REKLAMA

Gośćmi są: Bogdan Klich i Paweł Szramka

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-02-14 12:20
Prowadzący:
Czas trwania:
13:49 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zegarski witam ponownie, a teraz studio panowie pan Bogdan Klich senator Platformy Obywatelskiej każdy dzień dobry, iż pan Paweł Szramka poseł Kukiz 15 w ciemno witał nowy spór polityczny komentarz do tego wydarzenia w dnia w latach zastanawiam czy to jest działanie, które panu zdaniem jest właśnie z góry politycznej po jakoś podyktowane 3, ponieważ ono może mieć konsekwencje nawet międzynarodowym w sensie takiej negatywnej oceny tego zjawiska to było jakieś Rozwiń » działanie, które się wymknęło spod kontroli państ w aż dzi w, że w moim przekonaniu to jest oczywiście moment symboliczny, aczkolwiek nie różni się niczym od tego czy mamy do czynienia w Polsce w ciągu ostatnich miesięcy to znaczy od szeregu zatrzymań w charakterze politycznym stawiania zarzutów o charakterze politycznym oraz przedstawiania w sądach zarówno przez prokuraturę jak i przez policję aktów oskarżenia wobec zwykłych obywateli także o charakterze politycznym wśród tych wśród tych zdarzeń mamy też jest biuro akt oskarżenia, gdzie występuje po kilka albo kilkanaście osób w sumie do początku listopada udokumentowaliśmy 6 1 9 takich przypadków z zakładam, że jest w tej chwili znacznie więcej ponad 100 0, ale dokumentacje zbiera to jest skala zjawiska skala represji politycznych w stosunku do zwykłych obywateli za korzystanie z praw i wolności przysługujących obywatelom w chwili konstytucji do tych ludzi przez jednych jest zapisany korzyść tego nie, lekceważąc oczywiście tej skali chodzi mi na to, że no wiadomo jest, że ktoś znajdzie dzisiaj w mediach kości na całym świecie ta to ten film z trzymania Władysława Frasyniuka i pyta mocą w kontekście, bo po rekonstrukcji rządu wydawało się, że jest taka próba poszukiwania nowego wizerunku łagodzenia napięcia również właśnie tego Międzynarodowego, a tak, aby ten obraz Polski po prostu złagodniał pan poseł Szymon, gdyż chodziło w działania, które mieliśmy w miejsce wczesnym rankiem non polisy tak naprawdę zrobią wszystko zgodnie z prawem to budzić wątpliwości może fakt, że stało się to już szósty plonów, bo jeśli już była konieczność doprowadzenia pana Władysława Frasyniuka Turów wyłączono normalne godziny niebyły jakieś potrzeby nie było zagrożenia, że nie wiem ucieknie zagranicę, że trzeba o to już natychmiast zrobić, tak więc też wejście do niego do domu o szóstej rano wyprowadzenie Sójka Danka było to myślę, że jest zupełnie zbyteczne zupełnie inaczej nie postrzegali byśmy trącą szczyt hossy, gdyby faktycznie polisa przyjechała o ludzkie godziny do pana Frasyniuka powiedziała, że jest proszony do tego, żeby złożyć zeznania przed odjazdem do radiowozu pojechał do prokuratury i był obok natomiast tutaj mamy taki nocny przelot i przerysowany niestety obraz jak byłoby, by jako były byśmy mieli do czynienia z jakimiś przez rząd, który nie wie przynajmniej kilku policjantów na wodzie mocowano taki obraz pod ręką taki obraz nie wiemy może to ma wpływ ma na celu zastraszenie w ob oponentów danej partii rządzącej zawsze tak jest w willi, kiedy ktoś rządzi no to wszyscy przeciwnicy już w maju mają w pewnym stopniu pod górkę może i tak jest również panem z Frasyniukiem i dlatego rów będą stał w miejscu PiS-u MOW i starały się jeśli już mają doprowadzać członkowie do prokuratury no to nie robi z tej sceny, żeby właśnie nie było takiej afery w inną skalę polską i oby oby nie byłoby jakoś szczególnie zauważone w Europie, bo znowu będzie temat do tego, żebyśmy rozmawiali o tym jak w Polsce jest to właśnie tu wrócę do domu świadczenia ponoszone w tureckich Europejskiego kilka dni temu w mieliśmy wesołego Fransa Timmermansa wychodzącego ze śniadania w rezydencji polskiego przedstawiciela przy Unii Europejskiej po spotkaniu z ministrem się pod Łowiczem noży jest dialog, że prawdopodobnie uda nam się znaleźć porozumienie notowane są tego pytania no to tego typu ruch ze strony tutaj Warszawy już można tak powiedzieć może to ten trend ten radosny pełny obraz zmieniać związkowców postawił pytanie z dawnych czasów brzmiący, kto za tym stoi w ale panie rektorze uśmiech nie zmieniają faktu, że w instytucjach Zachodu, w których Polska uczestniczy począwszy od Unii Europejskiej przez radę Europy OBWE, a skończywszy na naszych sojusznikach Francji i Stanach Zjednoczonych Niemczech, które respektują zasady państwa prawa jest przez przeświadczenie o tym, że w Polsce zasady państwa prawa złamane znaczy, że w Polsce została podważona zasada praworządności, że w państwie to, że w Polsce przestała przestała obowiązywać ta zasada, która jest 1 z fundamentów zachodniej demokracji te instytucje i te kraje śledziły to wszystko co się w Polsce działo począwszy od rozmontowania Trybunału Konstytucyjnego, a skończywszy na ubezwłasnowolnienie polskiego sądownictwa i wiadomo o tym, że ostatnie 2 lata to zastąpienie zasady państwa prawa zasadą Zbroja w Polsce, że ostatnie 2 3 tygodnie były próbą pokazania, że coś zmienia tak no i tylko że, żeby cokolwiek się zmieniło to należałoby odstąpić od tych ustaw, które zlikwidowały truć trójpodział władz, które bez własnej woli sądownictwo, które sprawiło, że sprawił, że sądownictwo przestało być niezależny od byłem niedawno w misji rady Europy w Maroku tam w Maroku pytają u innych o to co się u was stało w życie w połowie, czyli z powrotem ministra sprawiedliwości prokuratorem generalnym skoro w Maroku co znaczą w Maroku, które nie leży ani do Unii Europejskiej, ale do rady Europy, ale aspiruje do tak ją do bliskości z radą Europy w Maroku zostały rozdzielone te 2 funkcje prokuratorskie, gdy w Waszyngtonie minister ministra sprawiedliwości, a więc my idziemy dokładnie w przeciwnym kierunku niż 1 z krajów arabskich aspirujący tak powiem do respektowania zasad, które na, który jest budowania zbudowana Europa, więc dopóty dopóki nic nie zmieni w prawie nie będzie można mówić o tym, że Polska w wróciła do zasady praworządności, która jest fundamentem demokratycznego ładu prawnego tu zgoda, aczkolwiek właśnie pojawiły, że takie komentarze, że sam fakt podjęcia brak dialogu, którego nie było fakt spotykania się ministra spra w zagranicznych, czego wcześniej nie było już jest odbierany jako sygnał pozytywny jako dobra Wola no i w związku z tym właściwie zastanawiam jak w jak należy czytać te pomysły rządu na rzecz, o czym planie wizerunku z takimi wydarzeniami jak ustawa o IPN-ie czy teraz sprawa Władysława Frasyniuka na pewno te ocieplania wizerunku jest potrzebne są zdecydowanie tego brakowało w decyzji odwołanie ministra Waszczykowskiego to 1 z lepszych decyzji obecnego rządu w nie widzę żadnego Plusa, jakiego domu w polityce międzynarodowej pan Waszczykowski przez 2 lata sprawowania swojej funkcji także dobrze to zmiany mamy dobrze, że zaczynają się rozmowy natomiast w głąb PiS musi jednak zrobić krok do tyłu musi jednak pamiętać o tym, żeby to praworządność była wychowywana niestety mamy z tym problem i to nie teraz tylko od tej kadencji od, ale od wielu lat, że trójpodział władzy de facto w Polsce nie istnieje jeśli Trybunał Konstytucyjny tak i tak jest wybierany przez większość sejmową nocą niestety, ale w nie jest niezależny no i organizacja, którą Maria no cóż jakikolwiek wpły w będzie tutaj ganić posłów za jakieś niekonstytucyjną stały tak samo również Platforma Obywatelska do swoich rządów jej nie wykonała swój kilkudziesięciu dróg i wyroków Trybunału Konstytucyjnego, a teraz, kiedy jest w opozycji stało się to takim drzemie w przednią oś sporu, który Platforma może grać, a niestety wina jest i pojednanie po drugiej stronie, gdyby Platforma od politycznej ma zupełnie Trybunał Konstytucyjny byłaby szansa, żeby to był było właśnie kończy w partyjne wręcz można powiedzieć instytucja, która będzie, w którą będzie w nas wzorowała w władza w Polsce w chwili obecnej jest to tylko instytucja w w, która jest wybierana całkowicie przez Sejm i nie będzie na pewno w tutaj obiektywnym kilopaskala to już raz w barwach rządów Platformy Obywatelskiej i poprzednich rządów od czasu uchwalenia nowej konstytucji, która pozostawiała Trybunałowi Konstytucyjnemu ostateczne zdanie Trybunał Konstytucyjny pod każdym względem był niezależny plany poseł wspomniał kilkudziesięciu wyrokach, ale zapomniał o 20 0 paru 10, które wyparły paru 1 0 blokach, które zostały wprowadzone do porządku prawnego poprzez Senat są w tym uczestniczymy konserwatywno syna na takie kompetencje, żeby wyrok Trybunału Konstytucyjnego wprowadzać w życie Daniel i oczywiście nie chciałbym, żebyśmy teraz mocno rozwinęli ten wątek, bo też czasu nie ma teraz ja ciągle o ten aspekt trochę też oceny z punktu widzenia Międzynarodowego pytam, bo m. in. właśnie zwróciła moją uwagę wypowiedź pana posła do parlamentu Europejskiego, który być może będzie wkrótce wiceprzewodniczącym parlamentu pana prof. Krasnodębskiego, który mówi, że to właściwie wydarzyło pokazuje, że Polska jest krajem praworządnym, że prawo obowiązuje wszystkich myślę, że będzie to też jasny sygnał dla komisji Europejskiej dla komisarza Timmermansa, że jesteśmy krajem praworządnym nie wiem czy muszę to spodoba, ale to pokazuje, że prawo wodne MEW to tylko używane poseł Krasnodębski zapomniał 1 rzeczy, że prawo ma obowiązywać wszystkich z wyjątkiem uprzywilejowanej kasty kierujący państwem to znaczy niestety, ale prawo w wyniku ustaw prowadzonych w ciągu ostatnich 2 lat w nie obowiązuje ma obowiązywać obywateli natomiast stawia państwo ponadto obywatele państwo i jego funkcjonariuszy mają przewagę nad obywatelem co jest niespotykane w systemach demokratycznych systemach demokratycznych prawo jest od tego, że bronił obywatela przed przewagą naturalną przewagą ze strony państwa weźmy chociażby ustawy o prokuraturze, która sprawiła, że prokuraturze, że we, która mówi o tym, że prokuraturze niektórzy w czasie postępowania do łamią prawo mogą być usprawiedliwieni przez swojego przełożonego weźmy ustawę o prokuraturze, która mówi o tym, że osoby trzecie mogą być informowany o przebiegu śledztwa w Lizbonie spotykała się w świecie cywilizowanym 8 ustawy o prokuraturze, która mówi o tym, że tymi osobami trzecimi mogą być media, a które mogą być informowany o przebiegu postępowania już dość niespotykana w krajach cywilizowanych wreszcie coś zostało prezes polskiego porządku prawnego albo właściwie z Księżyca mianowicie tzw. owoce zatrutego drzewa, czyli że już dowody zgromadzone przeciwko obywatelowi w postępowaniu bezprawnym będą mogą być tak samo użyte przez sąd przeciwko niemu jak te, które są gromadzone w sposób zgodny z prawem czegoś takiego po prostu nie powinno być w systemie prawnym mówi tylko o niektórych rozwiązania w niektórych z tych rozwiązań, które sprawiają, że państwo stoi ponad obywatelem obywateli jest postawiony już tak powiem w sytuacji poszkodowanego w stosunku do państwa czy w tej sytuacji, którą pan senator pisał pana zdaniem pytam pana posła Szramkę Władysław Frasyniuk postępuje słusznie pan pochwala tego typu postawę, że właśnie na lekceważenie do tej pory wezwania właśnie do prokuratury i ogłosił, że swojego obywatelski protest miał szerzenia słusznie wszyscy muszą być traktowani wobec prawa osób tak samo czy to będzie pan Kowalski szpon Frasyniuk inaczej wyzwania powinny się stawiać odpisze w pełni zgodne z początkową część wypowiedzi pana senatora, w której powiedział to, że politycy są nadzwyczajną kastą ustawioną ponad prawem i niezależnie od tego kto rządzi tak cały czas mowa w tej kadencji już mamy kilka przykładów na to, że koledzy bronili swoich kolegów z ła w poselskich czy też w Senacie przepisy przed konsekwencjami prawnymi ostatnio głośna sprawa opona koguta, gdzie było tajne głosowanie nad tym, żeby pan Kogut nie mógł być zatrzymany, więc pokazujemy, że w polityce są po prostu klub Kukiz 15 składa projekt ustawy ograniczającej immunitet jednak do tego potrzebują podpisów również posłów innych ugrupowań politycznych liczymy na to, że posłowie na ten pomysł przystąpi bardzo dziękuję pan senator Bogdan Klich i pan poseł kojarzą podzieliły się z południa, a teraz informacje w TOK FM po, których raport gospodarczy, na które zaprasza Maciej Górski, a po południu wydawało się Tomasz Kopka realizował Kamil Wróblewski Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA