REKLAMA

Ministerstwo Sprawiedliwości chce zaostrzenia kary za gwałt. Czy to dobry projekt?

Połączenie
Data emisji:
2018-02-09 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
22:52 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
połączenie Getin Holding Olsztyn Igor i 6 13, a 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi dr Łukasz Chojniak adwokat wykładowca w katedrze kryminologii i polityki kryminalnej Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry będziemy rozmawiać o pomyśle Ministerstwa Sprawiedliwości pomyśle zmiany kary za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, czyli można powiedzieć zmiany polityki karania za zgwałcenia jeśli byśmy spojrzeli oceny skutków regulacji to tutaj Rozwiń » mamy takie może przypomnimy jak to w tej chwili wygląda z tzw. zgwałceniem w typie podstawowym zagrożone karą karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12 potem jest zgwałcenie zbiorowe kazirodczy wobec małoletniego poniżej lat 1 5 zagrożone karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 zgwałcenie i wymuszanie czynności seksualne popełnione ze szczególnym okrucieństwem podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 przytaczam to, dlatego że w zasadzie tak nie jest dla mnie jasne co Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza tutaj pozmieniać i od tego chciałbym, żebyśmy zaczęli z chęcią o tym, które powiem, aczkolwiek powiem o tym, wyłącznie na podstawie lektury projektu, który obecnie jest już skierowany do Sejmu, ale może, zanim powiemy o tym co chce zmienić zacznijmy od tego o czym pani, bo łaska wspomnień, czyli od kwestii związanej z Nysy e-book uzasadnieniem, dlaczego te zmiany w ogóle mają być wprowadzone zmiany bez osoby teraz na tym etapie naszej rozmowy zaostrzające odpowiedzialność karną trzeba powiedzieć na początku to oddaje uczciwie, że jak tamto uzasadnienie tego projektu Jana w porównaniu do innych projektów, które były kierowane w i w tej kadencji po przedni kadencja, ale nie jest napisane najgorzej to znaczy to jest uzasadnienie, które w, jaki sposób stara się wyjść naprzeciw w uzasadnieniu, dlaczego wytłumaczenie, dlaczego chcemy zaostrzać prawo karne i próbuje może za nieprzekonujące, ale próbuje też badać wytłumaczy, czego te regulacje, które są obecnie stosowane są regulacjami, ale zdaniem projektodawców zbyt łaskawym zbyt liberalnymi, a w drugim akapicie tejże oceny skutków regulacji czytamy, że obecnie funkcjonujący stan prawny nie tylko nie odzwierciedla społecznych oczekiwań co do karalności przestępców do dopuszczający się czynów z przedmiotowym zakresie, ale nie pozwala na skuteczną ochronę społeczeństwa, którą państwo powinno zapewnić w ramach funkcji ochronnej prawa Carli Bruni na tym fragmencie oka myślałem co ważne, bo ten fragment, bo ten fragment nie ten fragment uzasadnienia, by uznać za taki, który dałby się jeszcze w jaki sposób ocenić wykonanie MOSiR nie zgodzić Thomas ten, który pan przytoczył jest tak naprawdę wyrazem po otwarciu populizmu penalnego niczego więcej tego, że odwoływanie się to rzeczywiście da się po to, uzasadnienia tego podział ten projekt z wieży chodzi o uzasadnienie no tak niejednoznacznie można ocenić, bo bardzo wyraźnie pojawia się tam taki moty w przewodni społeczeństwo oczekuje jak są sondaże zamieszczone w gminnej z pracowni badań opinii społecznej, że społeczeństwo oczekuje surowszego karania przestępców, którzy popełniają przestępst w wolności seksualnej na testach sprzeczne z wykres, który tutaj został zamieszczony na badania zrobionego przez CBOS wskazuje na to, że mniej ludzi chce dzisiaj zaostrzenia nie chciało szkoda lata 20 1 2 roku taka, w której JST poziom jest całkiem wysoki 70 % i łajdakiem na tym się, bo opierają projektodawcy z tym, że pomysł sobie otwarcie dlatego mamy rządy demokracji pośredniej, czyli wybieramy przedstawicieli wybieramy legislatywy, czyli parlament, żeby nie oddawać rządów maksymie vox populi vox Dei, a żeby nie było także Wola ludu, które często wolą a w jaki sposób byłem na oddech podano emocjom naturalnym słusznie, bo każdy, kto myśli o przestępstwie zgwałcenia wykorzystania seksualnego seksualnego naturalnej słuszny sposób domaga się surowego karania, ale to jak surowo karać czy i jak racjonalnie ułożyć te kary to się z BM na zadanie powierzone i projektodawcy mieli straty, jakie to wszystko tak jest w głowę tłumaczono, że ludzie domagają się surowego karania no to my w takim razie tak będziemy robić, ale nie tylko 1 rzecz w ogrodzie, gdyby ten sposób argumentacji, żeby to zamknąć miała być argumentem uzasadniającym zmiany wprawie karnym rywala, który faktycznie trzeba by było w kodeksie karnym w 10 % przez ten zapis, że wszystkie czyny podlegają karze dożywotniego pozbawienia wolności, bo większość osób żąda surowego karania, a kary muszą być zrównoważone dalej czytamy w ocenie skutków regulacji, że co trzeci sprawca przestępstwa zgwałcenia skorzystał z dobrodziejstwa instytucji warunkowego zawieszenia kary co oznaczało de facto przynajmniej czasowej uniknięcie dane świadczą szczególnie w odniesieniu do zgwałcenia w typie podstawowym o wadliwej strukturze karania nieodpowiednio odpowiadającej stopniowi społecznej szkodliwości tych z młodszym fanom dalej projektodawcy piszą, że nie jest oczywiście wykluczone, że wdanych okolicznościach były spełnione przesłanki, żeby to kary warunkowo zawiesić nie jest wykluczone, że mogą być sytuacje, kiedy karetce było nadzwyczajnie złagodzić, o czym nie piszą Marta przedłożył sytuacja, kiedy mamy kilku sprawców 1 z nich decydują się współpracować z miast dolegliwości a gdyby nie jego współpraca wymiar sprawiedliwości, gdyby nie był w stanie osądzić sprawę za to dostaje pewnego rodzaju nie wynagrodzenie w postaci złagodzenia kary co jest powszechnie stosowane nie tylko w Polsce w innych sprawach, ale na świecie tak postu działa pewnego rodzaju nagroda dla skruszonego przestępcy i pracodawca o tym, piszą to co mi niepokojące jest to, że dostrzegają ten problem to trzeba im oddać, ale nie pokuszą się o to, żeby sprawdzić te nieliczne sprawy, bo jest to jest kilka procent tak naprawdę, że chodzi o złagodzenie przy tym surowszych sankcji nie pokuszono się o to, żeby sprawdzić te sprawy przez morze było tak ściągnąć żaden problem toalet muszą ku temu powołane instytucje i zweryfikować, jakie były realne powody, dla których sąd zastosował taki Janiny wymiar kary, bo podawanie tylko to z tych liczb tam na pewno do niczego nie prowadzi nie przekonuje niżeli, a chcemy, by powtarzam zapewnić polskiemu sądowi sędzia w Polsce możliwość dobierania takiej karty będą adekwatne do tego co się wydarzyło w danej sprawie no bo jeżeli oczywiście chcemy zamienić sędziów nie w nieme usta ustawy, czyli mają po prostu wykonywać Sejm parlament karze, pisząc kodeks karny to oczywiście w tym układzie trzeba sztywno na plecach tylko to będzie prowadziło do największego bezprawia w sposób jasny, bo nie pozwoli na indywidua z 2 i odpowiedzialność no i teraz mamy 1 , 5 minuty pytanie czy jesteśmy w stanie opowiedzieć przynajmniej w ogólnym zarysie co ten projekt chce zmienić do tego co, do których nawet 30 sekundach bylibyśmy w stanie, a po pierwsze, projekt wg tych zamierzeń, które są przedstawione ma prowadzić do podniesienia kary za przestępstwo gwałtu w tym także wprowadzenia takiego typu kwalifikowanego nerek, kiedy jest skutkiem przestępstwa zgwałcenia jest śmierć, a on pokrzywdzonego tutaj jest zagrożenie karą dożywotniego pozbawienia wolności za chwilę o tym, powiem i druga rzecz, którą miała dostrzegam jak bardzo istotną to wymaga omówienia to jest wyłączenie możliwości z warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania kary dla osób zostały skazane na dożywotnie pozbawienie wolności za zabójstwo ne osoby poniżej piętnastego roku życia zwierzęta, bo po to, związane z kwestią przestępczości przeciwko wolności seksualnej netto 2, aby zmiany są moim zdaniem pewne dlatego kluczem oczywiście tam jest prowadzone też szereg innych zmian aborcję przepisów podwyższenia pensji recydywy, czyli tego zaostrzenia przypadkowo do przestępstwa, ale tych aut te 2 problemy, by wywrzeć na plan pierwszy i niechęcią porwała widownię na kolejnym wejściu 13 1 4 zaś do informacji pod trzynasta 2 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie zoną sztuki dr Łukasz Chojniak rozmawiamy o pomyśle Ministerstwa Sprawiedliwości, który już jest procedowany w sejmie zaostrzenia kodeksu karnego w kwestii karania za gwałt i teraz pan przedstawiło itd te zmiany w główne teraz może zastanówmy się na tym jak one w ogóle w systemie kar się przedstawia ją są one wnoszą jak zmieniają ten system ustawodawca, a ustawa ta władza polityczna mam prawo i te są absolutnie nie kwestionowano tego, żeby budować także system karty jest elementem realizacji polityki polityki karania wg swojego do swobodnego uznania, bo to jest kwestia pewnej legitymacji prawda partia rządząca po wstydliwej zawsze mówiłam opowiadam się za ostrymi karami ja jestem osobiście nie zgadzam uważam, że samo słowo karaniem nie jest w ocenie problemu samo powtarza Mono musi być wsparte czymś w tym, że pośród profilaktyką pracą ze skazanymi tak dalej, bo samo skazanie, czyli umieszczenie człowieka w zakładzie karnym to jest tylko zrobienie dobrze naszemu sumieniu na chwilę czy znika nam człowiek z naszej społeczności Romów ludzi w takiej perspektywie wróci będzie bowiem podwójne, bo my go wyrzucić poza nawiasem i de facto podatek od powrotu już niema, czyli co ty de facto musi sobie znaleźć to miejsce w jakiejś niszy, a to misia niestety środowisko przestępcze sami go tam wdychamy trzeba widzieć problem szerzej o lokalnej taki jest taki jest pomysł polityczne i goście przekładane język ustawy i Toma uzasadnienie imię dawno akceptację, jeżeli chodzi o możliwość działania do momentu dopóki te kary, które są prowadzone czy system karania nie rozsadzać środka kodeksu karnego, a niektóre z tych zmian dotyczą proponowane moim zdaniem rozsadzają 1 z nich, o których powiedziałem jest sytuacja, w której i teraz nie ma wątpliwości co do tego, że to się spotkać z szerokim na poparcie opinii publicznej, bo to brzmi dobrze to znaczy sytuacja, w której AM pokrzywdzone na skutek przestępstwa gwałtu traci życie umiera i projektodawcy mówią my za to proponujemy karę nawet do dożywotniego pozbawienia wolności, czyli po podejmę taką samą karę, jaką otrzymuje sprawca za zbrodnie zabójstwa, a to nie jest tak to pamiętajmy o żale sam fakt w postaci śmierci człowieka jest tak samo słowo karno oceniam, bo to, że ktoś nie żyje ta może być skutek tego, że ja nieumyślnie powoduje śmierć n p . nie zapobiegną powinienem, ale nie było mojej intencji pozbawili życia w na koniec dnia niestety jest śmierć człowieka może być tak, że ktoś popełnia przestępstwo straszne to prawda przestępstwo zgwałcenia i na skutek tego przestępstwa ktoś umiera, ale nie planował wcale go zabić, owszem na koniec dnia jest to skutek w postaci śmierci nie może być wreszcie tak, że ktoś idzie po to, żeby zabić taka jest jego intencje to są 3 różne sytuacje, które w każdym przypadku kończą się tym samym zdarzeniem obserwowalne dla opinii publicznej, czyli zdarzenie w postaci zgonu w postaci śmierci człowieka, ale one mają zupełnie inną ocenę, jeżeli się wziąć pod uwagę motywację sprawcy i to się bierze pod uwagę tego, jeżeli test nieumyślne spowodowanie śmierci na pierwszy przypadek nie zapobiega pewnie by zapobiec Teresa nie miał w ogóle tej intencji totemy ska do 5 lat pozbawienia wolności, jeżeli ja zabijam, bo chce zabić no to oczywiście test najsurowsze odnalazły kara przestępstwo słusznie i tu rzeczywiście uzasadniona kara dożywotniego pozbawienia wolności kara maksymalna gestem, aby ten szczyt tej drabiny tak karanie i teraz pośrodku pomiędzy tymi 2 sytuacjami jest temu nie stało to zdarzenie, kiedy ja popełniam jakieś przestępstwo n p. gdy zgwałcenie może się o pobicie i na skutek tego przestępstwa dochodzi do śmierci śmierci, której ja nie planował nie miał takiego zamiaru bezpośredniego nie chciała wyśmiać ja postu noszą one się zdarzyło mogą ją przewidzieć za to odpowie karnie ale kto nie był moty w, którym towarzyszył niedopałki nie dopuszczają się przestępca po to, żeby zabić nie robiłem przewidywania, że dojdzie do tej daty do tego momentu tego skutku i zrównanie tych 2 sytuacji, czyli wójtów mierzenie karę dożywotniego pozbawienia wolności powoduje, że przestępstwo ono jednak powiedział po powinno być karane łagodniej ska tak samo jak zbrodnia i słuchaczy zbrodnia zabójstwa, a dla sprawcy i oto taki sygnał z ustawy, że niezależnie od tego czy te obejmują swoim zamiarem zabójstwo to, czego nie obejmuje aż ktoś taki państwo może wymierzyć karę dożywotniego pozbawienia wolności, więc teraz, jeżeli sprawca ma kalkulować przez pryzmat grożących mu karty proszę mi wierzyć to regulacja, jeżeli będzie i tak usta takie uwagi się pojawiały w tym projekcie były przez niektóre sądy, by zgłaszane takim prymitywnym myśleniem sprawcy, ale przecież nie można wykluczyć może kalkulowanie i to w takim razie skoro i tu mi grozi kara dożywotniego Poznania wolności i tu mniej groźna to może lepiej jest późno to, że może liczyć do końca wyeliminować ofiary równa się świadka i liczyć, że może jakoś się uda nam uniknąć odpowiedzialności karnej przestępcy tak kalkulują niektórzy tak niektórzy nie, ale prawo musi przewidywać, że to, że jak się mają kodeks karny kodeks karny zbudowany w ten sposób mógł za każdym razem minęły i to są tam steki czy część ogólna, która mówi jak się cofniemy przerobu odstąpił od przestępca może złagodzić odpowiedzialność, czyli co mówi ustawodawca racjonalny co teraz zburzone, że jeżeli nawet marzyć o chęć zabicia, ale się powstrzymać, aby udzielić pomocy nie może, bo bas usiłowanie, ale nie udało się skutku usiąść i przychodzi refleksja pomagać to za każdym razem, gdy próbujesz to odstąpi czy zapobiec skutkom negatywne przestępstwa dajemy się jako państwo pewnego rodzaju upust nakaże, dlaczego nie chodzi o to, że my ci darujemy, że kryzys taki dobry w tym chodzi o to, że by w ten sposób ochronimy ofiary, bo sprawca w ten sposób ma impuls ze strony ustawę Pomóż temu człowiekowi, któremu sobie krzywdę w ten sposób sam, bo godzi swoją odpowiedzialność to ma swój sens oczywiście każda musi sprawca, ale jest kilka osób tak pomyślał i dla nich ajentem przepis skonstruowany dla tych, którzy taki pomysł nie ma przepisu tryb ich zatrzymał przed popełnieniem przestępstwa z pierwszą moją uwagę taka, że w zakresie tego tej najbardziej daleko idącej zmiany, która również może podobać, ale opinii publicznej jest bardzo zmienna robi, by niespójność zemstę karania i druga rzecz też pewnie się spodoba, ale jest braciom no dla mnie bardzo bolesna, że jest sprowadzana do sprzeczności nie tylko z mężem z konwencją Europejską, ale także ze sztywną polityką Hania mianowicie gdy powiedziałem w pewnych bardzo zawężone przypadkach skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności pracodawcy proponują wyeliminowanie możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia od razu powiem, że dziś jesteś tak co pewnie wiele osób może nie dostrzegać, że nawet jak z orzeczoną karę dożywotniego pozbawienia wolności wydaje się jak nazwa dożywotnia czy nigdy nie wyjdzie tak powinno być, ale zawsze ustawodawca pozostawia cień nadziei, że po przekroczeniu 20 05 . roku kary czy brzydka dalej, że są to zaostrzy, jeżeli teraz ta poprawa jest trwała widoczna to się rzadko zdarza, ale musi być jakaś nadzieja dlatego, żeby można było tego sprawca oddziaływać prewencyjnie to wówczas sprawca może się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie w sytuacji, w której miał nawet w wąską grupę sprawców, ale jednak umieszczamy w zakładzie karnym i mówimy im tak od strony prawnej nie ma żadnej możliwości, żeby ten zakład karny kiedykolwiek opuści coby nie zrobił choćby się naprawić zreflektował, ale nigdy przenigdy biustu umrzesz w to, pomijając kwestię związaną z tym, że to jest niezgodne z orzecznictwem strasburskim co do wskazywano uwaga do tego projektu to po drugie, co niezwykle także istotne to działa bardzo żal tego sprawcę no bo przecież on w zakładzie karnym de facto wieś wciąż zachowuje dobre czy nie dobrze, a co to niedobrze niedobrze, że ty możesz nie poddawać się regulaminowi to jest poważniejsza sprawa się może wydarzyć, a także może być osoba, która będzie pozbawiała życie innych sprawców innych skazanych, bo takie rzeczy mu wlepią kolejne dożywocie czy następne 3 następne to zresztą i tak jest mu więcej nie zabił, bo i tak nigdy tego zakładu karnego nie nie opuści nie tędy droga znaczy ja rozumiem, że chcemy i częstych zmian, kto te są zaostrzyć prawo karne skarbowe sposobią IDM inne uszczegółowić n p . te zmiany te proponują możliwość zakazu zbliżania się sprawcy do swojej ofiary już po odbyciu kary uważamy za zmianę bardzo pożądaną bardzo dobrą to dobry kierunek zmian absolutnie tego, że to jest naturalne, że osoba została poprzedzona te nie przesadza ma święte prawo, żeby nigdy więcej spra w nie widzieć mało tego etosu ten sprawca musi się zgodzić z tym, że wolność osobista będzie w ten sposób ograniczone, że jakiś obszar dna będzie wyłączone spod możliwości przebywania zwalnia to, że popełni przestępstwo nikt przecież nie kazał Krystynie także ten projekt jest w przeze mnie w ciemno krytykowany w całości zmiany w zakresie recydywę czy podwyższenia niektórych kar uważam, że niekoniecznie są potrzebne są uzasadnione, ale mieszczą się czy w ramach uznania ustawodawcy, ale te przynajmniej 2 narady powiedziałem no trącą mi bardzo mocno populizmem penalnym, czyli wykorzystywaniem prawa karnego do przypodobania się nie publiczna dobrze czy 4 to podniesienie kary za gwałt ze skutkiem śmiertelnym łączy się jakoś z podnoszeniem kar wnuczka za pobicie ze mnie czymś nie no właśnie na tym polega cały problem ze i gdyby Wąsacz usuwacie tam duże projekty wcześniej byłem i zmiany w tym zakresie natomiast by cały system dróg od dłuższego czasu podąża w kierunku zaostrzania może tak powiedzmy może podążać w kierunku zaostrzania to nie jest pierwszego art pierwsza tego typu zmiana ta są tutaj jest projektowana zmiana w zakresie tzw. przestępstwo prowadzenia ne tam też będzie można zaostrzy 2 5 pozbawienia wolności kara tak jest pomysł, więc widać wyraźny trend ten trend podnoszenia tego wymiaru kary tylko, że nawet ustawodawca musi sobie zdać sprawę i projektodawca rząd po lity politycy, że w pewnym momencie dojdą do ściany, ponieważ ich tylko zaostrzając kary nie widzę żadnych innych działań tylko zaostrzając kary kiedyś tej skali zabraknie nam nie da się nieustannie zaostrzać kar, gdy się okaże, że mimo, że KE już są naprawdę maksymalnie surowe, gdy się okaże, że mimo tego, że zakłady karne pękają w szwach już tak nie jest dobrze to dalej przestępstwa są popełniane jest cel ten współczynnik nie spada i wtedy będzie brutalna konstatacja, że teraz co zrobić, a teraz proszę budzimy, że trzeba jednak działać szerzej czy to będzie mowa godzi w wykazie leków bez tego przeludnienie w zakładach karnych to będzie zupełnie inną drogą, bo będzie sygnałem, że ustawodawca się poddaje tak źle nie wolno podejmować projektu ustawy o niemal bądź ustawy patrząc tylko na działanie TUI teraz jak powiedziałem to moja krytyka wynika z tego, że uzasadnienia tego projektu jest mąż za nieprzekonujące, bo te przypadki, które w tej piszą pracodawcy ponadto po będzie pani też na początku, czyli tzw. zawieszeniu 3 czy złagodzenie w przypadku typu kwalifikowanego no to są przypadki, które może miały miejsce może rzeczywiście nie powinny się zdać, ale my tego nie wiemy, bo oni tego nie zbadał, a z kolei n p. są pewnego rodzaju moim zdaniem metodologicznie błędy popełniane, bo jest uznanie takie fragmenty, mówi że przestępczy przeciwko wolności seksualnej opiera w owym wynosi tylko w UB oscyluje w samym poziomie co wyciąga się liczby spraw, które są w sądach jako zło tego się wyciągać wniosek, że nasza baza ostry, bo nie spada to po pierwsze, to, że nie spada to nie jest wynik tego, że prawo jest złe to by tak nie działa, a po drugie, co jest ważniejsze to nie jest w ogóle FR czy to nie jest w ogóle wskaźnik przestępczości, bo to jest tylko wskaźnik spra w skierowanych do sądu czy spraw, gdzie mamy wytypowanego sprawcy z materiałem dowodowym, a jest gros spraw, gdzie wiemy, że było przestępstwo, ale nie mamy sprawcy do sądu nie, trafiając w ogóle nie można tych 2 miesięcy w tych 2 liczb ze sobą zasobom zbierać das jak powiedziałem profilaktyka ktoś powie no dobrze, gdy jako profilaktyka w przypadku przestępstwa zgwałcenia tak dobra to może zapowiadać Ano można, bo n p . to, czego mi bardzo brakuje to jest to coś, czego teraz zaczęło idzie o nas oczywiście ze z zagranicy, czyli cała ta kampania mitu dodanie można mieć różne uwagi, ale GI był 1 motyw przewodni Challenge Cup uczelnie uwrażliwianie na kwestie wolności seksualnej na kwestię legalności Celestyna kwestię zgody i t d . w reż mnóstwo n p. gwałtu o tym nie piszą projektodawcy mnóstwo gwałtów mnóstwo przemocy seksualnej dzieli się w relacji osób najbliższych sobie to jest gigantyczny problem społeczny wbrew pozorom to zwiększa liczba, czyli przemoc seksualna w stosunku do partnera życiowego niż przemoc seksualna w stosunku do osoby nieznajomej nieznanej ofiary przypadkowych myśli pan, że to nieustanne społeczne zapotrzebowanie zapotrzebowania, o którym tutaj się pisze w ocenie skutków regulacji na zaostrzenie kar wynika z faktu, że właściwie tylko tym się po żałują jako narzędziem wynika z braku prewencji wynika z faktu, ale tutaj znika z faktu, że byłe równo, a wespół zespół władza, jaka ona nie była tylko obciąża, a i cała klasa polityczna przestrzeni wolnej Polski pokpił sprawę edukacji w zakresie zwalczania przestępczości pokpiwa to mówię z wielkim żalem tacie i od dawna słyszy to nie jest tylko problem obecnej hipotez problem towarzyszy każdej władzy, bo każda władza uwielbia prawo karne, ponieważ to jest czytelne wymowne i mówimy wtedy wyborcą, która jest ta nie słuchać no w ogóle od dzisiaj będzie pięknie szczęśliwie już nie będzie przez bank zaostrzyli prawo karne potem się okazuje po miesiącu 2 Żak jakoś nie nie zdarzyło się tak wcale tak nie dzieje przez zasądzenie popełniane, ale już tych, którzy komentowali w ten sposób, że nie ma bez profilaktyki profilaktykę dobrze widać jak ona działa już potrzebna na przykładzie przestępstwa nieprowadzenia pojazdu potem alkohol tak tzw. jazda na podwójnym gazie zwróćmy uwagę jak ból 2000 bodajże, bo bez pamięci i wprowadzono przestępstwo potocznie lub wykroczenie statystyki wcale nie spadły tylko dalej rosły tych ludzi nie przejęli tym, że za prowadzenie potem alkoholu może stracić prawo jazdy będzie z tego problem karny, ale ja zaczęto o tym, mówić od kilku lat, kiedy zaczęła się, gdy więc, aby naturalne, że ja dzwonię widzę pijanego kierowcę, bo potem ktoś zacznie ono z Ros wzrosła świadomość to statystyki zaczęły spadać, a ile byśmy zmieniać, ale zawsze, bo prawo karne jest istotnym narzędziem, którego władza się nikt nie zbędzie nie może wyzbyć, ale jest narzędziem ostatecznym, a jest duża rzecz rozbija przedtem, zanim ruszymy zmiany prawa karnego dziękuję bardzo dziękuję Łukasz fajnego państwa moim gościem 13 3 6 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA