REKLAMA

Berlusconi bryluje, ale premierem zostać nie może. O politycznej sytuacji przez wyborami we Włoszech

Poranek Radia TOK FM - Weekend
Data emisji:
2018-02-17 08:20
Prowadzący:
Czas trwania:
15:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ósma 2 3 Karolina Głowacka przy mikrofonie zbliżają się wybory parlamentarne we włoszech teraz sytuacji politycznej w tym kraju inny od sytuacji, gdy pytamy panią dr Izolda Bokszczanin z Instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego dzień dobry dzień dobry państwu to powiedz może na początek o tym, że tam nie ma zasadniczego lidera i to jest chyba kłopot jeśli chodzi o włoską polityka, choć to tutaj wielu polityków, by się obraziło Monika i każdy pretenduje do Rozwiń » takiej roli i rzeczywiście tych liderów może powiedzieć jest wielu i wieloma apeli w mediach dlatego główne urodzonego no to może przestać ciekawić rywalizacja jest cały czas otwarta niewątpliwie wciąż wiele ma do powiedzenia co wydawałoby się już na trochę zaskakujące, zważywszy na wiek Cecilia Berlusconiemu wrócił do Łask nawet opinię Europejskiej potraktuje się jako poważny i stabilizujące element sceny politycznej nasz moralny o miejsce rzeczywiście wytrwały konsekwentny i 3 przechodzi nawet trudne okresy w swoim życiu zwycięsko, bo w tej chwili jego partia przynajmniej nie koalicja, którą tworzy właśnie się forsa Italian liga dawno liga Północna, a ich w IT w taki bardziej radykalne prawicowe skrzydło, jakim są Włosi bracia Włosi, więc ta koalicja jest w tej chwili na takim pretendentem na najlepszy wynik co może nie gwarantować większości parlamentarnej, która pozwoli ma objąć swobodnie samodzielnie rządy, niemniej jednak są w tej stawce przedwyborczej wysoko prasowaniem, bo mogą liczyć na około 40 % poparcia wyborczego przy tej zmienionej ordynacji wyborczej, która nie daje takiej premii większościowej jak robią miejsce wcześniej na to nawet przy tak dobrym wyniku tartak koalicja nie ma szans na współtworzenie samodzielnie gabinetu stanął właśnie, bo one jednak niewiele niżej jest już n p. Centro lewica i partia demokratyczna tak to jest ciemno i cały blok centrolewica, ale oczywiście głównie w tym przypadku tej części siła dominująca, bo tych koalicjantów ma kilka takich ugrupowań pomniejszyły one mają gdzieś tam w granicach 1 3 % poparcia nie są gówno się rzeczywiście jest partia demokratyczna no ale tak z 1 strony jest to formacja, która ma dość dobre stabilne oparcie w wale, która ci Włosi w granicach 30 %, popierając centrolewicową partię demokratyczną, niemniej jednak ona ponosi koszty już dotychczasowych swych rządów, ale też na różnych perturbacji, które miały miejsce ze związane z mszy przewodniczył niem tej partii im przez co ma to, więc jego i i są to próba zreformowania ustroju Konstytucyjnego z Włoch w grudniu 20 16 roku naj, niemniej jednak te tezy w ostatnie notowania gabinetu Renziego są w dosyć dobre, ale summa summarum cały ten okres sprawowania władzy powoduje, że Włosi są niezadowoleni generalnie w tych sondażach partia ta traci w stosunku do tego co uzyskała 20 1 3 roku około 2 5 %, więc na pewno jest w tej chwili tel 2 0 par 2 3 % tak jak pokazują sondaże do uzyskania, ale to nie jest wystarczający wynika, aby jakoś optymistycznie patrzeć na nas to co będziesz siedział w parlamencie po wyborach jeśli wierzyć ostatnim sondażom to bardzo podobny wynik może osiągnąć dno kontrowersyjny ruch 5 gwiazd cóż tezę ugrupowań mu jest to ugrupowanie bardzo dynamicznie rozwijające się na scenie partyjnej we włoszech od takiej bardzo specyficznej geny się, bo rzeczywiście jest to ruch taki społeczny oddolny po powstawała na podstawie kontaktów właśnie wśród dzieci w internecie kontaktuje się tworzył i tym się tak manifestuje jego działalność szczególna to jest właśnie takie głosowania internetowe na liderów na kandydatów ta komunikacja taka internetowa sieci, więc jest to przede wszystkim ruch, który z dnia jest cel mają swoją bazę w ludziach młodych ludziach, którzy są niezadowoleni z sytuacji sytuacji ekonomicznej z kaszy dystansują się do klasycznych tradycyjnych partii politycznych nie zbiera generalnie pokłosie tego niezadowolenia takiego takich posta w Antygony establishmentowi Hanka bazy -li MO ZIE LO Natalia anty systemowe i to i tak toczy się o takim trochę eklektycznym programie szeroko zarysowany MO jest wrażliwość taka rola kolei ekologiczne jest taka wrażliwość socjalna w tym ugrupowaniu, ale też pewne wątki anty i eurosceptyczna, więc mamy tutaj w dość takiej kawy połączenie ekologii płatna jest w to co jest taką odpowiedź na oczekiwania społeczne tych niezadowolonych, więc jest tutaj te przede wszystkim to co charakteryzuje to jest właściwie odrzucenie tej konwencjonalnej tej tradycyjnej polityki rolnej tutaj rzeczywiście to poparcie dla tego ugrupowania jest dość stabilne ono już było bardzo wysokie dobre wprost z poprzednich wyborach, bo nagle ta partia zaburzyła cały układ sił politycznych we włoszech i w 20 13 stała się drugą partię w drugą frakcję parlamentarną, więc to było ogromne sukcesy tego ugrupowania potwierdziła to swoje wysokie notowania w wyborach do parlamentu Europejskiego ani teraz w sondażach też jako partia jako pojedyncza partia jest właściwie liderem czy Włosi mają obiektywne powody do niezadowolenia jeśli chodzi o sytuację gospodarczą w jedno dane z w wskazują na to, że rzeczywiście to mam ten poziom życia we włoszech się i innym pogarsza przynajmniej nie poprawia od roku 20 08 w tym Włosi borykają się z konsekwencjami kryzysu gospodarczego i ta dekoniunktura tam trwa wszystko wskazuje na to, że taki PKB na mieszkańca się obniżyło 5 %, więc to jest bardzo niekorzystny wskaźnik podczas gdy jednak Europa zyskiwała kilka punktów, a nawet może od 12 % wzrostu gospodarczego w tym okresie odnotowała Włosi wciąż tego nie mogą zaobserwować najczęściej obciążają o tym, pewno czy, szukając przyczyn odpowiedzi na w tej nieudolności rządów nieudolności w reformowaniu systemu gospodarczego społecznego nasz oczywiście i dług publiczny jest ogromny i stopa zatrudnienia jest niekorzystna, więc wiele tych czynników ekonomicznych potwierdza ten stan niezadowolenia, czyli ta postawa jest ugruntowanie sytuacja ekonomiczna innej może wy daje się tak jak referendum konstytucyjne z grudnia 20 1 6 było takim głosowaniem za takim wotum nieufności dla rządu ówczesnego Matteo Renziego taki dzisiaj tnt na okres przedwyborczy będzie też takim rozliczeniem partii rządzącej partii parlamentarnych z tej nieudolności wychodzenia właśnie z kryzysu gospodarczego UE czy to ostatnie tygodnie kampanii przypomnijmy wybory są 4 marca inny w związku z sondażami, które jak mówiłyśmy nie dają wyraźnej odpowiedzi na to jak mógłby wyglądać inny rząd przyszły rząd we włoszech powodują, że ta kampania jest ostrzejsza czy wręcz przeciwnie każdy zostawia sobie furtkę, żeby się z każdym dogadać tech no oczy ciemne są jakieś strategie przyjęte plany w każdym ze sztabów, ale pewne okoliczności czasami zmuszają do tego, żeby tę kampanię zaostrzyć wydaje się, że mchem najtrudniejszej sytuacji jest partia demokratyczna ona jest fakt, iż w defensywie to jednak inne ugrupowania nadają ton tej kampanii m. in. ruch 5 gwiazd, który jest takim radykalnym ugrupowaniom, ale też te prawicowe ugrupowania, które są w bloku Assessment Centre Club prawicy, gdzie to przywództwo Berlusconiego nie stać oczywiste ono część próbuje rozgrywać w tej koalicji główną rolę, ale tam urasta jest jego duży konkurent w osobie Matteo Salvini, na którym jest przywódcą ligi on zresztą zrezygnował z tego określenia liga Północna, żeby być atrakcyjną informacją dla całych Włoch dla wszystkich regionów też dla południowych Głogów, a nie tylko dla północy, więc tutaj też ma dom dosyć dobre notowania i jest on bardziej radykalne w tych swoich postulatach właśnie w podnoszeniu kwestia tymi imigranckich w tych postulatach jakich są socjalnego kwota zapowiada n p. rezygnację z przeprowadzonej przez rząd ma Montiego reformy emerytalnej jest taki powrót do do wieku emerytalnego sprzed reformy są oczywiście jest nałogów wielkim byłoby wielkim wyzwaniem dla całego systemu finansowego publicznego Włoch i kamienie i rzeczywiście mamy do czynienia z taką też wewnętrzną rozgrywką, bo od pon ta partia ZZ koalicja centroprawicowa, która ma apetyt na rządzenie musi też, że w tej chwili każdy z tych ugrupowań walczyć o jak najlepszy wynik, ale też ustalić, kto będzie grał pierwsze skrzypce w tej koalicji rozstrzygnąć te konflikty o przywództwo wewnątrz między nieco mniej łatwiejszą sytuację ma partia demokratyczna, bo tam rzeczywiście takich konkurentów nie ma jest jest ta partia, która jest dominującą siłą, ale też w związku z tym, że te drobne ugrupowania, ale też zyskują to on być może nie będzie aż taką siłą dominującą, która nie będzie musiał się liczyć z głosami swoich koalicjantów czy w obecnym na fali LM postulatów antyimigranckich pojawia się również ewentualnie postulat wyjścia z Woronicza o tym, się we włoszech nie mówi tego typu postulaty były w Google Maps manifestach politycznych kilku partii, zwłaszcza z tych, którzy w tej chwili sił czy ta to mamy namyśli ruch 5 gwiazd mnie natomiast ty nawet w ta partia złagodziła te akcenty takie anty unijne i te postulaty wyjścia przynajmniej ze strefy euro, które były dość głośne były podnoszone jeszcze w kampanii w do wyborów do parlamentu Europejskiego w obecnie tt wątki byłem złagodzone jak by takie ostrze anty Europejskiej nie jest teraz podnoszone raczej te partie wszystkie chcą być postrzegany jako poważne stabilizujące system ani prowokujące do jakich takich perturbacji mniej i też przez to chcą uzyskać taką lepszą prasę czy Europie, chociaż to z reguły też mnie nie zaprząta nadmiernie nigdy Włochów, bo obyło się raczej przekornie głosują wtedy, kiedy mamy tych pupil w europejskich kandydatów na na szynę urząd szefa rządu to tacy kandydaci jak Mario Monti swego czasu czasem przegrywają z kretesem, więc tu Włosi niekoniecznie się, przyjmując tym co myśli Europa, niemniej jednak w tej chwili rzeczywiście on aż tak mocno tych tych eurosceptycyzmu żadna formacja nie eksponuje, chociaż na pewno jest pewna gradacja na najbardziej taki proeuropejski oczywiście są te ugrupowania centrolewicowe partia demokratyczna równi i walnie to jest nowe takie ugrupowanie radykalnej lewicy, która wyłoniła się z partii Demokratycznej na nowe dworce Italia jest ugrupowaniem takim powiedziałbym w tym momencie statecznym jeśli chodzi o to spojrzenie na Unię Europejską, a nam to w takim razie, jakie są ewentualne scenariusze na dzień 5 marca po wyborach, z czym się obudzimy no tak to czy na pewno będziemy wiedzieli jak zachowają się niezdecydowani, bo to jest duża Róża o około 30 % wciąż było Włochów deklaruje niezdecydowanie, więc przyglądać się wydarzeniami bieżącymi i kampanii wyborczej to będzie ta grupa, która rozstrzygnie się przechylić szalę nic co prawda wydawałoby się, że centroprawica już osiąga to są mogła osiągnąć inna, więc nie może liczyć, ale też czas pokaże być może jest jeszcze ich potencjał do ugrania tych wśród tych nie zagłosował od niezadowolonych przez właśnie ruch 5 gwiazd trudno powiedzieć czy zyska obecnie rządząca partia demokratyczna bo, bo ma atuty trudności w pozyskiwaniu tych głosów niezadowolonych, ponieważ jest formacją rządzącą, a wiem, że to sytuacja się nie poprawia, więc rzeczywiście nim w takie szacowanie tego co się wydarzy w tym momencie jest dość trudne mówi trzeba pamiętać, że ordynacja nie sprzyja tutaj nie taki takiego mu łatwemu rozstrzygają co się zdarzy, bo oba te różnice między partiami między blokami mogą być niewielkie i to nie daje takiego później wyraźnego zróżnicowania w w parlamencie jeśli chodzi o liczbę mandatów tak jak poprzednio ordynację dawała taką premię większościową są pozwalały jednak tworzyć gabinet to w tej chwili może się okazać, że tego gabinetu się nie do utworzenia ci i albo będzie próba budowania takiego gabinetu szerokiej koalicji pomiędzy partią demokratyczną, a w czwórce Italia, ale wtedy jest problematyczne są te skrzydła bardziej radykalne prawicowe w tej koalicji, więc w tej chwili trudno znaleźć głośno omawiać albo będzie próba stworzenia gabinetu technicznego, czyli takiego nie powinni politycznego nie partyjnego gabinetach zewnętrznym poparciem pewnych sił w parlamencie w sejmie Berlusconiemu może zostać premierem narażenie na razie jest wciąż się dotyka go ustawa, która zabrania osobom skazanym prawomocnym wyrokiem zajmowania w publicznych stanowisk, więc musi jestem gotów poczekać aż, ale i za jakiś czas na nowe rygory ustawy prezydent wie na czym będzie we parlamentu będzie wybierał osobę na pana prezydenta, więc być może tutaj są takie zakusy ze strony Sylvia Berlusconiego bardzo dziękuję pani dr Izolda Bokszczanin z Instytutu nauk politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oczywiście będziemy relacjonować dla państwa sytuację polityczną we włoszech dziękuję bardzo pani rektor dziękuje również te Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK RADIA TOK FM - WEEKEND - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

W maju TOK FM Premium 40% taniej. Podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA