REKLAMA

Jak pomagać mądrze i etycznie? Rozmowa z dr Joanną Różyńską

OFF Czarek
Data emisji:
2018-02-05 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
39:11 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studia dr Joanna Różyńska centrum bioetyki i bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry o etyce wielokrotnie rozmawialiśmy z w tym studio w programie Owczarek i zwykle rozmawiamy o takich rzeczach, które wydają nam się bliższe są takie rzeczy, które wydają się, zupełnie jakby mniej istotne, bo właściwie w takim przypadku ani trochę wydumanej, które jednakowoż swą bardzo ważne i krzyż czas także o nich przypomnieć sobie czy zwrócić na nią Rozwiń » uwagę, czyli mowa o sytuacjach, które etyk nazwałby chorobą, ale które pewnie przeciętny człowiek raczej traktuje jako sytuację, w której człowiek albo ludzie albo państwa znalazły się czy mówimy o różnego rodzaju to właśnie odczuwamy efektu no chciałbym porozmawiać o Mann się porozmawiać o o problemach bio etyki globalnej, bo taka dziedzina również dzisiaj inne tak również jest 1 z takich kluczowych kluczowych obszarów refleksji bioetycznej i programie tej globalnej to problemy dotyczące dotyczące dotyczące kwestii, które które, w które występują najczęściej w krajach rozwijających się z imprez, które samodzielnie nie mają zasobów, żeby sobie z nim poradzić, gdy są problemy trwały tak jak występowanie chorób zakaźnych na tych na tych obszarach alkohol albo albo zdarzenia nagłe związane n p. różnego rodzaju katastrofami katastrofami naturalnymi bądź katastrofami, które są powołane przez człowieka wojnami i srebro, które prowadzą do zasadniczych problemów natury medycznej społecznej w tych obszarach promów którymi te kraje nie są w stanie wygrać czy można, by zapytać właściwie, dlaczego to jest nasza sprawa, dlaczego powinniśmy się tym zajmować tym przejmować to właśnie to jest główne pytanie takiej refleksji globalnej czy w ogóle inny jak jako przedstawiciele krajów rozwiniętych krajów bogatych mamy jakiekolwiek obowiązki moralne wobec mieszkańców tych regionów świata, które są mniej ekonomicznie społecznie uprzywilejowane, ale odpowiedź jest mnóstwo można próbować argumentować tak bardzo ludzko powiedziałabym to znaczy odwoływać się do dochodu do empatii do takiego przekonania, że skoro z rzekł że, że powinniśmy pomagać, dlatego że jesteśmy istotami współczujący mi jestem tu rozumieją cierpienie ból innych istot czujących, ale to on bardzo słabym empatia jest właśnie łączy jest czy jest emocją czy jest pewną cnotą dysponuje związek i reagowania na potrzeby innych czy jest obowiązkiem moralny, jaki zakres tej empatii WHO podaje, że każdego dnia z powodu głodu umiera 17  00 0 dzieci na świecie, gdyby empatia była naprawdę tak TomTom główną siłą Drab ma skłaniać do reagowania działania to każdy z nas powinien być przyjęty tę informację natychmiast podjąć jakieś działania empatia jest trudna, ponieważ ten argument empatii jest trudne, bo trudno w Dreźnie granic tego obowiązku pomagania dlatego też postuluje się inne formy uzasadnienia można odwołać takiego tzw. złotej zasady to jest reguła znana z wielu religii lub został etycznych żona brzmi mniej więcej tak, że postęp wobec innych tak jakby chciał, aby inni postępowali wobec ciebie skoro postrzega siebie osobą ułomną kruchą wie, że jesteś podatny na choroby ułomności i chciałby, żeby w takiej sytuacji też wyciągać pomocną dłoń to uczyni to samo wobec tych, którzy dzisiaj są potrzebne są na bardzo piękną klasyczną niemalże w etyce, ale również trudno stosowania bo, bo właściwie na jej najlepiej sprawdza się w relacjach bliskich to znaczy takie, kiedy osoba potrzebująca każdy, kto może udzielić pomocy jest jest blisko również w sensie fizycznym w najmocniejszym argumentem dostarcza nam dzisiaj za obowiązki pomagania dysków dawny blask i praw człowieka czy zasada, że każdy z nas bez względu na to w jakim kraju się urodził, jaki ma, jakimi zasobami ekonomicznymi społecznymi dysponujemy, a fundamentalne przyrodzone prawo do tego, aby rzecz prawo do ochrony zdrowia i prawo do życia radnych minimalnie minimum z wyspy minimalny standard godnych warunkach życia skoro tak to powinniśmy i jeżeli ma mamy na to środki możliwości my przedstawiciele krajów rozwijających się powinniśmy pomagać tym, którzy nie są w stanie, ale też praw człowieka na swoim terytorium chronić i ten argument wydaje się dziś najmocniejszy i dominuje w takim dyskursie dyskursie politycznym publicznym, który jest podnoszony, który zrealizowany dzisiaj chociażby inny pod auspicjami światowej agencji zdrowia czas ZU teraz jest ich składania wniosku, że powinniśmy, pomagając czujemy, że to jest pozytywne czy pożądany pożądanie działania NATO warto sobie zadać pytanie co to znaczy my tak to to jest to jesteśmy my i komu mamy pomagać tak, bo wtedy dochodzi do technika i w Chełmży to ja, a jako prywatny obywatel mogę tak jak co rusz czy państwo moje wspomnienia pomagać czy pniem przelewać wysyłać czy powinienem wpływać na moje państwo, żeby pomóc innemu państwu i 3 takie taka pomoc w ogóle cokolwiek zmieniała 3 dni czy ta pomoc, która wyjdzie bez punktu docelowego dotrze do adresata lub Pio sen na to pytanie sam już być 1 argumencie, bo on będzie będzie dostać uzasadnienia dla nałożenia pewnych obowiązków także polityczno prawnych na państwa rozwinięte, a mianowicie to taki argument, który mówi dokładnie, tyle że mamy obowiązek pomagać krajom krajom, które są w potrzebie krajom biednym krajom rozwijającym się mińskiego czy średniego dochodu, dlatego że ich stan dzisiejszy tak deprywacji ekonomicznej czy społeczna jest efektem pewnych krzywd czy zła, jakie wyrządzili słynne inne kraje rozwijające się w historii tym populację tych mowa tu oczywiście o takich jak i takich jak kolonializm niewolnictwo jak inne jak żerowanie na plany zasobach populacji i mamy dzisiaj to co jest historycznym tak częstych kraj został popsuty nas grabią ograbiona w jakim sensie dziś radzi sobie gorzej lub lepiej ze AZ tymi z tymi historycznymi zaszłościami i tym samym się, gdy ten, kto to ty to obrazek pomagania będzie obowiązkiem taki swoisty historycznych i oparty na 1 takim obowiązku kompensowania krzywd historycznych które, które my po państwa rozwinięte europejskie w szczególności czy czy państwa Ameryki północnej w tym Kretem w tym krajom wrzuciliśmy teraz, jeżeli odwołam się z 2 2 uzasadni praw człowieka z 1 strony z drugiej strony obowiązku wspierania tych, którzy z z naszego powodu w dużej mierze są dzisiaj bez takiej w takiej kondycji wtedy obowiązek będzie także spoczywał na czymś moralnie powinnaś będzie obarczała nie tylko jednostki indywidualne, ale także zorganizowane podmioty polityczne w szczególności państwa no i organizacje międzynarodowe przez te państwa współtwórca one i ja myślę, że dzisiaj to nie podda nie ulega wątpliwości, że taka indywidualna dobroczynność jest niewystarczająca, ale aby, aby pomóc tym krajom chodzi, że wiemy mamy fundację prywatne choćby Billa Gatesa, który bestią monstrualne pieniądze w pomoc krajom rozwijającym się, a to są wyjątki główny główny ciężar pomagania spoczywać powinien spoczywać dzisiaj na na spożycie międzynarodowej reprezentowanej przez organizacje międzynarodowe to przede wszystkim ONZ i wiesza mówiła o domenie zdrowia WHO i na państwach, które jest utworzą w Łaśnicy to znaczy pomagać znowu niejaki w 2, jaki stan byłby tym stanem docelowym, kiedy dojdziemy do wniosku, że dobrze pomogły ja myślę, że to to jest pytanie bardzo leży bardzo wędka, a to jest pytanie ośrodki zmagania ale zanim powiem od zasad, bo co innego stan docelowy myślę, że dobór dobór narzędzi oczywiście jest jest ten rok w MAK wymaga wymaga tak adekwatny dobór narzędzi wymagam dobrego rozpoznania potrzeb możliwości każdego z tych krajów i każdego z Polska społeczność natomiast celem my jakoś ich już na poziomie Narodowym określiliśmy ja może przypomną takim projekcie, który ma się z tą kontrolą akcje, a mianowicie o projekcie celów milenijnych to był projekt, który powstał pod auspicjami ONZ-etu w prymat w deklaracji Milenijnej i to była ozdobą taka strategia zrównoważonego rozwoju globalnego nakierowana na eliminacji ubóstwa i poprawę jakości życia w szczególności w krajach rozwijających się nareszcie udało ten projekt pod znakiem dobrze tam wyznaczono wyznaczono 12 do 12 LM 8 8 takich głównych celów tego projektu i pełnym część dotyczyła właśnie domeny poprawy ochrony zdrowia w krajach rozwijających się on różnymi metodami i podsumowanie raporty podsumowujące to piętnastoletnia strategie pokazują, że udało nam się sporo osiągnąć ten teren ten projekt dofinansowany, ale z budżetu państ w rozwiniętych i AMD prowadzi n p . do istotnego zmniejszenia się ilości zachorowań na wsi, więc inne elity wciąż chorobą, która dziesiątkuje afrykarium przykład i w ciągu 1 5 lat od momentu wdrożenia tego projektu Milenijnego do momentu jego podsumowania udało się prawie 40 % zmniejszyć liczbę zachorowań i zgonów na tę chorobę Global i to 1 z przykładów udało nam się także radykalnie obniżyć ilość osób cierpiących z powodu skrajnego ubóstwa ta kategoria oznacza czy zdefiniowana przez przez ONZ jako stan, w którym jednostka i osoba od dochodu dodatku dobowy na osobę wynosi, ale i do lat 2 5 centów te skrajne ubóstwo i szata dziewięćdziesiątych Francuzi mający się prawie 4 0 kilka procent populacji cierpiało na taką czekał z podrzędnego ubóstwa dzisiaj jest to UE jest to raptem raptem kilkanaście procent to oczywiście to oczywiście pokazuje pokazuje efektywność takich inicjaty w międzynarodowych i wrócimy do naszej rozmowy po informacjach informacje o 11 20 już za kilka minut dr Joanna Różyńska z centrum bioetyki i bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego studia lub w dr Joanna Różyńska centrum bioetyki i biografa Uniwersytetu Warszawskiego jest państwa i moim gościem zamawiamy o globalnej biomet co rusz innych dylematach etycznych, które powinny zajmować, ale może nie zawsze za mną w dostał się śnieg w ląd realizacja tych postulatów w praktyce wspomniała pani o tym w celach milenijnych, z których część udało się zrealizować część przełożona do na kolejne lata kolejne lata no ale jak kije jest teoretyczne i praktyczne podejście to jest także właśnie te państwa bogate czy bogatsze poczuwają się do pewnej winny albo pewnych zobowiązań moralnych wobec państ w, które były przez niego katowany przez lata iluzją tak nie być może porozmawiajmy o złożone w odzyskanie szalenie trudnej złożonej myślę, że myślę, że trzeba oddzielić faktycznie to sfery deklaracji, którego której, której celem owocem jest ten projekt Milenijny prawda od sfery takiej realnej tych wolności tych założeń cieczy celów takich przyjmowanych przez państwo w ramach takich metod takich takich przedsięwzięć niewątpliwie niewątpliwie MDF powiedziałam przed przerwą projekty unijne i te cele cele przed pogromami Milenijnego rozwoju, ale zostałem zrealizowane w dużej części dotyczy to prewencji prewencji chorób zakaźnych takich jak AIDS Lechii malaria gruźlica dotyczy także wspierania bliscy eradykacji ubóstwa skrajnego głodu dotyczy także zagwarantowanie dostępu do zdatnej wody pitnej bezpieczne czy Czechy dziś sanitariatów, a tutaj jest to raporty podsumowujące MR Lennon w ten projekt Milenijny Veno pokazują ogromną poprawę, ale oczywiście wciąż jest tego wszystkiego za mało to znaczy wciąż nasze działania są niewystarczające do potrzeb tych populacji i myślę, że to taka rozmowa na poziomie ogólnym chyba nas nie doprowadzi takiej diagnozy, dlaczego tak się dzieje w halach rozlewanie 3 2 jest także właśnie mówiąc mam pytanie co to znaczy, ale czy zależy nam na dedykację biedy to nie jest tak, że bieda jest w UE zjawiskiem pożądanym z punktu widzenia nie wiem interesów globalnych korporacji w RPA nikt nawet na tak postawione pytanie nie nie będą odpowiadać myślę, że myślę że bieda bieda na pewno jest jest źródłem wielu też może być może być dobrą schodów oczywiście dla wielu, ale jest także przyczyną czy ubóstwo jest przyczyną nieszczęść takich jak tak podstawowych i po prostu ludzkiej choroby śmierć proszę zauważyć, że mówimy dzisiaj wspomniałam różnego rodzaju zmian choroby jak i w rejs miał mówiono o malarii mówią o czystą lnianą różnice to są choroby, które wciąż się kują n p. koncern amerykański wciąż 1 z 1 z najwyższych zabity w trzeciej z głównych zabójców na tym kontynencie są choroby biegunkowe to co 03 03 . dzisiaj co do mnie trzecia z przyczyn zgonów na tym kontynencie wszy choroby, które wynikają z przede wszystkim właśnie z biedy braku dostępu do czystej wody i z braku dostępu do czystych bezpiecznych sanitariatów choroby przechyla każdy, kto przenoszą się tak bardzo prozaiczny sposób ich walka z nimi często wymaga tak naprawdę nieskomplikowanych metod prowadzenia akcji przykładem jest malaria WHO mówi wprost tak, żeby zapobiegać malarii i potrzebujemy wraz z 2 i biologii medycznej wystarczy, że każda osoba, która żyje w Rzymie w wyrwę w środowisku, w którym w, którym ich stronie istnieje zagrożenie malarią będzie n p. spała pod namiotem Andy Murray 3 faktury za woja zbiega stawanie się insektów dom do doniczek czy będzie przyjmować rzeczy w sylwestra opryski n p. ronda im tego wciąż nie robimy w oczy wciąż bardzo bardzo wiele osób i są procenty porażające po prostu nie ma tak elementarnego zabezpieczenia przed przed komarami, które jednocześnie zapobiega malarii jest to jest to to jest dramat, czyli w obecnej globalnej to w przeciwieństwie do takiej bijatyki, którą najczęściej lubimy uprawiać w krajach rozwiniętych ta dotyczy nowych technologii ulepszania człowieka terapii genowej tutaj mówimy o bardzo prostych rzeczach wiemy o tym w jaki sposób pomóc ludziom których, którzy nie mają możliwości, aby chronić się przed patogenami bakteriami pasożytami wirusami, które klub, które są przenoszone choćby, dlatego że nie mają, gdzie umyć rąk, gdzie gdzie, gdzie dziś załatwić bezpiecznie nie ma dostępu do dom to czystej, gdyż do czystej wody to są dylematy etyki globalnej kompletnie odmienny od tych którymi najczęściej zajmuje się biednych krajów rozwiniętych w dno, ale skoro rozwiązanie tego problemu w tym, że są łatwe no generalnie wszyscy zgadzają się w zlotego pewnie jakoś rozwiązać jednakowoż te rozwiązania nie nadchodzą w tym należałoby poszukiwać powodu, dla którego tak jest w Lund i ja będę ja będą strongmani sformułować żadnych teorii ten spiskową dziejów, choć uważam, że uważam, że ich, że jest coraz lepiej jeśli chodzi o nasze poczucie Solidarności z mieszkańcami tych regionów i myślę, że działalność takich organizacji właśnie ONZ czy inne agendy wystylizowane Neneman w samych WHO czy inne agendy ONZ tu pokazuje, że jako jako spuściznę lodowa poczuwamy się coraz mocniej i mamy czas więcej zasobów i chęci, aby pomagać, ale jednak teraz inwestorzy źle nie jest tak dobrze, ale jest coraz lepiej to znaczy świadomość jest coraz większe są, więc się mówi o tym, po Elżbietę globalna jakość usług dziedzina bio etyki czy refleksji i dyscyplinarne na temat ochrony jest na ten temat na temat współczesnej medycyny ochrony zdrowia rozwija się prężnie, ale oczywiście sprawiedliwość międzynarodowa czy to i musimy o tym dlaczego pomagać i w jaki sposób o tym rozmawiamy to są pytania szalenie złożone i proszę zauważyć, że jest takie stare stare przysłowie, że bliższa ciału koszula i w sensie to jest problem brodaczy, kiedy dzisiaj mówimy w Polsce n p. o deszcz i poznawać o tym jak Polska powinna angażować się z pomostem przekaże krajom rozwijającym się to oczywiście myślę, że część z nas gdzieś w tył głowy zaraz mi pytań ja, ale jak to przecież tylu Polaków nie ma dostępu do UE do potrzebnej pomocy medycznej mamy takie problemy z naszym systemem ochrony zdrowia, dlaczego mam pomagać komuś innemu tak, aby jak inne go kto inny niż my oczywiście będzie powodowała, iż powodowała, że w tym, że to nasza chęć pomocy będzie słabsza niż sąsiadowi czy członkowie rodzin to jest jedno, że wziął się, że druga rzecz to jest taka, że na poziomie teorii to wszystko wydaje się proste tak czy w miarę prosto z graczy, nawet jeżeli odejmiemy SC jest tego równania pewną gradację osób potrzebujących liczy pomagać obcemu czy innemu, zanim pomożemy swojemu załóżmy, że zgadzamy się na tego, że chcemy pomagać ludziom potrzebującym to ona na poziomie takim takiej dużej ogólności to wszystko jest proste wyzwanie zaczyna się w momencie realizacji, bo teraz przed, jeżeli chcemy pomagać spania panie kontynencie Afryka sumując, jeżeli chcemy pomagać osobom, które są potrzebujące na kontynencie amerykańskim byłym afrykańskim za to nie sposób w w nie zauważył rzecz struktury polityczno-społecznej znam nie da się zwyczajnie pojechać i pomagać dlatego, że to była ingerencja w narodowe interesy czy naruszenie jakiejś niepodległościową suwerennej i struktury, tak więc trzeba oczywiście działać przez oficjalny kanał na oficjalne kanały działają leki lub gorzej zależeć od tego czy mam do czynienia z państwem demokratycznym autorytarnym i t d . ten los głównym wyzwaniem w państwowości, a co za tym idzie dobrostanu obywateli kontynentu afrykańskiego jest struktura władzy, która wynika z tego, że brak albo niskie opodatkowanie sprawia, że nie ma powodu reprezentacji innymi słowy w osoby, które są, które utrzymają się przy władzy nie uczmy się przy władzy, dlatego że są reprezentantami podatników tylko o tym, że swoją władzę opierają na dostępie do zasobów, tak więc gdyby dochodzimy teraz do tego, że fajnie jest o tym, rozmawiać, ale bardzo trudno jest realizować jednocześnie, szanując z suwerenności państ w, w których obywatele potrzebujący pomocy zgoda co znaczy pomoc zawsze będzie wymagała legła przyjęto będzie mogła współpracy ze strony tych społeczności ma absolutną rację, że te społeczności często są trudnymi partnerami w tych kontaktach oficjalnych wielu powodów wspomniał pan o o problemie struktury w struktury struktur władzy w tych krajach wielu tych z krajów, które są niestabilne czasy skorumpowana czy są oni nie mają reprezentacji narodowej czyni teraz role w interesie niejasnych interesów większości populacji zgoda próżno także problem także polega na tym, że taka pomoc musi być dobrze skoordynowana oczywiście, więc wymaga także po stronie przyjmujących pomoc wysiłków organizacyjnych koordynacyjnych, aby kwiaty do oferowanej formy pomocy i tu także wagę problemu oczywiście bywa mylony z zasobami lokalnymi infrastrukturą, która mimo flagę, która by pozwalała na realizowanie tej pomocy to wszystko jest absolutnie brata ja i oczywiście są ogromne wyzwania to niema uniwersalnej odpowiedzi każdy z krajów przyjmujących pomoc zmaga się własnymi normami społecznymi politycznymi ekonomicznymi infrastrukturalnymi deficytami w za pomoc powinna także odpowiadać na tego typu deficyt to znaczy nie ma sensu n p. importowanie do tych krajów nowych technologii medycznych, których aplikacja wymaga bardzo skomplikowany kompetencji infrastruktury po prostu niema no jest tym sensie my także powinniśmy rozwijać w sobie rozwijać rozwijać kapitał infrastrukturalny kompetencyjny ludzki w tych krajach, aby on nie mogły być partnerami rzeczywistymi dla dla osób, które czynne dla dla instytucji, które świadczą tę pomoc i dzisiaj w wielu dziedzinach i jest to absolutnie w USA rozpoznany i stanowiący również pewne pryncypia on pomagania podamy przykład wielbiciele jak państwo pewnie jak pan pewnie wie mamy dzisiaj taki fenomen eksportu badań naukowych do krajów rozwijających się to wynik oczywiście także ze z mamą ma swoją postawę ekonomiczne i właśnie, aby przeciwdziałać dotykowe eksploatacji, aby uczynić tego, aby stworzyć jednak kusi ME aby, aby istniał partnerstwo między sponsorami tych badań, a populacjami przyjmującymi, których przedstawiciele biorą udział w tych badaniach to proponuje się właśnie takie taką współpracę opartą na na zasadzie, że zakodować na płatności przy takiej współpracy oparty na partnerstwie i zakłada aktywny udział lokalnych przedstawicieli firm farmaceutycznych, a także administracji na rzecz na rzecz ochrony zdrowia oraz pacjenckich w tego typu przedsięwzięciu, a zakłada również po stronie osób ze sponsorów krajów rozwijających rozwinięty przepraszam, aby UE, aby dzielili się korzyściami z tego badania związane również jako kosz i jako jako inwestycja w lokalną infrastrukturę i kapitał ludzki danej społeczności w gdy coś co w również powinny mieć, ale pod uwagę w akcjach humanitarnych czy pomocowych w szerszym zakresie w pięknej Dera krzyk ciekawi mnie jak jest realizowana możemy rozmawiać o tym jak taki sposób, jaki sondę, jakie są problemy związane z konkretną pomocą humanitarną, w jakich przypadkach znakomicie oto końcowa dla najbardziej dr Joanna Różyńska centrum bioetyki bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego studia informacje już SA kilka minut po godzinie jedenastej 40 rozmawiamy sieją wyzwanie jak bio etyki globalnej, czyli na takim najwyższym poziomie na poziomie drugiego człowieka, ale właśnie rozumianego jako mieszkańca innej straszyli nic innego państwa często bardzo bardzo daleko od nas czy los tych ludzi w ogóle nas jakiś sposób obchodzić, bo nas obchodzić nas osobiście prywatnie nas jako obywateli państwa czy powinniśmy czy jak mądrze pomagać w życiu w ogóle powinniśmy pomagać czy to nie jest także my się martwimy swoimi rzeczami mamy swoje wyzwania, a inni mają swoje i tak już jest o praktycznych aspektach tego pomagania będziemy znać po informacjach informacje o 11 40 już za kilka minut euro w ich studio dr Joanna Różyńska centrum bioetyki bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego nas może praktycznych sposobach rozwiązywania teoretycznych Piotr licznych wyzwań myślę, że każdy z nas ma wymiar ma widziało en doniesienia prasowe medialne na temat różnego rodzaju akcji pomocy humanitarnej czy pomocy humanitarnej medycznej eset wpływ w sytuacji, kiedy jakiś, jakiej części świata w krajach rozwijających się dochodziło do n p. katastrof naturalnych i tutaj dys świetne świat w świętych w soczewce tego typu w tego typu akcjach widać problemy, które także występują z udzielaniem pomocy społecznością w FF w tych krajach odległych od naszych i kulturowo ekonomicznie po pierwsze, takich problemów po pierwsze mamy mnóstwo doniesień pokazujących, że mamy ku my jako jako MP pomagające mamy kłopot ze koordynacja działań pomoc z pomocą co znaczy okazuje się, że ten odruch odruch serca pomagajmy przekłada się na akcje pomocowe, które nie są rzeczywiście poprawnie efektywnie koordynowane co skutkuje powielaniem różnego rodzaju działań kwestionowanie n p . po decyzji 1 instytucji przez przedstawicieli drugiej skutkuje także generalnie zna z rozłożeniem chaosu, który często jest ich immanentną częścią różnego rodzaju trucizn nagłych katastrof czy zjawisk problemy są także o charakterze kulturowym my w Polsce jesteśmy w ECK Polska i zbyt uprawianą w społeczeństwie k religijnej kulturowo relatywnie homogeniczne i właściwie rzadko samą uwagę na to, że pomoc medyczna czy Humanitarna źli ujrzeli jest i beneficjentami mają przedstawiciele innych kręgów kulturowych musi radzić sobie także tymi odmiennościami kulturowymi Ion mogą dotyczyć bardzo różnych sfer pomagania w ciekawe doświadczenia mają lekarze n p. z o proces organizacja prac takich jak lekarze bez granic czy w czerwonym krzyżu o nim, że jest bardzo dużo bardzo dużo raportów i publikacji ranny Ian, którzy w, których w, którym widać, że oni zmagają się n p . z odmiennościami kulturowymi drażniącymi statusu poszczególnych członków takiej społeczności mamy my mamy w Europie przekonanie, że taką najbardziej zaś obok placu są dzieci w wielu krajach świata ta pomoc zgodnie ze standardami lokalnymi w pierwszej kolejności winna być rano przed mężczyzną albo starszy już nie dopiero później są kobiety dzieci ten wielki dylemat jest w bok, bo wymaga od lekarza czasem pomagających takim w takim w takim w takim środowisku, gdyż przełamania naturalnie mów wpojone, że jakoś naturalne przyswojone standardów pomagania w mamy także kłopoty z o nim artyści osoby pomagające w mierzą się także z różnego rodzaju historycznymi i kulturowymi kliszami społecznymi muszą także muszą także stawić czoła jakiś konflikt między grupowym lokalnym n p. prawda jakoś jakoś zrozumieć ich istnienie przyczyny i z pozycjonowania się wobec nich ciekawym problemem chodzi o pomoc humanitarną medyczną jest także innym jest także kwestia dotycząca NIT no znowu immanentne dla sytuacji tak nadzwyczajnych sytuacji katastrof naturalnych bądź bądź n p . w po powojennych w kwestiach relacjonowania ograniczonych zasobów medycznych to w ogóle jest problem w cyklu strefa z tych opłat i makro wchodzimy na LNG na dopłaty mikro racjonowanie boję się pytanie w jaki sposób dorobić jak rozdzielać zasobem zauważyć, że pomaganie jest się z taką działalnością, która ma jasno wyznaczony cel to także o tym, także mówią o osoby, które mają doświadczenie w różnego rodzaju akcjach humanitarnych żyje z tego, że instytucje państwa przeznacza fundusze na określone działanie n p. na pomaganie osobom, które są ofiarami jakiegoś konkretnego wydarzenia n p. huraganu lawiny czy trzęsienia ziemi i okazuje się, że takie wąskie zdefiniowanie celów pomagania często powoduje do gry w rodzinne dylematy moralne u lekarzy obowiązują tak przyjeżdżamy do placówki medycznej czy zakładamy własny szpital jest nakierowanie mamy fundusze celowe na pomaganie ofiarom danego wydarzenia okazuje się, że nas ktoś mówi, ale ma złamaną nogę, bo sam z drabiny i lekarz mógł większością głosów w takim przypadku modeli tej osobie, bo ja nie jestem tam po to, że mój mandat bycia razem z mandatem czas zdefiniowane także finansowo bądź, kiedy mamy do czynienia przez jakość katastrofą czy klęską humanitarną to by to pracownicy organizacji pomocowych często mówią tzw . drugiej klęsce humanitarnej czy drugiej katastrofie, czyli to jest ta fala pomocy tak, czyli jak decydujemy się nagle wysyłać nie wiem ubrania śpiwory żywność była w taki interes mamy sytuację, w której dostarczenie tych rzeczy stanowi wyzwanie dla organizacji i dużo łatwiejsze byłoby przekazanie n p . po prostu gotówki na konto jakiś fundacji po to, żeby pomogła na miejscu często bardzo daleko stąd ta tymczasem mamy całą masę towarów tak, które trzeba to można powiedzieć dużo przepraszam, ale to jest utrudnienie naszej pracy nie wypada, więc trzeba coś z tym zrobić właśnie to jest też wiele takich aspektów tego braku koordynacji także na poziomie pewnego przekazu publicznego, o czym wtedy wyzywa wezwani do pomagania ma rację to znaczy et jest niewątpliwie rozpoznanym się także w literaturze mamy mnóstwo raportów po każdym takiej akcji humanitarnej pojawi się raport podsumowujący wskazujące na mankamenty na na plusy minusy tej całej akcji pomocowej mnóstwo jest taki przekaz mówiący o tym, do pomocy często nieadekwatna po pierwsze, n p. nieadekwatne są środki przekazywane jak mówią słusznie wyważone dostarczają dodatkowych problemów n p. transport owych, ale był także przy przykuł przypadki tym element myślę, że dobrą przy dobrym dobrym przykładem jest celem trzęsienie ziemi na Haiti wszy dziesiątym roku mieliśmy doniesienia z dzielenie się mówiło o tym, że przekazywaną n p. środki medyczne leki były przeterminowane albo zupełnie niepotrzebne poszerzeniu ziemi główną oraz złamania stłuczenia i potrzeba leków na zawał serca n p. więc ta pomoc musi być pomocą mądrą ona musi spełniać na realne potrzeby ludzi w danej sytuacji niestety kod, a kolejnym wielkim problemem jest bardziej ustalenie jest taka jest coś co nazywa się dzisiaj takim źle rozumianym się hutnictwem proszę zauważyć, że sam takiej turystyce nawet ochotniczek to znaczy, że bardzo wielu młodych ludzi w szczególności poruszony jakimś doniesieniem do katastrofy klęski żywiołowej rusza zapisuje się do szkoleń z racji pozarządowych, aby ruszyć z pomocą do danego kraju i przerodzić w technice to, że przygodę życia, ale opartą na tym chcemy pomagać ludziom okazuje się takie osoby są często nieprzygotowane bardziej przeszkadzają niż pomagają wiele raportów międzynarodowych pokazuje, że do Brzeźna, a także personelu młodego personelu medycznego są tam przyjeżdżają są przekonani, że będą wyższe będą wykonywać wyuczony przez siebie czynności zawodowe podczas gdy potrzeba na słodko gościem będzie, ale za to kto będzie jak to będzie pomagał w 13 osób i prozaicznych n p. zajmował się obowiązkami, które są normalnie w ów w kraju stabilnym ekonomicznie społecznie przeznaczono dla salowych czy dla po prostu z osób szukających w ich odmawiają, aby tu przyjechałem jestem od ściągnięcia pomaga leczyć nie będę sprzątała n p . gdy co ciekawe problemy, bo pokazują, że to osoby, które pomagają muszą rozumieć, że mogą być proszony o to czy, czyli 3 czy wymogi chwili mogą być takie, że będą proszony o to, aby udzielać świadczeń, które są niezgodne z ich kompetencjami lub poniżej ich kompetencji, bo takie są potrzeby społeczności lokalnej tyle lat chodzi o to, że jeżeli mamy pomagać to byśmy pomagali tak jak potrzebuję tego chyba, pomagając nam tak jak sobie na wyjazd na jarzynach tak tak dokładnie tak, bo nie chodzi o nie chodzi tu pomaganie nie ma być czymś co nam daje satysfakcję wyłącznie osobistą prawda czy jako społeczności czy to państwu to ma być realna pomoc dla osób o potrzebie to musi być muszą odpowiadać adekwatnie na potrzeby populacji czy osób, którym pomagamy w i doświadczenia międzynarodowe historyczne, które mamy dzisiaj najróżniejsze katastrof naturalnych wojennych pokazują, że ona często jest nieadekwatny brakiem koordynacji prac na wrażliwość Bacha myślenia o tym, czego tamci ludzie potrzebują jak to zrobić, żeby to tam dotarł w sposób właściwy i dostał od lata dla potrzebujących w 3 osoby jest też edukacja na tym poziomie lub innego jak pomagać pomagać tak wymaganie musi być mądry jak najbardziej te wydają się to szczególnie trudne, dlatego że mamy do czynienia z takim odruchem serca na związaną z często właśnie powstającemu jakiś konkretnej sytuacji tak my ani czymś co jest za zaplanowane czy wydumane przygotowane wcześniej pytać co się wydarzyło chcemy pomóc teraz jeszcze szukamy w sercu i w głowie nieco lepiej ojej no dobrze mam jakieś leki mam jakiś puszki nam się tak chory ma myślę dobrze w myśl o tak nie wiedząc właśnie tam, gdzie z 1 strony szlachetny odruch, który przed przekłada się na działanie, które staje się utrudnieniem ludności świata no ale teraz sexy co z tym zrobić tak czy trudno powiedzieć komuś zabierać swoje rzeczy i daje nam gotówkę w sobotnie chcemy zarazić taka z drugiej strony nawet w szpitalu z sytuacją, która jest właśnie utrudniająca czy jak właśnie edukować, żeby coś co jest odruchem serca chwili potrzebne było w pomocne, a nie, a nieszkodliwe nowości to spora, bo to jest odpowiedź musi być złożona i mówią już urząd zaś rekord na sam wielokrotnie on jest niezbędna do Koniakowa koordynacja musi być kondygnację, która uwzględnia potrzeby lokalne, a zatem plan działania powinny być uzgodnione ze społecznością lokalną i mamy również przykłady takich dobrych praktyk w przypadku tych katastrof międzynarodowych, kiedy przedstawiciele instytucji traf chciał pomagać Pasieczny był lekarza bezgraniczną byłe jakiś agent wystylizowane na oenzetowskiej spotykały się specjalnie tylko poważnymi radami n p. narodowymi radami radami politycznymi, które w 2 i dialogu z nimi ustalały priorytety harmonogram i przebieg akcji pomocowej ktoś jest trudne, bo katastrofa z założenia jak definicją jest zdarzeniem nagłym nieprzewidywalny, a taki mamy do czynienia z tsunami z wybuchem wulkanu trzęsienie ziemi pod Bydgoszczą nad lawiną błotną nie przewidujemy tego dlatego też to jest właśnie ta katastrofa natomiast ta reakcja pierwsza nie powinna być reakcją bezmyślną opartą tylko na tym emocjonalnym i puszek pomagania w ważnym jak najszybciej należy uszanować stałych porozmawiać z przedstawicielami właściwymi przedstawicielami społeczności lokalnej, którzy będą odpowiedzialni za trzecie innej pomocy i którzy będą wspierać, ale się oni nie są złe i będą wspierać wspierać inflacji wzmagające MF z adekwatnymi dostarczaniu czy na pewno współpraca z oka z lokalnymi przedstawicielami i na poziomie na poziomie ideowym już po to, pomagających instytucji koordynacja i zrozumienie to nie jest wyścig to nie jest wyścig tak to jest bardziej dobroczynny mamy też mamy też mamy też wiele świat jest na to, że często podmioty angażujące się w pomaganie właściwe są rywalizują rywalizują o fundusze w dodatku zysk zbiórek publicznych, kto więcej zbierze, a zatem prześcigają się w kampaniach społecznych w wale w różnego rodzaju akcjach które, które mają zachęcić mieszkańców krajów rozwiniętego, żeby przekazywali różnego rodzaju dodatki finansowe czy materialny na rzecz potrzebujących, ale to powoduje niezdrową rywalizacja nie może być miejsca w jeszcze na kwestiach, których w Lesznie mam czasu porozmawiać też ma do niej wspomnieć dajmy się w 2, czyli w kwestie, a o randze z 1 strony w myśl tego, że powinniśmy pomagać także warto pomagać z drugiej strony, jaka część pomocy do dociera do potrzebujących czy mamy sytuacje, gdzie spora albo całkowita mamy sytuacje wynikające z sytuacji międzynarodowej jakiś lokalnej, gdzie znikoma część pomocy nie wiem czy finansowej czy materialnej dociera do potrzebujących, bo po drodze mamy je skorumpowane władze państwa skorumpowane władze regionu skorumpowane władze miast i zła niewydolna administracja i teraz dylemat jest taki albo w nie pomagamy, bo bez Niewiem po kilka procent z go środków z czyjej ziarna czy czegoś się, gdy żywność ta trafia do osób zainteresowanych czy potrzebujących i mówimy no szkoda tak, bo wszystko to się marnuje, czyli pomagamy mówiąc przynajmniej to trafia co czy te koszty są olbrzymie, ale przynajmniej coś trafi film w myśl, że PiS jest też trzecia droga pomagamy, ale na pewnych warunkach to znaczy 7 dostały powiedział mi rozmawiamy o tym w jaki sposób te środki mają być dystrybuowane, gdzie mają trafiać ma być zarządzany w przypadku, gdy nie ma absolutnie możliwości, aby ta pomoc realnie trafia do potrzebujących być może najbardziej sensowne będzie jej wycofanie albo albo ograniczenie tak, aby można było zasoby z podziękować gdzieś indziej bardziej efektywnie dr Joanna Różyńska centrum bioetyki bio prawa Uniwersytetu Warszawskiego, bo państwo mają gościem informacje już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara nad klarowność przekazu czuwało Kamil Wróblewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA