REKLAMA

Piwnik: Nieważne jakie jest prawo, ważne jacy są sędziowie

Poranek Radia TOK FM
Data emisji:
2018-02-20 07:40
Prowadzący:
Czas trwania:
15:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
poranek Radia TOK FM Barbara Piwnik sędzia Anna dawnych dawnych czasach bardzo dawnych minister sprawiedliwości w dzień dobry w tym, gdzie tam z Rzeczpospolitej tytuł, kto na czele krajowego biura wyborczego czy to dla cen środowiska sędziowskiego w Polsce ma znaczenie coś idzie w krajowym biurze wyborczym, że ich estetyki ciało w sędziowską polityczne sędziowską i zaliczałem rozmów na ten temat ani wczoraj Janina ostatnio ani w przyszłości w pani sądzi pani, że tak Rozwiń » bardzo wielu Polaków Mal Maz Maz w planach MPiPS z wymiarem sądownictwa w Polsce okazje tylko wtedy, kiedy się rozwodzi albo wtedy, kiedy słuchają wyników od obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej niestety tak to czym pan przed chwilą powiedział to jest problem szerszy, bo myślę, że także wielu obywateli niestety nie przywiązuję wielkiej wagi do tego jak wielką wagę ma głos każdego z nas wtedy, kiedy dochodzi do wyborów ważne jest też i to jak przebiegają wybory ważne jest prawo w państwie ważny jest wymiar sprawiedliwości i mam takie wrażenie, że także te dyskusje, które toczą się w ciągu ostatnich miesięcy dotyczące tych wszystkich kwestii przebiegały mem może, by troszkę inaczej, gdyby ta znajomość prawa procedur wagi tego czym zajmuje się Państwowa Komisja Wyborcza wagi wyborów, gdyby to było bliższe obywatelom, a nie tylko tak trochę od święta na myśli pani, że Jarosław Kaczyński czy minister Ziobro to oni w mają słaby kontakt z prawem i słabo znają nie jest tak nie powiedziałam moja wypowiedź miała szersze znaczenie to co się dzieje w ciągu ostatniego okresu to jest tak naprawdę pokłosie tego co się dzieje przez wiele wiele wiele ostatnich lat, bo ja nie bez powodu od lat powtarzamy, że nie oczekiwałabym, że mały obywatel od bardzo małego obywatela będzie przygotowywany wykształcony wychowywany w taki sposób, że wtedy, kiedy właśnie osiągnie choćby wiek uprawniający do decydowania o wyborach czy będzie uczestniczył w wymiarze sprawiedliwości, żeby był takim obywatelem w pełni świadomym nie tylko swoich praw, ale obowiązków u nas i niechętnie mówi się o obowiązkach chyba troszkę jest także każdy stara się jak najmniej czasu w swoim życiu inny poświęcać obowiązkom także tym takim obywatelskim boja nie mówię tu o życiu osobistym i suma tego wszystkiego składał się na to co jest dziś podam taki przykład usłyszałam to od dziennikarza bardzo doświadczonego dziennikarza, że w momencie, kiedy powstała kwestia zmiany ustawy o krajowej radzie sądownictwa także niektórzy dziennikarze pytali wtedy odkryli krajową radę sądownictwa i pytali, ale w ogóle co to zadziałało czym się zajmuje jej w ogóle, o co chodzi podobnie mogę powiedzieć, bo to mniej więcej w tym samym czasie następowało zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym i wielu dziennikarzy i rozumiałem, dlaczego tak się dzieje tego dnia czy w najbliższych dniach dotyczących ogłoszenia tych zmian starali się wszystkim przybliżyć, a w ogóle to czym Sąd Najwyższy się zajmuje m. in. nawiązując do tego, o czym pan zaczął także wtedy jej informowano mówiono o tym, że na etapie prawda wyborów jest Sąd Najwyższy również niezwykle istotny, ale co to oznacza to oznacza, że także dziennikarze mieli świadomość tego, że trzeba obywatelowi przybliżyć Sąd Najwyższy, a Sąd Najwyższy sędziowie Sądu Najwyższego to czym zajmuje się na co dzień Sąd Najwyższy w moim głębokim przekonaniu powinno być tak utrwalony w świadomości dorosłego obywatela kraju, że w momencie, kiedy następują propozycje zmian w ustawie, że nie, żeby nie trzeba było zacząć tłumaczyć od podstaw minister Ziobro wymienił 1 3 0 prezesów albo wiceprezesów sądów okręgowych dość duża w intencji doc. Lena zezwala na prezesa swojego sądu aha też wymieniony mnie winnym uważnie w odczuciu wielu słuchaczy i słuchaczy naszego Radia to chyba kolaborant pani prezes sądu gryzonie znamiennie absolutnie myślę, że nie tylko na murach z Ziobrą myślę, że nie tylko ja, ale także sędziowie sądów, który może tam, choć oczywiście nie generalizując nie twierdzę, że w każdym przypadku taki jest im jesteśmy z naszego prezesa i wiceprezesów powiedziała mi z zadowoleniem, choć są niezwykle trudnej sytuacji ale, choć to choćby, dlatego że sąd, w którym pracuje pracuje w fatalnych warunkach i mówię o tym nie bez powodu, bo to są problemy z jakimi na co dzień borykają się prezes sądu, żeby zapewnić właściwe funkcjonowanie od tej strony nie orzeczniczej, a pozostali z Andrzejem pani prezes Stali się, że ma małe ciasne pomieszczenia albo zły, ale on znany jest się w Wiśle, ale niech pani, czego tego pytania czy czyn należy wspierać akcję ministra Ziobrę w dziale mówi żona nie ma żadnego znaczenia na na jakość wymiaru sądownictwa w Polsce czy jednak protestować przeciwko temu, że minister w imieniu tak znaczną grupę prezesów, a drugiemu jak euro już one tanie kroić leży mniej istotne są te słowne deklaracje, a ważniejsze są czynnymi i jeżeli a, jeżeli byto postawić się liczy czy wspierać czy protestować to niestety w tym pytaniu zawarta jest także taka treść co, do której ja muszę się odnieść, a mianowicie w czyn taki protest czy takie poparcie nie przekłada się bezpośrednio na to jak czuje się czy jak będzie czuł się obywatel, który przyjedzie do sądu i tu już niema miejsca na demonstrowanie poparcia czy demonstrowanie tego, że nie popieramy, bo jeżeli mówimy o ciągle i jak będę przy tym do końca swoich dni trwała trój podziale władzy to także my my sędziowie wykonujący każdego dnia obowiązki musimy pamiętać o tej powinności władzy wobec obywatela mysie możemy spierać my możemy się mocno wspierać, ale nie ma prawa przykładać ktoś się na sytuację obywatela w stosunku, do którego też jesteśmy tą władzą i co za protestujemy i nie będziemy podejmować się pełnienia funkcji przewodniczących wydziałów wizytatorów prezesów wiceprezesów i wtedy obywateli będzie miał uzasadnione pretensje, jeżeli zapanuje w sądzie chaos i nie będą załatwiane bieżące sprawy nie bez powodu wspomniała mogło ich prezesach, którzy starają się n p. rozwiązywać problemy związane z niedoskonałością małym losowania spra w i w wtedy do kogo będzie miał obywatel pretensje do jakiegoś ministra, który się zmieni za rok 2 5 1 0 czy będzie miał pretensje z małym sądzie do tego sędziego, którego znała, którego identyfikuje i od którego oczekuje rzetelnej pracy i dlatego, jeżeli jak niejednokrotnie zgłaszam zdanie odrębne także u państwa, a to, dlatego że jak tak postrzegam służbę w swoje obowiązki mój brak sympatii czy moje sympatie naprawdę są głęboko skrywane przed opinią publiczną, bo nie o tym powinien informować sędzia i stąd moje zdanie odrębne Which way, gdyby jutra w Polsce dokonano zamachu stanęła dyktaturę czy nawet gdy przyszła obca władza i tak samo można uniwersalnie odpowiedź pani słowami obca władza niemiłe rzeczy dyktatura rzecz bardzo niemiła, ale ktoś musi przecież sądzić sprawy i nie uchylają się, ale i, jaka władza poza tym proszę nie zapominać, że sędziowie wykonują swoje obowiązki tak samo jak działa i obywatel na gruncie obowiązującego prawa mało tego w każdym przypadku ja tutaj skupić się akurat na prawie karnym są były są nadal uregulowania, które dają sędziemu szeroki wachlarz możliwości tu dochodzimy do innej istotnej bardzo kwestii, ale ja też o tym od lat mówię o tym i kto będąc sędzią ma inna z Limy to jej ile mnie siły odporności psychicznej odwagi w tym sensie, że będzie się do niej dla niego do końca liczyła liczyły przepisy konstytucji przepisy ustawy o mniej i dalej innym n p. istnieje przepis pozwalający uznać, że coś jest pogląd opinia publiczna pozna znikomości nie prawda inny społeczna znikomość danego czynu w związku z tym jej sędzia dalej ma ten wachlarz możliwości jak będzie korzystało z tej swojej trzeciej władzy powtarza, że sędziowie mogą mieć bardzo dobrzy i walczy się system ma nic nie wie ważne jak i są prawa ważni jacy są sędziowie troszkę niedokładnie ale, cytując MON Monteskiusz do tego się to sprowadza ważni ważne jest to jacy są sędziowie w no tak, ale i tak to dobrze rozwija na nich pani godzi się w Dzienniku Gazecie prawnej czytamy o tym, że Zbigniew Ziobro 4 9 dyrektorów sądów wymieni okna, a poprzednie mogą się uczyć się od tych prezesa i wiceprezesa krajowej radzie sądownictwa też ogromna przewaga ministra ludzi ministra Ziobry nieśmiałym taniej powiecie taka, której robi pan mówi krajowa rada sądownictwa w noweli przyjętej, który raczej dostają gorzej apoteozą powstającej chętnie porozmawia, ale czy te zmiany spowodują, że będziemy wymiar sprawiedliwości w Polsce działa sprawniej szybciej Grot pretensji do wymiaru sprawiedliwości nie jest nie jest nie na tym, że zasada, że pretensje, że ich jest prawdziwe są w Polsce wyroki wytrzymać nie można nic nie można ich dochodzić, ale i tak krzyczy o tym, przez ostatni 2 lata mówi tylko niechętni mi tego w moich wypowiedziach nie zauważają w jury, odnosząc się do zmiany, jakie następują jednocześnie podkreśla Magda cen tuje powtarzam do znudzenia, którą rzeszy sprawniej nie będzie, że lepiej nie będzie Żylety zakres i oczekiwanych zmian przeze mnie n p. starego praktyka jest inny rytm i niejednokrotnie miał okazję mówić o tym, że, gdyby mnie przyszło planować reformy zaczęłabym od czegoś innego natomiast kiedy pan tutaj wspomniał o krajowej radzie i ludziach ministra to ja ty, odkąd światło dzienne ujrzała ustawa zmieniająca ustawę o krajowej radzie sądownictwa, a także znajduje w tej ustawie takie zapisy, które pozwalały i tak miałam nadzieję, że się to potoczy poza ZUS pozwalał jej sędziom zgłaszać kandydatów ja sobie wyobrażałam to także nastąpić w tej grupie blisko 10  00 0 przysłowiowa bułka mózgów zostaną wybrani, czyli 1 z największych i doświadczeniem 1 i bardziej niepokorni z dorobkiem społecznym i Senatu ustawa pozwala mało tego posłowie to niewinna ile do końca było to mnie rzeczywiście przygotowany wskazali na takie cechy dorobek z sędziego, który by właśnie wskazywały na potrzebę wybrania takich kandydatów i tak sobie wyobrażam, że z 10  00 0 można wybrać w ten sposób 5 0 albo stół, który mi się zaproponuje tak tej grupy 2 5 zaproponują, a nie tak jak słyszy co wprawia mnie w osłupienie, że 1 pani sędzia, mówi że partner życiowy ją zgłosił jej zaproponują tym twardym niepokornym przygotowany merytorycznie i t d . i t d . takim, których oczekuje obywatel na salach rezerwuar pani dawno w Polsce nie była ale gdy my, ale nigdy nie żywienie tracą nadziei przecież, jeżeli może potrafimy narzekać potrafią my właśnie tak jak pan poseł widział mówić o niej i protestować to dołóżmy wysiłku wykorzystajmy prawą w ten sposób, jeżeli ktoś, kto chce tak nazwać i dopiero posłom byłoby trudno z tych 50 wybrać tych pięknych 10 0, a tak to będzie posłom trudno, bo państwo dziennikarzy zapytać myślę o dorobek tych kandydatów to co wskazuje ustawa o ich zasługi nazwijmy to społeczny i choć życzenia precedensowej i t d . i t d . i wtedy można pytać posłów jak się ustawa ma do wybranych kandydatów ani Władysław Frasyniuk dobrze czy źle, że doprowadzany na i potem odprowadzane, gdy jedni już krótka nie będę się wypowiadać, dlatego że Władka znam dzięki mojej siostrze od lat bardzo lubię bardzo szanuje i doceniam to co powiedział we wczorajszym wywiadzie kiedyś wytłumaczył zarówno swoją postawę mnie jak i torze powiedział, że nie będzie skarżył się na warunki zatrzymania i dla tego bym też to polecała, bo to jest temat, o czym właśnie wczoraj mówił temat do przemyśleń dla każdego obywatela, a także, by obywatel stawał się obywatelem pełnokrwisty Barbara Piwnik sędzia dziękuję poranek Radia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: PORANEK - JAN WRÓBEL

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA