REKLAMA

"Reprywatyzacyjna trafiła do analiz, czyli do zamrażarki"

Analizy
Data emisji:
2018-02-12 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
23:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dobry wieczór państwu dzisiaj część analiz poświęcimy instruktorowi jak przestrzegać ustawy o zakazie handlu i literalnie i wciąż handlować spokojnie w niedzielę to będzie po osiemnasty rzeczywiście troszeczkę ironicznie okazuje się, że sklepy w Polsce spokojnie radzą sobie z utrzymaniem handlu w niedzielę i jednoczesnym nie łamaniem prawa o tym, po osiemnastej, a w analizach, a teraz zajmiemy się smutnym losem ustawy Rozwiń » reprywatyzacyjnej wielkiej ustawy, którą przygotowało prawo i sprawiedliwość, a konkretnie wiceminister sprawiedliwości Patryk, jaki no i wygląda na to, że cała jego praca praca również prof. Zaradkiewicza, który ponoć całą tę ustawę pisał na marne do kosza ich w był, dlaczego o tym, będziemy teraz rozmawiać z naszym gościem dr Łukasz Bernatowicz z kancelarii BKM ekspert również biznes Centre Club dzień dobry dzień dobry to cytat na start najpierw Patryk, jaki wspomniany wiceminister sprawiedliwości w wywiadzie dla ich w Polsce PN to gotowy projekt, który pozytywnie przeszedł konsultacje ma pozytywną opinię rady legislacyjnej to jest projekt gotowy do przyjęcia wierzę, że ustawa będzie przyjęta będę o to walczą i drugi cytat tym razem Jacek Sasin szef komitetu stałego rady ministrów na Twitterze Szanowni państwo nie ma decyzji o zaprzestaniu prac nad ustawą reprywatyzacyjną projekt wymaga dopracowania i dalszych analiz nie przewiduję, żeby nastąpiło to w najbliższych dniach czy tygodniach, bo jak rozumiem wyjaśnienie wątpliwości musi potrwać jakiś czas komu wierzyć no nie sądziłem, że będę się identyfikował tak bardzo kiedykolwiek z panem z Sasinem, ale rzeczywiście podpisze podpisują się pod jego komunikatem podzielam jego stanowisko, ale oczywiście nie wszyscy samych przyczyn, ale już, kiedy pojawił się projekt ustawy autorstwa panów Zaradkiewicza, jakiego miałem okazję kilkakrotnie nawet z nimi brać udział w rozmowach na ten temat ja mogę go podtrzymać swoje uwagi, które zgłaszałem na początku myśmy w tym studiu dyskutowali o tym, zdanie z legalnej władzy tylko mam wrażenie, że to nie z powodu, których myśmy panie doktorze dyskutowali przeważyły zaraz będziemy do tego wracać ale, ale też szampana coś zwrócić uwag, a tak tak będziemy ZAZ w szczegółach, bijąc go zwrócić uwagę na to sformowanie projekt wymaga dopracowania dalszych analiz to jest zło to są słowa, które zwykle w polityce oznaczają zamrażarka tak jest w jedno dobrze znamy to uznajemy za chwilę rzeczywiście ustawa trafia do kosza i nie będzie z nimi działo nie tylko przez najbliższe dni tygodnia, ale wręcz miesiące to co to oznacza oznacza, że jesteśmy dokładnie w tym samym miejscu, w którym byliśmy przed pojawieniem się projektu ustawy, czyli sprawy sądowej reprywatyzacji na toczą się dalej obowiązuje mała ustawa reprywatyzacyjna zakazująca handlu roszczeniami wymagająca formy notarialnej przy przenoszeniu zobowiązań wynikających ewentualnie z bycia w niedawnym właścicielem bądź spadkobiercą i dająca ratuszowi jak prawo pierwokupu, czyli eliminująca te najgorsze mankamenty to najgorszy wady, ale nie towarzyszy euro dramatu wielu ludzi wydawało się, że wśród wydawało się, że ustawa duża jest potrzebny no tak nie, ale też myślę o komisji re pre tej weryfikacji ministra, jakiego i skutkom jej to znaczy to może też wymknąć spod warszawski ratusz wstrzymał część decyzji w pod wpływem wątpliwości sama komisja też po nowym ponoć mszami tak minister, jaki twierdzi bardzo wiele CIN nigdy nie sprawiedliwości powstrzymuje, ale tutaj i ja przepraszam, że wchodzę w słowa ale w jaki sposób powstrzymania żadna podkreślam to stanowczo żadna z kilkunastu czy kilkudziesięciu już decyzji wydanych przez komisję weryfikacyjną nie jest ostateczna ani prawomocna co oznacza, że żadna nie wywarła skutków takich jakich się mówi w sferze medialnej na czas, jaki mówi komisja jej członkowie przecież żadna kamienica nie wróciła do ratusza żaden lokator nie wrócił do dawnego mieszkania w takiej kamienicy i żadna nie żaden handlarz roszczeniami nie został skutecznie ukarany, więc nie możemy mówić, że komisja jest przywraca jakikolwiek porządek komisja wprowadza jeszcze większy chaos no proszę ale by pan minister, jaki w dzisiejszym wywiadzie dla tygodnika wprost mówi po nowelizacji ustawy, o który już wiemy, że raczej nie nastąpi my w komisji będziemy hodować podejmowali jeszcze więcej decyzji obecnie skutecznie bronimy się w sądach znają się czy rzeczywiście ta ustawa reprywatyzacyjna jakikolwiek sposób odnosiła się do skuteczności czy szybkości działania komisji miałam wrażenie, że pan jak mówią nowelizacji ustawy o komisji weryfikacyjnej, która weszła w życie, która daje jeszcze szersze uprawnienia niż komisja miała, a my oczywiście nie zgadzam się, że skutecznie się pan, jaki będzie bronić w sądzie, ponieważ jeszcze inny od tej skuteczności nie możemy mówić, bo żaden wyrok zapadł, więc nie wiemy czy skutecznie się bronić czy nie natomiast rzeczywiście komisja może inaczej i jest mnóstwo patologii związanych z reprywatyzacją, które muszą być wyjaśnione wg mnie komisja robi to w sposób jak słoń w składzie po w składzie porcelany w bo jeżeli sąd właśnie, o których tutaj była mowa zaczną podważać decyzje komisji Tosię okaże, że mamy jeszcze większy chaos niż mieliśmy zaufanie obywateli do państwa spadnie do poziomu poniżej chyba zaraz w tej chwili jeśli się okaże, że komisja wykazała wszem wobec ustami swoich przedstawicieli rządu były w przekręty przestępstwa patologie, a sądy uznają i cienie z przyczyn merytorycznych tylko formalnych, że komisja nie miała prawa odbierać kamienic nakładać grzywien et Cetera Noto Obywatelska pomyślana tak pewnie te sądy rzeczywiście chronią przestępców, ale Patryk, jaki mówi były za chwilę wrócimy do samej ustawy reprywatyzacyjnej na jeszcze przez sekundę przy samej komisji Patryk, jaki również w tygodniku wprost LO są o wygranych w sądach tych dotyczących spra w proceduralnych wygraliśmy najważniejszy spór weny SA o miejsce komisji w Polskim systemie prawnym wygrywamy kolejne batalie o takiej wagi wygraną spór kompetencyjny między ratuszem, a komisją zgoda na to miasto nie ma, ale co był ten spór o obrocie komisja ma prawo prowadzić równolegle sprawy podjęte już przez ratusz ratusz nie marzą o ustanowienie komisji w Polskim systemie prawnym tylko o 1 odcinek sporu z 1 konkretnym liście tak naprawdę ono usług z usytuowaniem dziś w Polskim systemie prawnym tej komisji może przesądzić go Trybunał Konstytucyjny, ale na Okrzei jest zgódźmy się tutaj, że pan i jaki ma rację, że wygrał potyczkę o taką proceduralną i może prowadzić swoje działania równolegle do ratusza nie ma tutaj nie takie sytuacje, że można zawieszać którymi krąży tak dużo droższe szczegóły to jest problem z tym wywiadem, że to niejedyny z rynkiem jeśli chodzi o znów o upadek tej ustawy jak pan myśli, dlaczego ona o nas w Rio spotkał taki smutny los Jacek Sasin wskazuje na popyt na wiele rzeczy wątpliwości prawne i ale nie mówi, jakie i drugie to kwestie finansowe na kwestie finansowe to jest ten wątek, który przy projektach ustaw reprywatyzacyjnych pojawią się od bez mała 3 0 lat każda z tych ustaw właśnie dlatego upadła, a było tych projektów było 2 1, ale panie doktorze ja przypomnę, że tam taki przepis, owszem, państwo będzie zadość uczynienia z, ale z mniej ograniczone możliwościami finansowymi państwa, więc nie rozumiem do końca jak on jedno tak, ale oni policzyli autorzy tego projektu, że 15 1 8 miliardów złotych jest potrzebne w komitet legislacyjna przy premierze Morawiecki stwierdził, że są to niedoszacowane wyliczenia w związku z tym nie poleca, aby taka ustawa z niedoszacowane mi wyliczeniami była przedmiotem dalszych działań legislacyjnych co więcej to samo biuro legislacyjne przy premierze Morawiecki stwierdziło, że w wypłacaniu 20 % odszkodowań czy 2 5 latach od takich była mowa w nie narusza konstytucyjne prawo do godziwego odszkodowania za wywłaszczenie no to już jest wreszcie kwestia jednocześnie konstytucyjna czy prawną, a ich finansowa, bo i t d . to właśnie ten problem, który spotykał wszystkie projekty ustaw reprywatyzacyjnych żona znani nie stać, a ja się zgadzam, że nie można wypłacać stuprocentowe odszkodowań, bo natomiast na pewno nie stać trzeba przyjąć jakąś taką kompromisową kompromisowe rozwiązanie 2 5 30 % i tego się trzymać, jeżeli uznamy, że jest to niezgodne z konstytucyjnym prawem do godziwego odszkodowania to nigdy nie będziemy mieli ustawy reprywatyzacyjnej o w obecnym związane z miliardem złotych nie, o której nawet ważniejsza jest problem także Trybunał Konstytucyjny został konto całkowicie sparaliżowany czy też podporządkowany jest jak już ustała, by do niego trafiła im n p. wpisano dotąd 20 % 2 5 ty nie wyobrażam sobie, żeby prezes Przyłębska i jej sędziowie dublerzy pozwoli na to, żeby ta ustawa upadła w Trybunale, bo byłby skandal to zależy od tego jaki telefon do niej zadzwonić co powiedzą, że maja Trybunał orzec, bo jeżeli zadzwoni premier Morawiecki powie proszę mi nie orzekać o konstytucyjności tego projektu, ponieważ nie ma na niego pieniędzy na to Trybunał stwierdził, że rzeczywiście naruszają konstytucyjną zasadę o godziwym odszkodowaniem ciekawe, bo Patryk, jaki uważa, że problemem nie jest wewnętrzna opozycja wpisze jeśli chodzi o tę ustawę tylko lej oczywiście, o ile mówi w wywiadzie dla wprost to co naprawdę uważa tylko o opozycja i media nie sprzyjające temu projektowi i trudno walczyć tak kluczowej sprawie jeśli trzeba odpierać ataki, ale właśnie w pozycji w tym tropem na co pewnie mielibyśmy ciągle nie obowiązującą ustawę o sądownictwie 3 słynne w, gdyby to było także media i nieprzychylna opinia publiczna byłaby w stanie cokolwiek zapłaci zablokować, więc tutaj się nie zgadzam natomiast trzeba też pamiętać, że projekt ustawy zawiera szereg innych kontrowersyjnych postanowieniach chociażby wyłączających z zakresu osób, które mogą korzystać z odszkodowania osoby, które nie będą obywatelami Polski na w momencie wejścia w życie minister nawet się zgadza z tym, że ustawa była cytuje polsku centymetrze kwadratowy, bo tak postępowały też inne państwa bloku wschodniego, mierząc się z reprywatyzacją myśli pan, że teraz ten ta kwestia tego, że obywatele nie polscy nie mogą starać się o utracone mienie była argumentem przy wycofywaniu się z tej ustawy nie myślę, że mogła być, tym bardziej biorąc pod uwagę szerszy kontekst związany z nowelizacją ustawy o IPN-ie trzeba pamiętać, że środowiska żydowskie protestowały przeciwko temu konkretnemu zapisowi, ale ja uważam, że wcale nie tylko uderzał on właśnie wtedy te środowiska weźmie pod uwagę, że całkiem była duża grupa ludzi których, która była w mniej niebyła pochodzenia żydowskiego, a po wojnie była zmuszona do emigracji z przyczyn politycznych i dzieci już niejednokrotnie obywatelstwo polskie nie dostawały również z przyczyn politycznych mimo szczerych chęci i teraz te osoby są również wyłączone z możliwości korzystania z przepisów tej ustawy, więc Johna z polską centry czyniona SZ stawia poza nawiasem właśnie te osoby, które z naszym Polaków, którzy z przyczyn patriotycznych byli w eliminowanie przez władze komunistyczne z możliwości oś oby nabycie obywatelstwa rozmiar gdzieś trzeba było postawić te granice postawiono w takim bardzo szczęśliwą skoro są mianem miejscu, jakim jest naród i obywatele współcześni obywatele kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a w studiu cały czas go dr Łukasz Bernatowicz z kancelarii BKM i ekspert Business Centre Club rozmawiamy o ustawie, którą kiedyś, której specjalnie dla państwa tak porządnie przeanalizować, iż ma, a teraz żegnamy ją jest to ustawa reprywatyzacyjna duża ustawa, czyli ta, którą przygotował minister, jaki Ministerstwo Sprawiedliwości, a teraz jak słyszymy ustawa co trafia do kosza czy z wielkiej zamrażarki i nici z wielkiej ustawy, którą obiecywał prawo i sprawiedliwość próbujemy przeanalizować wady tej ustawy pod, czyli cechy może tak i cechy i szukamy przyczyn, które mogły stanowić no właśnie byłoby tych cech, które mogą stanowić przyczynek do odrzucenia tej ustawy z przed hałasem mówiliśmy o kwestiach finansowych to jest zgoda zawsze jest to ogromny wydatek i wszystkie rządy po kolejnym nic się nie odmawiały zajęcia się tą sprawą jest, ale nie tylko kwestie prawne dotyczyły tak jak pan doktor wspominał odrzucenia praw osób, które kiedyś było WTO mi polskimi teraz nie są albo ich dzieci, a te osoby nie mogłyby skorzystać z prawa do roszczenia LM nikt jeszcze, bo pan minister, mówi że mam w ta ustawa naruszała gigantyczne interesy niektórych stron w doku w oknie można mówić pan minister Sasin miał pan minister, jaki o tym, że ona naruszona żołnierz mówi o czasie teraźniejszym przepraszam, bo jeszcze nie, bo nie dotarło do niego, mówi że ustawa narusza gigantyczne interesy niektórych stron znam się komuś mogło zależeć na tym, żeby w ta ustawa upadła realna tutaj to już nie chciałbym wchodzić w taką sferę dywagacji, tym bardziej że pan, jaki sam nie sprecyzował, o co w samochodzie najłatwiej powiedzieć, że są jakieś ciemne siły, które domagają się upadku ustawiona przypomnę, że są elementem główną siłą sprawczą pan minister Sasin chyba nie o to chodziło panu, jakiemu wracając z domem, ale on powiedzmy jasno czy ta ustawa przygotowana jeszcze jakiś czas są przez ministra, jakiego n p. uniemożliwiałaby cały ten biznes handel roszczeniami te wszystkie przekręty, które teraz śledzimy czy wyczyszczono to wtedy raz na zawsze ucina nam to to już tak naprawdę zostało w dużej mierze ucięte przez małą ustawę reprywatyzacyjną, więc oczywiście, że duża jest potrzebna, żeby rzeczywiście raz na zawsze przeciąć wszelkie sprawy nie reprywatyzacji na, ale też bardzo duże kontrowersje i jest 1 z elementów, który spowodował wg mnie, że biuro legislacyjne premiera zdecydowała o tym, żeby mieć też zasugerował, żeby tak wystawnie procedować brutal element, który powodował, że z wejściem w życie ustawy o umarzane są wszystkie postępowania sądowe to jest dla mnie element, który powoduje, że z różnicuje różnicuje po prostu z stan obywatela wobec prawa status bardziej niż Rambo Otóż mamy w taką sytuację, że 1 obywatel, prowadząc przez n p. 1 0 lat postępowanie reprywatyzacyjne mówię tu osoby, do których który to się w 100 % należy wnieść o żadnych handlarzy roszczeniami i taka osoba po 1 0 latach odzyskała n p. kamienice czy dostała odszkodowanie i druga osoba pozostająca w identycznej sytuacji, ale prowadząca postępowanie niestety, ale n p . rok dłużej i tutaj ustawa wchodzi w życie tej osobie drugiej umieszczone w postępowaniu z dnia na dzień ona 1 0 lat angażował swoje życie swoje pieniądze są w swój stres płaciła za maj rzeczoznawców za prawników robiła ekspertyzy walczyła w sądzie i tylko, dlatego że nie miała tyle szczęścia co poprzednik, który już odzyskało Škoda uzyska odszkodowanie to jest sobie to odszkodowanie nie należy może z rynku domagać się maksymalnie 20 % takiego odszkodowania nie znaczy, że znam to też jest przecież 1 z elementów, które powoduje, że taka ustawa w państwie prawa miałaby pewne kłopoty, żeby się ostać no ile mamy wciąż państwo prawa, ale czy nie jest także samą kwestię reprywatyzacji wpisana jest poczucie niesprawiedliwości ktoś zawsze pokrzywdzony czy to na obecnych zasadach raczej braku zasad, kiedy prawowity właściciel czy dziś inny spadkobierca nie może latami uzyskać n p . w kamienicy sprzedaje roszczenia handlarz roszczeniami w ciągu roku w UE uzyskuje to co chciał to wskazywało, że odpowiedni rodzaj wpływów sprawności pieniędzy na prawników może sprawę w przesłanym do przodu było niesprawiedliwie być może ta ustawa o mnie w inny wciąż jest sprawiedliwe rocznymi nazwany po imieniu w sposób te sprawy rozstrzygała miałby pewnie tak tylko ja się nie zgadzam z założenia z takim z taką zasadą, że możemy 1 patologię zastąpić drugą patologią, że powołane orzeczenia Europejskiego Trybunału praw człowieka, które rozpatrują sprawy reprywatyzacyjne płynące z Polski stwierdził właśnie, że jednych krzywd nie wolno zastępować nowymi krzywda krzywda mi tych ludzi, którzy niczym nie zawinili dzisiaj krzywdzić takimi przepisami, które by powodowały, że cały i całe ich trud się, by na marne i ja uważam, że my jesteśmy w stanie wypracować taką ustawę, która będzie nim jest niesprawiedliwa niż ten projekt, który się pojawił, bo chociażby w tym przypadku, o którym mówiłem wystarczy dać zainteresowanym prawo wyboru albo dzisiaj kończy swoje postępowanie, które prowadził już wiele lat i bierze 2 5 % 3 2 0 odszkodowania trudno kończymy swoją sprawę albo ryzykujesz rezygnuje z tych 20 % i walczyć dalej nie znając wyniku sprawy w sądzie każdy mógłby dokonać wyboru wiele spraw, by się skończyło, bo ludzie już nie mają siły inne sprawy trwałyby dalej, ale nie można nożem ucina z 1 1 dnia po prostu spraw, które się toczą z rodziną przez wiele lat, bo dla każdego będzie to niesprawiedliwe, kto taką sprawę prowadzi jeśli ona się nie zakończyła, więc można po prostu tutaj nie uiści takim taką zasadą od ściany do ściany tylko złotym środkiem, w którym Arystoteles pisał w owym, ale zostałem 6 lat 1 sprawą, bo w LM jeśli chodzi o inny od tych, którzy w LM mogą tracić na tym, że ta ustawa nie zostanie przyjęta i rent to realny, gdy myślę o rzeczoznawca ach, i o tym, jaka miała być ich rola te kamienice miały być wyceniane w UE czy tej nieruchomości różnego rodzaju miał być wycenione wg stanu z czterdziestego piątego roku, czyli potrzeba byłoby rzeszy historyków i rzeczoznawców, którzy w byli w stanie wycenić to po to, dobro notują tak samo jak danie ministrowi finansów możliwości żeby, więc co roku stwierdził trzyma pieniądze na wypłatę odszkodowań czy niema co odsunęłoby sprawę Radka ten czas Greka tak samo ta sprawa, której pani redaktor wspomina powoduje, że przecież takie sprawy trwałyby latami, bo przeprowadzenie analizy i wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości, której musimy zbadać wartość z 4 0 lat potem pomniejszyć tę wartość hipoteki którymi ewentualnie była obciążona następnie zbadać jak na przestrzeni czasu do dzisiaj ta nieruchomość była zagospodarowana czy takie naniesienia powstały Czyż takie idealne są warte i wreszcie na koniec wyliczyć jakąś wypadkową tych wszystkich danych, a to przecież to jest niesamowite pole do popisu dla tych zaskarżyć przypomnę jeszcze, ale zaraz, ale rzeczoznawcy rzeczywiście mieliby mnóstwo roboty w archiwach w starych mapach ze 10 0 studiowanie starych map starych planów archiwów ksiąg wieczystych i na koniec wyprodukowanie operatu szacunkowego radio, płacąc za, którą płacą skarb państwa na więcej to jest naprawdę świetne źródło dochodów jednak na to no dobrze, ale to jakoś trzeba sprawy w sprawiedliwość, gdy on określić ich no trudno, żeby dzielić dziedziczących spadkobiercy właścicieli roszczeń dostawali pieniądze za stan obecny, kiedy często te kamienice były odbudowywane całkowicie remontowane, ale nie w różny sposób różne były dzieje no trudno, żeby teraz zatem cały trud oni dostawali pieniądze zgoda dlatego łatwiejszy mecz znacznie postępowaniem byłoby wzięcie rzeczywiście nieruchomości jej wartości w dniu dzisiejszym i pomniejszania jej o tym, nakłady, których dokonał dokonało państwo nadzorca badacz z morzem, ale znacznie bliżej mamy do tych dokumentów one jeszcze nie leżą w archiwach, bo one zwykle są jeszcze w urzędach te nieruchomości warszawskie w dużej większości są zagospodarowane na bieżąco oczywiście mamy jakiś, które przetrwały wojnę w takim stanie w jakim zaszły w tę można, więc tutaj w ogóle nie ma problemu są takie, które były remontowane tutaj można rzeczywiście pomniejszać wartość tej nieruchomości na o takie nakłady i wreszcie są takie, które w ogóle były na tyle uszkodzone zieje wyburzona do końca postawiono nowe budynki tutaj też można o taką wartość pomniejszać dzisiejszą wycenę natomiast z onanizmu nie chce to nie chciało ministerstwo przyjąć, iż ministerstwo na ten temat się nie wypowiedział do dzisiaj po naczynie na nawet nieco ministerstwo na co są właśnie komitet stały komitet przepraszam magistra inżynier panie Prezesie Rady Ministrów, który stwierdził, że ta metoda też nie jest dobra, którą zaproponowano właśnie wychodząc z wartości z lat czterdziestych, bo w ogóle często nie ma takich dokumentów, bo one spłonęły w umowie z MEN znaj wodzie łatwiej, żeby wyłowić, a jeszcze ma 1 grupę, która wydaje mi się, że zyskuje na tym, że tej ustawy nie ma to jest ta grupa to muzea galerie i wszyscy wszystkie te instytucje, które mają w swoich swojej własności zabytki ruchome przejęte również w ramach nacjonalizacji miały one z wg ustawy tworzyć rejestr tych zabytków i to szybko w ciągu roku i następnie zacząć procedurę zwrotu nie ma ustawy nie ma problemu tak na ten termin był bardzo krótki zresztą nie tylko ten termin też zarzucano właśnie w ramach kontroli legislacyjną tej tego projektu, że te terminy po prostu są nierealistyczne, ale oczywiście, że taki to jest element, który składa się na szerszą całość mianowicie, że ta ustawa jest tak ogromnym aktem prawnym, że trudno szukać drugiego podobnego ona miała regulować wszystkie akty nacjonalizacyjne, który miało miejsce po wojnie dekret warszawski reformę rolną w nacjonalizację przemysłu nacjonalizacji dóbr kultury et Cetera, a to jest tak naprawdę niewprowadzanie aktu prawnego, który będzie tak skomplikowane, że nawet prawnikom sędziom będzie bardzo trudno go interpretować jej stosować wykładni ciekawe były minister Janusz Szrom w dniu 8 ustawy to miało bardzo ładną tabelkę z 8 punktów ta została też nie jakaś strasznie wielka jak na jedno tak można bez zmian ach, ona z dużym poziomie ogólności pisana i teraz ja osobiście uważam, że Warszawa ze swoim dekrety nacjonalizacyjne najpier w komunalizacji następnie nacjonalizacyjnych, bo tak to należy postrzegać domaga się własnej ustawy reprywatyzacyjnej, bo jest na tyle skomplikowana materia jest z 1 strony, a z drugiej już też na tyle spenetrował nam przez orzecznictwo sądowe, na którym można oprzeć się rozwiązać legislacyjna, że trzeba to z zamknąć i w odrębnym akcie prawnym natomiast oczywiście dekretu reformie rolnej nacjonalizacji przemysłu inne, które wymieniłem wcześniej też trzeba rozwiązać, ale w odrębnych ustawach wg mnie rzucanie tego wszystkiego do 1 worka spowoduje straszny chaos legislacyjny i następnie interpretacyjny dr Łukasz Bernatowicz z kancelarii BKM ekspert BCC był państwa i moim gościem dziękuje wdzięk Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Posłuchaj o tym, co ważne w TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam 40% taniej! Bądź na bieżąco.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA