REKLAMA

80 lat od Anschlussu Austrii

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-02-12 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
41:48 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM znany jest już zapowiadany prof . Piotr Maciej Majewski historyk Uniwersytet warszawski dobry wieczór panie profesorze dobry wieczór pani dobry wieczór państwu będziemy rozmawiać o oszuście Austrii el to nie był pomysł, którego autorem był Adolf Hitler do połączenia obu krajów zdążono już po pierwszej wojnie światowej, ale traktat wersalski mówił jasno Niemcy są zobowiązane do poszanowania suwerenności Austrii wyrzekają się zamiarów anschlussu nowości Rozwiń » można powiedzieć, że to są jeszcze wcześniejsze plany, bo takie pierwsze plany anschlussu i samo to pojęcie pojawia się w czasie wiosny ludów 1 800 czterdziestym ósmy roku, kiedy no właśnie rozmawiano w świeciu niemieckim o różnych wizji zjednoczenia na ich to było czuć się dosyć skomplikowane, ale pojawił się wówczas ten dylemat czy Maz zjednoczenie objąć tylko część Północna niemiecką umownie mówiąc bez Austrii, czyli zjednoczenie z Austrią czy prezes no właśnie no i właśnie taki plan maksimum to był ten awans postury później i tak w myśleniu niemieckim powracał okazjonalnie oczywiście no, a ostre jak wiemy przed wała do ostrych cesarska to 19 18 roku wzrosły uzyskały z czasem hegemonię w świecie niemieckim, ale do planu jakość wmyśleniu, zwłaszcza niemieckich nacjonalistów szczególnie tych radykalnych, którzy w nowych w powstała -li czy też czy też wykształcili się jako były obóz polityczny w ostatnim ćwierćwieczu dziewiętnastego wieku to one były cały czas widoczna w RPA były związane z wspólnotą kulturową językową kulturową językową oraz Sową później to znaczy już już do tych radykalnych nazistów to nie tylko liczyło się, żeby ci jednoczący się Niemcy mówili 1 językiem i właśnie reprezentowali 1 kulturę nie czytali czytali Goethego na cześć dla należy również nie byli Żydami, a dla to jest szczególnie związana z pojawieniem się ruchu szef niemieckiego, ale z jego takim można ich głównym apostołem Georgiem von Heesen trenerem, który zresztą wielkim fanem Hohenzollernów i zjednoczenia ziem niemieckich pod pod ich berłem z dnia, który właśnie ukuto to rasistowskie hasła mówiące o tym, że właśnie czy Czech w przepaść tychże czy Przechrzta 3 czy rząd wszystko jedno, bo jak to nazwał świństwo leży w prasie często za bardzo bardzo wyraźna zmiana programowa w tym obozie przedtem gościły niemiecki nacjonalizm, a akceptował dla wszystkich no już dziś w ogóle do tego niemieckiego nacjonalizmu Śliwowski garnęli bardzo długo, a później zacznie być wybierani przez przez z tych właśnie radykalnych rasistowskich polityków w okresie międzywojennym najpierw usiłowano połączyć oba państwa z Unią celną to był rok 19 3 1, ale wówczas państwa zachodnie Czechosłowacja także zareagowały sprzeciwem inni, ale ta próba połączenia gospodarczego obu państw spaliła na panewce no ale od 30 03. roku, kiedy to władze w Berlinie nie bierze Adolf Hitler aż staje się priorytetowym celem nazistowskiej polityki podobno orędownikiem takiego połączenia czy wchłonięciu Austrii był Hans frank to plan anschlussu w swoim świecie ciociu już w tej rzeczywistości nazistowskiej związał się w ogóle są nad reprezentacją polityków pochodzenia austriackiego w wśród nowo nazwijmy to elit partii narodowo socjalistycznej Francois akurat nie było tego przykładem no ale sam Hitler, chociaż uważał się za Niemca ani za Austriaka Noto przyjeżdża swoim pochodzeniu nie zapomniał to było jego marzeniem, aby zjednoczyć swoją ów ojczyzna czy już małą ojczyznę z rzeszą on rządzi się przy granicy on się urodził on się urodził przy granicy co w pobliżu miejscowości Brauna co zresztą dało później mylne fason do przypuszczeń, że pochodził z Czech Hindenburg nazwał go w czeskim jest Haitong, dlatego że w Czechach znajdowała się inna miejscowość o tej samej nazwie ale, ale z dnia z Czech i Krośnie z niepokojem natomiast natomiast niewątpliwie był człowiekiem, którego ukształtował mentalnie Wiedeń przełomu stuleci idzie na porażkę można powiedzieć kolokwialnie kotłowało się od przeróżnych teorii mniej lub bardziej absurdalnych od bardzo radykalnych koncepcji politycznych no i gdzie również Hitler nasionko anty snobizmem to otoczyła mnie bardzo wyraźnie podkreślić że, o ile nie jego antysemityzm był można powiedzieć dziedzictwem tego ruchu szef niemieckiego, ale Hitler raczej nie miał sam osobiście żadnych negatywnych doświadczeń z Żydami wbre w różnym obiegowym opiniom no o tyle tych Słowian w jedno rzeczywiście było widać chociażby w parlamencie, gdzie dochodziło przecież strasznych awantur pomiędzy posłami z niemieckimi posłami Słowiańskim przede wszystkim czeskich miast myśliciel wyniosą niewątpliwie z Wiednia podobnie jak podobnie jak przekonanie, że ci Niemcy austriaccy są taką awangardą ruchu nacjonalistycznego w Niemczech są no można powiedzieć przedłużamy niemieckość na scenie wyglądała sytuacja w Austrii w 3 8 roku, bo tam realizowano także polityka, którą nazwano ostro faszyzmem niektórzy mówią o faszyzmie klerykalne generalnie MR rządy autorytarne tak dawno ostygł nie była państwem demokratycznym była 1 z europejskich czy środkową europejskich autorytaryzmu w specyficznym związanym czyścić osadzonym w świecie wartości tradycyjnych katolickich również bliżej powiedzmy temu systemowi było do włoskiego faszyzmu niż do Hitlera, a niewątpliwie zostaną na panowała wrogość pomiędzy pomiędzy nazistami z kierowcami a, a w tym państwem stanowym Engelberta Dreyfusa i no można powiedzieć, że tych drugich pusta zresztą nasz zamordowała zamordowanych wiosną zwolniono danej albo próby puczu wtargnęli do siedziby mazowieckiego urząd może powiedzieć tak patrząc z ZUS jest dla lekarzu to były takie spory w rodzinie znaczyły bardzo gwałtowne, ale dotyczące spra w w jakoś tam z dzisiejszej perspektywy podobnych natomiast dla nowej sytuacji samej Austrii dla samych nazistów tomy oznaczenie na zupełnie fundamentalną oni uważali mnie to co to to to wszystko całą ideologię do ZUS za herezję żadne państwo stanowe Hitler mówił Hitler mówił o Niemczech o narodzie niemieckim, w którym nie ma żadnych Stanów następuje zjednoczenie wszystkich pra w do akt i firm jest emanacją woli całego dnia narodu oczywiście też w trzeciej rzeszy nie było miejsca przynajmniej na tej płaszczyźnie ideologicznej 1 tak silne akcentowanie roli kościoła katolickiego dla niań Hitlera Austria była właśnie stara Rosja była odpychająca odłożyła państwem kościołów na nazwał ją klaster walić prosto, czyli rzeszą klasztorów inna i do tego dochodziły różne takie subtelności co co zresztą bardzo ciekawe na takim głównym ideologiem tak, bo tego katolickiego państwa stanowego był niejaki profesor od marszu pan, na który zresztą pochodził z czarnych pracował przez jakiś czas Brnie jako nianię jako profesor socjologii i nauk politycznych z dnia ją właśnie zarówno inspirował tych austriackich konserwatystów, bo są stojaki w Niemców sudeckich online o coś co ciekawe po szaleństwach legenda myślę, że nie do końca prawdziwa, ale Warta przytoczenia powitało anschlussu, otwierając szampana, którego trzymał na bardzo specjalną okazję poczuć niedługo potem zapukała do niego gestapo zaproponowało mu ono w wyjściu z domu trafił do obozu koncentracyjnego z flotą został twarzą został później wypuszczono, ale dla tych ideologów państwa nazistowskiego niewątpliwie inna ideologia troszkę myśl polityczna pana była zagrożeniem ją zwalczać z niedoszłą dla branży usług Berlin prowadzi wobec 1 dość agresywną politykę w inny także taką gospodarkę ciągną tu n p. zniechęca do Niemców wolę być życzliwiej turystycznie do Austrii w ten sposób, próbując uderzyć się Austriaków po kieszeni, bo wiadomo, że drużyny ta alpejska Atal polskie państwo no właściwie to otrzymały powyżej 3 1 taką fundamentalną, że przedwojenna ostre była biedna to to nie tak jak dzisiaj, że to jest państwo małe, ale bardzo zamożna dania są relacje dziennikarzy zachodnioeuropejskich, którzy opisują przekraczanie granicy pomiędzy Austrią, a Czechosłowacją i zauważają, że właśnie się poprawia to znaczy wiąże się z kraju biedniejszego bogatszego można zrozumieć, bo to Republika austriacka po pierwsze, była rozrywana przeróżnymi problemami zewnętrznymi, które właściwie powodował, że cały czas tam było niespokojnie operuje ona została pozbawiona w stosunku do swego imperium Habsburgów nory po pierwsze o swoich głównych terenów przemysłowych przede wszystkim ziemie czeskie które, którą odpadł, jaki głównych terenów rolniczych którymi były z kolei z Notecią tracimy czas, ale przede wszystkim z ręki, więc na to co zostało mu młot 1 skonfliktowana wewnętrznie i można powiedzieć takie niepewne siebie nie bardzo ci Austriacy w gruncie rzeczy wiedzieli kim są to znaczy oczywiście wiedzieli, że są Austriakami, że mają za sobą wspaniałą przeszłość wulgaryzm tak, ale czy są Niemcami n p . czy są niemieckimi Austriakami czy austriackimi Niemcami to było pytanie fundamentalne na to pytanie już pani zwróciła uwagę na początku niepodległości Austriacy odpowiedzieli właściwie jedno znacznie oni chcieli zjednoczenia z Niemcami oni właściwie to zjednoczenie było już w 19 18 roku w dno wydawałoby się w każdym razie Ziobrze, że jest na wyciągnięcie ręki na poszczególne kraje związkowe przyłączały się do niemieckiej Austrii, a ta niemiecka Austria zdać za deklarowała 11 listopada 19 1 8 roku łatwo zapamiętać datę akces do jednoczącej się Niemiec, ale oczywiście na to nie zgodziły się państwa to tamte rano można powiedzieć nie o to toczyły wojnę, aby Niemcy wyszły z tej wojny silniejsza niektórzy uważają, że to był fundamentalny błąd, który doprowadził w swoje, a swoje konsekwencje do wybuchu drugiej wojny światowej Niemcy nie dostali nic czym mogliby się pocieszyć, bo przegranej wojnie czy to było także były poważne niepokoje polityczne był autorytaryzmem w Austrii była bieda nie były pewne takiej gminy niezdecydowany jeszcze orientację tożsamość OFE nie wiadomo kim jesteśmy jesteśmy biedni mamy problemy, więc jak rozumiem zjednoczenie z rosnącymi w siłę Niemcami to mogła być recepta na rozmaite bolączki legł na rozmaite bolączki tak jak zawsze prawda zawsze w takich sytuacjach, w których Nor i jestem, więc kryzys taki jest ktoś słabszy często goszczą zupełnie irracjonalnie wiąże swoje nadzieje z jakimiś cudownymi jest rozwiązaniami politycznymi Hitler no trzeba powiedzieć, że Austriaków podobnie dużo Niemców czeskich hipnotyzował nie tylko ze względu na swój program Narodowy NATO to hasło które, która jutro wszystkim znane 1 z Rzeszowa 1 naród 1 juror, ale również ze względu na sukcesy gospodarcze tak to wtedy przecież od Bielana to znaczy, że na żydowskim są miejsca pracy tak, że zmniejszyło się zrobiło, że Niemcy z przygranicznych rejonów w Austrii czy Czechosłowacji mogą jechać do rzeszy i pracują tam przez 5 dni tylko w tygodniu na wracają na weekend do domu przywożą im pensje to tygodniówki, zanim doszło do anschlussu, zanim to inna powiem to trzeba też powiedzieć się on co oczywiście potem nie będzie nikt nie będzie nas dziwić, kiedy będziemy myśleli o tym jak nie zareagowali ci, którzy powinni wówczas zareagować, bo ci, którzy powinni zareagować n p . Londyn czy Paryż nie reagowali także kiedyś wikariusz podejmował pewne działania, które były sprzeczne z postanowieniami traktatu wersalskiego oczy innych umów międzynarodowych to jest marzec 19 3 5 roku i dekret o wprowadzeniu powszechnej służby wojskowej inną jej skutkując jedynie notami protestacyjnymi Francji Włoch Wielkiej Brytanii uznali za jęcie zdemilitaryzowanej strefy na granicy z 19 3 6 jedno znowu słowna, czyli żadna reakcja Paryża Londynu czy Hitlerów trzydziestym ósmy roku obawiał się, że anschluss Austrii jednak spowoduje nowym jakieś wystąpienie do Paryża Londynu jako zdecydowaną reakcję Hitler się nie obawiał, ale już jeśli chodzi o przynajmniej no nie wiem, żeby się, żeby się szczególnie tym przejmował czytamy, że kiedy Wehrmacht w przekroju to granica z polską to potem ta reakcja Paryża Londynu sprawiła, że Hitler był wściekły na swoich dyplomatów, którzy obiecywali, że ani Francja wielka Brytania nie wypowiedzą w trzeciej rzeszy wojny oczywiście ktoś się skończyło to doskonale wiem ale by był był ten moment napięcia prawda no tak, ale to jednak zła sytuacja nieporównywalna zarówno ze względu na no właśnie konsumpcji węgla, ale entuzjazm no tak, ale to specyfika samej Austrii, która przecież można powiedzieć, że niejako na to swoją niepodległość Hitlerowi oddała mimo wszystko warto przypomnieć, że to się nie stało co za 1 zamachem, ale było można powiedzieć w rozłożone na raty do właśnie mija dzisiaj rocznica słynnej wizyty kanclerza słusznie gra w obrazach z BRW Hitlera, który pojechał tam niczego nie przy prze czuwając nad taką można powiedzieć no dwustronna Gwizdoń zapoznawczy na taką wizytę za poznawczą nad strona konsultacje rozrusznik przejął władzę powodów się zamordowanych trzydziestym czwarty z dnia dokładnie został tam potraktowany strasznie czegoś zupełnie niespodziewanie to znaczy po pierwsze, Hitler nie pozwolił mu zapalić papierosa przez kilka godzin później był nałogowym palaczem z tego kompletnie w wyprowadziło z równowagi sił wzrostu nie był w stanie skoncentrować po drugie, ci Largo obrażał mówił do niego nie, stosując nową ogólnie przyjętych form kurtuazyjnych czy pani jest coraz prężniej działa tak panie kanclerzu federalny mówił do niego panie siusiu nikną jak ja go od pierwszego lepszego człowieka na ulicy, a pośród gąszczu straszył specjalnie przyzwalając do projektu od tego czy pomieszczenia, gdzie toczyły się rozmowy co bardziej brutalnie wyglądających generałów, którzy mieli właśnie potrząsać szablą i Napoleon stosował wcześniej już to taką taką metodą często słusznych wzrostu przestraszył się bał się bał się po prostu swoje życie i zgodził się na żądania Hitlera, która właściwie było mi już taką rezygnacją z części suwerenności to znaczy zgodził się na torze zostaną one z pionowo ani naziści, którzy doznali Austriacy za dużo i przeprowadzali PUP w 30 dokładnie poza tym, że mają naziści zostaną włączeni do rządu no i to było takim właściwie wprowadzeniem konia trojańskiego i naruszają konstytucji, bo to zrobił poza poza Konstytucyjny zgodził się poza konstytucyjnie takie, a takich działań my właściwie w tym momencie, a Rosja była już na równi pochyłej, chociaż nasz dłużnik oczywiście nie chciał tak od razu skapitulować i wciąż jeszcze liczył na to, że uda mu się obronić niepodległość przemawiał nawet później dość bojowo w parlamencie w ciemno czy ma ono wzbudził pewne nadzieje również za granicą, że w ogóle Austriacy będą chcieli zachować zachować niepodległość będą chcieli tej niepodległości bronić się już nikogo się długofalowo nie da zmusić do tego, żeby w niezależnym państwem jak ja tego nie chce, ale jednocześnie Austriacy wysuwali czy wysyłali takie zupełnie sprzeczne z Niemką komunikat n p . Mussolini, który jeszcze 30 04 . roku było zdecydowane, aby w nie dopuścić do anschlussu, bo wcale nie chciał sąsiadować z wielką niemiecką rzeszą w oczy zaraz możemy powiedzieć no to usłyszał jednak w trzydziestym ósmy roku osiągnąć już z niego, że jeśliby je 1 z pożyczką żołnierz włoski postawił stopę na ziemi austriackiej to natychmiast nastąpi ich wniosek, który pomiędzy rzeszą, a Austrią i wszyscy Niemcy będą się zgodnie z broni przeciwko takiej interwencji, a więc czy to nie był też ten moment, kiedy Mussolini, pozostając neutralne w tej sytuacji trzymały telegram od Hitlera, w którym Hitler mógł dzięki chował, twierdząc że nikt temu od tej neutralności nie zapomni Hitler no tak, ale to dopiero stało się to się stało dopiero później natomiast przedtem o Mussolinim nie no tak nie kibicował Hitlerowi tak bym powiedział liczył liczył na to, że jednak Austria ktoś się obronić jako suwerenne państwo może z większymi wpływami Niemiec ale, ale jednak niezależne, dlaczego dlatego, że musi solidnie się bardzo obawiał, bo tego co się stanie później z południowym Tyrolem czy też górną Adecco, czyli z prowincją, która po pierwszej wojnie światowej znalazła się w granicach Włoch, gdzie mieszkała większość niemiecka bardzo zapatrzona Hitlera, która dała, niemniej niż Niemcy sudeccy w tamtym czasie domagała się, aby on również to hasło EIN Reich EIN folkowa, a dziś juror objęło no właśnie on południowy Tyrol Mussolini naturalnie nie chciał się zgodzić na jakąkolwiek korektę granicy na niekorzyść Włoch, więc miał z tego się bał, ale też wiedział, że Włochy wraz z trzecią rzeszą są Barrios sami społeczności międzynarodowej, a niezależnie od różnych praw do układu z mniejszymi państwami to Włochy nie mogą sobie pozwolić już wtedy na przeciwstawienie się Niemcom w Koszalinie został przeżywał wtedy wyraźną fascynację Hitlerem, która będzie miała swoją kulminację na początku maja 30 08 . roku, kiedy Hitler przyjedzie do Rzymu i Mussolinim rzucił pod nogi wieczne miasto tak bardzo, że figlarna odpowie, że chciałby zostać ma on być anonimowy malarzem i zamieszkać na zawsze wrze, ale nie zrealizował tego niestety w tym 1 2 lutego jak przestał pan profesor mówiło ma miejsce ta wizyta kurtyna słusznie Gant układów, a Hitlera i to złe potraktowanie austriackiego kanclerza on wraca próbuje jednak bronić niepodległości, bo wiadomo Neo władzy nikt oddać się jej nie ma ochoty 9 marca oszuści w jego głosie na trzynasty dzień marca referendum, w którym Austriacy mieliby się wypowiedzieć na temat przyszłości swego kraju Czyż nie spodobało w Nysie klerowi i właśnie w takiej sytuacji zrealizował 12 marca się dostało plan od to on, od którego rozumiem od oto planety tak tego 1 z esesmanów, który dokonywał puczu z 30 04. roku skazany na karę śmierci i nawet nie wiemy, jaki jest jakieś źródło taniej i tego kryptonim tej operacji być może być może tak było natomiast warto powiedzieć, że ten ruch, który w, którego dokonał Hitler był bardzo gwałtowne i on nie był planowany to znaczy Hitler został zaskoczony posunięciem dłużnika i to rzeczywiście było posunięcia można powiedzieć mistrzowskie to znaczy jeśli coś mogło pokrzyżować plany Hitlera to nie niemrawe protesty Zachodu na szkle nie lekceważył tylko opór społeczny, czyli od społeczeństwa taka, ale właściwie nawet może bardziej taka symboliczna deklaracja większości Austriaków czy dużej części, że nie chcą zjednoczenia, gdyby tego typu plebiscyt odbywał się jedno bez obecności Wehrmachtu i przed Hans Kloss sam Hitler 10 kwietnia przeprowadził później swoje sfera swoje referendum to być może jego wydziały wynik jak w Rosji sowieckiej tak, ale bez fałszerstw jest jak jak należy przypuszczać większość tych Austriaków rzeczywiście była zachwycona tym co się stało na niej nie mówię tu oczywiście przeciwnika nazizmu którzy, którzy uciekali albo Żydach, którzy byli poniżani na różne sposoby, ale takiego przeciętnego Niemca austriackiego to raczej na plus zachwycił natomiast natomiast takie niekorzystne dla ludu w trzeciej rzeszy dla Hitlera wyniki plebiscytu na rzeczy wiście mały zgrzyt ta którą, którym nie pozwalał uzasadniać tej uzasadnić tej korporacji ma pan panie profesorze powiedział, że to inne było zaskoczenie, że ten plan nie był tak bardzo przygotowane, ale jednak jak rozumiem pan mi jednak myślano o jakiś akcji minęło przecież ponad 100  00 0 żołnierzy Wehrmachtu nie znalazło się przy granicy Austrii jest austriacki tego z godziny na godzinę z godziny na godzinę nie, ale to znaczy może należałoby tak powiedzieć oczywiście Hitler zamierzał ostrzej konkurować tylko nie zamierzał tego zrobić aż tak szybko w tym sensie ta decyzja była improwizacją i jest ona nie przebiegała, tak więc przyspieszył legendy, kiedy planowano niedziel John to było jeszcze odłożone na nas na pewno było zaplanowane na rok 30 08. Myśla zapowiedział to i jeszcze w listopadzie na takim takiej naradzie z udziałem najważniejszych wojskowych i ówczesnego ministra spraw zagranicznych nie Konstantina von Neumann ta, która jest znana z tzw. protokołów z Bacha od nazwiska adiutanta Hitlera, który zanotował najważniejsze założenia IKE mówi także w najbliższej przyszłości prawdopodobnie w roku 3 0 osób zamierza rozwiązać problem Austrii, ale i z dnia Czechosłowacji, po czym pozostaje, jakby ogłoszone publicznie w taki trochę tylko zakamuflowany sposób 20 lutego, kiedy Hitler wygłasza przemówienie w Berlinie, który mówi, że zostanie Szczerb i aby 10  000 000 zł jej rodaków, aby 10  000 00 0 Niemców było ciemniej mrożonych w bezpośrednich granicach 2 bezpośrednich granicach norm i to krótki rachunek 7  000 00 0 w Austrii 3  000 00 0 w Czechosłowacji prawda to to wyznacza te cele na najbliższą przyszłość ale kiedy nastąpi wykonanie tej operacji NATO nie było jeszcze tak precyzyjnie postanowione Hitler tutaj z dnia działa dość elastycznie dostosował się do okoliczności no to 100  000 żołnierzy Wehrmachtu około 40  000 esesmanów do tego policjanci jednostki lotnicze w sumie około nawet 200  000 ludzi i rusza jak wygląda to operacja ta operacja nie przebiegała tak sprawnie na pewno jak sobie życzył tego Hitler czy też może Hitlerowi to nawet z wystarczało, ale wojskowi oni działali pod ogromną presją czasu i słyszę czołgi no zawodziła logistyka można powiedzieć szkolnych norm odbyło się bez większych zgrzytów, dlatego że Hitler zapewnił sobie można powiedzieć całkowitą bezkarność i właściwie tak jak pani powiedziała państwa zachodnie nici znały kiwnęła palcem oczywiście może to przesada pogroził palcem ale, ale nic realnego nie nie zrobił rząd, by zablokować byle pisemny protest były pisane protest tak natomiast, jeżeli się czegoś Niemcy obawiali wtedy jak się wydaje to była reakcja Czechosłowacji stąd były właśnie zwykła intensywność zapewnień z różnych stron przede wszystkim ze strony Göringa noża na Czechosłowację nic nie grozi im się dla dał kilkukrotnie słowo honoru polskiego oficera, że Czechosłowacja jest całkowicie bezpieczna jeśli tego nie podejmie jakichkolwiek działań, które mogłoby zagrozić nie czy przeszkoli się przymusowi na to czekają dobrosąsiedzkie stosunki z zdarza się bardzo szybki świetny Czechosłowacja przekonała ich jest warte słowo honoru czarno dla nich oficynach to nie robiono sobie też w Pradze złudzeń co do tego co się stanie jeszcze tego samego dnia, kiedy wojska niemieckie na zmierzały w stronę Wiednia w Pradze już odbywało się posiedzenie 1 z komórki sztabu, która podejmowała decyzje o tak na szybko, żeby budować umocnienia z ruchu wzdłuż granicy za ostro było jasne zawsze stanie z dnia jak tylko Niemcy okrzepnąć, ale też uważano, że Hitler będzie potrzebował więcej czasu nastawienie Austrii nawet ich model napisał to w swoim Dzienniku 1 z bliski współpracownik z pracowników Hitlera w tym sztabie można powiedzieć dowodzenia niemieckimi siłami zbrojnymi, bo trzeba pamiętać, że w lutym Hitler również staje na czele z Wehrmachtu prawna napisał, że Fidel na razie nie planuje rozwiązywania problemów Czechosłowacji, bo musi ich ciocia strawić Austrii Włoch z trawieniem poszło szybciej niż spodziewana w wolnych jeszcze wracając do tych prac dyplomatycznych była ostra reakcja związku Radzieckiego, który nawet chciał tworzyć taki anty hitlerowskiej album Blood front z Francją wielką Brytanią Stanami Zjednoczonymi ani nie był zainteresowany teraz znalazła bardzo interesującą informację, że na forum ligi narodów, która działała jakżeby inaczej zaprotestowały Meksyk i Chile i oba państwa wyraziły zdziwienie brakiem reakcji państ w europejskich norm właśnie czasem jest łatwiej protestować, gdy się dalej z daleka widać może z daleka lepiej widać też bezpieczniej bezpieczną drogą, lecz z jeziora oraz sądy TFL protestować tak no bo ta to przekonanie, że Hitler będzie potrzebował jednak trochę czasu, żeby się uporać z problemem Austrii na morzu będzie musiał poczekać aż trochę opadną emocje na Zachodzie no to przecież była też kalkulacja innych państ w Polska można powiedzieć, że przyjęła ich z zadowoleniem anschluss, bo sądziła, że Hitler jako Austriak się tylko jeszcze może tymi z Sudetami zadowoli prawda w związku z tym może nie będzie chciał czegoś więcej okazało się to dosyć krótkowzroczne założenie, ale tak kalkulować zapomniano, że apetyt rośnie w miarę jedzenia Włosi na arenie międzynarodowej przeważa zatem pogląd, że to sprawa wewnątrz Niemiec skała niewielu jest tych, którzy w Windsorze dom ten rewizjonizm niemiecki ekspansja dopiero się rozkręca ruch referendum, które pan profesor mówił 10 kwietnia na 9 9 % głosów za w Niemczech i prawie 100 % w Austrii w inny, więc sukcesy Hitlera no i teraz okazuje się, że mamy drugie co do wielkości państwo w Europie trzecia rzesza wzmacnia swój potencjał ludnościowy gospodarczy co ze względu na dalsze plany Hitlera do trudno pominąć milczeniem to dość kluczowe to coś zmieniam swoje położenie geopolityczne co może nawet z VAT wydaje się istotniejsze to znaczy nowe granice ma nowe granice znacznie korzystniejsze dla ekspansji to znaczy po pierwsze to będzie najważniejsze w nadchodzących po anschlussie miesiącach terytorium Niemiec, która przecież wtedy sięgają aż do Raciborza prawda na północnym Wschodzie otarcia to terytorium właściwie takim workiem ziemie czeskie Czechy Morawy co powoduje, że perspektywy obrony Czechosłowacji stają się bardzo marne, a po drugie, rzesza uzyskuje wspólną granicę z Węgrami co z kolei pozwala wpływać na to państwo, które jest zainteresowane współpracą, ale trochę się boi można tak powiedzieć szpital będzie musiał później no apelować do węgierskich polityków dyrygenta hord jego i ministra spraw zagranicznych Kálmána Kani mówiąc z rzek, kto chce dać się najeść musi zacząć wspólnie gotować na uboczu Węgrzyna woleliby, żeby ktoś przygotował posiłek oni mogliby sobie wtedy usiąść i skonsumować no i po trzecie wspólna granica z Jugosławią, która jesteś takim szczególnym państwem, ponieważ formalnie należą do bloku państ w zaprzyjaźnionych czy budżet do bloku zwanego małą tamtą, czyli Czechosłowacja Jugosławia Rumunia i sojuszniczką Czechosłowacji, ale i premier ma wielkie sympatie dla Niemiec na, więc takie bliskie sąsiedztwo pozwala znowu nos wpływać na NATO państwo no cóż się toczą po czwarte już to jest to wspólna granica z Włochami prawda dla drenażu, którą Hitler zresztą chwilę później ten Stein jeszcze z Liechtensteinem uznaje za granicę odwieczną nienaruszalną pokazuje, że jeżeli zależy na przyjaźni to jest gotów wyrzec się z terytorium bardzo ważnego dla niemieckiego nacjonalizmu, czyli właśnie tego południowego Tyrolu no i taki stan połączenia obowiązywał LM znów właściwie tak jakby teoretycznie do deklaracji moskiewskiej 10 0 czterdziestego trzeciego roku o to porozumienie między związkiem Radzieckim wielką Brytanią Stanami Zjednoczonymi chińską republiką ludową punkty, że przyłączenie Austrii było nielegalne Austria musi być przywrócona jako niepodległe państwo stanie się dopiero w 50 piątym roku to tak, bo jakkolwiek, by to jakkolwiek by to nie brzmiało absurdalnie uznano, że Austria była pierwszą ofiarą Hitlera prawda i pozwolono jej właściwie w oraz faktom zbudować na tym przynajmniej na początku Karol Salik kapitalizm pewien tak czegoś tożsamość znowu, która właściwie skutecznie jak się wydaje Austriakom pozwoliła wreszcie odróżnić od Niemców to znaczy, że niektórzy szacują, że Austriacy dokonali majstersztyku Gierowskiego przekonując, że Hitler był nie wiz dla tak, aby za 2 Austria należymy do 2 nowy właśnie to w to wtedy się no to wtedy się urodzili, bo oczywiście od tej deklaracji moskiewskiej jeszcze musiały upłynąć prawie 2 lata, aby można było wyegzekwować to znaczy, aby znowu Austrię podbicie, a przecież Niemcy bronili się na terenie Austrii tak samo zaciekle w innych częściach zaś, więc to była na razie powiedziałbym bardziej teoria, ale to był ważny moment, bo on rzeczywiście można powiedzieć, że inaczej sytuacja w Wałczu już na ten okres powojenny, a ostry niż dziś Niemcy a dlaczego tak się stało, że Austriakom się udało odkleić od trzeciej rzeszy, mimo że trzecia rzesza entuzjastycznie trzydziestym ósmy roku powitanie powodem wynikało to wynikało z kalkulacji geopolitycznych znowu z takiego przekonania, że jeżeli postąpić inaczej to Niemcy wyjdą wzmocniona z wojny i właściwie no ta ekspansywna polityka Hitlera chociażby w tym punkcie zostanie przez świat z nową boja wiem zaakceptowała na 3 3 lat uznana za uznana za legalną, ponieważ uznano, że wszystkie działania Hitlera były nielegalne osiedla stanowią odwrócić tak to wszystkie postanowiono odrzucić no i oczywiście druga wojna światowa to już nie był moment, w którym wyznaczył koniec drugiej wojny światowej, zwłaszcza to nie błąd, którym wracano do idei prawa narodu do samostanowienia decydowały mocarstwa prawda, nawet jeżeli się powoływał na taki krok w, a jak kwestia śluz jest postrzegana dzisiaj przez Austriaków w Rio myślę, że chce znowu po części tak jak powiedzieliśmy to znaczy uznawani uznają się Austriacy zawarta za ofiarę w tym nic w tym sensie geopolitycznym oczywiście mają do tego mają do tego prawo, bo ostatecznie nie przyłączyli się do Hitlera tylko zostali przemocą jednak wyłącznie przyłączeń natomiast niewątpliwie bardzo istotnie wzrosła świadomość tego, że Austriacy mieli swój współudział w nią trzeci zaś tak mówiąc najogólniej tak to znaczy nie zauważa Grzesik farbą z pochodzenia Austriakiem są co może z najmniej ważna w tym wszystkim, ale że byli również beneficjentami trzeciej rzeszy, że no właśnie stanowili trzon jeśli dobrze sobie przypominam stanowi około 30 proc szans przy różnych kategorii zbrodniarzy, chociaż tylko 10 % Niemców pochodziło z Austrii, więc no jest świadomość tego, że ich świadomość tego, że nic to była taka można powiedzieć bardzo złożona relacja ta jednocześnie bycia ofiarą są niższe niż geopolitycznym państwowym i często 1 z korzystania z półek uczestnictwa albo przynajmniej takiego w MOW w mieszczącego popierania hitleryzmu w wymiarze jednostkowym dodajmy jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, a to też jest istotne, że ostre nie miałaby się jakimś odrębnym lew fragmentem trzeciej rzeszy ona miała być po prostu trzecią rzeszą nawet z nazwa Austria znikała była to Marche marchia wschodnia, czyli Ostmark czy to już 13 marca przyjęto uchwałę o takim włączaniu w Austrii do wielkiej rzeszy Adolf Hitler Hitler był bardzo konsekwentnie z ZUS stosował tzw. blaszak stacje, czyli o zacieranie różnic można powiedzieć regionalnych historycznych i nigdy nie było dumne z dziedzictwa Habsburgów z House stoi austriacki odrębności, więc powstały te jednostki administracyjne go od Gordona mit der Donau prawda Wiedeń one zostały po prostu nawóz zintegrowane z resztą organizmu może aż z resztą zresztą później tak samo postępowało przy wszystkich dalszych aneksja rządu właśnie jak najbardziej wymóg może w ich homogenizacja, choć naród niemiecki, zacierając różnice regionalne, które przyjęły dla Niemców szalenie też są szkoleni szalenie istotne czy austriaccy naziści, którzy liczyli, że ich kraj będzie równorzędnym partnerem dla Niemców zjednoczenia ma raczej charakter ideologiczny w nie faktyczne no room byli pewni mocno rozczarowani w butach, aczkolwiek też nową zostali nagrodzeni za swoją wierność, bo wprawdzie może nie nie zajmowali takich stanowisk samej Austrii o jakich marzyli, ale taki najbardziej prawda dogmatyczna przykład 3 Artur z dnia zaś im kart z dnia zastąpił rzecznika na stanowisku kanclerza, który zastąpił dach częściowo słusznie gra na stanowisku kanclerza, ale potem był przecież przez pewien czas zastępcą Hansa franka w generalnym Gubernatorstwie szefem rządu generalnego Gubernatorstwa do do czterdziestego pierwszego roku, a później namiestnikiem Holandii prawda, więc równał można powiedzieć, że w tym zbrodniczym systemie zrobisz dla Solaru kariera w bardzo inteligentny człowiek uznany notowana za 1 z w przez Amerykanów za 1 na podstawie testów inteligencji za dnia drugiego chyba naj inteligentniejsza go spośród tych zbrodniarzy z dnia zbrodniarzy hitlerowskich w Barbarce w bardzo dziękuję panie profesorze ja dziękuję prof . Piotr Maciej Majewski historyk z uniwersytetu Warszawskiego był naszym gościom przed 2 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA