REKLAMA

Strona polska była zszokowana. Kulisy traktatu w Brześciu.

Magazyn Radia TOK FM
Data emisji:
2018-02-17 13:00
Prowadzący:
Czas trwania:
11:53 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karolina Głowacka to jest magazyny Radia TOK FM mamy w TOK FM przez cały rok śledzimy różne setne rocznice z tego wyjątkowego roku 19 18 dziś się nie traktacie brzeskim z 9 lutego 19 1 8 roku w naszym studio pan prof. Janusz, choć Bukowski historyk UKSW dzień dobry panie profesorze, aby państwo Polacy byli zszokowani tym traktatem zszokowani z 2 powodów no było dosyć liczna Stronnictwo, które ciągle jeszcze upatrywało w państwach centralnych nadzieje na odzyskanie cisza Rozwiń » niepodległości suwerenności nie jest tak dawno przecież był akt 5 listopada zaledwie rok wcześniej i ich mniej nawet szesnastego roku czasami są sztywne co miesiąc wcześniej i były duże nadzieje Niemcy stawiali na Polskę z polską się nie udało, bo cena okazała się zbyt wysoka nie chcieli takiej ceny zapłacić, a i szukali kolejnego sojusznika chodziło o to, żeby front wschodni przejął sojusznik, który pomoże Niemcom wycofać część wojsk na zachód w z Polakami się nie udało, ponieważ Rosja była targana rewolucją Niemcy zwrócili się jesienią siedemnastego roku jest takim wnioskiem o rokowania o na razie zawieszenie broni to zostało przyjęte, ponieważ Lenin obawiał się kontynuowania wojny z Niemcami i tam doszło do porozumienia między Rosją bolszewicką, a Niemcami, a na boku niejako toczyły się też sprawy ukraińskie Otóż Niemcy początkowo zażądali od Rosji i innych polskich graczy Królestwa Litwy Łotwy Estonii Holandii na tym poprzestawać, ale bolszewicy odrzucili propozycję i wtedy Niemcy widzą, że mają karty w rynku, bo krótka ofensywa armii niemieckiej tygodniowa w kierunku Piotr ogrodu pokazała, że armia czerwona nie jest w stanie stawić czoła niemieckim wojskom zażądali znacznie więcej zażądali też Ukrainy od pewnego czasu ukraińskiej niepodległościowy też inny próbował uzyskać przestrzeń do stworzenia państwa niepodległej go ukraińskiego Legionu ukraińskiego wieś obok regionów Polski Legion ukraiński, walcząc u boku armii austriackiej było dosyć niewielkie grono, ale zdecydowanych działaczy niepodległościowych elit ukraińskie były zresztą bardzo szczupłe nogi myślano sobie tą wielką Ukrainę od wieś tam stepów aż po Kaukaz niemal na aż po mnie sam, a nawet więcej na część Galicji zachodniej i na Podlasie wykraczającą i była konkurencja tutaj Polska nie dała żołnierza żołnierza niemieckiego Niemcom liczono na 1 000 000 żołnierza w już nic z tego nie było z nim Sony, by Ukraina trudno byłoby liczyć na to armię ukraińską, chociaż oczywiście zaczęto ją budować stopniowo, ale żywność przede wszystkim ogromne ilości żywności Ukraina była krajem bardzo zasobnym w żywność mimo tej wojny no i w zamian za duże ilości zboża i Niemcy zdecydowali się podnieść kartę ukraińską i zawsze oferowali Ukraińcom bardzo dużo Niemcy Austriacy to znaczy nie tylko Ukrainę samodzielną, ale wyodrębnienie Galicji wschodniej jako samodzielnego kraju koronnego w ramach Austro-Węgier, czyli to co ukryte tam mniejszość ukraińska tylko elity ukraińskie zabiegały od dawna bezskutecznie również Chełmszczyzny i część Podlasie wasi to było maksimum żądanie ukraińskich Jensen dla polskiej opinii publicznej, bo to szok z lasu, że jego liczono na Niemców 2, że odebrano ziemię od Królestwa, ale z kim w zasadzie państwa centralne podpisały pokój to znaczy wisi, choć Ukraina co znaczy skrót znany z brzegu wołający ja przede wszystkim Rosja zrzekała się w swoim traktacie z Niemcami Austrią Węgrami Bułgarią i imperium osmańskim wszystkich tych ziem, o których mówimy wprost Ukrainy i jeszcze na dodatek zgadza się on na obecność okupacyjnych wojsk na wschód od linii Granicznej, która teraz miała biec mniej więcej na tak dziedziną Białorusią w kierunku Wołynia i państwa ukraińskiego to wszystko miało już, jakby było pod władzą niemiecką jeszcze na wschód od tej linii Niemcy mieli prawo otrzymywać okupację była to już sprawa Polska podniesiona króciutko, że Rosja bolszewicka rozbroić wszystkie oddziały polskie czy było porozumienie staje Polski nie ma sprawy polskiej Niemcom nie zależało specjalnie los bolszewikom, tym bardziej i oddzielny był traktat z Ukrainą jest państwem nowe prezentowanym przez szczupłą delegacje, która przyjechała podpisała otrzymała wszystko z tym, że ten traktat to trzeba powiedzieć nikt nie został ratyfikowany ani przez Niemcy ani przez Austro-Węgry Galicji wschodniej już mówił o Huculszczyźnie czy Podlasiu polskie elity właściciel lokalu wszystkim komunikacją kolejnictwa lub pocztą Telegraf swym urzędami Ukraińców było bardzo niewiele elity ukraińskie była zresztą po, a zatem strajk tych elit oddawanie orderów tacie ostentacyjne demonstrowanie było paraliżem państwa i dlaczego nie zdecydowano się wprowadzić tego życia więcej zażądano od Ukraińców zwrotu dokumentu, który mówił o tym w oderwaniu od mężczyzny Podlasia no ale jeszcze mleko rozlało to był koniec sprawy niemieckim społeczeństwie polskim nikt już na państwa centralne nie bić, a czy Polska strona w ogóle brała pod uwagę coś takiego jak uznanie Ukraińców do samostanowienia o faktach tylko, że nasze pojęcie Ukrainie to było Ukraina za zbycie się zaczyna to znaczy Galicja wschodnia uważano jest tak złączona Kazimierza wielkiego z Rzeczpospolitą lat jest królestwem polskim potem Rzeczpospolitą, że nie ma możliwości odebrania tego elity są nasze szkolnictwo jest nasze, więc wydawało się, że nie ma prawa, ale ZUS wydał właśnie z ludem lud troszkę lekceważono uważano, że jeżeli kraje z Polski w tym sensie, że przez urzędy są polskie stowarzyszenia są polskie inteligencja jest Polska szkoły są polskie to lud po prostu się częściowo na pewno od razu z Polonii z je, bo tak blisko tej kultury polskiej był, a reszta i tak się nie zorganizuje coś tak lekceważąco traktowano to na stronę ukraińską nie ma żadnego niebezpieczeństwa dlatego my to co się zdarzyło we Lwowie 1 listopada 2 osiemnastego roku było takim zaskoczeniem, że Ukraińcy się zorganizowali i w ciągu paru dni potrafili opanować gości całą Galicję wschodnią w swego, bo w ogóle sytuacja Ukraińców jako narodu w austro Węgrzech w państwie carskim koni się mogli organizować w państwie Saski w ogóle nie mogę się organizować byli uważani za właściwie tracisz ciepła ruskich to w każdym razie dla wielu kolosów dla innych rosyjskich patriotów w ogóle nie było sprawy Ukrainy to były Rosja po prostu inaczej troszkę nazywana w Austro-Węgrzech oczywiście medytacje szczególne prawa jak inne innych narodowości z tym, że inny się, gdy nie mieli siły przebicia jak mówię, dlatego że elity ukraińskie były słabe, dlatego że trudno było wybrać nasz brat posła ukraińskiego, ponieważ prawo do głosowania mieli ci, którzy płacili podatki ci, którzy tam były różne systemy głosowania w historia wtorek, ale generalnie wybierano polskie koło w parlamencie wiedeńskim było silne w Galicji rządzili Polacy nie Ukraińcy mówi słabość elit przejawiała się tym, że inny trudno było zorganizować jakikolwiek system władzy co nie znaczy, że tych elit nie było efektem tego, że był ten nurt i się rozwijać i patriotyczną ukraiński był ów Legion ukraiński, do którego szła tak samo jak do Legionu polskiego młodzież studencka młodzież szkolna tylko, że były bardzo mało i to sami Ukraińcy przyznają w porównaniu z tym co mieli Polacy to było rozpaczliwie mało to jak to jest panie profesorze, że w tym gorącym my w krótkim okresie potrafiły istnieć 2 państwo ukraińskie jak zakończyły swoją krótką historię ach, no cóż wschodnia zachodnia Ukraina dla w pewnym momencie formalnie się połączyły tylko były 2 zupełnie 2 zupełnie różne sytuacje w Galicji wschodniej dzięki temu, że byli swobody w monarchii austro-węgierskiej jednak rozwijał się szkolnictwu ukraiński duchowieństwo ukraińskiego to Bóg jako katolickiego to był taki jest Narodowy kościół PW w cudzysłowie ukraińskich charakterystyczne dla Ukraińców z tradycją Ramos, a dane auta, ale Indonezja, która uchroniła nas jak co ich wschodni to było tylko katolicyzmem oczywiście byli też prawosławni Ukraińcy, ale głównie byli grekokatolicy można było tego ducha Narodowego wszczepiać i rozwijać się od schyłku wieku dziewiętnastego rozwija nie jest tak mocno oczywiście, bo nie było tradycji Państwowej nigdy jak ten nurt polskiej, ale jest nie można go lekceważyć i potencjalnych odbiorców jest bardzo wiele oto jest dziś ukraińska no jest duch Polski zorganizowany jak większość lekceważących ten ruch ukraiński Ukraińcy stworzą własne państwo zachodnie ukraińską Republikę ludową z tym, że właśnie będą musieli tolerować polskie elity, bo z tych ekip państwo nie może funkcjonować dlatego to była ta słabość owego państwa można chłopa powołać do wojska oni powoływali dziesiątki tysięcy żołnierzy tylko niewielu tych żołnierzy poczuwał się do tego, że są Ukraińcami byli raczej tutejsi mówili po swojemu ale, żeby umierać za coś co dla nich było takim dosyć enigmatycznym swoim torem to niewielu aut, a tam było jeszcze inaczej tam było prawosławie tam było zrywanie się powolne z tą większością rosyjską i to właściwie nie było tego nurtu niepodległościowego lub bardzo słaby tam było bardzo dużo wiadomości większość ogromna to byli Ukraińcy, ale nerwy z uwagi na to, że świadomość narodowa nie mogą się rozwijać tak jak w Galicji nie wolno było nawet tego robić za to od razu synka groziła im Bóg wie co w związku z tym elity ciągle były nie ukorzenią one w tym chłopskie ukraiński ukraiński marzyła o mojej ziemi co widzimy chciał sobie uprawia spokojnie, kto to będzie moment, by lepiej, żeby byli nasi, czyli prawosławni w związku z tym no i polach to się kojarzył z właścicielem ziemskim właścicielem z cukrowni z elitami to była przepaść, więc nasze elity były, ale tam nie odgrywały takiej Lady Gagi złotem projekt państwa ukraińskiego upadło ziemie w Rudzie tarnowskiej na Wschodzie armia czerwona Gozdur siła, a na Wschodzie na Zachodzie wojsko polskie pan prof. Janusz działkowcy i historyk UKSW dziękuję serdecznie dziękuję państwu, a jutro po siódmy nasz stuletni przegląd prasy zapraszam serdecznie 10 0 lat niepodległości track Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: SOBOTNI MAGAZYN RADIA TOK FM - KAROLINA GŁOWACKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA