REKLAMA

Dlaczego architekci nie lubią konkursów architektonicznych? Rozmowa z prof. Ewą Kuryłowicz

OFF Czarek
Data emisji:
2018-02-22 10:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
35:23 min.
Udostępnij:

Czy polska architektura jest gorsza od zachodniej? Wiele osób tak uważa. Tymczasem gość Cezarego Łasiczki, architektka Ewa Kuryłowicz broni architektonicznych osiągnięć naszych rodaków. podkreśla, że nieudane projekty i przykłady złej architektury. – Kiepskie realizacje mogą się zdarzyć w każdym miejscu na świcie – twierdzi. Dlaczego więc to Polaków tak się krytykuje? Po prostu Francuzom więcej się wybacza – twierdzi Kuryłowicz. Tym niemniej architektka nie ucieka od problemu i przyznaje, że wciąż mamy w Polsce wiele do poprawy. Jej zdaniem sporo złego dzieje się za sprawą… Konkursów architektonicznych.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Cezary Łasiczka, program OFF Czarek. W studio gość, prof. Ewa Kuryłowicz, wiceprezes zarządu Kuryłowicz and Associates oraz wydział architektury Politechniki Warszawskiej, dzień dobry pani profesor, dzień dobry. Przede wszystkim gratulacje. Bardzo dziękuję, ale zamieniam się w słuch? Z powodu nagrody za całokształt pracy i twórczy wkład w rozwój architektury. Rozwiń »
A tak teraz wielu, ale w niej wyrażone w szczególnie miła, dlatego że po pierwsze, była niespodzianką, a po drugie, nowe mało jest na kulturowy podsumowywał śmiałam się, że ma jeszcze trochę lat mam zamiar zacząć działać tak, ale bardzo to miłe że, że ktoś docenia to co ja robię no nie oglądając się do nagrody robi, bo uważam, że może to trzeba to wszystko robić Tosia, która zawsze z dziwacznymi nie takie nagrody wręcza bardzo słusznie ale, żeby dostał nagrodę za całość natomiast, iż dopytywał czy turystyka żaluzje w Gnieźnie myślę, że intencje były szczere i nie oznaczały spodziewanego końca dla mojej działalności przedstawić taką mógłby mieć menadżer w każdym razie o zadeklarowała od razu, że tego końca nie przewiduje

Przed programem jest pani profesor siedzieliśmy sobie i komentowaliśmy architekturę paryską w z przyjemnością tak im i powiem pani, że się też będąc w Paryżu za każdym razem mam w zastanawia się nie ma nic nie mogę znaleźć odpowiedzi na to pytanie jak i oczywiście wiadomo że, gdyby ta część główna część tej tkanki miasta tu donatora wynika z decyzji politycznych, czyli jak bez burzenia po prostu i zasolenia miasta w starej tkanki nową tkanką i wiadomo że, gdy ktoś nie są te czasy, kiedy takie prace można przeprowadzać natomiast nowe budynki, które powstają z jakichś powodów wpisują się toczy nie jest także to jakiś Gargamela to coś wystaje tu widzimy jak ich wykwit fantazji architekta przepiękne, ale zupełnie niepasujący do kontekstu, dlaczego jest tak, że właśnie w Rożnowie kopalni w Paryżu to się udaje, żeby to było piękne i jak jest takie w symetryczne i estetyczne, a w naszym pięknym kraju nie zawsze na dłużej

No ja będę broniła barw tego co się dzieje z tak w naszym kraju oczywiście w razie jestem 1 z działających architektów, ale też inne Francuzom część tych, którzy tam więcej się wybacza, gdyby powstało tak kontrowersyjny budynek w dodatku w parku jak właśnie fundacjom liczą projektowana przesłanka galerii jego zespół w lasku Bulls lasku Brosz poza Kornel Osyra dawałoby no ale to jest jednak obręby miasta, gdyby powstawała taka inwestycja w Polsce na pewno były byliby ci, którzy byliby SA i byłoby bardzo wiele osób, które byłyby przeci w czy wszystkie budynki tam są tak idealna wpisany niech one nie są idealnie wpisane na ja się, że my się po pierwsze do tego szybciej przyzwyczajamy po drugie, tak jak mówię, by jest to miasto, w którym się wszyscy spodziewają inne rozwiązanie awangardowych takich, które są śmielsze niż gdziekolwiek indziej inni i tak faktycznie one są, więc dziś o tam się też poza tym zdarzają się nieudane projekty nieudane przykłady jej też takie, które pomimo upływu lat no nie zyskują uznania, a więc mieliśmy troszeczkę proporcje sprawiedliwie no dobrze to Dody w UE, ale powiem pani, dlaczego my nowe tory szerzy myśl no bo w byśmy sobie n p. swoją przez panią fundacje lub ich toku przepiękne muzeum ktoś wpadł na pomysł, że może jakaś przestrzeń poświęca się z poza administracyjnymi Regional był bardzo blisko Paryża zresztą merem tej części było Sarkozy, zanim został w RM inne rzeczy ktoś to na pomysł umieśćmy takie modele takiego muzeum gdzieś, gdzie nie ma infrastruktury tak czy czy jest jakaś przestrzeń, którą na nowo możemy ukształtować tak, bo Bóg, bo teraz powstają tam inne rzeczy wokół poza tym też przynosimy ludzi inną przestrzeń, jakby los rozszerzamy też tkankę miejską mało tego powstaje budynek, za którym stoją pieniądze i za którą za, którym są lepsze pieniądze na wypożyczenie kolekcji, którą można pokazać albo pieniądze, ale na kolekcję, którą można pokazać, że powinny mieć miejsce myślenie jest n p . w Warszawie w Warszawie myślimy, gdzie ludzie zwykle ciągną wózek ciągną do centrum, czyli chociażby w centrum był parking albo budowa z hot dogami to ludzie i tak tam będą co w takim razie należy zrobić należy tam wybudować muzeum ale jaki muzeum to najlepiej takie muzeum, które nie ma żadnej kolekcji może masz środki na to, żeby pożyczać też nie ma, a to po co to budujemy nie wiadomo dlaczego w centrum nie wiadomo dobrze zróbmy to no ja myślę, że konserwator to na pewno, żeby mnie sprowokować trochę inny upraszcza spodziewam się, że temat tempa tej ostatniej części wypowiedzi było muzeum sztuki nowoczesnej, który ma powstać przy Pałacu kultury drożdże i inny jest i bywa w Warszawie również myślenie takie, które można porównać tego, który sprzyjał powstaniu budynku fundacjom i wita deponentom konkurs trybu ogłoszone w roku 20 1 0 na muzeum historii Polski było to bardzo śmiałe zamierzenie, które idąc za 3 krzyży to i tak, które może liczyć tylko na rozdrożu na rozdrożu ono miało przykrywać spory z fragment trasy Łazienkowskiej, która na głowę jest w parowym mówiąc grzecznie delikatnie straszliwych łączącym, który rozrywa skarpę warszawską, która jest tak naturalnym i byłoby naturalnym szlakiem spacerowym w trasę kultury nieżyjący arch. prof. Andrzej Kiciński miał taką teorię prawdą zszywanie miasta i to było w zasadzie pierwotnie jego pomysł, żeby przykryć trasą Łazienkowską co jest sprzeczne możliwe jej muzeum historii Polski w tamtej lokalizacji miało temu służyć także, by inne nie zafundować nam mega płyty żelbetowej, która nie pozbawiono budynku akustycznie też niewiele by pomogła myśmy stanęli do tego konkursu to był 1 z trudniejszych konkursów, jakie naprawdę w życiu robiłam bardzo skomplikowanej, choć rozwiązania komunikacyjne był dwuetapowy my było międzynarodowe, jeżeli nie z stanęło 3 20 zespołów z całego świata do drugiego etapu skierowano 1 0 byliśmy w tym gronie ku naszej ogromnej radości satysfakcji no ale coś w międzyczasie okazało się, że ten zapał i zamierzenie właśnie takie, które w, którego Paryż nie wycofuje, z którego Francuzi się nie wycofują biznes zaczął opadać i ja nie wiem już nie znam dalszych nie wiem jak jury obradowało, bo byłam tam uczestnikiem konkursu ani jurorem dość, że wybrano pracę, która miała oczywiście swoje zalety wygrał autorem był nieżyjący już aż tak bogata czaszki Polak z Luksemburga, niemniej było zadziwiające, że ta praca właśnie w najmniejszym stopniu tą trasę przykryła to nie jest mi nową problemu hałasu który, jaki jest na to wystarczy się przekonać jak się idzie gładko w stronę od ulicy Lennona i nie jest nowa tak w stronę zamku Ujazdowskiego to przecież w okresie rozmawiać nie da no i tak powoli powoli okazało się, że cały pomysłu upadł takim muzeum w tej chwili jest częścią zespołu, który jest realizowany na stadion, więc będzie jeszcze przez tak będzie jeszcze drobne starcia z tak no, a i tak to się rozpłynęło autor felietonu swojej profesji znają je robią i kończą, ale z głową w prof. Ewa Kuryłowicz wydział architektury Politechniki warszawskiej studia informacje o dziesiąty 2 0 po informacje wracamy do architektury i konkursów lub studia prowadzone Ewa Kuryłowicz wiceprezes zarządu Kuryłowicza na sosie z wydziału architektury Politechniki warszawskiej rozmawialiśmy o konkursach przed informacjami na różne paryskie inwestycje, ale zastanawiam się jak w ogóle wg pani taka instytucja konkursu masz się w świeciu w branży architektem architektów urbanistów inwestorów tak inne parę lat temu urządzaliśmy ja może jeszcze, żeby się przedstawić jestem sędzią SARP co jest bardzo prestiżową funkcję, ponieważ sędziowie SA są wybierani przez środowisko co 5 lat, kiedy zjazd nea jest to ważne, dlatego że teraz się, że mu ustawy prawo zamówień publicznych członkiem zespołów sędziowskich w konkursach architektonicznych mogą być wszyscy architekci w to jest pierwsza rzecz jestem przewodniczącą tej jego ciała, które z ciałem doradczym przy zarządzie głównym SARP w Nysie nazywa zespół koordynacyjny sędziów konkursowych inni mnie to co o zasiłek powiem jest efektem mojej pracy i obserwacji tego co się dzieje w konkursach, ale nie wielkopolskich, ale też i światowych parę lat temu kiedyś sam tego ciała, którym mówię było arch. Tomasz Konior ja byłam wiceprzewodniczącą z jego inicjatywy zostało zorganizowane takie formy konkursów architektonicznych, ponieważ to był czas temu bodajże rok 20 12 się niemal po trzynasty, ale konkursu było bardzo mało można było organizować przetargi to była ulubiona momentami forma wyłaniania najlepszych projektów przez zamawiającego publicznego on nieźle i to co było dawniej pewnego rodzaju rzetelną, kiedy Sar był monopolistą jeśli chodzi o organizację konkursów przeszły rzeczywistości po przed rakiem 90 nagle okazało się, że się rozsypało taką układankę dość wolno nam bardzo zależało wtedy na tym, że do konkursu były cały czas nam zależy, żeby były, żeby miały dobre regulaminy, czyli chroniące symetrycznie interes nie tylko zamawiającego, ale też architekta było to ważna w obliczu praktyki, która na szczęście w tej chwili mija mnie ja n p. zabierania praw zależnych tzw. laureatom konkursów, czyli architekt dostarczał produkt inny no, a zamawiający zastrzega sobie, że ono może sobie to pozmieniać tak może sobie, że część tego projektu COVEC tamtego kawałek, bo o nalot n p. tak będzie wygodniej tak taka praktyka, choć natomiast przy całym szacunku i świadomość, że konkursy są najlepszą formą wyłaniania najlepszych projektów i jest w wielu typach budynków sprawdzona prawda jeśli n p. przejrzymy inwestycji ostatnio w Polsce jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe mam prowadzę taką pracę doktorską dzieje kolega ze Sztumu z mojej pracowni Piotr Żabicki przejrzał te realizacje inwestycje pod kątem właśnie tego w jaki sposób one powstawały okazało się, że jednak najlepszą jakość architektury jest tam, gdzie było to efektem konkursu nie przetargu nie procedury dizajnem Bild natomiast podnoszą się głosy i toteż miało wpły w na moją opinię, że jednak ilość energii, która w, którą architekci poświęcają na opracowanie do prac konkursowych, które mają coraz większy zakres jest uzupełnienie spotykane, a w przypadku wyłaniania najlepszych prac w jakiejkolwiek innej dziedzinie sztuki tak, bo jeśli mówimy o konkursie traktujemy architektury jako o bardziej dziedziny sztuki, a nie na działalność ekspercką, chociaż oczywiście w konkursie to działalność się trzeba też wykazać nowo jeśli pomyślimy co prawda o konkursie na taki, jaki był na siedzibę muzeum Guggenheima w Helsinkach w UE w roku 20 1 3 przyszło 1 300 zgłoszeń i tak można było wybrać tylko 1 laureata, bo 1 1 zespół buduje i teraz te 1 30 0 zespołów z całego świata, które się ścigały wykrwawiają się, bo to jest ogromna ilość pracy, którą się inwestuje w taką pracę konkursową zostaje zniczy jeśli pomyślimy o tym jak n p . są poszukiwane obsady do zestawień operowych tak, kiedy ono każda scena prawda prestiżowa, która chce mieć jak najlepszą na najlepszą parę, którą wystawiają szukała solistów i przecież nie prosi 1 30 0 osób tak, żeby przyszły śpiewały a, a ktoś jakaś komisja siedzi i słuchają koni to robią tylko robi to na podstawie tez dorobku tych solistów, którzy o, którą są to się castingi należą są castingi, ale one nie obejmują 1 300 zgłoszeń Intrastat, więc uważam, że on mnie z ilości zakresu opracowań, które są wymagane rosną wraz z pozorną na łatwością, która jest wspierana techniką szykowania prezentacji konkursowych tak nie no mamy grafiką komputerową mamy różnego rodzaju programy, które przyspieszają ten ostatni out but, który jest przecież końcem procesu, który w żadnym stopniu nie można nazwać usługową i jak to niektórzy lubią mówi żartem ciszą usługodawca mi taką dostarczają produkty, czyli projekt nie to jest działalność oparta przede wszystkim wiedzy tak jak każdy projekt składa się z konieczności zdefiniowania problemu następnie rozwiązania tego problemu następnie usług frezowania informacji, które dochodzą i dopiero na podstawie tego powstaje projekt tak dlatego projekt cieszył się potwierdzą z tą wiedzą n p. ktoś wiedział jak zirytować warszawiaków, wstawiając do ochrony do ochronki dachy, w jakich dzikich kolorach drugiej linii metra na tak zdefiniował problem ten projekt bardzo nam, żeby ich ujawnienia się chce, by wkurzyć po prostu na maksa, ale no i na gnie w niech pan ma jeszcze z zebranych gości do kasy gminy podejmuje się dyskutować na temat akurat tego elementu, ponieważ ani nie startowała w tym konkursie na niego nie osądzono, ale chcemy gonić oraz chodziłam tak uważam, że dziś mogę opowiedzieć się jest faktycznie problem z tym nie jest nie sądzę, żeby one irytowały, bo to chyba nie na tym poziomie natomiast to jest zbyt literalne przeniesienie próba litery MP na formę architektoniczną MOL, który tak nie projektujemy to nic nie może być tak no bo inaczej to mówimy tak jak się ze studentami rozmawiamy tak sklep rybny w kształcie ryby, a pałac zjazdów w kształcie gwiazdy tak oto do gnicia bulw i studiować w procedurach byłoby bardzo szybko i nie byłoby ani formułowania problemu ani rozwiązania tego problemu czasami nie warto iść na skróty tyle mogę powiedzieć tu wracać do konkursu jak wg pani w takim razie powinny nowo rozumiem, że jeżeli jest 1 300 kandydatów na to nie należy zamykać drzwi przed nikim, ale z drugiej strony, które chodzi o ten ogrom energii, która zostanie, kto zostaje w włożone w przygotowanie pełnego projektu i w wyniku o obraz zostanie na polu walki walki tylko 1 0 6 9 ta energia będzie właśnie przed czym czy choćby o to, żeby wprowadzić jakiś wielostopniowe konkursy, gdzie na początku trzeba mniej energii i tak na pewno taki jest, tyle że mamy konkurs najczęściej dwuetapowa ne czasem się zdarza jeszcze 1 etap, które są negocjowane pomiędzy wyłonionymi nagrodami to już na podstawie zaleceń pokonkursowych tak dalej, ale na pewno dwuetapowy konkurs jest lepszy, dlatego że jeśli ma dobrze określony zakres opracowania i się też zakres w pierwszym etapie nie jest tak ogromny, żeby tak naprawdę rysować wszystko co trzeba dopiero w drugim etapie nie wyjaśnię to co nie zostało wyjaśnione powinien pierwszy etap powinien być znajdę mało tego jeszcze i to w Niemczech obserwujemy bardzo dobre wg mnie to jest, że ogranicza się one takie architektoniczne efekciarstwo w podawaniu prac prace są czarno-białe, ale nie robi się wizualizacji tylko albo się prosi o szkice odręczne co oczywiście można obejść tak no bo na podróż się komputerowym można porysować, ale tu chodzi o to, że w rynkową, a człowiek sterujący tak może opowiedzieć wiele więcej niż jeszcze pokaże jak żywy obrazek z niebem było zachwycone użytkownikiem zielonym drzewem prawda nie robi się fotografie makiet, które trzeba zrobić tak, dlatego że makieta jest takim przekazem, a efektu tego całego procesu konceptualne go projektowanie jest niezwykle konceptualne w swojej istocie nie na rzecz, którą może każdy ocenić tak macie też można podnieść obejrzeć stawia się tam figurki ludzi, więc można ocenić skalę w zależności od rodzaju konkursu do makiety się robi z mam w kontekście tak w obszarze, w którym to stoi w niedziele i to jest eliminuje to uwodzicielskie rysunki, które niejednokrotnie przy składach sądów, które są umieszczone w mecz do czego zamawiający mają prawo prawda zdałam sobie zastrzegają powyżej 8 z amatorów dla siebie po prostu wodną amatorów i gdy znane przypadki, gdzie architektom jest bardzo trudno się przebić, bo wg prawa architektów ma być 3 osoby takiej niewiedzy czasami sąd jest wieloosobowej inni występujemy jako profesjonaliści w mniejszości na jej strasznie trudno jest dyskutować z takim uwodzicielski radarem prawda, ponieważ ci, którzy zamawiają projekty są tak zachwyceni tym konkretnym ujęciem tym konkretnym w obrazkiem, że trudno jest z nimi dyskutować w także takie zejście do bardzo zasadniczych sposobów podawania myśli architektonicznej uważam, że byłoby bardzo dobrze w połączeniu z dwuetapowym konkursy co najmniej nie sądzi pani, że architektura to zbyt poważna rzecz, żeby zostać architektom w nie absolutnie uważam, że nadajemy się do tego bardzo wiele by taką posadzkę w Warszawie na coś co miał przy PL żagiel przypomina zdechłego kota stojącego na ogonie, choć raczej świadczyłoby o tym, że nie do końca bym ufał architektów tak bezgranicznie panie redaktorze i to zahacza o taki dość dość smutną konstatację, która towarzyszy nie tylko tej realizacji, ale wielu innym Otóż to się zdarzyło ja nie będę podawała przykładów, ale one są nie, że ci, którzy inwestorzy zagraniczni, którzy przyjeżdżali tutaj z pieniędzmi i realizowali swoje inwestycje to szybkość zorientowali, że można tutaj zastosować tańsze materiały gorsze rozwiązania nie tak wypracowane detale, a za, które przecież płacić tak to jest dość kosztowna część opracowania, ponieważ to wymaga naprawdę ogromnej wiedzy no i skoro wszystkim się podoba coś takiego samego zrobione jakoś żal za pół ceny to poco się my mamy zakosztować taki taki tak będzie dobrze nie to jest trudno jest nam z tym dyskutować rozmawiać, bo ten, który buduje to jednocześnie dyktuje warunki i tak na etaty już samej realizacji wrócimy do naszej rozmowy po informacjach informacje dziesiąty 4 0 prof. Ewa Kuryłowicz wiceprezes zarządu grójczanie są świetne studia informację o studio prof. Ewa Kuryłowicz wiceprezes zarządu Kuryłowicza nas świec oraz wydział architektury Politechniki warszawskiej rozmawiamy o konkursie ach, jak co zmienić, aby konkursy były lepsze dla wszystkich stron tych co ja uważam, że cały czas powinniśmy się zatrzymać przy zakresach znaczy z 1 strony i to w Polsce szczególnie ważne właśnie z racji na fakt, że nie sądzić teraz teoretycznie może każdy nie byłoby jednak lepiej, gdyby zajmowali się tym sędziowie, którzy są przeszkoleni do tego, bo to wymaga ono w edukacji tak i w ramach znajomości prawa zamówień publicznych inni nie w ramach procedur, które temu towarzyszą w jaki sposób zatrzymać tych kolegów, którzy podejmują się z sądzenia IDM w UE, rozstrzygając konkursy nie mamy na to w recepty wydaje mi się, że receptą tutaj byłaby po prostu zwykła przyzwoitość staramy się nie działa mamy wrażenie ten proces działa to z trudem nic więcej na ten temat nie on do powiedzenia my staramy się, żeby konkursy, które albo organizuje Stowarzyszenie albo takie, które możemy rekomendować na podstawie regulaminu, który zawiera wszystkie ustalenia, które dla architekta są ważne nie leży, aby były sądzone z udziałem sędziów SARP i mamy specjalny regulamin, który zobliguje sędziów Sapkowski do tego, żeby tych wszystkich procedur przestrzegać stać natomiast chodzi chodzi mi o zakres pracy wracam do tego, że nie powinniśmy namawiać wszystkich, bo to jest długa działalność perswazyjne, że nie sposób opracowania pracy w konkursowej powinien odpowiadać tym faza, w którym o, których mówiłam prawda, bo jest to powstawanie projektu jest procesem i to w jaki sposób ten proces przebiega po pierwsze, pozwala dobrze porównać, ale to co robią architekci, a nie tylko patrzeć no i efektach narysowane nawet pokazane w tle tych samych ujęcia, bo czasami się wymaga prawda, że się do jej zdjęcia, żeby mówić, że tutaj pop potrzebujemy ujęcia stąd ujęcie na poziomie oczu przechodnia, który ujęć zlotu ptaka to niewiele pomaga, dlatego że cały czas oglądamy wtedy artefakt tak tylko budynek, który dał im w szerszym kontekście oglądamy tym większa szansa, że kontrolujemy to co pan redaktor wspomniał na początku naszej rozmowy i że jest opanowana tak czy -li relacje z kontekstem toczyły jest to zharmonizowane bądź celowo jest harmonijne jeśli stoi za tym żeśmy się, bo czasami też tak może być prawda w jej wszelkie tego typu uwarunkowania nie wymaga to na pewno rysowania wszystkiego w 1 etapie inie wymaga to ogromne ilości innych opracowań lepsze byłyby diagramy, które wyjaśniają tak, dlaczego to jest właśnie takie co to daje, dlaczego użytkownik będzie tam miał mu wygodnie tak z każdego punktu widzenia każdej grupy, która z tego obiektu będzie korzystała można sformułować takie wymogi, które architekt projektujący wyjaśni, że będzie to bardziej wartościowe niż całe plansze poświęcone wizualizacjom, które tak jak mówię pokazują obiekt tylko Włosi jako artefakt taka architektura jest nie leży powstaje wskutek procesu, ale też jej użytkowanie jest procesem prawda wymaga czasu wymaga odpowiedniego nastroju i zmienia się jej odbioru w zależności od nastroju użytkownika zmienia się w zależności od tego jak się zmienia miasto, które otacza ten budynek i szereg innych rzeczy, które bardziej byłoby warto zapytać niż patrzeć, na który rażąco swoje muskuły, a obrazek architektoniczny, który oczywiście stara się wypaść jak najbardziej uwodzicielską, jeżeli chodzi o niektóre branże także o architektura, ale bardziej że, choć rzadko właśnie o operę teatr, ale także sport to są takie 2 koncepcje, które w UE spierają się eksperci jedni mówią, że dobrze skoro są wydawane pieniądze publiczne w jaki sposób na to potrzebujemy też zachować wszystkie zapisy prawa pracy i przestrzegać, że ludzie, którzy tam byli to będą dożynki nie zwolni i t d. tak dalej, a druga koncepcja druga koncepcja zwycięskiego trenera także to pojawia się trener Ion decyduje, których piłkarzy n p. wyrzucić, których zatrudnić i tworzy mistrzowską drużynę, która ma zadanie wygrać igrzyska zdobyć jakieś medale cokolwiek już i zastanawia się lub pytała pani o tym czy w spoinach to nie tylko Sting jak pani w tym kontekście to widzi, że po pobycie korzystać mamy inwestora, który wie jak chce tego architekta albo tego bo, bo moim zadaniem jest zostawić miasto piękniejszym czy miejsce piękniejsze i uważam, że to ta osoba, ale później udana co trudno także została z użyciem są różne pytania w konkursach i różne próby, które prowadzą do tego, żeby gminy bądź wprowadzić preselekcję kandydatów bądź kierować zaproszenie do kogoś, kto właśnie tego castingu przychodzi nie musi, bo wykazał się taką umiejętnością formułowania odpowiedzi na problemy w, że już ma swoją renomę i Marka i stanowi gwarancję, że to zrobi dobrze prawda nie i to zależą od rodzaju konkursu jednak z młodymi artystami, których właśnie dlatego mówię, że jeśli jest pytanie orzec, która nie ma precedensów albo nie chcemy, żeby miała, żeby ono odwoływać się do doświadczenia do rutyny to wtedy na pewno dobrym konkursem konkurs otwarty ale tym bardziej wtedy powinien być etapowe i tym bardziej powinien mieć ograniczony zakres sposób podawania tej pracy mniej jeśli jest na konkurs na bardzo specjalistyczne obiekty tak, które wymagają doświadczenia na wszystkie poświęcone muzyce prawda, gdzie jedno jednak dobrze by było, żeby w tym konkursie miał coś dopowiedzenia też ktoś, kto takimi budynkami się zajmował je realizował, ale wydaje mi się, że wtedy ograniczanie tylko włączyć do takich osób do takich zespołów też niedobre była kiedyś formuła nie przy konkursie n p . który robiła Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego na siedziby budynku na filologii, które myśmy wygrali 20 0 7 roku, że była część zespołów, które były zaproszone i reszta była w formule otwartej później Nelson czy zwolnienie sąd nie zwraca uwagi na to kto się w jaki sposób, aby znaleźć taki gminne tak to przebiegało, więc się wydaje że, gdy trzeba występować elastycznie nie blokować, ale zawsze zastanowić się dokładnie, czego faktycznie takiego podejścia potrzeba przy rozwiązaniu takiego problemu, jaki stanowi projekt tego budynku będą się przy tym upierać dobrze rozpoznać go na projekt siedziby orkiestry Sinfonia Varsovia zna nazwisk, które stawiły się do konkursu, gdybyśmy mieli znieważyć tuzach Hadid pewnie powinna była wygrać tak, gdy noga wygrał zespół austriacki bank, który mocno śmiałka, który też miało doświadczenia już Noli czekamy wszyscy z aż to zbuduje myśmy nie robić tego konkursu pamiętam poszliśmy na wystawę, by na wystawie były wszystkie prace, które nadeszły w co uważam, że jest bardzo dobrym pomysłem, bo tu chodzi o to, żeby dla wszystkich architektów i dla studentów też ważne i co powiedzieć, że zakres tego jak nie pamiętam co było topowy, ale wiem, że ten zakres nie był przesadzony IS not to praca, która została wybrana jest taka dość kontrowersyjna tak stoi murem, który biegnie ono koniem może słono ozusowanie normalne, że był murem był moralnym w oryginalnej koncepcji jeśli się staje zasłoną ażurową staje się bardzo cieszy, dlatego że mnie osobiście to raziło jako o byłą mieszkankę Pragi-Południe i Grochowa, bo uważam, że nie ma powodu, żeby tam się tak drastycznie oddzielać zaraz zaraz go z osiedla Marina osiedle Marina jest na inne to innej stronie dla Romów są, jakby jak mówi osiedle Marina to myślimy o murze, ale to nie ma żadnego muru tam są ogrodzenia, które wplata użytkowy jest na tyle, aby się definicje nie zgadzam się istotne w planach jest tutaj cały ten budynek jest otoczony prawda cała działka była otoczona tak pamiętam to prace z wystawy pokonkursowej opóźnia się nie ogląda on była oddzielona murem, który był częścią zamierzenia architektoniczne dolar zaś czegoś ażurową zasłonkę wiszącą na jakiej wysokości, żeby stworzyć taką na no może grać lato oglądały się na projekt rozwija ja bardzo na niego czekam, bo to jest właśnie mnie przykład tego, że znów ożyje ta część miasta, która nie ma specjalnie dużej oferty kulturalnej nie powinna mieć po mieszkaniu tam dużo ludzi inni no tak jak mówiłem miał się stamtąd wyprowadziła natomiast bardzo lubiła tam mieszkać na Grochowie to jest taka dzielnica z tożsamością tak zdecydowanie właśnie, chociaż mieszkałam z tekturowym osiedle Ostrobramska, które tej tożsamości niestety nie rozwijało, ale bardzo blisko mieliśmy do bazaru na placu Szembeka do placu do kościoła, który tam jest i tych wszystkich zespołów bardzo ciekawych, które są wzdłuż torów i dalej w stronę ronda Wiatraczna w jak każdy mieszka w takim osiedlu bez tożsamości to się w sobotę startuje w talarki 2 0 0 wychodzili z graczy widzisz, ale widzi to właśnie tak jak powinien wiedzieć, że to były lata siedemdziesiąte i możliwość wyboru miejsca na do mieszkania w Warszawie była bardzo ograniczona tyle mogę powiedzieć i człowiek się cieszył z jakiegokolwiek miejsca, które było udane dopaść ataki na mieszkanie w końcu mieć wracający do Paryża w nosie no tak szybciutko, bo zauważyłem, że wreszcie po tych pięknych wyjątkowych też wysokonakładowych budowli czy budynków, o których rozmawialiśmy im się udaje jeszcze zbudować te użytkować jakieś bloki są już pod bloki też pasują do całości jak się pojawiają w różnych kontekstach chodzi panu zespoły mieszkaniowe w błąd, który tam powstają tak notami wstążeczkę inny mechanizm one jednak są inwestycje minie miejskimi, a prywatnymi na jej Francja jeśli chodzi o 0 wszyscy inwestorzy inwestorzy mają gust przecznicy do polskiej SA mych w ogóle kultura estetyczna stoi w wyższej zdecydowanie tak inni nie my musimy tu mówimy wszyscy edukacji i to jest naprawdę bardzo ważne, żeby zacząć edukację od szkoły od szkoły podstawowej tak jak robią to Finowie, którzy z kolei mają domów kultury estetyczną wysoką z racji, że w pragmatycznych i relacji człowieka w stosunku do przyrody, która tam wymusza szacunek i działanie trochę na takich zasadach jak działa przyroda prawda, a przyroda nie produkuje brzydkich rzeczy tak jest i mieć taką edukację, żebyśmy rozpoczęli od Warszawy od ulicy Foksal, pokazując jak nie wystawiać brzydkich namiotów przy ładnych pałacach inne to jest skomplikowana rzeczy, że Żydzi nie jest należąca od tego co robi Stowarzyszenie na tym skończy to się w Zachemie zafascynowało, że tak potężne Stowarzyszenie nie może solistek po prostu w życiu poradzić jak w zgodzie z tak tak jak też wątku nie podejmę niech zawiśnie także nie jest to nie zależy to co wyjaśnia zresztą prezes SARP pół w oparciu o interwencję dziękuję bardzo bardzo proszę prof. Ewa Kuryłowicz wiceprezes zarządu Kuryłowicza na sąsiedztwo oraz wydział architektury Politechniki warszawskiej, bo państwo mają gości dziękuje informacje o 11 to informacja
Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Black Weeks w TOK FM Premium to 60% zniżki na wszystkie pakiety. Podcasty i Radio TOK FM bez reklam w najniższej cenie w roku! Poznaj nowy pakiet "RAZEM" dla 3 osób.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA