REKLAMA

Świat, w którym każdy ma prawo do klauzuli sumienia

Analizy
Data emisji:
2018-02-07 18:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
21:19 min.
Udostępnij:

Senatorowie poparli wizję Ordo Iuris i pracują nad 'klauzulą sumienia dla wszystkich". Co to oznacza w praktyce?

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a z nami w studiu już kolejny gość pan Jarosław Góra z Helsińskiej fundacji praw człowieka dzień dobry dzień dobry, a zajmiemy się tematem, którym pierwsza zajęła się Rzeczpospolita wczoraj w jury ma Wiktor Ferfecki jego napisała prawo do klauzuli sumienia nie mają dla każdego w związku z tym, że komisja SEL 1 z komisji senackich postanowiła rozpocząć prace nad petycją do Senatu wpłynęła petycja o zmianę przepisów i Rozwiń » senatorowie uznali bez 1 słowa głosu sprzeciwu, że warto się bliżej przyjrzeć tej petycji zamiast się od razu na wstępie odrzuca acz, jaka to petycja i czy rzeczywiście jest tak jak mówi ich tutaj Wiktor Ferfecki Rzeczpospolitej, że będzie oznaczała klauzulę sumienia nie ma dla każdego w o tym, teraz będziemy rozmawiali o k, zanim o klauzuli sumienia dla każdego to powiedzmy jak skonstruowana jest tak petycja od co wnoszą jej autorzy w tej petycji autorzy domagają się tego, aby z ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania usunąć się przepis, który mówi o tym, że korzystanie z wolności sumienia wyznania nie może prowadzić do uchylania się od wykonywania obowiązków publicznych nałożonych przez ustawę Konieczko oni nic więcej nie chcę tam tylko usunięcie tego 1 przepastne to zanim powiemy o tym, po co do usuwać i co to wszystko oznacza to przyjrzymy się bliżej temu przepisowi zdaniem autorów petycji jest to relikt PRL-u trakt mural jest dramatyczna, że bardzo jakoś tak ponure dziedzictwo PRL piszą czy mają rację co co oznacza ten przepis w praktyce im przepis oznacza mniej więcej tylko tyle, że jeżeli MO, że naszego przekonania wewnętrzne przekonania sumienia nie mogą doprowadzać do tego, że będziemy się na tej podstawie uchylali od wykonywania swoich obowiązków, za które wynikają z mocy prawa albo z obowiązków służbowych obowiązków nałożonych nakładanych przez przepisy, czyli obowiązana publiczne to nie jest tylko to co nam nakazuje prawo celne wkład to, jakie są mu wymagania mego pracodawcy wobec 2 możemy my moglibyśmy w tym kierunku późny Gierek generalnie biorąc pod uwagę kolejne przepisy chodzi o obowiązki nałożone przez przepisy prawa nadrzędne w stosunku do niektórych zawodów takie obowiązki prawda przez przepisy prawa są nakładane prawda obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych obowiązek sprzedaży leków udzielania pomocy prawnej dziś chodzi głównie o drogi publiczne usługi świadczone publicznie mam nawet przez podmioty prawda prywatny, ale świat doświadczone inne publicznych może łatwiej nam w dół chwycić za chwileczkę, kiedy będziemy rozmawiać o skutkach usunięcia tego przepisu, ale jeszcze, zanim to powiedzmy czy rację mają, zarzucając tutaj temu przepisowi, że jest to relikt PRL -u skoro ta ustawa powstała w no no u zarania nowej wolnej Polski i rozumie, że to tutaj w treści tej petycji autorzy podnoszą to, że to, jakby trochę nawiązanie do niem brzmienia Echa poprzednio obowiązującej konstytucji PRL, której mowa była o tym, że wolność sumienia nie może być do nadużywania celów niezgodnych z polityką państwa w bardzo ma jedno z drugim wspólne no, a autorzy tutaj to tak, żeby UE jest to pewne nawiązanie do tego także ta wolność sumienia korzystanie nie może nie może tak mnie ciarki dysków konstytucji tej z 6 5 0 tego drugiego roku była mowa o tym, że wolność sumienia może być nadużywana do celów niezgodnych z polityką państwa tak czy nie można było jej wykorzystaniem do odmowy tak, a to nie jest wózków to niema nic, ale z Wiesławem zostawmy to trudno oni są nadal się męczą nudnym uzasadnieniem i tym tymi dziwnymi sformułowaniami, ale tutaj też Wiktor Ferfecki pisze, że to jest jedyny przepis w Polskim ustawodawstwie, który w faktycznie ograniczała nasze sumienia i naszą wolność wyznania czy sprawa jawności nie zgodził się tym poglądem na pewno nie są kwestie tak bardzo jednoznaczna, ponieważ musielibyśmy rozpatrywać indywidualnie każdy nim obszar z życia w dniu naszego publicznego społecznego, żeby móc mówicie o tym czy mam jakieś ograniczenia i 1 10 1 Stano po pierwszy tak samej konstytucji oczywiście mamy gwarantowaną wolność sumienia, ale też ograniczenia, ale ograniczenia w, a poza tym mamy też inne prawa i wolności gwarantowane w konstytucji tak prawo do zdrowia prawo do ochrony naszej prywatności czy decydowania o sobie czy zakaz dyskryminacji i prawo do równego traktowania mówi pan są wolności w samej konstytucji, które mogą ograniczać inne wolności po prostu się ze sobą ścierają oczywiście, że tak oczywiście, że tak więc, jakby tutaj no nie można dawać tak automatycznie prymatu wolności sumienia wolności wyznania rzeczywiście ta petycja to robić oznacza ona pisze o wolności sumienia wyznania fakt, jakby to była oderwana od reszty życia społecznego od resztek choćby treści konstytucji i tych wszystkich wartości, które są tam wpisanej do wszystkich działań i elementów naszego życia, które mogą wpływać tylko traktujecie jako Absolut barier tak im niestety moim zdaniem jest to nawiązanie do 1 z wyroków Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego klauzuli sumienia dla lekarzy chodzi 0 0 z prowadzonej od 2 lat się tak tak to się ze starego Trybunału tak jest że, gdzie tutaj Trybunał uznał, że obowiązek informowania pacjenta o tym, że, jeżeli lekarz odmawia wykonania ze względów światopoglądowych zabiegu musi wskazać innego lekarza, który będzie w stanie na zabieg wykonać jednak w ocenie Trybunału byłam zbyt dużą ingerencją w wolność sumienia, by uznał, że Trybunał uznał, że ten przepis jest niekonstytucyjny i tam w uzasadnieniu tego wyroku jest w zasadzie wprost powiedziane, że jakby wolność sumienia jest pewną wartością nadrzędną ważniejszą od innych pamiętam ten wyrok pani Donata właśnie wskazywaliśmy na to, że Trybunał uznał, że z z całego szeregu wolności praw, które gwarantuje konstytucja ta jest jakoś wybitnie najistotniejsza tak i niestety jak ten pogląd został skrytykowany przez przez sędziów zdaniach odrębnych do tego do tego orzeczenia, gdzie wskazano, że gmina nie ma podsta w do absolutu z zachowania wolności sumienia wyznania w oderwaniu od innych krajów masy innych tak, które są gwarantowane w tej samej konstytucji, ale Hannę Lis na żywo petycję rzeczywiście powołuje się na ten wyrok i mówią nawet więcej, że on powinien zostać zrealizowany właśnie poprzez likwidację owego przepisu, który zakazuje uchylania się od wykonywania obowiązków publicznych ze względu na sumienie lub wyznanie Trybunał nie wypowiada się w ogóle na temat, jakby tej kwestii przedmiotem oceny Trybunału były przepisy ustawy o zawodzie lekarza lekarza dentysty, które mówiły o tzw. klauzuli sumienia lekarzy z trybunami nakazywał wprost zmiany innych przepisów prawa groził, że to autorzy petycji wywodzą właśnie z uzasadnienia z tego, że tam jest tak silnie podkreślane znaczenie wolności tak, ale nie ten sposób traktujemy wyroki Trybunału, więc limit jest po raz kolejny zostawiam to na boku wyraźnie widać, że uzasadnienie tej petycji posiada wady logiczne, ale znów tonie uzasadnienie jest przedmiotem prac senatorów tylko sama treść petycji wzniosie zajmiemy i zastanowimy się nad tym co to właściwie oznacza, gdyby ten przepis zniknął ja pytam właśnie dlatego jest to jedyny przepis, który ogranicza wolność sumienia wyznania, bo chce się z nami trasa skutkami usunięcia tego przepisu czy oznacza jak to pisze Rzeczpospolita, przeciągając naszą uwagę, że każdy będzie mógł korzystać z klauzuli sumienia FR my via gra się z takim poglądem, a on nie zgodził, ponieważ n p . jeżeli mówimy o wykonywaniu usług i odmowie wykonywania usług ze względów światopogląd działa znany drukarz Ładziak to moim zdaniem niestety nadal są w porządku nad na szczęście są w porządku prawnym przepisu, która jednak zabraniają takiego zachowania dyskryminacyjnego i tutaj na przykładna żona gra się równego traktowania n p. w powiązaniu z prawem cywilnym tak, który mówi o wykonywaniu zobowiązań tak umów, jeżeli się z kimś umówić za płace albo chce zapłacić cenę, a ktoś właśnie świadczy jakość usług w postaci wydruku no to na gruncie można może się on, odmawiając wykonania takiej usługi wyobraża sobie, że może się narazić na odpowiedzialność odszkodowawczą tak na gruncie prawa cywilnego, że będzie musiał zapłacić odszkodowania albo zadośćuczynienia przed naruszeniem moich dóbr, ale z tych goli, choć dobrze rozumiem, że mówi pan w innych przepisach są rozproszone w różnego rodzaju gwarancje, ale czy w takim razie prawidłowa jest im taka intuicja autorów petycji, że ten przepis jest wyjątkowo cennym szkody niż ich zdaniem szkodliwe ograniczający wolność sumienia wyznanie przede wszystkim to tylko ten przepis chcą go usunie, że są także na czym ma zatem ten przepis bardzo ogólne i nie pozwala nam AM dawczyni mi bardzo jak też nie konkretnych norm w konkretnych sytuacjach Kongo w konkretnych Stanach nawet już kolejny ustęp tego przepisu mówi o precyzuje nasza sytuacja ich wykonywania obowiązku obronnego RM i pozwala osobom, które nie jest to zgodne z Niemcami do wstępowania do wojska pozwala na odbycie zastępczej służby, a inni wojskowej wskazuje na to więc, żeby tak skonkretyzować, jakby to okolice tę sytuację, żeby jak osoba mogła odmówić wykonania pewnych obowiązków to i tak mocny musi być odrębny przepis, który ją zwalnia z wykonywania tego o tych obowiązków sprzecznych z samą jest sprzeczne z ich sumieniem, ale jeśli usuniemy ten przepis ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania o to czy z czym by w toku procedowania będzie potrzebny nie będzie w ogóle tego tej zasady mówiącej o tym, że wolność konstytucyjna jest ograniczona, by obowiązkiem świadczenia różnych publicznych usług, ale ma zamek to ograniczenie wynika z innych jest innych przepisów n p . ale z innych przepisów konstytucji też po, jakby branych jak w jak interpretacja jako pewien po posiłku owo na przypadnie do tego, że lekarz będzie wykonywał swoje zadania w sposób zgodny ze mnie wskazaniami wiedzy medycznej swoją najlepszą wolą dobra pacjenta jest dla mnie to też są przepisy, które nakładają na lekarza obowiązek świadczenia swoich usług, ale mimo tego, że one są, jakby sprzeczne z jego mogłoby mógłby odmówić, powołując się na przepisy n p . wie, że szczepionki najlepiej działają, ale jego sumienie nie pozwolono stosować szczepionek n p. to więc, jakby możnym to toczy ten przepis jest tu nie ma to on milczy czy gdyby z tej ustawy o nie mamy czym konkretnie bez znaczenia dla oceny tej konkretnej sytuacji właśnie z lekarzem, który odmawia udzielenia ulg z podania szczepionki no i teraz myślę, że warto się skupić na skutkach, bo mówił pan, że tutaj zależnie od sytuacji inne przepisy mogą zabraniać takiego wolnego korzystania ze swojego sumienia wyznania, ale no no właśnie zależnie od sytuacji byśmy lekarzu, a w przypadku n p. nie wiem, dlaczego nauczyciela, który stwierdził, że jego światopoglądu jego sumienie nie pozwala mu realizować części postawy u podstawy programowej Emil no właśnie, więc w tej sytuacji wydaje się, że no i tak nasze nauczycielki moim zdaniem jest zobowiązany do tego, żeby zrealizować tę podstawę programową właśnie zastygł ze względu dotyczą z nim organizacji oświaty i t d. konieczności zrealizowania pewnego programu Anna edukacyjnego poza tym chodzi o to, że w ustawach znów zapisane są jego konkretny obowiązek jest i musi wypełnić, jeżeli chce być dobrym nauczycielem i wykonywać rzetelnie swoje obowiązki powinien zrealizować podstawę programową, ale zaraz, ale dokładnie ten przepis, który teraz omawiamy mówi o tym, że jeśli jest jakaś ustawa, którą nakazują nauczycielowi realizację podstawy programowej to on musi się poddać natomiast usunięcie tego przepisu tak jakby ten obowiązek też zdejmował z niego moim zdaniem nie, bo nadal mamy przepis w ustawie to się wprawie oświatowym, który mówi o tym, że nauczyciel musi sam zrealizować prób podstawę programową dla danego Noto po co jest przepis to może inaczej po co jest przepis, który mówi o tym, że mamy pewne obowiązki publiczne, z których nas nie zwalnia nasze sumienie mam to jak przed takim charakterze nie bardziej im in generalnym, który jednak musi być usystematyzować, by uszczegółowione tak przez inne na inne przepisy mówią o kwestie załóżmy, że żadnych szans, by mógł w ogóle nie mogło, że w ogóle mogłoby faktycznie nie być tego przepisu w imię tak i to dla mnie proszę bardzo chcieli go za chwilę nie będzie, więc Falubaz jak sobie, że tak powiem nawet jak już w radiu można go, żeby wykazać, że nauczyciel ma obowiązek z jakby zrealizowania podstawy programowej, bo popiera rząd uczeń ma na podstawie konstytucji prawo do nauki ma również prawo do informacji do pozyskiwania, jakby związane z wolnością słowa o prawa do pozyskiwania informacji, ale nie wiem o cha cha otaczającym świecie no ale odbija piłeczkę pacjent ma prawo do informacji i było opieki medycznej wg konstytucji, a jednocześnie lekarzom zagwarantowano klauzulę sumienia i i ich zagwarantowano również to, że mogą odmówić nawet od informowania pacjenta, gdzie zatem może zdobyć jakąś jakiś, jakie świadczenie medyczne jest takie jak rozumiem autorzy jak donosi Rzeczpospolita el z ordo iuris i chcą rozszerzyć tę znaną nam już klauzulę sumienia lekarza na wszystkich obywateli my to chyba powinni w takiej sytuacji wprowadzić moim zdaniem przepisy, bo teraz będzie podnieść doradzał Abchazji i ochrony roślin na wszystkich naraz oczywiście mnie oczywiście, że tak macie po, jeżeli ME chcemy każdemu zagwarantować klauzulę sumienia to powinno być niestety w każdej ustawie odrębne przepisy Jana powinny być wtedy wyważone zgodnie z konstytucją i 1, gwarantując realizację tych praw, które są jak w tym momencie na innych na pewnej kontrze w Chinach proces lekarza, bo tutaj tę historię wszyscy znają jego wiedzą rozumieją też kontekst to tam n p . to by oznaczało, gdyby Sejm postanowił się tym zająć, że administracja szpitala odpowiada za to, żeby NIP prawidłowo INFOR pacjenta przekierować poinformować w momencie, kiedy lek. Wołoszyna klauzulę sumienia tak mnie wtedy w ustawie dobrze by było stworzyć całą procedurę tak ponieważ, jakby moja oceniam sam fakt, żeby samo to, że konstytucja gwarantuje wolności wolność sumienia nie pozwala nam na taki wprost, jakby odmawianie wykonywania tych czynności, które nam w naszej ocenie są sprzeczne ze z działaniem to oczywiście do Trybunału Konstytucyjnego powiedział na uniemożliwienie dostępu do nich tak dla tych, którzy są naszymi usługobiorca mi tak Trybunał w tym orzeczeniu podział jednak trochę inaczej tutaj w zakresie nie zgadzam, toteż sędziowie w zdaniach danych podkreśla, że niestety, żeby właśnie skorzystać z tej tzw. klauzuli sumienia to ona musi być skonkretyzowana w w przepisach jeśli już na wsi w kontekście farmaceutów jest też ta dyskusja się toczy tak czy farmaceuci mogą odmawiać sprzedaży leków mojej ocenie obecnie na nie ma do tego podsta w tak z przepisów ustawowych wynika, że oni mają obowiązek tak sprzedawać leki na ścianach stosuje klauzulę sumienia bezprawnie, ale oczywiście tak no trudno tak zawsze tak możemy go po prostu ocenić te bezprawne, ale na filmach n p. niesławny polityk sławny mecenas Roman Giertych brat kwitował polityk, którzy tekstu Rzeczpospolitej, że ani nawet prowadzą te przepisy o będzie wtedy odmawiał politykom prawa sprawiedliwości obsługi prawnej w kancelarii będzie mógł czy nie będzie mógł mu na wasze to też prawda jest ciekawe, że są też pojawiać informacje, że pewnie z lekarzy chciało, ale nie chce obsługiwać wyborców obu polityków ta partia rządząca już nie panami to jednak wywołało pewne oburzenie prominent lustrzane odbicie tej ramy tej sytuacji jest nim miecz obosieczny no tak, ale czy ten przepis zwolni Romana Giertycha adwokata z obsługi prawnej tych ludzi, którzy mu się nie podobają ze względu na poglądy polityczne nie, ponieważ pan mecenas związane z zasadami wykonywania zawodu etycznymi wykonywania zawodu adwokata, który na Majorce w takiej sytuacji nie post nie pozwalają na odmowę wykonywania usług prawnych i pomocy prawnej z tego wywodu moglibyście wtedy odmawiać, gdyby zmienić z kolei ustawę o zawodzie inne adwokata zmieni nie mogli się zmagać ze wszystkim osobom, które prawdopodobnie popełnił przestępstwo i bronić tylko niewinnych no tak no nie tak jest etos zawodu ze względu na sumieniu swoich wód nie wyobrażam sobie takiej AM takiej sytuacji tak ktoś został adwokatem po to, żeby dzielni odważni bronicie interesów różnych klientów w sądzie jak najlepiej jak najrzetelniej zagwarantować im brawo sąd dla Rosji do rzetelnego postępowania i tutaj jakby dopuszczanie możliwości nie taką ocenę czy to po prostu potrzeba, bo dyskryminacyjne po prostu odmowa świadczenia usługi w tej sferze ktoś odmawia z tego względu nie jest przeciwna wynik mnie nie podziela poglądów politycznych, a Jan Osiński skoro o tak wiele ustaw ogranicza wolność sumienia wyznania, że będą choćby na pełnienie różnych zawodów no to bardzo ten etap petycje znaczy co to co chcą ją uzyskać autorzy w wannie na pewno będzie na pewno będzie to próba później wykładni historycznej, że kiedyś był taki przepis, który mówił wprost o tym, że korzystanie z tych wolności nie może on może ani pilnować tych obowiązków publicznych mamy skoro teraz tego nie ma znaczy, że teraz, że pewna Wola w wolnoamerykankę ja mogę się powołać na kwestie wolności sumienia i od tych obowiązków odmówi ci powie co nie to był ważny list Alego usunięto i w związku z tym ja już niema tych ograniczeń tak to jak byłoby to na pewno będzie pewien chwyciły taka argumentacja inny retorycznym no bardzo silne nerwy w pewnym sensie nawet wyobrazić tak natomiast na auto w kontrze muchami zawsze jakby baczenie na to, że mamy również inna na inne normy prawne, które tak mogą nakazywać wykonywanie pewnych czynności, które mimo i tak, które i tak są sprzeczne z naszym sumieniem, a to prawda że, gdy leżała moglibyśmy też dorosłe życie na płacenie podatków i uznać, że skoro jest eliminowany taki przepis to też powinny nastąpić zmiany w PRL w przy w tych ustawach, które mówią o różnego rodzaju danina na rzecz państwa chyba nie historyczna wszak winnic, ale rozum, że to w takim razie wolność sumienia zakazywała mi opłacenia, a podaż pragną tak to nowa jest jakaś religia, która mówi o tym, że podatki są grzechem, bo jestem cieka w czy Ministerstwo Finansów byłoby to za in efekt zadowolone z takiego takiej interpretacji Maciek to są właśnie potencjalne niebezpieczeństwa, jakby próby ingerowania w tego typu Lenny przepisy, bo chodziło ja specjalnie pokazał ten przykład z podatkami, bo chodzi o to, że nam się okazuje, że bez względu na wolność sumienia wyznania może oznaczać o absolutną anarchię społeczną, ale się po prawną wszystko będzie dozwolone ze względu na owo sumienie każdy ma swoje jednostkowe i prowadzi go w różnych kierunkach były oczywiście, że takim nasz osąd sumienia nie zawsze może być obiektywnie prawidłowe prawda sumienie czasami może nas Joanna zawodzić i tutaj non pamiętajmy też, że nasze prawa wolności kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa wolności innych osób, więc musimy, jakby zawsze ważyć to, żeby swoim zachowaniem no tak naprawdę nie uniemożliwić realizację praw innych osób jednak żyjemy społeczeńst w, które zakłada jednak na pewne kompromisy no to już nie do pana, bo jest on prawnikiem ani politykiem tylko do wszystkich skieruję takie takie zastanowić do zastanowienia pytanie, dlaczego senatorowie bez 1 słowa sprzeciwu post post podjęli się prace nad tą petycją i czy z ciekawości czy z chęci do dyskusji takie jak teraz to w naszym studiu czy też jednak gdzieś głębiej marzą o tym, żeby ją niejako senatorowie mogli się powoływać na klauzulę sumienia n p. kiedy głosują w o losie swoich kolegów zostawiam to do państwa do przemyślenia zachęcam do pisania analizy mało potok grupy KFM i do lektury wczorajsze wydanie Rzeczpospolitej oczy się na stronach też NLP PL i tam tekst Wiktor Ferfecki jego oraz całą analizę prawną w Jarosławiu widzi jak Górze z Helsińskiej fundacji praw człowieka bardzo dziękuje dziękuje Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA