REKLAMA

Multikulti w Polsce i Imperium Osmańskim. Podcast historyczny Adama Balcera cz. 4

Babel. Rzeczpospolita Multi-Kulti
Data emisji:
2018-02-20 18:50
Prowadzący:
Czas trwania:
38:05 min.
Udostępnij:

W dzisiejszym podcaście historycznym Adama Balcera: o tym, że Polska jako pierwsza podpisała traktat o przyjaźni z Imperium Osmańskim, jak Polska i Turcja Osmańska równolegle a może nawet wspólnie funkcjonowały jako kraje multikulti a także, między innymi: skąd wzięła się prawdopodobnie nazwa "Bieszczady" i co to ma wspólnego z Albańczykami.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kolejny odcinek pod kask p t. lekki stan ulubionego podczas 100 wszystkich samochodów i tych, którzy są przekonani, że polską racją stanu zbudować wielki mur, przy którym Murkam, bo jest po prostu śmieszny, a ona i też, że właśnie podczas proszę państwa gminy, które się nazwanych i stan w wykonaniu Adama Balcera kolejna edycja właśnie przed nami dzień dobry mówi Adam Balcer dzień dobry dzień dobry wynik mówi Paweł Sulik w podczas poprzednich naszych spotkań taka Rozwiń » wizja współpracy bardziej współpracy niźli konfrontacji Polski i imperium osmańskiego roztacza nabyła na antenie Radia TOK FM czy też w sieci, ponieważ Polska stoi jednak jest coś, czego głównie ludzie w internecie słuchają to chciałbym zapytać czy nie jest pewien problem to, że nie za religijnych nie względów kulturowych, ale ze względu na polityczne organizacje tych 2 utworów, czyli imperium osmańskiego i Polski Litwy to była zasadnicza jakaś różnica nie twierdzę, że od razu taka, która domaga się budowania przedłużać dawnego muru, ale czy to nie były kompletnie różne organizmy polityczne, ale też administracyjnym czy to nasza Polska z silną klasą szlachecką, a i imperium osmańskie zupełnie inną tradycją to nie były 2 kompletnie różne światy kompletnie nikt nic nie jest różne, a w tym przypadku można dostrzec też bardzo istotne podobieństwa, o których zapominamy nie chcemy często pamiętać po pierwsze, pamiętajmy, że oba te państwa zmieniały się to nie jest tak, że one zawsze były takie same IR oraz tereny te różnice ustrojowe polityczne były istotne duże, a raz były mniej, a czasami były mniejsze po pierwsze, imperium osmańskie było wielkim państwem i innym zróżnicowanym wewnętrznie i z niektórymi jego częściami te nasze podobieństwa były duże tak mówimy n p . o Siedmiogrodzie pamiętajmy, że Stefan Batory Lenik sułtana osmańskiego był królem Polski i Turcy bardzo go promowali w Polsce podczas selekcji, żeby został królem Polski, bo nie chcieli, żeby królem Polski zostali Habsburgowie to była, jakby fundament ich polityki wobec Polski wspierali też wcześniej Henryka Walezego potem wspierali Zygmunta trzeciego was zawsze na tej zasadzie, że właśnie lepiej on niższy każdy z tych kandydatów czasami nad wodę Francuz to w ogóle była bardzo dobra dla nich partia niż, żeby królem Polski został harcerki tutaj mamy bardzo duże podobieństwa Aśka siedmio grodem, który był lennem osmańskim pamiętajmy o tym, że były też, że w ramach tego państwa regiony autonomiczne, gdzie Szlachta muzułmańska miała mocną pozycję to my mamy takie skojarzenie, że to była zawsze monarchia absolutna, ale w tej monarchii n p . co w dziewiętnastym wieku przyznawał Adam Mickiewicz w księgach pielgrzymstwa narodu polskiego po dostrzegał, że różnica między Rosją imperium osmańskim paradoksalnie podkreślając, że szarijat i system prawny, który był bardzo rozbudowane wynikają z pańskim, bo to nie tylko szarijat tylko Car każdy poważny wielki władca Osmański n p . Sulejman wspaniały my go znamy jako wspaniałego natomiast sąd też jest w literaturze napotkać na ekologii war po angielsku kanony pod turecką, czyli prawodawca, bo właśnie to było pod takim przejawem takiej tej jeszcze tradycji stepowy Jakub Czyngis-chana wielkich szans taki wybitny to była postać, który dawał prawo tak to ukształtował prawo, bo prawo było ściśle związane z państwem i on to były w samo słowo kanonów jest w języku tureckim oznacza ustawę prawo i nawiązuje oczywiście do słowa kanon Słowak, który pochodzi z czasów stara prawda z antycznych i język łaciński język grecki właśnie nawiązuje do prawa IT było co tak żył bardzo rozbudowany system prawny rozbudowana system sądowniczy i mamy coś takiego co przyznawał Mickiewicza w odróżnieniu od Rosji on w większym stopniu wg Mickiewicza teraz jest to moje, gdyż zda można Zaj sporo przykładów osła niszczeje MDS pokazują, że ta władza była nierzadko ograniczona właśnie przez ten system prawny, że były wyroki sądów rychło, by miał sprawę przeciwko władzy i nawet mu się prawda w sądzie spotkać z sułtanem, bo był n p. chłopem w posiadłościach cuda mają tu sprawy wygrywał także sędzia wydawał werdykt, który był dla niego korzystne troszeczkę tak jak po mówił prawda w Frederick wielki król Prus, kiedy przegrał sprawę z młynarzem, że jeszcze są niezawisłe sądy w Prusach tak i to coś takiego, o czym często zapominamy to było elementem tej państwo silnej potem mamy, że są regiony autonomiczne żyta Szlachta paradoksalnie tutaj sobie troszeczkę zaprzecza, ale tak byłoby takie mówiono, bo wewnętrznie zróżnicowane zmieniało się tak jak sama jak u nas, więc było coś takiego, że ta była Szlachta oczka w Bośni tak w niektórych regionach Bałkanów zamieszkane przez Albańczyk, że były silnego klany tak, gdzie były silne rody arystokratyczne Szlachta średnia, która miała n p. swoje w Bośni mecz z list, czyli rodzaj takiego Sejmu i oni w n p. ograniczyli prawa chłopów wprowadził to niebyła aż taka pańszczyznę jak u nas, ale było to zbliżone, tak więc mieć coś takiego, że tak samo n p . i co polscy i kronikarze polscy politycy z czasów Rzeczpospolitej dostrzegali to podobieństwa z chanatem krymskim, który pamiętajmy, że mieliśmy głównie kontakty, bo oprócz samego schematu spora część terenów którymi my ograniczyliśmy to były te dzikie pola jedynie sam n p . to były te tereny, które były takim kondominium między Stambułem władzą centralną, a Tatarami, bo tam mieszkały ordy pamiętajmy, że to nie tylko orda mieszkała na stepach Ukrainy, ale przeciwko nam czasami walczyły o Order z obu dziadków to jest regionów na Ukrainie między 1 historyczna Mołdawia ordy z dobrą czy doboru żaden z regionu położone między Bułgarią Rumunią i tutaj na tym całym terenie to mieliśmy coś takiego, że pamiętajmy, że były rody naprawdę silna arystokratyczne na Krymie, które były niezależne, które miały na to jak byśmy ich spojrzeli na ich potencjał ile oni mieli, jakimi posiadłości ile mieli swoich żołnierzy, a tu okazuje się, że byli silniejsi razem wzięci od chama to przypominało i tutaj do tego dochodzę system w Polsce magia del Rio magnaterii tak i wpadać w imperium osmańskiego skarby 18 wieku mamy coś takiego się powstają też 3 słabnie władza Centralna i wzmacniają się rodzinne te właśnie arystokratyczne i w Stambule i w różnych regionach magnackiej nie tylko samym haracze krymskim i to była tego świadomość była świadomość, że w Polsce tak, by świat, iż chodzi szczególnie od Tatarów, że n p . jest tam rodzaj selekcji tak są historycy, pisząc o tym, że te są podobieństwa ze Rzeczpospolitą pod tym względem, że to niebyła dziedziczenia na zasadzie najstarszy syn SZ tej dynastii dziś rajów, by zostaje następcą tronu tylko z całej rodziny na kult raju, czyli czymś odpowiedniku Sejmu elekcyjnego wybierano tego właśnie wybiera się tak Szlachta widzowie Belgowie te rodziny arystokratycznej to oczywiście to tak, bo jak u nas tak, że niby Szlachta, ale wiadomo była żona niestety jest postępują oligarchii racja od pewnego momentu wyraźna dotyczy magnat magnaci decydowali, tak więc mieliśmy tego typu tych podobieństw można znaleźć dużo, ale bardzo ważnym elementem to jest to, że mieliśmy na coś co mogliśmy, bo moglibyśmy żartobliwie nazwać multikulti, że jak Żydzi uciekali topoli podkreślamy i t d. schronienie metod pamiętajmy o tym, że Żydzi sefardyjscy, którzy dotarli też do Polski, którzy uciekli z Hiszpanii Portugali zależy przede wszystkim schronienie w imperium osmańskim, lecz to wytłumaczyć komuś, kto myśli, kto ma w głowie taki stereotyp islam i brak tolerancji islam, a brak tolerancji szczególnie dla innych religii islam zakaz budowy innych świątyń poza meczetami ktoś w głowie coś takiego no GI leń i można tylko pokazać olbrzymią liczbę faktów, które pokazują, które co dowodzą, że na przestrzeni tych 1 40 0 lat przeważnie nie zawsze było także sytuacja nie muzułmanów chrześcijan Żydów pod panowaniem muzułmańskim była przeważnie podkreślam nie zawsze lepsza niż n p. muzułmanów Żydów pod panowaniem chrześcijańskim i AM i para i można nawet mówić o czymś takim, że to tradycja co poważnie naprawdę historycy, którzy pokazują, że to teraz ta tradycja, a o tolerancji religijnej w 16 1 6 wiecznej Europie wykształcona w Europie właśnie prom Europa środkowo-wschodnia się szczyciła na to my pamiętamy o Konfederacji sandomierskiej prawda was potem warszawska i t d. tak dalej te wszystkie, które musiał króla artykuły henrykowskie tak BTG ciężkie elementy, gdzie była podwyższenie tej tolerancji religijnej to pamiętam, że wcześniej przed nami tego typu akty prawne były przyjmowane właśnie blednie osmańskim 7 ogrodzie, który idzie w 1 50 0 sześćdziesiąty ósmy, czyli wcześniej bezdyskusyjnie i tam mamy coś takiego, że to jest ewidentnie wg wielu historyków właśnie wpły w imperium osmańskiego także n p . jak dzisiaj spojrzymy na węglu w to po premiera Orbana, który prawda bardzo podkreślano tradycje przed może tak dalej sam CAL winem i kalwinizm czy są przede wszystkim mieszkali i mieszkają do dziś prawda w Siedmiogrodzie w Rumunii w na Rusi zakarpackiej we wschodnich Węgrzech, czyli tych terenach, które były pod panowaniem osmańskim tak, bo właśnie Osmanowie stanowi taki sejf Heaven schronienie dla protestantów arianie wypędzeni z Polski pamiętajmy o tym, znaleźli schronienie w imperium osmańskim w Siedmiogrodzie, tak więc mamy to tradycja właśnie, że po Rzeczpospolita imperium osmańskie czy przy EPO przypominały siebie nawzajem ponieść, bo dużo tych prawda różnych grup LM były po prostu wielo religijne wiele jeszcze kiedy w Europie do była to dość, że nie do tej Homo organizacji, czego symbolem jest prawda Hiszpania, która wyprzedziła aż przez kilkaset lat żyjących tam przez tak jak mówił Ortega gazet jak to moja można mówić o rekonkwiście tratwa 900 lat, bo pamiętajmy, że Morris ów wypędzono siedemnastym wieku na poziomie siedemnastego wieku Morsko wie to byli ci muzułmanie, których wcześniej zmuszono do przejścia na chrześcijaństwo taka potem przepraszał go słuchać, bo ja chyba o tym, też wcześniej mówiłem nie jakiś nie, ale jestem zaszokowany tym, że konkwista może trwać, więc od lat tak dobry także, czyja to pierwsza część audycji, niemniej nie nawet jeśli powód był ten wątek gdzieś tam się pojawią dożylna, więc mamy to trzeba to wyjaśni, bo to jest skomplikowana sytuacja jest, więc matową proces, który trwał 9 na 3 90 0 lat przez 900 lat w Hiszpanii mieszkania muzułmanie i mieszkali bardzo często razem z chrześcijanami ta już liczą muzułmanie, którzy mogli mieć meczet i taka ta obecna liczba ta to trwało 9 dla Arki dotrwało 90 0 lat potem nawet jeśli zabroniono to jest właśnie koniec piętnastego wieku ku królowie katoliccy i t d . to w wielu regionach tolerowano i teraz chodzi o to, że w pewnym momencie muzułmanów w kręgu zachodnim mamy tylko w Polsce i to są Tatarzy i mamy inne grupy okazuje się, że oprócz tego, że i Polska i ich Rzeczpospolitej i Turcja osmańska były tymi krajami multikulti tym się różniącymi od reszty Europy skalą tego MultiAir wóz woda na młyn krytyków multikulti to oba te imperia upadły, a dlaczego, bo łączy kulki tak z odzieżą to odczują już od Rosjan świątyni zamiast wspólnie walczyć przeciw rojów zdalnie domy z ołtarzy Danka wie, że na mamy też przykłady krajów, które były właśnie nie multi kult i też przeżyły bardzo poważny kryzys to nie tak nie aż tak poważna sama Hiszpania tak, ale kino uzyskać może subwencję w taki, jaki jest zysk z tego, że w takim imperium osmańskim mówi się tak różnym religiom tak różnym w kręgu kulturowym tak różnym od nas etno są róbcie co chcecie to jest to co macie zrobić dla państwa tak formie takie działanie innych podatków czy też danin i róbcie sobie co chcecie to czy za tym szła jakaś filozofia lat dlaczego, dlaczego tam akurat to było dopuszczalne, a nie było dopuszczalne nie wiem w swym w niektórych krajach Europy zachodniej, gdzie powstawały taki model faktycznie miała nieco podbić jedno ligi, ale na tę wojnę religijny w Europie zachodniej były ewidentnie częścią ukształtowały Europę łącznie z tą holenderską tolerancja, kiedy ludzie się zastanawia, dlaczego Hans Andersen tak tolerancyjna i Holendrzy często muszą ponieść się tak straszne wojny religijne, że musieliśmy ustalić pewne, że ta z reguły tolerancję powstała ta zasada pamiętajmy o tym, kogo władza tego religia tak w Europie 16 wieku właśnie ten przymus były też w ruchy prawda migracyjne wypędzenia masakry też to tutaj był ten pragmatyzm Osmanów, który o 5 i też, by były też fok w Polsce też, by ten pragmatyzm to się opierało na pamięć pełna tolerancja to nie jest rzecz się też kogoś kochać korzyści go właśnie tolerujemy zupełnej świadomości, że trzynastka to od niego lepszymi to też funkcjonował pamiętajmy o tym, często w obu krajach się przed stawia Polska Turcja ma ten syndrom, że taki trochę no wiadomo na różowy obraz przedstawia swoją przeszłość wszyscy żyli zgodnie wspaniale i była tolerancja nie da to też był system, że mieliśmy poddanych pieszych i drugiej kategorii w obu tych krajach czy to była pewna hierarchia, żeby przypisane pewne Eko powstały takiej korelacji między klasą społeczną grupą etniczną i wyznaniem religijnym tak i to była hierarchiczna system to wszystko się kształtowała, ale jednocześnie nie mieliśmy system taki polityczny, który sprzyjał w wymiarze też kulturowym tożsamościowym różnym formom synkretyzmu łączenia się przenikania się różnych elementów i t d. i to jest i tutaj jest to relacja między PiS oczywiście Rzeczpospolita imperium osmańskim bardzo ciekawa, bo możemy znaleźć sporo grup, że nie tylko multikulti tylko, że grupy, które mieszkały w obu krajach to były te same grupy tak czy nie mamy, a Tatarów, którzy nie jest ich dużo imperium osmańskim, ale mamy nic Rzeczpospolitej mamy Karaimów, którzy mieszkają w obu krajach Żydów najwięcej Żydów w Europie mieszkało w Polsce rzeczy i z imperium osmańskim to byli u nas przede wszystkim aszkenazyjskich tam przede wszystkim sefardyjskiej, ale oni się między sobą mieszali tak to miał wielką wielki wpływ nie byłoby muzyki klezmerskiej nie byłoby chasydów z obecnego spotkania tak mamy następnie Ormian mieszkających w obu krajach tak my mamy Cyganów, którzy przybywają z imperium osmańskiego mamy Wołoch uczyli Rumunów ta, którzy mają Słowian, którzy ważny, a mamy Słowian tak, którzy mieszkają i to co Słowianie prawosławni, którzy pamiętajmy o tym, podlegają patriarchatu owi w Konstantynopolu do roku 1 60 0 osiemdziesiątego szóstego pensje takich grup jest naprawdę dużo i do tego w ramach elit mamy te związki tak co w często Polacy robią olbrzymie wielkie oczy, a jak trzeba pokazać n p . wkład w taką powiedzmy globalną globalne dziedzictwo ludzkości to wtedy można znaleźć osoby właśnie na tym dla mnie tak komu bardzo ciekawą postacią to jest mieliśmy poprzednio audycje o Lwowie i on właśnie pochodzi ze Lwowa Wojciech Bobowski to jest siedemnasty wiek Polak wyznawcą kalwinizmu, który zostaje wzięty do niewoli wjazd przez Tatarów z sprzedany prawda do niewoli w i po w Stambule i robi karierę wielką na dworze jest spra w Ali Ali ów Skiba, ale i tak po turecku i jest to postać to niezwykle ciekawa, ponieważ po pierwsze, był stworzy 1 z pierwszej gramatyki języka tureckiego przetłumaczyć jako pierwszy Biblie na turecki napisał bardzo ciekawe po łacinie studium, bo przecież, by samo oczywiście, żeby zrobić karierę przeszyty napisał bardzo ciekawe studium na temat islamu połaci jednak spokojny sposób tłumaczący islam Europejczykom samo tłumaczył na turecki ówczesne kluczowe dzieła kultury Europejskiej jako protestant oczywiście IC Intel wiadomo, że na krótko męski, który też związane z polską pamiętajmy wybitny ojciec pedagogiki na świecie w ogóle Czech tak na skale grotę już do Tesco jest on tłumaczy na turecki AMG on też jest niezwykle ważne dla Turków, ponieważ zapisywał nutami i ich stare pieśni melodii tak dalej i odegrał olbrzymią rolę w zachowaniu tego dziedzictwa tej tradycji i też ty sam komponował i tego oko do dzisiaj są grane te jego prawda utwory te coś niesamowitego, bo tam można zobaczyć mieszankę Tradecki tradycyjnej muzyki Osmański ze no pieśniami protestanckimi tak z utworami protestanckimi tak muzycznymi jest coś niesamowitego i on odgrywał rolę takiego nauczyciela imperium osmańskiego kultury osmańskich dla Europejczyków to znaczy n p . pod jego opieką zaraz znalazł się Paul von Rico, a który był Anglikiem napisał bardzo znaną 1 7 wieku historię imperium osmańskiego i też Franciszek Miedziński to kolejna niezwykle ciekawa postać to jest on pochodził z Lotaryngii trafił do Polski zmieni już stał się Polakiem, bo nawet zmienił nazwisko właśnie zapis kamieński pracowały u nas prawdopodobnie nauczy się turecką osmańskiego właśnie w Polsce i stał się znakomitym lingwista Poli poliglotą i potem też rozwinął swoją znajomość języka właśnie w Stambule pod opieką Ali główki beja i po z Polski trafił do kobiet miała tam m. in. o też był tłumaczem nadwornym odegrał bardzo ważną rolę w rozwoju orientalistyki i był autorem monumentalnej pracy każdy z magistratu przyznał monumentalnego słownika języka języków właśnie tureckiego arabskiego perskiego bardzo ważne działo powiedziała w rozwoju języka jest studiów orientalistycznych w Europie i teraz tak, ale w Polsce ba postaci bardzo często pre w ogóle nieznane, a ma, a n p . na jak mamy książki prawda historię imperium osmańskiego to oni tam są tak i realiów Ebay Wojciech Bobowski i też właśnie franczyzie konińskiego postacie wybitne bardzo ważne tak inną taką postacią związaną z nowo jak krążymy wokół Lwowa, bo stamtąd, bo jest sporo pochodził z takich osób to jest oczywiście znana u nas w Polsce znacznie bardziej dzięki tureckiemu serialowi bardzo popularnemu mógł też mnie zje, czyli wspaniały wiek poświęconemu właśnie Sulejmana i wspaniałemu rok Solana, czyli z biurem tak żona Sulejmana wspaniałego, która pochodziła była Ukrainką Rusin go pochodziła z rohatyna miasta niedaleko od Lwowa, gdzie pośrodku rynku stoi kolumna, na której ona właśnie stoi nie przypadkiem no powiedzmy sobie szczerze to największa Ukrainka w dziejach świata, bo noc była żoną sułtana bije się wówczas najpotężniejszego 1 z najpotężniejszych państ w na świecie imperium taki miał na niego bardzo duży wpływ ma przepiękną kobietą, ale też bardzo inteligentną, wygrywając bankową władze też moczymy nogi to dlatego tak bardzo w Polsce myszy SLS popularne te wszystkie intrygi dworskie co ciekawe to były intrygi troszeczkę znowu pewna czy ukraińskie można powiedzieć żartobliwie, bo walczyła też tam ze prawda ze kobietami Tatar Kamil Kryński mniej, a i ona utrzymywała kontakty z też lista pisała listy i też jest polskimi władcami uważa się, że miała spory wpły w na to, że te relacje wtedy się ułożyły i nic, o czym w Polsce się w ogóle nie pamięta Polska była pierwszym krajem, który w 1 500 30 03 . roku zawarł z imperium osmańskim wcześniej Francja Francuzi oto podkreślają jako dowód swojej właśnie tej nowoczesnej polityki zagranicznej Polska była wcześniej zawarła traktatu przyjaźni z imperium osmańskim i ten traktat był traktatem wyjątkowym Kniaź imperium osmańskie nie przyjął od takiego tradycyjnego założenia, że trzeba z niewiernymi tylko na 1 0 lat zawiera traktaty, a potem ewentualnie odnawiać tylko zostało zawarte na okres życia władców, którzy żyli długo naprawdę aktyw może złe tego powiedzieć tak, ale zaraz jest, że mieliśmy w Europie bardzo ważny pod każdym względem militarnie gospodarczo kulturowo istotny dla rozwoju Europy tak długi czas, kiedy dzięki instytucji krucjaty Europa próbowała dokonać swoistej ekspansji w kierunku głównie ziemi świętej nawet w dyskontach bliżej łatwiej dostępna jest chociażby ta część imperium osmańskiego, które stanowi teraz teren państwa tureckiego czy tam wyprawia nosi celem krucjaty to znaczy krucjaty to pamiętam loty są od końca jedenastego w wieku do końca trzynastego wieku one przechodziły przez tereny dzisiejszej Anatolii tak natomiast od my mamy też znowu taki obraz, że krucjaty to tylko konfrontacja natomiast mamy o w oby wtedy okres też koegzystencji pamiętajmy, że muzułmanie nierzadko żyli pod panowaniem tych państ w chrześcijańskich byli znowu poddanymi drugiej kategorii, ale przyjmą przyjęto ten model z państ w muzułmańskich, które generalnie traktowały zawsze tych przejścia na jeszcze bardziej Żydów jako ludność tzw. ludy księgi, czyli Mono ateistów tak religii abrahamowych im jest spotkamy spokojnie w tym okresie teologów muzułmańskich, którzy piszą, że w przypadku tych ludzi nie można powiedzieć, że oni są skazani na piekło to Bóg zadecyduje i że istnieje możliwość po były pytania czy Żyd chrześcijanin może zostać zbawiony i była odpowiedź wielu teologów taka może zostać zbawiony to Bóg o tym, zadecyduje, bo jest pierwiastek wiary prawdziwej w tych ludziach tak pamiętajmy o tym, że to też nie było tak dzisiaj słyszymy cenę często, że to w ogóle i sami zupełnie odrębną cywilizację ten temat paradoks jest taki, że wówczas Tomasz z Akwinu inni teologowie pisali, że no to jest herezja chrześcijańska, że islam dyskrecja chrześcijańska tak było to poczucie PRL podobieństwa nie można było temu zaprzeczyć taki to było w jak założenie, że dlatego można ich nawrócić, że jest potencjał, żeby ich nawrócić żonie nie są zupełnie inni zarobią parę błędów drobniejszych, ale nie jedno z mniejszych poważnych, ale jest to herezja tak chrześcijańska tak no to używano tego terminu pamiętam, że dno dno nie chcę tu chodzi, bo wychodzimy poza Polskę tak i alei jest to podobieństwo Żarska symbolem władcy, który jest sanacja trzeci Sobieski jako krucjata i t d . ale no jak były krucjaty to pamiętajmy o tym, że prawdopodobnie herby, gdy w rodów szlacheckich arystokratycznych w Europie sjesty są tacy historycy poważni znowu, którzy twierdzą, że to jest związane bardzo krucjata mity o przyjęcie tych znaków rodowych ludów stepowych, bo walczono z Turkami tak tak jak u nas są teorie te pokazujące coś takiego tak jeśli chodzi o heraldyce go rodów szlacheckich i tutaj kolejna sprawa była w Polsce poczuć się poważnie naprawdę wówczas ludzie pisali, że jesteśmy potomkami Sarmatów tak to Sarmaci wywodzą się od Scytów są potomkami Scytów Amazonek niektórzy pisali, że jesteśmy potomkami Scytów AZA Scytów uważano Tatarów, a czasami Turków stąd pisano wprost to są nasi krewni tak pytanie, dlaczego to opisano, dlatego że jak się nawet z kimś walczy to ma się n p. poczucie widać też w czasie krucjat, że był w tylko gorycz serca zachodnioeuropejskiego szacunek do przeciwnika potem przeciwnik był trudnym przeciwnikiem wymagającym, który walczył prawda w sposób bohaterski, by odnosić sukcesy, więc był do niego szacunek i przez to i wtedy też pojawiały się te teorie o wspólnej genealogii rycerstwa zachodnioeuropejskiego rycerstwa tureckiego i wtedy można było powiedzieć popatrzcie to nas łączymy często zapominamy, że to był świat bardzo długo odzież więzi krwi odgrywały bardzo ważną rolę ta genealogia koligacje te wszystkie kwestie w efekcie mogło być także bardzo wielu polskich szlachciców arystokratów miało maczetą dłoń brało to dłoń z tatarskimi mnie za nami i przy to było tzw. pobratymcy tło tak i to polegało na tym, że ta druga osoba odpowiedzialna za nie stała się moim bratem, kiedy ja się dostawałem do niewoli miała mniej pomóc tak prawdopodobnie została uratowana Tkacz Stefan Czarnecki Sobieski miał takie pobratymców tak to było normalną praktyką to poczucie, że to jest po drugiej stronie mamy też jakąś elitę, a tym sensie tak jest też takie mam tak jak też pakiet arystokratyczną Arki szlachcic w Polsce mógł czasami mieć wrażenie, że bliżej mu genetycznie do jakiegoś Turka niźli do chłopak to dla niego jak wracają do tatarskiego nie jest ono mieć poczucie, że mu bliżej tak niż do chłopa pamiętam jeszcze innym bardzo ważnym zjawisku, czyli o kozakach tak, którzy słowo jest z języka tureckiego, a oznacza właśnie takiego zbuntowanego wolnego człowieka, który ruszył wstęp nic się podporządkować no i jak widzimy na organizację kozaków strój mentalność najróżniejsze słownictwo uzbrojenie tak dalej obyczaje no to okaże się, że to jest bardzo podobny fenomen do janczarów tak, czyli piechoty można powiedzieć Maryi SUV elitarnych oddziałów imperium osmańskiego janczarów miał też mieli też 3 wyhamowuje tatarscy głos na Krymie i właśnie te rody arystokratyczne krymskie zmieńmy coś takiego tych podobieńst w jest naprawdę sporo tylko trzeba je ułożyć tak, by wszystkie jak trochę takie puzzle one przechodziły w różny sposób przez wielki Step tak przez handel, o którym mówiliśmy w przypadku mowa ITS poprzez góry poprzez Karpaty, bo pamiętam, że Karpaty zaczną się na Bałkanach i ciągną się przez prawda Rumunię Ukrainę Polskę Słowację aż do Czech i ten w tym pasem migrowali pasterze, którzy byli Włochami jedno mówili językami romańskimi z rumuńskim, ale stopniowo się asymilowali Rutte nie zawali co od pary Hucułów Łemków Bojków nasi górale mają te korzenie i oni często przenosili pewne elementy kultury, które wyrazu i t d . prawdopodobnie Aśka Bieszczady Beskidy to są słowa pochodzenia albańskiego odczuwało się też mieszali z innymi koło pasterzami Albańczykami bierz pan by doznać taka hala do wypasu owiec i mamy sporo jest takiego słownictwa tak w 2 jak spojrzymy na tę gwary góralskiej i co się okazuje, że oni też Stali się częścią Boba Kane odgrywało niezwykle ważną rolę w imperium osmańskim częścią kultury tureckiej to, że ma w Kanadzie wały i na północ i na wschód i tutaj bardzo taką ciekawą postacią na pewno jeszcze znowu jak krążymy wokół Lwowa, że była płynność poprzednio audycja Noto mamy Jerzego Kulczyckiego, a który w trakcie bitwy pod Wiedniem przechodził między siłami i chrześcijańskiej mniej, a miastem poprzez obóz turecki, bo miał w wystrój turecki mówił Perfekt po turecku pochodził właśnie z Bojko mężczyzny to jest od banków, czyli Karpaty dostał się do niewoli tatarskiej i potem zaczął karierę jako kupiec taki na Bałkanach w Belgradzie i t d. drogą naprawdę duże pieniądze nauczył się Perfekt języka tureckiego no i właśnie odegrał rolę takiego szpiega tak Jamesa Bonda ówczesnego bardzo pomógł w przenoszeniu korespondencji między oblężonym Wiedniem, a ja na trzecim Sobieskim i za to po bitwie Sobieski spytał się go co by chciał dostać tak mają powiedział poproszę te wszystkie worki z tymi małymi brązowymi nasion kami i to była właśnie kawa i otworzył 1 z pierwszych kawiarni w Europie i pierwszą kawiarnię w Wiedniu, gdzie ma na kamienicy właśnie taki swój można, by taki pomnik, który jest występuje w stroju tureckim jest też jego bardzo fajny właśnie pomnik w stroju tureckim we Lwowie, gdzie siedzi i wysypuje się z takiego wielkiego worka właśnie kawiarń na kawy i to jest postać bardzo ciekawa, ponieważ jego potomkiem tej rodziny w jest był 1 z największych pisarzy ukraińskich przełom dziewiętnastego i dwudziestego wieku, czyli Iwan Franko on od strony matki to jest właśnie ta rodzina oni byli też z ochroną spokrewnieni Sacha i dać innym, czyli tym lepiej Piotrem Zaj dać tym 1 z najwybitniejszych hetmanów kozackich, który walczył z Turkami pod w bitwie kluczowej bardzo ważne często za pomocą, których zapomniany pod Chocimiem w roku 1 300 20 01 . dowodził kozakami ukraińskimi i ta rodzina Kulczyckich możemy często właśnie jak wyjdziemy na taki poziom mikro to możemy, zwiedzając polskie często przeżyć pewien szok, ale polecam państwu koło Sanoka jest taka miejscowość Międzybrodzie tam jest była cerkie w greckokatolicka obecnie kościół rzymskokatolicki, bo prawda ludność ukraińska stamtąd została wypędzona i przy kościele jest budowana Miniatura piramidy egipskiej i tam są pochowani Kulczyk czy w tym Włodzimierz Kulczycki, który pochodził z Przemyśla, aby grekokatolicy wiem jego inskrypcja na grobie w języku ukraińskim jego scenariusz jest w języku polskim był bardzo znanym archeologiem miał żonę Włodzimierz Polkę, która była krewną Marii Skłodowskiej Curie i jest bardzo ciekawą postacią, ponieważ to po kilkuset latach można powiedzieć, że żyła fascynacji ja Wschodem, a orientem w jego przypadku, bo był 1 z najlepszych w Polsce ekspertów na początku to było hobby, ale zamienią się naprawdę pasję życiową jeśli chodzi o kobierce kilimy dywany pisał na ten temat prace bardzo ciekawe i Azji centralnej i z bliskiego Wschodu i zbierał je stał się kolekcjonerem i jego kolekcja, którą mogą państwo zobaczyć czy w Krakowie czy babka w Zakopanem to jest w 1 i kontrolowali to jego syn archeolog Jerzy też z tego co pamiętam to jest największa kolekcja, by zbiór tak takich dywanów kilimów w Polsce chciałem wrócić do ubioru 4 Stal skoro nie jest bardzo wiele kontaktów jest bardzo wiele nie tylko w konfliktów, ale również kooperacji w Tuszynie objawy od czasu do czasu tym że, a nie wiem jak w przypadku imperium osmańskiego, ale w przypadku Polski nie chce się czasami jakieś elementy garderoby w pożyczyć kupić, żeby wyglądać lepiej no nie wpły w był olbrzymi tak jak mówiliśmy o Lwowie do tego stopnia, że powstały Manufaktury w całej Polsce w pamięci, gdzie produkowano jako część to stało się częścią własnej tradycji tak mamy 15 wieku też jeśli chodzi o inne artefakty no to mamy n p. dywany perskie, które były nazywane przez ekspertów kolekcjonerów dywanami polskimi tak, bo były produkowane w Persji na rynek Polski tak na zamówienie, gdzie były cała ornamenty Ka wzory prawda perskie, ale były pewne elementy charakterystyczne, aby na zamówienie i t d . tak dalej, więc strój był taki, że przez las tym wieku pamiętam, że to nie było także to nie wywoływała oburzenia, bo kler n p. pisał, że to jest w ogóle jakiś skandal, że się w ubierać się zamocowano odbiło co to za w ogóle moda, że wszyscy ubierać się jak niewierni tak i pamiętajmy, że to nie dotyczyło tylko szlachty, ale dotyczyło też polskiego mieszczaństwa jakiś strój właściwy broni jakaś stała prawie turecką dzisiaj zda się Polska cała wiara ułomni rzucacie drogę chrystusową SA dla celów, udając strojem myślą głową czegóż okrutne Turku lśniącą wstrząs aż zbroją tobie podobna Tłuszcza sama chce być twoją no tak dokładnie są to słowa rosyjscy pomijać, bo Grzegorza Sambora tak prof. Akademii krakowskiej, który właśnie w pomoc w porę w swoim poemacie wyraziło oburzenie tym, że taka nie inaczej są ubierają się Polska Szlachta no pamiętam wystrój kozacki jest to samo tak szanowany i tak samo wyszywanki na te 3 charakterystyczne ukraińska ma korzenie wielkiego stepu fryzury też tak Czubów słowo Samociuk jest pochodzenia tureckiego tak te pod kolana głowa co było charakterystyczne dla ludów stepowych tak tak dalej tylko to już myślę na kolejną audycję w dzisiejszą kończymy przypomnę podczas lekki stan gości z państwami w komputerach tak naprawdę zapraszamy nie tylko do słuchania tych ostatnich lat i Kowala do zapoznania się wszystkimi Adam Balcer WiseEuropa studium Europy wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego dziękuję bardzo bardzo dziękuję do usłyszenia zawsze w to tylko nad tygrysem na naszej publikacji mobilne kolejny odcinek za tydzień, w którym po dziewiętnasty Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: BABEL. RZECZPOSPOLITA MULTI-KULTI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA