REKLAMA

Przypominamy rozmowę prof. Wiktora Osiatyńskiego z prof. Januszem Reykowskim

Zrozumieć Świat - najciekawsze rozmowy
Data emisji:
2018-02-18 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:18 min.
Udostępnij:

Przypominamy najważniejsze rozmowy prof. Wiktora Osiatyńskiego. Rozwiń »

Wiktor Osiatyński rozmawiał z psychologiem, profesorem nauk humanistycznych Januszem Reykowskim, który zasiadał w biurze politycznym PZPR i przewodniczył zespołowi do spraw reform politycznych okrągłego stołu Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
8 dzisiaj jest pan prof. Janusz Rekowski witam państwa kim jest zaprószenie dobry wieczór jeszcze raz pan prof. Rekowski jest psychologiem profesorem nauk humanistycznych związanym z uniwersytetem warszawskim Miss nie oskarżano go z Polską Akademią Nauk od miasta tam nigdy pan nie był stylizowanym lub kalectwem do 8 dziesiątego roku w Lotto był pan związana teraz jest pan wiele lat dziś Akademii nauk oraz był pan to byli współzałożycielami i do nieba nad pracownikiem wyższej Rozwiń » szkoły psychologii społecznej w Warszawie był pan również członkiem PZPR są o tyle ważne, że bardzo krótko, bo przez 2 lata zasiadał w biurze politycznym, lecz Berg rok 8 8 90 lat i parę miesięcy w niej aż 8 8 zgodnie z grania z grudnia tak, ale to było ważne, bo z ramienia tej partii przewodniczył pan zespołowi d s. reform politycznych okrągłego stołu i przy tym okrągłym stole był pan po przeciwnej stronie profilu Słowak Geremka i razem wymyślaliśmy system przejściowy, a później trwały w czasie transformacji do po komunizmie w Polsce do demokracji pamiętam, ponieważ w tym czasie myśmy razem mieli coś do czynienia z panem posłem na temat alkoholizmu i pamiętam też się w czasie takiej konferencji dotyczącej altruizmu, która była w Radziejowicach w środku tej konferencji to był chyba połowa czerwca druga połowa czerwca 19 5 9 roku pan na 1 , 5 dnia wyjechał i wtedy właściwie ważyły się losy całych porozumienia okrągłego stołu między pierwszą drugą turą wyborów to był pierwszy tydzień po wyborach tak bardzo dramaty park dba wtedy wyjechał, ponieważ ważyły się losy, dlatego że wcale nie było pewne czy aparat partyjny zaakceptuje i porozumienia i resort, a tych wyborów pamięta pan tak dramatyczne zdarzenie pamiętam to jako bardziej dramatyczne wbrew mojej wypowiedzi jest nie tak dawno w względem zdjęcia i strach się na swoje zdjęcia z tej konferencji, w czym ich w rękach zobaczyłem, że jestem okropnie przygnębiony na tym zdjęciu, a byłym swoim nie wasz styl wyjechałem z krótką przerwę przyjechałem na tę konferencję mając świadomości w masywie przysyłanych w tyle faksów pewnie te były nie nazywał się wtedy faks tylko, że jest w byłej przesyłany przez daleko od chwili z Lecha z danych są takie żądania z różnych środowisk PZPR anulowania wyników wyborów i choć dzieje w niepełnym elastycznym czasie termin prawniczy chodziło po prostu o to, żeby uznać był ze względu na fakt 3 listę wyborczą listę centralne nie została zaakceptowana w wyborach, a zatem umowa nie została Niewiedział ma być realizowana umowa z Solidarnością, a wyznaczały w pary anulować co wydało mi się w straszliwym niebezpieczeństwie dla naszego kraju, ale było to prawdopodobne bo gdyby n p. kierownictwo partii uległa nieważne są bardziej serio traktował to zagrożenie i koty, żeby szukać uniknąć pełnego pokory kobieta, choć miała się odbyć w pierwszym tygodniu z plenum komitetu centralnego Bruins konferencja jest rolna dzielona na 2 części zaproszono mnie już połowę ich kariera teraz tak tak, iż dodawał pomysł park chce, by nie pamiętam po to, żeby ta połowę szkoła mogłaby się ogłosić plenum KC tak modne będą, zwłaszcza unijne takie groźne nie miała uprawnień decyzyjnych mogę go wysłuchać i regionie opady swoją opinię tak, że to był test materialny dowód tego jak dalece poważnie traktowane Segro to zagrożenie pytamy o to by też zapytać jak państwo liczy dzisiaj pamięć tamtego zagrożenia nie mówi o 8 10 01 . roku przed prawem ustanowiona tego zagrożenia po wyborach po osiemdziesiątego dziewiątego roku jest całkowicie zatarta myślę, że ta jest Astarta, ponieważ ma zapewnić stało się to co się stało te mecze ostatecznie w krótkich czasie Solidarność okazała się przejęła całkowicie władcę to istnieje dymisja wyobrażenia sobie, że on, że też było przesądza, że brat Tomasz śledzia można było nawet dalej do góry przesądzone, że to byt ewentualne przeszkody chcesz to co winnych bledną selekcjoner wszelką mało ważne dlatego też, bo sąd jest oparty na tym co się stało na tym ani na wiedzy o tym jak to było w jak do tego dochodziła do pana pytanie w jeszcze sięgające wstecz pamięcią w jak pan jako psycholog wydział ochrony łyżką i jako zdarzenie psychologiczne psychologii społecznej wypatrzą pan jako uczestnik, chociaż Bohema w ten sposób 2 rzeczy w związku z tym prawie 1, a w niektórych momentach bez dyskusji del renegocjacji próbowałem się na wiecach swojej wiedzy psychologicznej zastanowić czy na ich podstawie co zrobić osiąga wiek w pewnym momencie w trakcie negocjacji powstał pakt i przez 2 godziny przez samolot ten sam problem był wałkowany bez żadnego postępu może być właśnie taka to co mi moja wiedza psychologiczna praca innymi słowy w Karolinie k, a w niektórych momentach przychodzi mi wtedy głosy, ale w gruncie rzeczy refleksja nad tym co się stało psychologicznie nastąpiła później, kiedy już zacząłem o tym, dyskutować z innymi ludźmi nie próbować zabrać jakąś całość, o czym pisałem na ten temat także idea także w trakcie samego procesu negocjowania i do dochodzenia do porozumień te meta refleksje psychologiczne Błaziak z rzadka, ale wtedy, kiedy była konieczna była użyteczna czy w pytam może po laniu no bo ja miałem podobne doświadczenie brałem udział wielu procesach konstytucyjnych podstaw tworzenia konstytucji tak dalej dałem 2 rodzaje rad po pierwsze, co w tej konstytucji ma być w i po drugie i rady typu politycznego, jaki uchwalić i stosunkowo niedługo później przekonywać, że większość moich rad dotyczących treści była poprawna dobra, bo znałem materiał i my moja wiedza przydała się natomiast prawie wszystkie rady dotyczące procesu politycznego były złe później żałowały niektóre zostały wysłuchane i też ich bardzo surowo Anwil czeka wtedy uświadomiłem sobie, że proces polityczny jest w jakimś sensie opiera się naczelna izba rzecz inna logika, że moja logika racjonalnego logicznego myślenia prowadziła mnie do wniosków, które jednak nie były przydatne, ponieważ proces polityczny jakąś inną logiką czy kieruje stąd moje pytanie do pana czy pana wiedza psychologiczna była tak przydatna jest moja tak poległych konstytucyjna do procesu tworzenia konstytucji czy bardziej, że ten proces dawał się zracjonalizować 5 9 za chwilę zapowiedzieli, że stopień zaangażowania umysłu chcieli czegoś sobie w to co się dzieje nie jest tak duży, że w trakcie tego procesu bardzo jest trudna oraz lekcje na zewnętrzną meta lilii i droższe co uważali go w krótkich fragmentach o tym, pomyśleć natomiast wydają się, że jest coś takiego jak pewne utrwalone postawy nawyki czy formy te formy myślenia i postępowania, której jakość automatycznie są aktualizowane, który opiera się na poprzednie doświadczenie i ich wiedzy, ale nie są świadomi wybieramy tylko są gotowe i używane w momencie kiedy, kiedy tak się stało cały ten proces negocjacyjny spełniał pewne warunki takiego procesu politycznego, który się obecnie się nazywać debatą deliberacji piękną też szczególny rodzaj debaty faktu, iż rura, a na to pan patrzy z perspektywy psychologicznej pojazd już tak właśnie byłem od rzecznika praw i ba w mnie wtedy właśnie ich i mogę pokazać jak różne cechy tego procesu spełniają w różnym stopniu owe warunki debaty Libera aktywnej niektórzy politolodzy obecnie uważają, że to powinny być 1 z głównych mechanizmów uprawienia błędzie w demokracji no ale to nie jest po, ale nie jest główny mechanizm co było zaskakującego czy też było zaskakującego z perspektywy czasu w ten delikatnie, czyli rezultatach przy okrągłym stole z perspektywy czasu ich nie przychodzi mi namyśl czy coś co by mnie co bym myślał o tym, jako o zaskoczeniu, a wtedy pierwsza w bankach i nie jest, że pisze zabawne momenty był taki, że po pierwszym spotkaniu z działu politycznego innych strzałów odbyło się zebranie komitetu centralnego, na którym przewodniczący mieli zdać sprawę ja stawiam sprawę z tego co była na stole politycznym i tam w tym, iż mówiąca o tym, powiedziałem, że wciąż tkwi mogłaby czaszka zaskoczył wszystkich była postawa bardzo konstruktywna postawa Jacka Kuronia Adama Michnika, że ich działanie bardzo pozytywnie wpływa na przebieg negocjacji ta informacja wywołała gwałtowny szum geodeci pomruk niezadowolenia na sali nie chciał jej przyjąć, ale może być Jaya w niebyły drzewiej nie było oczywiste dzieli tam się znalazłem się właśnie ze strony tych 2 osób, a jest konieczne jest przed laty Lech będzie tak duże wsparcie dla procesu porozumienia ciekawe bardzo ciekawe staje się ta reakcja była dosyć naturalna, bo jeżeli oni sami uważali ich jeszcze wmawiano, że to są główni wrogowie ludu to nagle pan przychodzi, mówi że wrogowie ludu kooperują z porozumieniem jest zaskakująco tak tak chyba wspomniał, że myśmy wtedy współdziałali przy okazji takiej konferencji na temat altruizmu jak patrzy na pana i listę publikacji to chyba połowa dotyczy jednak, zwłaszcza w dawniejszych czasach zachowań prospołecznych działań prospołecznych się tym zajmował wiem, że już pan się tym nie zajmuje natomiast tam tylko najogólniej zapytać czy myśli pan, że problem postaw prospołecznych i problem alkoholizmu czy najogólniej bez szczegółowych badań jest w gospodarce rynkowej po 2 5 latach tej gospodarki już zupełnie w historycznym problemem czy może jest tym samym podobnych teść trudno odpowiedzieć na to pytanie w tym jakiś związek kredki jasny sposób, ale pierwszy mecz, którą skrucha w mieście z panem chodzili jest tak, że gospodarka rynkowa jest zbudowane na dużym stopniu na tym na powiązaniu interesu osobistego z działalnością produktywne i jej gospodarkę rynkowe w dwojaki sposób związane z interesem osobistym w tym miejscu, gdzie z 1 strony w tym interes osobisty jest ważnym motywem dlatego, żeby działać wytwarzać coś nowego sprzedawać handlować produkować z drugiej strony jest mało na takiej własności, żeby interes osobisty pobudzać, czyli to jest druga strona tego zjawiska tworzy się za tym pewna szczególna kultura rynkowe, których ceny, która opiera się na wyrwaniu człowieka jako indywiduum, który dąży do maksymalizacji swojego dobra jej używać środków ekonomicznych dlatego, żeby tę dobrą właściwie powiększyć innymi słowy jest to rodzaj specyficzna kultura, która może powiedzieć wypiera altruizm wszyscy świata publicznego, ale z drugiej strony życie społeczne życie społeczne gości narażony jest na poważne defekty jeśli ludzie nie troszczył się w innych nie troszczy się społeczność, tak więc nie sądzę, żeby ten w te elementy ich kochaliśmy zwany pro społecznością cierpliwym były na stałe usunięte z życia społecznego jeśliby rzeczywiście zostały na stałe z dniem te go jak sądzę, że doprowadziłoby do ważny do bardzo drastycznych negatywnych zmian w sieci społeczne mogą wprost doprowadzi do jego dekompozycji, a liczony nie wracają może z nową siłą w sytuacji, która okazuje się, że przeświadczenie, że ludzie dbający o własne dobro dbają razem, bo dobro społeczne albo przeświadczenie, że bogacenie się z najbogatszych też obdaruje tych biedniejszych najbiedniejszych to się okazuje jednak nieprawdą czy w tej sytuacji nie rodzi się na nowo problem posta w prospołecznych altruizmu w sensie troski o tych którzy, którzy albo są ofiarami albo nie korzystają z tego dobrobytu rynku może, kiedy pan z prasą mówi o Adrianie zwracałem uwagę na potrzeby zainteresowania się ich przy pomocy tym, którzy są słabsi w gorszej sytuacji w niebezpieczeństwie lub podobne i 6 1 składnik tego zjawiska, o których mówimy, ale jeszcze drugi składnik chciał, żebyśmy musieli ich obu mianowicie, że po to, żeby społeczeństwo funkcjonował od dobrze poszczególne jednostki muszą myśleć nie tylko o dobro swoim własnym, ale również o dom o dobro wspólnoty, czyli muszą wychodzić poza własne ja i jeżeli tego nie czynią to wtedy to zagraża całemu mechanizmowi życia społecznego zarówno gospodarczemu jak polityczne mu Otóż panuje w naszym społeczeństwie dosyć dużo duże znaczenie ma pogląd, że właściwie człek ma się troszczyć się do siebie samego, ale jak przykład może przytoczyć wypowiedzi na temat podatków, które słychać ze strony w szczególności bogatszej części społeczeństwa niektórzy traktują mówią o podatkach jak go o kradzieży jako o jakieś pragnieniem, które przemocą jest od nich PIT przemocy zabierana podczas gdy istotą życia społecznego jest wytwarzanie dóbr publicznych bez, których cały życiorys pocieszał go, by istnieli wszystkim daje ich ekonomia rynkowa to co oni chcą na nich zarabiają nie mogłaby być, gdyby nie odebrał drugi radny i IT widać jest realizowana zbędnym warunkiem tego, aby dobra publiczne były wytwarzając, ale także, że były wytwarzane dobra prywatne, na których ci bogaci zarabiają dzięki temu także możliwe jest działanie na jej wytwarzanie do prywatnych Otóż ten rodzaj mentalności coś się spotyka u różnych ludzi, ale w szczególności tych, którzy tych w często publicznie argumentują w sprawach podatków wskazuje, że ich nie ma, więc i nie mają żadnej świadomości, że to co się z nimi dzieje co się dzieje ich w ich własny los niezależnie od tego jakich warunkach funkcjonuje cała wspólnota, którzy mają świadomość, ale nie ma interesu, jakim się wydaje, że mają raczej interes w tym, żeby korzystać więcej, a mniej łożyć na te wspólne dobra tak, ale mają także do tego pewną i metrażach wolą jeździć też nazwa może być nazwać 1 z autorów mitem legitymizację innym są pewne myślenie, które nadaje wartość tych takiemu postępowaniu takiemu i tego rodzaju zasadom oni mają, jakby w TOK działania są jako część szczególnie w godnego pochwały zasługują, czego na społeczną aprobatę dość, że w ten sposób myśli Niemczy, kto pamięta pan jakiś czas temu w Gazecie w rozmowie z 1 z takich specjalistów z jest prawicowego instytucja amerykańskiego i sam ten krok zapytana czy nie jest niemoralne przenoszenie w ich w pieniędzy da krajów rajów podatkowych na co odpowiedział niemoralne byłoby nie przenoszenie pieniędzy do rajów podatkowych, bo moralnością jest roszczenie się maksymalne zyski akcjonariuszy itp innymi słowy w Die Welt sens moralny nadzorem badane jest działaniom, które są szkodliwe dla wspólnoty, a tych ze wspólnoty groźne, bo to bardzo ciekawe, ponieważ interes akcjonariuszy ze względu na ich rozpowszechnianie właściwie pozwala na takie usprawiedliwienia jednocześnie zwalnia z odpowiedzialności był kapitalistą bardzo konkretnych to można było przeciwko niemu demonstrować przeciwko niemu protestować na nich wymuszać patosu i akcjonariuszy, ale już nie tylko akcjonariusze po tym, jak scenariuszami jesteśmy my wszyscy, ponieważ ogromną częścią tych akcji są nasze fundusze emerytalne tego, jakie pro pro test tuje n p . przeciwko niewolniczej pracy gdzieś tam bazy południowo-wschodniej, czyli innej podzielił moje racje zostały przyznane to moja emerytura będzie mniejsza a, więc w tym także dużo hipokryzji jak zwrócił uwagę na i Joseph Stiglitz Bel ekonomisty laureata Nobla zwrócił uwagę na takim fajnym patologiczny mechanizm wkroczyliśmy polegającym na tym, że menedżerowie, którzy nie chcą tak ustawieni w systemie, że mogą podejmować ryzykowne działania i w bezpośrednim skutkiem tych ryzykownych działań są wielkie zarobki, które oni uzyskują natomiast dalsze miejsce, gdy staje się te ryzykowne działania przynoszą wielkie straty, ale on już w Kielcach o winie oraz szalet ciemny róż, ponieważ scenariusza i tutaj Mar ta moralna zasada troski o akcjonariuszy przestaje działać weźcie to co pan powiedział o swym uzasadnieniu to mamy do czynienia z klasycznymi formami ideologii i ja wiem, że pan poświęcił ostatnie swoje rozprawy rządom ideologicznych konfliktów postaci różnić mentalności wolności gospodarczej z ideologii i systemów i rynkowe mu ideologią wspierającej chciałbym od tej ideologii z panem posłem porozmawiać po chwili przerwy witam ponownie Wiktor Osiatyński rozmawia z panem posłem Januszem Rekowski profesorem psychologii w ostatnich latach zajmuje się pan ideologiami i źródłami konfliktów ideologicznych ryzykiem i wolnością gospodarczą z ideologią ja pamiętam z czasów mojej młodości, kiedy Raymond Aron napisał książkę o końcu z o zmierzchu ery ideologii ta książka została bardzo ostro skrytykowana w Polsce była na indeksie nie można bowiem czytać w Polsce socjalistycznej, ponieważ miał namyśli ideologię, a przede wszystkim do Legii autorytarne totalitarne w tym socjaliści komuniści chorych oraz wtedy główny konflikt ideologiczny to był kapitalizm socjalizm rozumiem z tego, o czym pan pisze w twarz w tej rozprawie różnica mentalności jako źródła ekologicznych konkursach lotów, że dzisiaj taki konflikt ten jest konflikt ogólnie mówiąc między liberał umrę liberałami konserwatystami między liberalnym podejściem konserwatywnym podejściu ściął zastąpił ten konflikt socjaldemokraci w kapitale socjaliści kapitaliści paru dniach wszedł obok firm może najpierw byli krótko ciotka uwaga w sprawie tego końca ideologii premierze tak też zamrożone w formułę na opisane w latach pięćdziesiątych była ich następstwem Still Here kolejny raz dziennie strony z klęską faszyzmu jako pewnej ideologii, które podziałała na wielkie rzesze Niemców, ale nie tylko Niemców i mniej z drugiej strony na rękę tym procesie był może powiedzieć do Anglii, który z ideologią i mniejszych oryginalną ideologią nie miał nic wspólnego z recesji zaś w związku Radzieckim, który uległ działek w tym cały system stop nowej generacji innymi słowy, gdy Alan IS set w biegu szybko były konfrontować się sytuacja, gdy tej wielkiej ideologii, gdyby mobilizowały wielkie masy były jednymi drugiej stronie, a przestały działać zgodnie z właściwie poniosły klęskę 1 i polityczną drugiej moralną politykę drugą, a drugi ma realną teraz k rzeczywiście jak się przyjrzeć konfliktem występują w różnych miejscach świata rodem sprzeczność między myśleniem w kategoriach przynależności do wspólnoty, a w kategoriach liberalnych, a antyczne w prawach jednostki wartość jednostki wydaje się bardzo istotne przy jest to czy sprzeczność dotycząca myślenia o tym jak świat ma być urządzone w ich wpły w sprzeczność między kapitalizmem albo w między lewica prawica wszyscy z przeszłością pozwy, w których jest są różnice interesów może w ogóle powiedzieć, że są co najmniej 3 duże źródłem 3 duże przejęcie innej konfliktów między ludźmi 1 to jest sprzeczność interesów właśnie w drugi też sprzeczność wyobrażeń na temat świata może wejść na temat tego jadła prawdy słuszności, a trzeci tożsamość tych związanych z tożsamością z tym z przynależnością do różnych grup już od dłuższego czasu jest nagromadzona w wiele danych empirycznych w oparciu o wydanie eksperymentalnie i inne wskazujących, że sam, że wystarczy, aby ludzie w klasie dziękowali sobie w innej grupy do innej całości społecznie niż drugich to już wtedy powstaje m. in. przesłanki do EDF do konfliktu bardzo ciekawe, ponieważ ten trzeci trzecia sfera konfliktów tożsamościowych jest nasila się parę lat temu Alfred Stepan com wybitny konstytucjonalista wydał książkę dotyczącą spojrzenia na transformację i napisał w niej, że na początku transformacji w 19 90 roku nikt z ludzi piszących na ten temat nie przewidział w ogóle roli, jaką będą odkrywać konflikty religijne etniczne po transformacji lub w okresie późniejszym przed tą było poza zasięgiem myślenia wszystkim się wydawało, że oczywiście zaciska konstytucyjne sprawy gospodarcze i t d. że tego dnia będzie nagle ktoś mu przez bardzo długi czas w Polsce n p. głównej oraz główna oś konfliktu politycznego po była też były w rundzie tożsamościowe tych, którzy utożsamiali się Solidarnością i tych, którzy utożsamiali się w byli utożsamiani ze zbliżaniem się z komunizmem czy -li im w el Sheikh ciężka praca Markowskiego, który jest wybitnym politologiem kre w lub przeprowadził wiele badań nad zachowaniem wyborców i poglądami wyborców w Polsce systematycznie pokazują, że różnice właśnie na tym wymiarze tożsamościowym okazywały się centralne dla charakterystyki polskiego życia politycznego wiele z szuflady, któremu po 8 ostatnich 10 latach w tym zaczęła słabnąć i przestało być główną osią konfliktów mówi pan o tożsamości wywiedzionej właściwie z końca lat osiemdziesiątych i początku dziewięćdziesiątych, chociaż z ruchem nie jest zjawisko i izolowane spółek w Polsce w Ameryce dotąd można znaleźć ślady różnić tożsamościowych między tymi, którzy identyfikują się 3 południem z czasu wojny secesyjnej Jim zużyty niedługo się współpracą z najmu wielkie konflikty dzielą stanowią, jakby założycielski fundament w cudzysłowie Religi tożsamościowych Otóż rok i ich także w innych krajach bije może pokazać, że pewne identyfikację trwają przez pokolenia też nie dziwi się, że to czas także była bardzo silna w Polsce wzrosłaby ldl jest, ale znowu mówimy o 2 Polska, która jest mają charakter bardziej tożsamościowy niż interesu Witelo 2 Polsk czas jedno prawicowe lewicowe dzisiaj mówi się, że ta się tak, że ta przepaść jest coraz silniejsza zamieszcza się mniejsza strata te 2 Polski się dzielą wyraźnie one mają też ten podział również tożsamościowych oraz tych nie mają wszystkie 3 elementy to jest spór tożsamościowy rzeczywiście, bo to są twory wyraźniej kształtujący się formacje też spór ideologiczny, ponieważ ta 1 opiera się na koncepcji prymatu wspólnoty narodowej nad jednostką, ale ta druga część prawdy kładzie nacisk na prawa jednostki, ale jest także szpuli i interesy chodzi o władzę, choć władze Enei i związane z tym władze również interesy materialne też, że wszystkie te 3 konflikty są tu skupiamy się w tym dla tego niestety i Kraśnik i niebezpieczne, gdybym przyszedł do pana jako psychologa poradę co pan radził, żeby zrobić, jeżeli w ogóle cokolwiek można zrobić zasypywać ten w przepaść może w odpowiedzi NATO pośrednio kilka lat temu prowadziłem z 3 skoro grono współpracowników i badania nad rozwiązywaniem problemów w grupach społecznych, których występują różnice ideologiczne chodziła w zbieraliśmy grupie rodziców w 1 fazie badań i polityków winnej fazie badań, kto i mieli oni za zadanie sformułować wspólne zalecenia dotyczące dotyczącej kształcenia dotyczące sposobu nauczania sposobu uczenia dzieci na temat seksu czy efekt czuliśmy człowieka, czyli jak uczyć jak przygotować dzieci do czego i ów w tych grupach, który odejdzie z ankiety były ośmio dziesięcioosobowe grupy byli ludzie o bardziej katolicki wyle w związani z religią katolicką i młodzieży często w myśl, bo bardzo, a następnie nie mogliśmy świecką i pół problem w jaki sposób tak jak grona może dojść do wspólnych ustaleń uwięzioną opozycję większości grup udało się uzyskać wspólne ustalenia nawet wśród grupy nie wszystkich poetów polityków lewicy prawicy podstępem pod stałą i Jan Jastrząb Mirów podstawą tego było ciut mniej pewnych warunków przebiegu tej dyskusji rośnie też być szczegółowe Rzym domagają, ale jest zwrócił uwagę na 2 ważne aspekty 1 jest taki, że on pierwszą rzeczą, którą się udawało się robić to bułek i skłonić grupę do przyjęcia wspólnego celu trend jeździli tworzy się wspólny cel w grupie to zaczyna się tworzyć coś, jakby chwilowo tymczasowa wspólna tożsamość tak wspólna tożsamość organizacyjna wokół wspólnego celu ułatwienia przezwyciężenie przeszkód zaś Czech, a drugi pogląd goście chcę wyraźnie podkreślić co tu chodzi chodzi o to, żeby ludzie, żeby zapobiec temu, że ludzie patrzą na siebie jako reprezentanci 2 obozów żeby, gdy jednak, że są w 2 obozy widzieli także, że jest cel nadrzędny cel mają wspólnie realizować Jim Solnym naziemnym co interesy dzieci, które widzi sposób muszą być przygotowane do wzięcia związanych z Wisły z własnym już więcej się seksualnością i zakończeniem w tym zakresie dróg, ale też przekażę ten cel ma być bardziej praktyczny niż ideologiczny czołgi romantyczną część wspólna z regionu cię bardzo trudno zgodzić się dotąd co do celu ideologicznego albo coś abstrakcyjnego tygodniu to ten cel ma być praca traci on ma być bardzo wyrazista i musi być dużo zrobić, bo bezpiecznej dzielnicy dla pieszych tak co zrobić byłem, że paczki drugą rzeczą drugi aspekt tego był taki, że nie chce stwierdziliśmy uczestnicy nie zmieniali swoje ideologicznych nastawi, ale znajdywali takie rozwiązania, które mogły być zastosowany przy 1 z ról dla 1, jaki dla drugiego nastawienia ideologicznego innymi słowy w mieście myśleli nad rozwiązaniami praktycznymi nie koncentrowali swoich ideologii tylko poszukiwali technologii, które może być ciasno, że w metaforyczny wór śmieci sprzątać powinna je prawica lewica mogą się co do tego Pogorelić rozumieć, chyba że interesy dużych właśnie KNF o życie zarabia w tym przypadku jest, że trudniejsze niż śmieciami, ponieważ to cieszyła się robić bardziej, że bliskie przekonań moralnych etycznych światopoglądowych i dwudziestego znalezienie takich rozwiązań, które będę akceptowalny dla obu grup jest trochę trudne, ale jeżeli przestrzega się pewnych reguł debatowania n p. taki, że się liczyć drugim pieszego nie próbuje w nim kogoś upokorzyć mody są od lat różne szczegółowe szczegółowe reguły i oni mają, ale to są istotni Rose stwierdza pytania pana Grossera w jego jak sobie radzić z tymi konfliktami moim zdaniem 1 z kluczowych wymogów jest dążenie do tego, aby w publicznym dyskursie i wytwarzać przeświadczenie o tym co wspólne o tym co druga rzecz też bardzo ważne to, aby w publicznym dyskursie nie zmierzać do pognębienia drugiej strony tylko do wydobycia, a z drugiej strony tego co może być podstawą wspólnego spójnego myślenia o rzeczywistości tych służyłoby temu w bardzo się wydaje na zdrowy rozum w po pierwsze, odrzucenie na tyle na ile się da konfliktów ideologicznych Tychy nie mają czasu bowiem tarasów mogą być zmniejszone o podzieleniu problemów którymi żyje Polska na małe problemy, dzięki której szukałem rozwiązań poszukiwania rozwiązana wszystkiego w całości tylko malutkich problemów jednak od drugiego osobno RGB osobno szukanie porozumienia to osobny problemach, a może nawet zdecentralizowany szukania tych mrożonek skromnemu coś w Białymstoku przeszło w Hucie w Częstochowie coś 9 scalenie byłoby łatwiejsze w Essen siedzi tak w Polsce w niektórych miejscach się dzieje posłużyć n p . o tym, że przedstawiciele zwalczających się gwałtownie parki w samorządach pokój i spraw dochodzę jednak do porozumienia, ale euro sceptyków powiedział, że najczęściej wokół kasy, bo zarówno do porozumienia czy nie tylko to, chyba że tylko to trzeba zobaczyć, bo prawdopodobnie po nie jest jedynie dziennik, a których, lecz łączy, że po mieście z pewnością niejedyny przejęciem FM byłbym właśnie ostrożny jest słuchanie sceptyków goście VIP zmierza właśnie społeczeństwo się też sceptycy w tym mają własną ideologię i właśnie i podważa i ten w taki sceptyczne poglądy jest czynnikiem utrudniającym możliwość zmian jest znajdowanie rozwiązań porozumień prof. Pańki zajmuje on właśnie ostatnio ideologami i pan, że źródłem ideologicznych konfliktów mogą być różnice mentalności w przypadku liberalizm konserwatyzm napisał pan całą rozprawę różnice mentalności wspólnotowej i indywidualistyczny tam winnej sprawie wolności gospodarczej zajął się pan neoliberalizmem jako ideologię i teraz chciałem zapytać o neoliberalizm jako zjawisko historyczne i to główne ruchu też, że neoliberalizmu, czyli o rynek ją niewidzialną rękę rynku jak postawie brutalne pytanie czy talent ręka jest niewidzialna czy może dlatego jest niewidzialna reakcja coraz częściej sądy jest po prostu złodziejska pamiętam pan, że przed laty siły na początku lat dziewięćdziesiątych, kiedy ich w z polityków powiedział coś takiego Dekoral PL są zdania o tym, że niewidzialna ręka rendering, gdyż ich szef rady sołeckiej użył, ale w zmierzała w grę w rękach złodziejska Wouter był wielką burzę w Polsce jej syn ja też byłem wtedy krytyczny wokół takich wobec takich stwierdzeń, ale mówię, że po 2 5 latach mam coraz poważniejsze wątpliwości właśnie z tego powodu, że rynek się wielkie korporacje mają zyski, a na akcjonariuszy i klientów przerzucają wszystkie koszty ryzykownych zachowań to jest jakieś mierze oszustwo, a więc czy ja bym unikał mnie z lutego języka, ponieważ jest, choć niewykluczone, że nie jest wykluczone, że mamy do czynienia także z takimi elementami i w nie tak dawne budynki znany przypadek 1 z dyrektorów w wielkim i ich w instytucji finansowej zrezygnował i publicznie go powiedział, że rezygnuje dlatego nie może zaakceptować tych swego rodzaju, a wszystkie te instytucje te sumy swoich klientów popełnia, ale myślę, że rzecz jest tylko w głębsze mianowicie, że mechanizm rynku u podsta w, którego Żydom, że RM z niskiego lub głównym kryterium sukcesu skłania uczestników gry rynkowej tych działań, które są amoralny, który niemal innym są takie, które nie mają na względzie ani dobra publicznego ani dobra passa Lecha i byłem na względzie w jedyne dobro mierz osiąga osiągnięcie zysku, ale zakładając, że może być szkoda partnera czy szkoda co zresztą po mieście szkoda publiczna w tym przepisie mogą być opuszczają rzucają się dopuszczają, że ta czy i dlatego że musiałbym tu nie wskaże w charakterze zaś, chodźmy złodziejstwo, bo to, żeby indywidualna własność człowieka, że złodziejem w Mielcu podejmuje taką działalność natomiast ten naczelny sąd, że sposób myślenia o mechanizmie rynkowym jest efektywne sprawia, że on uzasadnia działania, które są działaniami na szkodę społeczną szkodę partnerów i pytała, dlaczego na daty to kolejna, jeżeli jej głównym kryterium w działania na rynku i sukces rynkowy sukces w ziemi sukces rynkowy sukces rynkowy jest mierzony osiągniętym zyskiem lub stopniem kontroli w zakresie kontroli nad określoną w Chinach to określone obszary ME zdolności produkcyjnych to, jeżeli tych głównych kryterium June jest uważany także za nie zapewnią wartość, których realizuje to niema żadnego powodu wieśniakiem innym jak tylko o własnych zysków w, ponieważ wszystkie inne kryteria nie mają co irrelewantne w stosunku do tego rozumie, a w tej rozprawie, której mówię tak za wolność gospodarcza archeologia pan pokazuje właściwie fałszywość ja bym nawet zakładał w krok dalej będą bardziej radykalnym zawsze eksponaty są one o świadomą fałszywość pewnych założeń choćby takich jak założenie równości stron przez strony są równe na rynku pracodawcy pracownik pierwsza korporacja i konsument, a uważam, że to po prostu z o ogromne faux czy konsument, zwłaszcza w społeczeństwie, w którym dosyć dostawcami usług i byłby dla konsumenta są wielkie korporacje i n p. tej ankiety strzeli przedsiębiorstwa usług publicznych elektrownia gaz woda rewizja dzisiaj internet i t d . że konsument nie ma żadnych równych szans na rynku czy równości stron do tych właśnie u składnik ich ideologii miał konserwatywnie i właśnie rozmawiamy przy czym chciałbym, by dziś uiścić taką w badaniach psychologicznych Grant sprawili Wioch nad sprawiedliwością obcy opisuje się 3 takie rodzaje sprawiedliwości czytać oddaje myślenia sprawiedliwości ludzie uważają za sprawiedliwe jest podział 1 wg 1 z 3 zasad albo zasady równości albo zasady wg potrzeb albo zasady wg zasług w równości zwykle od gminy zasada równości jest usuwany jest 9 odnośnie do grona równych zasadach i potrzeb wg potrzeb my się zwykle wobec tych, którzy zdali znajdzie się w ekstremalnych w trudnych sytuacjach, a w po wielu innych dziedzinach Celje zasada wg szacunków z pozoru albo istnieje ich skłonność do myślenia, że mechanicy wie, że rynek zapewnia sprawiedliwość wg zasług, a w Gdyni sprawy w tenisa prawdę Lech operujemy innej zasadzie sprawiedliwości innymi słowy, że ludzie działający na rynku kierują się uważa za sprawy są zaś prewencyjnego mianowicie sprawiedliwy jest jeśli Bóg wie, że jest podział wg zasady popytu i podaży do żaden z czy ktoś dostaje bardzo dużo ludzi jest oczywiście, że w tej sprawie gdyby, jeżeli on jest, jeżeli dobra, które się od niego otrzymuje sąsiadki albo jeszcze poprawić coś szczególnego wyjątkowego zrobić albo na ile popyt podaż jest manipulowana przecież podaż jest kontrolowana przez reklamy przez narzucanie prestiżowych zakupów prestiżowej konsumpcji czy farby cały szereg mechanizmów działań był jako dodatkowy wtedy mogą królestwo Wenecję proces chce go zwrócić uwagę, że nie jest prawdą, iż mechanizm rynkowy opiera się na sprawiedliwości trybu zasługa zasługa, że może bardzo mało liczyć dziś raczej ten mechanizm popyt podaż, kiedy teraz ci wielcy menedżerowie w ogromnych korporacji otrzymują wiele mijam na wiele o milionowe dochody premii i inne graty zjazd identyfikację ty mówisz, dlatego że są wyjątkowi niech nikt nie, dlatego że zarobili po Lu nawet ukazał okazuje się, że firma zamierza stracić, a szef otrzymuje wielkie pieniądze to jednak już walenie pochodzą z wyborów oni pochodzą z mianowania w ramach polskiej grupy sami przez siebie to jest to co uważam za bardzo bardzo negatywnej trudne one 11 jest dla mnie ważna to oczywiście jest potrzeba kontroli nad rynkiem czy teorie ekonomiczne odrzuciły, ale niedawno musiałem przeczytać to jest z lat siedemdziesiątych w tamtych czasach i tłumaczyłem i przystałem w Polsce w następny sezon obrońca po nadal bardzo cenię i przez 20 lat te teorie i lewo i podobne wydarzenia 8 przestarzała, a ja już powodu niedawno przeczytałem ponownie piony stały się snów partia składa w wyniku tego nadużycia, jakby neoliberalizmu kryzysu, do którego doprowadził potrzeba roli państwa czy jakikolwiek inny sposób przywrócenia znaczenia publicznym wartością celom społecznym jest po prostu palące się z tym, że przywrócenie roli państwa w nie jest panaceum na ja w, że zaczęto mówić wiemy, jakie państwo ma wady, bo poznaje się, bo jest WL w kontrolerzy państwowi są także podać inne rozmaitego typu zniekształcenia związane z własnym interesem i dlatego jej ten film w Williamsie ZO pozycja państwo versus rynek jest nie wystarczy dla małp radzenie się jestem synem artykuł, o którym mówię zakończył pan słowem, że pytanie ile państwo ile rynku źle postawione rzeźb w tym, że oba te systemy wskazują bardzo poważne wady i w obu dochodzi do rozerwania związku między działalnością produktywne dostępem do dóbr, tak więc centralnym pytaniem nie powinno być więcej czy mniej państwa najważniejsze bowiem znajdowanie sposobów minimalizacji VAT 1 i drugiego systemu koniec cytatu z pana rada tak właśnie myślę tempa zakończyła się od tego czasu pan pomyślał jak można, by te wady zminimalizować co mogłoby być takim środkiem, więc tak czy może być ta część jest jeszcze stać, by rozpisywać jak w Redzie tam w próbuje coś na tym, by zrobić, ale nie osiągnie stadium, w którym mogą też wbrew przedstawicie napisać dziękuję jeszcze raz moim rozmówcą był pan prof. Janusz Jojko Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ZROZUMIEĆ ŚWIAT

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj wszystkich audycji Radia TOK FM kiedy chcesz i jak chcesz - na stronie internetowej i w aplikacji mobilnej!!

Dostęp Premium

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA