REKLAMA

Jak powstawało Księstwo Warszawskie?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-02-19 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
47:18 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM Anną de Napoleon cesarz Francuzów i król włoski stanowimy co następuje dopóki los Polski zdobyte na królu pruskim nie będzie ustalony przez pokój ostateczny dopóty rządzona być ma przez rząd tymczasowy komisja rządząca nadaną sobie zupełną władzę potrzebną, aby na raport dyrektoriatu każdego wydziału prawa i urządzenia tyczące się sprawiedliwości administracji wewnętrznej skarbów wojny i policji krajowej stanowić mogła podział teraźniejszy kraju Rozwiń » na 6 departamentów to jest warszawski poznański kaliskim bydgoski płockiej i białostockiej nie ma być odmienione w dorobku w 1 800 siódmy do pokojów, gdyż jeszcze chwila jeszcze kilka miesięcy, zanim cesarz i Car zasiadł już na tratwie zacumowanej pośrodku Niemna rozstrzygnął sprawę polską na 2 dni przed zrzeczeniem się przez Prusy 02 03 . częściowo pierwszego zaboru ziem Alexander pierwszy awans uznać śledztwo warszawskie zostaje też ustalone, że w nazwie państwa nie pojawi się słowo polskie, bo na prawdziwej restytucja Królestwa polskiego żadnej ze stron nie zależy od Car nie życzy sobie, by zagroziły Rosji cesarz wybiło się na suwerenność powstanie zatem Kadłubek coś na kształt państwa na obszarze 100  000 km ² z 2 i pół 1 000 00 0 mieszkańców, który jednak po 1 2 latach od zniknięcia Polski z mapy Europy jest raczej czymś Niżnik czy ma Rzeczpospolitą 1 i pół będzie oglądał ze świeżo nabytego majątku na Kujawach Franciszek Ksawery Dmochowski tłumaczy poeta pierwszy sekretarz Towarzystwa przyjaciół nauk bez entuzjazmu w pkt 1 kwietnia cóż to za kraj i Księstwo warszawskie któż tu panuje król Saski jakież tu wojsko polskie jakieś prawa i francuskie, a jakieś pieniądze pruskie, zanim jednak do tego dojdzie na Starym rynku w Bydgoszczy, gdzie 2 miesiące temu ogłoszono publiczne powstanie anty pruskie teraz znowu zachęcają, by bić się u boku Napoleona własne państwo i jego niepodległość jest 1 9 lutego 1 800 siódmego roku Radia TOK FM z nami jest już prof. Wojciech klik SA jest dyrektor Instytutu historii imienia Tadeusza Manta jest na Polskiej Akademii Nauk dobry wieczór panie profesorze dobry czy mogę liczyć będziemy rozmawiać o Księstwie warszawskim, czyli w latach 1 80 7 1 8 15 no cóż to był za twór polityczny namiastka państwa polskiego to niewątpliwie podporządkowana cesarstwo francuskiemu władcą był król Królestwa Saksonii Saksonii wchodziła w skład związku reńskiego związek był protektoratem cesarstwa tak związek był pod protektoratem cesarstwo w związku z tym formalnie rzecz biorąc mamy tutaj drugi stopień podporządkowania to znaczy z formalnego punktu widzenia takiego protokolarnego Księstwo warszawskie było w czymś w rodzaju Unii personalnej królestwo Saksonii badacz wtedy, że elektorat nazywał, a cały teren cała ta konstrukcja podlegała jeszcze coś politycznej politycznych dyspozycji cesarza cesarza Francuzów czy dniem, czyli cesarstwo napoleońskie, ale w praktyce było jednak znacznie prościej to znaczy Księstwo warszawskie podlegało bezpośrednio bezpośrednio władzom francuskim w tym sensie że w pewnych bardzo ściśle określonych zakresach decyzji politycznej podejmowali ją rezydenci francuscy prezydenci przedstawiciele władz francuskich w Warszawie nie pamiętam było już kilku Romom, którzy już w najbliższych dniach Gorzowa wraz ze swoim 800 ósmego roku aż do aż do 1 800 czternastego Cyran Binio altany czy było 2 hal potrzebach takich takich pośredników formalnie rzecz biorąc to byli przedstawiciele dyplomatycznie, ale tak naprawdę w zakresie polityki finansowej polityki wojskowej no tego do czego Księstwo warszawskie było potrzebne Francuzom, a to było zaplecze logistyczne, które można było wykorzystać go naturalnym konflikcie z wszystkimi naszymi 3 zaborcami najpierw to były Prusy potem to była Austria 1 800 dziewiątym roku otrzymuje od kolejnych wojnach koalicji z resztą Rosji i wreszcie tych pierwsza w 1 800 06 07 . tak naprawdę dopiero druga wojna Polska 1 800 dwunastego, która położyła w ostatecznym rozrachunku kres istnieniu Księstwa Warszawskiego, ale była to rzeczywiście szczególnie przez Polaków było to tak odbierane jak pani powiedział nigdy tego nie powiedział oczywiście w Warszawie w 1 800 siódmym roku, że budujemy na miarę stawkę Rzeczypospolitej no ale tak to było tak to było traktowane, że to jest nadzieja na to, że to, że to się zamienić coś co się później nazwał Piemontem protezie wokół Księstwa Warszawskiego odtwarzana będzie struktura suwerennego suwerennego państwa tylko bardzo mocno trzeba podkreślić, że szczególnie w wypadku Księstwa Warszawskiego, że struktury władzy struktury polityczne struktury administracyjne były już zupełnie inna, bo były budowane wedle pierwotnych fundamentów położonych przez administrację pruską na terenie zaborów pruskich no bo to był główny korpus ziem, które weszły w skład Księstwa Warszawskiego to co Francuzi się o inne odebrali profesorem w wojnie 1 800 szóstego roku, więc na tych strukturach administracji innych szkoda tych podziałach administracyjnych no a potem nałożono na co ustawodawstwo, które było autorstwo konstytucję Księstwa Warszawskiego podyktował cesarz przekonują on ją na oferował tak naprawdę nieleczony napisał w końcu podyktował w każdym tak się przyjęło przyjęło uważać, że to jest autorstwa autorstwa Napoleona kodeks Napoleona bardzo wiele decyzji czy przepisów administracyjnych było importowanych z Francji czy włączyć się podoba czy nie to to była zasadnicza różnica jakościowa w stosunku do tego do tych struktur administracyjnych, które funkcjonowały przed przed trzecim rozbiorem przed utratą utratą niepodległości to ogromna scena z okładki została zapłacona za te próby modernizacji no ale rzeczywiście to było znacznie nowocześniejsze znacznie skuteczniejsze przy wszystkich złych stronach tak tak dobrze działającej administracji dodajmy, że Polacy chcieli oczywiście, żeby obowiązywała konstytucja 3 maja cesarz jednak nie zgodził no nie tylko cesarz tutaj cesarz akurat już się pewnie coś wiedział o konstytucji 3 maja, ale proszę pamiętać, że w jego otoczeniu w tym okresie, a w tym okresie przed przejęciem władzy w Księstwie warszawskim co za wiedzą oni wolą francuskich mocodawców przystało prze przez kręgi no Job znacznie bardziej konserwatywna tutaj symboliczną postacią jest Józef Poniatowski Jan Stanisław Małachowski i Stanisław kostka Potocki, jeżeli jego można w prognozach w tych kategoriach rozpatrywać, bo to postać sama dla siebie to ich wpły w na kopiec Napoleona o innych królestwie o o Rzeczpospolitej miały 2 źródłach po pierwsze, stara już wtedy praca Didiera o anarchii polskiej bardzo mało w przez Polaków krytykowano niechętnie widziana z linii OLT informacje które, których Napoleon otrzymywał od tzw. jakobinów to znaczy od ludzi, którzy dość aktywnie działali na terenie metra emigrantów polskich po inne szczególnie po powstaniu Kościuszkowskim, którzy odgrywali pewną rolę w organizacji Legionów całe to to środowisko dość radykalnych nów wychowanych 3 czy działających wedle wzorów w rewolucyjnych francuskich płótno i dla nich dla nich konstytucja 3 maja była jakimś konserwatywną rupiecie mogą oni chcieli chcieli nowoczesności w tym właśnie francuski na francuskim modelu Napoleon to to przyjął odrzucił koncepcję przywrócenia obowiązywania konstytucji 3 maja gości została z konstytucji 3 maja tak naprawdę z ważnych rzeczy została tylko sukcesja Ossowska, bo to jest proszę kończyć konstrukcja 3 maja także to przewidywała, że jeżeli ostatni król Rzeczypospolitej co znaczy Stanisław August Poniatowski zejdzie bezpotomnie po wszystko na to wskazywało na dzieci, ale nie nielegalna to sukcesja przechodzi na nas to był taki ukłon w stronę tych, którzy przy oku wspominali z przyjemnością czasy saskie przechodzi na dynastie dynastii Wettynów znaczne elektorów, a później władców saskich no i to zostało zrealizowane, ale generalnie rzecz biorąc to bardzo szybko to 1 z pierwotnych takich konfliktów w strukturach władzy w strukturach wpływów Księstwa Warszawskiego silnik 3 jako winić radykałowie ani bardzo szybko zostali odsunięci na boczny tor ich nawet gen. Dąbrowski był w pewnym okresie postrzegany jako zbyt radykalny i tu dość iskrzyło między dąbrowskim księciem Józefem, bo książę Józef był postrzegany jako jako reprezentant tego środowiska konserwatystów no wreszcie nazywał się Poniatowskim, w którym momencie w powstaje ta idea Księstwa Warszawskiego to dopiero rok 1 800 szóstym i to jest wojna francusko-pruska i zdobyczną tereny i wtedy ta idea kiełkuje czy pojawiało się już coś wcześniej jedno idea budowy czy próby odbudowy państwowości polskiej w oparciu o Francję znacznie wcześniejsze no przepraszam nie po to, wspomniane tutaj przed chwilą gen. Dąbrowski Józef Wybicki i koledzy budowali struktury wojskowe w służbie francuskiej no ponosząc w co trzeba było za to zapłacić przepraszam, ale pytałam o stronę francuską, bo to może być wywiązali się, grając w dużych planach lotu to to były próby, która już znacznie wcześniej miały miejsce próbowaliśmy stron w próbować Francuzów przekonywać do tego, że możemy być przydatni czy Francuzi, by jeździło w tym zainteresowani realnie politycznie, bo pan prof. Nałęcz powiedział, że to było zaplecze logistyczne właśnie Napoleon zdawał sobie sprawę, że będąc ze swoim wojskiem daleko od domu musi liczyć na życzliwość pewną pomoc w inne na miejscu, czyli tych którzy, którzy żyją na tych terytoriach i pewnie temu służyło przede wszystkim Księstwo warszawskie zresztą nawet tej odezwie, którą potem Dąbrowski Wybicki pisali w tych rozmowach, które scena polonem toczyli to my na prąd i spytał czy może liczyć na życzliwości z ich twarzy nie pamiętam tego sławnego cytatu, ale cesarz nam powiedział, że Polacy jeśli okażą się iść zasłużą sobie na to, żeby być narodem to ich nieco od nich samych to zależy on walczy o VAT tak, że tak to ta cała berlińska to by męska rozmowa szczerze pani powiem, że nie wiem jak to się ukształtowały poglądy francuskich elit z lat 1 80 2 3 4 5 przed wojną z Prusami wojną 1 800 szóstego roku w ale ciągle mi się bowiem, że Napoleon uważał za BOR za rzeczy niesprawiedliwą, toteż wiem z ulgi przekazu Dąbrowskiego czy Libickiego, który Szczepanik Dynamo i tak za mało liberalni chorób i gdzieś na moim miejscu siedział jakiś mój hiszpański kolega to się roześmiał się w moralizowanie na ten temat w wykonaniu władców tak skutecznych tak bezwzględnych jak cesarz Francuzów zasługuje wyłącznie na mona tolerancję wobec mnie nie wiem czy francuskie elity do rozszczelnienia nie nie Napoleon się tym zajmował nie był to dla niego najważniejszy problem zdawały sobie sprawę z tego, że Polska jest dla nich jakimś elementem Europejskiej grze, które można wykorzystać to pewnie tak, bo tak było w tradycji francuskiej z powyższym polityki francuskiej po siedemnastego wieku, że ciągle pamięta może gdzieś tam daleko za górami za lasami za Austrią Niemcami są Polacy, których można, by przeciwko Dmowski, jaką Niemcy mogą wykorzystać to jeszcze Ludwik 1 4 o tym, myślał, ale nie wiem jak to było przed wojną 1 800 szóstego roku no w momencie, kiedy ta wojna wybuchła była rzeczą, choć było rzeczą oczywistą, że na zapleczu plus jest element, który można wykorzystać najpier w do z robienia czegoś w rodzaju takiej żaden Tektura Prusaków no bo bardzo mocno absorbował turystów najpierw jest powstanie wielkopolskie potem jest pełno, a poza tym jest jeszcze bardzo potrzebna Francuzom źródło rekruter pieniędzy z atomu będzie służyło przede wszystkim czas warszawski proszę pani proszę pamiętać o tym, że Sejm czteroletni podjął decyzję o budowie stutysięcznej armii polskiej jak po paru latach przyszło do wojny z Rosją to po polskiej stronie udało się zmobilizować około 60  000 Sejm zresztą sam po jakimś czasie ograniczył to z zrezygnowali ze 100  000 do 60 1000 to miała być stutysięczną armię polską budowana na ówczesną obszarze Rzeczypospolitej po drugie, rozrośnie Księstwo warszawskie wystawiło w 1 800 dwunastym roku 1 800 dwunastym roku do wojny z Rosją około stutysięczną armię z tego niewielkiego terytorium, które na, którym zbudowano Księstwo warszawskie tutaj ucisk rekrutacja była nieporównywalnie skuteczniejszą nieporównywalnie potężniejsza to jest świadectwo tego, że zasoby ludzkie zasoby finansowe, których Rzeczpospolita usług swojego istnienia absolutnie nie potrafił go wykorzystać przy pomocy tych struktur administracyjnych nowoczesnych jak na tamtych czasach liczy się, więc takich pruską francuskich zostały wyciśnięte stutysięczną armię w 1 800 dwunastym roku i przepraszam użyję tylko symbolicznego sumy, by robić 20  000 000 franków zostało Francuzom wypłacone za te 4 0 parę już nie pamiętam, które nam się należały z tytułu z tytułu hipotek pruskich testom układ Zdrojewski 1000 w Bayernie w 1 800 ósmego podejście do roku, który przeszedł z języka polskiego jako symbol pieniędzy niewyobrażalnych i nie odzyskiwali kre w do posum kwotę albo albo sumy bajońskie Mal udawało się tego rodzaju ucisk tego rodzaju wpis realizm ma stosunkowo niewielkim i nie najbogatszym przecież terytorium po znacznie trudniejsze i bogatszy obszary Rzeczypospolitej pozostawały poza igra z granicami w 100 8 po 1000 wolnych 800 dziewiątego roku w skład Księstwa Warszawskiego weszła przecież tylko część Galicji, a to był najtrudniejszy obszar to dla rekrutacji i dla ucisku fiskalnego liczba ludności ma podstawowe znaczenie to chłopi Włosi to podatki przede wszystkim jak wyglądały negocjacje między Napoleonem Aleksandra w tym, że wymóg dotyczący właśnie sprawy polskiej no one dotyczyły bardzo różnych spra w naraz nie myślę że, aby polskie nasze konto ktoś z pamiętnika, że powiedział, że bardzo zaciekle to, że ludzie bardzo się tam to znaczy w protokół był bardzo elegancki stworzono wrażenie na tym zależało i Aleksandrowi i na pewno dla win, że tak naprawdę to wojna przy wejściu Rosji do wojny po stronie Prus to jest jakiś jakiś epizod, w którym przejdźmy do do do porządku dziennego to właśnie przypadek Aleksander to zrobił tylko 2 piękne, choć im królowej pruskiej Luizy prawda różne takie opowieści tamy krążyły, że taki romantyczny bohater ten cesarz rosyjski postanowił wspomóc Prusaków no rzeczywiście w jego otoczeniu działu książę Czartoryski, który delikatnie mówiąc nie był przyjacielem nie był przyjacielem KRUS, a był przez pewien czas ministrem spra w zagranicznych imperium rosyjskiego, więc jakiś wpły w na politykę miał ten sławny morderczy plan Czartoryskiego przeciwko Prusom, ale już w tym, że w jak powiadam protokół był bardzo zachowały się takie ryciny pokazujące jak się cesarz Napoleon z cesarzem Aleksandrem na tej tratwie na dno, niemniej prawda przywitają świadczą sobie, a za tyle czasu w tle były bardzo otwarta i dość jednak długie rokowania, w których sprawa Polska była tylko o pewnym czynnikiem trudnym elementem nie powiem odpryskiem ale, ale nie najważniejszym elementem stosunku do Prus cesarz to znaczy Napoleon chciał sobie królestwo pruskie podporządkować chciał je włączyć do tego systemu francuskiego protektoratu nad bogactwami warstwami niemieckimi ostatecznym szytą na jakiś czas udało no, a z kolei inni z kolei Rosjanie bronili się jak mogli przed zbytnim zbliżeniem się Francuzów do granic Rosji, skąd my znamy prawda w te bazy francuskie na terenie Księstwa Warszawskiego to trochę tak jak to jednostki NATO 10 3  00 0 na terenie bliskimi rosyjskim pojęciu obecnej granicy i oni to wtedy i dziś odbierają jako zagrożenie znacznie ponad miarę mimów i robili co mogli oni, żeby ograniczyć nas stąd jest sprawą okręgu białostockiego włączonego do Rosji potem kolejnych aneksji rosyjskich Tarn Opolszczyzny to to są przetargi już o stosunkowo niewielkie z punktu widzenia interesów wszystkich państ w terytoria 3 KW działki ziemię powiedział nawet Aldoną symboliczne znaczenie tu chodzi o to, żeby pokazać, że my nie rezygnujemy z Rosją nie rezygnuje Rosjanie odpuszcza Rosjanie pozwolili sobie wejść za blisko no i nie pozwoliła sobie wreszcie udział Rosji w blokadzie na blokadzie kontynentalnej tym co było podstawowym narzędziem do Francji w zwalczaniu tego najstraszniejszego przeciwnika, czyli Wielkiej Brytanii ostatecznie w 1 800 jedenastym roku prowadzono pęka tłumaczy Rosjanie przestają przestrzegać zasad blokady terytorialnej i Anglicy handlują z Rosją, poprawiając sobie swój rozpaczliwie wyglądający wtedy wtedy budżet no a przede wszystkim, budując odbudowują struktury marynarki wojennej po bez rosyjskich to konopi sosen czy rosyjskich łotewskich dzisiaj byśmy powiedzieli raczej marynarka brytyjska wiodą w ogóle nie funkcjonują płótno liny drzew, bo to jest to, o czym tu, czego temat marynarka potrzebowała jak ja krwi także z rosyjskiego punktu widzenia ograniczenia Księstwa Warszawskiego do terenów zaboru pruskiego było postulatem, który się udało w tym, że wtedy się uzyskać w literaturze często szczególnie w literaturze popularnej popularnej często się podkreśla sprawa nazwy królestwo polskie, bo rzeczywiście nazwa Księstwo warszawskie brzmi nawet naszych dzisiejszych czuł się też zabawki, które pod koniec istnienia Rzeczypospolitej szczególnie w okresie powstania kościuszkowskiego funkcjonowało takie właśnie Księstwo Mazowieckie szczerze mówiąc nigdy się nie zadają pytania, skąd się wzięło to nigdy nie istniało w języku dyskursu politycznego w Polsce po mszy po osiemnastego wieku nie istnieje takie pojęcia jak Księstwo Mazowieckie mu się w województwach Mazowieckim to Mazowszu, ale Księstwo warszawskie jest jakimś takim pomysłem dość charakterystyczne to przypomina to co kolonialne układy polityczne panowie siadają nad mapą Afryki, przykładając wynik może to terytorium może się nazywać taka to będzie się nazywać tak, by potem w okresie dekolonizacji to wszystko zmieniało nazwy i stąd mamy w nie główną woltę tylko obróciła w UE przekroczono pewną myśl ale, ale te wszystkie nazwy, która w, które były przywracane czy wymyślane na nowo Rosjanie nie chcieli się zgodzić na Królewskim na przywrócenie nazwy Królestwa polskiego mogli się nawet od odwołania do pewnego porozumienia, które w bodajże 90 szóstego po dziewięćdziesiątym szóstym roku takiej konwencji w Petersburgu podpisanej, która mówiła o tym, że 3 rozbiórce Prusy Austria Rosja zobowiązują się wobec siebie wzajemnie, że nigdy w dokumentach rządowych tego określenia królestwo polskie nie będą używać, bo każdy z nich bał się, że ten inny konkurent, że Austriacy zaczną budować na swoim terytorium jakieś królestwo polskie co będzie skierowane co będzie nie dla dobra Polaków robią nam po to, 6 rzecz drugorzędna tylko będzie skierowana przeciwko Prusom w wypadku strajku przeciwko Prusom bardziej niż przeciwko Rosji i t d. stanęło na Księżyc w warszawskim w twór, który i przez Polaków i chyba przez świat w mniejszych Francuzów także samego Napoleona przynajmniej w propagandową był traktowany jako etap przejściowy, chociaż jak w 1 800 dwunastym roku Sejm Księstwa Warszawskiego zadeklarowało przywrócenie Królestwa polskiego to Francuzi tego nie zaakceptować to Francuzów to w dalszym ciągu jest Księstwo warszawskie i ten piątek korpus i to jest to 1000 ludzi z wyprawy rosyjskiej wrócił wrócił mniej więcej co czwarty z polskiego kontyngentu to dalej byli żołnierze Księstwa Warszawskiego sojusznika Francji, a w niej jakiegoś Królestwa polskiego w jak Litwini organizują swoją administrację to Francuzi nie zgadzają się na przyłączenie wyzwolonych w 10 1 0 po przejściu nie ma trudno Wilno i znaczne obszary znaczne obszary zaboru rosyjskiego są zajęte przez przez Francję, bo w daleko przecież w Brukseli Moskwa ale, ale administracyjnie, ale Francuzi nie akceptują połączenia istnieją 2 odrębne jak bez punktu widzenia administracyjnego organizm Księstwo warszawskie i 3 rodzaje tymczasowych struktur administracyjnych pod protektoratem Francji na terytoriach na tzw. ziemiach zabranych, czyli w zaborze rosyjskim z taką radą urzędują sąd Administracyjny urzędującą urzędującą w Wilnie, ale mającym kompetencje tylko na dno dla tych terenów nawet z wojsko, które było organizowane było wojskiem trochę na wzór tych jednostek, które książę Józef Poniatowski mobilizował mnie w trakcie kampanii Greenpeace i 1 800 dziewiątego roku one przez jakiś czas nie funkcjonowały jako wojsko polskie czy wojsko Księstwa Warszawskiego tylko to były jednostki francuską galicyjskich, bo tak się to oficjalnie nazywało jakiś tam pułk piechoty czy czeka woleli wojsk galicyjską francuskich, żeby nie drażnić no i pozostałych zainteresowanych stron, a jak reaguje na powstanie Księstwa Warszawskiego ludność owego Księstwa elity polityczne intelektualne zabiłem raz mówiłem, że od początku była rywalizacja pomiędzy tymi, których nazywa się w pewnym uproszczeniu jako winami czy radykałami w ich radykalizm był bardzo różnej jakości broni 1 z z najbardziej prominentnych reprezentantów tego środowiska w późniejszym namiestnik Królestwa polskiego, czyli wtedy generał, a później książę Józef zajączek kim daleką Grochowski Szaniawski to są takie postaci bardzo bardzo znana i oni wyobrażali sobie pewnie gdzieś w 1 800 06 07 . roku czy będą w strukturach politycznych Księstwa Warszawskiego odgrywać rolę decydującą szybko się okazało, że nie no i od początku jest konflikt i potem w potem samo dni przywrócenie Królestwa polskiego o PIT po wołanie Księstwa Warszawskiego już było pewnym powodem do rozczarowania, ale to można było jeszcze w tych elitach politycznych czy w tych warstwach opiniotwórczych jest trzeba jakoś usprawiedliwić jakoś trudno uzasadnić na zasadzie no poczekajcie chwilę w tej chwili tego nie możemy, ale przez widzicie, dlaczego to idzie problem w 1 800 dwunastym roku wydawało się, że to się, że to się potwierdzą, ale ogromną negatywną rolę ma stosunek do stron do polityki francuskiej od odegrał ten ucisk fiskalny i to ta bezwzględna rekrutacja, a poza tym proszę pamiętać, że od 1 800 07 08 . roku rokrocznie znaczny kontyngent żołnierzy polskich służą Francji w wojnach całkowicie z naszego punktu widzenia egzotycznych to nie jest prawda tak przykro, że 3 San Domingo, ale w, ale nowy sprawa hiszpańska wystarczy zajrzeć do literatury prawda do literatury z epoki nie trzeba zaglądać do Żeromskiego, żeby się dowiedzieć, że to entuzjazmu nie budziło jasne, że uroczymi Napoleon sukcesy francuskiej to wszystko budziło pewnego rodzaju szacunek nawet entuzjazm taka jednostka najbardziej znana, z którą wszyscy jednostka wojskowa, z którą wszyscy ten okres kojarzą to znaczy pół wieku konnych czy dziś wolę, że nasi szwoleżerowie Gwardii napoleońskiej ono w ich szarża pod Somosierrą to są takie romantyczne takie ptaki, budując atmosferę uniesienia daleko już oni tam pod Somosierrą przegonienie z tego wąwozu jakiś przepraszam broniących swojej swojej wolności nawet nie suwerenność nie jest powstańców francuskiej do kogo strzelano w kolejnych bitwach z tymi francuskimi z tymi hiszpańskimi religii rosną w PUP nasuwały się porównania pomiędzy polską uciskany przez zaborców, a Hiszpanią uciska nią przez przez zajmowaną 3 3 3 czy uciskane przez Francję nasuwały się tym ludziom w sposób zupełnie oczywisty i są także środowiska zbliżona do elit, które gdzieś tam osób one po 1 800 ósmy 800 dziewiątym roku ogłoszono zastanawiają się od 3 nie dałoby się wrócić do jakiejś innej koncepcji rozwiązania sprawy polskiej tak trochę zerka się na Rosję no bo to jednak naszym głównym wrogiem to są Prusacy krzywda Prusacy, jeżeli wrócą do władzy to zlikwidują Księstwo warszawskie znowu Prusacy wrócą do Warszawy, bo to może tak Sojuszu z Moskwą niż 1 800 dziewiątym roku mam nadzieje powinny być większe, bo powiększamy się tak tylko widzi pani także w 1 800 dziewiątym roku Rosjanie bardzo uważnie pilnowali, żebyśmy się powiększali w sposób bardzo rozsądne to przede wszystkim koszty ma ustalić już bardzo Rosja Bolechowo nowo Prusy to zostało w tym, że jakoś to mimo straty pruskie nieszczęście pruskie zostało po tym, że jakością przedstawiono gole okropna okropnie źle przeprowadzona ofensywa austriacka to też był zastrzec jego punktu widzenia front druga albo nawet trzeciorzędne zresztą szczerze mówiąc nie wiem po są pod kątem korpus Ferdynanda bystrzy się pakował już naprawdę nie wiem, dlaczego dał się uwięzić w Warszawie, bo to jest taki zabawny przykład tego, że w uśmiech bitwa pod Raszynem w właśnie to może w pytaniach jak oni uczyli w szkole czy myśmy tę bitwę wygrali przegrali 3 na Błonie rozegra mecz nie pamiętam, jaka była konkluzja powyżej to, że w literaturze w dalszym ciągu uważa się, że ta bitwa była nie rozegrano żołnierz Polski w te między nami mówiąc to bitwa została przegrana, bo Francuzi Włosi Austriacy uzyskali to co uchodziło wojsko polskie się wycofało najpierw do Warszawy, a potem zawisła flaga i Austriacy w wyniku tej zaciekły i nie ma ważnej i godnej Najwyższego szacunku obrony Polaków i są Syryjczyków w bitwie z tym nacierający na Warszawę korpusem austriacki ustawili rzeczywiście skuteczny opór, ale z takiego strategicznego punktu widzenia bitwa została przegrana ludów Austriacy osiągnęli to co uchodziło za 1, o co chodziło zajęli Warszawę tylko, że oni w tej Warszawie rówieśnik, a książę Józef zabłysnął niebywałą zupełnie inicjatywą, a przyszli po przednich po drugiej stronie Wisły i pomaszerował w jakby Austriacy maszerowali od Warszawy podobno Płock w kierunku Targu dotarli aż do Torunia potem próbowali w euro ruszyć w kierunku Poznania, gdzie się tak po tej Wielkopolsce przepraszam za określenie Papały Natalii w tym czasie wojska polskie i to powstanie galicyjski, o którym się bardzo rzadko pisze mówi, aby było jednak coś takiego zabrało im starali się tak naprawdę tak naprawdę najpierw sam, bo już nie pamiętam chronologię Sandomierz Lublin Zamość nasz lot aż pod Lwów jednostki polskie docierają wreszcie książę Józef zajmuje Kraków to była całkowita klęska z punktu widzenia takiego strategicznego tak tego austriackiego pomysł w 1 800 jedenastym roku cóż pan profesorze mówił Rosja przerwała blokadę kontynentalną od towarów angielskich no ten Sojusz francusko rosyjski pęka, a wojna z Rosją staje się nieunikniona, a my w 1 800 dwunastym roku Napoleon ogłasza w rozkazie dziennym, a drugą wojnę polską i 2 dni później siły koalicji sforsowały nie ma przeszły przez niebem Rosjanie Rosjanie nie koniec pierwszego było forsować w sensie są już siły, bo Rosjanie nie broni nikt nic nie da pani powiedziała, że wojna była nieunikniona nie wiem szczerze mówiąc nie znam się na tym na tyle, żebym próbował prezentować tu jakąś opinię, ale ta opinia dotyka jakiejś firmy z takiej podstawowej sprawy mianowicie chodzi o idei imperialnej, gdy imperializm Otóż imperia to są takie twory jak twierdzą specjaliści tracą czas może ją, w które nie mogą sobie pozwolić nie mogą niczego odpuścić, bo jak tylko zaczynają przegrywać to to co to jest odbierana przez opinię publiczną przez przeciwników jako początek końca trudno jest mniejsza zaczynają przegrywać tylko gdy przestał cokolwiek zrobić tak tak nie zależy mówią mijają się mieszczą się muszą się muszą rozbudowywać swój potencjał swoje wpływy, bo to jest taka czasem to jest równia pochyła albo rośnie, żeby się zwija albo rośnie też albo zginiesz mam poważne wątpliwości chętnie podyskutować, choć raz trzeci raz po przyznaje się do niekompetencji, bo znam takie imperia, które nie są oparte wyłącznie na ma ekspansji militarnej na takim najlepszym przykładem jest imperium brytyjskie, które jednak zasługuje 19 wieku i przez znaczną część dwudziestego ma określenie imperium, które także innymi elementami, niemniej bez militarnego budowało swoją potęgę w wypadku Napoleona było to klasyczny przykład takiego imperium wojenna kropla w wojskowego, ale ciągle zastanawiają się to nie jest historyka dobre pytanie coby było, gdyby w 1 800 jedenastym roku Napoleon zrezygnowało z z blokady terytorialnej, które i tak pękała, bo przecież ona nie tylko Rosjanie to Holendrzy, by królestwo przemytu szaleństwo zupełne proszę pamiętać, że blokada terytorialna to był taki pomysł, który powodował to, że Europejczycy nie mieli dostępu do cukru chciałem pani żyć w świecie, w którym w coraz mniej znanych w kraju i marcu klub jest, dlaczego nie chętnych do wiele problemów tak jest od dziś wpłynęłoby w drzwiach, ale nawet uznalibyśmy, że jesteśmy zdrowsi ZS ale, ale szczególnie dla elit tych, które używały słów klub na początku dziewiętnastego wieku dostęp do niego na picie kawy z cukrem było czymś oczywistym zupełnie czymś, czego wymagano od życia, a cukier był tylko z trzciny cukrowej w związku z tym, ale one w Europie nie rośnie nie chcą rosnąć w związku z tym on jest importowany, a to już zaczynają schody, bo na ten import to trzeba było łamać drugą stronę blokad terytorialną byli ci, którzy łamali ze strony brytyjskiej, ale byli także ci, którzy łamali ze strony francuskiej i płynęli gdzieś indziej zachodni przy przy przewoził ładunek cukru, który się rozchodził błyskawicznie po opał po ogromnych salach, ale zastanawia się wracając do tego co by się stało coby było, gdyby było, gdyby się Napoleon 8 14 12 . roku nie zdecydowało na tę drugą wojnę polsko nie wiem, ale nie sądzę, żeby to było takie ataki konieczna tak zupełnie oczywiste wojny na 2 fronty jak uczy przykład innych imperiów nigdy nie są zdrowe, a wojna napoleońska była klasyczną wojną 800 dwunastego roku była presja na wojnę na 2 fronty ogromnym ryzykiem to dlaczego Apollon nie poszedł w oknie w naszych nie chce nie chce w tej chwili, bo musiałbym nie mam w tej sprawie wyrobionego poglądu musiałbym opuścić się na na dywagacje w sensie dosłownym trzeba by zapytać specjalistów od historii Francji czy może specjalistów od dna od dziejów Polski napoleońskiej dlaczego, jakie to element w polityce francuskiej odegrały taką rolę, która w, które skłoniły Napoleona do uznania, że on nie ma wyjścia, że on musi musi zapanować musi zaczekać wszystkie te dziury w blokadzie terytorialne to się pomiędzy żądza czekając dziurę holenderską wyrzucił własnego brata oraz czy spowodowało to, że jego własny brat go porzucił prawo wglądu w kulę holenderski no ale wejście w konflikt z Rosją mogło się zakończyć albo oszałamiającym sukcesem i panowaniem nad całym terytorium europejskim znaczną częścią terytorium poza Europejskiego czy nad Rosją mało albo było ściąganie sobie na głowę kłopotu, ponieważ nikt nie mógł mieć wątpliwości, a już na pewno nieco starszy jego współpracowniczka współpracownicy, że wojna hiszpańska nie będzie w wyniku konfliktu z Rosją do Boga stać tylko będzie się będzie się rozkręcać, a Rosjanie no i utrzymywali kontakty z pluszakami Austriakami no i jeszcze to przeklęte brytyjskie złoto, kto w, które działało na kontynencie europejskim można się było spodziewać, że dojdzie do tego, dlaczego doszło do załamania francuskie spowodowało natychmiastową reakcję pruską austriacką krótko tak czy wagi działamy 100  00 0 Polaków jako profesor powiedział większość rozproszona po jednostkach francuskich, ale był ten korpus pod kierunkiem CEM tak im Józefa Poniatowskiego, a i moskiewskiej wyprawy wróciło niespełna 2 4  00 0 żołnierzy i to mu ten moment, kiedy rząd Księstwa Warszawskiego chciał się odwrócić Anna Polony paktować z carem, ale właśnie Poniatowski został wierny cesarzowi i wycofał się z wojskiem do Stróż wcale nie jest kwestia wierności jakieś imponderabiliów jakiegoś poczucia honoru, chociaż to też nie mam zamiaru twierdzić, że książę Józef tylko on wtedy rozumował dość racjonalnie to nie jest moment moglibyśmy sobie z Rosjanami układać w zastanawia się negocjować współpracować, ale w sytuacji mini troszkę dla nas lepszy o w po klęsce wyprawy moskiewskiej jesteśmy na kolanach to znaczy Księstwo warszawskie będzie pierwszym terytorium, który będzie nad narażone było narażone zostały zajęte na wkroczenie tak wojsk rosyjskich wojsk rosyjskich w związku z tym w tym momencie próba negocjacji z Rosjanami no cóż my możemy na straconej pozycji takie statutu ani to będzie rosyjskie to będzie rosyjskie dyktando, a stracimy jakąkolwiek wiarygodność, a przecież nie było jeszcze orzeczone, że cesarz Napoleon mści się kończy ta prosta droga do 1 80 0 czternastego piętnastego roku nie było jeszcze wytyczona nowa tor lotu na szczęście nikt nie wiedział, że będzie o VAT w jeszcze, że Francuzom udało się 2 × pobić i to dość skutecznie armii koalicyjne w związku z tym myślę, że tutaj w decyzji księcia Józefa, że wychodzimy z Księstwa Warszawskiego żyć na zachód lub też armia Polska wychodzi z wojskami towarzyszy wojskom francuskim była dość racjonalne to nie było jakieś odniesienie książę Józef Glemp takiego u nas pecha, że jest przedstawiony jako temat są to przede wszystkim Bóg mi powierzył honor Polaków prawda i w związku z tym książę Józef skaczą do ministra i to ona i ich stronie w NATO to okoliczności tej śmierci były dość pieczołowicie badana przez kupujących, że to był człowiek chory i rannych w tym momencie rzeczywiście nie próbował też stare przepłynąć na koniu i rzesze nie udało, bo to, bo miał wysoką gorączkę, a poza tym był jeszcze by jeszcze raz, więc to nie jest jakiś desperacki tak jak później romantyczna Polska historiografia 3 czy polityka historyczna to przedstawiała to niebyły romantyczne odruch człowieka, który przegrywa tylko tylko dość racjonalne działanie nieumyślne się honorem pani o tym, świadczą także późniejsze losy tej ich tych jednostek polskich, które wracają z Francji do ksiąg do jeszcze do Księstwa Warszawskiego już administrowanego przez wąską rejs pułku, kto był dowódcą tego korpusu powracającego z Francji nazywał się po postać bardzo później znana wielki książę Konstanty w ich jakość sieci oficerowie wsi już książę Józef już nie żył od 2 Meredith byli tam jeszcze bardzo wpływowi bardzo znani w Jordanii nikt tego komendę i oni przychodzi do nich jak i jakoś jakoś dostroić jakoś to nie wytrzyma ani, że to, że do 2 kolejnym dowódcą tego korpusu polskiego stoi siła staje się Rosjan w motorze było oczywiście po zajęciu Paryża Paryża przez przez wojska koalicyjne PSL sytuacja była już zupełnie inne praktycznie właściwie przestaliśmy istnieć Księstwo warszawskie wtedy, kiedy wojska rosyjskie lamp zajęły te tereny, a sposób taki już usankcjonowano oficjalny wraz z kongresem wiedeńskim w tak do czasu Kongresu wiedeńskiego Księstwo warszawskie istnieje jako byt formalny co więcej Rosjanie, wkraczając na terenie Księstwa Warszawskiego starają się przyciągnąć administracja proszę pamiętać, że w rosyjskim rosyjski sytuacji wewnętrznej to było akurat okres kiedy, kiedy te mrzonki Aleksandra pierwszego o modernizacji Rosji politycznej modernizacji Rosji oprócz kontynuacji pewnych pomysłów z czasów Katarzyny wcześniejszym znacznie czas Katarzynę drugiej są na nabierają rozpędu to będzie trwało jeszcze, bo do czasów organizacji do czasów w konstytucji konstytucji Królestwa polskiego MON Antoni Rosjanie apelowali to był oficjalny apel do urzędników Księstwa Warszawskiego oficerów urzędników, żeby nie nie wyjeżdżali niech mnie nie wyjeżdżali na emigracji nie uciekali z Francuzami, żeby zostali zarządzali tym terytorium już pod rosyjskim znaczna część z znaczna część urzędników zresztą zostało ono wojskową odeszło część urzędników odeszła bardzo wielu z nich po prostu nie miał ochoty nie nie miało to żadnej przyszłości Francji to byli potrzebni żołnierze nie administratorzy administratorów Francuzi mieli własnych no i potem po to, bym przychodził największy chyba sukces polskiej polityki i małej polskiej polityki w tym okresie to znaczy zrobione Księstwa Warszawskiego na królestwo polskie mogli się okazuje, że to nazwa królestwo polskie nikogo nie boli nikogo honorarium ani mamy króla, który co prawda jest jednocześnie cesarzem no ale w sklepach i mamy i mamy królestwo polskie mamy tylko 1 problem w skład tego Królestwa polskiego zwanego przez nas pogardliwie Kongresowym nie chodzi mi to co wejść tam miało to znaczy to co wtedy nazywało się z ziemiami zabrany proszę zwrócić uwagę, że to określenie funkcjonujące pod przestały 1 9 wiek jeszcze czasom czasom powtarzano dwudziestym wieku odnosi się właśnie do tych terytoriów zaborów rosyjskich, które nie weszły w skład Królestwa polskiego ma to patrzono na Wilno na te ziemie dzisiejszej Białorusi Litwy i Białorusi patrzono jak no i oczywisty teren Królestwa teren Polski Pronar czy też będzie nazwał królestwo polskie Rzeczpospolita to było polską przypominam, że brokułów ten tekst, w którym to co roku ów jest jest podnoszony zaczyna się od sformułowania Litwo Ojczyzno moja prywatna co do dzisiaj w naszych litewskich kolegów trochę drastycznie trochę śmieszy, ale dla Mickiewicza tak to było ta Litwa była jego ojczyzną bliższe są tak naprawdę to była to było wszystko to było wszystko polskie to było w sensie państwowym oczywistym oczywistą dziedzictwo jednocześnie ekspektatywę ekspektatywa Królestwa polskiego i te przepychanki dość długo trwają jeszcze w spiskach w okresie Królestwa polskiego w spiskach przeciwko Rosji przeciwko Aleksandrowi wolnomularstwo narodowe i i Towarzystwo patriotyczne ten element pretensji do Rosji oto Aleksander no tak liberał konstytucja wszystko to ma, ale i jego wina polega na tym, że nie przyłączył się nie przyłączyło się z obranych to do Królestwa polskiego nie odbudował w tym sensie królestwo polskie łatwiejsze było pogodzić z utratą Lwowa niż utratą Wilna mówiąc tak symboliczne artyście na koniec panie profesorze jak w pamięci w niej późniejszych pokoleń zapisało się w Księstwo warszawskie kliki wspominano czy fotel szefa po to jest ciekawe to jest bardzo ciekawe, dlatego że Księstwo warszawskie nabiera uroku przez porównanie z UE z Chełmkiem utratą sympatyczni historię graficznie rzecz biorąc polityki historycznej uprawianej przez różne polskie polskie ugrupowania w okresie zaborów Księstwo warszawskie tym więcej zyskuje na wartości im gorzej myślimy o królestwie polskim z tym, że to królestwo polskie w roku 1 80 0 szesnastym 17 18 to była wielka nadzieja Polaków w nos z tym, że później przyszły lata dwudzieste przyszły właśnie konflikt pomiędzy w 10 0 słów o stosowanie konstytucji przyszły pewne decyzje co stwarza, który co prawda był liberałem, ale nie aż tak, żeby tolerować Polska Włochy w naszym, a potem nie powstanie listopadowe i cześć i królestwo polskie staje się królestwem Kongresowym czymś niesympatyczny czymś co co co przyniosło nam ogromny zawód na tym tle Księstwo warszawskie to to są sukcesy to jest Raszyn to jest wyprawa galicyjska to jest Somosierra po nie pamięta się do kogo szwoleżerowie strzelali kogo pan szablami gonienie ale, ale to były nasze sukcesy jakże efektowną no i w ten sposób legenda Księstwa Warszawskiego aż o szczególnie armii Księstwa Warszawskiego to tutejsi stolec przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku to zrobili swoje to barwne mundury to, bo to wszystko przemawiało do przemawiało do wyobraźni szczególnie społeczeństwa, które było pozbawione własnego wojska własnego powodu do wzruszeń emocji takich jakich pośród prostych emocji patriotycznych lub tato to Księstwo warszawskie staje się takim elementom radosnym o dekrecie grudniowym o tym, że chłopom co prawda zdjęto kajdany jak powiedział pewien, o którym, o czym pewien pan zdjęcia chłopom kajdany idą razem z butami, nieprawdaż te wszystkie wolności uprawnienia, które przyznano chłopom poddanym były w praktyce trudne do wyegzekwowania od bardzo łatwo zapominamy to dopiero dwudziestym wieku historiografia to przypomina prof. Wojciech Kruk SA znowu nasz gość przed dwudziestą trzecią bardzo dziękuję panie prof. Zawistowski w dziękuję pani bardzo dziękuję państw UE państwa zapraszamy informacji Radia TOK FM po informacjach oczywiście wracamy do Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej! Dostęp do nagradzanych podcastów, wszystkich audycji z anteny oraz Radio TOK FM bez reklam w świątecznej zniżce.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA