzmy symbolem będą jednak nie nie nie aż tak powiedzmy głową ani ani twórcom było był Stepan Bandera no to jasno jednak odbiór w Polsce byłby byłby podobny natomiast nikt nawet nie jest nie zrobił takich ruchów, żeby próbować się już tak powiem finansować w tym wypadku nie poziom stóp napisano ukraińscy nacjonaliści nazwano to od góry do dołu tak zakreślono dość arbitralnie w ogóle w ich literatem ten przepis kiedyś będzie stosowany jest bardzo ważna sprawa, bo sądy w Polsce także kierują się na czymś takim, jaki przy interpretacji przepisów, które tutaj mamy normy generalnej to normy i twierdzenia też generalny, które będą tutaj dość problematyczne do interpretacji sądy wtedy będą kierowały się intencją ustawodawcy, który często jest wyrażona w uzasadnieniu do ustawy, a jeżeli przeczytamy uzasadnienie do tej ustawy to zobaczymy tam całą masę po prostu przekłamań tak i nadinterpretacji takich tez, które są przyjmowane bez dowodu, które często mają pokrycie w rozmaitych teza historyków, ale często też są można powiedzieć wprost no dyskusyjne Olga po powrocie wyszedł z gminami ciekawe trio z obserwuję jak potem się w Polsce działania ukraińskich nacjonalistów natomiast ostatnio można zauważyć, że nacjonalistyczna partia ukraińska korpus Narodowy bardzo młoda partia nacjonalistyczna, która co prawda ma bardzo małe poparcie natomiast bardzo głośno o nich słychać, ale jest bardzo skuteczna, bo różnych takich działaniach na poziomie medialnym media bardzo często piszą o korpusie Narodowym przedstawiciele korpusu narodowo zapraszani przez Stal przez przedstawicieli prawnych partii w Polsce na konferencje mamy nawet chociażby do Sejmu i to mnie dziwi, że znalazło się w ustawie znalazł się w ustawie przepisy mają ukraińskich nacjonalistów mimo tego, że obecnie Party obecnie partie polityczne porad pro prawo go innym kierunku kontaktuje się z ukraińskimi nacjonalistami obecnych, którzy również album jednak Albin przedstawia ideę do schowków Integra na nią nacjonalizm coś się od takiego stało przez ostatnie lata, że od sytuacji, w której polscy politycy jechali wspierać pomarańczową rewolucję, kiedy cała Polska śledziła Majdan i trzymała kciuki za euromajdan za pójście w stronę Europy coś takiego stało, że jesteśmy teraz w sytuacji tak silnej konfrontacji dyplomatycznej Paweł Puławski Polska nie jest osamotniona na mapie Europy ani na świecie, więc poddaje się pewnym światowym trendom 1 z tych podstawowych światowych trendów, jakie obecnie zauważamy to wzrost populizmu polegającego na tu także na tym, że się znajduje zawsze jakiegoś 1 sprawcę powiedzmy 1 1 przyczynę tych wszystkich boleści tak 1 z tych przyczyn rozmaitych polskich boleści jest właśnie torze myszy nie da niedostatecznie zajmowaliśmy niezłe zajmowaliśmy historię całą masę ludzi w to uwierzyła to są ludzie, którzy także w kontekście powiedzmy c globalizacji postrzegają ją prawdopodobnie jako jako powiedzmy wprost z zagrożeniem, więc to jest powiedzmy szerszy trend na całym świecie, który możemy, które są odzwierciedlone w wyborach politycznych rozmaitych społecznych, ale w Rosji bardzo łatwy wybór akurat skupić się na Ukrainie, które jest słaba politycznie gospodarczo nie jest dla nas żaden sposób kluczowa, więc dobrze to z zysku na Ukraińcach przynajmniej wiadomo, że to jesteśmy tym niedźwiedzie w tym kontekście tak, ale także Musze tutaj przyznaje, że strona powiedzmy jest skrajnie prawicowa dobrze rozpoznała to na czym może budować swój kapitał polityczny, czyli zagospodarowali temat Kresów zagospodarowali tematu ludobójstwa na Wołyniu i cienie wokół tego budować swoją poczyta działa od komunikaty rosyjskich trolli rosyjskich trolli tak no bo jednak znacznie ja bym to nie mówił, że to jest po prostu robione powiedzmy tam jest jakiś ośrodek, który tam, mówi że tam panie pośle, taki taki pro 7 nim zająć się zająć się tym tematem tak tylko po prostu zostało wyczuć tętno i jak by potem było budowane przez rozmaite ośrodki, które mnie, by wspierają tę narrację kremlowską ma pomóc Kremlowi w tym momencie chodziło raczej o to, żeby oddalać Ukrainę od Zachodu i spowodować powodować śnią, jakby więcej konfliktów pomiędzy polską Ukrainą wtedy będzie jedno państwo drugie osłabiona musimy kończyć rok kupować jeszcze na końcu wyścigu wydarzyło miał bardzo, że podkreślamy tutaj LTE wpływy Rosji i to jak Rosja rozgrywa ten temat Rosja bardzo dobrze zna się na Ukrainie to, że zna się na polscy i widzimy, że wtedy, kiedy Rosja uznała, że polityka Polski będzie taka, która będzie prowadziła do konfrontacji również na Ukrainie będzie polityka taka, która będzie powodowała w Polsce oburzenie to zaczął na te tematy bardzo bardzo mocno wykorzystywać w swojej propagandzie i tak także w działaniach dezinformacyjną, bo bardzo często rzucano tematy na temat historycznej na temat historyczny, a w polską przestrzeń informacyjny, jaki ukraińską, którzy tak naprawdę nic mieli je wspólnego z rzeczywistością natomiast bardzo mocno oddziaływały na emocje i powodowały również ostre jakieś wypowiedzi polityków szczególnie w czasie najsilniejszej działań wojennych na Wschodzie Ukrainy Olgę popowe historyczka ekspertka d s. ukraińskich dziękuję bardzo kibice rozmowy Paweł Górski i dwukrotnie Ka Lu dziękuję bardzo dziękuję też więcej o konsekwencjach ustawy o IPN Przemysław Iwańczyk po RM będzie to rozmowa z Jarosławem Kuga łączy się po godzinie jedenastej ósma 40 oraz skrót informacji, a Andrew Burn to weekendowy poranek stąd Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA