REKLAMA

Raport „Polska: Bierność władz wobec przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”

Połączenie
Data emisji:
2018-02-16 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:24 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
wyłączenie od gór aż 13 6 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu goście dr Paulina Wiktorowska z zakładu kryminologii Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk dzień dobry dzień dobry i mecenas Grzegorz Wrona dzień dobry dzień będzie można porozmawiać o konwencji antyprzemocowej konwencji, która została przez Polskę ratyfikowana już parę lat temu liczą sobie zadać pytanie co się z nią dalej dzieje to jest dobry moment jesteśmy parę dni po takich dużych Rozwiń » przedsięwzięciach wydarzenia w trosce o charakterze performer z kim jak choćby łan bilion Rising 2 × zadać pytanie co się dzieje z na poziomie prawnym na poziomie instytucjonalnym z przeciwdziałaniem przemocy wobec kobiet z w Polsce sporo na początek takie ogólne pytanie można, więc pani doktor, jeżeli chodzi o prawo to dzieje się niewiele, jeżeli chodzi o funkcjonowaniu tych przepisów w praktyce wydaje się, że dzieją się jeszcze mniej, ponieważ nawet, jeżeli mamy regulacje prawne, które są zbieżne przynajmniej częściowo z wymogami konwencji to niestety praktyka bardzo mocno kuleje zarówno na poziomie takiej świadomości społecznej, jakim poziomie samych organów nadzoru zaangażowanych w kontrolę czy to policja prokuratura sądy można powiedzieć, że ciągle o tej przemocy za mało wiemy za mało mówimy imamy do nich niedostateczną regulację w zasadzie użycie konwencji z wprost, czyli tak, żebyśmy się mogli ją zastosować jest trudne, aczkolwiek trzeba też trochę uderzyć w piersi, że w takiej praktyce punktów, które udzielają pomocy osobą doznającą przemocy, a to się potem przekłada na pismo, które się kieruję do prokuratury do sądu, a potem w efekcie IT orzeczenia sądowe, które zapadają neonem milczą, jeżeli chodzi o powoływanie się nad tą konwencją choć, żebyś tak już nie mówić całkiem negatywnie zdarzają się przypadki osobiście możemy nawet w internecie na portalu leczniczym zobaczyć sędziom się powołują na definicję przemocy użytą w konwencji jest on jest także, że nic kompletnie cisza, ale do naszej aktywności powoływanie się przypominania o tym, że konwencja jest żona obowiązuje, że słyszą, że jest to prawo, które w Polsce obowiązuje, więc powinno być stosowane no i cały czas trzeba to przypomina dziś o to upominać ja bym może zatrzymam się tym co pani powiedziała odnośnie tego, że tej przemocy wobec kobiet mało wiemy co to znaczy, czego nie wiemy czy jestem takim cholernie mnie nie doprecyzowane to jest zjawisko społeczne, który jest bardzo takie skomplikowane i wieloaspektowe niestety ciągle mu w tym temacie funkcjonuje w społeczeństwie bardzo wiele stereotypów mówi się, że ta przemoc stosowana jest w rodzinach problemowych w rodzinach jakiś bardzo takich jest z różnymi problemami problemami często wiąże się to też z problemami alkoholowymi w tych takich gorszych domach jak to my mówimy natomiast to jest zjawisko, które jest bardzo równo można powiedzieć wyróżniono graty aż na razie to można liczne bardzo takie występujący naprawdę w rodzinach zamożnych mniej zamożnych wielodzietnych w związkach partnerskich więcej przemocy jest rzeczywiście dużo my też trzeba pamiętać, że im też warto wspomnieć, że oczywiście zdecydowanie najczęściej ofiarami przemocy są kobiety w ale zdarza się również ofiarami przemocy są mężczyźni i to, zwłaszcza tej przemocy na coraz częściej trosce, o której nasza definicja z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy nie wspomina o tym, przy tej przemocy ekonomicznej, tak więc to tu też się zdarza również osoby starsze i ich dzieci, więc też trzeba pamiętać, że to są nie tylko kobiety ta struktura jest bardzo niejednolita odnieść także morza oraz zbadać powiedziała fizycznej przemocy, by z tej branży chemicznej Ciech ekonomicznej, która dotyczy bardzo zmienia w zależności od tego n p. taka świadomość społeczna jak jest poziom ekonomiczny w sensie takim jak jest dostępność do pomocy udzielanej osobom znającym przemocy to jest dowiedział, że na w skali roku to jest dynamiczna sytuacja, ale rozumiem, że to jest też taki problem, że w zasadzie my nie mamy żadnej instytucji trawa jest obowiązana do tego, żeby ten problem jakoś monitorować no nie trzyma mamy mamy przede wszystkim ministerstwo rodziny pracy i polityki społecznej, a w niej krajowego koordynatora programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie ani też instytucja, która zbiera i sprawozdań się przed sądem zgodnie z ustawą POŚ przed sądem, że zarząd żużlowym chętnych niektórzy się przed sejmową tych lat przed Sejmem sprawozdanie z głową zdają, więc raz w roku do Sejmu takie sprawozdanie DJ ta jest bardzo duże źródło wiedzy i statystyki, ale też właśnie tego jak ten system wygląda w rozbiciu na poszczególne województwa, ale czy to jest niewystarczająca, jeżeli cały czas mamy takie stwierdzenie, że właściwie nie wiem w niedawno panie redaktorze to jest wystarczające i niewystarczające wystarczające w tym sensie, że każde ministerstwo przygotowuje ten wkład w mojej jachtu, którzy by stworzyć zbywano raczej nie mówi, czego nie zrobił albo czego co zrobi niedostatecznie dobrze go raczej przedstawia się jak najlepszym świetle prawda jest troszkę ta sprawozdanie z takim festiwalem, więc o to kto nie zrobił prawda do nas z tego co nie zostało zrobione tego w tym naborze w chuście nie ma stąd to jest niewystarczające jest tak ciemna liczba przemocy net tam po prostu nie jest do uchwycenia właśnie to jest bardzo ważne, że to jest nie tylko samo przestępstwo znęcania się z 20 7, ale w ogóle zjawisko przemocy w Wyoming jest bardzo nie dość rzadko, jeżeli nie bardzo rzadką zgłoszone również wielu powodów to osoby pokrzywdzone przemocą wstydzą się są zastraszone, że zobaczyć ile funkcjonują w społeczeństwie takich stereotypów także, jeżeli kobieta próbuje walczyć o swoją sytuację, że n p. odbierała dzieciom ojca w domu się na niego do prokuratury prawda nie potrafi utrzymać rodziny wspólności i ją rozwija nie mówiąc już takich stereotypach znacznie mu w bardziej dotkliwych, że jeżeli kobieta nie dostanie tak to to nie potrafi w sposób prawidłowy funkcjonować w domu w rodzinie, ale wróćmy szansą do samego początku naszej rozmowy, kiedy pani powiedziała, że właściwy jeśli chodzi o prawo dzieje się niewiele jeśli chodzi o odbył praktykę jeszcze mniej to możesz spróbować je do zaznaczyć punkty, w których rzeczywiście ta konwencja nie została do polskiego prawa w pełni wpisał go pierwsza rzecz to jest chyba dorożek to regułą elementów właśnie ekonomicznej przemocy, którego nie ma wprost wpisanego do do naszej definicji natomiast konwencja wymaga, żeby w wszystkie formy przemocy były tutaj zwalczane, czyli przemoc fizyczna przemoc psychiczną przemoc seksualna i przemoc ekonomiczna i tutaj były propozycje w jaki sposób te zmiany wprowadzić natomiast nie doczekaliśmy się w morzu wazony rzeźby wszedł w rozwijać tej konwencji odbyła się wielomiesięczną ogromna dyskusja co trzeba będzie zrobić jak trzeba będzie to zrobić to jest także 1 0 konwencji teraz już zobaczyć co się stało, bo głos dochodzi do ratyfikacji konwencja wchodzi w życie 8 sierpnia 20 15 roku zapada cisza cisza dzisiaj obronić nie mógł tym temacie nie dzieje staje się w tej sferze właśnie, która wcześniej była taką główną osią dyskusji z poboru również prawniczego, a jest definicja przemocy w rodzinie, bo to nie tylko wprowadzenie działań do klejenia tej przemocy ekonomicznej ono w ogóle struktura tej definicji powinna ulec zmianie jak Chiny jako no n p . w zakresie przedmiotowym, czego ona obejmuje obecna nie obejmują osób po rozwodzie inni w prowadzeniu się, a ta konwencja obejmuje, czyli tymczasowe szersza ochrona no ale też coś co jakby w mojej praktyki tak na co dzień dotyka osoby doznające przemocy w rodzinie to jest surowo nasza definicja zgwałcenia, która tutaj również inaczej traktowana w 3 konwencji mojej już tak inne bardziej namacalnym codziennym właśnie skutkiem jest możliwość usunięcia sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania konwersja znacznie szerszym zakresie wskazuje na to, że to powinno nastąpić niż w Polskim prawodawstwie szczura taką możliwość ale gdy ciekawy jest też wątek, którym pan odkrył pan zaczął, czyli wielka dyskusja potem cisza, skąd to dziś w ZUS jest bardzo Arek teraz można oczywiście to analizować politycznie w różny sposób, ale moim zdaniem TSH jednak bardzo charakterystyczne w ogóle dla Polski, że uważa się, że moment uchwalenia jakiegoś prawa jest finałem, a nie początkiem UB zobaczy, że tak się dzieje bardzo często w wielu sytuacjach i tak się do stanu w ubiegły politycy wykonali swoje 3 doprowadzi do podpisu ma po tym co musiała, a potem o reformach w jednostkach ma się sam zmieni się na to, żeby najtrudniejsze przed nami teraz trzeba usiąść i to napisać oczywiście projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podobno jest gotowy ja nazywam go takim mitycznym projektem, ponieważ jego tekst jest niedostępny nie nieujawnionych wiemy, że jest wiemy od żony jest od dłuższego czasu no ale podobno ktoś go widział on tak, bo do określił najtrudniej z neutralnie w związku z tym materiał do dyskusji, a przede wszystkim jest materiał do porównania na ile ten projekt jest konto kompatybilny z tekstem konwencji prawa Marian ne, niemniej jednak czas płynie i tutaj faktem też jest, że pierwszy nasz raport Amnesty International jest taką oto powiedział początkiem dyskusji tego pierwszego rozliczenia tak właśnie co się stało, bo o ratyfikacji do chwili obecnej 13 1 7 zaś wróćmy do rozmowy z 1 3 lat 2 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie za mną studia goście dr Paulina Wiktorowska z zakładu kryminologii Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk i mecenas Grzegorz Wrona rozmawiamy o konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet z konwencji ratyfikowanej przez Polskę parę lat temu no ale uważam, że tak drogo zielone jej w życie bardzo nieskutecznie przed informacjami mówiliśmy o tym jak to trochę wygląda na poziomie pewnych działań, ale też wydaje się, że za mało jest w ogóle dyskusji o tym co się stało konwencją dzieje Protas tym co z tym problemem w ogóle co się dzieje w polu poza anteną mówiliśmy o tym, że w zasadzie trochę też jest problem z raportowaniem na czas takim rzeczywistym precyzyjnym opisem gorzko tego co się dzieje choćby na poziomie sądów w Brunei ogromna rola organizacji pozarządowych i pracą, którą wykonują wchodząc na rozprawy, czyli to czy centrum praw kobiet czy neon nie pamiętam wstyd przepraszam nazwy organizacji są z z Bielska-Białej, która ten monitoring śród sądów śląskich rok regularnie to są nowe cenne bezcenne źródło wiedzy oraz poziomu naukowego pań, do których pani mogła powiedzieć, bo to tutaj nawet loda też problem z danymi, ale jest problem z danymi rzeczywiście mogą tu też wspomnieliśmy wcześniej przecież o tej ciemnej liczbie tomów wierszy, czyli w ogóle to co badamy to co trafia do sądu to już jest niewiele, ale inni jeszcze tych danych tam ciągle brakuje tak, dlatego że sama statystyka też ilu skazanych z czego jest ono umieszczone w mało, że tak powiem miarodajna tak naprawdę tutaj powinno się zrobić jakieś takie bardziej pogłębione badania jakościowe, dlatego że w tych sądach no dzieją się różne rzeczy n p. psy to, o czym kiedyś rozmawialiśmy zjawisko przymuszania przez sądy ofiar przemocy do mediacji ze sprawcą albo n p. pouczanie osoby pokrzywdzonej w tak niezrozumiały sposób o tym, że ona ma prawo do odmowy składania zeznań, jeżeli oskarżonym jest osoba najbliższa rozprawa za przemoc tych jest osobą najbliższą często te osoby rozumieją to taki sposób, że nic czasu mówią podczas konsultacji sąd mi powiedział, że ja mam nie zeznawać, tak więc większy to takie rzeczy tak naprawdę powinniśmy monitorować i na tym poziomie zobaczyć co się dzieje w jak konwencja przezeń Janik Edelmana zaistniała w takim sensie, że to przykład wytworzyła się, że roszczeniowa postawa po stronie osób pokrzywdzonych przecież jest ta konwencja i czujesz jak wół napisane, że ja on prawo do tego i tego prawda albo, że powinno się to oznaczać utrudnienia, by ta praktyka tak i wykonywanie tych ludzi nowych czynności w każdym postępowaniu góruje zdecydowanie nad taką perspektywą i też trzeba przy tym powiedzieć zupełnie wprost nie jestem przekonany na ile znajomość tekstu tej konwencji obowiązuje nawet wśród jedno n p. prawników tak, bo to, że ta konwencja jest to sądzę, że jest w wiadomym Diaz właśnie poprzez tworzenie i się nie bierze do len kinie mówi tutaj droższym domagam się tego tematu jest niestety jakiś problem i myślę to, że na etapie notyfikacji osoby, która bardzo głosowały przeciw było to również nie miał pojęcia co w tej konwencji jest zapisane w oczy to nie jest tak, że ta dyskusja o mnie nie pamiętam niestety dokładnie, kiedy nasze zaczęła, ale był taki moment, kiedy Polska zaczęła polskie władze zaczęły mówić o tym, że tę konwencję należy wypowiedzieć ledwie się przyjęło żona stworzyła też tak, czyli taką atmosferę wokół tego dokumentu właściciel Leszna co nie warto się powoływać może lepiej się nie powoływać lepiej o tym nie rozmawiać z folii pewnością od początku do końca, a zarówno męża jak i przeciw to jest rozmowa na temat nie mnie o konkretnych zapisach tylko tak jakby przypisano do tej konwencji już taką warstwie warstwę ideologiczną, których nie ma w tej konwencji tak, która jest, jakby w tworzoną właśnie polityczny na potrzeby wewnętrzne krajowe tak dookreślił to bardzo szkodliwą dyrektor ma rację czy też atmosferą ma znaczenie, niemniej znowu czynny z tą wiedzą docieramy do poszczególnych osób mówi Stanisław konwencja proszę się domagać, żeby te brawa odtąd pisane były respektowane myślę, że nawet to, że ona jest prawem obowiązującym na terenie naszego kraju jest już dla niektórych podłożona jest wiadomo, ale czy, że obowiązuje nie jest dla wszystkich oczywiste, że to nie jest tak, że ten problem nerwowe rozumienie przemocy w rodzinie przemocy wobec kobiet jest w gruncie rzeczy straszne nie no właśnie zbyt zideologizowane sprowadzony do takich prób personalnych poglądów każdego nie wiem co nazwała każdego sędziego prokuratora, że to właściwie trochę loteria ma duszę trafi taki może być przebieg dalszy sprawy policjantom tona pewno tutaj zawsze zawsze na końcu wszystkiego człowiek, który jest ostatecznym realizatorem tych przepisów, kto i, który funkcjonuje taki też atmosferze społecznej ma jakąś wiedzę jak mu się wrażliwość i rzeczywiście zdarzają się osoby, które zgłaszają się po pomocna przede wszystkim do organizacji pozarządowych po bo to jest dla nich najłatwiejsze często najbardziej takie też dostępne, które mówią, że właśnie ich zgłoszenia czy ich próba zaapelował Ania że, że jest źle czy to do policji 3 czy gdzieś wyżej, że już czasu to zbagatelizowane, że jeżeli nie mamy do czynienia z przemocą taką strukturę fizyczną, gdzie stanie się coś złego, gdzie jest szpital obdukcja i t d. to te sprawy są mniej bagatelizowane natomiast, jeżeli ktoś próbuje zgłosić przemoc psychiczną czy przyjaciółek ekonomiczną seksualną to można powiedzieć, że to się często też spotyka wręcz z pewnym takim wyśmiał nim przez przez służby, które się to zgłasza Realu pojedzie z perspektywy osoby pokrzywdzonej, która prosi o pomoc prawną to on ani poglądy polityczne ani światopoglądowe nie odgrywają w tej roli to jest po prostu ktoś, którą dostał cierpienia i szuka wsparcia paradoks polega na tym, że bardzo często to osoby mają tak silne przekonanie, że na pewną ktoś pomoże ktoś pomoże Warn z kolei spotkało coś tak złego to dla wszystkich będzie oczywiste, że nowo po to, właśnie jest Ministerstwo Sprawiedliwości e -sąd i prokuratura, żeby mi pomóc w walce i to naprawdę to jest nieraz zdumiewające wręcz jak właśnie te polityczne poglądy to absolutnie odchodzą w nałóg, jakby to oczekiwanie jest bardzo wiele n p . teraz jakby no i jednoznacznie dla mnie lansowana jest pozycja ministra sprawiedliwości jako właśnie takiej osoby, do której zdaniem można przyjść powiedzieć proszę o pomoc, bo tutaj cierpimy i ta osoba w stanie zza biurka i pomoże to wytwarza takie oczekiwanie, że no właśnie my tutaj osoby jednoznacznie pokrzywdzone oczekujemy reakcji, ale nie w tym obszarze chodzi o to by stwarzanie takiego poczucia obywatela, że ministerstwo tak rząd zabrać głos sytuacji, kiedy komuś dzieje się krzywda, ale to jest też pytanie jak zdefiniujemy tego kogoś, kto jest już wówczas politycznej w Nergala burzy tłumaczy zmieniły się przepisy do rządzenia element akcji karne zmieniły się jednoznacznie pozytywnie przeszedł to ochrona jest największe targi to ten efekt trudno jeszcze mówić o statystyce konkretnej, ale no i ja mogę być na takim poziomie właśnie konsultant może to efekt jest bardzo mocny no i kto wie może to jest jakaś jednak zwiastun tego, że może też tutaj na Pomorzu nastąpić tylko musi być stał właśnie musi dojść do tego jak przy alimentach była jednoznaczna postawa nie może tak być, że dzieci otrzymują tych świadczeń skala tego jest bardzo duża jestem przekonany przybliża się przemocy w rodzinie to skała wcale nie zmniejsza szanse są niejednokrotnie te same wolą trzymać widza, ale też zaaprobował, a jak w tej chwili jest dyskusja odnośnie do ponoszenia kar za biznes za gwałt, ale definicja gwałtu jak rozumiem zostaje taka, jaka była dla nas nowa to jest problem nie jest rozwiązany z punktu widzenia tego, który po akcentuje konwencje mierzyła się z panią doktor kiedyś to jeszcze ma kryminalną los dyskusja dlatego kiedy się pod nosi zatoczka na dalsze granie podnosi wtedy zacznie nie wie jak rozwiązać problem na rowerze inni już to nie powinniśmy zaostrzać tylko mieszkańcy Dolnej granicy, bo to może mieć jakąś jakiś wpły w na statystyki trakt natomiast, toteż trzeba pamiętać że, popełniając przestępstwo raczej nie kontroluje my tsunami podano w doliczonym czasie chcemy osiągnąć cel osiągnąć, żeby przemoc seksualna zmniejszyć skalę przemocy seksualnej tak można określić tak i teraz, jeżeli się na samym początku nie bardzo precyzyjnie bowiem co jest tą przemocą podróż tam już przed samym założeniu jesteśmy w jakim takim obszarze niedopowiedzenia dla większości w odczuciu większości ludzi mówią też w perspektywie psychologicznej i sam fakt, że ktoś narusza ona już wszyscy sferę seksualną bez mojej zgody już jest przemocą seksualną dla prawa tak nie jest dopuszczały tego jasno nie powiemy nie wyjaśnimy dotlenienie ruszamy z miejsca czy doczytać kara będzie tak patrzyli na to, że dyskusja nad innym etapie może wyjaśnijmy na czym polegają te rozbieżności definicyjne to znaczy co mamy w Polskim kodeksie karnym, o czym mówi KO, o czym mówi konwencja oddaje mamy przede wszystkim taką na naj naj większą osią sporu jest kwestia definicja zgwałcenia miast Polski kodeks karny rozgłos 10 0 dziewięćdziesiątym siódmym wymaga, żeby doszło do zgwałcenia to musi sprawdzać działać za pomocą groźby podstępu lub czego się musu, bo grono tak przemocy groźby podstępu tt 3 Ford i teraz jeśli nie działa żaden sposób na to nie mamy do czynienia ze zgwałceniem, a on, a więc nie ma czegoś takiego, że kontakt seksualny bez zgody już sam w sobie implikuje przestępstwo, a konwencja to właśnie znacznie szerzej w tym kierunku, że brak zgody już powoduje, że mamy do czynienia z przestępstwem naturalnie nikt nie chciałbym upraszczać, bo to jest środek życia w błąd oczywiście z takiej perspektywy n p. już czysto proceduralnych ustalenie czy doszło do przestępstwa czy nie doszło i czy była wyrażona zgoda czy nie była pewnie jest trudniejsze niż w tym postępowaniu, które obecnie się dobrze, ale to nie może być nigdy argument, że coś jest trudniejszy czy nie do tego, żeby nie chronić jakiejś grupy osób narażonych na krzywdę na 1 z większych krzywdy, jaką możecie go spotkać Mount czy ta dyskusja się obecnie w ogóle to, o czym my jak nic na ten temat nie wiem czy tak było w kryzysie problem też wydaje mi się, jeżeli mówimy o zapobieganiu przemocy wobec kobiet jest też problem jest wspomnianym raporcie też o tym, edukacji dotyczy braku edukacji w tym zakresie to znaczy młodzi ludzie są uczeni bardzo wielu rzeczy na pomysł na ten problem społeczny, który z problemem trudnym skomplikowanym no i z tego co wiemy dość szeroko obecnym społeczeństwie i nie mówi się nic to jest zasłona milczenia tak to jest objęta wstydem niechęcią w związku z tym tutaj myślę też mu rola właśnie systemu oświaty, żeby gdzieś przełknąć ten to swoje 3 gr do tego po to, dużo czasu, żeby zdać sprawę, że prawo mu zawsze tak nie jest już jakiś sposób interpretowane dokonuje się wykładni prawa każdorazowo akcji chce go zastosować i definicja w konwencji jest świetnym elementem do tego, żeby zacząć nad tą wykładnią pracować krótko największym źródłem wiedzy, jeżeli chodzi wykłady są zawsze orzeczenia Sądu Najwyższego, a to trochę długo czekać nas tutaj efekt zmiany ewentualne prawda, skąd się dla naszego środowiska akademickie czy środowisko naukowe, ale również silnej współpracy z organizacjami pozarządowymi to świetne pole, żeby zacząć stało się coś takiego że, żeby jak pan redaktor słusznie zauważył zderzanie tych 2 faktów czy z 1 strony po przyjęcie konwencji wejście w życie, po czym powiedzenie, że wypowiemy spowodowało tak pod w tej sprawie u mnie ciekawi jak państwowe lub myślicie o tym, problemie, dlaczego on budzi taki opór, dlaczego przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie jest tak, że z tak wielkim trudem jest przyjmowany akceptowano z czego to się bierze ślub to jest niezwykle trudna sytuacja już zobaczyć sama definicja tak mówimy o przemocy wobec osoby najbliższej czy o przemocy w rodzinie my tu możemy mówić o jakichś uchybieniach w czy prawnych czy proceduralnych, ale tak od strony takiej psychologicznej to zazwyczaj ofiara wcale nie chce, żeby sprawca poniósł jakieś konsekwencje tego zachowania, ale też każda z nich zmarło zmienna, która znów są po prostu, żeby się zmienił, żeby nie bił mnie krzyczał nie wydzielały pieniędzy, żeby po prostu był dobrym kochającym mężem ojcem, bo to też wiąże się z jej poczuciem odpowiedzialności za taką sytuację, by był wybór jej partnera życiowego, czyli źle wybrałam to znaczy tu ze mną coś jest nie tak to często jest też taka blokada leżeć, naśladując jest taka, że jak jak my World postrzegam rolę państwa czy państwo ma ingerować w sferę prywatną czynie i proszę zobaczyć od zawsze na przykładach pokazuje, jeżeli są w ocenie dopuszcza się osoba obca na teren w tym na terenie zewnętrznym to zawsze ta reakcja państwa jest bardzo jednoznaczne silna w momencie, kiedy zgłoszenia do dopuszcza się najbliższa to reakcja zupełnie inna może przepisać dokładnie ten sam dziękuję bardzo jasno, że Grzegorz Wrona dr Paulina Wiktorowska z zakładu kryminologii Instytutu nauk prawnych Polskiej Akademii Nauk byli ze mną w studiu 13 3 7 trafień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA