REKLAMA

Dlaczego faszyzm może być atrakcyjny dla polskiego nacjonalisty?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2018-02-06 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
46:21 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a w studiu dr hab. Michał Heller filozof Instytut filozofii Uniwersytetu Warszawskiego dobry wieczór wieczór widziałeś tych gości w lesie przebranych za nazistów 1 w takim mundurze cokolwiek nie dobranym, bo spodnie miał chyba za szerokie w tle płonąca swastyka oni czczą urodziny Adolfa Hitlera i na wielkiej ojczyźnie Polski jeszcze jakoś tam oddają honory widziałeś to by tak widziałem w da przyznał, że nie wiem czy był mecz był czymś tez obejrzał gdyby, gdyby nie Rozwiń » to, że byliśmy umówieni na dzisiejszą rozmowę, ale zrobiłem to sumienie nie żałuje, a w 2 życie to rozśmieszyło czy przestraszyło czy zbulwersowało to były różne momenty w centymetr reportażu akurat scena Krymu jeszcze sama właśnie scena ukazująca ten to przyjęcia urodzinowego korzyści Adolfa Hitlera z i leśnych leśnych nazistów z tortem urodzinowym z wafelków chciałoby raczej w raczej w kategoriach czegoś w jakiejś groteski Real, gdzie mimo wszystko postrzega natomiast były tam też takie bardziej lekkie mocniejsze fragmenty tak po mocniejsze w takim sensie powiedziałbym w oddział oddziaływania bezpośredniego oddziaływania wszelkiej estetyki tak mam namyśli tez fragmenty swojego koncertu tak do waszego mówimy cały czas o tym, słynnym oczywiście reportażu zrealizowanym przez reporterów TVN pokazującym to przyjęcia, którym powiedziała że, ale też festiwal muzyczny cyklicznie się odbywający, który skupia różnych przedstawicieli do środowisk narodowych radykalnych, które te środowiska jak mogliśmy się dowiedzieć z tego reportażu ma też posługują się i inny chętnie nawiązują w swoich gestach symbolach wypowiedziach różnego rodzaju właśnie do estetyki tradycji nazizmu tak znów był jednak w wydaje się, że całość tego tego reportażu ostatecznie miała dosyć złowrogi złowrogą wymowę no bo nawet te cele, które sprawiają wrażenie w no właśnie ścieki Nana Nana na pograniczu jakiś jakiś parodii jeśli w Boga dać się w kontekście szerszym kontekście politycznym już siadam sobie że, że organizacja, którą której, której członków tam widzieliśmy w niego bardziej bezpośredni mam nic bardziej bezpośrednie powiązania z ludźmi, którzy zasiadają w polskim parlamencie na to wtedy też się robi mniej zabawne i widać że, że to osoby, że jeszcze w jakim sensie Neo nazizm jest w Polsce zawsze będzie w jakimś rodzajem marginesu czekasz subkultura gdzieś tam ani po lasach będą właśnie cieszymy się ukryć swe ze swoimi rytuałami powiedzmy, ale w tonie oznacza że, że należy to z bagatelizować powiedzieć, że no właśnie jest cała margines, a zatem nie mamy problemu czy mamy problem, aczkolwiek być może nie jest ściśle rzecz biorąc Neo nazizmem tak mamy problem raczej z czymś co określiłbym jako jako zakon po postępującą RPO uznającą może faszyzm rację życia politycznego publicznego, ale też prywatnego w jaki sposób też ciekawe wydaje mi się były te dyskusje rzeczy właściwie dyskusja w 2 w 2 częściach, którą przed przeplatany był ten reportaż dyskusja, której uczestnicy wygłosi na pewno spora od ciekawych i słusznych komentarzy, ale też mam wrażenie da dali z przynajmniej kilka razy wyraz swojej jakiś taki BZ bezradności w powiedziałbym wobec tego wobec tego fenomenu, z którym zawsze z gangsterem z ziemi do czynienia zresztą mnie nie potrafię są w tej chwili przypomnieć niektóre z nich powiedział to nawet wprost, ale padło tam takie sformułowanie, że to jest niezrozumiałe jak można, nazywając się polskim patriotą obchodzić się obchodzić urodziny Adolfa Hitlera jak można z nim wygaśnięcie umowy to SA oraz za obraz Hitlera i nadzorował z grona znanych Woźniacka, ale właśnie o to chodzi poniekąd, żeby ażeby ten wzrost ziem opowie się, że można, a po drugie, żeby to zrozumieć jak to można jak tak można resztek w formie PKM ażeby to zrozumieć też to z kolei rzeczywiście trzeba się zastanowić nad tym szerszym zjawiskiem, którego Terno te nie jakieś dziwaczne ekscesy są tylko w notes mam wrażenie Kaśka pijana, która się nasze inne na powierzchni natomiast zjawiska jest poważne wielo aspekt owe i je trzeba trzeba zrozumieć trzeba być może najpier w w ogóle zadać sobie takie bardziej metodologiczne pytanie jak i w ogóle zatem faszyzmie mamy myśleć tak, w jakich kategoriach, jaką jako zbudować w nim zwierzak od razu jakąś wielką i Super spójną teorię faszyzm, ale jakąś siatkę pojęciową powiedzmy tak lektura nam umożliwić tego typu go jakiś no właśnie rozumienie tego typu zjawisk, bo z 1 strony to jest takie słowo takie pojęcie, które bywało w Polskiej debacie publicznej nadużywane to znaczy nie tylko w Polsce jest nie tylko w Polskiej, ale bywało także określano mianem na wszelki ekstremizm radykalizm my ne różnego rodzaju posta w wyraziście prawicowe tak bym to określił z drugiej strony przez wiele wiele lat z w Polsce i nie tylko w Polsce mainstreamowe prawica to znaczy prawica, której tego typu inklinacje trudno zarzucić wobec pewnych zjawisk o charakterze neonazistowskim albo faszystowskim zachowywał, a taką daleko idącą powściągliwość twierdząc, że to jest właśnie bynajmniej nie tak jak powiedziałem czeka aż piana, która wskazuje na strukturę głębszą tylko wyłącznie marginalne nic nieznaczące zjawisko, które właściwie do niczego głębszego bardziej rozbudowanego się nie odnosi no i teraz widzimy niewątpliwie jakiś rodzaj ożywienia ruchów, które na coraz śmielej sobie poczynają ZAK z panowaniem takiej symboliki, bo 11 listopada tego roku, ale i w latach poprzednich, choć tego roku chyba było to najmocniej widoczna również widzieliśmy w trakcie marszu niepodległości n p . w Warszawie inne postacie, które ewidentnie operowały taką emblematy go w rodzaju symbolu Whyte Power albo haseł jawnie antypolskie miejskich potem mieliśmy ten przedziwny rytuał Echa leśne właśnie, o którym powiedziałeś nie dalej jak 2 dni temu z kolei pod Pałacem Prezydenckim proszę wstawać m. in. przedstawiciele ruchu Narodowego, który nie ma swoich reprezentantów w sejmie, bo się tam owi reprezentanci zostali za pośrednictwem partii Pawła Kukiza ja nie znosili również takie hasła n p . n p. hasło to zdejmij formułkę podpisu ustawę podpisał zresztą skądinąd rzeczywiście dzisiaj no ale to wszystko są takie zjawiska, które już w tej chwili pozwalają postawić tezę, że mamy jednak do czynienia z czymś co nie jest takim zupełnym marginesem to staje się coraz bardziej na wyrazistą siłą polityczną w Europie rośnie, bo nie tylko w Polsce 3 lata powiedzieć TR postawy nastroje jako 3 nasilają netto tylko w potwierdza, że to że, tym bardziej prawda trzeba w w jaki sposób wziąć to, że reszta na poważnie i rzeczywiście zastanowić się nad jakaś logika, która w tym rządzie SLD sposobami przejawiania się tego jakoś genezą i t d . tak dalej nadal wydają się, że nie ma takiej za bardzo refleksji w dyskursie powie z takim publicznym w domu można się zastanawiać czy Churchill czy w 3 mainstreamowe w 2 z głów głównym nurcie debaty takiej publicznej politycznej w ogóle jest miejsce na jakiś tworzenie jakiś jakiś jakiś teorii czy nawet sformułowanie, iż właśnie z wyjaśnień tego rodzaju, ale zdaniem przeżyłem, że wyjątkowa ta dyskusja jest jakaś taka płytka nabierze spotyka się spotykają się specjaliści jak ludzie, którzy z reguły zajmują się tym problem nie potrafią sobie wyjaśnić tego w jaki sposób in czy na jakiej zasadzie ktoś może wznosić się, że jeszcze raz zacytuję ten to asfalt za zadawać Terrain i naszą ukochaną ojczyznę Polskę to znaczy, że coś rzec, że coś jest nie tak, bo to w gruncie rzeczy wymaga tylko dość prostego powiedział w ruchu abstrakcji to znaczy zauważenia, że w wyznaczonym w strachu wania właśnie on z bezpośredniej treści i myślenia bardziej w kategoriach jakiejś formy czy rzeczy czy struktura albo po prostu jakiś bardziej ogólnych cechach i pełnym kreci faszyści przejawiają tak niezależnie od tego czy są faszystami niemieckimi 3 czy polskimi czy węgierskimi czy z serbskimi czy rosyjskimi czy rzeczy włoski mnie czy innymi jeszcze potrwa to właśnie bo, bo możliwe są co najmniej 2 odczytania czy takie 2 postawy w sensie uważam za się zdarza, by go, że rzecz, że Hitler ma mordował Polaków jak fraza, która się najczęściej powtarza czy jednak częściej powtarzanych fraz w związku z tym jak możliwe jest także, że paski patriota ci hetero no właśnie to jest tak konkretna treść lub, od której trzeba abstrahować po to, żeby w, żeby zrozumieć pewną bardziej ogólną logikę to nie jest żadna ze swojej filozofii tak, chociaż trochę może jest chaos ale, ale nie jest wcale takie trudne, ale tu rozumiem też powiedzieć coś takiego że, że z tej alternatywy, która jest taką najprostszą alternatywą chyba najbardziej elementarną dnia w odniesieniu do tego zjawiska m. in. alternatywę, z której 1 z członów powiada faszyzm to jest pewne szczególne zjawisko historyczne charakterystyczne dla danej epoki powstaną rozwinięta i Expander ją co w latach trzydziestych dwudziestego wieku natomiast to co w jaki sposób do tego nawiązuje należy rozumieć też za pośrednictwem różnych odniesień właśnie do tego momentu historycznego, bo to jest produkt określonych warunków nazwijmy to społecznego ekonomicznych historycznych i t d . no, a druga drugi człon tej alternatywy powiada niekoniecznie to nie jest tylko otwór historyczne to jest pewien pewna uniwersalna struktura po prostu, która w różnych odsłonach w różnych epokach może się ma inwestować na różne sposoby jest, więc czymś głębszym niż tylko konkretna jej i bardziej uniwersalnym właśnie niż konkretnej historyczne postacie tak, a jeśli tak zarysu jest alternatywa to ja oczywiście byłbym w ciąży lub bardziej w lewo w stronę tej tego drugiego bieguna, chociaż mam pewne wątpliwości czy rzeczywiście tak rzeczywiście faszyzm jest taki, że jestem wszak uniwersalny i tras historyczne w jakimś mocnym sensie to znaczy, że w jakiś plan w jakimś jakiś lekarz naprawdę długim trwaniu można pokazać jego jakość tożsamość i tylko w manifestację przed zmieniających się w obecnych i historycznych okolicznościach myślę, że myślę, że faszyzm rzeczywiście jest czymś jest zjawiskiem bardziej ogólnym niż Tyl KO MEN czymś co się pojawiła w właśnie w pewnym ściśle określonym momencie historii Europejskiej do czego teraz powiedzmy neofaszystowskie ruchy jakoś tam nawiązują na zasadzie właśnie wykorzystania symboliki czy czy jakiś czas jakiś haseł myślę, że także, że to jest coś więcej to znaczy, że po latach trzydziestych rzeczywiście w pojawiło się ruchy, które w ten sposób się określały tak natomiast w natomiast pewnego rodzaju naczep albo inaczej przy ciele jak wyłonienia się tych ruchów były czynne już wcześniej i są czynne także dzisiaj w tym sensie to niekoniecznie jest nawet Neo faszyzmu tylko właśnie tylko właśnie po prostu faszyzm, który wtedy przebierał takie formy dzisiaj przybiera inne natomiast były ważniejsze od tych form są są właśnie owe przyczyny, które z kolei w mam wrażenie ITF we wracamy do do lodowatej alternatywy, którą zarysować, które nie są koniecznie Universal McCann znacie ja pojadę z ulgą, w który właśnie jakoś chyba odzwierciedla to z nim lansowanie, o których mówisz z Waltera Benjamina, który mówi, że faszyzm to jest właśnie pewna uniwersalna struktura, ale charakterystyczna dla patriarchalnych społeczeńst w opartych na przemocy, więc mamy z 1 strony pewien uniwersalizm z drugiej strony pewne parametry, które w szczególności określają to co właśnie ma go, choć to prawda, że także, że te przyczyny Suns różnego rodzaju niektóre mają taki bardziej ograniczony i lokalnych charakter, a niektóre, a niektóre z kolei w odnoszą się do procesów, jakie ślub długiego trwania patriarchalne społeczeństwo i HEG jakby, jakby wszyscy chcemy adaptować się moment narodzin po patriarchalnych społeczeńst w opartych na na przemocy i zapewne dawno temu w bardzo dawna w UE czy aby to na na pewno liczyć w tysiącach lat prawda w tym krajów w tym sensie oczywiście można też i pewnie nawet trzeba na to patrzeć w ten sposób jak ona element właśnie historii takiego bardzo długo długiego trwania historii właśnie ewolucji tych społeczeńst w patriarchalnym do tej związek faszyzmu spór z kulturą patriarchalną jest bardzo silny ewidentnie, ale z drugiej strony sceny z moim zdaniem trzeba też trzeba też przyglądać się, tym bardziej lokalnym uwarunkowaniom niekoniecznie takim Super lokalnym ograniczonym do tylko do tu i teraz jakiegoś powiedzmy taka takiego bym takich procesów to powiedzmy średniego trwania ani takich bardzo długich jak właśnie ta te społeczeństwa patriarchalne ani takich tylko punktowych prawda długo n p. uświadamia sobie, że faszyzm jest pewnego rodzaju reakcją na tacę można w tym co nazywa się nowoczesną ścian czy ciocie czy procesem modernizacji albo to uściślenie wydają się staje potrzebne być może nawet konieczne kapitalistycznej modernizacji czy kapitalistyczna jest nowoczesność tak w tym kontekście umieścić zjawiska zjawiska faszyzmu reakcję, jakiego rodzaju reakcją lękową w jakiś sposób tak atrakcją biorącą się z lęku przed przed pewnymi aspektami tej tego procesu modernizacji na najogólniej rzecz biorąc związanymi z, a z tym co z twardego też Marks Engels zdiagnozowali w manifeście komunistycznym w partii komunistycznej w innych winnych w swoich tekstach to znaczy z tego aż właściwością tej kapitalistycznej modernizacji, która polega na upłynnienie Aniu, jak Kantor mówili wszelkich właśnie za zastały trwałych stosunków forma i instytucji i t d . i t d . przeci w temu upłynniania, które na bardzo wiele się odbywa płaszczyznach i poziomach czy lato upłynniania reaguje faszyzm z kolei pewna, że z dnia MF przy tego rodzaju uczty u usztywnia niem i blokowaniem tego co cała co właśnie ud i płynnie one i w tym sensie można powiedzieć, że jest on jakimś elementem i właśnie historii Europejskiej zachodniej nowoczesności poza tym, że można go, gdyż właśnie to również dlatego do tych dłuższych jak silniki i bardziej uniwersalnych procesów dziś na tym gdzieś w tym przedziale wydaje mi się trzeba szukać trzeba szukać odpowiedzi na jakąś właśnie geneza i logika faszyzmu autor, którego nazwisko jeszcze nie padło dotąd w naszej rozmawiałem paść musi w końcu, więc niech padnie, czyli Klaus Steve light bardzo ciekawy niemiecki filozof, którego monumentalną książkę męskie fantazje poświęconą genezie faszyzmu właśnie przetłumaczyli iść razem z Mateuszem Falkowski zresztą z Mateuszem walka z nim rozmawiałem jakiś czas temu w listopadzie 20 1 6 roku dokładnie o tej książce mogą państwo sobie znaleźć to w archiwum tę rozmowę Otóż reklam ustawa light też mówi i pokazuje to usztywnienie w reakcji na płynność, której po, którym powiedziałeś, że i używa takiego określenia opancerzenia opancerzenie ciała, bo właśnie ciało w tej książce męskie ciało poddawane różnego rodzaju praktykom i opancerzone ją coś się przeciwko m. in. temu co płynne wilgotne ruchome jak wijące się robiące i t d. heroizmem broni też z skojarzone z kobiecością tak temu co skojarzone z kobiecością także przeciw kobiecości się o pancerza bijące jest głównym bohaterem tej książki to jest zjawisko z tego porządku, w którym powiedziałeś właśnie z tego porządku usztywnia Ania w kontakcie 3 w reakcji na to co upłynni ona opóźniające się niewątpliwie tak właśnie w ten walec kładzie szczególny nacisk na na ten aspekt zresztą w ogóle perspektywa to przyjmuje te w light wydaje mi się bardzo płodna i też, ale też wciąż różna od tej, która któregoś dominuje w dyskusjach na temat faszyzmu także dziś na myśmy tę książkę skończyli tłumaczyć się już dawno nie pamiętam, ale chyba w gdzieś w okolicach 2000 piętnastego roku wtedy jeszcze faszyzm czy kwestia faszyzmu faszyzm racji nie była na ustach wszystkich, jakie dzisiaj za za sprawą tych leśnych imprez i różnych innych aktualnych wydarzeń, a reszta to w już wtedy można było wyczuć to się nasi w powietrzu, że ta, że znów zacytuję czy spra w rozumie Marksa Engelsa, że ten, że to widmo faszyzmu gdzieś tam krąży nad Europą no, więc te perspektywa Traveldata fakt na czym polega specyfika może tak największym uproszczeniu ich największym skrócie chodzi o to, żeby przestać myśleć o tym fakcie śmieje się przede wszystkim w takich kategoriach kategoria kiedyś ustroju państwowego ustroju totalitarnego, ale tak z jego filmowej im się aparatem władzy i spójną ideologią, którą chcą się propaguje jakimiś kanałami właśnie państwem Państwowej propagandy, a zacząć myśleć o nim raczej w kategoriach pewnej pewnej postawy tak to znaczy, żeby był faszyzm nawet właśnie ten faszyzm jako jako ustrój i machina Państwowa ideologii i t d. to muszą być też faszyści i trzeba się zastanowić i zapytać czy kilku właściwie są ci faszyści dla Włoch i właśnie studiować traktaty polityczną się zwraca w kierunku listów pamiętników powieści daje głos w samym bohaterom tej epoki tym tak, że Stali się później aktywnymi aktywnymi głosiciela mi praktykami nazizmu i region zastanawia się zastanawia się właśnie kim oni są co znaczy również nie tylko inie przede wszystkim co oni myślą tak to znaczy faszyzm niekoniecznie jest jest również, ale niekoniecznie przede wszystkim i na pewno nie wyłącznie kwestia kiść poglądów natomiast jest czymś co jak próbuje pokazać ten walec, posługując się takimi narzędziami powiedzmy bardziej z jakiś niektórzy powiedzieliby psycholog psycholog społeczny, ale przede wszystkim jednak psychoanalizy faszyzm jest czymś co się właśnie za zakażenia z w ciele Pekin w naszym sposobie naszym bardzo cielesnej bezpośrednio w sposobie doświadczania samych siebie i świata to na chwile jeszcze zajmie to rekonstrukcja tego specyficznego sposobu doświadczania świata w każdym razie bardzo istotnym elementem tego sposobu doświadczania i przeżywania siebie rzeczywistości jest przemoc, która spełnia szczególną rolę w tym całym układzie, bo w, jakim sensie konsoliduje to ciało, które jak electrum, które jest aktywnym nazwijmy to nośnikiem faszyzmu właśnie tak, chociaż oczywiście, choć trzeba sobie od razu zadać pytanie o specyfikę właśnie w faszystowskiej przemocy tak, bo też nie jest do końca także, że każda przemoc jest faszystowska i a być może nawet, że każdy upodobanie w przemocy jest jest faszystowski istnieje coś takiego jak właśnie specyfika tej faszystowskiej przemocy, która próbuje, którą próbuje badać rywala AIDS w w tej książce jej też w dużo późniejszej niedawno całkiem wydanej śmiech morderców śmiech morderców, gdzie może samo słowo faszyzm aż tak często nie nie pada, ale krasnale, które jest jest jakimś rodzajem kontynuacji jego wujek analiz właśnie z męskich fantazji męskie fantazje to dodajmy jest książka, którą zna on napisał w jeszcze w latach siedemdziesiątych z jego można powiedzieć debiut jako pisarza przy okazji też jego doktorat miał poważne problemy z obronienia tego doktoratu, bo nie chcieli tego uznać przez dłuższy czas od poważnej jak poważne no ale w końcu uznali stało się to stare stało się to w bardzo potrzebną pozycją, chociaż bezpośrednie nie zapewniło mu wstyd z tego co pamiętam rzeczywiście jakiś pozycji w świecie akademickim raczej była to książka czytana w nos poza akademickich kręgach odczytana komentowana też ze względu na na specyficzną formę po prostu, bo to nie jest taka klasyczna rozprawa filozoficzna tylko to jest momentami bardzo osobisty esej literacki taki meandry czynne jest pełen cytatów ilustracji także różnych fragmentów obszernych wspomnień dzienników z tamtych lat z taką też momentami bardzo no niekonwencjonalną frazą to prawda sam tak jakby akcje równoległe narracje w 1 buduje tekst, a drugą obrazy, które przed którymi którymi przesycone są oba tomy męskich fantazji, ale to jest coś co na co później też coś co też w późniejszych książkach utrwala też pojawia się moty w, a z kolei jego styl pisania cały czas ewoluuje i i to dosyć ciekawy sposób, ale to byłby chyba tego zdania, że na rzetelną dyskusję oczywiście, ale w tej próbie jakiegoś definiowania faszyzmu wspomniała się kobiecości to balet w tej książce zwraca uwagę ale, przyglądając się właśnie tymi listami pamiętnika n p. z żołnierzy ówczesnych, że tam te kobiety właściwie nie istnieją to znaczy są bezimienne nie mają na nie mają imion podobnie jak dzieci z zresztą ne i właściwie cała ta sfera związana z kobiecością kobietami jest wyłączona na kasie skomplikowane pod względem na i to jest dla niego m. in. oczywiście, bo tam jest jeszcze wiele różnych innych czynników no wskazówka co do tego, że właśnie kobiecość jest czymś takim co z tego doświadczenia komplet nie jest wyparte i co zagraża dezintegracją co się kojarzy właśnie lękową i i niebezpiecznie kobiecość, czyli co może tak należało w męskich fantazji tak kobiecość w przybiera różne w formalnej też i też jednak funkcjonuje trochę inaczej w zależności od tego czy mówimy właśnie on albo albo właśnie nie mówimy jak faszyści nie mówią tak o żonie, która gdzieś tam w domu prawda zawiązali zajmuje się domem dzieckiem podczas gdy podczas, gdy on na froncie albo przy innych ważnych sprawach zajęty w grach wielką grę tak polityczną militarną i t d . tak dalej z tego to jest 1 tys to jest 1 formalna, ale jest też, że jesteś taka kobiecość RM w groźna ta, która wstaje temu faszyści na drodze tej, którą trzeba z kolei i stron z czas z kolei walczyć artysta kobiecości uzbroi czy kobieta uzbrojona kobieta, która kobieta erotyczna przede wszystkim tak, czyli mówiąc psychoanalitycznym językiem nie wykastrowany, na które która właśnie budzi największy lęk faszysty no i wreszcie jest ta w inny tzw . przez Traveldata Biała IT i ta poprzednia te właśnie kobieta erotyczna nie wykastrowany, czyli czerwona kobieta tak jesteś ta Biała kobieta którą, czyli właśnie matka albo pielęgniarka tak są jeszcze inne kolejnego figury, którym ten mężczyzna żołnierz pojedzie zawiezie się cieczy czy oddaje jakiś takich momentach, czyli uczta wtedy, kiedy jest ranny czy wtedy, kiedy musi w jaki sposób, by odpocząć po trudach walki tak, by tych danych czy można się było w te figury kobiecości są dosyć zróżnicowany w zależności od tego, jaką figurą mamy do czynienia, toteż postawa tego w faszysta czy tego mężczyzny żołnierza go dawaj nazywała jest różna od tych właśnie takiego modelu pominięcia nie wymieniania przede wszystkim z z imienia tak aż po otwartą konfrontację jest jeszcze taka kategoria, który ją w odniesieniu do faszyzmu używa kategoria ludzi nie w pełni urodzonych tak no tutaj musielibyśmy wejść głębiej w psychoanalizie chodzi o to, że w takim mniej lub bardziej potocznym mniemaniu takich jest inny typ faszystowski tak to jest ktoś, kto chce upraszczać, więc cierpi może na jakiś przerost ego tak Otóż nic bardziej mylnego po opowiada ten warunek ten właśnie faszystowski te wszy ten typ mężczyzny żołnierza, który się wydaje właśnie takich z po listy silne tak dążący właśnie do do panowania ekspansywne i t d . tak, by to nie jest typ właśnie w pełni sił Naja wręcz przeciwnie to jest ktoś, kto komu nie udało się w gruncie rzeczy wykształcić w sobie tego co co rzuca w Kanadzie nas czy w skalach i w ogóle nas właśnie ja czy ego i kto zamiast tego właśnie, dlatego że też, że ta instancja u niego w jaki sposób jest osłabiana albo ręcznie obecna musi mieć ten pancerz to buduje pewien monolit po to, żeby się nie rozpaść po prostu ładny tylko ten monolit czy warunki możliwości tego tego monolitu jest właśnie po pierwsze takie negatywne odniesienia do tego wszystkiego co potencjalnie zagrażające co co coś co nie mogą liczyć na tylko właśnie ma nogi rozlała złe płynna wilgotne jak później to napisał Donatan Littell w swoim hymnie wilgotnym, analizując teksty dla matek Grela z kolei zainspirowany zresztą bardzo nietrwała i tam no, a rynek, który z kolei inspiruje nacjonalistów dzisiaj na całym świecie w tym również w Polsce właśnie tu takich paru fanów Loma wygrała 3 uaktywniło nawet z rannym w przestrzeni publicznej w ciągu ostatnich 10 1 5 lat no ale jakbyśmy spojrzeli na to, bo jeszcze kończąc to jest to cała jeszcze kwestia związana z ze specyficznym sposobem wychowania dyscyplinowania tych młodych ciał drylu, który Neo, który ówczesna w ówczesnej epoce był stosowany jako metoda wychowawcza i t d. wszystko prowadzi do właśnie wykształcenia takiej struktury, jaki powiedziałeś teraz zastanawiam się na ile ta analiza Aneta Wala i ta jest zastosowanie ma do tego co my mamy dzisiaj Anno Domini 2 00 8 na szczęście w Polsce w Europie na ile te parametry, które on scharakteryzował w odniesieniu do epoki sprzed drugiej wojny światowej, choć to sięga początku dwudziestego wieku właściwie jeszcze późnego wieku dziewiętnastego 2 i opowieści jego na ile to jest do przeniesienia do zasady losowania w właśnie wobec tych zjawisk, o których od, których zaczęliśmy naszą rozmowę tych różnych neonazistów boskich faszyzującym ich ruchów, z którymi dziś mamy do czynienia na ile zatem tak głębsza struktura, której to jest tylko przejawem powiedziała coś takiego na początku Anna to jest właśnie ta struktura, której trwale wpisała na bezpośrednim celem, ale to rzeczywiście była była próba odpowiedzi na na pytania o genezę niemieckiego faszyzmu czy nazizm mojej synowej i w tym celu właśnie badał też te różne świadectwa, o których o, których mówiłeś przede wszystkim przede wszystkim pochodząca od członków tychże strajk hard psów, czyli takich formacji militarnych bez, których z, których wywodzi się pyły późniejsi naziści w ścisłym sensie drewna natomiast, odpowiadając na to pytanie takie właśnie w szczegółowej, podejmując te tel analiza tych bardzo konkretnych materiałów tak, ale jednak wskazał na na nas na pewne mechanizmy bardziej ogólnej tak wracam właśnie to kwestia ta abstrahuje abstrakcji też abstrahować od od konkretnych treści i przyglądania się ogólny mechanizm n p . w gminach wskazuje co nam na taką cechę tej postawy faszystowskiej, która polega na odrzucenie wszelkiego czy, albowiem 3 2, ale o armacie panicznym lęku i w związku z tym też odrzucaniu wszystkiego co wiąże się z mieszaniem czymś co część czymś co przeraża faszysta jest możliwość mieszania się tego co nie powinno być zmieszane już w tej chwili może właśnie abstrahując od OC OC od tych konkretnych treści które, które te, które tam badał ten kraj może można powiedzieć, że właśnie dzisiaj to bardzo mocno dochodzi do do głosu o, tyle że nie, o ile w większość tych faszyzm żyjących w formacji to są zarazem te formacje te środowiska, która w Ernst najbardziej rady najbardziej radykalna anty Juan ucha czczą, ale ducha czy dyskursu propagują tak mili i i bronią czy próbują bronić no właśnie w jakieś takiej wizji ich kultury i ich wspólnoty homogenicznej Alek, w której w, której nie dochodzi do tego do tego mieszania się przez co ne przez całą widmo mieszania się kultur w i kresu taki właśnie homogenicznych homogeniczne społeczeństwo, które w, który w prawdopodobnie tak czy inaczej nastąpi jak Rega aktualny jedz my właśnie kryzys uchodźczy jest tylko do tych jest tylko wstępem będąc do tego rozpadu OPEC to wszystko właśnie znów napawać lekkim 3 wziętymi Natalia Guja właśnie w skrajnym usztywnienie im taką wolę właśnie w separacji, ale każdy każda etniczna czy wyznania owa grupa u siebie w ściśle wyznaczonych granicach tego dalej tak grać w towar light pokazuje, że taki rodzaj postawy, o których mówisz ta potrzeba usztywnia Ania czy wreszcie usztywnianie słyszy kosz reakcją wypływającą właśnie z lęku przed mieszaniem się tu jeszcze ta cała kategoria higieny dyscyplinowania opancerzona Ania właśnie jest jak najbardziej na miejscu bez utrwala i tak czy w obcych Niemczech epoki hitlerowskiej to są zjawiska, które się biorą właśnie ze specyficznego sposobu obchodzenia się z tymi męskimi ciałami w całej kulturze właściwie w całym tym układzie i rodzinnymi i kulturowym ale z czego to właściwie możesz się nie brać dzisiaj no bo dziś tego rodzaju praktyki, a właściwie chyba nie występują, a jak występują to w każdym razie są, w jakich mniejszości jak sądzę ten sposób gminy obchodzenia się w z męskim ciałem cała ta kultura, która wówczas funkcjonowała dziś wygląda kompletnie inaczej, jaki twoim zdaniem może być, jaka może być głębsza geneza takich do takiego choćby lęku przed pomieszaniem przed mieszaniem przed tym co niejednorodne, gdy miał dobrą odpowiedź na NATO pytanie o to by napisały w Nowem nowe męskie fantazje rzeczywiście wydaje się, że ten w jakiś taki zimny chów tak, który też było zdaniem ta zaleta jedno z przyczyn czy 1 z z elementów tej genezy nazizmu w Niemczech, że to jest rzeczywiście coś co w cenach występuje co jest jakimś marginalnym jeść w ogóle zjawiskiem jeśli w ogóle występuje dzisiaj tak tam to była taka kultura, w której ten ojciec był postacią absolutną taki monarchą absolutnym centralnym dziś z kolei wejście mówi się o kulturze bez ojców to znaczy zaczęli deficyt ojców niż nadmiar ojców takich mrocznych i autorytarnych jak wtedy, chociaż są przez ojca mnie z ojcami tak pozostanie z kwestia bardziej bardziej skomplikowana rzeczywiście w jaki sposób ten walec stawia nam taką tezę, że faszyzm ma to jest to jest sprawa czy Sprawka synów legniczan natomiast pytanie czy Rzymianie są synami czy właśnie takich ojców jak powiedziała silnych autorytarnych czy też być czy też czy raczej ojców już, w których nie ma po prostu tak właśnie w jaki sposób nieobecnych takich, którzy n p. zginęli na wojnie tak, bo matka to ciasto jest wdowa zrobili to no właśnie, więc tutaj tutaj sprawa jest jest bardziej skomplikowana niektórzy powiedzieliby, że w ogóle taki ten, że ten lęk przed przed mieszaniem się tak to jest jakaś taka w na pewnym poziomie właśnie uniwersalna w lotka dyspozycja ta, którą po prostu, które po prostu no filmu od czasu do czasu czy, a właściwie w na przestrzeni tysiącleci nawet w ludzkiej kulturze no i daje o sobie znać czasem wprost czasem nie przebiera w jakiś radykalnych formach czasem właśnie następuje erupcja jakichś takich taki taki właśnie w tym postępowaniu czy 3 3 3 3 czy działań, które dzisiaj na określane mianem mianem faszyzm makro kiedyś inaczej po prostu inaczej o nich mówiono, ale tak naprawdę mam wrażenie, że w nas, że to taki że, że właśnie wyjaśnienia, które się odwołują do Chin do takiej jakiś Universal Orlando do pewnego rodzaju takie antropologii i w których mówi Śledź i o takich właśnie mój wersalki jakiś cechach ludzkich 3 czy dyspozycjach one mogą być one często może słuszna, ale one nam się niewiele wyjaśniają tak, bo chcemy wiedzieć jak to będzie jak to jest do jej z tym faszyzmem teraz Marek na czym polega, zwłaszcza ten teren ten faszyzm no właśnie w ścisłym sensie, czyli jako zjawiska nowoczesny tak związane z tą nowoczesnością my tutaj wydaje się, że właśnie na odpowiedź to poniekąd tkwi w tym w tym, że sama nowoczesność polega na znów na tym właśnie w upłyną Jan leczy czy rozmywanie go tak granic tożsamości też w związku z tym pojawia się być może jest to właśnie jest jakaś współczesna manifestacja bardziej od ogólnej powiedz, ale im cechy cieczy czy dyspozycji ludzkie, ale jednak w w tej nowoczesności przy można powiedzieć jest to dyspozycja szczebel szczególnie silnie prowokowane w cały czas przez przez samą logikę jak do procesów społecznych to pytanie właśnie jak silna jak intensywna ta prowokacja może może być najlepsza tego typu zjawisko nie jest czymś co może się realnie przeciwstawić pewnym procesom związanym z nowoczesnością właśnie na ile innymi słowy czeka nas jakieś nowe średniowiecza załamanie się kompletna tego projektu są takie głosy niektórzy uważają, że nadchodzi coś w rodzaju takiej no już post post nowoczesności jakiś epoki, w której to wszystko co dotąd funkcjonowało tak do siedemnastego wieku mniej więcej nie ulegnie kompletnej transformacji Renault są głosy, które opowiadają no jest zbyt daleko to wszystko zbyt daleko to wszystko zaszło, żeby na tego typu barok z SB mogły realnie n p. zniwelować osiągnięcia globalizacji, która jest tak uniwersalna tak ma hegemonii czynu postaci skalę, że właściwie nic nie stanie na przeszkodzie to są tylko takie jakieś podrygi ostatnia w grę w na tak dzisiaj na dzisiaj wydaje się że, żeby się, że być może 3 są jakieś takie płaszczyzny, na których w dna, który dokonuje się ta to upłynnienie i gdzie dochodzi właśnie do tej prowokacji faszystowskich sentymentów 3 czy bez sentymentów tak po pierwsze, był upadek tego co się nazywało się suwerennością tak państwo państw za sprawą zespołu w globalizacji po drugie, upłynnienie czy jakaś taka niejednoznaczność w relacjach między płciami upłynnienie ruchu płciowych tak stan właśnie ten faszyzm przybiera formę anty genderyzmu powiedz Smętek ne naj wreszcie i wreszcie w ten kryzys słuchaczy w tym już wspominałem czyli, czyli widmo schyłku Kresów właśnie takich Homo granicznych społecznie społeczności czy wspólnot jak ścieki na narodową kulturowych schyłku świata podzielonego właśnie na na państwa narodowe, w którym w, których prawda każdy naród homofobów graniczne etnicznej kulturowo rządzi się na swoim właśnie w państwowym terytorium to pod wpływem różnych procesów ma przede wszystkim właśnie związanych z kapitalistyczną Global globalizację to wszystko odchodzi w przeszłość właśnie ta technologia nic czynność chyba też właśnie Państwowa suwerenność coś jednak drugim skądinąd wiąże na jej to, więc w, jakim sensie można powiedzieć takie chyba transu sugerował, że w należy, że faszyści są takimi w bojach wynikami przegrał przed SN z góry przegranej sprawy, ale to w tobie nie nadawały jeszcze takim lub ich upór w można nawet rok walczy też, że romantyczna sympatyczny rys jakiś taki właśnie dane Don Kiszot TUW tak czy rzeczy nadawałoby faszyzmowi resor takiej takich danych czy Atari wydają się że, że to nie jest tak do końca również z tego względu, że ta, że ta logika w jest jeszcze bardziej skomplikowana to znaczy, że z 1 strony mamy do czynienia z tą ne z tą logiką upłynniania i rozkładania wszystko co wszystko co z stałe trwałe rozpływa się w powietrze jak w jak pisali właśnie Marks za pierwszym tak dalej tak dalej, ale z drugiej strony to co w ten sposób upłynnienia one i ich zdekodowaniu we jak by się czasem mówi zostaje w drugim ruchu, a właściwie równocześnie ponownie zakodowane i opanowany czy przechwycone przez logikę rynku kapitalistyczną, czego oczywiście faszyści nie nie widzą Hanny i nie chcą widzieć w tym sensie oni raczej nie są domki szatami kilka pożytecznymi idiotami w stosunku do sił, które w zupełnie im umyka bardzo dziękuje Michał herbu państwa gościem dziękuję bardzo dziękuję bardzo Instytut filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, a teraz będą informacje, a po informacjach wracamy po Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA