REKLAMA

14 lat temu zmarł płk Ryszard Kukliński. Rozmowa z prof. Antonim Dudkiem

Historie Polski
Data emisji:
2018-02-11 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
47:07 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry to są historie Polski dzisiejszą audycję poświęciło wydarzeniu czy wokół wydarzenia czy pretekstem było wydarzenie, które miało miejsce 14 lat temu, bo 11 lutego 20 04 roku w wieku 7 4 lat zmarł płk Ryszard Kukliński postać, która przez wiele lat w Polsce jak wiele postaci i wydarzeń budziła nie tyle może kontrowersje są w co powodowało różnego rodzaju podziały byli tacy niestety to powiem już od siebie, którzy uważali, że należy Rozwiń » zapisać pana pułkownika do grona zdrajców w myśl, że jednak szczególnie dzisiaj, kiedy już dużo więcej wiemy na ten temat takich osób jest bardzo mało, kto wstąpił pan poseł Antoni Dudek politolog, ale też historyk widzom Uniwersytet kardynała Stefana Wyszyńskiego w morze skoro właśnie tak chce przypomnieć tę postać spróbujmy może zacząć od od początku w tym sensie, że wg wszystkich później relacji płk. Kuklińskiego jak pan tłumaczy sobie decyzje podjęcia przez niego współpracy z amerykańskim nad wywiadem co miało miejsce zaraz na początku lat 70 Iwan odbija się tłumaczyć w ten oto sposób, że on był 1 z tych ludzi, którzy mieli w miarę upływu czasu, bo niewątpliwie na początku związał się z tym reżimem, któremu zapewnił karierę Oficerską prawda dość intratny życie, bo przecież trafił w latach sześćdziesiątych m. in . do Wietnamu to 1 gdzie, gdzie grał w Lotosie wiązało się dużymi pieniędzmi jak na tę peerelowskie siermiężnego Gomułki czasy, gdy on zaczął stopniowo coraz większe wątpliwości czy służy dobrej sprawie tak tak czy odtwarzam jego drogę życiową i tutaj nie nigdzie nie nie podzielam opinii jego przeciwników, że mówi, że właśnie to nieprawda, że w latach siedemdziesiątych Buk Amerykanie zwerbowali jako zwykłego szpiega właśnie w tym w Wietnamie na to żadnych dowodów nikt dotąd nie przedstawił, więc mam wrażenie, że on rzeczywiście dojrzewał takim przełomowym momentem był dla niego jednak to jak upieram się na jego relacjach grudzień 7 1 zobaczył, że to wojsko, które on jakoś miał nadzieję, że jednak ma służyć przede wszystkim w obronie narodu polskiego nagle jest skierowany przeciwko temu narodowi i ten wstrząs, który przeżył go skłoniło nas do takiej poziom weryfikacji swojej drogi życiowej do zastanowienia co można w takim razie zrodził się temu przeciwstawić w mówiliśmy, że jeszcze wcześniejsze wydarzenia, czyli rok sześćdziesiąty ósmy im interwencja ktoś ładnie mówiło wojsk układu Warszawskiego w Czechosłowacji z pewnością to był 1 z etapów, którego doprowadził do tego przełomu, który jak on sam jednak opowiadał dotyczą głównie grudnia 7 0 i wydaje mi się do tych bardziej przekonujące, bo pamiętajmy, że i interwencja w Czechosłowacji podzieliła Polaków to nie jest tak jak się dzisiaj niektórzy budują legendę, że to prawda strasznie Gomułka, a cały naród był oburzony GM tak naprawdę Polakom się wielu wielu Polakom, że pod borem repliką pokazaliśmy co to nastąpi prawda tak nieładnie potraktowali pamiętajmy, że był ich nie mówią po po to, po pierwszej wojnie światowej rady Ecofin do Zaolzia, ale też mieliśmy też bardzo ostry konflikt po zakończeniu drugiej wojny światowej zapomniany graniczny między już Czechosłowacją prawda, że wyłoniła argumentów drugiej wojny światowej, a w rządzonym przez polską komunistów z wiele osób uważało rodowitym Czechom byśmy pokazali oni tam, gdzie podskakują farba i Azja ma wrażenie, że tutaj decydujące jednak było, by był grudzień 7 0, bo to użycie wojska przeciwko własnym obywatelom, bo jednak większość tych ofiar śmiertelnych grudnia 70 niż ofiary strzałów milicyjnych tylko właśnie strzałów wojsk w mają się zacząć zastanawiać co z tym można zrobić no i dochodzi do przekonania, że należałoby jakoś konspiracji w wojsku zacząć, ale ta konspiracja w wojsku w napłyną jakieś uparcie ona musi czemuś służy listą wpada na pomysł nawiązania kontaktów z Amerykanami to ja wierzę w to to jego relacje, choć jak mówi my ciągle musimy pamiętać, że Amerykanie udostępnili wszystkiego o udostępnienie to co chcieli mówić o amerykańskich szkół, bo Rosja jej w jedno jest Kuklińskiego wciąż tego pierwszego spotkania w roli tego słynnego rejsu to by widzieć zawinąć w Kilonii już nie pamiętam sztuki loggia jest wolny od portów w Niemczech zachodnich spotyka się z oficerami amerykańskiego wywiadu ze wsią to on pierwotnie się domagał, żeby to byli przedstawiciele wojska co oczyści go oszukano, bo tak na pewno z nich misja i przy branym z wojskowych Aon mówi rząd tutaj reprezentuje jakąś grupę w wojsku oczyści później okazało żadnej grupy nie reprezentował ktoś jest przeciwstawić, jakby fachu sowieckiej dominacji i kiedy Amerykanie zorientowali, że on jednak reprezentuje siebie i tylko siebie o to mu wyperswadować tworzenie tej konspiracji i zachowali się podwójnie racjonalnie to znaczy popiersie swojego punktu widzenia bo, bo oni chcieli jednak Kuklińskiego jako po prostu szpiega, a niejako, jakiego się, gdy prawda organizatora i spisków wojsku, a po drugie na błoto o tyle racjonalne, żeby dostać drugą przystąpi do tworzenia takiej struktury drugą zdekompletowane są dużo dużo wcześniej w dal, gdy w co do czego dowodzą inne próby rekordy powiedziałbym dekonspiracji działa ludzie, którzy bez innych miejsc próbowali nas już jest historia z kpt Chudy Chateau butem funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa w Gdańsku, który pomagał opozycji przedsierpniowej i pomagał i tak długo aż wpadł na pomysł, żeby poszerzyć zakres możliwości pozyskać kolegę, który zdradzał pewne przejawy wątpliwości do słuszności działania już ściągnął zaczął prosić kolegę z nowym został zdekonspirowany z jakiego działalność skończyła z Kuklińskim oby podobnie, więc jest on po prostu dokonał wyboru trybu wyboru szalenie trudnym, bo one jednak z perspektywy tego całego otoczenia, którego które, w którym rząd dopuścił się zdrady wdał się zdecydował na zdradę w imię przez lata, bo wielu jego kolegów niektórzy umarli z tym przekonaniem, że to oni mieli rację, a to Kuklińskiego zdrajcą wydano w noc pro kiedyś gen. Jaruzelski prawda największy krytyk Kuklińskiego, który zadał takie pytanie, jeżeli Kukliński był bohaterem to kim my byliśmy my wszyscy w rozumieniu żołnierz ludu i oficerów Ludowego wojska polskiego to pytanie Jaruzelskiego zawsze wisiało nad postacią Kuklińskiego i właściwie się do dzisiaj, bo tak naprawdę w jego wyborze z i jest jak w soczewce skupia się zasadniczy dylemat jak daleko można było się posunąć w oporze wobec niedemokratycznej władzy wobec obcego nadania, jaką niewątpliwie był reżim PRL, lecz można było posłać do współpracy z innym mocarstwem prawda o współpracy wywiadowczej no bo Kukliński jednak był już biegiem i co do tego nie ma wątpliwości w kryzysie jedenasty, o którym płk Kukliński mówił Otóż nic z racji swojej pracy czy miejsca pracy, a więc w sztabie generalnym on miał dostęp do różnego rodzaju oczywiście bardzo ciekawych dokumentów w tym planów ataku układu Warszawskiego na zachód w mojej oczywiście przy użyciu przynajmniej na początku taktycznej broni jądrowej nagrzewa się sobie wtedy uświadomił, że jeśli doszłoby do takiego konfliktu nuklearnego to właściwie tym terenem najbardziej zniszczonym przynajmniej w początkowej fazie konfliktu będzie terytorium Polski tak twierdził, że był INEA i widział głowicy atomowe czy silosy w Bornem Sulinowie i że to wszystko m. in . poza tym aspektem, który pan opowiedział co skłoniło go właśnie do współpracy z Amerykanami, choć w konkluzji tej swojej opowieści powiedział coś co roku mimo wszystko brzmi trochę naiwnie można, by powiedzieć, bo on powiedział, że dzięki dokumentom przekazywanym przez niego na zachód właśnie o tym, że w planach był przekonany, że zachód opracuje plan pokojowego demontażu bloku wschodniego w i oczywiście taka konkluzja jest naiwna no tak naprawdę Kukliński tymi informacjami, które przekazał osłabił niewątpliwie bardzo znacząco układ warszawski przede wszystkim tutaj zasadnicze moim znać zmywaniu znaczenie pośród wielu informacji, które Kukliński przekazał mówisz o Amerykanie mówią o 40  00 0 stron dokumentu zapewne różnej wartości nie wiemy do końca co dokładnie w tym było to zaś jest przedmiotem dość kontrowersyjnej leku koński zdradzał tajniki układu Warszawskiego na ile włącznie wojska polskiego, które było częścią oczywiście armie układu Warszawskiego, ale nie wątpię najważniejszą informacją mu w tej ocenie mojej z tego co dziś wiemy na ten temat była lokalizacja obiektów o kryptonimie Albatros to były, gdy punkty dowodzenia układu Warszawskiego na wypadek wybuchu wojny były takie 3 punkty zlokalizowane w 3 różnych krajach układu Warszawskiego w tym 1 w Polsce i ile zdradzenie lokalizacji oznaczało, że po wybuchu wojny no zgromadzona tam generalicja zostałaby przez wojska natowskie amerykańskie po prostu unicestwiona co mógł mieć wpły w na dalszy przebieg wojny natomiast od generalnego przedstawienia a jakby przyszłego konfliktu, który pan, by przed chwilą mówił to oczywiście, gdy Kukliński miał rację no sytuacja Georgios strategiczna była w czasie zimnej wojny taka, że układ warszawski miał olbrzymią przewagę broni Pancernej, a zatem Amerykanie zakładali, że kiedy wybuchnie konflikt FOT gigantyczne zagony pancerne w inny jest głównie sowiecki, ale także innych krajów w tym polskie ruszą na zachód przekroczą UAB w i żeby je zatrzymać nie wystarczy tylko stawić czoła trzeba jeszcze odciąć im podwody, które będą szły z terytorium związku sowieckiego przez takie terytorium głównie terytorium Polski w związku z tym trzeba użyć broń nuklearną na terytorium Polski, żeby przeciąć wszelkie szlaki komunikacyjne w dającej tej masie pierwszej tym pierwszym uderzeniu układu Warszawskiego możliwość zasilania ze Wschodu i to było logiczne i Bronisławy tak to wyglądało, gdyby wybuchła trzecia wojna światowa w tym czasie i z tego punktu widzenia każda informacja która, gdy osłabiało układ warszawski można powiedzieć była byłam w pewnym wyborem no ale można powiedzieć na rzecz tego ani nie była w stanie opowieści, że Kukliński ze swoimi formacjami zapobiegł wybuchowi trzeciej wojny światowej to naiwne nie on osłabił układ warszawski bo kiedy uciekł zaczęto sobie zdawać sprawę co mógł wiedzieć co wiedział co mógł zdradzić oznaczało to rzadka chciał budować nowe obiekty Albatros Albatros bis prawda, bo te były zrekonstruowane, a to z kolei oznaczało gigantyczne koszty, więc tak naprawdę największym wkładem Kuklińskiego w 2 był koniec zimnej wojny jest spotęgowanie problemów układu Warszawskiego hufca związku z myślą, że nakłady na zbrojenia w domu jest mi, że główny wkład w rezultacie przeciw wojnie on był 1 z elementów gonienie głównymi jedynym, który uświadomił Kremlowi, że zimna wojna będzie jeszcze kosztowniejsza, a to zrodziło Gorbaczowa to przekonanie, że już dalej nie damy rady to to tą drogą na tę skalę, zwłaszcza od momentu, kiedy Regan prawda jest podwójna linia programowa będzie znak Boży zgromadzony w miasto to jest główny wkład Kuklińskiego rozkazu powieści w rowerze to jakaś pokojowa strategia nie myśmy dalej byli do końca obiektem myślę, że w roku 9 0 tym 10 01 . kiedy układ warszawski był likwidowany ciągle w rakiety amerykańskie z głowicami mówi, kiedy wycelowane obiekt na terytorium Polski w Lotosie zaczął zmieniać po rozwiązaniu układu Warszawskiego, gdzie nie ma co łudzić, że było inaczej bo, choć rzeczywiście można, by powiedzieć, że ten początek lat siedemdziesiątych to już też pamiętam w dosyć dobrze jest jakiś rodzaj takiego odprężenia pomysły na rozbrajanie pojawiają się te układy Zsolt 1 cmentarz jest on nawet tam odprężenia, ale w ramach tego odprężenia, a jednak boi się ono jest związek sowiecki osiąga największą przewagę militarną pod koniec lat 70 jeśli chodzi o różne rodzaje broni nad Stanami Zjednoczonymi, w którym urodzi właśnie Reagana z jego odpowiedział Noto teraz my podwoimy wydatki na obronę zobaczymy czy w dacie rady przy tych informacji, które płk Kukliński przekazuje są również informacje o planach wprowadzenia stanu wojennego, ale o tym, opowiemy już po informacjach TOK FM w pasie zakąski witam ponownie naszą historię Polski dzisiaj rozmawiamy o płk. Ryszardzie Kuklińskim no, więc im z tego powodu, że właśnie dzisiaj jest czternastą rocznicę śmierci pana pułkownika sił wspomnienia to już pana generała BOR pan prezydent Andrzej Duda przyznał stopień generalski Ryszardowi Kapuścińskiemu w studiu prof. Antoni Dudek zakończyły pierwszą część taką informację, że no to co było szalenie ważne z punktu widzenia goście też losów i opisywania, a wtedy płk. Kuklińskiego przez PRL-owską propagandę to było to, że on w, a wiedział dobrze o przygotowaniach do wprowadzenia w Polsce stanu wojennego i te informacje przekazywał nam trochę uprzedza już dalsze wątki naszej rozmowy mówię o wykorzystywaniu tego przeciwko niemu no bo po potem mówiono to po pierwsze, sojusznicy Górnik wok, dla których zdradzał tak można powiedzieć zdradzili Polskę, bo nic z tym nie zrobili i nie próbowali powstrzymać zastopować wprowadzenia stanu wojennego, a już sam jako taki patriota prawda powinien opozycję w Polsce i Solidarność też uprzedzić tymczasem samo uciekło, a Amerykanin nic zrobić czy zacznijmy od tego, że jeśli Kukliński uciekł na początku listopada i 8 10 01. roku, czyli ponad miesiąc przed wprowadzeniem stanu wojennego, kiedy jego data nie była jeszcze określona decyzja o wprowadzeniu stanu wojennego w nocy z dwunastego 13 grudnia 8 1 została podjęta kilka dni wcześniej mniej więcej w okolicach między 05 08. grudnia, a ostateczne już taka absolutnie, że rzecz, że Sojusz nie ma odwrotu tak naprawdę dopiero w południe 12 grudnia w Rzymie rozumiem, że to, że decyzja ma do dnia także w ogóle to daje dużo gorzej przygotowani oczywiście były prowadzone od wczesnej jesieni roku osiemdziesiątego Kukliński był w tym zespole, który rzeczywiście opracował plany, w którym byli też przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i oczywiście komitetu centralnego PZPR i oczyszczał w związku z tym informowała Amerykanów, że takie przygotowania są prowadzone powiedzmy sobie jasno dla nikogo, kto ma odrobinę wiedzy w tamtym czasie miało kurz drobny wiedzy po trzecie nie mogło być wątpliwości, że władza tego rodzaju przygotowania fruwać po co więcej wybuchały w szeregach Solidarności złomu udokumentowane co jakiś czas takie alarmy w erze już za chwilę nastąpi uderzenie przy okazji tych manewrów w obszarze układu Warszawskiego oraz różnic nie w postaci stanu wojennego po interwencji zbrojnych układu Warszawskiego prawda słynne wejdą czy nie wejdą ja przypomnę 2 takie potężne osie 3 w kryzys interwencyjny pierwszy test grudzień 80 jest narada przywódców państ w bloku w bloku Radzieckiego w Moskwie i tam wtedy mamie słynny list ustępującego prezydenta Jimmy Cartera do Leonida Breżniewa protestujący przeciwko ewentualnej interwencji zbrojnych ma związek z zlokalizowanie przez amerykańskie satelity koncentracji wojsk, zwłaszcza sowieckich na granicy niezależnie od tego momentu gdy stacjonowały na terytorium Polski później mamy marzec 8 1 osoba ma manewry Sojuz 8 1 to są przedłużony demonstracyjnie po wybuchu kryzysu bydgoskiego i później mamy największy w dziejach mama układu Warszawskiego w całej historii manewry o kryptonimie zapad 8 1 jesienią 8 10 01 . roku jest w czasie zjazdu pierwszego zjazdu Solidarności i to w i pokazuje, że tak naprawdę cały czas Solidarności miano świadomość tego, że my coś takiego grosz zatem pretensje do Kuklińskiego można, by mieć wtedy, gdyby uznał precyzyjną datę dzienną i nie przekazał tymczasem on nie mógł przekazać, bo nie była znana będzie, kiedy uciekał pomógł ogólne założenia prze, by przekazać przekazywały nadzór przekazał Amerykanom, a nie Solidarności to jest oczywiste, bo bał się dekonspiracji Lotto to na tym polega praca jednak orzec agenta wywiadu rząd musi dość głęboko zakonspirowani Cidry byłoby absurdalne, gdyby to przekazał inna rzecz, że mamy znowu wrócę do kapitana podejścia tego funkcjonariusza służby bezpieczeństwa bez aktorów już, kiedy dostał 12 grudnia informacje co będzie po południu ostrzega Aleksandra Halla i a z kolei hal ostrzegł wielu członków komisji krajowej, którzy to zlekceważyli, bo tak naprawdę co płaszcz jest Solidarność mogła zrobić wiedząc, że nawet o tym, że w stan wojenny zostanie wprowadzony do mogły oczyścić się nieco lepiej przygotować od strony finansowej i organizacji słabsza zrobiła ta grupa w we Wrocławiu mafii, która wzięła te słynne 80  000 000 zł na parę dni przed na fali kolejnej fali plotek, że będzie jakieś uderzenie w ale pewnie są jasno Solidarność była ruchem pokojowym co miało organizm oddziały partyzanckie w lesie tworzyć będzie tak naprawdę przewód może więcej osób z kierownictwa, by się ukryła tak dokładnie to co mogli zrobić to rzeczywiście albo się przygotować do strajku okupacyjnego w stoczni ci nie wychodzić z tej okręgówki komisji krajowej traktor obradował w nocy z 12 lat czasy, gdy skończyła obrady i zostać tam to mogli zrobić mogli wcześniej schować więcej pieniędzy powielać algorytmy są jasno nie przesądziłoby to w przebiegu stanowią strajk stocznię w tym największym symbolicznym też, by to weszło ZOMO też, by w tych ludzi siłą wyciągnęli go, bo jedyną szansą Solidarności było zorganizowanie strajku generalnego na skalę znaną z lata 80 tego roku, a do tego Solidarność to jest przykra, ale tak taka jest prawda nie była w grudniu 8 1 zdolna stąd protesty po wprowadzeniu stanu wojennego były tak nikłe przypomnę strajkowało około 20 0 zakładów to znacznie mniej niż w sierpniu 8 0 w samym Pomorzu gdańskim niechby wreszcie Polski po prostu strategia to jest coś co dłuższy wywód nie mogą tu powtarzała stosowana przez władze, które nazwał propagandą klęski tzw. doktryna Kani byłego pierwszego sekretarza takiego uderzeń punktowych Solidarność dała efekt ludzie byli zmęczeni zniechęceni stan wojenny bardzo wielu Polaków przyjęło z moim niezadowoleniem, ale z ulgą, że skończy się ten stan, gdy chaosu anarchii i właściwie być może zapaści cywilizacyjnej, którą władze straszyły nóż na lata przyszłe badania nawet, w który właśnie na okres nas zdziwiły że, że tam 50 % mniej więcej Polaków w garażu była dobra decyzja ta od dzisiaj bardzo wielu stan wojenny ma zwolenników, bo ci ludzie ciągle wierzą rząd uchronił to jest największe zwycięstwo gen. Jaruzelskiego, który jako generał niemożliwym co wielu sukcesów, ale jako polityk miał 1 wielki sukces to czy zdoła przekonać ogromną część społeczeństwa, że alternatywą dla stanu wojennego była sowiecka interwencja zbrojna i ten pogląd dziś jest dość powszechnie wbrew dokumentom, które znamy rozpowszechniony w i trwa natomiast, jakby byli oskarżani Kuklińskiego rząd nie pomógł Solidarność była absurdalna rząd zaczął od tego, iż Łubowo przypomnijmy, że ta historia i wiedzy o sprawie Kuklińskiego pojawia się w roku 8 10 07. kiedyś ukazuje z nim wywiad z paryskiej kulturze Jerzy Urban na konferencji prasowej rzecznik rządu PRL w osi używa tego argumentu proszę bardzo jak cyniczna, bo polityka Stanów zjednoczonych wobec Polski tych ze Stanów zjednoczonych Reagana, w które wiedziały o stanie wojennym nie poinformowały swoich kolegów Solidarności czy w swoich swoich sojuszników Solidarność w mojej tym ten zarzut Urbana lub później powielane i niekiedy się dziś obok powiela lub też trzeba go powiedzmy w, dlaczego w takim razie Amerykanie Niemcy zrobili no bo Soboń w tym momencie, chociaż już płk Kukliński z rodziną jest na terytorium Stanów zjednoczonych jak pan, że są wasze przypomniał w listopadzie ruszą zaraz po tym, ucieczki w tym, że wrócimy w, a właśnie do derbów nikt nic nie zmienia na dworzec Amerykanie mogli wysłać kolejny list w stylu takiego jak wyszło kartek do Breżniewa mogli wysłać do miast tam był cały czas rozmowy o pomocy gospodarczej poprzez Polska była bankrutem zabiegała bardzo mocno wsparcie amerykańskie były rozmowy o kolejnej pożyczce no i jakby dla obu stron było jasne, że jeśli to pożyczka ma być udzielona nie może być żadnych Stanów wojennych w i oczywiście nie młodej pożyczkę ścigaczy GPW amerykańskie sankcje, które na wesoło zrobiło nie tylko Polski, ale także związek sowiecki, który Amerykanie wymusili w Europie zachodniej uczucia pamiętać, że inne było podejście do Stanów zjednoczonych graczy do stanu wojennego w Polsce służby Ameryk administracji Reagana inne n p. rządu rządu socjaldemokratycznego w Niemczech zachodnich, do których Bożenie z entuzjazmem przywita stan wojenny, ale z ulgą, ponieważ powiedzmy jasno w Europie zachodniej przede wszystkim w Paryżu i w Bonn i obawiano się, że kryzys w Polsce się przerodzi po prostu w konflikt zbrojny atencji wywołać trzecią wojnę światową wtedy to było główne obawy, że kiedy jest ten bunt w Polsce został spacyfikowany jeszcze okazało się, że bez udziału wojsk sowieckich to tak naprawdę tam by zaporową oprócz ulgi do mamy problem z głowy nie grozi nam konflikt zbrojny w środku Europy i doczepić miasto to ty mów dawali wyraz niektórzy politycy zachodni oczyści później mówili to ostrożnie pod bombą w sympatii opinii publicznej, bo po stronie Solidarności, więc ta słynna wypowiedź francuskiego ministra czy są na przypominają, kiedy go zapytano w pierwszego w po i Francuz szef polskiej dyplomacji panie ministrze co Francja zrobi w związku z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce podział oczywiście nic nie byłoby taką falę oburzenia 80 proc z tego wycofywać, ale Francja 10 dni zrobiono, bo co miała zrobić je, więc 1 oraz Amerykanie rzeczywiście parę lat później gen. Jaruzelskiego wpuściła do Pałacu liczba medali dla dobra dano, ale to jakby, żeby była jasność tam były tak naprawdę bardzo poważny problem energetyczny to się ciągle powtarza wtedy też budowany był słynny rurociąg prawda z pierwszy taki bokser miał miano miano pompować gaz jest z Rosji dodał Europy zachodniej i Amerykanie objęli sankcjami właśnie m. in . te firmy, które budowały, gdy zabronili mu zablokowali na wiele lat budowę tego, ale do, czego zmierzamy Europa zachodnia już wtedy dostrzegała interes w imporcie taniego gazu z związku sowieckiego Amerykanów to nie interesowały susza o tym, pamiętać, kiedy się patrzyło reakcja Zachodu na stan wojenny w szoku bliskiego inna jest podejście Europy zachodniej inne jest inny jest Amerykanów w myśl jest teraz jeszcze na chwilę właśnie wróciłem do 2 listopada 8 10 01 . roku w płk. Kuklińskim jest wezwany do szefa sztabu generalnego gen. Jerzego Skalskiego i ten mówi do niego tam są jeszcze jacyś inni oficerowie doszło do katastrofalnego przecieku do aktu zdrady z relacji Górnika w późniejszych oczywiście Kuklińskiego nic więcej w tym momencie się nie wiedział, ale był przekonany, że MO, że to ponad jego stopami pali się grunt w miał wrócić do domu dopiero wtedy po raz pierwszy powiadomił rodzinę, że jest szpiegiem swoją żonę Joannę i 2 synów Waldemara i Bogdana i potem są 2 wersje jego właśnie ucieczki, bo oczywiście informują Amerykanów, że dobrze, że jest taka sytuacja, jaka jest pojawia się pomysł, żeby całą rodzinę przerzucić na na zachód dla nich ważne jest jednak relacja taka, że oni wszyscy razem wyjechali, że zostali przemycali na teren ambasady w i że 7 listopada właśnie cała czwórka została przewieziona do Berlina Zachodniego i stamtąd już do Stanów zjednoczonych, ale sam Ryszard Kukliński w po takim wywiadzie rzece z ulg dla pani Marii dąbrowskiej mówił, że najpierw żona i synowie wyjechali z Warszawy, a on jeszcze tego samego dnia, kiedy rodzina wyjeżdżała był w ambasadzie sowieckiej na przyjęciu wydanym z okazji 60 do czwartej rocznicy rewolucji październikowej stamtąd przedostał się, gdy jakiś umówionego mieszkania na Mokotowie przeformowano mu włosy zmieniono brwi złożoną okulary i podobno od jakiegoś angielskiego faceta, który był w Warszawie kilka dni wcześniej był podobny do pułkownika no i z jego paszportem Kukliński miał opuścić Polskę normalnie samolotem z Okęcia liniami British Airways wchodzi się nie potrafię powiedzieć było naprawdę musieliśmy amerykańskie dokumenty zobaczyć na ten temat, ale zakładam, że wersja Trump stał się głośny film Władysław Pasikowski jednak cała rodzina była ewakuowana razem przypomni była bardzo bodajże z rąk tacę daję użył broni dla strony pan dokładnie 6 tez bardziej prawdopodobna jest ona też była brana pod uwagę przez kontrwywiad oglądałem, by przed laty materiały sprawy o kryptonimie nomen omen renegat śledztwa wojskowej służby wewnętrznej, czyli kontrwywiadu wojskowego w związku z ucieczką Kuklińskiego z i inne tam rzeczywiście analizowano właśnie ruch poziom gry w pierwszej chwili się zastanawiał jak dla kogo gościł Kukliński pracowali Bulla oczywiste po jego ucieczce ich zniknięciu pracą dla Amerykanów od razu podejrzewano najpierw, że jednak pracował dla BND, czyli dla służb zachodnioniemieckich, a to z racji tego, że jego małżonka miała niemieckie korzenie ona poszła z pochodzenia Niemką i uważam, że to jest ten trop grupuje się okazało że, że to jednak Amerykanie wtedy zrobiono właśnie analizę ruchu właśnie, więc derby derby amerykańskich samochodów dyplomatycznych na granicy no i tam zlokalizowano właśnie taką ciężarówkę typu ciężarówkę, która przed przejeżdżała właśnie w nocy, w której rodzina Kukliński ma zniknąć w tobie strzelby podejmowano do oczyścił, aby wrócić uznano, że tamte godziny, a że Kukliński bezpiecznie będziesz już leci samolotem w trudno mi powiedzieć, aby jedno jest pewne to w tej całej historii jest tak naprawdę nieistotne jak on uciekł koleżanki Jaś opowiada pani tak źle, bo jednak jest przy farbowanych włosów i inne okulary ktoś właśnie tak bardziej przypominało tak jak oraz dialogiem oczywiście fach natomiast jak pan w tej całej historii tych państw 1 i mniej istotne istotne jest to, że udało mu się uciec, po którym się nie udało się z lotu prawdopodobnie miałby wszelkie szanse, żeby uzyskać kary śmierci swojej pojazd skala rzeczywiście jest bez strat, jakie poniosły układ warszawski w konsekwencji łodzian była niepomiernie większe niż innych licznych skądinąd śpiewa, w których CIA miała w Ludowym wojsku polskim obszaru Kukliński nie mógł jedyny, ale inni nie mieli dostępu do dochodu tego typu materiałów, do których miał Kuklińskiego przypomnijmy opracował w dziale operacyjnym sztabu generalnego to właśnie ten wydział, który się zajmował koordynacją planów udziału Ludowego wojska polskiego w ramach układu Warszawskiego Strong Kukliński jeździła też słynne narady w Moskwie Mutko miał wgląd rzeczywiście w materiały, które jak sam się chwalił nawet gen. Jaruzelski czy Estonią globalnie, dlatego że nie wolno było w kozim od czasu, kiedy zajmować, bo jak wiemy dobrze, gdy jest olbrzymia biurokracja wojskowa i czasem człowiek, który nie znając pozornie niższym stanowisku ma dostęp do z racji tego ma więcej czasu po prostu na tego typu rzeczy do ogromnej ilości szczegółowych materiałów, do których ktoś wyżej stojący w hierarchii nie ma czasu zajrzeć do jak nie chce prawda, a gen. Jaruzelski mógł jeszcze jak bliski miał motywacji w balii i rzeczywiście to przez przez ładnych kilka lat drobne, choć jak powiadam kiedyś kiedyś za ileś lat dopiero jak zostać ujawnione w pełni dusi Kuklińskiego CIA to poznamy wszystkie aspekty tego jego działania łącznie z tym sporem oto oczom dostał za to pieniądze czy nie, bo jak wiadomo Kukliński twierdził, że nic Amerykanie twierdzą, że nie należą tacy, którzy mówią, że to nieprawda, bo żył ponad stan nie byłby w stanie prawda, ale tego domu mieć eleganckiego obrażali rozrabiają, ale no może to bardziej, jakby deprecjonować o tym, postać haśle nie są trudności z innym świetle on by stał w kulturze etyczną moralnego się okazało, że jednak brał pieniądze niż nie brał pieniędzy prawda toto to jest oczywiste, ale my tego nie możemy zweryfikować co nie zmienia dla mnie fakt, że to jest człowiek, który nawet, gdyby brał pieniądze to może dobrze się przysłużył sprawie polskiego ja podzielam opinię tych zwolenników Kuklińskiego, który mówią, że to Bóg pierwszy Polski oficerów NATO w no właśnie toczy się dalej działo się o tym, powiem już po informacjach Maciej Zakrocki zaproszą na trzecią część audycji w historii Polski rozmawiamy dzisiaj o płk. Ryszardzie Kuklińskim w 14 rocznicy jego śmierci w studiu pampersa Antoni Dudek będzie towarzyszyć mu nakreśliliśmy do sytuacji, w której on ucieka z Polski natomiast to należałoby zapytać jak tu się stało, że został zdekonspirowany czy Polski kontrwywiad był na tyle dobrej czy rzeczywiście ta informacja, którą dostał 2 listopada po osiemdziesiątego pierwszego roku od gen. Skalskiego, że jest dziś akt zdrady na pewno dotyczyła jego oczy już coś wiemy, że rzeczywiście go namierzył służby PRL z no tak oczywiście tam doszło do po prostu przecieku ze strony amerykańskich służb, który z tego co pamiętam to w Rzymie miał miejsce jakiś oficer CIA w po prostu dobór krótko zdradził zdradził nie precyzując dokładnie kogo chodzi, ale podział ról w sztabie generalnym wojska polskiego jest w bardzo wysoko umocowanej źródło, które Amerykanie mają najczęściej w formacie, że pojazd zbiło przekazała polskim peerelowskim służbom sowieckim na dno sowieckie przekazały do Warszawy dos w domyśle złapcie tego tego szpiega, którego macie gdzieś na samej Górze IZ zaczęło się oczywiście pojazd kombi przekazano szereg informacji, jakby nie o nazwisko oczywiście wtedy Kukiz Joachim zresztą one tylko identyfikującą dowodzi, że to osoba no dobrze zorientowana w określonych sprawach wynoszą rzeczy te trunki jak sam Kukliński mówił bus wprowadzone do dosłownie kilku osób jest mniej, gdyby kontrwywiad zaczął wnikliwie się w kolejnym osobom przygląda się to prawdopodobnie choćby zrobić w tym w tym gronie prewencyjny przeszukania mieszkania to znalazłby te są to te tematy biały Kruk Kukliński miał w domu, więc oczywiste, że miał poczucie, że jej czas działa już na jego niekorzyść musi się ewakuować w natomiast jest zaskakujące co innego, że przez tyle lat, bo Kukliński zaczął działalność jednak gdzieś w okolicach roku 7 10 03. czwartego, mimo że mówią, że może trochę wcześniej gola, ale to nie żyje nie gonienie akuratnie jeśli odrzucimy hipotezie go zwerbowano w Wietnamie to ja muszę to impreza z listem, który Amerykanie ujawnił, że to akurat jest prawdziwe radio z powodu, żeby w dwojaki sens miałby przesuwanie tego 2 lata wstecz w opóźnienie w lesie to się zaczadzić w okolicach roku sześćdziesiątego trzeciego w jedno 10 0 osiemdziesiątego pierwszego 1 było wiele momentów, w których można było pływać Kuklińskiego jest jako inspirować czy namierzyć po prostu i to się okazało, że kontrwywiad ci nie wykazał zresztą później śledztwo w tej sprawie tak jak mówiłem tam się zajmowano, jakby to śledztwo wojskowej służby wewnętrznej zmierzało 2 kierunkach po pierwsze, ustalenia no właśnie jak mogło dojść do tego, że Kukliński mógł działać tak długo co wiedział dokładnie Tracza analizowano dostęp do dokumentów lepiej się okazało rzeczywiście do dostępu do bardzo szeroki w i przy okazji właśnie jak to jest możliwe, żeby go przez tych lat przy okazji różnych okresowych kontroli łupież dokonywano takich sprawdzeń nie wyłapali zwiać łatwo domyśleć wydobył wyszło jasno, że żywa żywa kontrola właśnie kod wywiadowcza oficerów sztabu generalnego nie była doskonała oględnie mówiąc, a drugi element śledztwa to była próba namierzenia, gdzie Kukliński dokładnie w stanach Zjednoczonych w i tutaj podejmowano współpracy jak się okazuje z towarzyszami kubański misy służbami kubańskiego, który z oczywistych względów miał wpływy i siatkę znacznie bardziej rozbudowaną niż Polska przez sowiecki wywiad w stanach Zjednoczonych i to dało to przyniosło pewne efekty gdzieś tam w 2 lat 8 0 ustaloną, gdzie Kukliński dokładnie ma mieszkać nie miały się informacje sprawdziła czy nie jedno, ale też stwierdzono, że nie ma możliwości Operacyjnego dotarcia obliguje to w kontekście oczywiście tej historii z lat dziewięćdziesiątych tych zagadkowych śmierci 2 synów Kuklińskiego, bo tu cały czas się toczy spór czy to była zemsta wywiad właściwe raczej sowieckiego, bo PRL-owski poza 1 udokumentowanym przykładem kpt Mroza z lat sześćdziesiątych, którego w we Francji rzeczywiście zamordowano za zdradę linii nie stosował takich metod jest raczej jeślibyśmy mówili o awansie, choć lata dziewięćdziesiąte, jaki zemście traciło to zemsta w złe strony rosyjskiej no, więc tutaj być może Rosjanie mieli lepsze możliwości od polskiego peerelowskiego kontrwywiadu Bożego Kuklińskiego namierzyć wpłynie to były te 2 kierunki ba co wiedział, dlaczego się nie udało tak długo w go namierzyć po drugie, gdzie jest w latach 8 0 to skoro już pan to wywołało to jeszcze tylko uzupełnia, że dokładnie na początku zaraz po w min po sylwestrze z roku 9 3 lat dziewięćdziesiątych czwarty właśnie syn płk. Kuklińskiego Bogdan, który mieszkał na Florydzie dziś wypłynął, jaką siłą w jakimś jacht tymi właśnie policja znalazła taki dryfujący jacht, a to pan Bogdan Zdrojewski bez wieści w tym sensie, że nogi w tym nic nikt właściwie nic nie znaleziono jego ciała nie stwierdzono goście co się wydarzyło, a 13 sierpnia tego samego roku lub drugi syn Waldemar został potrącony przez pół ciężarówkę to było na terenie kampusów nic przy czym to nie było przypadkowe potrącenie tak przynajmniej tak informację znalazłem, bo kierowca wycofał i ponownie przejechał pociąg towarowy wiąże się nie złapano przede wszystkim ta flag państwowych oczywiście wyzywał przywiązywał się czas wolny, a drugi taki upadek rządu, że to rzeczywiście mogła być zakazana czy nota 3 gdy, o ile ja mógłbym uwierzyć, że w dłuższym przedziale czasowym mogło się hipotetycznie tym synom przydarzyć nieszczęścia jedno to tutaj zbieżność czasowa jest duża, że za duża, żeby nie nie wyglądało na zorganizowaną akcję, do których celem było ukaranie Kuklińskiego i jest pytanie czy niemożna było dotrzeć do niego samego w ogóle PiS chronionych uzależniony jest musimy zaczynać od początku wymyślała zdobędzie go bardziej bolało po prostu no w każdym razie ja uważam, że rzecz, że to nie był przypadek, że ci synowie zginęli na skutek za tym stał dom myślę, że jednak Rosjanie, bo to tak naprawdę im Kukliński wyrządził największe w krzywdy nie nie wymienienie ludowemu wojsku polskiemu bo, bo jak poradami i tutaj przede wszystkim, by w latach dziewięćdziesiątych nie było narzędzi moim zdaniem wystarczający, żeby taką operację przeprosić, ale podobnie było też tradycji bomby z wyjątkiem tej 1 historii kpt Mroza z lat sześćdziesiątych i do władzy to w osobista inicjatywa szefa departamentu pierwszego, który w i kiedy wcześniej był w obozie koncentracyjnym takiej grupy konspiracji, która mordowała bil Ka, bo i tak po takim egzekutorem typem egzekutora prezesi obu tutaj tak spiritus movens poza tym tego typu nie nieodmiennie nie stosowano metody, a zdrajców, którzy uciekli ze służb PRL-owskich było kilkudziesięciu w i wobec żadnego nie podjęto tego w tego typu prób jego ból jest mniejsza niż pułkownik światło, które władzom komunistycznym wyrządziło olbrzymie straty i to po raz setny bardzo poważna mimo to do niej nic nie słychać o próbach jego z zamordowania i podobnie wielu innych, których się dało gdzieś tam namierzyć zdają się to jednak raczej należna wchodzi szukać innych inspiracji do tych do tych do tych zbrodni, chociaż jak pada, bo w tych sprawach niczego na pewno nie możemy być siłą stwierdził, dopóki się kiedyś archiwalia od formy być może i tam śladów nie znajdziemy, bo pewne działania są podejmowane często właśnie nie dokumentowała nie dokumentuje się na papierze w jak skomentuje informację, którą przekazał w w lutym 20 14 roku pan Sławomir Cenckiewicz z niej wynikało, że w tą całą historię dekonspiracji Ryszarda Kuklińskiego zaangażowany był tajny współpracownik służb komunistycznych o pseudonimie Ala MOS, a tak dokładnie właśnie NATO chodzi o arcybiskupa Golonka, który pracował w sekretariacie stanu w zespole d s. stałych kontaktów roboczych między stolicą Apostolską rządom PRL, czyli prawie go zweryfikować, bo z nich oczywiście nie mogę wykluczyć, bo jest faktem, że mieliśmy do czynienia z współpracą z jajem i stolicy Apostolskiej, która sporo o tym, wiadomo już po wprowadzeniu stanu wojennego jakieś tam kontakty były z jak by Amerykanie uważali, że z racji potężnego wpływu roli kościoła w Polsce jedno warto mieć tutaj pewne kontakty rozmawiać na Błaszczyk dzielono się takimi nieprecyzyjnymi informacjami operacyjnymi i Polska, ale o tym, zidentyfikować źródło ich wynajęcie generalnie to co zawsze służby specjalne chronią na jej głębiej to są identyfikacji źródła i dzielą się informacjami pochodzącymi od judo wspólnota wywiadowcza tak działa, że jeśli mamy jakichś sojuszników czy przyjaciół tu mówimy Słuchajcie dostaliśmy informację taką taką, ale nigdy nie mówiłem, skąd ją dostaliśmy tylko ból oceniam jako wiarygodna, bo średnio wiarygodne mało wiarygodną, ale mimo to zastanówcie się natomiast bo gdy przeczy regule funkcjonowania wywiadów z wszelkich zasada taka, że przekazujemy jakieś informacje identyfikujące źródło no bo to jest największy skarb, jaki matka każda służba wywiadowcza skarbami się do niedzieli bo, bo Bobo Bobo próba absurdalnego Orzeł z ekstremalnych sytuacjach historia niby prawda, kiedy przekazaliśmy nie tylko maszyny, ale i innych prawda w ludzi którzy, którzy je aktorzy, którzy zbudowali sposób ich łamania, ale to była sytuacja ekstremalna wybuchu wojny, choć nie było, czego ratować w 2 w NATO normalnie wywiady sieni dzielą niedzielą źródłami w ich płk Kukliński w troszkę skaczemy, bo już powiedzieliśmy o tym, właśnie tragicznych wydarzeniach związanych z śmiercią jego synów, ale dalszy przypomnijmy co on robi w stanach Zjednoczonych, bo tak wydawać, by się mogło rzucił się na początku jest ukrywany chroniony to nie jest jasne typowe środki ostrożności, ale po roku pobytu podobno tak wynika z lnu z tego co coś się powszechnie wiemy do Chin rozpoczyna pracę w Pentagonie jako ekspert d s. wojskowych układu Warszawskiego w Polsce właściwie na temat jego tej ucieczki w tym czasie jeszcze nic się nie mówi czy to była też taka świadoma polityka i władz peerelowskich, żeby siedzieć cicho było na to było w jakimś sensie wstydliwe to co się stało czy już wiedziano w osiemdziesiątym drugim roku użyto także, że Kukliński uciekł do Stanów i że był agentem CIA w taki w 80 drudzy jak wynika z tych akcji kontrwywiadu wojskowego po kilku tygodniach uznano, że Kukliński uciekł do Amerykanów na to, żeby się nie nagłaśniano tej sprawy z oczywistych względów ona była kompromitująca dla władz oby jednak to był wysoki oficer sztabu generalnego w ich mówienie nie jedyny zresztą mówiliśmy szereg innych przykładów w tym okresie 8 10 01 . roku z rad m. in. parafii finezja kopiąc Sumiński jeśli powie tam są właśnie służb wojskowych zarządu dróg jego sztabu generalnego właściwym rozbił większość struktur wywiadu peerelowskiego wojskowego jego zdrada wyszła z tego okresu to się oczywiście nie chwalono właściwie ponoć jak Włochy wynika z ustaleń niektórych historyków nowości w tym wywiad peerelowski wojskowy miał ogromne problemy z odbudowaniem się, bo Sumiński zdradził tak dużą dużą liczbę nazwisk, więc nie było powodu, żeby się Kukliński chwalić natomiast kiedy już po latach ku bliskiemu Amerykanie pozwolili udzielić wywiadu paryskiej kulturze jak jego styl życia droga życiowa wybory zostały nagłośnione no to wtedy władze PRL uznały, że czas zareagować to się jak słynna konferencja prasowa Urbana w wiośnie zaatakował jego Kuklińskiego i Amerykanów za to, że prawda skoro tak nie byli sojusznikami Solidarność to czemu jej i nie ostrzegli prawda skoro Gliński o tym, wiedział, ale to była akcja reakcyjne, gdyby nie było wywiadów paryskiej kulturze nie byłoby zapewne konferencji prasowej Urbana nos do tego czasu się jedynie chwalono podobnie jak innymi dziś już czasem nagłaśniano sprawy jakiś rzekomy zdradzono tutaj nagłości zioła sprawa, by prof. Schneidera, który był dyrektorem sekcji polskiej Radia wolna Europa jest urząd ZOMO zaoczny proces znanego amerykańskiego szpiega i skazano zaocznie na karę śmierci oto z tych tego typu spraw to Włosi jedyny taki głośny proces w pierś, bo lat 8 1, chociaż powiedzmy, że sąd wojskowy w Warszawie w maju osiemdziesiątego czwartego roku skazał zaocznie Ryszarda Kuklińskiego też na karę śmierci jest konfiskata majątku pozbawienie praw publicznych odebrano mu obywatelstwo oczywiście to, że wojskowy stopień to pojazd, ale tej sprawy nie nagłaśniano nabyła gdzieś tam nawet nie czuła w ogóle z zostaw przestrzeni publicznej zamieszczono, jeżeli toto to ma małą czcionką dziś 10 lat liczba nie nagłaśniano tej sprawy jednak głośno trochę przypominał z tego Crosby głosi sprawy personalne lidera, który był stałym przeciwnikiem politycznym, któremu dorobiono szpiegostwo karty Zbigniew Herbert na łamach tygodnika Solidarność wystosowała apel do prezydenta Wałęsy, któremu zwrócił się o rewizję nadzwyczajną wyroku właśnie tego komunistycznego sądu i po dziewięćdziesiątym piątym roku przywrócono pułkownikowi ukraińskiemu też inną rangę wojskową cała ta jego sprawa została umorzona w dziewięćdziesiątym siódmym roku no właśnie wtedy pojawiło się, bo to powiedzenie, że Kukliński został nazwany pierwszym polskim oficerem w NATO było wskazywano, że to w ogóle był też 1 z warunków naszego członkostwa w pakcie także w czasie list jasno opór przeciwko rehabilitacji Kuklińskiego w Polsce w latach dziewięćdziesiątych był bardzo silny prezydent Wałęsa też się do tego nie pali łuk i tak naprawdę presja amerykańsko oczyszcza Kubicki miał tu swoich zwolenników choćby Jerzego Szaniawskiego ale, ale alei Józefa Szaniawskiego, ale także jeszcze szereg innych osób, które się bardzo zaangażował, jakby w kampanii na jego rzecz, ale jedynie zmienia to faktu, że to Leszek Miller z właściwym kiedyś przyznał niemal wprost że, że Amerykanie powiedzieli jasno, że nie ma mowy o Polsce w NATO, jeżeli właśnie Kukliński nie zostanie w Polsce odpowiednio uhonorowany no bo on ma dla nas olbrzymie zasługi jaw dopiero aspiruje ci chcieli mieć jakiekolwiek tutaj dokonania w i Amerykanie to rzeczywiście postawili jako 1 z warunków, czyli właśnie się Amerykanom nie dziwi no bo pamiętajmy, że od 1 obrali sobie jedno, bo czym jest NATO NATO to jest Sojusz, który my Ameryka godzi się bronić krajów Europy przed Rosją przede wszystkim zaś za amerykańskie pieniądze i żeby iść na pokład kolejnych takich chętnych, żeby ich bronić banana na nich koszty na to, bo to stawia się pewne warunki i teraz jest pewny przyjazd Amerykanie grali w latach dziewięćdziesiątych armie no, która była przez 4 0 lat budowana na wzór armii sowieckiej, której właściciel osiągnięcie stopnia generalskiego bez ukończenia studiów w taki dźwig Akademii wojskowej sowieckie było niemożliwe jest to mogło rodzić nieufność budziło, więc dziwnego, że jeśli Amerykanie chcieli, żeby ta Polska była nieco inny wzór n p. taki wzór, jaki był płk Kukliński co budzi zresztą przedmiotem sporów czy gubi się nadaje na wzór Oficerskiej postawy dość często przypadek szczególny wszak to już na koniec króciutko, bo padło nazwisko Józef Szaniawski powiedzmy 2 słowa to nie tylko to właśnie książki o płk. Kuklińskim no ale my też osoba blisko z nim związana z 4 sierpnia 20 1 2 roku zginął w Tatrach spadł w przepaść w momencie, kiedy mówimy o takiej postaci w momencie, kiedy właśnie ta historia synami płk. Kuklińskiego od razu wtedy też zaczęły się pojawiać informacje czy spekulacje czy to znał już jest jakaś kolejna dziwna średniej wedle mojej wiedzy to Włosi byli świadkowie nie nie ma mowy o tym, to po prostu nieszczęśliwy wypadek natomiast natura warto wiedzieć, że wierzy, że pan Szaniawski był tak po ostatnim więźniem politycznym w PRL -u, dlatego że zwolniono go z więzienia już w okresie, kiedy istniał w Polsce rząd mazowieckiego przypomni miał wyrok też o rzekome szpiegostwo, ponieważ współpracował z Radia wolna Europa i rzeczywiście spędził ładnych kilka lat więzienia stąd też jego radykalizm w ocenach sytuacji w Polsce czekamy na otwarcie wrześniu szybko to nastąpi archiwów głównie amerykańskich, ale rosyjskich technologiach zamelduje się dłużej poczekamy dłużej, żeby poznać całą prawdę o płk. Kuklińskim, a tą, którą mogliśmy dziś przekazać mam nadzieję, że się udało bardzo dziękuję panu prof. Antoni Dudek był z nami Maciej Zakrocki to był historię Polski, a za chwilę informacji Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: HISTORIE POLSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 40% zniżką! Dobrego słuchania w 2023!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA