REKLAMA

Łukasz Kozłowski - główny ekonomista Pracodawców RP

Raport Gospodarczy
Data emisji:
2018-02-20 12:40
Prowadzący:
Czas trwania:
14:44 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
raporty gospodarcze w atmosferze rozliczeniowy zaprasza na raport gospodarczy na zegarze właśnie za 3 2 1 12 4 2 Nate dobra okazja, żeby zerknąć co się dzieje na giełdach generalnie na giełdzie warszawskiej na czerwono w, więc tutaj nie ma żadnych błędów powiedział optymistycznie, a więc zielonych i informacji sytuacja na giełdach światowych właściwie też chyba najlepszą, bo też raczej dominuje kolor czerwony krzyż ma też spójrzmy na kurs walut euro w tej chwili 4 1 Rozwiń » 4 zlotego jeśli chodzi o dolara amerykańskiego to inny kurs w tej chwili 3 3 5 dla frankowiczów ważna informacja frank szwajcarski 3 5 9, a ci wszyscy, którzy liczą, że w podanie Fund i warto jeszcze będzie skorzystać z możliwości pojechania do Wielkiej Brytanii, zanim wystąpiono z Unii Europejskiej to przynajmniej dzisiaj funt jest po 4 7 0 raport gospodarczy mamy w raporcie wracamy jeszcze do pracowniczych planów kapitałowych to temat popularny w TOK FM, ale to oczywiście o jest jasna sprawa, gdyż dotyczy wielu milionów Polaków, ale dotyczy dość dużym stopniu przedsiębiorców, na których wdrażanie tego programu będzie spoczywało no i którzy w związku z tym mają w tej sprawie tylko swoją opinię, ale też wiele obaw stąd nasz dzisiejszy gość pan Łukasz Kozłowski główny ekonomista pracodawców właśnie dokładnie pracodawców RP Taylora w wiadomo, że pracodawcy jak jak myślą o sobie o tym, że będą musieli coś zorganizować stworzyć jakiś system, bo tak jest to zaplanowana w pracowniczych planach kapitałowych i będą musieli na podatek do tego systemu sami coś dużo dziać no to generalnie są przeciwni ale gdyby NATO spojrzeć z takiego państwowego punktu widzenia to może dobrze, że tworzy system, w którym Polacy będą sami oszczędzali przy pomocy pracodawców i państwa, poprawiając swoją sytuację na emeryturze, która wg wszystkich danych wydaje się że, gdyby zostawić tak jak jest będzie coraz słabsza i że ta emerytura będzie stanowić może 3 0 może 40 % ostatniej wypłaty jako pracodawcy nie mówimy nie takiemu systemowi właśnie tego, że widzimy tak ogromne wyzwania związane z funkcjonowaniem systemu emerytalnego podkreślamy tylko potrzebę wprowadzenia tych zmian w taki sposób, by nie wodą pewnego faktu szoku właśnie na rynek klasyczna działalność na pracodawców załóg zauważmy n p. że moment wejścia w życie tego rozwiązania z 5 stycznia 20 1 1 roku zbiega się także z inną ważną zmianą, czyli zniesieniem limitu składek na ZUS składki emerytalną z emerytalnej i rentowej po to, są 2 zmiany, które powodują wzrost kosztów pracodawców kumulacja takich zmian może w kolejce reformę PTK wprawdzie los wzniesienia się tego limitu składek nie jest ich rozstrzygnięty, ponieważ sprawa będzie zajmował się Trybunał Konstytucyjny i ona oceni tę ustawę z no ale właśnie jeśli ta ocena będzie pozytywna wydaje się, że jednak na rząd powinien zastanowić się na cele n p. przesunięciem w dalszym wejścia w życie termin zmian właśnie po to, by w 1 czasie nie kumulować w 2 tak istotny nie wpływających na wzrost kosztów pracodawców zmian no i jeszcze inna sprawa może rozważyć jak stopniowe podnoszenie tego limitu minimalnego minimalnej składki po stronie pracodawcy także może i w i pracownika do docelowego poziomu, czyli to jest 1,5 % po stronie pracodawcy dla prasy po stronie pracownika takie Krawczyka zrobili tam Brytyjczycy, wprowadzając u siebie system, na którym zresztą i tak się wzorujemy systemu ERP jest tańszym, gdzie początkowo składka wynosiła tylko 1 % to zapewnia łagodne wprowadzenie w życie takiego systemu, zmniejszając ryzyko, że pracownicy, widząc gwałtowny spadek swoich dochodów netto odezwie się na wycofanie tego systemu my także pracodawcy, widząc duży wzrost kosztów po swojej stronie także mniej przychylnie odnoszą się da do tej reformy, a współpraca i przychylne przyjęcie każdej strony jest ważne po to, by być taka zmiana taki system, który ma funkcja założeń przez kilkadziesiąt lat mogą sprawnie funkcjonować 2 tylko wyjaśnienia pierwszy pan powiedział, że pochodzi od 1 stycznia przyszłego roku, ale to dobrze się nie tylko dużych firm, czyli powyżej 2 50 osób zatrudnionych, a później rzeczywiście stopniowo, bo od 1 lipca dla tych mniejszych od 5 0 osób zatrudnionych w i wreszcie 1 stycznia 20 20 dla tych małych firm do 2 0 osób zatrudnionych w poczet kosztów taki mecz dla wyjaśnienia powiedzieć na ten moment, kiedy wiemy jak ma wyglądać ta reforma, jakie są właśnie planowane obciążenia dla pracodawców pracodawca po swojej stronie płaci składkę przynajmniej wysokości 1,5 % wysokości wynagrodzenia brutto pracownika może również dobrowolnie wynosi około składkę kara wynosi maksymalnie 2 i pół procent, czyli łącznie tam składka ma praca z tym może wynosić 4 %, ale minimum taki absurd niektóre, który musi pracodawca wnosi o swojej stronie to jest ta linia 1 , 5 i pracy nie masz pytanie w jaki sposób pracodawca to za rok oczywiście mamy teraz Sand na tracku sensację na rynku pracy, że pracodawcy tak czy inaczej planują istotny wzrost funduszu wynagrodzeń z roku na rok z i właśnie brak imiennych Sławku, kiedy ta na wzrost kosztów jest dla mnie zbyt wysoki to jednak na nic z właśnie ta składka no ten wzrost składki wzrost kosztów związany z nowym będzie przyczyniać się do hamowania wzrostu wynagrodzeń może właśnie w związku z tym że, że te koszty pracownicy będą rosły, ale nie będą swoje w tak dużym dużej części na wzrost wynagrodzenia netto dokonała się dodatkowe pochodną wynagrodzeń postaci właśnie wydatkowej składki na OTK i to jest właśnie, że Skra powinna skłonić Teksasu do pewnej właśnie ostrożności do tego, aby tt zmiany wprowadzać w sposób łagodny w ETS rozumiem kwestia konkretnych pieniędzy mówiąc prostym językiem tak, które pracodawca musi właśnie przeznaczyć na ten projekt, a ja rozumiem, że po stronie pracodawców również jakieś koszty, które właśnie tutaj liczę na pana odpowiedź czy 3 3 czy już robić jakieś symulacje koszty wynikające ze zorganizowania tego systemu no bo ja rozumiem to dno musi być po prostu system broni składki będzie pobierał to jest system dobrowolny z punktu widzenia pracownika może z tego wycofać, ale pracodawcy jestem bezwzględnie obowiązkowy on musi wypełnić się wszelkie właśnie obowiązki formalne z po to, by przestawiła się pracownikowi ofertę z takich właśnie produkujących pracowniczymi planami kapitałowymi on musi zawrzeć umowę o zarządzaniu środkami z PTK z pewną instytucją finansową która, która właśnie taką ofertę mułu przestawiła ponad 10 0 za niedopełnienie tych obowiązków pracodawcy będzie grozić kara, a jeśli taki pracodawca w jaki sposób będzie z nich Enzo pracownika do uczestniczenia w SO Becka, a to nie będzie, choć mogę tylko kara finansowa, lecz również na metce karami więzienia do 2 lat pozbawienia wolności takie sposoby twórcy projektu chcą właśnie uniknąć takich sytuacji, w której pracodawcy będą, jakby pod gminą urywać podkopywać jego brat CD projektu zmiany warto zauważyć ten wzrost kosztów może być bardzo istotne tym większe im większa część pracownik decyduje się na nich wypisanie z tego programu wedle naszych szacunków jeśli mętne około 70 % uprawnionych zdecyduje się ona z przekazywaniem składki na NATO czekali co będzie widać także praca co do tego, bo nie dopłaca 1 składki to roczny wzrost kosztów z tego tytułu po stronie pracodawców, choć częściowo to będzie także obciąża budżet państwa ponieśli wliczamy także tych pracowników administracji publicznej to jest 7 70 tys miliarda złotych na właśnie po tych cech 3 latach, czyli w tym momencie, kiedy już ci wszyscy będą one będą w ME w tym programem nic objęci to jest skarg są Arki dosyć dość duży koszt, choć z drugiej są na to będzie częściowo finansowane właśnie z tych planowanych podwyżek wynagrodzeń nie trafił do kieszeni pracownika tylko trafią na ich konta emerytalne PPK w ale właśnie tu proszę wyjaśnić, bo w pan powiedział pracodawca będzie zobowiązany, aby znaleźć firmę, która jak rozumiem będzie zarządzała tymi pieniędzmi i przedstawić pracownikom propozycję, ale jak słyszymy inne oczekiwania może mieć pracownik, któremu zostało już do emerytury przez 1 0 lat, a inne tak dlatego pracownika, który dopiero rozpoczyna się czy pracodawca również będzie zobowiązany do nie wiem znalezienia kilku oferentów samemu dokonania wyboru, którego ostatecznie bierze no i właśnie teraz czy każdy z tych oferentów wybranych przez danego pracodawcy czy firmy też jak rozumiem musi stworzyć pewnego rodzaju pakiet propozycji dla pracowników instytucja zarządzająca PPK dla danego pracodawcy będzie tylko 1, więc na prezesa będzie musiał wybrać 1 ofertę od miasta w pojazdach jakich kryteriów cytowano przetargi trzyma notariusz, gdyż pracodawca będzie w gestii pracodawcy, by to wybrać, choć się także będzie musiał konsultować się z przedstawicielami pracowników jeśli nad tak atakować ciała w Castoramie związków zawodowych w ogóle istnieje ale, ale jak inaczej w pewnym stopniu jako pracownik będę za danego pracodawcy, by on dokonał właściwego wyboru natomiast instytucja finansowa, która zarządza wypiekano będzie musiał przedstawić pewien pakiet tych funduszy subfunduszy, które będą dopasowane do osoby ranne właśnie mających różny horyzont inwestycyjny jest ich pracowników, którym powstała 1 0 lat przyszła emerytura ta w tym, którzy będą oszczędzać czas 40 lat i te poszczególne subfundusze te będą inwestowały w Teheranie sposoby te, które będą adresowane pracuje NIK -u, którzy przez menu warto oszczędzać przez 6 lat to będą bardziej agresywne fundusze te, które większość bene jest to, że w akcje natomiast te subfunduszy Eques dedykowane pracownikom, którzy mają obecnie od około 5 0 lat od tak teraz subfundusze będą w większym stopniu angażował swe środki w bardziej bezpieczne instrumenty takie przykłady obligacje w impasie teraz tak rozumiem, że tak pracodawcy będą dokładać do tego programu pieniądze, które mają właśnie zasilacz to w te oszczędności emerytalne muszą ponieść koszty związane ze zorganizowaniem tego systemu w swoim zakładzie chociażby właśnie związane z wyborem, a potem księgowością całą, która będzie to by obsługiwać jak to państwo zdaniem przerobić już tego typu analizy może wpływać na nie tylko koszty pracy, bo to oczywiste, ale również na nie wiem po plany inwestycyjne dla przedsiębiorstw bo dlaczego o to pytam, dlatego że z urzędnicy którzy, którzy do reklamują dzisiaj ze strony rządowej ten program twierdzą, że jak Polacy będą oszczędzać i to w takim długoterminowym na czasie to co będzie sprzyjać wzrostowi stopy inwestycji no i to próbują właśnie uzasadnić walczymy, by powielać państwo czy Bolano to jest pewnego rodzaju narzuty na wynagrodzenia nie tylko po stronie pracodawcy, a także puli dostanie pracownika, który powoduje, że jednak większą część tego wynagrodzenia nie odkłada się o się na poczet oszczędności emerytalnych, które są inwestowane na rynku finansowym jest takim, które po prostu trafiają później do przedsiębiorstw mogła się finansować inwestycje zapaśnicy w rynku kapitałowego laty w imprezie, która właśnie są bez nadziei ludzie tak emitują akcje, które później są okupowane przez te fundusze czy też emituje właśnie obligacje instrumenty dłużne jest jest to też inne źródła finansowania tego rodzaj inwestycji i oszczędności emerytalne są o tyle korzystnym źródłem finansowania właśnie inwestycji przedsiębiorstw, że są istotą stabilne źródła finansowania, więc tak można taki przewidywalny sposobach móc finansować długofalowe przedsięwzięcia inwestycyjne i po tym, jak uległa pewnej marginalizacji rola nosa teraz znacznie niższa liczba osób przekazuje składki składki są niższe od tanio my takiego właśnie z źródła z funduszy emerytalnych, by finansować finansować te inwestycje i to tapeta ma być takim instrumentem, który w jakiś w pewnym stopniu Bonisławski ma zrekompensować właśnie to, że obecnie właściwie nie mamy osad bywających dużo dużą rolę jako pewnego właśnie w koła zamachowego inwestycji w Polskiej gospodarce takiego dopływu środków na rynek kapitałowy, który później wracał do firmy po to, by by finansować przedsięwzięcia w bardzo dziękuję to ciągle rzeczywiście wiele pytań i wątpliwości w tym razem usłyszeliśmy, jakie oceny czy wątpliwości mają przedstawiciele pracodawców, a dokładnie pan Łukasz Kozłowski główny ekonomista pracodawców RP bardzo panu dziękuję za rozmowę dzień Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: RAPORT GOSPODARCZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Z pakietem "Aplikacja i WWW" - niezbędna wiedza zawsze pod ręką!

KUP TERAZ do 40% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
Przedłuż dostęp Premium taniej!