REKLAMA

Czy dziś dałoby się zbudować Centralny Okręg Przemysłowy?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-02-05 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
39:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM na nastroje społeczne są złe, bo bieda i bez robocie wieś Polska w dwudziestym wieku powróciła prawie do gospodarki naturalnej opisuje 30 05 . roku inż. Eugeniusz Kwiatkowski szereg potrzeb zaspokaja się w sposób normalny i niezwykle prymitywne zapałki dzieli się na części wracasz do uczyła, a transport pieszy kołowy nawet na znaczne odległości przyszedł ponownie po przerwie od końca dziewiętnastego wieku do znaczenia Polska dźwiga się po wielkim kryzysie Rozwiń » bardzo powoli się dźwiga przez kraj przetacza się ogromna fala strajków Chłopskich krwawo tłumionych, bo władze sanacyjne na protesty odpowiadają siłą grzmi z ambony kardynał Adam Sapieha w kraju szerzy się Nędza okropna robotnik wieśniak bezrobotny inteligentny i zubożały rękodzielników przybierają z głodu niedostatku wtórują mu publicyści statystyka pokazuje zatrważającą liczbę ludzi pozbawionych pracy alarmują piszą ogłosił lub chronicznym nie dojada New rozpaczliwych warunkach mieszkaniowych i strzępach wiszących na ciałach nędzarzy miastu ubrania nie bez znaczenia jest jego polityka sąsiedzi odskoczyli modernizują się przy okazji zbrojeń na potęgę człowiekiem, który ma to zmienić, a inaczej człowiekiem, który ma dokonać gospodarczego cudu jest właśnie Kwiatkowski budowniczy Gdyni jedynym szybkim sposobem na wyjście z kryzysu musi być zwiększenie zatrudnienia w przemyśle, bo struktury agrarnej od ręki zmienić się nie da też zatrudnić fabrykach też nie można tego od razu, bo nie ma aż tak dużo o fabrykę zatem trzeba je wybudować industrializacja w widłach Wisły i Sanu w trakcie obrad sejmowej komisji budżetowej podczas debaty nad ustawami inwestycji innymi Kwiatkowski mówił posłom skrót gości można, by z lekka PIT-u lądować, że cele nasze są następujące zabezpieczyć i utrwalić pokój pogłębić zjednoczyć i rozszerzyć Polska gospodarczo społecznie tak, by mogła zabezpieczyć pracę dla ludzi i udźwignąć poważne koszty, które z tej przebudowy powstaną Polska musi własnym wysiłkiem tworzyć budować codziennie z uporem celu własną nowoczesną organizację polityczną gospodarczą zdolną do życia do rozwoju i do wytrzymania wszystkich ciśnień zewnętrznych i wewnętrznych plan budowy centralnego okręgu przemysłowego zostaje oficjalnie ogłoszone jest 5 lutego 19 3 7 roku z Radia TOK FM z nami jest już zapowiadany prof. Wojciech Morawski szkoła główna handlowa dobry wieczór panie profesorze obwieścić państwu centralny okręg przemysłowy to nasz temat syna dziś silny ostatnie 2 3 lata przed drugą wojną światową, ale sam koncept powstał dużo wcześniej, bo już na początku lat dwudziestych pojawią się takie pomysły, że być może w tym trójkącie bezpieczeństwa, czyli w oddaleniu od granicy z Niemcami i inny ze związkiem Radzieckim trzeba byłoby ulokować się no właśnie ulokować coś co będzie produkowało rzeczy ważne z punktu widzenia strategii władz państwa i bezpieczeństwa na takie względy strategiczne od początku było obecne przy czym zakładano odwrotnie do rzeczywistości 30 09 . roku, że Południowa granica jest bezpieczna w 30 09. już tak nie było, bo Słowacja jednak stała się satelitą Niemiec z tamtej strony również zostaliśmy zaatakowani, ale przemawiały za tą lokalizacją jeszcze inne względy to były najczęściej zaludniony kawałek Polski to i tak się jakoś dziwnie stało, że w szesnastym wieku za Batorego najgęściej było na Zachodzie im dalej na wschód tym była rzadziej, a w osiemnastym wieku tuż przed rozbiorami ta mapa Polski wygląda także najgęściej znad południa i dalej na północ jest tym jest rzadziej krótko mówiąc jak Austria wzięła Galicja to zajęła najgęściej zaludnionych kawałek Polski i potem to granica polityczna to zamrożone na cały 1 9 wiek dlatego n p. stamtąd była największa migracja proszę zwrócić uwagę górale w nasze wyjeżdżali do Chicago Ukraińcy wyjeżdżali do Toronto w takie żeśmy się rozmijać z Ukraińcami tutaj alei jedni drudzy wyjeżdżali, bo była nadwyżka ludności i chodziło o to, żeby takie ukryte bezrobocie na wsi też jakoś wchłonąć zaabsorbować, a przy okazji złagodzi trochę konflikt z Ukraińcami no bo jednak taka rozwijająca się okolica, a to niekoniecznie musiała się ta nadzieja spełni, bo w rozwijających się w krajach takich co liczyć też potrafią skalować, ale koncert był taki, żeby to w ten sposób poprzez rozwój jakoś złagodzić napięcia narodowościowe dasz na obszarze gmin, które potem będzie zajmował centralny okręg przemysłowy mieszkało 6  000 00 0 ludzi z czego 8 2 % to byli mieszkańcy wsi, a to ukryte bezrobocie, które one profesor mówił szacowano różnie, ale między 40 0, a nawet 700  00 0 osób, które tej pracy były pozbawione są to bardzo różnie można liczyć to są takie bardzo szacunkowe, a przypomnijmy, o czym też wspominałam we wstępie, że te napięcia były także klasowe czy strajki chłopskie czy ta struktura agrarna taka no ale dość mocno inny już mocno zapóźniona cywilizacyjnie grzechów drugiej Rzeczypospolitej to była wstrzymuje możliwość w sprawie reformy rolnej w tym co robią z bardziej radykalnie można byłoby parę rzeczy ważnych załatwi pomysłu LM centralnego okręgu przemysłowego, który jeszcze się tak nie nazywał oddziałów dwudziestym ósmy roku wtedy prezydent Ignacy Mościcki Mościcki podpisał nawet rozporządzenie, które przewidywało ulgi podatkowe dla potencjalnych inwestorów, ale przyszedł wielki kryzys, który dość mocno w Polskę uderzył plany też zostało odłożone do szuflady w notach, zwłaszcza że Polska w czasie kryzysu wybrała taką bardzo konserwatywną politykę to znaczy w miarę tego jak gospodarka gasła, a więc zmniejszały się wpływy do budżetu to odpowiednio do tego zmniejszono również wydatki czyli, oskarżając oszczędzano przy czym największa pozycja w wydatkach, czyli wojsko było pod ochroną w tym chętniej oszczędzano na różnych innych rzeczach naprawdę obniżano ludziom płace lekarze nie podwyższano, ale obniżano po prostu nie na ich ów nikt nie miał głowy do jakich takich inwestycji wzrok i a Piłsudski był nie znając się w ogóle na gospodarce i traktują z zawsze z pogardą w 1 sprawie był wyczulony uważał, że silny pieniądz jest wizytówką zdrowej gospodarki i że w związku z tym Polska jeśli ma przekonać świat o tym, że solidnym państwem powinna trzymać się solidnego złotego to nawet ponad stan było trochę innych nie byliśmy aż tak silni jak nasza waluta trochę żeśmy się tym podpisywali zaraz za określoną cenę oczywiście Kwiatkowski miał tyle szczęścia, że jako pierwsza faza aktywności politycznej Kwiatkowskiego o przypadała na drugą połowę lat dwudziestych ją wtedy to nigdy nie zbudował potem to naprawdę trzeba mieć szczęście, bo pat w niełaskę u Piłsudskiego i zaczął się kryzys i w czasie, gdy trwał kryzys Kwiatkowski był w niełasce, a inni muszą wykazywać inni musieli wydawać niczym nie była jego wina, ale potem jak Piłsudski umarł to Kwiatkowski powódź wróciła do Łask, a dług to już jest kolejny rząd 30 06 . rok tak kiedyś to Kwiatkowskiej im zostaje ministrem skarbu i wicepremierem przy czym podkreślmy, że ówczesny minister skarbu to błoto co dzisiejszy finansowym ani skarbu tak jak dzisiaj, że tam się zajmuje spółkami n p. w szefa rządu jest gen. Felicjan Sławoj Składkowski, a jeszcze wcześniej w ministerstwie skarbu powstaje biuro planowania krajowego, który opracowuje, który to biuro opracowuje program uzdrowienia polskiej gospodarki w sferach polityki no to będzie 1 z tych takich modeli czy tradycji gospodarczych interwencjonizmu państwowego taki interwencja nic pojawił się w czasach wielkiego kryzysu na świecie w związku z taką obserwacją, że na czym polegała wyjątkowość wielkiego kryzysu po pierwsze, on przyniósł wyjątkowo głębokie załamanie tak jest wtedy nie było, że PKB mierzona produkcją przemysłową kryzysy dziewiętnastowieczne regularne dosyć przynosiły takie spadki 8 proc 10 % to przeżywa kryzys, który walnął spadek 40 proc to była zupełnie niespotykaną skalę w gorsze było jeszcze coś dodatkowego Otóż mechanizm rynkowy strach m. in. kryzysami sobie radził to znaczy po pewnym czasie samoczynnie wyprowadzał gospodarkę z załamania i w przynosił poprawę koniunktury tutaj się za 5 niech nikt po i pogłębiał ten kryzys coraz bardziej stąd wzięła się w myśl taka, że państwo powinno jednak się wtrącić w gospodarkę i coś tam zrobić, żeby to z ruszyć z powrotem do przodu są takie 2 pojęcia, które w to opinia publiczna niekoniecznie rozróżnia warto je rozróżniać etatyzm interwencjonizm etatyzm to jest państwo jako właściciel sektor państwowy w gospodarce interwencjonizm to jest państwo jako regularnie grać nie musi być właścicielem, ale coś zaczyna robić, żeby zaczyna się wtrącać w gospodarkę po to, żeby pobudzić koniunkturę a kto wymyśla centra lub okręg przemysłowy, a na, bo jest jakiś koncept o tym, się myśli ale kto w końcu tworzy plany i mówi to będzie wyglądało tak i tak winno to jakiś taki sztab skupione wokół głów Eugeniusza Kwiatkowskiego on miał dosyć trudną w role, bo to przede wszystkim miał być przemysł zbrojeniowy w Davos grono sąsiadów, którzy zbroili się realnego mogli wszyscy się zbroić wtedy, a wojsko miało swoje własne plany i wcale nie chciałoby legalizować tego co zamierza Kwiatkowski to było Nielsen organizowane to znaczy wojsko miało własny plan sześcioletni GIF unowocześnienia sił zbrojnych, a Kwiatkowski miał swój plan czteroletni to już z tej różnicy widać, że oni nie byli ze sobą kontakty z grami poza tym były spory o pieniądze, kiedy marszałek jeszcze nie marszałek w błąd przepraszam generał Rydz-Śmigły pojechał do Francji dla oporze 30 06 . roku dostał dużą pożyczkę ale jaki on przywiózł tam nie chciał jej oddawać do wspólnego budżetu tylko chciał ją zabezpieczyć tak, żeby wojsko mogło dysponować Ney były spory o to czy z tego można coś uszczknąć n p. raczej wojsko to jest wyścig budziła tam sobie, a z drugiej strony ta rocznica, którą teraz wchodzimy czynimy przedstawienie w esej Mie planu na budowę co pół to przedstawiali tak Kwiatkowskiej wicepremier d s. gospodarczych minister skarbu Tadeusz Kasprzycki, czyli minister spraw wojskowych i Juliusz Poniatowski, czyli minister rolnictwa, a więc miała być jakaś kooperacja niejedną na poziomie takim, że będzie to spory nie docierały do opinii publicznej to był jednak zwarty obóz rządzący, który potrafił dbać o pozwolenie potrafił na zewnątrz pokazywać jedność to elementarz polityki ten czteroletni plan inwestycyjny, który pana profesor przed chwilą wspomniał witam pana Kwiatkowskiego był wdrażany od lipca trzydziestego inny szóstego roku zakładano, że inwestycje w okręgu mają być częścią 1 5 letniego planu gospodarczego piętnastoletni się pojawił troszkę później ich ona się skończyć 50 trzecim roku 2 w oczach kluczowe inwestycje w okręgu miał się sfinalizować w czterdziestym pierwszym taniała była taka bardzo różna wizja on, ale w ogóle zwróćmy uwagę, że to jest w jakimś tam sensie wpły w wzorców radzieckich związek radziecki zaczął wielkie plany plany gospodarcze co więcej związek radziecki stworzył model gospodarczy okropnej się potem okazało, ale w pierwszej chwili robiące duże wrażenie, bo odporne na kryzys na całym świecie był kryzys, jaki sobie budowali hutę zachód dał jeszcze prezes w ogóle nie dotyczył to oglądane z daleka imponowało z bliska tym jak dał wiary to wszystko co my dzisiaj wiemy wtedy nie było wiedzą potoczną, a nawet jeśli przed docierały te wieści to one były traktowane jako przesada i propaganda w Gnojnie przypadkiem pojawiają się plany oczywiście te plany co innego oznaczają dużo mniej znane czają niż tam, ale trzecia rzesza ma swój plan czteroletniej Indii i we Francji, gdzie pojawiają się jakieś plany potem przez cały czas swoich rządów powojnie generał de Gaulle będzie leciał z planami pięcioletni mi no dobrze także w SDA tak, kiedy startują z tą budową centralnego okręgu będzie rządził 3 6 07. roku to się zaczyna rozkręcać znaczy tam pewne rzeczy były wcześniej n p. zakłady Azotowe w Mościskach to już wcześniej w ale to szczególna była protekcja w Mościckiego po prostu, który był fachowcem w tej dziedzinie nie wszystko jest nowe tam był dziewiętnastym wieku taki staropolski okręg przemysłowy na Kielecczyźnie Ostrowiec Świętokrzyski Starachowice Skarżysko-Kamienna tamten przemysł był, ale od rezultatu, a wyraz zyskał drugi realizowany w Polsce też panie profesorze źle, dlaczego właśnie ten to miejsce nie tylko ze względu na Annę położenia także ze względu na surowce, które się tam znajdowały na siłę roboczą, której pan już wspominał wcześniej no tak ropa naftowa przede wszystkim była w pobliżu gaz ziemny zbudowany i surowcach i szmira, ale też chyba dla przemysłu chemicznego tam się znalazły no ale to coś śladowe ilości doprawdy niech nikt nie to zdecydowało natomiast rzeczywiście odkryto przyjemnie dzisiaj sobie to powspominać, ale w latach trzydziestych w Warszawie na przedmieściach z 4, a na Ukrainie dzisiaj odkryto największe wówczas na świecie złoża gazu ziemnego przez moment mieliśmy coś takiego jak największy na świecie złoża gazu drzewnego coś tam wydasz nawet dzisiaj robią, aby był remis widziałem, ale to oczywiście dzisiaj jest nie ta skala zupełnie ich stamtąd zbudowano także gazociągi, które rozprowadzały wały znaczy w sensie takiej sieci energetycznej co zostało zintegrowane od marca 3 8 roku do września 30 09. roku, czyli do momentu, kiedy było to możliwe powstało ponad 5 0 rozmaitych zakładów, ale to była m. in. elektrownia wodna w Rożnowie na Dunajcu zapory w Porąbce w Czchowie elektrownie wodne w Stalowej woli i Mościcach stalową wolę wybudowano zresztą od podsta w była lokowana jest związana z ich wsi był po i rady no tak tak to właśnie w bodajże gen. Kasprzycki mówił, że to jest Stalowa Wola narodu polskiego wybicia się na nowoczesność ten centralny okręg przemysłowy stan się właśnie działa Stalowa Wola był gazociąg Gorlice Jasło Krosno ostrowieccy były fabryki broni w Sanoku Radomiu były fabryki silników lotniczych obrabiarek w Rzeszowie w inny były zakłady zbrojeniowe w Starachowicach były zakłady chemiczne w Dębicy jeszcze wiele innych ile to wszystko kosztowało jak po udziela Stali Mielec i fakt jak sobie z tym budżet traci geje było, że to znak, że to są różne szacunki, bo to zostało urwane nogi i nie było takiego momentu, że ktoś podsumował, bo nie było już taki czas na to nie było, ale prof. Gołębiowski to oszacowało mniej więcej na 1 miliard złotych te nakłady wszystkie to mniej więcej odpowiada rocznemu budżetowi Polski, czyli przestać tam 3 lata wydano na to 1 2 3 1 budżet tak można liczyć tak to trochę mniej niż ten budżet, ale coś w tym rodzaju to podaż pieniądza tak Polska było stać NATO w nią nie bardzo polskie było stać na to, bo zwłaszcza, że myśmy ich odeszliśmy od tej bardzo restrykcyjnej polityki walutowej z czasów Piłsudskiego, ale mimo wszystko byliśmy nadal dosyć konserwatywni to złoty był mocny cały czas w odróżnieniu od większości walut europejskich złotych nie został zdewaluował Anny wrócił w czasie kryzysu i również teoretycznie przynajmniej ciągle był wymienialny na złoto to już niewiele krajów poza nami to robił w tym momencie jedyne co byśmy zrobili odstęp odstępstwo od takiej ortodoksji monetarnej było wprowadzenie w kwietniu 30 06 . roku reglamentacji dewizowej to znaczy nie było tak takie coś jak Kantor dzisiejsze byłoby nielegalne niewolno było mieć obcych walut na terenie Polski był obowiązek odsprzedania ich bankowi polskiemu, a jak w czasie ME kupić walutę, żeby coś sobie z zagranicy sprowadzić albo n p. wyjechać na wakacje to wtedy poprosiłem bank Polski o to, żeby mi sprzedał i bank Polski się zastanawiał czy to ma sens, żebym jechał z zagranicy na wakacje trzeba jednak to odradzić, bo można w Tatry no tak ojciec Rinaldo padamy mamy taki trochę wyidealizowany obraz drugiej Rzeczypospolitej, ale n p. podróżowanie za granicę to był bardzo duży luksus już nie mówiąc o tym, że n p . po paszport kosztował około 500 zł 500 zł to była taka dobra inteligencka pensja czy tylko dla najbogatszych w rurze na zachód nie raz no tak nie w ogóle wszędzie paszport tak rozumiem tak no w OFE to myślenie w dzisiejszym Camp w budowie centralnego okręgu przemysłowego towarzyszą też wzrost miast rozwijał się Rzeszów rozwijał się z Sandomierza Sandomierz robić z taką symboliczną czy prawdziwą stolicą centralnego okręgu nota z VAT, zwłaszcza że z Sandomierz ma tradycje dobre jednak było województwo sandomierskie kiedyś w Rzeczypospolitej bardzo duże poważne to była 1 z takich miast z Sandomierza miał pecha, bo po pierwsze nikt nie wyszła z tego w czasie co mu po drugie, jak dzieła dzielił Polskę na mniejsze województwa i rozdawał hojnie wtedy to już naprawdę nie było żadną sztuką zostać województwem to na co zwróciło uwagę od razu to był brak Sandomierza na tej liście to polegało na tym, że tak jak w aferę zrobili tuż przed nim po prostu Gierek był na nich wściekły i dał województwo tarnobrzeskie Sandomierza winieta kadry do tej społeczności to Sandomierz miał pecha, ale Rzeszów dnia żołnierzy armii, że oszuści bardzo ładnie rozwiną zresztą powiem brutalnie Rzeszowowi bardzo dobrze zrobiło od 9 ze Lwowa od Polski bo gdyby naturalną stolicą tego rejonu byłby Lwów, gdyby był w Polsce przestarzałego nie ma to ktoś musiał zająć miejsce w Rzeszowie zajął do tych wyglądała ten rozwój miast jak wyglądał ten wzrost w NATO troszeczkę były takie miasta w stylu w socjalistycznym prawdę mówiąc już to znaczy to było takie budownictwo, które my potem znamy z lat pięćdziesiątych te dzielnice wtedy budowane w Rzeszowie czy w Stalowej woli to przypominały dzielnica z lat pięćdziesiątych zresztą tutaj pewna ciągłość taka tradycji my nawet personalna ciągłość twórcy co było potem znaleźli sobie w planie sześcioletnim niech dzieci głównie, ale ci tacy 02 03. rzędu to się potem odnaleźli w PRL lwowskim przemyśle bez problemu, a inni przepraszam z tak nie jest problemem tu przesadził, a i jak on był tworzony ten koncept co jest nam potrzebne i co, gdzie będzie ulokowane to trochę decydował przypadek znaczy, że generalnie tamto ze względów bezpieczeństwa, ale konkretnie, że tutaj opony, a tutaj jest płatowca silniki to to już trochę decydowano arbitralnie na lotnictwo w tym wszystkim zajmowało bardzo ważną rolę odgrywało no bo jakoś tak się stało i słusznie zresztą przewidywano, że to jest tamten rodzaj sił zbrojnych, który będzie kluczowych inna sprawa żeśmy tam nikt nie zdąży rozwinąć odpowiednią ale, ale było przeczuciem słuszne, że to jest ważna rzecz i do dziś zresztą przecież także stan się mieści jakoś sobie do dziś nieźle radzi to trzeba powiedzieć na korzyść co może on żyje jest jak rząd podniósł jakość Śląskiej przeżył całkiem do historii o pewnych lokalizacjach decydowały wcześniejsze problemy n p. zapory, które one lekturę pani wymieniała to była reakcja na taką wielką powódź, która się przetoczyła przez tamte rejony 30 04 . roku na ich teza opory przed euro to on przy okazji to były też elektrownia, ale przede wszystkim one bowiem takie przeciwpowodziowe, żeby skutecznie opanować rzeki Dunajec trzeba mieć 2 zapory 1 za drugą, bo jak pani ma jedno oko pani może wybrać czy powódź ma powód być powyżej 3 poniżej jak pani ma, więc już można jakoś zacząć grać z tą rzeką rozładowywać korek także tam poniżej rozmowa jest taka druga mniejsza tak też się robi tym te zapory robiono w tym celu czy to była taka inwestycja priorytetowa, by sztandarowa, na którą mu szło wszystkie siły środki w tamtym czasie, gdy w nocy chyba można tak powiedzieć chyba można tak powiedzieć przy szczupłości środków to dotąd tak wyglądało nieustannie nadzorował to Kwiatkowski jedno taką miał taki sztab zaś są bardziej inżynierski niż ekonomiczne cechą Kwiatkowskiego było takie rzeczowe inżynierskim boją się, że nie do tych spraw, które kontrastują z podejściem finansistów n p. w zupełnie inaczej myślą o taki, że wcześniej na zupełnie na co innego patrzą Szadkowski to jest taka tradycja inżynierska właśnie, a przecież tam panie profesorze my 2 szkoły drugiej RP gospodarcza w Kwiatkowskiej go Grabowskiemu albo od Grabskiego Kwiatkowskiemu znaczy to dzisiaj jak się na to tradycje patrzy to widać, że są takie 2 postaci dominującej i można albo do 1 bardziej się odwoływać albo do drugiej Kwiatkowskiej wstęp jest właśnie bardziej inż. Grabski jest bardziej finansistą Kwiatkowski patrzy na tę stronę realną Grabski patrzy na równowagę makroekonomiczną na NATO na stabilność gospodarki jej, ale nie tylko Kwiatkowskim, bo proszę pamiętać, że oni nigdy nie Stali naprzeciw siebie ani działali w zupełnie innych epokach i dlatego działali zupełnie inaczej Grabski działał w latach dwudziestych, kiedy wyglądało na to, że świat po kataklizmie wielkiej wojny będzie ponownie się otwierał tak jak był otwarty przed 19 14 roku wiemy, że będzie coś w rodzaju takiej globalizacji i Polska powinna się znaleźć swoje miejsce w partii otwierającej się gospodarce światowej Kwiatkowski działa zupełnie innych warunkach po wielkim kryzysie może ja podam 1 liczbę porad dobrze ilustruje problem poziom produkcji na świecie odzyskał głos przeważa produkcja przemysłowa na świecie odzyskała poziom przedkryzysowych 30 07 . roku można powiedzieć, że świat poradził sobie z wielkim kryzysem wolumen handlu Międzynarodowego był w tym momencie na wysokości 70 % przed kryzysem owego co to oznaczało świat poradził sobie, ale nie wspólnie każdy z osobna sam sobie poradzi gospodarka światowa się bez integrowali doszło w kierunku takich zamkniętych gospodarek narodowych, które się odcinały od świata i takie autorki czy autor licznych tak na ich co należy widzieć w tym kontekście i w ogóle Kwiatkowskiego Kwiatkowski działa w takich warunkach i wtedy to było racjonalne jak najbardziej w ten egzamin dla zielonych, bo to po prostu wszyscy tak robi, ale dzisiaj jak Shell nawiązuje do Kwiatkowskiego to jakby w tym nurcie jego tradycji widział pewne zagrożenie, bo dzisiaj nie jest tak, że musimy się tak zachowywać zachowują się tak sami w sytuacji, kiedy reszta świata tego nie robi możemy sobie strzelić samobójczego gola zupełnie niepotrzebnie w tym sensie, jakbym Boga proszę zwrócić uwagę przez to, że oni są ci 2 nasi bohaterowie są tak skontrastowane ani w latach w różnych epokach albo jedynie z bardziej modne albo drugi jest bardziej modne w czasach PRL-u raczej jeśli w ogóle zaczęto doceniać jakoś tam drugą Rzeczpospolitą to bohaterem pozytywnym raczej był Kwiatkowski ja pamiętam taką okropną książkę do historii z lat sześćdziesiątych moją szkolną to tam było zdjęcie Kwiatkowskiego in na pewno nie było zdjęcia Grabskiego potem w latach dziewięćdziesiątych to się odwróciło pamiętam liczne konferencje na temat Grabskiego Kwiatkowski w ogóle poszedł w kąt byłem zapraszany tak jak przez panią dzisiaj, ale byłem zapraszany w związku z Grabski na ich wzrost przeciętnej jakoś tak w okolicach kryzysu 2 00 8 w czasie znowu odwróciło i znów Kwiatkowski zaczął mieć dobrą kartę dziś jakoś nikomu nie przychodzi do głowy, żeby zapraszać w sprawie Grabskiego to są takie wymogi, które rodzą w zamian coś tam ilustrują jednak ilustrują rezydencji ilustrują ilustrują tendencje myślenia właśnie czy na ile się zamyka uczyć od rana i na ile wierzymy w to, że świat jako całość sobie radzi, bo jeśli dochodzimy do wniosku, że świat jako całość sobie nie radzi pozostali w swoich ramionach czujemy to oczywiście te centralny okręg przemysłowy panie profesorze miał być też odpowiedział nam na to, o czym mówiliśmy wcześniej na tę dysproporcję w rozwoju militarnym Polski w stosunku do Niemiec związku Radzieckiego pan profesor mówił, że zbroili się wszyscy takie były ciasno, ale oczywiście mniej na przeszkodzie dało wyzwolili się Brytyjczycy czy Francuzi bardziej nam przeszkadzało, kiedy nas broniliśmy byliśmy za tym, żeby Brytyjczycy dali wyraz nihilizmu najemcy i Rosjanie my okręt nie uratował Polski w mam tutaj dane z ostatnim miesiącu pokończyli w sierpniu 30 09 . roku dostarczył do polskiej armii Intela, a właśnie sztuk rocznie my tych sprzętów 2 50 ciężkich karabinów maszynowych 7 5 armat przeciwpancernych 4 1 dział przeciwlotniczych 2 6 bombowców 4 0 samolotów obserwacyjnych i 7 6 samolotów myśliwskich to oczywiście nam nie pomogą, ponieważ ogranicza loty nad 2 frontem nawet na 1 PK nie pomogło wszystko jednak, w którym tak jak każdy z tych naszych sąsiadów wielki był silniejszy nazw i musiał być nad tą popatrzmy na mapę to nie mogło być inaczej prawdę mówiąc, ale to była bardzo trudny to przyszło nam się mierzyć z najsilniejszymi wtedy armiami na świecie w sumie armia Polska była niezła, bo naprawdę 1, a nade mną w pierwszej dziesiątce armie światowych myślę, że spokojnie była ta była kwestia przeciwnika, z którym w przyszło nam się zmierzyć, bo liczono, że będziemy mieli więcej czasu jak wojna o nieagresji impreza wygląda w Ełku w tym sensie krzywdzący dla armii polskiej broni zawsze była fatalnie dowodzona zupełnie inna sprawa, ale w ten tak tak żona była do niczego właściwie myślano tylko do wiosny czterdziestego roku, kiedy w czasie niewiele dłuższy niż my padła Francja to zaczęto myśleć, że w sumie myśmy wcale tak źle nie wypadli po prostu napić Niemców w tym momencie nie ma mocnych kontaktowali zdołano też produkować przez ten czas, kiedy produkowano tego co nam było potrzebne były także ze względu na szczupłość środków, o których już mówiliśmy, a czy centralny okręg przemysłowy panie profesorze rozładował problem, jeżeli chodzi o bezrobocie ukryte, o których też pan profesor mówił, bo zakładano, że będzie on oznaczał 5 5  00 0 miejsc pracy w przemyśle 3 3  000 w zakładach średnich i drobnych 10  00 0 w handlu i 6 000 w rzemiośle jak to wygląda na to to było wszystko w toku to nie było momentu podsumowania, że już zrobiliśmy popatrzmy na ile nam wyszło, bo po prostu wcześniej wybuchła wojna ale w jakim staje się ono oczywiście te nadzieje spełnił w jakim zakresie ich nie nie jestem w stanie wyliczyć z tych liczb Elbląg i podatku, ale z nieznacznym myślę, że w większości PL centralny okręg przemysłowy został oczywiście, gdy wojna wybuchła nowa siłą rzeczy bardzo szybko o ten teren został zajęty przez Niemców okazało się, że ze względu na położenie poza zasięgiem lotnictwa alianckiego był to teren bardzo atrakcyjny dla dla Niemców oni inwestowali w okręg m. in. dokończyli rozpoczętą budowę zapory w Rożnowie na jej produkcję na potrzeby Wehrmachtu trwała tam aż do nadejścia Sowietów tak z monet było parę was tej polityki Niemców generalnej Guberni w pierwszej chwili oni się naprawdę zachowali jak zdobywcy inaczej zabrać co się da i też zwijali i wywoził różne maszyny i t d. ale dosyć szybko sobie uświadomić, że to bez sensu jest już są w wersji trzeba rozwijać to co jest potem rzeczywiście inwestowali wykorzystywali Note Zagłębie naftowe wykorzystywali dla swoich teatrów to było dla nich bardzo ważne, bo oni generalnie zapomnieli kłopot w armii jeszcze zanim przejdę do tego jak wykorzystali legenda centralnego okręgu przemysłowego po wojnie już komuniści to właśnie on mówiąc o tej legendzie musiał wrócić do drugiej RP w UE i do tego, że Kwiatkowski prócz tego, że był sprawnym inżynierem budowniczym HR Gdyni to też był element jest Kaspra jeśli chodzi o efekty propagandowe, ponieważ on wiedział, że centralny okręg przemysłowy test Ashton darować inwestycja, którą trzeba rozreklamować wśród społeczeństwa i wydają, a do tego celu nie byle kogo, ponieważ Melchiora Wańkowicza akwarele z budów malował Rafał Malczewski, czyli syn Jacka Malczewskiego no tak z tym, że ta propaganda w i czasami ginęli kosza, ale mam wrażenie, że nawet nie propaganda to złe słowo mit legenda tak, ale takie wysiłki propagandowe czasami dają rykoszetem zupełnie niespodziewany efekt to znaczy jednak ta propaganda, a że jesteśmy mocarstwem, że n p . mamy bardzo potężne lotnictwo ludzie byli przekonani o tym, że tak właśnie jest potem tylko pogłębiła rozczarowanie w trzydziestym kampanią wrześniową w poza tym ostały w zeszłym tygodniu mieliśmy taką konferencję z ukraińskimi historykami gospodarczymi żeśmy rozmawiali właśnie o tym, Polska, a Polska AB oni nas cisnęli w tej sprawie, bo jak Polska strona mówiła o Polsce alei w Polsce Beata mówiła w takim duchu, że tak nie dobrze, że jest tam Polska będzie trzeba by ją podźwignąć, żeby te dysproporcje zniwelować to miał namyśli Kwiatkowski, kiedy to mówił natomiast w ukraińskiej tradycji historycznej takiej lub naukowej, że tak powiem, ale trochę też w literaturze to funkcjonuje w takim sensie, że myśmy swoją część kraju traktowali jako, a i to miało być dobrze traktowane AB to była najgorsza część na Wschodzie, które nabyć w zyskiwała na raty takie właśnie nieporozumienia żeśmy sobie z Ukraińcami wyjaśnia chodzi, ale czy to było inaczej rozumiane po prostu jasne czy te wysiłki propagandowe ówczesnego rządu, a te reportaże, które pisał Wańkowicz akwarele, które należą marzenia o wysiłkach propagandowych małym niezależnym dodał panie profesorze najpierw VfL trzydziestym ósmy roku dwutygodnik, który później zostało przekształcone w tygodnik w są to pismo centralnego okręgu przemysłowego było wydawać na nie no tak oczywiście, ale chciałem dodać, że jeśli mówimy ataki modernizacyjnych i równocześnie propagandowych wysiłkach tego rządu akurat tam nie możemy zapomnieć sławojka ach, widząc jak widzę premiera budowano toalet drewniane tak jest nikt nie ma żadnych ograniczeń do dziś na Kresach TUI ówdzie sławojki tatarska sławojki no to trasy po wojnie elegant co po jak już państwu mówiła wykorzystali komuniści jej nową, jaką poniesie państwo domyślają dowód na to co na wyższość inicjatywy Państwowej nad prywatną no tak rzeczywiście tak to funkcjonuje w ich funkcjonowania chyba do dziś ten, kto jest argument etap testów raczej ten cały cała historia z obowiązku w latach 1 9 4 7 4 9, czyli w ramach planu trzyletniego treść nie może ono zapowiedzią do końca, żeby nie zostawało w takim zawieszeniu z punktu widzenia Kwiatkowskiego to było zło konieczne to znaczy on by wolał, żeby tam się zjawił kapitał prywatny tylko po prostu tego kapitału nie było, więc przyrzec jedynek, który był za granicą też uciekł w czasie kryzysu i przyszedł Polski państwowy, bo innego nie było w UE w ramach planu trzyletniego, czyli do czterdziestego dziewiątego roku większych zakładów w okręgu odbudowany uruchomiono i działa nota, zwłaszcza że miały pełne zbrojeniowych charakter co nawet rozbudowywany dosyć intensywnie Anna jeszcze Eugeniusz Kwiatkowski, czyli nasz twórca, a co pół we wrześniu 30 09 . roku został internowany w rumuńskim czyszczą kanały rząd oczywiście i mimo próśb, które słał do gen. Sikorskiego nie został zaproszony do rządu emigracyjnego za to po czterdziestym piątym roku do współpracy zaprosili go, gdy komuniści został szefem delegatury rządu d s. Wybrzeża i tam zarządzał budową portu Valletta przez niedługi czas, bo 40 ósmy roku został odsunięty inny został emerytem z zakazem zamieszkania i Warszawie na Wybrzeżu, a smarów siedemdziesiątym czwartym roku, gdy Stefan Bratkowski, gdyż Kwiatkowski powiedział, że to był Sauter, a menedżer pełną gębą człowiek z ogromną fantazją pan mi się zgodził z ekonomii Harvard Club z definicją Kwiatkowskiego czy opisem jego charakteru w zgodziła się zdecydowanie tak sympatyczna postać tak w ogóle go nie wszystkich bohaterach historii można to powiedzieć panu Kwiatkowskiemu zdolny no tak tak znaczy z takimi ograniczeniami, jakie mają inżynierowie i inżynierowie pewnych rzeczy nie zrozumieją, bo mają innego rodzaju wrażliwości czy co zdaniem pana profesora, zatrzymując się oczywiście znów na wrześniu 30 09. roku to był pełen sukces czy są jakieś ciemne strony tej inwestycji tego pomysłu nie ciemnych stron banków bezpośrednio nie widzę widzę pewne ciemne strony w tej tradycji dziś n p . używa ona może nas powieźć na manowce jeśli zbyt dosłownie potraktujemy pewne rzeczy, ale sam co było niewątpliwie sukcesami to jest coś, czego z całą pewnością możemy być dumni i poza tym to w zasadzie tam nie było chybionych inwestycji proszę zwrócić uwagę nie ma nie było takich co się potem okazało, że to bez sensu wszystko co zrobiono busa z ruchem sensem i pracuje do dziś no tam duchu ruchu z hutą wydaje się jest trochę kłopotów Donald w ogóle, choć żeśmy potem mieli za dużo bardzo dziękuję prof. Wojciech Morawski szkoła główna handlowa była naszą gościem przed godziną dwudziestą trzecią bardzo dziękuję panu profesorowi za wizję jak bardzo inny teraz chwila muzyki potem informacja wracam oczywiście po informacjach itp Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA