REKLAMA

Zabójstwo na osiemnaste urodziny. O karze dożywocia dla młodych zabójców z dr. Teodorem Bulendą

OFF Czarek
Data emisji:
2018-02-16 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
34:01 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studio dr Teodor Bulenda prawnik nauczyciel akademicki dzień dobry witam serdecznie marynarzy pan doktor zajmuje się m. in. badaniem osób młodych osób młodych zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności, dlaczego to jest ciekawe, dlaczego to jest ważne okazuje się, że patrząc na przestępców przestępcy dokonują przestępst w w różnym okresie swojego życia, a te badania, które zostały przeprowadzone kontrole dało się dzień na zabójcach, którzy Rozwiń » zostali skazani na kary dożywotniego pozbawienia wolności do tej pory w Polsce nie było tak pogłębionych badań, które były z różnych aspektów z różnych punktów widzenia doprowadziły do Poznania zarówno sprawców zabójst w, jaki ich motywów sposobów zabijania na temat ofiar tych osób, a także tej kary dożywocia o jeszcze powiedzieć wiele tych badań, które zostały przeprowadzone obejmowało obejmowały około 30 0 dokładnie 2 9 9 sprawców, którzy zostali skazani od 19 9 5 roku, kiedy wprowadzono kary dożywocia w Polsce była wcześniej kara śmierci dla takich, a teraz mamy dożywocie i dobraliśmy tych, którzy zostali skazani do końca 2000 jedenastego roku badania były prowadzone od 2 tysięcznego dwunastego zakończyły się publikacjom 2000 siedemnastego roku i brali udział w różniej uczelni jak i praktycy mam tu na uwadze socjologów psychologów prawników kryminologów, a także biegłych psychiatrów i t d . i t d. a także praktyków penitencjarnych 100 podchodzi również o wykonanie kary dożywocia, więc badania obszernych i wśród tych około 3 0 50 EUR było najmłodszych myśmy kryterium przyjęli ci, którzy dopuścili się zabójstwa przed ukończeniem 20 01. roku życia i zostali skazani na karę dożywocia za luty ciekawy no i tak jak życie każdego człowieka jest interesujące z punktu widzenia nauki tak i tu jest z tym problem wyjątkowo ważny dla nie tylko Poznania naukowego, ale również, aby zapobiegać w przyszłości tego rodzaju zachowanie no i jest pytanie co robić, aby ludzie nie zabijać jest pytanie co robić tymi, którzy zabijają prawda czy stosować tom jak dawniej była kara śmierci wiemy już dzisiaj zapomnieć o tej karze na to co zrobić z tymi dochodzi również o ochronę -li i samego sprawcy, bo też jest problem ich ochrony i ewentualnie wychowanie ich, a także ochrony społeczeństwa jest tu jest bardzo dużo argumentów przemawiających za tym za tym, żeby się tym problemem zająć w, a czy sądzi pan panie doktorze, że nie jest możliwa opcja taka, w której ludzie nie zabijają no, a jest moment widzimy, że ci, którzy zabijają też mniejszości jest ich niewielu tak w Polsce rocznie gdzieś teraz ponad 6 3 zabójców prawda taki ujawnionych zabójst w i wiele tych, którzy nie mają postępowanie karne lub też zostali później skazani za tego rodzaju cień, więc nie jest to Altusa z mrozem stała liczba nie jest on o małym kiedyś była o wiele wyższa nawet przekraczała 1000 prawda tych czynów najbardziej drastycznych zdjęć i pociągają za sobą jej pozbawienie koło życia prawda, więc to są czyny wyjątkowo waga tych czynów szkodliwość tych czynów jest znaczna w porównaniu z listy mieli, którzy dokonują włamań kradzieży pobić i t d . i t d. tych jest w tamtych zachowań jest ogromne problemy mamy często w granicach 1 000 000 przestępst w popełnianych rocznie w Polsce no, więc ta skala jak widzimy jest niewielka, gdy chodzi o zabójcy w rozmiarze w takie badania tych najmłodszych, czyli tych, którzy w nie ukończyli 20 01 . roku życia mogą być ciekawe, dlatego że także, dlatego że mówimy o karze dożywotniego pozbawienia wolności, ale trochę wbre w nazwie przyjdzie taki moment, kiedy te osoby będą mogły się starać o w depozyt przedterminowe zwolnienie warunkowe przedterminowe zwolnienie jak o 2 3 0 albo 4 0 lat moje spory z Żor ustawowo po 2 5, ale niektórym myśmy to w badaniach mieli z nim bić, a niektórzy otrzymali niczym próg przesunięty, czyli po 30 3 5, a nawet 4 5 latach może się ubiegać o warunkowe, czyli mówimy o osobach, które potencjalnie za pomiędzy 2 5 40 lat będą miały szansę powrócić do społeczeństwa aż takich, czyli jeszcze mówimy o osobach 4 5 sześcioletnich albo 60 do analiz w dziale, które będą mogły wrócić do społeczeństwa na to też ciekawe coś się z tymi ludźmi dzieje w izolacji i czy mają jeszcze szansę w ogóle stać się nie ulega wątpliwości im się stwarza warunki, aby te szanse były oczywiście wychowywanie człowieka warunkach więziennych wież oczywiście bardzo ograniczone w porównaniu z wychowaniem w warunkach wolnościowych, ale optymistycznie patrząc na zakładamy, że uda im się jakoś się zmieni swój sposób zachowania swój styl życia no i po wyjściu na dno będą funkcjonować prawidłowo ja już nie chcę powiedzieć ustawowo zgodnie z porządkiem przestrzegać będą porządek prawić duby lub po prostu szanować drugiego człowieka używa nie zabijać prawda nie nie kaleczyć nie okradać i t d . i jest ogromna szansa boli ta recydywa jest morzem wyjścia, bo tyle lat jednak oni tam siedzą te 2 5 3 0 ponad 4 5 lat co jest ciekawe, że mogliśmy również badanie tych najstarszych no nie mieliśmy za dużo tych najstarszych, bo to kilku tylko, że nie chcieliśmy takich co w wieku emerytalnym zostali skazani na dożywocie, ale takiego przypadku nie mieliśmy najstarszy syn nie ukończył 5 0 tego piątego roku życia, kiedy zabijał nie miał 5 5 lat i znaleźliśmy tylko kilku, bo okazuje się, że nie można n p. już tak daje krańcowych przykład wskazać kogoś na dożywocie, kto zabił mając n p. 8 0 lat także daje taki przykład nie można no bo wyszedłby na warunkowy mają 10 5 no, więc cechy Chin to byłby absurd chcielibyśmy, żeby ludzie tak długo żyli, ale okazuje się, że ten film miałby dopiero możliwość staranie się o wyjście z kryminału mając 10 5 lat, więc w tym oni zabijają ludzi z, wbijając mając 8 0 lat nie znam przypadki pracują w biurze rzecznika praw bez ich nawet spotkałem się w więzieniu osoby, które zabijają mając lat 8 0, a nawet więcej zdarzało się, więc co się okazuje sądy normą są racjonalnie postępować no, więc niech nie prowadzą do tego, żeby oferować obecnie niskie kary dożywocia, która by już po nie umożliwiają w powrót do środowiska ludzi wolnych, że w fascynujący stanu w wątek panie doktorze właśnie tego co się z człowiekiem dzieje w za kratkami, jeżeli spędza tam w głosie większość swojego życia, bo jeżeli mówimy o okresie minimum 2 5, a często 30 3 5 lat, a my mówimy o osobach, które znajdują się za kratkami w wieku 1 9 20 2 1 lat to właściwie drugie życie nomen omen przeżywają w odosobnieniu w celi wśród osób na prawie karnym w systemie, który jest inny od systemu, do którego być może zostaną za chwileczkę już dziś już w doświadczenia więzionego nie byli ci, którzy zostali ci młodzi prawda w niektórzy byli recydywistami tam skazani uprzednio byli nawet już jako nieletni niektórzy mieli oferowany orzeczenia n p. środki wychowawcze, a bywało i poprawcze, a zdarzało się, że jej nawet sądy karne ich karały, ale nie mają z tego doświadczenia myślę, że człowiek, gdyby tak Radomska działał rozsądnie i odpowiedzialnie to by nie dopuszczali się tych okrutnych czynów pojazd z wychodzą założenia takiego czy już w tym okres życia w młodości to jest najpiękniejszy okres, jaki może być to on wybrał sobie tą karę dożywocia, bo musiał wiedzieć, że za taki, by nie wiedział to powinien był się zorientować, że za takie czyny dostaliśmy dożywocie no i osłabił maiła to dożywocie wrócimy do naszej rozmowy po informacjach radio TOK FM dr Teodor Bulenda prawnik nauczyciel akademicki z państwa i moim gościem dzisiaj rozmawiamy o młodych zabójca skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności informacji o 1 1 2 0 po informacjach wracamy do programu Owczarek państwo moi goście zdobyli Teodor Bulenda prawnik nauczyciel akademicki mnie pan doktor badał m. in. młodych zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności od roku 1 900 10 09 . do 2 000 11 11 . i czego się po błędzie panie doktorze no i można było się dowiedzieć się kim byli zabójcy co ich cechowało z jakich rodzin z jakich środowisk pochodzili w jaki sposób czym się kierowali zabijając, jakie były motywy ich działań w w jaki sposób zabijali miejsce, w którym zabijali kogoś zabijali, kto był ich ofiarom, a czym się kierował rząd wskazując, iż na tak długie kary mianowicie kary dożywocia tych wątków takich ważnych dla nich, jaki dla naukowca było wiele myślę sobie, że tak jak jest w pierwszy część naszej rozmowy pytałem czy można wyeliminować z zabójstwa w ogóle ze społeczeństwa nie wiem czy 3 3 czy odpowiedź twierdząca, bo w do końca się nie da tak ale, ale być może można ograniczyć patrząc n p. na inne problemy, które występują w środowisku czy w rodzinie właśnie osób, o których pan mówi, bo gminy, jeżeli chodzi o bardzo wysokiej odsetek to jedno z problemów jest ubóstwo, bo problem alkoholowy w rodzinie tak czyni, czyli właściwie wydaje się pewne czynniki, na które mamy wpływ oczywiście nie ulega wątpliwości, jeżeli byśmy popatrzyli na tych warunki, w których wychował się ten młody człowiek prawda tam jeszcze dochodzi również przemoc w rodzinie narkotyki alkohol i samobójstwa zależność ojców no właśnie tych czynników nie korzystnych dla wychowania młodego człowieka, a nawet niektórzy, którzy byli w pełnej rodziny tam różne opowieści przeł dodał, że punkt funkcjonuje Andrzej na brak było jednak zainteresowania dzieckiem i jego wychowanie, więc nie wszyscy byli z tych patologicznych rodzin, a mimo wszystko dopuścili, ale to miało związek również z tym, że często to byli sprawcy, którzy nie przykładali się do odpowiedzialnego swojego życia psujemy życiorysie mianowicie, że skończyło bardzo wielu ponad 50 % skończyło podstawówki tylko kilkunastu miało zawód mieli problemy 1 3 miała problemy w szkole powtarzało klasę szkolny prawda, więc tego rodzaju problemy również nie tylko środowiskowe, ale również ten brak jakiejkolwiek pracy nad sobą tego młodego człowieka doprowadziło do tego, że w dopuścili się przez ten kryminologii jest też taka koncepcja jak już ktoś się czy powietrznej na drogę przestępstwa i parking wymiar sprawiedliwości czy też sądy zajęły się nad sobą to trudno wyjść z tego nurtu i pozostaje się w tym wszystkim prawda wtórna dewiacja mówisz o tych, że wtórna albo też niektórzy się uczą tego jak tylko dziś mamy tu wielokrotnych również zabójców tych młodych proszę zwrócić uwagę tym 8 1 ofiar 5 0 sprawców jest z nich, którzy dopuszczali się przestępczy no gdzie kiedy niejedna ofiara była nie wiem czy, a co więcej mamy wielu samodzielnie czy pojedynczą, a niektórzy są współsprawcami współsprawcami młodszymi od siebie albo rówieśnikami albo starszymi po i tu może powiedzieć, że jest ateistą, a że może, gdyby był sam sobie nie zabił, ale zabił, bo po mieście obok siebie miał innych rynna jest pierwszy jedno bardzo ciekawe rzeczy, dlaczego nie zabijali bylibyśmy sami zadali pytanie, dlaczego nie zabijali były różne motywy Ada takim motywem to już często zresztą był, ale również o usunięciu świadków da, jeżeli dokonuje włamania albo też robię napad na kogo misia, a obrabował go, a po nie chce mieć świadka tego zabija brat dają oni tak to robili, ale równie wysoko jest ciekawość zabawa albo brak motywu no nie ulega litości tak tak, ale również seksualne to mieście są inne motywy, ale to, o czym pan mówi to jest bardzo ciekawie nieracjonalne jest taki stan na pewno się nad tym, ale ten opis, kiedy jechał młody człowiek gdzieś tam na ryby i ich po drodze spotkał matkę z dzieckiem w parku niż to ni zowąd prawda zabił matkę i to dziecko nadaje i trudno było wytłumaczyć, dlaczego to zrobił niektórzy to zrobili dla zabawy niektórzy dla ciekawości n p . i mody 1 człowiek chciał wiedzieć jak tylko na człowieka dziś duszony i ten sam człowiek potem zabił Eryk był ciekaw jak wiadomo, że będę dźwigał prawda jak on umiera taki człowiek, więc ani, kiedy był to prezenty dla innych kolegi, który skończył 1 8 lat panie doktorze jak jakąś szansę powrotu do społeczeństwa osób, które spędziły albo albo gdy spędzono mówimy też tak było po czasie któryś jeszcze dzieje z za kratkami 2 5 3 0 3 5 4 0 lat jak co powiedzieć my dajemy szansę to znacie państwo daje szansę tym młodym ludziom i nie dałoby szanse, gdyby orzekano bezwzględną karę dożywocia takie, choć nie ma możliwości opuszczenia już więzienia, czyli nie ma bankowego skoro jest warunkowe zakładamy, że on się jednak zmienić prawda i będzie mógł już tylko obywatelem taki bardziej akceptowalny prawda nazwijmy obywatela człowiekiem dobrym człowiekiem tak zakładam, iż możliwość dziś pracuje nad nimi w zakładach karnych jak byłby polecał, gdy słuchaczom to książka, która się okazało mama ponad 7 5 0 stron i po dotyczy właśnie w nich skazanych na karę dożywocia jest to fajny tytuł zabójcza jego zbrodnia Ikara i w tej książce można się dowiedzieć m. in. o tych ludziach i dających szansę, ale jest ciekawy sądy, wymierzając karę bardzo często podkreślały o dziwo w stosunku do tych najmłodszych, bo przepisy mówią, że pierwszą rzeczą jest ich wychowanie nie powinno się długi Karin dawać to są młodzi, ale sądy to w tym wypadku na nie miały wyjścia patrząc na okrutne zachowania i dawały im pewny tej surowej ton taką usługę ową karę, ale uzasadniają, że trzeba niektórych wyeliminować ze społeczeństwa eliminacja była tą wiadomością ani wychowanie, mimo że priorytet w stosunku do mody jest ich wychowanie nie sądzę, że wielu odmian doświadczenia z więźniami, bo przecież te orzeczenia rząd władza po rozwodzie no 5 5 0 lat 8 0 8 Aldona do niedawna przecież jeździłem po zakładach karnych i widzę, że wiemy jedno się zmienia to niemożna powiedzieć, że w każdy, kto tam jest więzieniu już jedno jest na straconej pozycji, a czy da się uchwycić moment, w którym albo powód, dla którego tworzy się zmienia nowo mówimy o osobach, które nie ukończyli 20 01 . roku życia, które spędzą 30 3 5 lat, czyli właściwie wyjdą tak to tkwili przed emeryturą ci niektórzy, bo tak 2 5 są to nie utrzyma to co pan zwrócił uwagę 4 5 prawda to jest jak ten został skazany mając 2 0 to 40 miota się przed dniem jest jak do setki to ma szansę tyle lat już życia ja chcę powiedzieć i ponieważ społeczeństwo się zmienia ubóstwo też już, jeżeli nawet powodem ubóstwa prawda no i zmieniają się warunki, do których on trafi po tym czasie miejmy nadzieję, że nie pozytywne będą warunki dla niego, że on po wyjściu jednak zamiast zabijać kraj się bić się narkotyk Zobacz czy picie będzie robił coś sensownego w swoim życiu w jest szansa jest szansa dla po to mamy wychowawców psychologów w zakładzie karnym, którzy no i duchownych, bo przecież ta warstwa duchowny jest duch Whole tego moralnego i religijnego wychowania troszczą się mieści prawda w tym katalogu, że trochę się sobie, że to, że to jest ryzykowne, bo jeżeli pan spojrzy na stary testament to tam właściwie ten stary testament, choć czeka tkwią w noc pani jest, ale ich silną uczelnię pokazuje starego testamentu jest celowe będzie dużo jest tak mały Rzym radykalnych rozwiązań problemów jasny nawet w jej pobliżu raka uczuć ręczyć prawda mój tradycyjny kanał już nie mógł wycinać cały naród istnieje rów no tak jest często się zastanawiałem, dlaczego ja, który zezwalał NATO albo, że to obok i albo umówił się przebijać służby traciły, więc spokojnie prawda albo, że nie bój się ja jestem z tobą masz tam rzeźby ani zostawić kamienia na Kamieniu nie został kamień kamień w awansie, ale zawsze niech wyłączy na podstawie starego testamentu oczko nowego jak masz twarz dostanie miasto i drugich, chociaż to też tego, żeby to zrobić to trzeba być naprawdę silnym człowiekiem pod względem moralnym, a być może jest religijne, a czym w w tych badaniach obozach to osoby, które zostały skazane po 19 5 9 uczciwość wierzy, że po dziewięćdziesiątym piątym po dziewięćdziesiątym piątym, ale przed 20 1 1 brak ne Ross jest ponad 40 0 realnie najmłodszych, ale w ogóle tych na dożywocie zaznaczono, że kredyt w 2 2 5 rok rocznie skazywanych tak mniej więcej na kary dożywocia, czyli jest ponad 40 0 obecnie co udało się właśnie spędzić czas czy poznać z osobami, które już mają 2 3 latek z żalem, ale oczywiście nawet z tymi, którzy się, że mają więcej, bo proszę zobaczyć pięćdziesiąty piąty, a teraz mamy osiemnasty to oni już tam siedzą bardzo za niedługo niektórzy będą się zbierać do warunkowego przygotowywać nosi wąsy posadzi handel odzieżą żonie i lepiej się zachowują moc tych, którzy są skazywani na krótkie kary pozbawienia wolności pewnie już zarabiają mniej są uciążliwi wydawać, by się mogło bardziej dbają o siebie trudno do tego wątku panie doktorze powrócił po informacjach informacje o 11 40 już kilka minut dr Teodor Bulenda prawnik nauczyciel akademicki z państwa miłym gościem rozmawiam dzisiaj o młody zabójca skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności informacje o 1 1 4 3 studia doktoranckie Teodor Bulenda prawnik nauczyciel akademicki rozmawiamy młody zabójca skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności to, że pan także z osobami, które już za kratkami spędził 2 3 lata, ale nawet niektórzy jak jeszcze był ten okres 2 5 już wcześniej później kara śmierci to nawet z tymi, którzy zostali skazani na karę śmierci także miałem okazję z tymi, którzy długie terminy i chcę powiedzieć, iż wyróżniają nie tylko o tym czy innymi wysokością kary, ale również sposoby zachowania i układania sobie życia za murami więzienia oni bardziej troszczą się o siebie, a niekiedy mają zerwane więzi rodzinne, jeżeli zerwane to robisz wszystko, żeby nawiązał też więzi rodzinne dojazd niekiedy trudne, jeżeli ofiara jest z jego rodziny prawda wnuczka zabił matkę zabił dziecko ojciec zabił już żony konkubiny na lata więził są dosyć trudne, ale są tacy, którzy zmieniają się pozytywnie i w zakładzie karnym, ale układają sobie nie są uciążliwe mówi na początku niekiedy mają status niebezpiecznego, a pan się okazuje po zmianie dostaje się do celi zbiorowej bardzo często nadział nazwijmy go normalny zwykły na ich uczą się pracują, ponieważ teraz problemy z pracą nad tą nie mają jeszcze tyle lat, więc nie muszą tam 6 5 zloty pracują lepiej jak pracuje człowiek niż dziewczyny promowali często w cenach zamkniętych, bo są w zakładzie zamkniętym ci skazani, a jeszcze mamy typy półotwarty otwarty tam dziś nie ma no, chyba że po skandalach uda mu się wyjść tam w po tych 2 5 latach idzie na moment wrócić mają 2 5 do popisu na stół mogą podbić półotwarty wiodła od czystego powietrza wynika, że dług o karalne sprawia, że człowiek staje się lepsza, a można stać się lepsze mierzyli się nawet na krótko, jeżeli się chce, ale oni grają, żeby siedziała realnie wpływa już bardzo ja muszę być ono często przeraża nawet zrobiłem badania kiedyś, bo te badania dogmatem dożywotnich robią z 2 liczne i koleżankami z uniwersytetu Warszawskiego z panią falisty jest paniom, a rano Klimczak i Liliana Klimczak nie wiemy, czyli takie stanowiliśmy Dodzie tylny most na serio takie technologie, a to okazuje się, że po nie ulega wątpliwości można dojść do wniosku, że ci, którzy długie kawiarenki dziś wiem również na temat zabójców bardziej się starają mu o to co, żeby być dobrym, a ja jeszcze robiłem badania na temat oddzielnie czegoś obawiają więźniowie przychodzą do kryminału na bardzo często bali się, że jak wyjdzie to nie będzie miał prac nie będzie miało warunków, by go nie przyjmą w tych warunkach wolnościowych ten wyrok akceptować zerwane będą więzi rodzinne, a tu nie ulegają presji często zrywać więzi rodzinne nawet małżeńskiej innym bo, która żona będzie czekała 2 5 kultura no daj Boże, żeby taka grupa, ale PiS to tu szukać ze świecą realizowaliśmy rozmowa panie doktorze i przyjazdach po, do której miał 2 5 lat odwiedzać męża za kratami no oczywiście może spłodzić dzieci album przychodzą do kryminału miał te dzieci no to przyjadą do niego, kiedy już będą mieć sporo lat na ich określenie rodzaju, kiedy nie jest potrzebny w domu do osiemnastego roku życia wykonywać swoje dzieci to siedzi prawda i w teście bez perspektywy może skończyć życie mają 4 0 zaczynać odnowa na warunkach wolnościowych nie jest takie łatwe jak co powiedzieć nie są przegrani daje się wody to się obawia, bo jestem słaby, żeby wprowadzić dla elit tych, którzy w celach seksualnych chodzi o tych małoletnich prawda gwałt co mi, zabijając pedofilowi Zagraj, żeby w dacie Ankary bez szansy wyjścia bezwarunkowego sądzę, że to jest zły pomysł już tak na marginesie dodaje no proszę wyobrazić sobie, gdyby ten człowiek teraz kaleczył zabijał za murami, jaką karę jeszcze dać przyszła dożywocie w, czyli ta marchewka gdzieś tam grono jest i powinna być to wiele dla nich zbyt pani coś się rozmawiamy o pana badaniach dziczy waszych badaniach dotyczących młodych zabójców skazanych na karę dożywotniego pozbawienia wolności, ale panu też udało się rozmawiać z tymi najstarszymi nad najstarszymi było ich niewielu, ale chcę powiedzieć, że to są ci, którzy je dopuścili się okrutnych przestępst w niektórzy wiele tam ofiary mieli oczywiście 1 lot prawie, by skończył spełniałby to kryterium 50 lat, bo tam zabrakło miesiąca, ale on zabił rodzinę pięcioosobową i był takim twardzielem wypowiedział przestępczą pytano go jeszcze żył, bo to jest 1 z nielicznych tych, którzy dożywocie mieli Umar także rowerami tak im i pytano go jak by się zachował, gdyby i jeszcze raz był w takich warunkach zabiłby tych dorosłych liczba skok ruszać no, więc też chciał powiedzieć, jaką postawę ma człowiek, który ponownie, by i, żeby powtórzył to wszystko no to, ale ci co nie udało się resocjalizować, czyli oni już danie dnia nie siedział do końca, bo było, bo umarł ponownie halę, gdyby może do końca może być przekonana, że nie wolno zabijać i nie ma sensu prawda trzeba szanować życie drugiego Czech już tak na marginesie chcę powiedzieć, że nie bez względu NATO jako okrutną rzeź była naprawdę w sposób okrutny niektórzy ci młodzi dziwiłem się, że nawet tym, który skończył 18 1 dzień, bo to co byli i 2 dni co sąd podkreślił, gdyby ich zabił, bo to w uzasadnieniu bowiem wcześniej 1 dzień 2 dni to brzmi dożywocie no ale on dość pozna tę przedziwną oraz honor powinien tak napisać co wiemy co się zdarzyło miały być, że w ogóle nie pachnie zabić, ale on powiedział, gdyby ten dzień 2 dni tony, a takich było kilku czołowych zabijali po ukończeniu na dzisiaj urodziny jutro zabił prawda no, więc to jest ten dramat młodych ludzi zastanawia się 3 programy resocjalizacyjne to są programy, które się da się zaplanować tak ułożyć zmyślą o dwudziesto dwudziesto 5 3 0 letnim pobycie tego na takich programów nie znam w ogóle, a te, które się robi to się robi dla niezbyt aż takiej perspektywy na 2 5 czy ileś tam lat jeszcze kilkudziesięciu lat ja mam krytyczny stosunek do programu może teraz coraz lepsze się tam formuje, ale kiedyś taki program polega na tym przeczytaj koło książkę prawda, że referuje i t d. tak teraz już psychologowie Wilków to więzienie w szkole zarówno tych wód początkowo było prawda liście sprawdzało co pół roku trwały tam czas pełnił tę w 2 lat domowej nie ma na ten cel rząd tak to było, ale chcę powiedzieć teraz już te programy mają większy sens, ale nie słyszałem nie znam takiego programu, który by taką perspektywą był dość szybko mówi się w kryminologii, a także jej penitencjarnych z życia, by zacząć już wie i dbać o to od pierwszego dnia uwięzienia trzeba dbać o to bliską perspektywę, że przygotowujemy go do wyjścia z lotu przygotowuje się do wyjścia nawet jak powiedział już 4 5 lat dla niektórych praw do Noto trzeba być jasnowidzem jak się to wszystko potoczy i taki program włożyć to trzeba być genialnym tu nagrody Nobla można dostać się taki skuteczny program taki efekt jest program napisze dla takiego człowieka, który 4 5 ma siedzieć pod nie sprzyja sprawdza czy tym działa program był efektywny, a Jaknie to co sporo też powrót do istnieje niezdrowo nie można ich badania były pod kierunkiem Andrzeja Rzeplińskiego on był po meczu dawcą gruzińskiego prof. Andrzeja Rzeplińskiego w tym chce podzielić zaznaczono, że to on sam zaznaczył, że w 2 nie otrzymało zabiło Dukli 2 sprawy miało podjąć sprawy i dróg nie było leśnej, czyli jak nie wyłącznie tu o dożywociu itu dożywocie to perspektywa ubiegania się o warunkowy jest jak będzie 3 rok 3 i pomoc w 2 wyroki w sumie 5 0 lat 2 5 2 5 ubiegania się jak w stanach, które idzie w kierunku Ameryki Donalda to szybki, ale to ma sensu, bo jak w dobroci państwo daruje mu Stolat to niesie te 20 0 MAH tak było z Mansonem m. in. też prawda jest inny Wilno, ale też zawsze nadzieja jest on już prawdą demony nie zwalnia się jest od lat to w rękach wierzyciela no był maturze, ale to 900 coś się żyło to znaczy zawraca do starego testamentu w Chinach w NZOZ na arenie, ale ich żyjemy dłużej, bo średnia życia w Europie jest ponad 8 0 średnia, a 2 5 0 średnia ma być 100 lat, więc proszę wyobrazić jak głośno nie mówi, bo ZUS po prostu jest za mało władzy rozprawiamy na uwadze małżonków, którzy szli w głowach w 2, żeby być stąd niemożliwe jest ona 1 zaletę uczciwość małżeńską z tylu latach 80 dla znalazcy oraz być wiernym tak to już to jest dramat, który toczy się jednak więzieniu, tym bardziej jednak jak niedawno czytałem bardzo ciekawy artykuł, że w Bytomiu też zdumiało, że największą dolegliwością, gdy ktoś tu nawet w Mass mediach, choć największe dolegliwości już nie zaspokojenie w tej potrzeby seksualnego popędu seksualnego za murami, chociaż myśmy zadowolone dla nich za murami też rozmawialiśmy teraz stworzyli warunki, że mogą być widzenia intymne prawda i to jest tam już mają teraz inne możliwości KON on pozostający wskazanie czy i skazany szczytu 1 2 goli dla osadzonych, którzy mają partnerów i partner w pawilonie także my uważał mnie nie małżeństwo konkubinat, a tak najgorzej jest konkubinaty ustalić od kiedy jest konkubinat prologu są więźniowie, którzy mówią ja mam konkubent chciałbym z nią tam jest to widzenie intymne ponownie ARM pozostaje w związku małżeńskim, a wielbili krótko znaczą, bo jak siedzi w kryminalnym wybierać czy żona czy kochanka czy można mnie nie w tym wypadku albo albo na dno nie ma tego faktu, iż są państwa jest problem od kiedy konkubina prawda to się nazywa wspólne pożycie i t d . na Litwie jak można, by wspólne gospodarowanie ustalić 1 2 3 dni, ale znam już jestem w konkubinacie, jakkolwiek myślę o tym, żeby pozostała, jeżeli jest dobra pozostała ze mną dłużej trudno to są trudne trudne w bardzo trudny trudny jak może powiem tak trudny dla ich samych to, żeby w tych warunkach się zmienić nie jest łatwo trudny dla funkcjonariuszy, bo muszą się uporać z tymi ludźmi oni się często zmieniają, a on ciągle siedzi prawda już funkcjonariusz będzie miał, zanim on wyjdzie Dobrzyński funkcjonariusze ich winni firmy pracownicy cywilni psychologowie, gdy organizacje pozarządowe, które mają styczność tym, ale również całe społeczeństwo to nie jest takie proste nie mieć ten z takich sprawców odbywających kary dożywotniego pozbawienia wolności kiedyś nie było panie doktorze, gdzie będzie można się z tymi badaniami zapoznać z mojej Alma już jest książka jest już na półkach w księgarniach jest to powiedziałem wydawnictwo DK pod redakcją ucieka od torów Andrzeja Rzeplińskiego marinie Łacny i pani Marii Richard był Ława ta nie jest bardzo cenna obszerna wieloaspektowa i biegli psychiatrzy ja mówię o tym kto tam brało w nim marzenie wszystkich wymieniłem, ale warto ją nabyć ziemię pokazało życie również życie za murami, ale również życie, kiedy ludzie w różnym wieku życzę sobie jak to powiedzieć czy ich nie, żeby ta książka działała w ten sposób, że trzeba się bać w życiu ona ma pokazać, że są ich najlepsi i dobrzy i zasługujące na szacunek i tacy, którzy mają w nosie porządek drugiego człowieka szacunek do niego, którzy są w stanie zabić drugie często jak pan zwrócił uwagę z błahego z błahego również powodu bardzo dziękuję panie doktorze dr Teodor Bulenda prawnik nauczyciel akademicki u państwa mają gości dziękuję serdecznie dziękuję bardzo informację Radia TOK FM już za kilka minut po godzinie dwunastej po informacjach popołudnie Radia TOK FM i Maciej Zakrocki dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara amant czystością przekazu w czuwał Adam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA