REKLAMA

Komu potrzebna jest dyrektywa ds. pracowników delegowanych?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-02-16 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
25:05 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Maciej Zakrocki dzień dobry zaproszą na popołudnie Radia TOK FM, którą się za powolność państwu rozmowę o w dyrektywie o pracownikach delegowanych, bo jeszcze niedawno rozpalała dyrektywa emocje do czerwoności w całej Europie w Polsce również, a on właściwy jakoś sprawa ucichła, ale jest pytanie coś z tą dyrektywą dzieje zapytałem panią est wręcz, która jest wiceszefową Europejskiego komitetu kont Europejskiej Konfederacji związków zawodowych to jest taka Rozwiń » organizacja, która z obowiązku śledzić cały proces legislacyjny w instytucjach unijnych coś z tą dyrektywą jedno posłuchaj na w koszcie magazynu jest pani jest wręcz sekretarz Konfederacji innych europejskich Konfederacji związków zawodowych grafen grafen w moje pierwsze pytanie dotyczy pracowników delegowanych, którzy jakoś zniknęli z pierwszych stron gazet w Polsce to ciągle ważny temat różnie widziane w zależności ktoś wypowiada w każdym razie dyskusja się nie skończyła, a dominuje pogląd, że dyrektywa spowoduje trudności dla polskich pracowników, a synka władzy i się my w no myślę, że ten temat nie jest już obecnych w czołówkach mediów w Europie, bo mówienie o eksploatacji ludziom pracę nie jest specjalnie popularne były tymczasem szczególnie wobec pracowników z Europy wschodniej naprawdę można mówić o eksploatację minister i występują w niej 2 rodzaje pierwszy, gdy pracownik n p . z Polski idzie do pracy w Irlandii i tam pracuje, a to jego pracodawca płaci mniej niż Irlandczykom ani z jak druga forma eksploatacji występuje wtedy, gdy irlandzki pracodawca otwiera firmy w Polsce i z niej też płaci mniej niż 8 GU dla Steel to są właśnie te 2 powody, dla których my domagamy się w tej samej władzy w Europie niezależnie, gdzie pracujesz dostajesz uczciwe pensje i w tę uczciwość znaczy taką, że nie dostajesz mniej niż inny pracownik pracujący obok siebie swoje znaczy też, że nie zgadzamy się na sytuacje, kiedy pracodawca w Irlandii może pracownikowi z Polski i płacić tak wyraźnie mniej niż Irlandczykom byli bliscy, bo on kiedyś wróci do domu nawet jeśli zgodzimy się, że koszty życia w Polsce są niższe to taka dyskryminacja w zarobkach jest niedopuszczalna i niestety pracodawcy tak postępują, bo mogą oni muszą liczyć się ze związkami zawodowymi kraju pochodzenia pracownika nawet jeśli formalnie zapewniają, że to robią i to mocno osłabia zdolność takich pracowników do walki o swoje prawa swoich cierpień dlatego dyrektywa o pracownikach delegowanych jest tak ważna, bo prawnie zapewnić taką samą płacę 2 dyrektywy Sand Point i kozy głos Chang z ND hand sobie Polskę i coupé, ale politycy w tym polskiego rządu mówią, że dyrektywa zabija konkurencyjność polskich firm, czyli w efekcie jest szkodliwa dla pracowników na zagranicznym rynku to 1 argument, a drugi, że dyrektywa zabija 1 zwartości w unii Europejskiej, jaką jest swobodne przemieszczanie się towarów ludzi i usług i Anny a gdyby wysłannicy PDA, których wykaz ani nigdy mnie te argumenty nie przekonywały znam wielu polskich pracowników, którzy są parą pracują i nie muszą konkurować z niższym wynagrodzeniem to wręcz uwłacza, gdyż twierdził, że jest ich przewagą jest fakt, że biorą mniejsze wynagrodzenie i to nonsens to nieakceptowalne nieuczciwe niesprawiedliwe nie może być wynagradzany za to, skąd pochodzisz, ale za to jak pracujesz i dlatego prawo do tej samej kładce jest tak ważne, więc ja odrzucam ten argument ten pracodawca nie może mówić do pracownika słuchaj trzymam się bogaci mieli zapłacić to jest właśnie eksploatacja i prawo musi to zatrzymać ich tyle z pań zgadzam się, że ważną wartością Unii Europejskiej jest możliwość wyjeżdżania niż szukanie pracy za granicą, ale też nie może Europa traci z oczu i przyczyn tego zjawiska, że ludzie jeżdżą za pracą tak jest w Europie musimy pamiętać o wrogu przyzwoitości, a on wskazuje wyraźnie, że nie można pracownika rzucać na pastwę losu kształt, a jego konkurencyjność nie może polegać na jego niskim wynagrodzeniom niższych standardach zatrudnienia opieki zdrowotnej czy bezpieczeństwo pracy byłych, a także nierównego traktowania ze względu na płeć i takie elementy konkurencyjności są niedopuszczalne ona powinna dotyczyć produktywności kreatywności lepszego świadczenia usług dla konsumenta byczej Annie niższego wynagrodzenia został apel SLD z wody kostiumy no wał na planie klipu tańczyłem, a ci w noc tyle pań jest wnętrze teraz chciałbym spytać naszych gości tutaj w polskich w studiu w Warszawie z pani dr Monika Gładoch ekspert w organizacji pracodawców pracodawcy RP dzień dobry dzień dobry, a w naszym studiu w Gdańsku pani dr Ewa Podgórska Hakiel doradczyni NSZZ Solidarność tym dobra to może najpier w zapytam panią dr Monika Gładoch, a u nas myśli pani, że rzeczywiście przestaliśmy rozmawiać w dyrektywie, ponieważ trochę wstyd widzimy się tego terminu eksploatacja pracowników nie uzupełnienie jest wręcz przeciwnie w tej chwili w dobie rynku pracy pracownika w rynku pracownika coraz częściej się postuluje rozszerzenie naszej ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług taki kluczowy problem myślę, że moja koleżanka z Gdańska o tym, powie to wyłączenie spod działania ustawy przede wszystkim przewozów międzynarodowych, o czym, o co zabiega mocno Solidarność i stara się włączyć w ten nurt delegowania również tę specyfikę wykonywania usług poza tym już są już jest pierwszy zarys inne ustawy zmiany ustawy o czasie pracy kierowców przez ministerstwo infrastruktury, które stara się dostosować przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z przyczyn, mówi że rozmawiamy w tej chwili w takim szerokim pojęciu delegowanie było formalnie rzecz biorąc kierowcy transportu Międzynarodowego są z tego 5 wyłączeń przynajmniej w naszym prawie krajowym ten materiał, który przed chwilą mogliśmy usłyszeć on też raczej nawiązuje do delegowania w takim potocznym znaczeniu, bo dyrektywa z dziewięćdziesiątego szóstego roku Penn bardzo precyzyjnie określa pracowników delegowanych i nie tak szeroko przy czym chciał tutaj nawiązać, że faktycznie w pewnym okresie związki zawodowe straciły trochę jak chodzi o prawo związkowe na rzecz swobody i inne świadczenia usług to jest kwestia tzw. traktatu traktatu Lassalle, czyli 4 orzeczeń, które dały prawie o ryczałcie jednak zasadzie swobody swobody świadczenia usług i niższy prawom pracowniczym, kiedy okazało się, że nikt nie może zmusić pracodawcy w innym kraju do negocjowania warunków pracowników delegowanych podobnie jak własnych to była taka dosyć nietypowa sytuacja, której do tej pory darować sobie nie mogą związki zawodowe po to, oczywiście teraz głos związków zawodowych przy tym, że oczywiście też bym prosił, abyśmy może nie, bo dla słuchaczy to może być już właśnie dla nieprecyzyjne pani Elżbieta w tym OJ, orientują, że dziś możesz skupiali się oczywiście na tych pracownikach delegowanych, a więc tych, którzy pracują wiele miesięcy jako osoby wysłane przez firmy z danego kraju do pracy w innym w innym państwie bardzo proszę ja może rozpocznę od tego co na początku państwo przedstawili wypowiedź pani Ester lęk, dlatego że Mac to pytanie czy nam w ogóle kwestia dyskusja na temat delegowania czczona ucichła czy nie to tak naprawdę wydaje mi się, że ona nieco rzeczywiście ucichła, ale to, dlatego że jak pewne kwestie zostały już przesądzone przed wszystkim została przesądzona kwestia tej równej płacy, a o to zabiegali przede wszystkim pracodawcy, dlatego że na naradzie ministrów unijnych gminy Drawsko podjęta została decyzja, że ta równa płaca ona będzie dotyczyła pracowników delegowanych stąd też, że tak powiem coś zostało przesądzone na powiązania naradzie z października ubiegłe albo tam tak tak jakby to jest 1 rzecz druga rzecz, której wspomniała pani prof. Gładoch, kto tutaj właśnie kwestia wyłączenia z zakresu ułomne ustawodawca w rwaniu pracowników transportu pracownik transportu Międzynarodowego to jest rzeczywiście istotna kwestia to będziemy zabiegać, ale ja jednak właśnie jeszcze wrócę Ernest w ogóle ogólnie do pracowników delegowanych, dlatego że mamy ten temat jest wielo wiele w aspekt to wy oni z tym trzeba go rozpatrywać w kilku obszarach, bo rzeczywiście to jest bardzo skomplikowana kwestia GIIF dla nas dla związków zawodowych taka ataki główny problem, jaki dotyczy pracowników delegowanych jest przede wszystkim brak informacji brak informacji dla tych pracowników, którzy wyjeżdżają zagranicę pan redaktor powiedział, że test na wiele miesięcy niekoniecznie, bo pracownicy delegowani wyjeżdżają czasami na 2 tygodnie prawda jest umowa między kontrahentami w ramach miesiąca wygasła chodziło mi o rozróżnienie, że kierowca jedzie 3 dni 3 4 przez jakiś kraj i tam były kwestie związane z jego prawami, że tak powiem delegowania, a tu jednak o samo delegowanie może trwać i 2 i rok 2 lata prądu im pomóc, więc w tym właśnie rozróżniamy tak powiem pracowników delegowanych pracowników, którzy nie są pracownikami mobilnymi transportu Międzynarodowego komisja Europejska, choć nie wielokrotnie już potwierdziła, dlatego że Jeża do Brukseli interesuje się z tym pytam przedstawicieli komisji Europejskiej potwierdzają mi za każdym razem, że pracownicy transportu Międzynarodowego to pracownicy delegowani stąd te skierowane zostało pismo, bo krajowa sekcja transportu drogowego chciałaby mieć MCK transportu drogowego chciały mieć informacje na piśmie ze strony komisji Europejskiej, że to delegowanie rzeczywiście obejmuje transport tego, że delegowanie w dyrektywie nie obejmuje tylko transportu Morskiego dna kierowca to nie jest marynarz i że tak powiem one w podlega pod rynnę pod tą dyrektywę, a Polska wyłączyła wyraźnie w ustawie o delegowaniu pracowników transportu natomiast ta sprawa pracowników trans transportu drogowego ona jest rzeczywiście skomplikowana i komisja przygotowuje pakiet mobilności, w którym będzie rozstrzygać pewne kwestie, które w tej chwili trudno trudno jak by jednoznacznie stwierdza ja zaś mają być wynagradzani ta jest w takim razie właśnie my to dzisiaj o dużym kraju, a wrócimy do tych dłużej pracujących pracowników delegowanych po informacji w TOK FM Maciej Rekowski witam ponownie rozmawiamy dziś o losach dyrektywy o pracownikach delegowanych w studiu w Warszawie pani Hanka prof. Monika Gładoch ekspert pracodawców RP w, a w studiu w Gdańsku pani dr Ewa Podgórska-Rakiel doradczyni NSZ Solidarność i wreszcie chciałbym zapytać w po tym co usłyszeliśmy z Gdańska żywości tak kwestia tej samej płacy za tą samą pracę w tym samym miejscu to jest już sprawa rozstrzygnięta 3 załatwiono stało się to w październiku ubiegłego roku rada ministrów zatrudnienia przyjęła tą dyrektywą zresztą przy sprzeciwie m. in. Polski co na to pracodawcy czy to rzeczywiście dalej z naszej stronie jest jakiś postulat nie do przyjęcia, jeżeli wprowadza się prozą przez fakty dokonane, ale też trudno z tym polemizować myślę, że w związku z tym co zostało ustalone będzie kolejny problem interpretacji znaczenia kogo konkretnie szkół w dyrektywie jest tu wiele określeń niesprecyzowanych bliżej tego co łatwo wyjaśnia, ale liczba spraw rozstrzyganych przez Trybunał w związku ze stosowaniem dyrektywy pokazuje jak róż w różnych krajach przedsiębiorcy starają się jednak uciekać od tych przepisów tej chodzi o koniecznie Polska wiele rzeczy dotyczy n p. Niemiec m. in. też Dalia zużyto no bo to dla słuchaczy jest zawsze tak, aby rząd stąd jest dla wszystkich bardzo jasny komunikat Polski pracownik, który będzie pracował na budowie we Francji będzie stał obok swojego kolegi Francuza, bo obaj będą układali cegły litej i mają zarabiać tyle sama zrobić dla samych róż, a my mówimy my w sensie, iż strona rządowa, ale też organizacje pracodawców no tak nie może być dziś nowo właśnie, bo to wcale nie jest dokładnie to samo tak jak powiedziałam przed chwilą trudno polemizować z tym co zostało przesądzone, chociaż nie byłaby też taką optymistką jak strona związkowa, że to wszyscy wszystko ustalone, ale nie będzie łatwą w związku z tym moim zdaniem być pracownikiem delegowanym, bo okaże się, że nagrali ich liczba spadnie w związku z tym, że ci przed przedsiębiorcy nie będą już podpadać pod prąd dyrektywy może do tego dojść po prostu może dojść do ograniczenia liczby pracowników delegowanych przez to, że przedsiębiorcy będą od tej dyrektywy uciekać w różny sposób w pani dr Ewa Podgórska-Rakiel czy pani podziela taki pogląd, że to tą naszą własną konkurencyjność możliwość pracy w państwach bogatszych Unii Europejskiej mocno osłabi nie wydaje mi się nie wydaje mi się razem jak Belgia rozumiem to obawy pracodawców no ale tak jak pan redaktor powiedział mu dyskrecja na różne płace, a tym samym stanowisko to jakby to jestem na takie podstawowe postulaty jednak mogę związkowe, aby ludzie zaczęli równo, bo jeżeli pan redaktor zakładając, że miałby pan umowę o pracę i był delegowany przez swoje radio do innego Radia Begin, dlaczego miałby pan zarabiać mniej jak ta jest nie do przyjęcia z takiego punktu widzenia los związkowego o związku, który reprezentujemy pracowników stąd też, że nowy daje nam się to oczywiste, że te płace wcześniej czy opóźniony zostaną wyrównane no tak jak mówię kierunek ten unijny on o nich właśnie taki natomiast to ona nad czym chciałabym się skupić to jednak jest petentem na rynek Polski i też nie wątpię, że pracodawcy będą szukali możliwości obejścia przepisów tak na pewno będzie Bogusław ski również szukają możliwości obejścia przepisów idą w kierunku podróży służbowej władzom c 30 zł n p. diety dziennej, bo to jest minimalna stawka, jaką można zapłacić pracownikowi w związku z podróżą za granicę i podstawowe wynagrodzenie 2 10 0 brutto i pracownik jedzie zagranica ma on dietę i pracuje, ale mam wiele już takich sygnałów, że pracodawcy pytają się, bo powiem państwu, że nawet nie wierzy są wszyscy nieuczciwi pracodawcy, bo są przez bardzo uczciwi, ale po prostu są niedoinformowani, dlatego że tak naprawdę tych przepisów nie możemy znaleźć kodeksu w kodeksie pracy, jakie przepisy zastosować, wysyłając pracownika za granicę do innego państwa Unii Europejskiej jest oczywiście pracodawcy sięgają po podróż służbową, dlatego że ta podróż służbowa ta instytucja pozwala na prace pracownika za granicą ale jakby pomijamy tutaj właśnie tą dyrektywę, bo w dyrektywie wyraźnie mówi się o tym, że, jeżeli mamy umowę między przedsiębiorcami między przedsiębiorcą polskim i n p. przedsiębiorcom niemieckim Lotos powinna być stosowana dyrektywa tak, jeżeli ktoś produkuje tutaj maszyny papiernicze i montuje te maszyny w Niemczech i pracownicy polscy jak montować do prac maszyny w związku ze stałą umową zawartą między polskim pracodawcą, a przedsiębiorcom niemieckim Lotto to już mamy tutaj delegowanie i pracodawcy po prostu często nie wiedzą, że mają nie wiedzą, że mają inne delegowaniem pracownika, płacąc stawkę minimalną w tej chwili nierówno, ale minimalną kraju oddelegowania niemiecką, a po władzę po prostu jak ta podróż służbową pewnie pani prowadza się zgodzić, że to tak rzeczywiście wygląda bardzo często w praktyce pani profesor nie mogę się zgodzić, bo nie prowadziłem takich badań socjologicznych wiemy jak to wygląda, ale powiem w ten sposób, że faktycznie kodeks pracy tych delegowanych traktuje trochę po macoszemu i może być tak jak mówi pani doktor resoraki żel Glenn po prostu sięgają po ten akt, który jest najprostszy i płacą diety nie do końca wiedząc, że naruszają prawo to część, o czym świadczy o rozpoczęciu w takim razie toczyła batalię o ten czas delegowania no bo jeżeli wasze jest już zgoda co do tego, że właśnie ta płaca będzie za tą samą pracę w tym samym miejscu równa dla wszystkich no to w ogóle po co utrzymywać instytucję delegowania, w czym ma się różnić takie delegowanie od normalnego po prostu w zatrudnienia dotyczy wykonywania pracy w innym państwie pamiętam debatę sali, kiedy właśnie najpier w była propozycja komisji, żeby się to były 2 4 miesiące, a na lata do tej pory było w 3 0 miesięcy potem się wodę, mówi że średni czas delegowania przez pół roku był to o co chodziło pani doktor nawet wśród problem dotyczy tego jak BMW, które państwo będzie potem tym właściwym państwem, w którym będą płacone składki na chodzi o to, żeby to tak jak pan mówi 6 miesięcy rok z badań komisji Europejskiej wynika, że to 6 miesięcy to jest taki średni czas delegowania stąd też związki wskazywały, że ten czas delegowania powinien być do 1 2 miesięcy natomiast jest trochę dłużej, ale tak powiem nie ma to już wg naszych obserwacji nie ma znaczenia tego rzeczywiście delegowanie trwa zwykle krócej natomiast pracodawcy z tego co mi wiadomo po może więcej powiedziała pani profesor, bo wydaje mi się, że chcieliby po prostu jak najdłużej to delegowanie do tak powiem utrzymywać no ale w, jakim celu skoro i tak już muszą płacić tyle samo co płacić, ale to, ale zapytam panią profesor od płci jest jakiś powód dla dla walki o ten czas delegowania trudno mi powiedzieć ja szczerze mówiąc ze strony pracowniczej Widzew problem właśnie w tym w kodeksie pracy w tym, że ani pracownicy ani pracodawcy nie wiedzą, gdzie mają szukać przepisów o delegowaniu związki zwracały się do ministerstwa ma również, gdy była procedowana ustawa o delegowaniu pracowników wskazywaliśmy, że to jest problem informacyjny, że nie ma tych przepisów minister odpowiadał, że wszystko jest nic nie da zrobić, że pewnych kwestii nie da się uregulować naszych przepisach oczywiście bym takich informacji, które są konkretnie wskazane w art. 3 dyrektywy nie można uregulować naszym ustawodawstwie krajowym, ale na pewno bardzo bardzo poprawiłaby znajdą poprawiłoby delegowanie chociażby wpisanie do kodeksu pracy przed ustawą o delegowaniu pracowników takich jak brak jasnych Jasnej definicji cieczy jest delegowanie pracownika, a także jest to delegowanie do innego państwa członkowskiego Unii w związku z zawartą umową między przedsiębiorcami tak jak rozmawiałam z pracodawcami to to powiem państwu, że rzeczywiście wskazują, że oni, bo są czasami nie wiedzą czasami nie wiedzą o tym w jaki sposób mają postępować tak nie ma w przepisach i my jak też o to zabiegamy, żeby te obowiązki informacyjne były zresztą to jeszcze państwo powiem jedno z 1 rzecz, bo komisja Europejska cały czas jakby był projektuje dalej te przepisy dotyczące delegowania łączy jest innymi przepisami UE sformułowała taki wniosek w sprawie przejrzystych przewidywalnych warunków pracy z Unii Europejskiej i tam są pewne obowiązki informacyjne rozszerzony, który również Polski pracownik będzie musiał otrzymać na piśmie przed wyjazdem, czego teraz nie otrzymuje w związku z wysłaniem go z zagranicy, a także o komisja też idzie w takim kierunku, żeby właśnie to rozjaśnić troszeczkę żeber i pracodawcy pracownicy mogli jak poruszać się w tych przepisach sprawni jak rozumiem właściwie, że my powinniśmy traktować apelowali do rządu tak panie profesorze, żeby rzeczywiście uściślić te przepisy skoro nawet najbardziej zainteresowani, więc pracodawcy pracownicy nie bardzo wiedzą jak się w tym porusza ruszy państwo zmartwić, bo w pracującą nad projektem komisja Kodyfikacyjna nie zdefiniowała 1 pracownika delegowanego w rozumieniu dyrektywy i inne zajęliśmy się głównie dietą i oddelegowaniem pracowników w tym takim krajowym w rozumieniu niekoniecznie unijnym, więc pozostają rzeczywiście obowiązki informacyjne, które byłyby szersze dla firm, które odblokowują, chociaż jak mnie widziała tego z takich czarnych z takim czarnym scenariuszu, bo myślę, że to firmy, które jednak na co dzień zajmują się o delegowaniu mają świetną znajomość przepisów w tym zakresie może sporadycznie się to zdarza natomiast myślę, że agencje pracy tymczasowej doskonale znający przepisy inne firmy, która zawierają od lat tego typu kontrakty z firmami z unijnymi też się, że dobrze w tym orientuję w noc zostajemy na razie z tą porcją informacji NIK na koniec mamy 3 minutki i to pytanie do do Gdańska wracając trochę do tych kierowców czy to jest batalia, która jest przed wami o w nawet nie nazwałabym tego jak pan batalią, dlatego że jest to tak oczywista sprawa jak w Brukseli rozmawiam pytam czy kierowcy objęci są zakresem dyrektywy o delegowaniu nocą otwierają oczy ze zdziwienia i pytają w ogóle, o co chodzi, jakie z tym problem przecież to jest oczywiste, że kierowcy nie zostali wyłączali wyłączeni z dyrektywy o delegowaniu pracowników stąd też to pismo no zobaczymy, jakie będą konsekwentnie jest to formalna skarga nie decydowaliśmy się na skargę do komisji Europejskiej to jest pismo prośba o wyjaśnienie zobaczymy jak ustosunkuje się do tego komisja Europejska przypuszczam, że w ciągu 3 miesięcy będziemy mieli odpowiedź na to pismo i zobaczymy no, a później zdecydujemy co dalej, jeżeli z Nerem ministerstwo, jeżeli nasz ustawodawca dalej będzie upierał się Niemcom co przed tym że, gdyby transport ma być wyłączony z ustawą o delegowaniu tak jak jest w tej chwili no to co to być może podejmiemy jakieś inne inne kroki, ale tak jak mówię czekamy jeszcze na to odpowiedź, jeżeli chodzi o ustne informacje no to mam potwierdzenie, że transport nie został wyłączony z dyrektywą o delegowaniu inni powinniśmy stosować te przepisy dyrektywy do kierowców transportu Międzynarodowego pani resort co z punktu widzenia polskich pracodawców jest najważniejsze, aby na końcu w tejże dyrektywie z uwzględnieniem kierowców się znalazł myślę, że jednak do dyrekty w pójdzie w kierunku uwzględnienia wymienienia kierowców tutaj widać siłę daleko idący spór między rządem, a stroną związkową, który trwa już parę lat, gdyby to było takie proste ustawa została już dawno zmieniona nie są jednak argumenty za tym, że akurat polscy kierowcy w wielu firmach zarabiają bardzo dużo inni wg badań Europejskiej firmy to wynagrodzenie wynosi tylko sztywno suszą stosik ponad 1 60 % w Polsce podczas gdy średnia we Francji 8 0 parę lat 1 60 % do doszli do telewizora i średnich zarobków tak także w Polsce między 6 8 000 na rękę jak to się mówi te nie są małe kwoty wobec tego trzeba pamiętać o tym, że pracownicy ci mobilni kierowcy nie są traktowani w jaki sposób bycia dużo gorszy niż kobiety niektórzy wyobrażają to zobaczymy, jaki będzie ostateczny kształt tych przepisów bardzo panią dzisiaj dziękuję dziękuję bardzo cenię ich za chwilę, zostając troszkę promocji gospodarczej raport gospodarczy, na które zaprasza Aleksandra Predenkiewicz przednią oczywiście będzie jeszcze będą informacje, a na popołudnie przygotowano szutrowy rajd został Mateusz Luft od Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA