REKLAMA

Jakie byłyby związki partnerskie w wersji Nowoczesnej?

Analizy
Data emisji:
2018-02-15 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a też czyszczące kartki to projekt ustawy o związkach partnerskich czy odstawiony przez partię nowoczesna długo czekaliśmy i się doczekaliśmy na dodatek jak deklaruje klub nowoczesnej to jest projekt, który może jeszcze ulegać zmianom, zanim zostanie skierowany do Sejmu, a to, dlatego że partia nowoczesna lubi konsultować i w konsultacji wierzy w tyle deklaracji w, a pomoże nam w tych konsultacjach Krzysztof Śmiszek z Rozwiń » polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego dobry wieczór dobry wieczór i ciemno w ciekawe ciekawa jestem co pan myśli o tej ustawie i jeśli pan pozwoli, zanim ustawili w przepisach zmian w tej przygotowany fragment uzasadnienia, w którym nie zachwycił chwili pomyślałam, że warto przytoczyć Otóż nowoczesna pisze tak projektodawca ma świadomość, że w zakresie regulacji związków jednopłciowych wprowadzane przepisy nie są finalnym aktem prawnym kończącym obecną w Polskim systemie prawnym dyskryminacja osób ze względu na orientację seksualną pełna realizacja i artykułów osiemnastego 3 6 02. i czterdziestego siódmego konstytucji wymaga wprowadzenia w Polsce równości małżeńskiej zauważalna jest ich stojącego w budowie również on mnie wzrusza może muszę powiedzieć czyje i czuję pewną satysfakcję z kilku powodów po pierwsze po raz pierwszy chyba w uzasadnieniu do ustawy o związkach partnerskich, a tych ustaw przypominam było chyba już 7 albo z 9 od 20 0 3 roku takie uzasadnienie nie padało, choć takie stwierdzenia w uzasadnieniu nie padało, że jest to pierwszy krok do równości małżeńskiej co ważniejsze dla po co równie ważne, zwłaszcza w żadnym z uzasadnień do poprzednich projektów ustaw nie było takiego stwierdza nie było powołania się na przepisy konstytucyjne, które m. in . mówią o zakazie dyskryminacji, czyli ja rozumiem czytam tamten patent projekt projektu ustawy, bo na razie nie nie mam jeszcze numeru druku sejmowego czytam to projekt jako wyjście naprzeciw cieczy włączenie się wreszcie przy przejęciu tej argumentacji prawno człowiek z sektora, mówi że brak instytucjonalizacji związków partnerskich do spożycia par jednopłciowych jest dla dyskryminacja z powodu orientacji seksualnej jest olej expressis verbis lepiej znana tygodnik Time to, że to jest jednak uzasadnienie treść nie troszczył standardy miast mają znaczenie ma znaczenie symboliczne pasuje myślę, że w ogóle ta ten projekt, które były nowoczesne przesłała do różnych organizacji kilka dni temu do do konsultacji m. in. do organizacji, w której pracuje ma takie mu w 2 2 bardzo ważne aspekty po pierwsze, mnie bardzo jest to bardzo ważny aspekt symboliczny, a po drugie, oczywiście wprowadza bardzo konkretne czy proponuje wprowadzenie bardzo konkretnych rozwiązań rozwiązań prawnych oczywiście musimy mieć świadomość, że głównie skupiać się będziemy na nie mówię tutaj w rozmowie z Wrocławia będziemy zawsze znać przepisy, ale generalnie ten projekt ma w ma mieć się rozumem efekty ten takiego wpływu na świadomość na dyskusje na wymianę argumentów szans w parlamencie nie ma to na pewno będą wszyscy mamy świadomość się, jaka jest konstelacja polityczna obecnego rządu rządząca, więc prawdopodobnie z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że szans większych nie ma, ale ja cieszę się z dlatego m. in . że tam projekcie ma pojawić i mam nadzieję rząd bardzo szybko trafi do laski Marszałkowskiej, ponieważ i będzie on ważny jest w kontekście debaty, która toczy się na poziomie międzynarodowym, a już mówiąc bardziej bardziej precyzyjnie precyzyjnie na pewno wpisze się z argumentacją potencjalną sądu strasburskiego Europejskiego Trybunału praw człowieka Strasburgu, który już rozpatruje też tacy, którym zawisło już kilka spra w z Polski dotyczących różnych uprawnień osób żyjących w parach jednopłciowych były bardzo ważne orzeczenie sprzed kilku lat orgia orgia inni przeciwko Włochom tam w uzasadnieniu do swojego wyroku Trybunał stwierdził, że brak instytucjonalizacji związków partnerskich we włoszech narusza Europejską konwencję praw człowieka co w efekcie dało nam ustawę o związkach partnerskich we włoszech przyjętą kilka miesięcy później ta w uzasadnieniu Europejski Trybunał praw człowieka powiedział bardzo jednoznacznie, że powołał się na badania opinii publicznej nie tylko nawet na debatę prawną w i całą tą, a my być wykorzystywanie poszczególnych instancji sądowych krajowych, ale powołał się, a ma badania opinii publicznej dotyczące związków partnerskich powołał się także na debatę polityczną, która stymulowane jest głównie projektami legislacyjnymi zatem jeszcze bardzo cieszy, że tak jest taka taka, by taki projekt niestety po 2 latach rozmów mogą to się wydarzyć wcześniej i takie rozmowy były prowadzone pamiętamy zapowiedzi posła Mieszkowskiego sta 5 miesięcy, że to już za tydzień już za 2 i da się przeciągnęło, niemniej jednak, ale jest to jest projekt i on się na pewno wpisze le w to wtedy wibracje Trybunału strasburskiego, która będzie prowadził już niedługo na polskim sprawa nowoczesna jasno deklaruje to nie są małżeństwa to nie jest równość małżeńska, ale okazuje się, że jest ich projektu w wyłaniają się związki partnerskie o bardzo szerokich nic o prawach i mocnemu usytuowaniu też z dnia w urzędzie stanu cywilnego, więc może zacznijmy od tego czy związek partnerski zawierać będzie mógł to jest w jakim trybie mu czy mówimy o tzw. zakresie podmiotowym ustawy w zakresie przedmiotowym dział prawny zakres podmiotowy mamy tutaj do czynienia z parami jednopłciowym i dwu płciowe zatem związek partnerski ME będzie mógł być tworzony przez przeciwieństwo do paru innych wcześniejszych projektów ustaw przez pary, które nie decydują się pary dwu płciowe na małżeństwo na pary jednopłciowe, które będą miały tylko tam tę opcję z chwilą wypadają te wszystkie związki, o których niedawno jeszcze mówić w kontekście projektu Platformy Obywatelskiej typu PS ciotka z siostrzenicą loteria fantowa z wnuczkiem związki takie u notariusza to nie jest ten niczym woda uchodzi za akcje mocno odstają od tego typu regulacji tutaj mamy parę dwu płciową albo jedno kluczową, która decyduje się na zawarcie takiego związku to po pierwsze po drugie mamy zakres przedmiotowy, czyli to te wszystkie uprawnienia, które będą regulowane inne uprawnienia i obowiązki to trzeba dodać, które będą regulowane tą ustawą rzeczywiście jak patrzymy na zakres ustawy tzw . projekt ustawy ogólne przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich to już nie wchodząc w szczegóły techniczne i inne prawodawczej jeśli ustawa reguluje bardzo duże duże obszary czy wiele obszarów życia można tę ustawę wprowadzić 2 ustawami, czyli wprowadzić się z przepisami wprowadzającymi ustawą główną jest jak popatrzymy na skórę ustawę z przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich tych ustaw, które zostaną zmienione ustawą o związkach partnerskich nowe okna na nowo na moje oko to jest około setki tak zatem mamy odpocząć od ustawy nie wiem o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców po przez polską agencja kosmiczna ostry kurs kodeks spółek handlowych, ale mam nadzieję, że wiele powodów, żeby jak najszerszym zakresie zrównać prawa związków partnerskich małżeństwa zgadza się zatem mamy bardzo szeroką ustawę, która wychodzi naprzeci w nowości większości postulatów środowiska, które o to o tej ustawie o takich ustawach mówią już od co najmniej 2 0 lat, niemniej jednak należy pamiętać, że pomimo bardzo, że dosyć szerokiego zakresu przedmiotowego nie jest to małżeństwo, dlaczego dlatego, że mamy trochę mniejszy formalizm prawny czy ten reżim reżim prawny jest mniej mnie takie restrykcyjne, ale zawsze zawiera się z wiązek przed urzędnikiem stanu cywilnego składa się oświadczenia uroczyste tak jak przy małżeństwie nawet zgodzą się majestatu chorych nie zawiera ona ważna kwestia symboli mają być świadkowie może być uroczysta ta data ta cała ceremonia czy to też wpisano, więc jeśli chodzi o ten moment ślubu w nowo to jest powiązane żadne nie jest uregulowana dosyć przed przyzwoita, a może i wychodzą i to wychodzi naprzeci w tej potrzeby podziału takiej emocjonalnej czy taki symbolicznej której, której osoby LGBT czy pary jednopłciowe domagają się od zawsze nigdy z tego nie chciało rezygnować pamiętamy te niechlubne projekty ustaw przez posła Dunina, która prowadzi dział wprowadzał jakiś jakieś dziwne konstrukcje oświadczył, że dotrze do roli notariusza ale dlaczego mówią o tym, że nie jest małżeństwem pan tego, że tryb rozwiązywania takiego związku jest n p . mniej mniej uciążliwe jeśli 2 strony w inne mają zgodę na rozwiązanie takiego związku po prostu składają takie oświadczenie przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego przeciwnicy to małżeństwo, gdzie zawsze musi być przeprowadzony proces rozwodowy tak proces proces sądowy to zresztą, by ten proces tzw. rozwodowe rozwiązania związku partnerskiego modne jest przewidziane w plac przed sąd jedynie oraz osób niemal jedno osób nie ma n p. zgody czy tak czy są jakieś ważne problem polega na pieniądzach, bo to, że już romantyczna uroczystość odbyła teraz chodzi o to żeby, żebym z połączy ich majątki jak to jest rozwiązana i AM i czego tu nie ma, bo to też jest ważne jak je jak będzie widziało państwo taki związek 2 osób Otóż tutaj mamy dosyć powiedziałbym takiej liberalne podejście do tego jak 2 osoby sobie chcą uregulować swoje zakres swoich obowiązków i i uprawnień w tym w tym w tej instytucji w tym związku tutaj mamy możliwość ustanowienia między między partnerami wspólnoty majątkowej, czyli składamy oświadczenie o o tym, że osoby chcą tę wspólnotę mieć mogącej wspólnoty nie zawierać majątkowy, więc ma jeśli to do szczęścia nie jest potrzebna w tym momencie, w którym zawierające związek tego tego robić nie muszą się to wraz z każdej z bardzo ważna kwestia czy nowoczesna wpisała do projektu ulgi podatkowe korzystanie z 500 plus korzystanie z rent emerytur po partnerze jak zimno zdałem to znaczy myślę, że myślę, że tego nie ma na, a nawet na pewno w na pewno nie ma tutaj tych przepisów dotyczących podatków, które są szansą dla tych par najważniejsze, dlatego że zaliczenie tak dużym plusem jest zaliczenie do pierwszej grupy spadkowej osób, czyli w dziejach dziedziczymy w pierwszej kolejności łącznie zastępczej zarządzonej jak mówią małżonkowie dobrze byłoby to rozbudować przed przedyskutować dalsze jej, ponieważ dziedziczenia w pierwszej grupie jest z to też bardzo pożądany kierunek natomiast czasami te podatki, które trzeba zapłacić od 3 moc tego tego spadku prowadzą niejednokrotnie to duży problem zaczyna wyprzedawać majątek, żeby móc zapłacić po prostu ten ten podatek zatem kwestie majątkowe są powiedzmy nieuregulowane w całej niezłą stopniu, chociaż można byłoby to modne zrobić trochę trochę lepiej tak jak powiedziałem tak kwestie majątkowe dotyczą także dziedziczenia to jest niezwykle ważny jest podnoszona podnoszone od zawsze, a powiedzmy jeszcze 1 rzecz ważna mamy mało czasu chciałbym, żeby to padło jeśli chodzi o adopcję dzieci tutaj jest wyraźny wyjątek związany z parami jedno kluczowymi, bo związki partnerskie mogą zawierać również pary dwupunktowe, jaki jest wyjątek na remont polega na tym polega na tym, że pary jednopłciowe, a raczej pewne my partner osoby matki ojca biologicznego, a dziecka może to dziecko przysposobić można przysposobić wspólnie tak, czyli mamy tak jak małżeństwo można przy sposobie dziecko do 1 aktem małżeństwo po prostu adoptuje dziecko tutaj musimy tutaj mamy tylko możliwość adoptowania dziecka przysposobienia dziecka tylko my dziecka biologicznego swego partnera, więc to jest pewnie jakiś 1 postulat na przyszłość, aby to uzupełnić więcej kwestii wracam będziemy wracać do tego projektu przyglądać się kolejną kwestią na szkle temu czy będzie można pochować swojego partnera czy będzie miał wpły w na UAM na jego zdrowie na jego leczenie na na wiedzy o jego o jego stanie to wszystko w tej ustawie jest będziemy się temu przyglądać jeszcze o nich dyskutować dzisiaj kończymy Krzysztof Śmiszek z polskiego Towarzystwa prawa Antydyskryminacyjnego był państwa i moim gościem bardzo dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA