REKLAMA

Wszystkie Małgośki Świata w Bibliotece Narodowej. Rozmowa z dr. Tomaszem Makowskim

OFF Czarek
Data emisji:
2018-02-08 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
36:04 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
państwo moim gościem jest dr Tomasz Makowski dyrektor biblioteki narodowej dzień dobry dzień dobry i jutro w bibliotece narodowej i liga startuje nowa idea jak rozumiem czy też nowa nowe nowe archiwum, bo oczywiście biblioteka narodowa słynie z tego, że gromadzi archiwa różnorakie różni różne kierunki, ale że za za chowanie dla potomności zbadanie nauczenie się tak różnych tekstów przede wszystkim, ale to w archiwum, które mnie jutro rozpoczyna się jest dość Rozwiń » specyficzne i tak się wydaje albo on jest to archiwum polskiej muzyki rozrywkowej Leigh to oczywiście co ma Polska muzyka rozrywkowa do biblioteki nomen omen narodowej, a ma jeszcze dużo, dlatego że jesteśmy ogromnym ogromną kolekcją zbiorem zasobem źródeł do historii polskiej, a zatem trafiają do nas nie tylko książki czasopisma przedrukowane nuty czy atlasu, a także gromadzimy najcenniejsze rękopisy pokazujące dawną przeszłość poczynając od przyznania Dąbrówka przybyła domieszka, który znajduje się w naszym skarbcu mieszka w ich zdaniem dla na zapisane w roczniku dawnym przez pisarzy muzyków kompozytorów następne wieków aż do dzisiaj właściwie chcemy, żeby zostały zachowane wszystkie zjawiska w oryginałach czy wiedza o nich chcielibyśmy czerpać oryginalnych obiektów, które przetrwały z przeszłości i przed kilkoma latem zainaugurowaliśmy archiwum jazzu polskiego, aby zachować wszystko to co zostało po kompozytora aż po ich samych muzyka, ale także na animatora ach, świata jazzowego to nas oczywiście bardzo zainteresowało jako zjawisko wyjątkowe bardzo oryginalny Polski Jazz w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych był rzeczywiście jest zjawiskiem niezwykłym okazało się, że bardzo niewiele dokumentów oryginalnych po tych czasach pozostało zaczęliśmy od 1 3 rozpoczęła mnie tę akcję spuścizna Krzysztofa Komedy, która szczęśliwie akurat w dużej części została zachowana dzięki mnie dzięki przede wszystkim pasierbowie ILS siostrze Komedy, którzy bardzo skrupulatnie przechowywali dokumenty i w ten sposób dzisiaj dysponujemy znakomitym zbiorem pokazującym rozwój 1 z ciekawszych muzyków polskich norm w zamachach indeks polskiego z grona dziś 3 8 spuścizny Czarski Lwów muzyków czasami były to bardzo duże archiwa mnie czasami mniej i to dotyczyło zarówno osób, które tworzył w latach pięćdziesiątych sześćdziesiątych siedemdziesiątych, ale ostatnie maksimum, które do nas trafiły z archiwum w obecnie tworzącego bardzo intensywnie Włodka Pawlika, który przekazał część swoich zbiorów tych, które już mnie wytworzył i oczywiście efekt jest podwójne pierwsze taki, że chcemy rzeczywiście zachować najcenniejsze szeroko rozumiane dokumentem nie różnych zjawisk kulturowe w tym również może dzięki, ale po drugie jest to sygnał do danego środowiska, że to jest ważna rzecz bezcenna wcześniej sprawdziliśmy to w środowisku literackim, kiedy założyliśmy kolekcję współczesnej literatury polskiej gromadziliśmy nie tylko rękopisy utworów korespondencję notatki autorów, którzy kończyli swoją mnie jest w swoją działalność pisarską albo przejmowaliśmy spadkobierców, ale także od młodych, aby osiągnąć ten efekt, że warto zachowywać to co wytwarzają i wracają zawieszone pytania archiwum polskiej muzyki rozrywkowej ma 2 cele postawione pierwsza to jest zgromadzenie tego co o kompozytorze autorzy tekstów piosenkarki piosenkarze przechodzi rywali bardzo często są to osoby aktywne przez dziesięciolecia no ale tak, że chcemy dać znak, żeby nie wygra rzucali różnych pamiątek czy notatek, a przemyskim tekstów utworów warto przypomnieć 2 archiwa, które już u nas się znajdują na pierwsze Lux in, zanim rozpoczęliśmy prace nad całym projektem było archiwum Agnieszki Osieckiej ogromne archiwum męskiej i utworami korespondencja, a także w Arce ciekawymi dziennikami, które teraz są publikowane jako kilkuletnia dziewczynka zaczęła mnie pozostawiać notatki to wszystko jest zachowany wyszedł kilka miesięcy temu kilkaset stronicowy katalog całość archiwum Agnieszki Osieckiej już wiemy, że to zjawisko, które znamy, ale pod nazwą Agnieszka Osiecka nie tylko osoba, a przez mniej twórczości wpły w na inne, a polską literaturę muzykę również rozrywkową nie w latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych drugim archiwum, które do nas trafiło niedługo po archiwum Agnieszki Osieckiej była archiwum Maryli Rodowicz osoby bardzo mocno związanej z nie Osiecką, ale także osoby, której wpły w faktycznie naszą wyobraźnię nie muzyczną i jest niezwykłym duża część drogi i przebojów to są rzeczy, która kolejny pokolenia młodszą śpiewają jest obecna od lat sześćdziesiątych od debiutu aż do dzisiaj jest aktywną artystką i oczywiście interesuje nas przede wszystkim mniej w niej ten czas, kiedy jej wpływ było ogromne czy lata 7 4 8, kiedy rzeczywiście okres PRL-u bardzo trudno byłoby zrozumieć bez Małgosi w kinie żyje bal i wielu innych znanych utworów dlatego wszystkie mogły o świadczeniach tak jest to tytuł w tej inauguracyjnej wystawy wszystkie mazurki świata wynika to to trochę innej perspektywy, bo wystawa jest oczywiście w Maryli Rodowicz, ale przede wszystkim się w niej przeglądam to czy jakieś powody Maryla Rodowicz była dla nas ważna nadal jest ważna i pewnie w te pokolenia, które pamiętają ją z lat siedemdziesiątych osiemdziesiątych powracają do niej też w perspektywie własnej młodości, toteż też wystawa pokazująca jak przyjmowaliśmy rozwój zachodnioeuropejskie amerykańskiej kultury popularnej trasie dokonywały jak pewnie już nie wszyscy wiedzą w sposób nie wolny w części tylko wolne i osoby, które były ambasadorami kultury przemyskim popularnej innych krajów zachodnich były dla nas jedynym tak naprawdę kanałem dostępu w czasach bez internetu nikt o tym jest dużym stopniu wystawa wszystkie mazurki świata to jest oczywiście Małysz Maryli Rodowicz, ale to są też wszystkie dziewczyny, które ubierały się jak Maryla Rodowicz przychodziły w dziesiątkach tysięcy na jej koncerty identyfikowały się z nią leczy się w tej wystawie widać tak naprawdę nas samych PRL-u dzisiaj pewnie niektórych zaskoczy, dlaczego się tym ani nie czymś innym fascynowali się na model będzie pewnie dotknięcie świata, które trudno sobie dzisiaj wyobrazić świata bardzo ograniczonego w swoich możliwościach, a jednak starać się być Kolorowi i o jak najbardziej chyba radośni oświata, którym wyborca panie dyrektorze, bo właśnie w myśl, że jeżeli chodzi o sztukę wysoką niską średnio o mnie muzykę to mamy do czynienia z różnymi motywami, które jakiś czas powracają 2 jem mówiącą o modzie baby albo wąskie nogawki szerokie za chwilę znowu wąskie, gdy od Dody już czasu powracają gadżety czy sposoby prezentowania muzyki taka czy mixtape stąd pomysł takich kaset mieszanych powraca oczyści może już nie jako kasety z PSL, ale jako kasy to podobne nowoczesne urządzenia czy dziś znowu taka noc nostalgiczne spojrzenie, gdy w Polsce to jest oczywiście PRL, ale w inny w stanach Zjednoczonych czy w Kanadzie dotyczy to całe zjawisko, gdy jakiś dziwnych urządzeń, które się czekało do innych urządzeń samochodach i odegrały trzeba było przewijać powrócimy do tego i innych wątków po informacjach Radia TOK FM studio dr Tomasz Makowski dyrektor biblioteki narodowej z jakiegoś powodu w dzisiejszych szych w niektórych dziennikach nazwany Tadeuszem informacje o 11 2 2 informacje wracamy do programów off czarek w państwo mają gości jest dr Tomasz Makowski dyrektor biblioteki narodowej gorzej od jutra wszyscy, którzy chcą odwiedzić Śląska czytelni biblioteki narodowej będą mieli dodatkowy powód, żeby to zrobić tak to prawda w ogromnej przestrzeni miejsca, gdzie nie stały kiedyś drewniane skrzynki katalogowe mnie jest prezentowana wystawa przez Kima gości świata opowiadająca o nas samych w PRL -u i trochę później o tym co nas cieszyło czym się postulowaliśmy, dlaczego takich ani innych utworów słuchaliśmy i możemy zobaczyć dawne fotografie z tamtego czasu różnego rodzaju pamiątki zobaczyć dziś przede wszystkim autografy utworów, które doskonale znamy, czyli zobaczyć Małgośka tak jak ją zapisała Agnieszka Osiecka i wiele innych zobaczy po prostu oryginału, jaką się zachowały nie to zobaczyć samo czerwone porusza, które nie rozpoczyna wystawę opowiadającą o naszych fascynacja Zachodem w dużym stopniu im i pewnie po wyjściu z wystawy ci, którzy nie pamiętają tamtych czasów możliwe, że właśnie to zrozumieją to się nie interesowaliśmy tam w tym czy w czasie, a ci, którzy wzięli zweryfikują czy słusznie, pamiętając dobrze pamiętają tamte czasy, ale słaba bardzo ciekawy był zbieg czasowy między archiwum Maryli Rodowicz, które trafiło do nas 20 1 3 roku w tym roku Londynu urządzał wielką wystawę Davida Bowie uważają, że to jest już czas, kiedy należy o muzyce popularnej muzyce rozrywkowej Zatańcz rozmawiać poważnie o tym, że kończą się jakiś okres ci twórcy zaczynają się starzeć w lot do tych, którzy niewiedzą przypomnę, że David Bowie to jest taka męska wersja brytyjska Maryli Rodowicz i w i trzeba pozbyć się znakomicie jako tych czasach opowiedzieć jak opowiedzieć o latach siedemdziesiątych osiemdziesiątych w kulturze zachodniej Europy i toto to był zupełny przypadek przekazania im Agnieszki Osieckiej później pani Maryli Rodowicz było skorelowane z Victoria Victoria nad projektem jest on w Londynie mnie i jedno 1 znakować jedno z najważniejszych muzeów na świecie zajmujących się jej źródłami kultury czy gromadzącego GROM gromadzącej najlepsza obrazy, ale także rzemiosło artystyczne Town to może on Wiktoria nabrać mierzą przyjęło archiwum Davida Bowie i postanowił zorganizować wystawę, która rozpoczęła się w 20 1 3 roku idąc trochę tym śladem pomyśleliśmy, że może i w Polsce zdarto, choć inaczej się rozwija muzyka rozrywkowa zastanowić w jaki sposób o niej opowiedzieć w jaki sposób ją prezentować testem czas, kiedy zaczynają już kończyć karierę osoby, które były bardzo aktywne w latach sześćdziesiątych siedemdziesiątych osiemdziesiątych i 20 14 roku podjęliśmy decyzję o organizacji wystawy, którą dzisiaj już nazywana wszystkim gorzki świata ta praca trwała długo nie, dlatego że wypracowanie też narracji opowieści o tamtych czasach nie było łatwe wydawało nam się, że na jej łatwiej czy ten najlepszy język mnie do tej opowieści to będzie język opowieścią Maryli Rodowicz, dlatego że ona przeszła właściwie przez wszystkie te pokolenia w każdym pokoleniu miała przeboje, które nie pamiętamy i jest też aktywna do ich dziś rzecznika w tej wystawie w i jest w pokazanie różnorodności w euro, choć pewnie też świat albo tej Europy wschodniej zachodniej drewno po 1 po drugiej stronie kurtyny poprzez różne wydawnictwa płytowe w małej duże żyjemy dzisiaj w czasach, kiedy artyści, którzy są kierowani albo reprezentowani przez duże koncerny są tworzenie kotki produkt globalny jedyną różnicą jest właściwie język, jakim wydaje się to samo wydawnictwo płytowe czy czytając samą książkę czy 3 3 3 czy ten sam osioł koncertowe tak czy idąc na koncert artysty czy artystki x w Warszawie i trasa ma ten sam koncert w Londynie pewnie będzie bardzo podobnie jak jest wielka produkcja, która idzie jeździ z po całym świecie i ona tak samo wygląda i to są te same informacje te same ploteczki powtarzane także dostać taki globalny uniwersalny wizerunek dojazd właśnie płyty, kto się pojawiały w latach siedemdziesiątych jakiś egzotyczny z dzisiejszego, ale pewnie wtedy punktu widzenia jak nie fińskie płyty czy jakiś sowieckie symbole czy niemieckie będą dziś w programie w bodaj w b2b czy niejednego pieca emitować rozwoju może takim utworem Maryli Rodowicz po niemiecku tymczasem wszystkie hity które, które znamy, a Gośka właśnie po po niemiecku ale, toteż pokazywało dość szybko ten koloryt tego świata także, że gdzieś tam każde państwo inaczej patrzyło nie nie było takiej właśnie Global globalizacji niebo tworzenia uniwersalnych produktów tego typu ci sami artyści mieli różny wymiar w różnych państwach tak to bardzo często nie byli świetni plastycy, którzy przygotowali przygotowywali płytę czy okładki płyt z 1 strony, a z drugiej strony artyści mieli ogromny wpływ na to jak wyglądają tu coś się dokoła nich estetycznie dzieje coś co dzisiaj tak wcześnie niemożliwe albo bardzo mocno ograniczone, kiedy cały sztab ludzi pracuje na ten wygląd prezentujemy na wystawie dużą część strojów Maryli Rodowicz z różnych okresów, które pamiętamy z Opola Sopotu nie zmieni występów z największymi przebojami w i duża część tych strojów była albo przez nią wymyślona albo jej inspiracją z inspiracjami, ale też wykonywana w sposób bardzo mało kreatywny bardziej kreatywny, a Farida ona opowiada z jakiego materiału udana sukienka jest zrobiona buty z, ale jak jest jak była malowana przez kogo na to charakter rzeczywiście bardzo indywidualne to wynikało z biedy oczywiście jest ograniczeń, które wtedy występowała dzisiaj możemy na to spojrzeli bardzo z innej perspektywy jako na obiekty bardzo oryginalne, bo to byli też twórcy którzy, którzy bardzo dużo znaczyli w Polskiej kulturze miota charakter bardzo unikatowy dzisiaj przy prezentacji muzyki w internecie rzeczywiście ten aspekt się skończył nie trzeba stać w kolejce, żeby kupić płytę czy kasetę magnetofonową, który jest obiektem bierzemy do ręki stawiamy oglądamy wstawiamy na półkę jeszcze raz oglądamy nie tylko nie musimy jechać do Londynu Berlina przy jakiejś okazji albo prosić kogoś znajomego, który będzie miał akurat paszport pojedzie kupi tam kilka płyt, na których nam zależy to świat zupełnie zupełnie inne i jestem cieka w jak ta wystawa zostanie przyjęta 3 muzyka rozrywkowa podobnie jak PiS będzie traktowana jako przestrzeń wolności jako coś co nie znaczy jakaś koncesja była władza w owym czasie czy można było w miarę wolne sposób tworzyć czy jednak to będzie nieczytelne, bo dla nas jest oczywiste osób, które wtedy żyły w tym ciekaw czy dla tych, którzy urodzili po osiemdziesiątym dziewiątym roku też w ogóle jesteśmy w stanie o tym, opowiedzieć zachwyt Porsche w latach siedemdziesiątych był 1 z zachwytem niż zachwyt dzisiaj czy zachwyt wyjazdem do Londynu i wspólne zdjęcie z muzykami na trawie w hali parku dziś jest czymś normalnym oczywistym, a 30 40 50 lat temu było naprawdę wydarzenie, które lekko nobilitowało inny świat zupełnie nie obawia się pan panie dyrektorze, że w dla niektórych obserwatorów życia w w Polsce trudno będzie połączyć w całości instytucję narodową, jaką jest biblioteka narodowa w z muzyką popularną tak muzyką, która być może przynależy do innych instytucji czy do innej przestrzeni nie jest zaskoczeniem gromadzimy zresztą wszystkie płyty muzyki rozrywkowej i każdej innej już w latach sześćdziesiątych podjęto decyzję, że biblioteka narodowa ma zgromadzić całość wydawnictw muzycznych czy wszystkich płyt, ale także filmów nie tylko tych mądrych i muzyką klasyczną, ale także całej produkcji rozrywkowej jazzowej alternatywnej w te wszystkie płyty są w bibliotece narodowej może posłać można przyjść z czytelnia, w której można posłuchać tych płyt kaset, a także wszystkie filmy są, które wyprodukowano czy na kasetach VPS czy na innych nośnikach i w Polsce weszły z biblioteka narodowa nie jest tylko dni nie gromadzi tylko rzeczy, które nam się kojarzą z kulturą to najwyższą mnie, ale także całość dorobku kulturowego to, toteż chodzi o zbiory natomiast pamiętajmy też, że do biblioteki trafiają te najcenniejsze rzeczy w ciągu ostatnich 5 lat 30 0 archiwów literackich trafiło do biblioteki narodowej w tym na noc w ostatnich latach to największa i Zbigniewa Herberta Czesława Miłosza Leszka Kołakowskiego kilka dni temu ogłosiliśmy my przyjęcie 1 z najważniejszych w ogóle archiwów muzycznych na kulturę tej najwyższej, o których mówimy, czyli archiwum Henryka Mikołaja Góreckiego tyle trafiło prawie w komplecie, więc to tak nie jest albo albo tylko to jest i to i to naszym zadaniem zgromadzenia rzeczywiście źródeł do kultury takiej, jaka ona jest, ale Czyż nie ma jakiś cienkiej czerwonej linii w bibliotece narodowej, poza którą jednakowoż w niebie oczywiście, że jest to to jest oczywiste dlatego mnie jakieś powodów w pewnym momencie zdecydowaliśmy, że gromadzimy des polskim, który może komuś 50 lat temu 40 lat temu wydawało się rodzaj muzyki o mnie niezbyt poważna i dzisiaj już tak jemy bardzo poważny, bo myślę sobie teraz wielu autorów disco polo za zaciera łapki i to mi też przeszła do głowy, że to ma pan redaktor na myśli to jest zjawisko nie niewątpliwie pytanie w jaki sposób chcemy zachować naszej pamięci o kulturze, toteż jest tam ksiądz złe książki złych autorów, którzy z jego książkami zajmują się za państwo dzisiaj dla chorych różnych też posiadamy, ale są ciekawe z innych powodów oczywiście dla nas ważne i to stąd jest wystawa jest zaproszenie na skierowane do muzyków autorów tekstów kompozytorów piosenki, że piosenkarek, żeby nam przekazywali swoje archiwa osobiste to co zgromadzili zarówno rękopisy z utworami chcielibyśmy mieć komplet co pewnie jest niemożliwe, bo one zazwyczaj ulegały zniszczeniu, a także płyty z muzyką przy archiwum Maryli Rodowicz dostaliśmy bardzo dużo płyty okazało się, że w dużej części nie mieliśmy, dlatego że draństwa się nie wywiązały z przekazywaniem nam egzemplarza obowiązkowego jest już dużo płyt też poza granicami Polski, które odeszły chcemy mieć tego kompletu tych ustaw ustawa ma rozpocząć z zaproszeń jest zaproszeniem do innych kwot dla innych twórców, że przekazali nam swoje nie archiwa osobiste, jeżeli chcą, żeby się, jeżeli już gwiazdą przez 50 lat lub więcej w MF z hasłem do biblioteki narodowej w kinie w ogóle może być krótszej trasie jeżdżą po pomyśleć o tym, jeżeli artyści chcą, żeby przetrwał oni tam niszczeni są to tylko utwory, ale także obiekty fizyczne, które w pani zostają czasami są one tak atrakcyjna jak przypadkach Maryli Rodowicz Agnieszki Osieckiej, a czasami mniej dziś chodzi o pisarzy jest podobnie z 1 strony mamy najwspanialsze rękopis Norwida Herberta czy Kochanowskiego i jedyne istniejące, a z drugiej strony mamy Kożuch Marka Hłaski pytanie czy w końcu go przechowywać tak, by z myślą raczej jest dobrym stanie czy to co najcenniejsze w Helu i rozwoju także na naszych magazynów nie trafia nic nie przejdzie przez kamery dezynfekcyjne o wszystko co do nas trafia jest już bezpieczna pod względem biologicznym wrócił do naszej rozmowy po informacje Radia TOK FM studio dr Tomasz Makowski dyrektor biblioteki narodowej informacji już za 4 minuty o godzinie 1 dobrze wie o 11 40 proc Słowacy wracam w BZ dr Tomasz Makowski dyrektor biblioteki narodowej jest państwa i moim gościem archiwum polskiej muzyki rozrywkowej w nowe archiwum Anny, jako że nowy nurt działalności biblioteki narodowej mecz rozpocznie się już jutro pierwsza wystawa to wszystkie nowości świata, czyli spojrzenie trochę na czas w te ostatnie 5 0 lat przez pryzmat twórczości Maryli Rodowicz także współpracy z Agnieszką Osiecką i zaproszenie jednocześnie do artystów aktywnych czy może już mniej aktywnych, ale ważnym, żeby przekazywali swoją spuściznę rozumianą jako autografy utworów, ale też rozumieją przedmioty inne, które mogłyby zasilić biblioteki Skarbiec w tym mniejsze skarby coście biblioteki narodowej i wzbogacić naszą wiedzę o innych różnych czasach pyta nasza słuchaczka pani Beata w taki artysta, który przekazuje swoje prywatne archiwum może zastrzec sobie tak pani Beata akurat to czy n p . że część może być upubliczniona w 5 8 dzieci zostaje się, kto jest od kuchni zobaczyć można właśnie powiedzieć, że przekazuje, ale jednak kogoś do różnych przedmiotów czy 3 części zbiorów mam specjalny Targ specjalne prośby o tak, bo to jest oczywista też ograniczeń soczyście prawa autorskie i artyści mogą nam przekazać licencje do prezentowania tego w Polonii n p . wśród swoich utworów, ale nie inaczej inna sprawa to jest przy kwestiach szczególnie prywatnych, ale innych gorących zastrzeżenie przez jakiś czas, że materiał nie będą dostępne, ale będą dostępne tylko za zgodą tego, który przekazuje to oczywiście stosujemy to dotyczy również muzyków z różnych powodów, że część materiałów jest dostępna inna dopiero za jakiś czas będzie upubliczniona to jest zawsze w umowie wpisane na jaki czas przez kogo to może mieć dostęp nie jakaś procedura to są zawsze indywidualne decyzje my jesteśmy na nie otwarci na takiej to dotyczy zarówno tego projektu, jaki projektów innych literackich czemu z zakresu muzyki poważnej część archiwum gazety Grażyny Bacewicz, która również jest u nas nie są również tak zastrzeżone to kto to jest normalna procedura stosowana wszędzie na świecie, więc w tym przypadku również w starych długów czy również w areszcie mogę dawka dzienniki, a w bardzo często o tym, tą częścią, która jest zastrzeżona przez jakiś czas są osobiste notatki dzienniki jesteśmy bardzo otwarci czasami zbyt otwarci uważamy, że to powinno się ukazać po naszej śmierci 10 lat po naszej śmierci czy za 2 0 lat są różne terminy podawane, ale przede wszystkim dzienniki jak osobiste notatki pisarza żegnali jednakowoż, przekazując n p . do biblioteki narodowej dzienniki Echo liczymy się z tym, że one mogą zostać upublicznione część może zostać upubliczniona za upubliczniona za jakiś czas po n p. po naszej śmierci w ale jednakowoż ktoś będzie opracowywał to ktoś będzie miał do tego w blond tak to są osoby godne Najwyższego osoby najwyższej dyskrecji tak powiem osoby, które pracują przy tych materiałach to są osoby która czytają bardzo dużo i może nie ma wcielają się tak bardzo, jakby czytał tylko raz na materiały w nie będę tego wątku fałszerza aut grupa, która zajmuje się w zakładzie rękopisów Annę spuścizna mniej też grupa bardzo nam prof. Romana przede wszystkim godna zaufania inne materiały, które ulegają zastrzeżeniu są to o wpływie wyzwala Kowalenko par cieczy zaatakowanym pudełku przechowywane także, że w ojczyźnie miał być zaatakowany z trudu odnaleźć w niej jak trudno jest wejść do magazynu natomiast za lakowanie pozwala mieć pewność, że nikt do szczepienia pieczeń ciąży nikt o tym nie zaglądał przez okres ostrzeżenia, a zdarza się n p. coś jest w Dzienniku niewyraźną nie mógł się przed opisuje swoje przygody erotyczne, ale jest w niewyraźnie i teraz trzeba zadzwonić do autorki lub autora przepraszam, bo to wpisując swoje i tyle tam z panem tymi ty tu czegoś nie mogę już czytać rogi pali w tak szczegółowo o nie katalogiem zasobu szkoda to jest katalogowanie też nie polega na tym, że od dna czytamy oczyść materiał dna natomiast nie nie sporządzamy od razu odpisów całości tego co nas wpływa to szczerze, że tak jest w tym tak najsłynniejszą chyba z Dziennikiem, choć z tego zakresu tematycznego ojczysty Kronos Witolda Gombrowicza, który kilka lat temu Rita Gombrowicz trzeba im przez wydawnictwo literackie przekazało nam do do zbiorów wydarza to jest oczyść materiał, który był przez kilkadziesiąt lat nie to nie wiedzieliśmy o istnieniu tego tekstu natomiast nie było upublicznione Rita Gombrowicz po kilkudziesięciu latach uznała, że już stan moment, kiedy można z wielu powodów jak sądzę trudnych Netanjahu upublicznić tak się stało też łudziła się taki po takie kontrowersje nie wiem czasem emocje w ogóle no i opadają i to co wydaje się dzisiaj bardzo istotne gorąco za 10 10 30 lat już taki nie jest czytając różne archiwa listy z dziewiętnastego wieku czy osiemnastego Chavez początków dwudziestego wieku w wiem, że emocje po jakimś czasie naprawdę są dużo mniejsze niż w nowych wątków jak długo ta wystawa wszystkim Bogusz światka półświatka świata świata, a w 2 zapraszamy wszystkich świadków tamtych czasów i tych, którzy są zainteresowani muzyką rozrywkową Maryla Rodowicz 3 PRL -em także sportem technologiami, które były taty używane zapraszamy do 9 kwietnia od 9 lutego do 9 kwietnia i nie będziemy będą państwo mogli obejrzeć wstęp jest wolny, dlatego że tej sprzed 3 dni biblioteki narodowej publicznej chcą mieć kartę nie trzeba mieć kartę, jeżeli przy tej okazji państwo jeszcze zapragną przeczytać jakąś książkę, jeżeli nie czytają to nie będziemy państwu powstrzymywać zapraszamy do czytelni również, ale przez kina na wystawę dojazd do biblioteki narodowej w Alejach niepodległości jest banalnie proste można metrem można tramwajem można podjechać samochodem bądź przejść pieszo pola Mokotowskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rowery tak mamy przed biblioteką na wyspę rowerową, więc każdą pracę czy nie liczba rowerów przejmiemy, którą do nas przyjechać i zastanawiają się właśnie jak by to na różnych salach 3 dni położyć kres, szczególnie że chodzi o archiwizację czy też badania analizy dzienników, o których pan wspomniał także korespondencji, bo z 1 strony uznajemy, że tajemnica korespondencji jest wartością są przecież istnieją paragrafy różne, które w UE sprawiają, że nie czytamy poza jakimiś szczególnymi środkami cudzej korespondencji należy, że karzemy to, a z drugiej strony mówimy no dobra, ale jak już się minął jakiś czas od śmierci to dodajemy sobie prawo do tego, żeby zaglądać do tej przestrzeni, ale mówimy o tych o tej korespondencji, którą autorzy przekazują sami bądź spadkobiercy, jeżeli rząd to pytamy czym osoby, które gromadziły niestety pisały listy zastrzegły sobie, ale i tam adres Wawa czy nadawcy nie pytamy przemyskim rodzinę, która pamięta, bo znamy się bardzo zdziwiony, ale może dysponować autorzy niszczyli swoje zbiory uważają, że nie powinny być zachowane jeśli zachowali zachowali jakieś powody rozmawiają tutaj przede wszystkim osoby publiczne, czyli o autorach, którzy bardzo często sami publicznej ani fragmenty tych tekstów, które przechowujemy uroczyście to jest oczywiście decyzje samych twórców, którzy nam przekazują swoje archiwa przekazują po to, żeby były dostępne od razu przez jakiś czas ich rola rodzin, które są świadome, że mnie, że ich to osoby, które wytworzono w archiwum nie zastrzegły sobie jego zniszczenia krzyża, ale też dylemat, którą oczywiście, że mamy totalny dramat oczywistego wchodzimy w ten świat to są bardzo często bardzo trudne sprawy więc, tym bardziej okres tak karencja, która jest w przypadku niektórych zbiorów jest po prostu dobra do czyta się wyłącznie z powodów naukowych w Neapolu popularyzator sztuki i w tym zakresie, jaki materiał został przekazany w interesy w kolejce tej wystawy jest taki taka prosta droga w 2 powiedziałbym przez w nosie przez świat PRL-u trochę przez mękę mękę rozumiane jako zmagania twórcze artystyczne, ale też męki w rozumiana jako urodzenie się po złej stronie żelaznej kurtyny w o tym, jest, aby starać się pierwszy tytuł nawiązywał do drogi, żeby z 1 z piosenek Maryli Rodowicz tak to jest droga rzeczywiście przez PRL i przez nas samych taczek, jeżeli tak byśmy określili profil osoby, która przychodzi do myślimy, że rzeź będą 2 rodzaje odwiedzających większość będą stanowili ci, którzy kochali tamte czasy nie czuje się w nich dobrze byli młodzi wówczas przyjdą zobaczyć siebie jacy byli szczęśliwi w tym czasie, że zdjęcia czarno-białe, które dzisiaj wiszą dla nich będą kolorowe, bo pamiętający czasy nie Czarnovia rzadko kolorowe przestały tak zachowana, a druga grupa będzie tak ta, która nie żyła i w owym czasie jej będzie ciekawa jak można zrozumieć fascynację chociażby Marią od Rodowicz czy innymi osobami, które wtedy tworzyły naszą, a na świat wyobraźni i też warto wspomnieć, że przy tej wystawie mamy też bardzo dużą grupę artystów z tymi Maryla Rodowicz współpracowała, pokazując czy też współpraca w polską, ale także zagraniczną dla mnie na najważniejsze będą artyści oryginały to tu wszystko co mnie co powstało oryginalnie i Maryli Rodowicz i ich u Agnieszki Osieckiej, a też będą państwo mogli przejść przez garderobę scenografii czy nie zorganizowaną garderoba Maryli Rodowicz 3 trochę się poczuć jak na scenie stała się właściwie kończy tym, że znają państwo na stronie i oglądają oklaskują 3 ich widzów w Opolu w tym się właśnie wystawa kończy dochodzą państwo do momentu, w którym stoją w tym miejscu, w którym stoją artystka i ma przed sobą amfiteatr w Opolu Sopocie są te 2 miejsca dla tamtych czasów najważniejsze, iż chodzi o muzykę rozrywkową bardzo dziękuję dr Tomasz Makowski dyrektor biblioteki narodowej był państwa mają gościem od jutra w bibliotece narodowej w niedaleko czytelnik tak tak można podziwiać pierwszy krok w do archiwum polskiej muzyki rozrywkowej wystawę wszystkie nowości świata do 9 kwietnia potrwa, więc króciutko trzeba się biologa szykuje się do wielkiego remontu stąd ten czas informacje Radia TOK FM już za kilka minut o godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego programy dzisiejszy program przygotował Paweł Zientara, a nad jakością ich za równością czuwał Adam Szulc Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA