REKLAMA

Czy rozumiemy czym był holokaust?

Pierwsze Śniadanie w TOK-u
Data emisji:
2018-02-20 06:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:13 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
szósta 8 i 19 sekund na zegarach Piotr Maślak przed mikrofonem witam państwa ponownie bardzo bardzo serdecznie państwu moim gościem jest Robert Such ta historyk muzeum historii Żydów polskich Polin współautor książki Holokaust zrozumieć, dlaczego dzień dobry dzień dobry bardzo dziękuję za to, że zgodził się pan na to, że lekcje historii, bo myślę, że tak bardzo może powierzchownie, ale jednak w warto to nazwać w kontekście tego potwornego sporu dyplomatycznego, Rozwiń » który nie służy zdaje się nikomu chciałbym, żebyśmy jednocześnie to zastrzega na początku unikali, gdy odniesień bieżących, jeżeli się pan zgodzi unikali tego co się dzieje w relacjach polsko-żydowskich Polska izraelskich teraz, a zwyczajnie przypomnieli coś się zaczęło na terenach Polski w 30 09 . roku na początek Polski przynajmniej i co się działo w szczególnie w kolejnych latach w czterdziestym 02 03 . my wychodząc od samego terminu Holokaust nie wiem rząd pojawił się długo długo po wojnie już oznacza Songs, ale ciało spalenie, że chodzi z greki my, kiedy zaczęło się zacięła się dokładnie masowa eksterminacja narodu żydowskiego dobrze, chyba że zanim odpowiem na to drugą część danych uściśla, że generalnie zgodzę się, że powoli wiele lat po wojnie termin się upowszechniła go po raz pierwszy pojawił się jesienią czterdziestego pierwszego roku tak może on dom dla ścisłości relacji z żydowskiej agencji telegraficznej z Moskwy lew, któremu w informacji, który opisywał zajście na białoruskich wsi Zajcewa tam po raz pierwszy użyto właśnie słowo Holokaust Żydzi idą dokonane dla ustalenia całej gminy całej gminy żydowskiej natomiast w NATO zasadniczą część pytania, kiedy zasad, kiedy rozpoczyna się zasadnicza część zagłady Boga jest to oczywiście związana jest związana z agresją na związek radziecki, czyli w czerwcu czterdziestego pierwszego roku natomiast to już, jeżeli chodzi o skałę Europejską bym powiedział natomiast, jeżeli chodzi o Żydów polskich, bo tu, w których grają zagłada Żydów polskich w tym pełnym tego słowa znaczeniu z 1 3 w marcu 19 4 2 roku, kiedy Niemcy przystępują do planowej likwidacji gett na okupowanych ziemiach polskich sił generalnym Gubernatorstwie i rozwój czy mają do UR szesnastego romans z 20 02 . roku o likwidacji getta lubelskiego Żydzi lubelscy zostaną wywiezieni do pierwszego obozu zagłady czy ośrodkach zagłady może precyzyjniej mówiąc bardzo szczupłe i Bonnie i Lobos miał też warto przepraszam, że od słowa, ale warto znowu przypomnieć, że chodzi bez wątpienia najbardziej rozpoznawalny na całym świecie obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz był jednocześnie obozem koncentracyjnym miejsca tak jak Bełżec Treblinka były miejscami były fabrykami śmierci po prostu Donald to jest bardzo ważne rozróżnienie obóz Auschwitz z obozem wielofunkcyjnym, na którym dziś mówi zupełnie różne funkcje różne jego części pamiętajmy, że obóz Auschwitz to nie jest jedno miejsce to jest 20 po Ousmane, a więc macierzysty 4 2 Tomasz Kłos różne role w promieniu ponad 100 km nad całym Śląsku ta natomiast my mówimy tutaj o i tej wiedzy takiej powszechnej nie mamy mówimy o obozach czy właśnie ośrodkach zagłady Aktion Reinhardt, czyli przede wszystkim, bo w Bełżcu Sobiborze Treblince i od pewnego przez pewien czas taką funkcję też pełnił obóz na Majdanku w Lublinie o i tam dokonuje się masowa eksterminacja należy go nie ma słowa eksterminacja Żydów polskich, ale także i europejskich było w do tych wszystkich ośrodków zagłady dołożyli złożyć także w Holandii n p. do Sobiboru mam dużą liczbą zginęła z kilkunastu państw Europejskiego Trybunału w rankingach Alexander von Auschwitz Węgier Cargo to co rusz Auschwitz i uznaliśmy, że do 2 osoby stanu, ale ale, kiedy już stało się obozem, który głównie przestawił się przepraszam, ale ja używam celowo takiego zwrotu ciąg technologiczny przestawił na zabijanie lato to wtedy wejdą w życie od wiosny, gdy z tego drugiego roku, kiedy przyjeżdża pierwszy transport 100 0 Żydówek słowackich w marcu czterdziestego drugiego roku rozpocznie się systematyczny taki masowy mord Żydów głównie zachodnie i południową Europę Alice in właśnie w Auschwitz Birkenau ja użyłem takiego określenia ciąg technologiczny bo kiedy przegląda się dokumenty niemieckie na ten temat to inny to jest dokładnie w takich kategoriach rozpatrywane tam nie ma ludzi tam jest po prostu przemysł, a ma pan całkowitą rację to jest zresztą termin fabryki śmierci termin użyty przez Paula Hirschberga 1 z takich najbardziej znanych historyków Holokaustu on właśnie w swojej książce zagłada europejskich Żydów i w ciągu udostępniono polskiemu czytelnikowi kilka lat temu posługuje się właśnie takim pojęć i dobrze by jak wobec tego zjawiska zachowywali się Polacy bardzo różnie Polacy duch jest tak, choć byłoby oczywiście, że bardzo duży i modne pojęcie ronda dziś rozróżniamy mówimy o 2, ale zostawmy przepraszam, że pozwolę sobie pójść na skróty zostawmy bohaterstwo Polaków mówimy o nim i wiemy i myślę, że ono jednak mam taką nadzieję nie budzi wątpliwości na świecie choćby liczby sprawiedliwych wśród narodów świata i t d. skupmy się na na tym na tych na tych podstawach zachowaniach, które wymagałyby od nas uderzenia się w pierś dobrze gra tych, które wymagałoby ubierzemy się, w czym jest generalnie rzecz biorąc można powiedzieć, że dominującą postawą była postawa bierności nie chcę używać gościem obojętności, ale bierności znaczy nie podejmowano specjalnie rząd nie podejmowano żadnych działań jest brak studiów z uczuć empatii to wynik od głównej mierze z tego, że 1 społeczność żydowską postrzegana była jako jej jako o psa dziś wiemy, że nie była też jak włączano taką wspólnotę losu jak wojennego to były 2 odrębne społeczności zatroskany o o swój głos nie jest w pełni cóż dzisiaj dowiadujemy ten obszar tak jego zachowania moglibyśmy powiedzieć złego utrzymają przy czym tu proszę pamiętać, że jakby stale lub ich zachowań negatywnych jest dzisiaj ogłosi bardzo go po ponosi bardzo poszerza musimy kilka kilkanaście takich postaw różnić od osób zadowoleni, a od takiego stwierdzenia, które się bardzo często pojawia w wspomnieniach żydowskich z czasów Holokaustu, że Żydzi n p. ukrywający się w Warszawie, bo tzw. aryjskiej stronie bardzo często słyszą na ulicy w kolejce do sklepu w tramwaju mówi o tych Żydach, którzy jak i nie udało blokach jak pisał mało Living room ukrywają się na tzw. powierzchni, czyli mają dobry wygląd znają język Polski mają moją żoną z Małyszem tak mu to wewnętrzne to za chwilę wychodzi balkon, by móc o nim bardzo często słyszą takie określił to dobrze, że ich załatwi za nas tą sprawą nową halę to o innych uczelniach nie mieli nic do zarzucenia, ale Polska powoli nie będzie dla branży po dniu będziemy kontynuowali przepraszam panie Robercie ale, ponieważ czas jest w radiu niestety bardzo radykalnym dyktatorem pozwolę sobie przerywać panu na kilka minut zachęcić słuchaczy do wysłuchania informacji, a my wrócimy do rozmowy po nich szósta 2 5 i druga z 2 zaplanowanych w dzisiejszym planie lekcji czy historia, a wraz z nią Robert słuch to muzeum historii Żydów polskich Polin współautor książki Holokaust zrozumieć, dlaczego witam ponownie Halloween przed przerwą mówiliśmy o biernej postawie Polaków była też aktywna postawa Polaków i tutaj chciałbym, żebyśmy teraz, jeżeli mogę prosić przeszli do tych bardziej aktywnych działań takich jak w 2 dnem w lesie Leszek Ojrzyński niedaleko Suchedniowa bólu tak my mówimy o jej były ciemne strony mocy w tym momencie jak rozumie, a u w strategiach powiedziałem trochę wcześniej przed wiadomościami historia dzisiaj do euro służyli dosyć mocno SLD podzielił te podstawowe z UE powiedzmy bloga o od takiego się od takiej obojętności milczenia o braku protestu już nawet braku refleksji osobistej chmury, która jest nie wyrażana publicznie na temat tego co się dzieje aż do udziałów eksterminacji bezpośredni czy akceptacji mordu w chrzcie i Duda jest kilkanaście 7 8 w różnego rodzaju posta w od Niewiem czy pogardy milczy takiej niechęci czy satysfakcji zadowolenia z czyjegoś nieszczęścia bardzo ważna ustawa wyróżnia się dzisiaj bardzo mocno i taką kategorie beneficjentów ogromna, czyli czerpiący z Kalisza i lasach a gdy prawda, czyli rabunek mienia odnoszenie korzyści majątkowych to ważne przegrają w dowozie przerywam, ale należy chyba to się nie skończyło po wojnie to się nie skończyło z upadkiem trzeci żołnierz liczyło się w twoim w czasie wojny trwało już o tak właśnie takie dźwięki tak tak to w i tutaj historia danych mnóstwo relacji przytaczała Żydów, którzy po ucieczce albo w liście opuszczeniu UE obozów wracali do swoich rodzinnych miejscowości i stukali w drzwi swoich domów otwierał im Polak, który ich przeganiał po prostu niestety bardzo często tak czy tak się działo z tego co wiemy z różnych miejscowości raczej doradczy rzeczywiście to było zdziwienie prawda, że w tym byłych właścicielach najczęściej i bardzo dobrze znamy tym ludziom, którzy zajmowali jego dom jego warsztat pracy jego sklep Brenda to różnie wygląda pogląd wyrażali zdziwienie ach, BU łgarzy w tym rząd przeliczył Gula, że nie przez nie poznaje w n p . nowy łącznik no dobrze nam jest uparta tak było po ten czas powojenny no tak wyglądał szmalcownicy trwa długo można, by było wymieniać te przepisy nie da szmalcownicy są tak komentował już dzisiaj dosyć dobrze w Łowiczu było opracowanie dosyć dużo wiemy o młodszych osobników zostało w ostatnich latach zweryfikowane nie jest to margines społeczny jak się twierdzi hitów podwójnym tego słowa znaczeniu nie są to ludzie z marginesu społecznego stąd cały przekrój społeczny kończąc na arystokratę utrzymają rzeczywiście od takich dołów nizin społecznych kończąc na inteligencji, aby z geografii Polski nawet i jest to przedsięwzięcie zorganizowane to dosyć dobrze przebadano dla Warszawy dziś wiem, że ludzi działały gangi całej dowiemy narodowe polsko niemiecka żydowski miał to właśnie tak, że do ich nie jest wcale marginalne zjawisko wiary i oni sobie już dziś o i osób tylko to jest dosyć rozpowszechniony sposób zarabiania pieniędzy w czasie okupacji stosunkowo łatwo szybko wsparł wspomniał pan, że gangi międzynarodowe to tu bym chciał, żebyśmy teraz poszli dalej i wyjaśnili naszym słuchaczom czym z kolei były takie grupy jak żagie w jak trzynastka w też moda to jest bardzo chętnie dzisiaj szczególnie tych kas w tym całym dyskursie pu ta kwestia jest odnoszone w i trzeba pamiętać, że społeczność żydowska w ogóle w Polsce zarówno przed wojną, jaki po wojnie była bardzo mocno zróżnicowana pod każdym względem nie jest żadnym wypadku jakiś monolit w rok jedno jedno lat jednak rządzi tak każde inne ładne, a nadzorami datę ślubu z rzędu w gettach n p . co także ludzie, którzy mają konflikt z prawem unijnym popełniają przestępstwo i te są ludzie dobrzy źli i w drugiej i takiego wstydu złości trzynastkę giełda przy więzieniu w getcie warszawskim aż są ludzie, którzy lgną podlegali oni jakimś tam kazano mu, którzy wchodzą w konflikt z jakimiś regułami własnej społeczności ach, i nie ma tutaj nic dziwnego nienawidzę w ogóle problemu, dlaczego go zda sprawę, że specjalnie, jakby określa na łono rodziny nie zmienią aden sposób obrazu tego co się działo tak, ale właśnie dlatego przedstawiamy ten obraz dzisiaj przynajmniej próbujemy oczywiście w uproszczonej skróconej wersji go przedstawić, żeby po prostu trzymać się faktów w miarę możliwości historycznie sprawdzonych żagiew żydowska agencja wolności tak się to nazywało 2 0 w 20 USD i słynne złote notą to było po też potworny potworne argument w 1 z hoteli warszawskich były przyjmowane w zamian za rzekomą pomoc, która czym się okazać bardzo jak ludzie starzy ludzie znajdą się ludzie, którzy tych, którzy próbują mu nie wiem, żeby wykorzystać biogaz sytuacji innych ludzi w każdej społeczności są takie osoby i w i tu mamy też czymś takim do czynienia w takich przykładów jest oczywiście znacznie więcej należy właśnie społeczności żydowskiej także ta oczywiście ta jest dosyć, bo dla nas sprawa opisywana mi tego nie ukrywa, ale deszczówkę nie nie nie widzę powodu, żeby jak nadawać temu jak już, że to jest prawda główne nie wie, bo jest społeczności żydowskiej agenta, ale nic oczywiście, że nie tak jak nie nie był głównym rysem pewnie społeczności tak jak nie było głównym rysem społeczności polskiej takie działania w Jedwabnem czy czy podsłuchy dziennikarzy oczywiście, że w ich woli po prostu takiej historycznej i sprawiedliwości Never walk warto o tym, warto o tym, pamiętać, że w nie było wczasach okrutnych w czasach podłych my nie byłoby to bardzo trudno było, bo harcerstwo wtedy bardzo trudno, bo głównym bohaterem czy nie chodzi przecież droga do postawy heroiczne, a do tego dzisiaj niestety w tym dyskursie takim prawda o publicznym oficjalnym się do ZUS, żeby rozszerzać ten heroizm nad całym narodem polskim życiu to są moim zdaniem prowadzi nas dziś zupełnie na manowce w społeczeństwie Brześć rozdanie nie mamy większości społeczeństwa nigdy tak nie jest, że to są postawy heroiczne bohater z bohaterem nic się nie rodzi się człowiek bohaterem czy pod wpływem jakichś zdarzeń i to w sposób jednostkowo no ustalił mu daje Baruch Goldstein przed wojną współorganizator Bundu tłumaczył pewne zachowania także ekipy mu Polakowi on akurat tłumaczył Żydów w taki sposób każdego dnia, by uratować własną skórę każdy policjant żydowski przyprowadzał 7 osób, aby je poświęcić na ołtarzu dyskryminacji przyprowadzą ze sobą kogokolwiek mógł schwytać przyjaciół krewnych nawet członków najbliższej rodziny po to, by ratować własne życie jak rozumiem po i ta i tak nie na czystym zdaniem można się zgodzić się nie zgodzić lub dużym błędem, że to są proste indywidualne trudno polemizować z bardzo indywidualnym jest bardzo indywidualną wypowiedź żołądek członkach postrzegał oczywiście można pokazać zupełnie inne przykłady celem rechot znikł policjant z gry na wodach szkół pod Warszawą żona złożyła ona swoją duszę MiLoG czterdziestego drugiego roku i które samo prowadził własną żonę i gwóźdź dwuletnią córeczkę na dworzec i wsadzał do wagonu jednak widział swojego kolegę bardzo bliskiego, którego znałem już z nim dosyć długo i rodziny się przyjaźniły i widział jak jego kolega oddaje blachy policjanta komuś innemu i razem ze swoją rodziną wsiada do wagonu on tego nie zrobił i później, gdy pisało to już bowiem swoją właśnie do do żony, którą uważał, że jak był właściwie sam zamordował i próbował się z tego przednią i wyspowiadać te postawy były naprawdę bardzo różne i kwestia w ogóle policji żydowskiej trasach żydowska służba porządkowa to się tak szarżował on w obiektach lub raczej coś takiego myślę, że jest bardzo duże niezrozumienie wokół tej kwestii tak do dziś jeszcze przed stawia KUKE pisk dajmy przykład kolaboracji tak dalej ich nie, widząc dramatu dramatu tych ludzi pamiętajmy, że nieliczne jednostki z wózka służby porządkowej po prostu ocalił swoje życie to było w grupach, które najczęściej, bo przy współudziale rzeczywiście w likwidacji getta włoska i transporcie jechało do obozów zagłady i butelkowa niewiele osób jednostki, które przeżyły podobnie jak zablokowano w obozach śmierci w tych fabrykach śmierci, czyli teatrze tej grupy Żydów, które bezpośrednio wykonywały, a TomTom, którzy nie gra w myśl no właśnie ty jesteś bardzo dobry przygotują myślę że uraz, a my nie widzi jednak bardzo ważnej rzeczy cechy charakterystyczne w Holokauście w ogóle, że Holokaustu było takich przedsięwzięć zapowiadanych przez Niemców zorganizowane przez Niemców i przeprowadzone przez Niemców, ale w ten sposób, że im się udało w fantastyczny sposób wciągnąć ofiarę w do całego tego procesu zagłady i właśnie policja żydowska czy rządy komando w obozach zagłady takie właściwości i najbardziej znanych winnych też były chcą bardzo dobrym tego przykładem wykorzystano już mogły, jakby Zdano znajomość psychologii hałda znaczy jak człowiek działo w, że człowiek będzie dążył za wszelką cenę do ochrony swojego życia i sprzęgnięte do tych ludzi w machinę zagłady i to jest oczywiście straż to nauczka dla nas dzisiaj przede wszystkim to prawda i Polaków i Żydów historia nie jest czarno-biała drodzy państwo mam mam nadzieję, że taką myśl udało się nam wspólnie z Robertem szóstą w muzeum historii Żydów polskich Polin państwu przekazać dziękuję bardzo dziękuję dziękujemy państwu życzę miłego dnia, ale proszę zostać z nami wprawdzie kończymy pierwsze śniadanie w toku za chwilę informacje, ale po nich przygotuje dla państwa pierwszy program gospodarczy szczep pierwsze śniadanie w dołku i całej audycji wysłuchać w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie TOK FM PL ukośnie Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PIERWSZE ŚNIADANIE W TOK-U

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA