REKLAMA

Andrzej Duda w sprawie ustawy o IPN

Program Specjalny
Data emisji:
2018-02-06 11:00
Czas trwania:
22:29 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jak wszyscy doskonale wiemy w Polskiej przestrzeni publicznej politycznej nie tylko polskie, ale i tak, że można powiedzieć przestrzeni międzynarodowej w relacjach przede wszystkim pomiędzy polską, a Izraelem pomiędzy Polakami Żydami na całym świecie, ale także przestrzeni relacji polsko-amerykańskich bardzo dużą dyskusję wzbudziła ostatnio kwestia uchwalonej przez Polski parlament zmiany ustawy nowelizującej ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej i wprowadzająca do Rozwiń » polskiego systemu prawnego w przestępstwo związane z fałszowaniem prawdy historycznej czy też przestępstwo będące w istocie fałszowaniem prawdy historycznej i tak kwestia wzbudziła tak jak powiedziałem ogromną dyskusję tak jak to zawsze jest ustawa trafiła do mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej, bo jak państwo wiecie doskonale prezydent u nas zgodnie z konstytucją jest ostatnim przed publikacją ewentualną elementem procesu legislacyjnego ustawodawcy czego jako prezydent związku z tym jestem zobowiązany podjąć decyzję w sprawie dalszych losów tej ustawy z państwa to nie jest ustawa nowa to nie jest propozycja, która pojawiłaby się tydzień temu 3 miesiące temu na temat tego przepisu ja prowadziłem rozmowy już przeszło rok temu, a także w czasie mojej wizyty rok temu w Izraelu byłem już wtedy o to pytany w trakcie rozmów i politycznych i byłem pytany także przez dziennikarzy i wówczas 1 element bardzo istotnie w tym kontekście się pojawią, a mianowicie jest zdecydowane oczekiwanie tego, że ta ustawa to rozwiązania te przepisy nie będą żaden sposób blokowały działalności artystycznej i działalności naukowej jak państwo wiecie o ostatecznym formułowaniu tych przepisów art. 5 5 a takie wyłączenie dotyczące działalności czynów związanych z działalnością artystyczną działalnością naukową zostało w sposób bardzo wyraźny do ustawy wprowadzona, więc to oczekiwanie, które przez środowiska żydowskie dziennie było tutaj formułowane w GM zostało przez przez min przez ustawodawcę przez przez posłów, którzy przygotowywali tą ustawę zrealizowane, jaki jest proszę państwa znaczenie tej ustawy Otóż ona dotyczy kwestii niezwykle bolesnej bardzo delikatnej dotyczy kwestii związanej z drugą wojną światową dotyczy kwestii związanej z martyrologią przede wszystkim narodu polskiego z tym co my jako Polacy, ale oczywiście w znaczeniu nasi przodkowie moi dziadkowie pradziadkowie przeżyli w okresie drugiej wojny światowej i chwilowo naszych bliskich w okresie drugiej wojny światowej z rąk niemieckich nazistów i innych, którzy napadli na polskie straciło życie to kwestia dla nas niezwykle istotna pamiętajmy o tym, że w okresie drugiej wojny światowej zginęło w Polsce prawie 6  000 00 0 naszych obywateli mówi obywateli podkreślam to z całą mocą, bo wśród nich z całą pewnością było w około 3  000 000 polskich obywateli narodowości żydowskiej rzeczywiście było także niemiecki nazistowski przemy zagłady przede wszystkim skierował się na zniszczenia narodu żydowskiego przede wszystkim kierował się na to, aby ludzi tej narodowości po prostu zgładzić ale, ponieważ Polska została napadnięta jako pierwsza i przecież tu rozpoczęła się w 19 3 9 druga wojna światowa od samego początku w zasadzie tej wojny Polska była okupowana przypominam, że polskie ziemie zostały rozdarte z 1 strony Niemcy hitlerowskie, a z drugiej strony związek radziecki, który na mocy paktu Ribbentrop-Mołoto w napadły na Polskę 17 września i zagarnął część polskich ziem związku z powyższym w całą mocą chcę podkreślić, że szczęście geograficznym państwa polskiego nie było były ziemie, które kiedyś stanowiły państwo polskie Polski rząd zorganizował się na uchodźstwie mieliśmy rząd na uchodźstwie w Londynie, ale polskiego rządu w Polsce działającego instytucji państwa polskiego jako takich nie było było wyłącznie polskie państwo podziemne była armia krajowa, a więc struktury, która się zorganizowały płacono po to, aby walczyć o powrót polskiej państwowości o to, aby w miarę możliwości bronić polskiej obywateli o to, aby w miarę możliwości zawarcia takich sił walczyć w wersji z hitlerowskimi Niemcami o wyzwolenie Polski o powrót Polski na mapę świata o to, żebyśmy mogli z powrotem żyć w wolnym państwie tak jak żyli nasi przodkowie od 19 1 8 do 19 3 9 roku proszę państwa i tamten okres tych lat, kiedy Polska znajdowała się pod okupacją hitlerowską to był 1 z najczarniejszych okresów w naszych dziejach co do tego nikt nie ma wątpliwości to prawda, że na naszej ziemi niemieccy naziści zbudowali obozy zagłady zbudowali obozy koncentracyjne z najbardziej znanym z nich najbardziej ponurą sławą owianym obozem Auschwitz-Birkenau, w którym co roku obchodzony jest dzień pamięci ofiar Holokaustu prawdą jest, że ze wszystkich narodów najwięcej zginęło osób narodowości żydowskiej tak jak powiedziałem przedtem zagłada niemiecka była przede wszystkim na nich ukierunkowana, ale zginęły także miliony Polaków zginęły także w obozie Auschwitz-Birkenau w innych obozach koncentracyjnych zginęli w czasie prześladowań zginęli rozstrzeliwani na ulicach polskich miast zginęli, walcząc z Niemcami w oddziałach partyzanckich zginęli wreszcie zamęczeni na Pawiaku i w innych miejscach, gdzie Niemcy katowali ludzi nigdzie, gdzie indziej gdzieś, gdzie Niemcy realizowali swój przemysł zagłady także wobec narodu polskiego wobec wobec osób należących do wspólnoty etnicznej Romów zginęło bardzo bardzo wielu Rosjan także w obozach koncentracyjnych, ale rzeczywiście proszę państwa zginęły miliony Polaków i przede wszystkim tamten czas jest to czas niezwykłego bólu dla narodu żydowskiego dzisiaj dla dla Izraela w w nie ma chyba takiej żydowskiej rodziny, która mieszkała, aby wtedy w Europie, która nie straciła kogoś bliskiego, a wiecie państwo doskonale, że bywa także w są rodziny czasem pozostała tylko 1 osoba wszyscy inni zostali zamordowani jest to, więc dla Żydów sprawa szczególnie bolesna szczególnie delikatna i wzbudzająca szczególne emocje co dla mnie jako Polaka, który żyje od właściwie samego początku mojego życia w domu właśnie opowieścią czasów drugiej wojny światowej opowieścią z czasów zagłady także w mojej rodzinie była był była była śmierć w dół w okresie drugiej wojny światowej brata mojego dziadka, który zginął zamordowany przez Niemców, ale ta opowieść także o śmierci Żydów w mojej rodzinie była od samego początku to, odkąd ja pamiętam i wszyscy tą historię doskonale znamy tak jak mówię przede wszystkim za najboleśniej sza dla narodu żydowskiego dla wielu ludzi, którzy dzisiaj mieszkają w Izraelu i którzy w czasie drugiej wojny światowej w Holokauście stracili swoich najbliższych jestem proszę państwa i pełen szacunku dla tego bólu jestem pełen szacunku dla tej wielkiej pamięci wszyscy doskonale państwo o tym, wiecie, że budowanie dobrych relacji pomiędzy polską, a Izraelem pomiędzy osobami narodowości żydowskiej a, a osobami narodowości polskiej bardzo leży mina sercu jej mieszkaliśmy tutaj na tej ziemi w 100 0 lat wre we wspólnym państwie w Rzeczypospolitej, którą Żydzi nazywali Polin, kto udokumentuje pięknie muzeum Żydów polskich i to jest nasza wielka wspólna historia, która została w dramatyczny sposób przez hitlerowskie Niemcy przerwana w kontekście tej ustawy pojawił się w Izraelu w stanach Zjednoczonych w innych miejscach głosy, że może ona wprowadzić do zasady przeliczenia prawdy historycznej, że może ona prowadzić do wypaczenia, że może ona prowadzić do odpowiedzialności osób, które będą mówiły prawdę, a będą posądzany o to, że właśnie zakłamuje historię Otóż chcę powiedzieć jasno i wyraźnie w moim przekonaniu, zwłaszcza z pierwszej części art. 5 5 a taka sytuacja wyniknąć nie może jest wyraźnie tam powiedziane, że kto publicznie i wbre w faktom głosi określony pogląd ten będzie podlegał odpowiedzialności karnej, ale bez państwa, ponieważ te wątpliwości są robione były zgłaszane, a ja osobiście jako prezydent jestem skłonny przychylić się do tego, że te wątpliwości powinny zostać wyjaśnione powinny zostać rozstrzygnięte, bo tego wymaga moim zdaniem także właśnie szacunek dla pamięci szacunek dla Wedla odczuć tych, którzy który, których bliscy zginęli szacunek dla odczuć także tych, którzy są ocalony mi i których straszliwe wspomnienia, bo są wielkim memento dla całego świata, żeby nigdy więcej do czegoś tak do takich tras do takiego straszliwego dramatu niebywałego okrucieństwa, jakim był Holokaust, jakim była zagłada Żydów i zagłada także innych narodów nigdy więcej już nie doszło, żeby tak było musimy o tym, pamiętać musimy o tym, mówić to musi być żywe nie tylko w Polsce i chęci Polaków Żydów, ale to musi być żywe w pamięci świata, żeby było żywe niezwykle ważne jest świadectwo tych właśnie ocalonych tych, którzy na własne oczy tamte fakty widzieli i i tych, którzy dzisiaj są wielkimi w związku z tym świadkami historii, a dzięki Bogu wielu z nich jeszcze cały czas żyje jest z nami to świadectwo może dawać nie chciałbym absolutnie bym nie chciał, żeby ktokolwiek z nich miał jakiekolwiek wątpliwości co do tego czy może głosić swoje świadectwo spokojny, że nie narazić się w Polsce wg polskiego prawa na odpowiedzialność karną w tej kwestii to jest rzecz niezwykle ważną, ale równocześnie proszę państwa jest dla mnie także niezwykle ważne, abyśmy my jako Polacy jako państwo polskie jako naród Polski nie byli pozbawiani po udziału w Holokauście i 7 wszystkim tak jak niektórzy mówiąc dla mnie jest ogromnie bolesne myślę, że dla większości Polaków, że Polacy brali jako naród z instytucją realizowany w sposób udział w Holokauście, że miało charakter systemowy Otóż proszę państwa nie prawda historyczna jest taka, że Polacy w żaden z instytucji analizowany sposób żaden systemowy sposób nie brali udział w Holokauście wszyscy o tym, doskonale wiemy z polskim nie było w tamtym czasie nie istniało państwo polskie nie istniały instytucje państwa polskiego związku z tym nie były nie mogły one się włączyć istniało tak jak powiedziałem polskie państwo podziemne istniała armia krajowa Polska armia podziemna, która wręcz przeciwnie nie tylko w żaden sposób nie pomagała Niemcom hitlerowskim w zagładzie w przeciwdziała też zagładzie w miarę jak były takie możliwości to przecież delegatura rządu na kraj przy delegaturze rządu londyńskiego na kraj została stworzona w radach pomocy Żydom Żegota właśnie po to, aby obywatelom polskim narodowości żydowskiej pomagać uchronić się przed zagładą to wielkie wspaniałych karty chwały wypisane przez Zofię Kossak Szczucka przez Irenę Sendlerową w ratowaniu żydowskich dzieci to proszę państwa wielka misja Jana Karskiego właśnie zlecona przez przez rząd emigracyjny w Londynie, aby udokumentować i zaraportował, acz państwom alianckim sytuację zmienić bieg w Polsce, a przede wszystkim zagładę Żydów to misja rotmistrza Pileckiego do Auschwitz, który przecież absolutnie, ryzykując życiem dobrowolnie znalazł się tam w tym obozie zagłady po to, żeby dokumentować to co tam się dzieje i za raportować do do władz emigracyjnych do władz państ w alianckich Szanowni państwo oczywiście to jest ta strona instytucjonalna od tej strony można powiedzieć wręcz przeciwnie nie tylko Polska i Polacy nie brali udział w żadnym przemyśle zagłady w sensie instytucjonalnym przeci w działaliśmy temu, starając się pomóc ratować naszym współ obywatelom narodowości żydowskiej takie są proszę państwa fakty historyczne od strony ludzkiej jednostkowej jak państwo wiecie bywało różnie mamy najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata ze wszystkich narodów jakie, jakie są na świecie to właśnie polscy obywatele to właśnie Polacy mają najwięcej swoich drzewek w Instytucie Yad Vashem zasadzonych upamiętniających pomoc Żydom to właśnie Polska ta ziemia tutaj i okupowanej generalna gubernia były tym miejscem, gdzie za pomoc Żydom groziła kara śmierci nie było proszę państwa kary śmierci wyznaczonej przez Niemców za pomoc Żydom w Holandii nie było kary śmierci wyznaczanie za pomoc Żydom we Francji czy w innych krajach, które znajdowały się pod okupacją niemiecką była w Polsce każdy, kto w Polsce pomagał osobom narodowości żydowskiej był zagrożony śmiercią razem ze swoją rodziną i doskonale państwo wiecie, że takie sytuacje, kiedy ta kara śmierci była wymierzana były najbardziej udokumentowanym i najbardziej znanym przypadkiem, kiedy taka tragedia nastąpiła była była śmierć rodziny Ulmów, gdzie Ulmowie razem ze swoimi dziećmi zostali zamordowani za to właśnie, że ukrywali swoich żydowskich sąsiadów takich przypadków jak państwo doskonale wiecie było w skali okupowanej Polski dużo dużo dużo więcej oczywiście ja nie zaprzeczam były też przypadki wielkiej niegodziwości byli szmalcownicy był proszę państwa też strach i poza zwykłą podłością i wydawaniem ludzi o to, żeby się podlizać okupantowi czy o to, żeby żaby, żeby nawet uzyskać korzyść materialną z tego tytułu były też przypadki zwykłego strachu strachu przed śmiercią strachu właśnie przed tym, że może być, że przyjdą Niemcy odnajdą ukrywających się Żydów z władzą z rodzinami nikt z nas nie jest sobie w stanie dzisiaj, zwłaszcza młodszych wyobrazić, jakie wtedy były uczucia i co to znaczy rzeczywiście bać się o życie, kiedy twoja rodzina może zostać zamordowana niemalże w każdej chwili, ale chce powtórzyć jeszcze raz nie było żadnego systemowego udziału ani państwa polskiego, które nie istniało ani żadnych polskich instytucji niemieckim przemyśle zagłady nie było kolaboracji instytucjonalnej pomiędzy polską, a Niemcami w wielu krajach były rządy sprzyjających hitlerowcom w wielu krajach były były marionetkowe rządy wyznaczone przez Niemcy hitlerowskie w Polsce taka sytuacja nie miała miejsca Polska walczyła z Niemcami ale, ponieważ proszę państwa lub ta sprawa jest tak trudna i tak bolesna na naszych wzajemnych kartach i wywołała rzeczywiście w ostatnim czasie tak wiele dyskusji czasem bardzo burzliwej i nasycone niezwykłymi emocjami, ale też trzeba rozumieć, że ta sprawa wywołuje emocje wywołuje ich będzie wywoływała ja powiem tak dobrze żyje wywołuje, bo po to, mamy o tym, pamiętać, żeby to wywoływało właśnie emocje, żeby nigdy więcej do takiej sytuacji nie doszło, żebyśmy byli wyczuleni na wszystkie przypadki nienawiści właśnie nienawiści na tle etnicznym nienawiści na tle narodowościowym, która prowadzi do domku do Holokaustu, bo to właśnie nienawiść do Holokaustu doprowadziła dlatego ja zawsze mówię, że dla żadnej jakiejkolwiek Iskry nienawiści niechęci między narodami niechęci na tle etnicznym w Polsce absolutnie nie może być miejsca i zawsze apeluję o to, żeby szczególnie nad tą kwestią być wyczulonym nie ma takiej możliwości, żeby w Polsce były tolerowane jakiekolwiek przejawy nienawiści na tle rasowym, a przede wszystkim antysemityzmu wszyscy wiemy doskonale do czego antysemityzm doprowadził i wszyscy wiemy doskonale, że nigdy w historii świata to już się nie może powtórzyć, że państwa ale, ponieważ trzeba chronić także i dobre imię Polski Polaków to kwestia także naszej wrażliwości my też mamy prawo do swojej wrażliwości mamy też prawo do prawdy historycznej i my mamy też prawo do tego, abyśmy byli w prawdziwy sposób zgodnie z faktami ocenia dlatego podjąłem jako prezydent Rzeczypospolitej następującą decyzję po analizie sytuacji po analizie tych przepisów to zdecydowanie proszę państwa, że podpisze podpisuje tą ustawę i że w związku z tym ten przepis ten przepis te przepisy art. 5 5 a wejdą w życie, ale jednocześnie, ponieważ jest dla mnie niezwykle ważna ta wrażliwość ta właśnie, która powoduje te głosy sprzeciwu ta właśnie, która wywołuje te obawy o to, że nie będzie można głosić prawdy o torze będzie zamykanie usta w o tym, którzy ocaleli i zdecydowałem się skierować tę ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego po to, aby Trybunał Konstytucyjny zbadał zgodność z konstytucją tych przepisów w 2 kwestiach po pierwsze, jeżeli chodzi o zgodność z art. 5 4, który mówi o wolności głoszenia swoich poglądów w tym oczywiście w tym oczywiście przede wszystkim hołd właśnie o wolność słowa chodzi czy wolność słowa nie jest przez to przepisy w sposób nieuprawniony ograniczona to jest pierwsza rzecz i druga, aby zbadał kwestię określono tzw. określoności przepisów prawa to są proszę państwa przepisy o charakterze prawnokarnym one mają w związku z tym no, jakby szczególny walor tak na ich podstawie sąd może dokonać wskazania muszą być to, więc przepisy precyzyjne każdy obywatel zasługuje na to, aby przeczytawszy przepisu był w stanie z identyfikacją acz, jakiego zachowania w związku z tym mogą być zachowania i karalnymi a jakie nie chciałbym, żeby Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się czy pod tym względem te przepisy są zgodne z art. 2 w związku z art. 4 2 konstytucji Rzeczypospolitej polskiej i taki wniosek do Trybunału Konstytucyjnego jako prezydent skieruje do państwa powtarzam jeszcze raz zdecydowałam się podpisać ustawę, ale jednocześnie zdecydowanie się w tzw. trybie następczym jako prezydent Rzeczypospolitej, korzystając z prezydenckiej prerogatywy skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego celem zbadania zgodności art. 5 5 a z konstytucją taka jest moja decyzja o nie myślę, że jest to takie rozwiązanie, które z 1 strony zabezpiecza polskie interesy powtarzam jeszcze raz naszej godności prawdy historycznej tego, abyśmy byli w sposób sprawiedliwy i oceniany niż na świecie i aby nas nie omawiano jako państwo jako narodu, ale z drugiej strony także uwzględniająca wrażliwości osób, dla których kwestia pamięci historycznej pamięci o Holokauście jest niezwykle ważna, a przede wszystkim tych którzy, którzy ocaleli i którzy powinni światu póki mogą mówić o tym jak pamiętają tamte czasy co przeżyli dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PROGRAM SPECJALNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu w jesiennej promocji. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA