REKLAMA

Jakie zagrożenia niesie ustawa o jawności życia publicznego?

Popołudnie Radia TOK FM
Data emisji:
2018-02-22 14:00
Prowadzący:
Czas trwania:
22:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Karmelicka kłania się państwo popołudnie Radia TOK FM na porozmawiamy teraz o ustawie o jawności życia publicznego mamy trzecią wersję tej ustawy z 8 stycznia tego roku moment trzecią, która na razie obowiązuje i wywiesili na stronach oficjalnych czwartą osobą trzecią i pół mieć będziemy na razie mamy zapowiedzi tego, że rząd będzie się wycofywał z planu szerokiego upubliczniania oświadczeń majątkowych, a prostował mnie dr Grzegorz Makowski dyrektor programu Rozwiń » odpowiedzialne państwo fundacji Batorego dzień dobry i znam także mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich kłania się panie mecenasie kinowych inną właśnie wg ostatniego opublikowanego projektu, a tego trzeciego z 8 stycznia, który przed chwilą mówiłam szczegółowo lustracja majątkowa miała objąć się już od 1 marca tego roku, czyli za dni kilka 1 5 1 grupach zawodowych w tym część lustracją i jawną, gdyż oświadczenie lustracyjne miały być dostępne w biuletynach informacji publicznej i zgodnie z tym projektem oświadczenia jawne mieliby składać nie tylko najważniejsi urzędnicy w państwie, ale także sędziowie kierownicy samorządowych instytucji takich jak n p. domy pomocy społecznej szkoły biblioteki cmentarzy targowisk oraz dyrektorzy wojewódzkich inspektoratów specjalistycznych urzędów administracji kuratorzy oczywiście to się on ani organizacjom pozarządowym ani Rzecznikowi Praw Obywatelskich nie podobała, dlaczego się nie podobało panie mecenasie oczywiście, dlatego że jest to sprzeczne z prawami zapisanymi w konstytucji oczywiście i jawności dostęp do informacji publicznej jest bardzo ważną wartością i w opinii rzecznika z ta ustawa właściwie stawia problem ma, dążąc do zwiększenia transparentności, ale nie może się dostać się kosztem zapomnienia o istnieniu zupełnie innych praw takich jak prawo do prywatności dlatego z mogę powiedzieć w sumie są to z akcją filmu wiemy zapowiedź rządu zagrozić wejścia do okna zaś na wiecie o tym, że w tutaj, a projektodawca w będzie stawiał na zapewnienie właściwej kontroli i pełnej jawności majątków osób pełniących najważniejsze funkcje w państwie, a więc im zapewne chodzi tutaj o posłów senatorów z ministrów sprawujących najwyższe stanowiska oczywiście zawsze diabeł tkwi szczegółach, więc poczekajmy na ostateczne propozycje w tym zakresie, ale na osoby, które takich funkcji najważniejsze w państwie nie pełnią oni będą składały oświadczenia majątkowe i rzeczywiście ma ma odpowiednie służby powinny mieć dostęp przełożeni powinni kontrolować czy nie dochodzi do jakich nieprawidłowości, ale też temu rzecznik się sprzeciwiał to była taka powszechna rzeczywiście lustracja majątkowa osób, która tylko włącznie z wizyt w jakimś dalekim stopniu w wykonują funkcje publiczne albo po prostu pracują w organach władzy publicznej są to przeciętnymi urzędnikami, którzy także posiadają prywatność n p. kierownik cmentarza w Finlandii z dala od osoby, którym usłyszałem owi urzędnicy urzędów samorządowych przy Adam Bodnar zwraca uwagę na ochronę prywatności właściwie na to, że tej ochrony prywatności nie będzie pisał tak w małej miejscowości tak wszyscy będą wiedzieli, że koty w dużej znajomi sąsiedzi, którzy wiedzą, gdzie pracujesz i mieszkasz zidentyfikują się bez trudu, a dalej pójdzie już samo przeczytają twoi koledzy koleżanki znajomi i znajomi sąsiedzi i ich znajomi przeczytają twoi wrogowie udostępniają sobie po komentują można piszą, gdzie mieszkasz w innej oczywiście jeszcze panie doktorze będą też o tym, wiedziały te instytucje, które są zainteresowane informacjami o nas n p. banki Towarzystwa ubezpieczeniowe od firmy w szpitalach mogą wiedzieć przyjaźni, gdyby ta ustawa weszła w życie w takim kształcie w jakim obecnie wiszących na stronach rządowych to w naszym do tych ustaw można bardzo długo mówić już na pokaz sztucznych rozmawiać w tym studiu i w tej kwestii właśnie dylematu między jawnością na naprawę do prywatności i kwestia tego ogromnego katalogu osób, które miałyby być zobowiązany do składania tych świadczeń to jest upubliczniane tych świadczeń jest 1 rzecz, ale tam jest jeszcze mnóstwo różnych takich jak mostek na nasz ekonomiczny Fila Sztum katalogu czy pan widział w nim jakiś sens i celnych w takim doborze tych osób, które mają się poddać lustracji majątkowej n p. pewne rozszerzenie oczywiście powinno nastąpić n p. w tej chwili sytuacja taka, że już n p. z osoby pełniące kierownicze funkcje nie wiem wojewódzkich funduszach ochrony środowiska nie są zobowiązane do ujawniania oświadczeń majątkowych miasteczka są tacy topoli menedżerowie tak powiem instytucji publicznych, którzy są w ogóle wyjęci spod tego rygoru nie na świat, ale też z zewnątrz spójrzmy na członków rządu nasi członkowie rządu mogą znaczyć składają oświadczenia doświadczenia są publiczne dyrektorka przedszkola n p. w Skierniewicach musiał publicznie swoje oświadczenie majątkowe są takie różne dysproporcje, w którym należałoby załatać natomiast rozszerzanie takiej, która tu zaproponowano mu posłuszne żony jest zrozumiały dla nowo obejmowanie szeregowych żołnierzy zawodowych albo złych zamiarów wszy albo strażaków albo funkcjonariusz straży miejskiej nad wyspą strumienia się kompletnie z celem jest nieefektywne, bo w dno ten obowiązek powinien dotyczyć przede wszystkim osób które, o czym decydują oraz instytucji publicznej albo podejmują jakieś decyzje takie władczyni decydują, o ile n p . o o kształcie uchwały Niewiem w samorządzie albo kształcie usta w tak, ale wygląda finansowa finansowa tak i wtedy jest sens wzmożenia kontroli obecnie moim zdaniem nijak do obcięcia im tego prawa do prywatności tego może być uzasadniona ale dlaczego Motorowi dziś nie mam szeregowych strażnik to jest 1 rzecz, ale tam jest celem tych cyfr i 1 kwestię wskazać, że oprócz tego katalogu takiej masy masówki jest jeszcze n p. taki zabawny przepis, który pozwala szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego właśnie zażądać tego oświadczenia majątkowego od kogokolwiek nawet spoza tego katalogu, jeżeli ona jakikolwiek styczność z czymkolwiek co jest blisko, ale i to jest czysto uznaniowa się nie kieruje żadnymi kryteriami może wezwać siły nawet się spekuluje czy przodkiem dziennikarza nie może was aż do tego no i to jest takie narzędzie bardzo łatwego nacisku oczywiście na nikomu się krzywdę prawda automatycznie staną, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze, że to jest pewnie pan mecenas może poprawić, bo jest jeszcze 1 kwestia wraz z testem dla mas między prawem do dobrego rządzenia tak naprawdę czy to jawnością wartością bardzo istotną i prawa do prywatności, które trzeba pomóc zbilansować, ale też jest proporcjonalność kary n p. za to, że się nieprawdę w tym takim oświadczeniu przedstawić, która może być pomocny może być nieumyślne, ale tutaj jest jeszcze kwestia zaostrzenia kar do odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, które mógłbym właściwie to przewidziana jest tylko więzienie tak oczywiście po procesie sądowym tak dalej, jaki to ma sens jeśli pytano, jeżeli chcemy Noska polepsza stan te standardy jawności składanych oświadczeń majątkowych muszą stąd prawda NATO, dlaczego nie stopniu im tego nie wiem nigdy nie zastosujmy grzywien, więc w połączeniu z FK wieczystym jest elementem przeze mnie wspomnianą, który ma w rękach mieć 3 Centralnego Biura Antykorupcyjnego to tak naprawdę władza utrzymuje bardzo istotne straszak i zażądał od siebie prawda oświadczenia majątkowego, chociaż nawet nie system katalogu coś tam się noga powinie kopnie się za przeproszeniem za 2 00 0 zlotym 1000 zł i już ma już rozprawę sądową, gdyż musiał tłumaczyć miesiącami może latami przedsądem, dlaczego święto zdążył Ernest Bejda wielkich stratach majątkowych oprócz tego, że szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego panie mecenasie jakość zapatruje właśnie na tę możliwość czy kompetencje, które miały być szefowi CBA przyda tym tych w tej sprawie już Rzeczniku Praw Obywatelskich kilkakrotnie kierował wystąpienia i do ministra Kamińskiego i do pana premiera, dlaczego to jest niedopuszczalne, dlatego że po to jest właśnie ten katalog ustawowy, ponieważ w zgodnie z polską konstytucją tylko ustawą można ograniczyć prawej wolność to jest wymóg formalny, ale on jest sensowne, dlaczego dlatego, że no właśnie z informujemy katalogach, więc mówimy, kto będzie zobowiązany do składania takich oświadczeń, a jeżeli tymczasem się okazuje, że tak naprawdę Krężelok rękojeścią będziemy chcieli wywołać do tej jawność, że tak naprawdę katalogi w ogóle niepotrzebna, bo to ostatecznie organy władzy wykonawczej szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego będzie decydował jednoosobowo bez żadnej kontroli sądowej kontroli niezależnego organu, kto to świadczenie ma złożyć, więc tutaj przez CBA będzie zastępował sąd będzie zastępował także parlament, jeżeli parlament zgodzi się na taki kształt ustawy to w istocie rzeczy się swoich kompetencji będzie to oznaczać, że powie tak my ustaliliśmy sobie tutaj jakiś katalog, ale w istocie są z CBA może ten katalog rozszerzyć w nieskończoność, bo przecież to przez CBA będzie decydował o tym kto pełni funkcję publiczną już dzisiaj można mieć wątpliwości czy rzeczywiście tak szeroki katalog osób, które mają składać oświadczenie wiąże się z tym pojęciem konstytucyjnym osoby pełniącej funkcje publiczne to nie jest pojęcie zdefiniowane w konstytucji, więc rozwijają ustawodawcę różnie w różnych ustawach tutaj jest bardzo szerokie podejście znane mówi się tak prostego dajemy jeszcze organowi władzy wykonawczej kompetencje do tego, żeby sam sobie zdefiniował 1 przykład to, o czym mówi pan doktor dlatego dziennikarza jest uzasadnione, dlatego że mieliśmy ustawę lustracyjną nie przypomina trochę zimy po informacjach adresem panie mecenasie, owszem, oczywiście wszystko wiem jak uwierzą zwalczania korupcji temu ta ustawa o jawności życia publicznego ma służyć mecenas Mirosław Wróblewski dr Grzegorz Makowski z nami zostają wraz z informacji Radia TOK FM, w którym to po południu rozmawiamy o ustawie o jawności życia publicznego projekt tej ustawy przedstawił minister koordynator służb specjalnych Mariusza Kamińskiego zastępca Maciej Wąsik 2 3 października 20 17 roku, po czym była wersja nr 2 nr 3, a teraz będzie taka jest przynajmniej jest zapowiedź wersja nr 4 z nami nadal mecenas Mirosław Wróblewski dyrektor zespołu prawa Konstytucyjnego Międzynarodowego w biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dzień dobry raz jeszcze panie mecenasie i dr Grzegorz Makowski dyrektor programu odpowiedzialne państwo fundacji Batorego kłania się panie doktorze no bo pan mecenas mówił przed informacjami o kazusie dziennikarza, więc do końca ten wątek tak, ale od początku istotnie mowa była o tym, że coraz CBA może skazać zażądać od każdej osoby, którą uzna za osobę pełniącą funkcję publiczną oświadczenia majątkowe swego, ale i ona od tych możliwości są, zwłaszcza ach, a w całym swoim w kontekście, że ustawy lustracyjnej już dotyczącej przyszłości naszego kraju w, gdzie w 20 06 roku znalazł się podobny katalog ten był art. 4 i wymieniono wśród osób pełniących funkcje poczty między dziennikarze profesorów uczelni wyższych i wiele innych osób rektorowi, że do grubych tomów w tle i chciał powiedzieć nocą, by stał na przeszkodzie, a zatem, jeżeli w potocznym rozumieniu tego słowa nie jest to osoba pełniąca funkcje publiczne z Noto możemy ją wezwać do złożenia oświadczenia majątkowego ma to być może także adwokata radcy prawnego notariusza może kryć aktora w końcu też osoba publiczna jak ważne jest, że są pracuje no to nowość Jerzy Miller rywalizują również tak raz wykonana z głowy nie spadnie myślę, że Amon szef CBA nie może istnieć taka sytuacja, w której organ władzy wykonawczej rozbudowuje ZAK SA obowiązków nakładanych obywateli, w których nawet nie chodzi tu dokładnie tą sprawą, gdy chodzi o sprawę funkcji gwarancyjnej ustawy ustawa pełni funkcję gwarancyjną, mówi że nic więcej od ciebie obywatelu i od innych obywateli, którzy są określonymi obowiązkami obciążeni będziecie państwo mogło żądać tutaj w tej sytuacji w PRL w obecnym kształcie ustawa mówi szef CBA może zażądać złożenia oświadczenia lustracyjnego w zasadzie każdego obywatela, bo to on zdefiniuje się z CBA zdefiniuje, kto i, kiedy ma doświadczenia złość taka dowolność jest demokratycznym państwie prawa nie dopuszczam ta ustawa miała wejść w życie już 1 marca 20 1 8 roku teraz wiem, że tak z pewnością się nie stanie, bo o najnowszą wersją dokumentu, który jeszcze nie znamy ma się zająć komitet stały rady ministrów nie wiadomo w ogóle, kiedy projekt ustawy trafi pod obrady rządu, kiedy trafimy do Sejmu i -li MO korekty, bo w obecnie się tym podobne zajmuje jakiś tajemniczy zespół pod kierownictwem pana Sasina, który to zespół ma dokonać głębokiego wrzenia zamkowych będzie stałym rady minimalny termin, w którym do zarządzania zaręczyn to zarząd za rządów z tego co ja zrozumiałam, że ze zdjęć nasz zespół albo po zespołowej z KNF, bo ja wczoraj jej czekałam na wypowiedź Marcina Kamionka z departamentu bezpieczeństwa Narodowego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który mówił o tym, że trwa analiza uwag do projektu ustawy jawność życia publicznego w tej chwili można nie można określić, kiedy projekt wejdzie w życie już na najbliższy termin, w którym w ogóle można myśleć mówić to jest połowa tego roku, a w ogóle ta informacja, która pojawiła się wczoraj panowie o tym, że rząd wycofuje się tego panu szerokiego upublicznienia oświadczeń majątkowych to by Deus ex machina tak dość niespodziewanie nie wiem jak pan mecenas jakoś wyjątkowo intensywnie g orzechów z takich bezpośrednich spotkaniach w ich zresztą wymuszonych dotyczących tej ustawy, bo na początku wyglądało na to, że w ogóle żadnych konsultacji, ale jednak pojawił się bardzo duży opór m. in. też zwrócić zawodowe właściwie cała rada dialogu społecznego związki zawodowe organizacje pracodawców siedzą wyraziła zdecydowany sprzeciw wobec tego jak ta ustawa jest procedowana zresztą Stambułu jest uzasadniona i uwaga do tego czy to w ogóle zgodnie z regulaminem rady ministrów w tamtym cały proces się toczy, więc ostatecznie się temu otworzyłem te dyskusje tych spotkań było wiele i moja obserwacja jest taka, że naprawdę się uaktywniło takie lobby samorządowe urzędnicza, który nie ma jakichś określonych barw partyjnych hitem są bardzo różne interesy polityczne reprezentowane i moja teoria jest taka wieś wydaje się dosyć prawdopodobne, że owo lobby, w którym też są reprezentanci PiS po prostu bardzo ostro przeciwko temu zaprotestowało może nie jest takich pryncypialnych powodów, w jakich my tutaj mówimy, ale pomysł z czysto pragmatycznych no nic na nim po prostu prawo i sprawiedliwość musi inicjały MO, by oglądać swoje doły partyjne i tak łatwo tego z 1 z nich przepchnie się to wydawało panu ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu, a może jeszcze kwestia zamknięcia w mało w sumie istotnego frontu można z otwarciem tego frontu ponowną poczekać na lepszy sprzyjający okres planu jeszcze 1 rzecz dość proszę panie doktorze, że może słuchać z wygód chorowali ustawowe projekt ustawy z tanimi Pitery prawo Antykorupcyjne to już parę lat temu wyszło w tym było może nierówne źle równy zła, ale podobnie zła jak to ITS miał bardzo duże ambicje i co mi bardzo przypomina ten proces, jaki jest jak tamta ustawa zakończyła swój żywot znaczone właśnie dziś kończyła na poziomie komitetu stałego miejsca, ponieważ bardzo Wola polityczna osłabiła się pamiętam też remont w pani poseł Pitera jako pełnomocnik d s. zwalczania korupcji rządu ta namierzyła kogoś, kto kupił za publiczne pieniądze Orfeusza za niespełna 10 zł pani aż 2 5 pamięta o 8 2 5 Tytan dorsz ba kosztował dość nie wiem czy to był dorsza w domach była ryba tak panie mecenasie co pan myśli to jest takie chwilowe wycofanie się jak mój krok do tyłu, żeby zrobić potem 2 naprzód to rzeczywiście już kilka projektów tej ustawy było zresztą powiedzmy sobie o tym, że przecież w tej ustawie jest nie tylko włącznie kwestia oświadczeń majątkowych, ale także dostęp do informacji publicznej właśnie sygnaliści lobbing w procesie legislacyjnym atak na dobrą sprawę ta ustawa jest zlepkiem kilku regulacji, które funkcjonują od oddzielnie i rzeczywiście bym powiedział to jest takim taki zlepek, który nie jest przemyślana to nie jest rzecz napisana od początku do końca z jakim się na konkretnym zamiarem tylko posklejane kilku aktów prawnych i się po prostu wszystko kupy nie trzyma w samej ustawie są w sumie mówiliśmy o osobach pełniących funkcje publiczne 2 definicje 1 odsyłające do kodeksu karnego art. 1 15 długa na urodę definicje na potrzeby tej ustawy i składania oświadczeń majątkowych tak legislacyjnie niestety to nie jest dopracowana ustawa i myślę, że poza czynnikami, o których mówi pan doktor w ten powód legislacyjne jest pewnie też dosyć istotne znaczenie tekst o Rzecznika Praw Obywatelskich, który został opublikowany na TVN 2 4 i tylko fragment pewnie i zdołają pani cytowała pewnie zrobił wrażenie, bo po prostu pokazuje absurdy tej ustawy o absurdy, które przeczą nie tylko włącznie stanowią naruszenie praw i wolności obywatelskich, ale po prostu w powodzenie zdrowego rozsądku w Need no, więc proponowanie im będzie takich rzeczy rzeczywiście powoduje, że potem no trzeba się z niej z nich wycofać, bo to się po prostu sumując po ludzku nie trzyma wszystko razem całości w natomiast w tej ustawie wciąż pozostaje wiele rozwiązań, które budzi poważne wątpliwości trakty kompetencje szefa CBA, o których mówiliśmy są także no tak naprawdę tę sprawę wystąpienie rzecznika do premier liczy 30 40 na tak oświadczeń majątkowych są może 3 i wydaje się, że ta ustawa o w no nie wiem czy potrzebna jest wersja nr 4 5 3 6, ale może po prostu trzeba byłoby przemyśleć sprawę, bo cel jest z pewnością potrzebne do realizacji usług u skutecznie New walki z korupcją Mont i transparentność jest na koniec nasz rząd planował apelował rzecznik praw autorskich kilkukrotnie co do tego, że już obowiązujące dzisiaj przepisy są niesprawne w związku z tym muszą być zmienione i być może właśnie współpracy z ZUS nocami stertami w tym temacie z organizacjami pozarządowymi trzeba przygotować, ale zupełnie nową regulację prawną ów, która będzie oparta na wartościach, ale też legislacyjnie dobrze przygotowana no właśnie, bo eksperci podawali w wątpliwość czy taka szeroka lustracja majątkowa faktycznie przyczyni się do zmniejszenia skali korupcji, a za to być może za wiedzą oczywiście wykorzystywana być tych niecnych celów na forach Otóż na adres wspomnienia w co może być wykorzystywany jako jako taki nacisk właśnie w taki mechanizm mierzyła w zarządach mocy, by oświadczenia majątkowego i później różne rzeczy z nimi zrobimy nic nie mogę n p. zakwestionować to ty będziesz miał na głowy sprawę, ale z centrum ustawy w takim kształcie, jaki obowiązuje też zdaniem pana doktora na skuteczne i efektywne narzędzie walki z letnią znajomą został przygotowany w 2 włącznie pod z tym na zasadzie marketingu politycznego nad została do znaczka nazwana ustawą o jawności życia publicznego, bo to świetnie brzmi natomiast nie wnosi żadnej wartości dodanej niż miast mieli z ministrem właściciel, przy której się okazji taką dyskusję na czym ty, jaki ma sens łączenia tych ustaw mówi no bo to jest wszystko ma jakiś wspólny mianownik nowości nie ma żadnego wspólnego mianownika dostęp do informacji publicznych to jest trochę inny reżim to jest prawda wolności wolność tak naprawdę słowa do ZUS czy wolności słowa wypowiadane się z dnia, więc co co to ma wspólnego ze z kontrolą oświadczeń majątkowych już nie wspomnę sygnalista wiz, żeby na koniec tylko, którzy są kompletnie to co jest proponowane w tej ustawie nie jest niezgodne z żadnymi standardami międzynarodowymi postulatami wytycznymi rady Europy myśmy w ramach tych tych tych danych tych konsultacji przedstawili własny projekt ustawy wspólnie z forum związków zawodowych Instytut spraw publicznych i Helsińską fundacją praw człowieka i został on całej ustawy zostało całkowicie zignorowane oczywiście no ale chcieliśmy pokazać rządowi, że notami kwestie wiatrak powinno się inaczej uregulować w nowo czekamy na zmiany w projekcie ustawy o jawności życia publicznego nas ma na razie mamy zapowiedzi rządu o wycofaniu się z planu szerokiego upubliczniania oświadczeń majątkowych majątkowych bardzo panu dziękuję dr Grzegorz Makowski mecenas Mirosław Wróblewski byli gośćmi popołudnia Radia TOK FM na program przygotowała Agata Majewska realizował Adama Szura i po czternasty 4 4 po informacji kredytowej FM antymateria zapraszam w imieniu Andy Rottenberg i Anna Wacławik Orpik, a ja oczywiście słyszy się z państwem o siedemnastej w wywiadzie politycznym gorąco Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POPOŁUDNIE RADIA TOK FM

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA