REKLAMA

Szef Krajowego Biura Wyborczego będzie powiązany z PiS

Analizy
Data emisji:
2018-02-19 17:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ostatnio dużo analizach i różnego rodzaju kandydatach kandydatkach dzisiaj też tak będzie tylko organ inny tym razem porozmawiamy o kandydatach ministra spraw wewnętrznych administracji w no i stanowisko szefa krajowego biura wyborczego, czyli organu odpowiedzialnego za organizację wyborów w związku z tym, że jest nowa ustawa to jej się zmienia teraz ta instytucja zmieniają się też nadziei szefowie w co to wszystko oznacza liczy on Rozwiń » rację mają ci, którzy mówią, że dojdzie do pełnego upolitycznienia i tego właśnie organ, jakim jest krajowe biuro wyborcze to już na pewno nam wyjaśnia nasz gość dr Ryszard Balicki z wydziału prawa administracji ekonomii w na Uniwersytecie wrocławskim dobry wieczór panie doktorze to wieczór witam panią redaktor witam państwa przede mną komunikat MSW ja w sprawie kandydatów za chwilę przyjdzie my się bliżej tym osobom w a, ale najpierw chciał zapytać, dlaczego MON MSW jak zapewnia nas wszystkich w tym komunikacie, że też z błędem zapewnia, więc z dniem przyjdą tak jak jest w oryginale wszyscy kandydaci nie są członkami żadnej partii politycznej panie doktorze, dlaczego to jest ważne w przypadku kombi tego biura krajowego biura wyborczego w 2 powody te są istotne popiersia mojego punktu widzenia ciekawe, dlaczego ministerstwo uznało za konieczne tak szybko podkreśla taki element, a Juszczak mówiąc poważnie pół musimy uświadomić 3 jest nękają go na wyborcza na swoim może taka nie do końca szczęśliwa niewiele mówi wydaje się, że to jest taki mały jakiś organ, który właśnie nie wiadomo czym się zajmuje taki serial, a sekretariat Państwowej Komisji Wyborczej ten kto by się tak wydawało profesjonalne dużo bardziej skomplikowane ciało, ale która ma również swoje terytorialne, ale odłamek, a jednocześnie tak naprawdę to jest serce Państwowej komisji wyborczych Państwowa Komisja Wyborcza jest kilku sympatyczni kilka sympatycznych osób, a Real jak na razie niektóre jednak same nie będą w stanie nie byłyby w stanie nic zrobić bez sprawnego dobrze działającego biura wyborczego i teraz tutaj dochodzimy do sedna osoba kierująca takim biurem jest naprawdę są w decydującą w praktyce są nie tylko procesie wyborczym, ale o tym, też musimy pamiętać, że Państwowa Komisja Wyborcza, a co za tym idzie na jej zlecenie biura wyborcze każdego gościa ma również dużo, ale pan istotne kompetencje, które są zdefiniowane w ustawie o partiach politycznych tak mają związek z finansowaniem VAT za chwilę o tym, też wspomnimy, ale z panie doktorze pan mówi krajowe biuro wyborcze jest szalenie istotna dla procesu wyborczego, a ZOZ myślałem w jakim w jakimś sensie, dlatego że mamy konstytucję, która bardzo wiele mówi o procesie wyborczym w Polsce mamy ustawę kodeks wyborczy mamy ordynację, więc właściwie na czym polega to szczególna odpowiedzialność krajowego biura wyborczego mówimy tutaj obszar notowania zarówno wszystkich dokumentów jak grasz w przygotowaniu osób, które będą zatem bardzo słabo się odpowiadać i to jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji, kiedy zmienia nam się struktura administracyjna, która będzie zarządzać powierzonym procesem wyborczym pojawiają się nowi komisarze UE, którzy będą mieć mniejsze lub większa niż oświadczenie, iż na tym wszystkim będzie jednak wszystkim będzie łatwiej szukać mają krajowe biuro wyborcze i stąd tak bardzo istotna jest żadne to była to były osoby sprawne i merytorycznie przygotowany, a jednocześnie i tutaj dochodzimy do sedna dający gwarancję bezstronności w tym czasie na bok Szanghaj Dubaj to zapewnienie wszyscy kandydaci nie są członkami żadnej partii politycznej uwielbiam to zdanie impetu podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, którym my z kolei musimy podkreślić, dlaczego w ogóle sprawą nominacji do krajowego biura wyborczego zajmuje się minister Hall zmiany, które zostały dokonane w kodeksie wyborczym doprowadziły tak naprawdę do przejęcia znacznej mierze procesu wyborczego, ale dzisiaj asfalt, ale administrację państwową tutaj bardzo istotna jest właśnie rola lotniska, ale i to myśmy wraz z nimi świadomość są na świecie rozwiązania, na podstawie których proces wyborczy jest administrowany przez administrację publiczną, ale to są państwa, gdzie funkcjonuje, ale służba cywilna, gdzie urzędnicy ratusza sami zajmują, ale funkcjonują w administracji niezależnie od znających się ekip politycznych i nie są związani i nie są zależni od żadnej siły ulice miasta czy administracja rządowa wybiera wprawdzie n p. urzędników odpowiedzialnych za wybory, ale zawsze, wybierając z tego szerokiego grona stałych urzędników stałych w 10 0 pracowników służby z innym tak no może tylko bezpartyjnych fachowców, którzy funkcjonują jak niska i niezależnie od tych mieniących się ekip oraz niestety idea służby cywilnej została zamordowana autem zginęła śmiercią tragiczną i UE ma do 2 mam do czynienia z osobami, które są skazywane jako osoby, które nie posiadają legitymacji i rozumiem, że żadna z tych 3 wskazanych osób legitymacji członkowskich żadnej partii nie posiada, ale samych nawet skróconych życiorysów, które ministerstwo przedstawia wynika, że z tych 3 osób 2 bezpośrednio były związane z ESA parlamentarzystami partii rządzącej to, aby dłużej lawirować padła osoba w stanie od razu przytoczy słuchaczom, którzy nie mieli okazji jeszcze w informacjach śledzić tych tych nazwisk i tych sum krótkich biogramów małe panią Magdalenę Pietrzak, która pracowała w proc i wciąż pan w roli Prezesa Rady Ministrów ciekawe czy będzie łączyć te 2 funkcje jeśli zostanie szefem komisji krajowego biura wyborczego MP mamy pana Mirosława salonka, który pracował w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy minister Zalewskiej z wcześniej był asystentem posła Legutko kij nie, a teraz jest zastępcą Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i ostatni to pan Paweł szrot asystent posła PiS -u wcześniej później ministra Krzysztofa Jurgiela i jest obecnie wiceszefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czyli wszystko to osoby związane z wicedyrektorem biura parlamentarne, a jeszcze oprócz tego Paweł szrot chwalony przez pana ministra Brudzińskiego za wyjątkowo dobrze po to, zespół z prowadzoną kampanię wyborczą prezydenta Andrzeja Dudy, czyli też osoba zaangażowana w bezpośrednim proces wyborczy tylko z ZUS z punktu widzenia kandydata to teraz będzie z drugiej strony jeśli jeszcze zajmą będzie się tym zajmował na jej panie doktorze mamy te 3 nazwiska żadna z nich nie jest, a partyjna, choć nie należą do partii, jaki styl, jaki tego może być efekt co pan przewiduje się, a przede wszystkim w PRL, by ludzie narastające wątpliwości co do bezstronności działań podejmowanych przez szefa krajowego biura wyborczego, bo rumu mówiąc krótko, nawet jeżeli to byłoby idealny kandydat to trzeba ich życiorysach zawodowych bardzo trudno będzie wykazać, że podejmowane podejmowane działania nie są robione w interesie całej trasy innej partii politycznej to jest tak naprawdę obciążenie dla tych osób w pierwszej kolejności, ale co dla mnie ważniejsza jest to obciążenie dla całego procesu wyborczego o tym, momencie my jako obywatele no i będziemy tracić zaufanie, że proces wyborczy jest internowany od nacisków politycznych, a jeżeli ktoś, ale ściśle współpracował z 1 partię polityczną uczestniczą w jej kampanii wyborczej, a to jak można powiedzieć, że on co jeszcze był zaangażowany po stronie dekoracji i dziś, ale dzisiaj to on już będzie bezpartyjny fachowiec to jest fikcja absolutna niestety w takie myślę, że ten brak zaufania jest nawet dużo gorszy niż konkretne nazwisko związane z konkretną partią wzrost cen skutki tego będą na lata jest dokładnie tak, bo o Janie oceniam jak i ja nie nią uciekamy od oceny nawet o szczególnych ten kandydat mógł dowolnie stał się on przedostał się zdaje pan minister Gliński to dla niego tak nie wystarczyło nie tylko osób nieustannie sej krytykować mam niektórzy aż do osób niemal co tak upolitycznionej, ale na brzeg to jest polityczna i gdyby z nami był autor lub autorka współautorka projektu nowego kodeksu wyborczego to powiedziałaby ale o co wam chodzi przecież ostatecznie z tych 3 nazwisk wybierze Państwowa Komisja Wyborcza ani pan minister, więc jakiś rodzaj Leon aparaty inności apolityczności tego wyboru zostanie zachowany i no tak tego, że to bardzo ograniczone wybory, a ja chciałbym licytować się pewnych polityków, którzy kiedyś twierdzili, że to odze w był tak między dżumą cholerą i ambasador tego nie powiedział w odniesieniu do tych osób, ale dla możliwości są niewielkie mało wciąż cóż Państwowa komisja Małgosia może zrobić to jest właśnie ten problem w państwach no to jest podobna sytuacja jak z komisarzami logo uczelni odejście od Formuły sędziowskiej procesu wyborczego jest bardzo niebezpieczne właśnie, dlatego że osoby, które będą wybierane jako komisarza bądź ambasada nie da nam gwarancji bezstronności działania znakomita okazja do USA komisarz, który był sędzią, a od lutego sąd musiał być bez partyjnego miał również z punktu widzenia obywateli dla nas wszystkich jedno jeszcze gwarancji, że on był sędzią, który miał też o bezpieczeństwo pracy, a szóstym i miał immunitet mógł podejmować decyzje, które nawet były ryzykowne w cudzysłowie, ale i niebezpieczna dla sił, ale i politycznych, a on miał to bezpieczeństwo zapewnione swojej pracy nie muszą się obawiać w związku z tym my jako obywatele nie musieliśmy się obalić rząd podejmuje decyzje właśnie nakierowane na sukces, stając się innej siły polityczne nawet 2 i zamożni klienci nawet więcej mogliśmy powiedzieć to sędziom na jego ręce patrzyli inni sędziowie krajowa rada sądownictwa i wszyscy ci, którzy zdawali sprawę z tego na czym polega dobro sądownictwa reprezentowanego w tym momencie n p . przez sędziów z Państwowej Komisji Wyborczej, ale mówił pan panie doktorze na początku bardzo ważnej kwestii krajowe biuro wyborcze zajmuje się nie tylko wyborami, ale również, a kwestią finansowania partii politycznych i rozumiem, że złodziej może skończyć się tak, że znów decyzje będą podejmowane dla dobra lub dla niepowodzenia 1 partii lub drugiej z formalnie są to decyzje, które podejmuje Państwowa Komisja Wyborcza, ale oczywiście ona sama siebie tych decyzji nie wytwarza ona działa w oparciu o pewne dokumenty, które przygotowuje jej organ wykonawczy, czyli właśnie państwo, czyli właśnie krajowego wymarsz w związku z tym tak bardzo ważna jest to instytucja, a realne decyzje, które będą podejmowane w zakresie finansowania są decyzje związane zarówno mocne przyjmowanie umowy koalicyjnej, ale wystarczyło, by zakwestionować taką umowę i Juszczak nie mogą uczestniczyć w wyborach, a Kuźniar jest kwestia, ale do przyjmowania sprawozdań finansowych jest kwestia przyznawania subwencji to tak naprawdę być albo nie być, ale w poszczególnych partii politycznych, a łączą ich uwagę, ale co się wydarzyło ostatnio na Węgrzech, gdzie 1 z partii politycznych została ukarana duszą Żyda z utratą dofinansowania co w praktyce, a może doprowadzić ją do swoich jajek swoistego oszustwa w Jerzym pomyślałam jeszcze 1 sprawie, że z kolei inne partie być może takie, które mają więcej sprzyjających ING innych osób w biurze wyborczym mogą oszukiwać i nie będą im za to ścigana i już teraz wizja bardzo ponure w snuje, ale specjalnie, żeby trochę państwa nastraszyć co chwilę będziemy mam nadzieję uspokajać bardzo dziękuję za całą analizę dr Ryszard Balicki z wydziału prawa i administracji na Uniwersytecie wrocławskim państwo i moim Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA