REKLAMA

Kto wyznacza standardy pracy w wielkich korporacjach?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-02-20 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
45:06 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM bank wieczór Radia TOK FM trwa Tomasz Stawiński przy mikrofonie, a w studiu w Poznaniu Jarosław Urbański socjolog działacz społeczny związany z ogólnopolskim związkiem zawodowym inicjatywa pracownicza i federacją anarchistyczną autor m. in. książki prekariat nowa walka klas dobry wieczór wieczór biegły, który przygląda się procesowi jest biegłym sądowym w procesie, który były pracownik firmy ME jest on w Polsce wytoczył swojemu pracodawcy, który Rozwiń » rozwiązał z nim umowę napisał praca w Majdanie nie jest dostosowana do możliwości fizycznych psychicznych człowieka i pracownika no i tam pojawia się wiele tych okoliczności niedostosowanych właśnie do możliwości fizycznych psychicznych człowieka na wkład w to, że jest jedno krzesło na odpoczynek dla około 50 0 pracowników nie ma po, ale ludzie są przeciążeni trzeba wyrabiać 100 % z normy bardzo wyraziście zdefiniowanej dochodzi opakowanie głównie przedmiotów im ich transportowanie jeśli się n p. 4 × wyrobi 9 9 , 9 % normy ani 10 0 to można zostać zwolnionym to jest jakoś zawarte w umowie nie zagłębiając się jakoś szczególnie intensywnie w całą tę historię, bo to czas, aby tutaj wspominał dyskusję zorganizować mam takie pytanie na początek naszej rozmowy czy uważa pan, że tego rodzaju organizacja pracy, jaką proponuje McDonald też wiele innych nowych korporacji n p. korporacje związana z welonem maski, które też oszczędzają dosyć intensywnie na na pracownikach jak wiemy czy tego rodzaju kierunek zmian to jest przyszłość czy innymi słowy wkraczamy już tak naprawdę bardzo drapieżną formułę kapitalizmu, która bardziej się kojarzy z jakimiś dys stopniami w rodzaju filmu Brazil Terry ego Guya mana przykład niż niż z jakimś środowiskiem pracy, które podmiotowo traktuje pracownika, który wydaje, że MO generalnie rzecz biorąc oczywiście w różnych typach zakładów pracy mamy różnego rodzaju problemy kwestia ma ona polega na tym, że wszyscy mają, jakby na uwadze kratą korporacje Besta, jakby słynna korporacja taki punkt odniesienia ta i to co się tam, gdzie jest, jakby dla ludzi ważne jest właśnie pod wieloma względami, jeżeli chodzi również o to jak wyglądają stosunki pracy warunki pracy płace i t d. tak dalej także w tym sensie oczywiście Amazon wyznacza, jakby kierunki jej no właśnie tych wszystkich kwestii związanych z zatrudnieniem natomiast inne itd tak czy dotyk nie tylko Amazon to generalnie rzecz biorąc ostatnich latach logistyka w UE jest tym jak Bytom branżom w, gdzie szczególnie na świat również związki zawodowe się przyglądają jak budowane są relacje stosunki pracy właśnie warunki pracy i oczywiście z tego względu wszystkie te no i łamania praw pracowniczych czy jakieś niedociągnięcia 3 specyficzne instytucje i formy pracy, które tam się pojawiają są szeroko dyskutowany jest akurat słuszne, bo wyznaczają one jakby pewien standard dla całego rynku rynku pracy i oczywiście w tym kontekście to co się dzieje w Amazonii podobnych firmach jest dla nas bardzo ważne, bo tak, ale jeśli mówi pan o tym, wyznaczaniu standard tu na to na pewno jakiś związek z tym, że to jest jakiś kierunek, w którym wiele, w który w, który idzie wiele takich nowoczesnych korporacji jest na pewno silny związek z tym mają realia ekonomiczne to jest po prostu działanie polegające na maksymalnym oszczędzaniu na pracownikach formułuje się takie struktury minimum, w których człowiek zatrudniony w takiej firmie ne ma osiągać maksimum wydajności przy minimalnych kosztach przez siebie generowanych tłum wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w której mówimy o ekspansji tego globu globalnego kapitału o tym, że właściwie międzynarodowe korporacje są takimi ogromnymi strukturami ponad państwowymi, które często podporządkowują sobie za pośrednictwem lobbingu mniejsze mniejsze podmioty w rodzaju państ w narodowych n p . wprowadzając określone rozwiązania prawne do systemów, na które aktualne dno, które tworzą jakieś pole, w którym oni działają w nią no to rzeczywiście wydaje się, że żal, że to jest coś takiego co będzie się tylko rozwijało, chyba że wszyscy postanowimy, gdzie postawić jakieś warunki i ograniczyć tę ekspansję na tych ogromnych ponadnarodowych ponad państwowych podmiotów, jakimi są wielkie korporacje tak oczywiście musimy się przyglądać temu co się dzieje w tego typu firmach jak one funkcjonują, jakie właśnie, jakby zakreślają one jakby warunki pracy i jak się inne firmy czy w kasie inne firmy do tego odnoszą, ale musimy pamiętać, że to jest ważne, żeby o tym, wiedzieć, że istnieje też szereg innych branż firmy, które tak naprawdę zniknęły z pola naszego widzenia i gdzie te stosunki pracy są inne oczywiście inne, ale równie jeśli chodzi o kwestie traktowania pracowników bulwersujące jak obecnie krat prowadzenie badania razem z Iloną awizo dotyczące naszych warunków pracy z w przemyśle mięsnym i na fermach i tam jakby te problemy są inne, ale o wiele bardziej momentami bulwersujące to znaczy narzekać w Polskim przemyśle mięsnym zatrudnia się dużą ilość pracowników pracownicy Ukrainy w, gdzie generalnie tacy się po 10 14 godzin za naprawdę dość niskie stawki godzinowe, gdzie tak naprawdę ochrona pracowników jest właściwie momentami na poziomie zerowym, więc jest czy jest jeszcze, a to nie jest mała jak branża tak to znaczy mówimy o w branży, gdzie w sumie zatrudnienie pewnie i wynosi około 1 50  000 osób w Polsce, więc w nowe jak widać możemy różnie rozmawiać o tych kwestiach nie chciałbym, żeby ten przykład z przemysłu mięsnego w jaki sposób stanowił rozgrzać się nie dla Amazon problem właśnie polega na tym, że te, jakby sektory te obszary rynku pracy w celi ci przedsiębiorcy instytucje, które powinny być wzorem i powinny wyznaczać nowe okna nazwijmy to bardziej ludzkie czy humanitarne warunki pracy absolutnie nie mają tego zamiaru dotyczy to Amazona, ale dotyczy to nawet 3 sfery budżetowej, gdzie instytucje finansowane z budżetu państwa czy z budżetu samorządów n p . stosując szeroko outsourcing i prowadząc do pewnego typu też nowe naturze ani i chociaż po pani śledztwo powinno być szczególnie zaangażowane w w ochronę rynku pracy pewnych standardów rynków pracy, a wśród nich tutaj też, że nie widzi problemu, jeżeli się zmieniają pod wpływem no jakiegoś tam nacisku biznesu przepisy dotyczące prawa pracy i dają takie możliwości ich zastosowania w sferze budżetowej to przybysze są natychmiast wykorzystywane kojarzy się Lizak pan mówi konkretnie, czego do sądu wszystkie te kwestie dotyczące n p. szeroko rozumianej pracy outsourcingowe czyli, jeżeli którymś momencie wprowadzono możliwość korzystania z agencji pośrednictwa z agencji pracy tymczasowej to również okazało, że w instytucjach publicznych outsourcing stał się bardzo popularny i szereg, jakby nazwijmy to zawodów prac zostało, jakby zepchniętych poza ramy instytucji finansowanych właśnie z budżetu tak było taniej tak było wygodniej tak, bo lepiej nie liczono się z tego, że to oznacza obniżenie standardu to właśnie ale dlaczego tak się dzieje, dlaczego tego typu decyzje zapadają, dlaczego nie ma woli ani intencji, żeby wprowadzać pewne na ograniczenia dla no jak widać, że Expander dającego mu w rynku, który nie ogląda się za bardzo na żadne okoliczności etyczna i który jest w stanie wyeksploatowanym 3 ludzi do cna jeśli komuś się na to zezwoli na 3 od odpowiedzi tutaj oczywiście banana nie nudzi, o czym w dalszym ciągu praca stanowi istotne źródło oszczędności i zysku dla dla pracodawców w związku z powyższym staje się ona cały czas jakby obszarem ataków i obszarem szukania jak najwięcej oszczędności i my przy tym jakby, o czym marzy, jeżeli bierzemy pod uwagę Polskę od tych 2 5 lat, kiedy kwestia zyskuje kwestia oszczędności stała się takim fetyszem no to po prostu by płacą za to pracownicy, którzy innych no, którzy muszą być pociągom presją właśnie tych starań o owi o uzyskanie lepszych wyników ekonomicznych, które mamy taką dysproporcję w pewnych go typu narracja, bo z 1 strony mówi się wiele od tych nowych technologiach, które mają nas tutaj jakby uwolnić spod takiego mozolną pracę spod trudu pracy, a z drugiej strony widzimy że, że tak naprawdę właśnie, jeżeli chodzi o stosunki pracy warunki pracy one się nie zmieniają momentami się pogarszają rozwijają się w ogóle zaskakujących kierunkach, które wcale nie są nie są w dla pracowników korzystny inną taką narrację, która się też poruszana to nasza narracja mówiąca, a teraz znowu jest to szczególnie modna ta TP te słowa te argumenty często powracają jest to argumentacja dotycząca rzecz Otóż mamy znowu w dzisiaj do czynienia z ne z lękiem pracownika tak tak jakby z 2 właśnie nie zauważono, że w samym, jakby spadający poziom bezrobocia w nie wpływa do statecznych sposób na polepszenie warunków pracy wpływa okresowo na początku się nie n p . czy zarobków, ale generalnie rzecz biorąc nie można mówić to pracownicy mają decydujące zdanie, jeżeli o to chodzi, jakie panują stosunki warunki pracy w danych zakładach w danych zakłada przedsiębiorstwa czy instytucjach, a z tym oczywiście mamy problem jest to problem tego typu, że w tym czasie, kiedy te wszystkie jak zmiany zachodziły w siłach, aby organizacyjna pracowników ich jakby stowarzyszenia się związki zawodowe mocno osłabła i nie ma a jakby tych organizacji stowarzyszeń, które mogłyby wyraziście artykułować się ich prawa i ktoś mówił lobbować się modnie, ale po prostu walczyć o godne warunki pracy i żeby nie dopuścić do notorycznego łamania wydawało się jeszcze ileś lat temu kilkanaście lat temu uzupełnień inni niezbywalnych praw innych nie nikt nie do złamania, jakby zasad dotyczących ośmiogodzinnego dnia pracy dotyczących, jakby wolnych weekendów i t d. tak dalej jest mnóstwo różnego rodzaju przepisów, które w trakcie ostatnich kilkunastu lat w zasadzie zostało po prostu podważony w w tym sensie z rzec, że są kwestionowane, że wprowadza się regulacje, które pozwalają mu rozmyć te zasady właśnie pod hasłem żony są zbyt sztywne, że są gorsetem dla przedsiębiorców natomiast dzisiaj ten gorset próbuje się zdjąć właśnie z przedsiębiorców i nałożyć się nam na pracowników także, nawet jeżeli inny pracownik w łeb w, a okresowo na lepszą sytuację, jeżeli chodzi o kwestię zarobków szukanie pracy to i tak musi się wpisać określone reguły gry, które obowiązują w danym zakładzie pracy i nie ma szans, żeby próbować się czy przynajmniej te szanse są ograniczone, że próbować zmienić czy to jest taka okoliczność, która wynika pańskim zdaniem po części mówią o polskich realiach z krajobrazu polskiego kapitalizmu względnie młodego, którego nikt tu któryś zaczął rodzić i konstytuowania po osiemdziesiątym dziewiątym roku wtedy to jest już dość wyświechtane opinia, ale prawdziwa głęboka, chyba że taka dominująca narracja, która towarzyszyła rozwojowi i wprowadzanie różnych regulacji czy deregulacji rynkowych była taka żona musimy tutaj budować kapitalizm i wszystkie takie ograniczenia czy wszystkie takie instytucje jak n p. związki zawodowe intensywnie działające na rzecz ne na rzecz 3 budowania jakiś takiego zasobu praw pracowniczych tak dalej, że to są no pewnego typu niebezpieczna ne zapatrzona jeszcze w dawną epokę sposoby myślenia, które ograniczają tylko rozwój wolnego rynku, który sam wszystko wyreguluje i o wszystko się sam zatroszczy wreszcie każdy, kto jakoś się w sposób sceptyczny odnosił się w latach dziewięćdziesiątych n p. do dna tej niewidzialnej ręki rynku rynku, która wszystko ma poukładać odpowiednio i wszystko ma zapewnić wszystko zadbać o to lądował z łatką socjalistę albo kogoś, kto w ogóle nie wie co mówi tęskni za PRL -em i t d . no i w rezultacie jak popatrzymy na tą na jak wygląda n p . Polski kodeks pracy jak wygląda kodeks pracy niemiecki na tą widzimy jak krzyk krzyczącą różnica pomiędzy tymi dokumentami w oczy, bo faktycznie PN ta kwestia, jakby narracji ona ona ona ma swoje początki zaraz w okresie po transformacji NATO jak można w słynne słowa Lecha Wałęsy, które nie więcej miał mówiły to, żeby w, jeżeli będziemy mieli silne związki zawodowe to nie uda nam się zbudować silnej gospodarki podobne tego typu opinie i 3 3 z podobnego typu pogląd wyrażono przykład, że Leszek Balcerowicz to wszystko spowodowało, że Ależ oczywiście zmieniła się, jakby nastawienie do związków zawodowych i nastawienie też w ogóle do praw pracowniczych do roli i miejsca pracownik a jakby jedno w w całej w całej gospodarce tak w jego mieście w tamtym systemie z natomiast szereg zmian, które doprowadziły tak naprawdę do istotnych czynników, by do istotnego przewartościowania instytucjonalnych jak bez zmian one wcale nie wyszło tak bardzo, jakby dawno temu to często są zmiany, które weszły 15 lat powiedzmy temu on się związały też przystąpieniem do przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przypomnę, że ustawa o agencjach pracy tymczasowej wyszłam na życie w 2000 trzecim roku, a zatem to nie sąd takie, jakby inne rozwiązania, które sięgają bardzo daleko daleko wstecz ten ne, jakby tam ta ta zmiana ona miała kilka et PAX etapów i faktycznie nie od razu, jakby ten te zasady gry się zmieniły pomimo właśnie takiej ofensywy ideologicznej czy 3 czy retorycznej, kiedy próbowano deprecjonować się organizacje związkowe próbowano zdeprecjonować prawa pracownicze, kiedy wprowadzono właśnie w obiekt pojęcia typu ne ME uelastycznienia pracy, kiedy próbowano tłumaczyć to wszystko jakby właśnie tym gorsetem nałożonym na przedsiębiorców, więc czas, jakby 1 kwestia, ale i inni też, że jeżeli chodzi o zachód i OMP to część tych osób przyszło z Zachodu jest także na Zachodzie te procesy nie mają miejsca, bo one też mają miejsce uzwiązkowienie również tam tam spada tylko one mają inny charakter być może nie tak gwałtowny jak tutaj w Polsce one też rozłożyły na na wiele lat poza tym nastąpiło też gwałtowna zmiana w międzynarodowym podziale pracy zachód odgrywa tutaj zupełnie inną roletami są inne miejsca pracy, które mają inne standardy natomiast wszędzie wypchnięto właśnie te atuty te rodzaje prac, które są na najtrudniejsze, które sam wymagające i psychicznie i fizycznie, a w związku z powyższym na inne wydawałoby się, że wymagają specjalnej ochrony tej ochrony są pozbawione i to jest jakby też ważny kontekst całej sprawy, że na doszło tutaj przez te 2 0 ostatnich 5 lat do istotnych zmian w ogóle globalnej żeli chodzi o rynek pracy innym taką kwestią, która się pojawiła to oczywiście jest to, że jeżeli mówimy o pewnych standardach rynku pracy to mamy na myśli tych obywateli danego państwa jak oni funkcjonują na rynku pracy takie nie mają prawa i co oni mogą a czego oni nie mogą, a przecież dzisiaj duża część pracowników z z w poszczególnych państwach stanowią po prostu imigranci, jakby analizy dotyczące imigrantów już nie są takie oczywiste w latach siedemdziesiątych na Zachodzie różnych krajach liczba ambitne czy udział odsetek emigrantów we wsi wśród wszystkich pracujących to, bo od 1 0 do nawet 20 % etc ta kwestia się cały czas jakby utrzymuje, czyli również teraz mamy z tym do czynienia w Polsce, gdzie duża część jem ne pracujących to kilkaset przykładów jej tysięcy osób to są PN imigranci imigrantki z, a ze Wschodu w UE i jak oni są traktowani od dobrze widać m. in . tutaj na ujawnieniu ostatnim czasie przynajmniej kilku innych kilku przypadków brutalnego traktowania tych czy tych osób przez pracodawców i UE i gdybyśmy się pochyli nad ich sytuacja jednak ich warunkami pracy no to może się okazać, że to standard tez uderzyły dużo głośniej od dna tylko my tego huku nie do końca usłyszeliśmy wpatrzeni właśnie w tym być może wy też kwestie ważne, jakie dzieją się w Amazonii, ale nie, widząc tych takiego charakteru w MŚ czy sam się mówi właśnie zupełnie dziewiętnastowiecznego sposobu traktowania robotników jak nam się z powieści Dickensa jury w NATO wynika także z tego, że mamy do czynienia z takim pogłębiającym się rozszczepieniem pomiędzy wąską grupą bardzo wysoko wykwalifikowanych specjalistów w jakiś szczegółowych dziedzinach, którzy na rynku pracy doskonale sobie radzą są poszukiwani otrzymują bardzo wysokie wynagrodzenie, a zarazem rosnącą grupą ludzi, którzy z różnych powodów także ze względu na jakiś reprodukuje rządzą się ograniczenia klasowe czy ekonomiczne nie jest nie mają n p. dostępu do edukacji są taką Nisko wykwalifikowaną siłą roboczą i jest coraz więcej oni są z takim stanie nazwijmy to wysokiego zapotrzebowania nie czy desperacji nawet pewnego rodzaju w związku, z czym są gotowi wykonywać nawet bardzo niską Nisko płatną pracę ciężką angażującą czasowo ekonomicznie fizycznie tak dalej za niewielkie relatywnie pieniądza no, a dla firm, o które potrzebują takich Nisko płatnych fizycznych pracowników n p. to jest sytuacja idealna no bo wiedzą, że mają do czynienia z ogromną rosnącą grupą ludzi, którzy są właśnie w stanie desperacji zaczną no właśnie ten, kto przez kolejne jak zmiana, której ta panu jak to nie zawsze jest jest szczególnie na to właśnie, że świat w Polsce na wsi coraz mniej osób żyje z pracy na roli tak naprawdę zdecydowana większość osób żyjących na wsi dzisiaj już żyje z pracy w przemyśle usługach, a nie z pracy na roli, więc więc, jakby ten nastąpi cham można powiedzieć projekt należy stacja w wsi ten proces, jakby nie zostałby zostaje dostrzeżony to samo, jakby dzieje się w kontekście globalnym także na dzisiaj, jeżeli mówimy o czymś takim jak tzw. kryzysie uchodźczym odbywa się on był spowodowany pewnymi postępujący proces sami i ten cenny i tak duża liczba osób, które próbuje się dostać na do Europy tak naprawdę próbuje się dostać na Europejski rynek pracy próbuje tutaj poszukać swoich szans i próbuje tutaj jakby raka to bać się ekonomicznie, jakby nie zdajemy sobie z tego sprawy nie zdajemy sobie z tego sprawę, że n p. syryjscy uchodźcy to jest grupa w Turcji licząca ponad 2  000 00 0 osób, gdzie są oni zatrudniani w fabrykach czy przedsiębiorstwa na zupełnie inna skandalicznych, jakby w warunkach, a ten zakłady czy tt przedsiębiorstwa pracują pełną parą na rzecz dobrze znanych europejskich i amerykańskich Marek n p. firmy odzieżowych i IT to emeryci, jakby stał w ten wstęg to kwestia wpisują się też n p. talent to falę emigracji z Ukrainy pracowników Ukrainy pogrążonej też w kryzysie gospodarczym w konflikcie Anny zewnętrznym zbrojnym, który powoduje, że duża część osób szuka właśnie im, jakby ekonomicznej szansy na przeżycie nałożenie sobie życia poza granicami Ukrainy m. in. z migrują do Polski i im ETS, jakby istotna bardzo istotna część, jakby światowego rynku pracy tak globalnego rynku pracy i te są procesy, które z lektury oczywiście miały miejsce i dużo wcześniej natomiast teraz wszyscy są zgodni żony mają na pewien pewne różnice też ilościowe jakościowe wydaje się, że ten proces jest większy jednak bardziej znaczący, chociaż to najwyżej można można z tym polemizować natomiast Czechom charakterystyczną dzisiejszej, jakby migracji często jest ich wahadłowy kierunek znaczy w te osoby, które pracują nawet latami w danym kraju nie nabywają tam praw obywatelskich i prędzej czy później są zmuszone w określeniach w okresach, jakby bez koniecznej realnej z w danym kraju, kiedy gospodarka ma się gorzej wtedy są oni wypychani z tego rynku i piersi tak naprawdę tracą pracę i są po prostu inne są zmuszeni do powrotu do swoich rodzin do kraju pochodzenia i na które się tak naprawdę spycha wszystkie koszty, jakby utrzymania tej armii bezrobotnych, która czeka na kolejną poprawę koniunktury po kryzysie w 200 0 my siódmy w 2000 ósmym roku przyglądałem się statystykom dotyczącym Polaków pracujących tam pracujący w Irlandii i n p. wydawało się, że tam dosłownie w ciągu kilku-kilkunastu miesięcy miesięcy bezrobocie wg takich dosyć szacunkowych, ale my staramy się w miarę dokładnie to to obliczyć oznaczyć szacunkowych obliczeń około 1 3 nawet po Polaków utraciła pracę na Che Mik imigranci obojętnie, gdzie oni się pojawiają są pierwszymi ofiarami wszystkich, jakby tego typu zmian faktyczna zdobią najgorszy stanowiska i są najbardziej, jakby eksploatowani to jest dość przerażająca, bo to jest de facto sytuacja, w której nie no robi się świetny interes na dramatycznej sytuacji ogromnej grupy osób i właściwie można powiedzieć, że nie no to duże korporacje ogromne firmy są beneficjentami tych tragedii, która wywołują ruchy migracyjne dodajmy nie zawsze potrafimy jej także ze swobodą to wszystko jakby połączyć z też w jakim sensie zrozumiałe że, że nie widzimy tego bezpośredniego, jakby związku między sytuacją na rynku pracy n p. zmianami klimatycznymi fakt, że to właśnie susze wypychają masę osób zajmujących się rolnictwem z ich jakby dotychczasowych miejsc zamieszkania każą mi i Kity te zmiany każą szukać im zatrudnienia gdzie indziej to dla nas jest tak naprawdę trochę abstrakcja szczególnie w Polsce, gdzie tego typu analiz jest mało, a sceptyków, jakby dotyczących liczby zmian klimatycznych jest chyba więcej niż, gdzie indziej z generalnie rzecz biorąc no właśnie tu w twarz pokazuje o nasz początek jak rozmowy i wraz, z czym w tym miejscu, które się znaleźliśmy też, że mamy w naprawdę cały wachlarz różnego rodzaju problemów w różnych miejscach dotyczących, jakby kwestii pracy i te problemy naprawdę w niektórych kwestiach nasz kodeks pracy imigrantów będzie czy to będą Polacy Ukraińcy czy to będą Syryjczycy są naprawdę bardzo dramatyczne w w bój, o ile te dramatyczne są z jakby w warunki pracy zatrudnienia Ukrainek w Polskim przemyśle mięsnym tak samo taki sam problem występuje w zatrudnieniu polega w i Polaków w przemyśle mięsnym w n p . z Wielkiej Brytanii czy w Niemczech to niestety tak to tak to wygląda nastąpią następuje taka, jakby przesuwanie się tych mas osób poszukujących, jakby innych warunków ekonomicznych i w ten sposób, jakby kwestia dotycząca warunków pracy też nam się, jakby tutaj rozmywanie tylko poprzez zmiany instytucjonalne to zresztą słynny uelastycznienie ne pracy, ale poprzez to, że dzisiaj, jakby ten rynek pracy jest globalizm Money on on nie da się, jakby ująć opisać tylko w ramach 1 państwa i tylko, spoglądając na to z punktu widzenia takiego 1 kraju Mac jest n p. Polska o prawo zmiany wprawie pracy na jakieś innowacje w obrębie kodeksu nazywane nawet rewolucją zapowiada prawo i sprawiedliwość jak się pan odnosi do tych propozycji, które mają się znaleźć w nowym kodeksie pracy czy na Zachodzie wiedziałem, że to rzeczywiście rewolucja będzie czy nie rewolucja ma tam m. in. mowa o tym, że mają ulec ograniczeniu umowy śmieciowe tzw. umowa o pracę ma być traktowana jako podstawowa forma zatrudnienia co oczywiście za pewne znajdzie jakieś jeszcze inna swoje ujścia w inny od innych formach zatrudnienia, które się tam pojawią, bo nie będzie przecież także wszyscy będziemy zatrudniani na etat zawsze, ale za jakiś kierunek tych zmian jest taki być może obiecujący, a czy to jest powtarzana tak kwestie jak mantra w inne jeszcze kilka lat temu się mówiło, że zapisy w i obowiązującego kodeksu pracy dotyczące, jakby czym jest praca są dostatecznie mocne, żeby je realnie zastosować i że tak naprawdę nie potrzeba żadnych innych obwarowań, żeby zmusić pracodawców do traktowania zatrudnienia w taki sposób, jeżeli ono faktycznie jest określonym miejscu określonym czasie pod określonym nadzorem co definiuje, jakby stosunek pracy, że on po prostu powinien być tak zawiązany i że obojętnie czy to i i wie jak to ustali pracodawca to to, że będzie mogli tylko z jak by traktować jako stosunek pracy to oczywiście w tym w w teorii, bo w praktyce ciągle jest inaczej, więc tutaj niestety same zapowiedzi nie wystarczą znaczy zmieniło się zmieniło się to, że jeszcze powiedzmy 10 15 lat temu inne raz za sformułowaniem elastyczność zatrudnienia było bardzo, jakby pozytywnie takie z atakiem takie sformułowanie traktowane nie traktowano za coś hamującego zatrudnianie na umowy cywilnoprawne dopiero później pojawił się właśnie sformułowanie, że mamy pewne formy śmieciowego zatrudnienia i Enei i dzisiaj ta krytyka jest jak dużo głębsza dużo bardziej powszechna, ale nie możemy się opierać tylko na zapowiedziach tutaj nie chodzi tylko o zmianę regulacji prawnych tu chodzi po prostu o egzekwowanie tego prawa tu chodzi o pewnego rodzaju praktyki to, bo może być także prawo swoją drogą, a praktyka swoją drogą i to niejednokrotnie przez ostatnie lata, że sondaż daje się przecież, że teraz, bo te umowy cywilnoprawne, o których pan mówi nam bardzo często są zawierane w sytuacji, kiedy realnie powinna zgodnie z przepisami być zawarta umowa o pracę i nikt nie ma z tym większego problemu na dokładnie się tak dzieje taki potem oczywiście chodzi tutaj kwestia orzecznictwa sądów i t d . tak dalej tak dalej i i generalnie wszyscy mówią, że powinno się coś zmienić wierzę, że wprowadza się odpowiednie regulacje naciski, a tak ogólnie się nic nie, ale też jest wiele takich opinii to za stronę o różnych public intelekt Ciuła z tzw . czyli publicznych intelektualistów analityków nerek ekonomistów tak, że niektórzy twierdzą no cóż ten okres, w którym mogliśmy sądzić liczyć na to, że będziemy mieli do czynienia właśnie z takimi upodmiotowienia tymi warunkami pracy stabilnymi umowami długoletnim zatrudnieniem w 1 miejscu on definitywnie się skończył teraz trzeba się przygotować na epokę, w której wszystko jest jak mawiał Zygmunt Bauman płynne i w której ma nieustannie tak naprawdę gdzieś lawiruje pomiędzy różnymi miejscami realizujemy jakieś tzw. projekty nie funkcjonujemy ciągle w takim stanie przejściowo ości i tymczasowości no bo forma świata tak głęboko się zmieniła wskutek różnych procesów związanych z globalizacją i z ekspansją technologii cyfrowych i t d. że na dobrą sprawę no po prostu świat wygląda inaczej, więc praca też musi wyglądać inaczej szczerze mówiąc jestem sceptyczna tego typu Nafta leasing to oczywiście możemy sobie powiedzieć wszystko możemy snuć sobie tutaj bardzo interesujące, jakby teorie w natomiast inne natomiast nie zmienia to jakby ogólnej tak, by kwestii, że pracownicy w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o k o swoje funkcjonowanie na rynku pracy i prace są bardzo, jakby zesztywniał traktowani i IT, toteż Baumana jest, że już jego nazwisko tu padło, że ta elastyczność to właśnie tak naprawdę dotyczy przedsiębiorców znaczy oni mogą czuć oswobodzenie z tego gorsetu mają się czuć oswobodzenie z tego gorsetu natomiast ta elastyczność nim do pracy to tak naprawdę oznacza dla pracowników kompletnie, jakby usztywnienie tych warunków pogorszenie tych warunków i jakby obniżenie ich siły przetargowej w relacjach pracownik-pracodawca także tutaj to są pewnego rodzaju moim zdaniem konstrukcje ideologiczne, które mają uzasadnić uzasadnieniem n p . dla zmian prawnych n p. dla zmian prawnych, bo ja naprawdę niczym w niczym, jakby szczególne im nie widzę to ty, jakbyś szczególnych plusów tej medycznej i wydobyć wydawałoby się siły, z jaką ukraińskie pracownicy muszą pracować w Polskim przemyśle mięsnym po 1 4 godzin dziennie naprawdę tego nie widzę, więc nie widzę też tego nie widzi pan panie i konieczności tutaj jak rozumiem tak naczynie wizytówek tej swobody tak to tej elastyczności też tego tego torze, że te warunki się zmieniało, że mamy tu rewolucję technologiczną, która nas przybliża do nie wiemy to do dołu do do czego nie, bo mimo co te osoby chcą powiedzieć, bo to co pan powiedział to jest jakby tylko 1 warstwa zaraz następna gra się pojawia, że generalnie świat się przekształca w jakimś lepszym kierunku, że mamy bać, bo to jest nowa cena też chyba taka narracja dla średniej klasy kreatywnej czy średniej wyższej klasy kreatywnej takich ludziach, którzy funkcjonują właśnie z komputerem w ręku mogą realizować swoje projekty tzw . na plaży na Filipinach równie dobrze, jaki w dużym mieście jak gdzieś tam lecieć mają zasięg internetowy i to jest wtedy wszystko fajnie i bardzo ładnie to brzmi mato swoje wielkie plusy natomiast istnieje cały obszar taki, o którym pan mówi, który jest jakoś niewidoczne w tej perspektywie, gdzie właściwie te warunki pracy systematycznie się pogarszają i tak test już musimy zwrócić uwagę, że od tych tt jest specyficzny miejsca pracy, o których pan wspomniał on właśnie są szczególnie mocno zgrupowane, jakby na Zachodzie ten globalny podział pracy te wyprowadzenie ciężkiego przemysłu w dużej części naszego przemysłu odzieżowego z Europy zachodniej również Ameryki nam do Bangladeszu do do do do Indonezji czy do dziś do Chin sprowadziły się do Hondurasu wadziły po prostu by stosowały sytuacją, że na Zachodzie właśnie mamy duże nagromadzenie tych, jakby zawodów, w które odgrywają centralną rolę przy zarządzaniu globalną gospodarką tak w ich w Polsce to jest zupełnie zalążka owe, ale w Polsce jesteśmy zachłyśnięci tą całą retoryką i punktem widzenia, by Zachodu na te kwestie z przyjmujemy całą tą retorykę, o których tutaj żeśmy mówili natomiast zdajemy sobie sprawę, że ona ma się średnio albo nijak wręcz do tego co się dzieje na polskim rynku pracy nie mówiąc o globalnym rynku pracy to, że mamy te nowe technologie to, że wszyscy sobie chodzą po pod ręką z laptopami i mogące wypracować kawiarni, popijając cappuccino w tonie znaczy, że dam, że mogę panu latem, bo lato się stało takim symbolem zwyczajnie bez kagańca na występ ten biznesowy w 2 nie do końca nie do końca się w tych odnajduje w tych nowych jak by w sytuacjach natomiast małp z faktem jest, że tego typu, że tego typu pracami UE to z pewnością potrzebna po nim zapewne interesująca ona nie jest powszechna i nie można z tego typu jak by rodzajów prac wnioskować o globalnej z o zmianach na rynku pracy na czym naprawdę nie widzę w tym związku między sytuacją już nie umiem one Ukrainki pracujące, w jakich przedsiębiorstwem mięsnym, ale nawet magazyniera pracującego w Amazonie jego sytuacja jest naprawdę zupełnie inna i ten jakby wracając do początku IT IT, a ta analiza, jakby specjalisty, który się próbował przyjrzeć jak wyglądają stosunki z war to w ogóle ciekawy przypadek, który mówi że, żeby z 1 strony mamy tą kawiarnią w kawiarni wypełnioną tymi osobami, które ten miękki sposób włączają się na rynek pracy i pracują, a z drugiej strony zaś mamy tu jedno krzesło na kilkaset tysięcy zlote na kilkaset przepraszam przesadziły w na kilkaset osób pracujących w firmie to może się z dosyć taka z jak być dosyć taka, jakby symboliczna, jakby różnica między 1, a drugim sektorem rynku pracy tylko, że ten and kosz no mówię, że że, żeby miejsc pracy w ukryciu wymagających właśnie takiego usztywnienia, gdzie na pracownika nakłada się pewnego rodzaju gorset wcale nie ubyło w ostatnim czasie tylko przybyło wręcz AIM AM te stosunki pracy ewentualnie zmieniły się w dno w centrach, jakby zarządzania gospodarką kapitalistyczną czy nas echodnia EU na Zachodzie Europy w Ameryce wszędzie indziej te stosunki pracy wyglądają tak i by jak wyglądały zawsze częściej nawet dzisiaj, przypominając takie warunki Jacka Soski niż kiedykolwiek przez ostatnie lata po drugiej wojnie światowej czytane rozdźwięk, który pan przed chwilą zarysował będzie się pana zdaniem pogłębiał czym to jest forma przejściowa i dojdziemy tak jak formą przejściową był dziewiętnastowieczny kapitalizm ne i dojedziemy do jakiego się w no ucywilizowania tej sytuacji czy też faktycznie to jest po prostu przyszłość globalnego kapitalizmu to będzie się pogłębiać już właściwie nie ma odwrotu no choćby z tego powodu, że znaczną część prac zaczynają wykonywać coraz bardziej wyspecjalizowane maszyny czy grobowce i w tym kierunku także rozwija się współczesna gospodarka im bardziej można oszczędzać na ludziach tym gmina tym silniej to jest dotowane sektory na jej być może wkrótce faktycznie poza jakimiś no już oczywiście bardzo szczególnymi wyspecjalizowanymi ne rejestrami będą zamiast pracować wykwalifikowany robotnik nie nowość kwintet myślę, że to tak, że generalnie rzecz biorąc jestem przekonany o tym, że w tych zmianach, jakby relacji stosunków pracy przez ostatnie dziesięciolecia czy nawet wielki z nie mam jakiś celowości i mamy już raczej do czynienia z pewną oscylacje w pewnym przyp MJ wpływem pewnych form pewnych instytucji pracy ze zwiększoną i zmiękcza mniejszą, jakby siłą przetargową samych pracowników na rynku w rynku pracy natomiast nie ma tutaj moim zdaniem jakież to oczywiście istnieją zmiany w Senacie, gdy te tym horyzoncie jakoś przesuwa mam też w innych, jakby sytuacja natomiast nie ma jakby takiej celowości się, że zostaniemy tutaj jakby wyzwolenia tego muzeum pracy wszyscy bez wyjątku to jest absolutnie nie jest nie niemożliwe to raczej jest by, jeżeli już byśmy mieli tutaj odkrywać jakiś jakiegoś tego typu tendencje to stanie się to w inny udziałem tak zresztą jak już wielokrotnie w historii Touru bywało udziałem w wyjątkowej mniejszości, a większość nadal będzie musiała po prostu pracować czytelnik kwestia, jakby technologii tutaj mam wiele znaczy ona ciągle powraca Jonas cały czas jest jakby tutaj nie zwracać uwagę, że się, że istnieje pewne na taka moc systemowa sprzeczność czy w kwestii do tego kwestia, że pracownik jest nie tylko pracownikiem jest z konsumentem, żebym się, że ich i tak naprawdę nabywać dobra, które sam produkuje w związku z powyższym potrzebujemy tutaj z systemu, który by, jakby pogodził te tt 2 sprawy z i i jakby kwestie zmian technologicznych tutaj nikt niczego niczego nam nie zmieniają tak naprawdę jeszcze w latach siedemdziesiątych, ale dosyć popularna była taka też w nagłym, jakby w wersji kiedyś próbowano przemyśleć kilka kwestii, że czasami mówią, że lepiej, żeby niewielu ne żeby, żeby wszyscy produkowali niewiele niższy niż wielu produkował wszystko tak, czyli że generalnie rzecz biorąc praca jest tym jak były też 1 ze sposobem człowieka, żeby uczestniczyć w ogóle społeczności i żeby w ogóle móc w w tym całym systemie ekonomicznym w funkcjonowaniu, więc tutaj zawołanie o wyzwolenie technologiczne jest jakby absolutnie raczej nie nie nie nierealne to znowu jest taki sposób patrzenia w ne na kwestie pracy i rynku pracy przez pryzmat, jakby Europejskiej, a z wszędzie indziej, jakby ciągle spojrzymy na polskie z polskiej specjalne strefy ekonomiczne na nich architekt, które na ich Nana i właśnie tą technologiczną stronę to nie zauważa Maciej Janie widzę w tym jakiegoś jakiegoś postępu jakiś kosmiczny zmiany jakiegoś takiego czasami mam wrażenie że, że po pojawiającego się tęsknoty za za jakimś takim właśnie czymś zupełnie nowym jakościowo w jakimś takim światem, który z, który wygląda kompletnie inaczej od strony technologicznej od relacji między ludźmi potem właśnie znowu wracając do początku tej rozmowy wchodzi ktoś na taką halę i się spotyka z realnością zupełnie innego typu znowu z tym 1 krzesłem na kilkuset pracowników i im na to no tak to wygląda, że pod powierzchnią tej narracji tego naszego oczekiwania mamy kompletnie inną rzeczywistość często bardzo brutalną i często też ewoluując są w danym momencie zupełnie innym kierunku czy ta praca nasza staje się coraz cięższa coraz bardzie mozolna coraz bardziej obciążająca psychicznie i coraz mniejszym w sposób coraz mniejszym stopniu nie grali realizujemy nie swoje własne potrzeby, lecz musimy pracować na kogoś tak macie wypracowywać czyjś zysk, który tak naprawdę nas nie w żaden sposób mnie ubogaca, a nas deprecjonuje i generalnie rzecz biorąc otrzymujemy za to zapłatę, gdzie musimy po prostu nabyć podstawowe podstawowe, jakby towary i usługi, żeby w ogóle przetrwać na tak wysoką rząd, jakby rzeczywistość się wielu pracowników na nas na świecie, a często teściowa po prostu stać w kolejce wy za to pracom UE i czekać aż się w ogóle do dostanie bo gdy się jej nie dostanie wtedy po prostu sytuacja się groby jeszcze bardziej dramatyczna bardzo dziękuję Jarosław Urbański socjolog działacze ogólnopolskiego związku zawodowego inicjatywa pracownicza autor m. in. książki prekariat nowa walka klas dziękuję bardzo dziękuję w naszym studiu w Poznaniu państwu też dziękuję niczym wieczorze Radia TOK FM Mateusz Luft przygotował ten program się z MON Tomasz stawi się chiński dobrej nocy rzeczą i do usłyszenia Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - TOMASZ STAWISZYŃSKI

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA