REKLAMA

Jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem? Dowiedz się gdzie możesz otrzymać pomoc

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2018-02-22 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
50:39 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
z Radia TOK FM bank 6 minut po godzinie dwudziestej drugiej skoro czwartek po godzinie dwudziestej drugiej to czas na program dość przemocy współprowadząca znana państwo Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia w studiu dobry wieczór Witaj dobry wieczór Witajcie, ale będziemy jeszcze w tej dziedzinie próbowali połączyć się z Elżbietą więź ze stowarzyszenia nowy horyzont w Rzeszowie za jakiś czas telefonicznie z morza Rozwiń » na ławce Stowarzyszenie dziecko w centrum z Poznania też telefonicznie czy to się uda to zobaczymy chciałem zacząć tak to jeszcze parę minut temu opowie słuchaczom, że chciałem zacząć od tego, że wyjaśnili czym jest fundusz sprawiedliwości jakoś funkcjonuje, ale przez Polskę jeśli to jest fundusz ma pieniądze z kompatybilnym z Chin fundusz sprawiedliwości, który zmienił swą nazwę na taką właśnie w we wrześniu tego roku od 20 0 8 roku funkcjonował jako fundusz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i pomocy postpenitencjarnej to oddaje ideę tego funduszu idea była taka Hellmann o to, że inne sędziowie jak ci, którzy orzekają wyroki wobec sprawców różnych przestępst w jako kary dodatkowe orzekają także kary finansowe kawy kary pieniężne przez bardzo wiele z osobą taki mechanizm, że te kary trafiały bezpośrednio na rzecz jakiś organizacji pozarządowych działających w tej pustej działce, czyli jeśli to był sprawca wypadku drogowego no to jakaś organizacja, która pomaga ofiarom wypadków drogowych jeśli to był sprawca jakiegoś przestępstwa na razie 3 na szkodę dzieci to była organizacja działająca na rzecz dzieci i t d. okazało się, że jest problem ze ściąganiem w ogóle krwawiący brzuch potem ci skazani tych pieniędzy nie płacili to organizacje musiały występować do komornika muszą ponosić koszty wykazywał się, że to jest nieskuteczne mechanizmy pieniądze gdzieś rozpływają i wprowadzono taki taki mechanizm, który mówi o tym, że wszyscy, którzy mają zasądzone wypłacanie tych kar finansowych, wpłacając karty na metę te kary na jedno konto dyskonto przy Ministerstwie Sprawiedliwości i tego konta odbywa się redystrybucja tych pieniędzy na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i osób opuszczających zakłady karne i mających jakoś potrzeby stanięcia na nogi PN trafiają pieniądze do organizacji pozarządowych taki był mechanizm od początku istnienia takie było założenie, że organizacje pozarządowe mają aplikować o te środki w drodze konkursów na realizację różnych zadań na rzecz tych 2 grup osób głównie osób pokrzywdzonych przestępstwem mogą te pieniądze wykorzystywać jako zemsty sytuacja, która wydaje mi się też dla wszystkich słuchaczy skoczek jest prosta czytelna jasna ktoś popełnił przestępstwo i oto oprócz kary, którą musieliby ponieść on musi również zasilić finansowo te organizacje pozarządowe, które zajmuje się pomocą ofiarom tego typu przestępstwa jak pilot nie mówimy o sytuacji takiej, że ktoś otrzymuje karę taką jak w wyroku słyszymy często media podają, że ktoś 3 lata więzienia i oprócz tego musi zapłacić jeszcze koszt jakąś grzywnę to nie jest kara karę tylko to jest tak jak wspomożenie organizacji, która w nie trafi do tej bezpośredni osoby pokrzywdzonej przez tego bezpośrednio przestępca tak to nie jest ta to nie jest tak rzeczywiście łączy się trend tego, który płaci z tym, które korzysta z tego Gaju zadośćuczyni jako zadośćuczynienie bezpośrednio żonie są właśnie ten sprawca i tak ta ofiara, bo też pamiętajmy o tym, że istnieje w Polsce bardzo duża grupa osób pokrzywdzonych przestępstwem co, do których w państwo nie jest w stanie ustalić sprawcy tego przestępstwa bądź nie jest w stanie sprawcy tego przestępstwa ściągnąć takich pieniędzy, które mogłyby pójść na zadośćuczynienie tej osobie, czyli jest ofiara nie ma sprawcy w związku z tym nie ma też świadczenia no i wreszcie jest także Polski wymiar sprawiedliwości w niektórych sprawach działa dosyć 3 określone typy działań w dosyć długo GI w związku z tym te osoby, które są pokrzywdzone przestępstwem, zanim dostaną wyrok na mocy, którego mogą do ubezpieczyciela się zwrócić, a wypłacenia odszkodowania do tegoż sprawcy zwrócić się zadośćuczynienia czy też naprawienie szkody mijają lata, a tymczasem w tym czasie na życie płynie i n p. film, ponieważ moja organizacja, którą reprezentuje, czyli niebieska linia Instytutu psychologii zdrowia korzysta z tego funduszu od 20 08 roku w związku z tym przychodzą do nas osoby pokrzywdzone przestępstwem dysponujący bardzo wiele osób, które naprawdę, gdyby nie pomoc w ramach tego funduszu na nie byłyby w stanie doczekać do tego momentu, kiedy zapadnie prawomocny wyrok, bo n p. ktoś stracił zęby jak on ma pójść do pracy następnego dnia czy w ciągu następnych miesięcy i nie jest w stanie, bo nie ma pieniędzy tych bez tego samo w sobie wstawić, ale czasem też, że Narodowy Fundusz Zdrowia w wiadomo, kiedy nam takie świadczenie zrefunduje czy też był chłopak, który on był pobity na dużym koncercie policja nie była w stanie ustalić, kto go pobił, a on bardzo długo leżał w złym stanie taki śpiączki w czasie, której trzeba było rehabilitować Narodowy Fundusz Zdrowia, owszem, refunduje 2 zabiegi rehabilitacyjne w tygodniu podczas Killer chłopak wciągu 1 doby muszę mieć wiele godzin rehabilitacji, bo inaczej prawdopodobieństwo żal po wyjściu ze śpiączki stanie na nogi głową prostu bardzo niewiele ale kto wygląda z drugiej strony, bo to jest jednak także pewnie słuchają nas osoby, które myślą w zasadzie to ja i dzisiaj jest w takiej sytuacji, że powinienem powinnam zgłosić się tak po pieniądze z takiego funduszu CIC ma zrobić tego z taka osoba będzie najlepiej, żeby zajrzała na stronę pokrzywdzeni kropkę go w kropkę PL w UE, bo tam znajduje się aktualna lista organizacji prac na terenie całego Polski świadczą taką pomoc w ramach tegoż funduszu nóg można tam znaleźć albo adres w takiej tabeli GieKSa laski albo po prostu wchodzimy z taką mapę interaktywną dno trzeba szukać miejsca najbliższego sobie czy też najbardziej jak najlepiej skomunikowane go z nami do zwróci się do tego miejsca z prośbą o konsultację przede wszystkim Łotyszy te ośrodki muszą najpierw sprawdzić to samo rzeczywiście jest pokrzywdzona przestępstwem przy czym to też jest bardzo ważna informacja dla naszych słuchaczy do przestępstwa nie musi być przestępstwem zgłoszony to przestępstwo nie musi być przestępstwem poświadczonym przez sąd i innymi słowy w dół, ale ustawodawca pomyślał o tym, Polski, że należy spełniać tzw. standardem minimum pomocy osobom pokrzywdzonym, która wprowadziła Unia Europejska, która mówi tak trzeba pomagać osobie pokrzywdzonej od momentu, kiedy przestępstwo miało miejsce mało niezależnie od tego czy ona zgłosi to przestępstwo czy nie zgłosi tego przestępstwa z faktem jest, że potrzebuje waszego wsparcia co to znaczy to znaczy n p. osoby, które są pokrzywdzone przestępstwem przemocy w rodzinie bardzo długo się wahają czy one mają zgłosić ten fakt na policję czynie ciepło do prokuratury czy nie mogą przyjść uzyskać pomoc niezależnie od tego czy zgłoszą do przestępstwa wiele osób, które z pokrzywdzoną przestępstwem ze strony obcej osoby, a na te same wahania mówi tak no to się stało, ale jeśli to zgłoś się zacznie mścić to co będzie jeśli ta osoba nie zgłosi się do nas nie dostali wsparcia psychologicznego porad prawnych zostanie wsparta w takim rozumieniu zaś sytuacji, w której się znajduje, czyli co się wydarzy jak zgłosić i coś wydarzy jak nie zgłosi tego przestępstwa, bo ona ma oczywiście prawo w równie osi tego przestępstwa zgłaszać PiS także każdy z nas ma obowiązek zgłosić to my decydujemy czy chcemy ścigania sprawcy czynie czy chce odszkodowania czy chce zadośćuczynienia i często decyzja zależy także od tego w jakim stanie psychicznym jesteśmy wreszcie jesteśmy mocno przestraszeni mocno dramatyzować i to prawdopodobieństwo, że to zgłosimy i że to zgłoszenie będzie skuteczna jest bardzo niewielki jak wyglądowi, gdyż skorzy na mapę Polski to jest także po pewnym wtedy wszyscy most stereotyp w głowie, ale duże miasta i to są miejsca, gdzie jest dużo organizacji pozarządowych, które aplikują pewnie po pieniądze ze wspomnianego funduszu nie otrzymują i w dużych miastach pewnie dostęp do takiej organizacji z dużą a gdy się w mniejszych ośrodkach miejskich hormonalna produkcji tego nie mam po prostu tak z łożenie było takie od początku jej winno ono jest utrzymywane do dziś, że ten srodze tego konkursu dla organizacji pozarządowych w każdym województwie wyłaniana jest przynajmniej 1 organizacja pozarządowa, która na terenie danego województwa świadczy pomoc promowany są też takie organizacje, które mają sieć punktów pomocy, czyli mają swoją główną siedzibę n p . w Warszawie, ale w miastach mniejszych powiatowych na terenie województwa mają swoje też filie, w których taką pomoc świadczą w tym roku mamy taką sytuację, że organizacje, które będą świadczyły pomoc hasłem ponad 3 0, ale miejsc, w których ta pomoc będzie świadczona jest ponad 8 0, bo część organizacji prowadzi do punktu pomocy wielu lokalizacjach dla 8 1 Polska to nie jest wyższa łuba mamy wojewódzcy graczy z miast powiatowych mamy 3 7 5 80 co jest taka średnia liczba, ale no to już jednak jest i tak lepiej niż 1 6 miast wojewódzkich funkcjonuje z punktu widzenia takiej Malezji pozarządowych szczególnie jest niezbyt duży KRUS nie można się też jakoś promować musi mieć pieniądze na działalność stricte administracyjne musi ileś tam tych kosztów jest jak rozmową z Izby można i jeśli zgłosiła się do takiego konkursu to ona musi wykazać po prostu cała ta działalność kosztuje nas goszczą te pieniądze z funduszu będą umieszczone na działalność twórczą taktem jest taka część dotację jest bardzo ściśle określona procentowa może przekroczyć 15 % całego projektu w jest także wymagane pewien wkład własny, który w tym roku został określony na dosyć minimalną kwotę, czyli 1 %, ale jednak to także wymagano posiadania jakichś problemów jeśli się realizuje pomoc, która trafia do osób pokrzywdzonych, ale dosyć duże jest różnych form pomocy materialnej jeśli to jest także jak komuś się wypłacane świadczenie n p. płacę za bezpieczne miejsce schronienia czy płacą właśnie za jakiś świadczenia medyczne czy sprzęt rehabilitacyjny i to jest kwota kilkunastu tysięcy złotych co w skali roku robi z tego kilkadziesiąt tysięcy złotych bez iluś takich beneficjentów, którzy taką tako takie wsparcie otrzymują geja w tym wszystkim mam ten swój 1 tracą, więc ja też muszą gromadzić jakiś fundusz jako organizacja pozarządowa, żeby się w tym współ udzielić, a jak się widzi cały ten świat z bezpłatną pomocą prawną czy to jest także z niej wspomóc wspomniane organizacje pozarządowe musiały zmienić trochę swój profil działania skoro w ogóle nie zmienialiśmy swego profilu nie mogą być jak organizacja, która z 1 strony właśnie świadczy pomoc w ramach funduszu sprawiedliwości w 3 osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ale też obsługujemy 1 z punktów bezpłatnej pomocy prawnej ZUS w ANN prawnicy, którzy w naszej organizacji przyjmują przyjmują także zostać terenie Warszawy w 1 z ośrodków pomocy społecznej w jedno in Bill jest tak, że to są jednak inne osoby po pierwsze do bezpłatnej pomocy prawnej trafiają osoby, które ustawodawca bardzo jasno określił, czyli osoby młode osoby starsze, a w tym wieku pośrodku między młodością starością sąd go bardzo określone grupy, czyli głównie są to klienci ośrodków pomocy społecznej trzecia spełniać ten warunek żadnych bycie kobietą w ciążę wzór tych w trakcie tych grup jest tam niewiara w sensie ilościowym, a tymczasem on dodał, iż jest to była pomoc prawną co to znaczy była to sprawa znaczy jest tylko prawnik i jeśli potrzeba wsparcia psychologicznego bardzo często ludzie, którzy są mocno stroma frezowanie w ogóle nie są w stanie z prawnikiem rozmawiać o swojej historii, bo po prostu płaczą reagują emocjonalnie, zanim prawnik w ogóle zrozumieć na czym polega problem prawny to zły czas mijał na ogarnięcie się psychologiczne związku z tym bardzo wiele osób jest odsyłany do pomocy psychologicznej po coś, by przyszli do pomocy prawnej wtedy, kiedy rzeczywiście już można rozmawiać o problemie Ania emocjach, które towarzyszą temu problemowi najwyższy jest też cała grupa ludzi, którzy nie spełniają tego kryterium, które która, dzięki któremu mogą uzyskać bezpłatną pomoc prawną, bo ich dochody są wyższe, bo nie są w tych kategoriach wiekowych, które ustawodawca określił, więc nawet pomoc prawna jest korzystają no i wreszcie funduszu pomocy pokrzywdzonym jest także jest cały asortyment one kilkunastu form pomocy także materialnej poczynając od zakupu żywności czy też bonów żywnościowych, a kończąc właśnie na utrzymaniu lokalu, w którym ta osoba mieszka w oświadczeniach takich związanych z utrzymaniem no właśnie w elektryczność gaz i t d . więc to jest coś dla dzieci tam różne formy kształcenia są, bo pamiętajmy o tym, że bardzo często co warto spędzić ten fundusz trafia do osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich bliskich, czyli jeśli ten także mnie mama jest ofiarą przestępstwa, ale są dzieci w rodzinie albo z dniem tato n p . z łupków jest z ofiarą jakiegoś przestępstwa w rodzinie jest jeszcze jego żona i dzieci to jak najbardziej ona także mogą korzystać ze wszystkich form wsparcia poczynając od formy psychologicznej psychoterapeutycznej, jaka to za materialnych ruszy, kiedy patrzy na twoje doświadczenia z ostatnich 10 lat i pewnie być może ktoś w Polsce zrobił jakąś formę czy badania czy ankieta, ale jeśli patrzysz na nas na ostatnie 10 lat to można powiedzieć, że nikt tak, że dominują pewne, że dominują ofiary pewnego rodzaju przestępst w tak to było nawet wielkie zdziwienie ze strony organów kontroli, ponieważ w ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrole właśnie tego w jaki sposób ta w te pieniądze z funduszu o pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem są wykorzystywane w ich związku z tym, że kontrolerzy NIK -u przyszli do różnych podmiotów, które tą pomoc świadczą no no i po kilku miesiącach tej kontroli dostaliśmy wszyscy to w tych organizacjach takie pytanie jak to się stało, że 9 5 % osób, które korzystają z tej pomocy to są ofiary przemocy w rodzinie niezależnie od tego czy tę pomoc świadczy organizacja, która ma w nazwie Carrie teraz albo bezpieczny powiat czy też taka organizacja moja, bo ja mam takie też dosyć proste wytłumaczenie, że jeśli organizacja nosi nazwę ogólnopolskie pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem to jednak z powodu naszej nazwy będą do nas w większości trafiać osoby pokrzywdzone przestępstwem znęcania się w rodzinie tymczasem on do tych pozostałych organizacji także ta grupa trafiła w większość znakomitej większości not nasza prośba taka, że to jest grupa, którą państwo najmniej zaopiekował jest grupa, której najtrudniej jest uzyskać pomoc wsparcie w innych instytucjach Anny Jona po prostu najbardziej też potrzebuje tego, żeby ktoś po pierwsze, uwierzą, a po drugie, żeby też zrozumiał, że to rzeczywiście jest długi proces, lecz część osób, która korzysta z waszej pomocy korzystają inni nie przez miesiąc czy 2 są osoby, które korzystają latem, bo też sprawy, które nie są w toku trwają nad życiem założenie słuchawek, dlatego że w inny połączymy się za chwilę telefonicznie z Elżbietą wieś psycholożką, która pracuje w ośrodku w pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem stowarzyszenia nowy horyzont w Rzeszowie mam nadzieję, że się już słyszymy halo dobry wieczór dobry wieczór witamy na antenie nie przyznać, że u 300 pań i cały początek naszej rozmowy tak długiej rozmowie chcę przede wszystkim wobec pani perspektywy czy pani chciała coś budować jeszcze do tego obrazu działania organizacji pozarządowej, która czerpie środki funduszu sprawiedliwości Stani perspektywy w 2 myślę, że w ruinach był kompletnie przedstawiła go chwali ich funkcjonowania w ośrodku pomocy osobom pokrzywdzonego jak również te zmienią się z funduszu na przestrzeni parku, kiedy Majchrowski one były bardzo mocno drożały one wszelkie szczegóły gromadzone w Kownie i radiowych pojawiała w kilku chwilach mówi Bruno fachową rozchodziły się do kancelarii głównie kancelarie dysponowały tymi środkami i ich ramach organizowano pomoc w bardzo słabo, ale dla obywateli w, a przy okazji zapytam czy Stowarzyszenie nowe Horyzonty przeprasza za kolokwialnie sformowania specjalizuje się z jakimś rodzaju pomocy przy czym można czymś takim porodzie czy też ta funkcja zmiennego odpowiedzi na zapotrzebowanie, jakie akurat jest w danym rejonie w danym regionie jest tym istotniejsze od pory jako anarchia realizujemy różne badania natomiast jako ośrodek pomocy ośrodki pomocy u mamy obowiązek, a wg biegłych o partiach jednak wszystkie osoby pokrzywdzone w TVN nie ma żadnych skupiać się na pomaganiu nie była brana jest w ich kategorii osób spokrewnionych jak n p. w MKOl świadczyć pomoc dla kobiet albo n p. w 2 na małych dzieci Pawlak w ogóle dla dzieci ośrodek pomocy osobom pokrywane są techniki każda osoba, która doświadczyła wykład i pokrzywdzony albo takim karania sprawców powiedziała, że wpływ ma obiektywne oko lekarza, bo chętnych do ciała pokrzywdzenia może zgłosić do naszego ośrodka tam potwierdzi panie również to co Renata Durda powiedziała, że przy, uważając za, a ilość osób zgłaszających się na to są ofiary przemocy w rodzinie taty rocznie tak wygląda przychodzą zarówno osoby, ale rzeczywiście katechetka dominują w nich osoby doświadczają w Shandong w par jak rozumiem itp w przypadku, kiedy rozmawiamy o tym, to akurat o tym, konkretnie o problemie to skoro mamy teraz dziś około 2 2 lutego w dzień ofiar przestępstwa meczem mamy tydzień pomocy osobom ofiarom po i osobom pokrzywdzonym czy też wpływa na liczbę zgłoszeń czy to jest także w tym co jest w tydzień temu dzień to jest coś coś co ludzie w Polsce w ogóle słyszeli coś takiego jest pan pani wrażenie, że więcej osób w tym tygodniu się zgłosiło Bełchatów informacje, które posiadam UE takie komunikaty o obchodach i barach podaje harmonijny ruch na odchody Lwów, ale właśnie albumu efekt WOW zostały wysłane do różnych umów ugód i został wezwany do prokuratur do wolnych miejsc domowników chwycili panią Zofię również otrzymują takie hobby, ale bardzo ważną rolę kału właśnie, żeby ta informacja o kontynuowaniu świadczenia pomocy dla osób pokrzywdzonych, ale ona była kontynuowana, żeby ona była udostępniana tabor, by odpowiadało Banach w święto powiatu grajewskiego hobby, które rzadko zgłaszają się do innych placówek w innych mógłby być również o małej infrastruktury, że po zakończeniu tygodnia nie będą mogły pójść do organizacji pozarządowych, które właśnie takich jak media jak Tektura prowadziło nie będą mogły ubiegać się właśnie o taką pomoc, jakiej w elektrowniach rośnie mówiła Terenia był dach obiektu, ale w dopalaczach powiat w jaki sposób chcesz do sformułowania leki marketing wyglądać promocja państwa działalności, gdy poza takim tygodniem, kiedy my mówią o tym w mediach tak teraz mówimy o tym na cały kraj, ale tak poza tym jak państwo mówią gdzie, gdzie i jak się zgłaszać i jak bardzo ubolewam nad tym Jarre, a ich właśnie jest po takich moralnie złych informacji i ona przypadała właśnie okres tygodnia natomiast w Yale i ja odczuwam pewien niedostatek wytrwały w zakończeniu od tego czasu w innych okręgach poparcie w UE, ale musimy się skupiać na alkohol w kampanii marketingowej na kampanii informacyjnej Muchy, ale analizować osobno docierania do klientów, bo przecież oto jesteśmy, ale nie jest tak jakby ich również High Definition u nich powinniśmy mu milczeć na instytucje, do których nie jako pierwszych trafiają osoby pokrzywdzone w dolnych Agata niż wyraz o tym, mówią to znaczy, że w Libanie jest rozczarowany postawą niektórych instytucji jeśli chodzi o reklamowanie tego w Tatrach czy w ogóle nie ma zachęt w tych instytucjach do tego, żeby przekazywać informacje do beneficjentów może powiedzieć lat w Andrychowie stowarzyszeniu i ogromnie wiele wysiłku wkładamy właśnie dotarcie do beneficjentów, ale tak jak mówię w instytucjach brakuje zachęt do tego, żeby przekazywać informacje o funkcjonujących na arenie w ośrodkach pomocy osobom pokrzywdzonym, dlatego że nie odzwierciedla szefowi radnych, aby w Rykach zielonych oraz o zdarzeniach w Elblągu ratownik to nie wahali Mie informował łup nierówno oznaczenie, które wiedzą ani w jego myśmy podjęli taką inicjatywę swojego czasu, żeby n p . do formularza niebieskiej karty w Rzeszowie zdołał ukryć ulotkę właśnie jako stały element mojej rubryki HR w jakiej znajduje się w nim pełna informacje, o ile w podmiotach instytucjach lokalnych, które świadczą pomoc na rzecz pokrzywdzonych, ale nie chcę kuleje, a fakt bardzo długich sformalizowana kielicha do nich uzgadniania takich małp można było wypowiedzieć po ich konta i żal batalia o to, że jest bardzo niechętna białe i jest w takiej gminie brakuje właśnie takiego Opera i brakuje w nich półprawd brakuje głównie mikro i filmu po studiach o to, żeby tego klienta i opory, by zatroszczyć się od niego, żeby pomyśleć o nim kompleksowo rzek, żeby chcieli potraktować go, że przyszedł tylko na wkład do prokuratury i w ramach tego dyżuru udzielić mu Calgary w podstawowej informacji ale, żeby po homilii o tym, właśnie bar Wach uniknie długofalowo i niech no i taką interdyscyplinarną Renata Durda to nerwy, korzystając teraz z tego, że radio TOK FM nas zaprosiła do swojego programu to czy mogłabyś powiedzieć, gdzie pożar poza Rzeszowem świadczyć pomoc ja wiem, że wasza organizacja działa nie tylko na terenie Rzeszowa, ale też jeszcze w innych miastach Podkarpacia to prawda jesteśmy w Krośnie niechcianych tu w Krośnie było znajdujemy się u nich Czajkowskiego 17, a rannych lub odnajdujemy hieroglify i Piotra skargi 1 przed 1 to ważne, żeby coś właśnie mówi o tym, że nie nie tylko Rzeszów AB są jeszcze inne miejsca które, które obsługuje 3 jedno i też przerobiłem warto też podkreślać, że nas stronie pokrzywdzeni gov PL są te informacje godzinowe też i to mechaniczne czy są numery telefonów do nas są informacje, jakie dni, w jakich godzinach ma środki są czyny bojowe żołnierze nic nie zadziałał w pewien dobry mechanizm może trochę byliśmy na niego na początku oburzeni, ale jednak większość ośrodków działa w długiej perspektywie czasowej, czyli 1 0 godzin dziennie działamy także w soboty co ma znaczenie dla osób, które n p. pracują i dla nich jedno 4 godziny, kiedy n p. ośrodek pomocy społecznej działa w sumie do przyjęcia zwani też pracują w tym samym czasie nie wiemy, jaki jest twoje doświadczenie z betonu jest takie tutaj z Warszawy też, że dużo osób woli godziny wieczorne albo w sobotę wtedy, kiedy po prostu nie pracuje pan właśnie wtedy możemy z nimi ich przyjąć w górach miastach tak i to nie jest chory, ale kre w www WUP w miastach powiatowych umorzeń w latach jednak aktywność IWA Lu, a kościół w Hawanie, gdy mam takie pytanie czy to jest tak, bo od 1 i spokoju Danny to historia o dostępności do najprostszych informacji, gdzie i w jaki sposób mogę się zgłosić, żeby skorzystać z SP o mocy w ośrodku pomocy sam pokrzywdzony przestępstwem czy to jest także grunt teraz odpukać wylądował nie w Krośnie na posterunku policji tak długi i uświadomią sobie, że jestem właśnie ofiarą czy to jest tak jakbym dostał od policjanta taką informację zobaczyłby na takim posterunku plakat z numerem telefonu albo adresem w el KO wie pan tego panu gwarantować całą pewnością nie po Aldona będę dochodził świat idealny tania uważa, że powinno być także klienci nadal w taki tytuł powalczy tak jak powiedziałam innych też próbowali ich cel w oczy był Michnik Paweł weź pomysłu, ale kompletnie inna mówiła pani o odrzuceniu ulotki tak Doda do opracowanego w swoich ulotkach i Alena przykład w każdym z nich jest w innych znajduje się ośrodek n p. chcielibyśmy hera jakiś czas odczekać zespołem interdyscyplinarnym lub ich właśnie z zespołem interdyscyplinarnym i przekazywać informacje do grup roboczych dodatkową, żeby tam po co nie dochodziły do nas osoby z Arką Rumia pomysły na to, żeby właśnie usprawnić dokonywanie tej informacji, dlatego że właśnie w takich okresach długów powalczy o Grekach ona właśnie tygodniu ta informacja jest naprawdę trudno dostępna w pola znajduje się w niektórych miejscach, ale od ich o Janukowycza brakuje chętnych było trochę takiego systemowego podejścia i takiego regularnego otwarcie informowania ich ani pół Warszawy to pomogło, a pewnie domyślacie, że tutaj dysponent funduszu, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości mogłoby zadbać o to, aby informacja była dostępna chociażby w jednostkach podległych ministrowi sprawiedliwości, czyli w sądach prokuraturach oto jest także organizacja pozarządowa każda może sobie pójść do każdego prezesa sądu powiedzieć panie prezesie niech one dotarła wieść nasza Łódź nasze ulotki czy plakaty taki plakat z pobytu sił w tej samej formie, który wisiał w każdym sądzie w każdej prokuraturze tylko tam są dziś opisujemy to on najbliższe lokalne miejsce pomocy czy też podajemy jakiś numer telefonu, pod którym można zadzwonić sprawdzić, gdzie najbliżej i gdzie najszybciej, więc sygnał netu myślę, że w ich współpraca między tymi, którzy zarabiają tam w terenie ten błąd to ciężką pracę i realizując zadania tymi, którzy nas mają w gestii ten cały fundusz była wskazana jeszcze chciałem ich import z Elżbietą już od tych gier z ogniem w nowych płytach takich onych porządek wykorzystać tablicę multimedialną MPK autobusach MPK o takich tabliczek, które właśnie należą do prezydenta miasta i dawno to przecież można byłoby takich plakatów informacyjnych banku wielkie, żeby ludzie mogliby www korzystają ze środków również w uniformach ubytki wapnia i innych dalej przekazywać ją, bo znajomy, który do członków rodziny tych u nich umowa o reali do hali, bo chłopaki z ofertą pomysły, a tylko Łukasz g nie o mało zrozumiały, dlatego że są nasze społecznego hobby, ale tanio, ale tak jest pomocne w jakiej jaki jest jakaś historia tego pomysłu z wyświetlaniem przed złym zgłosił się państwo do Bordeaux do po na prezydenta, a i co to działa on dotarliśmy do ligi bałaganu odpowiedź, a nie działa Paweł Huelle odmówiły umieszczenia tej informacji i Pawlak forsuje taki z 1 strony przekaże oka mówili o wynik jak zaniedbywane są osoby pokrzywdzonej ofiary przemocy domowej przez państwo proponują wykonujemy to chyba wykład o figurach poziomie samorządu spotykamy się brakiem zainteresowania, bo takie marki, a do tego wychowują niechęć rządu to dobrze panie Baniak Agata odpowiedź była taka, że nie był nietrzeźwy w taką oddano Heya nawet wymogu nie chciałabym używać ich do PLH, dlatego że aby można było powiedzieć, ale lepiej właśnie kogo chciałabym opowiedzieć historię innych par 1, ale ta niezbyt dobrze panie o tym, mówić dlatego rynek Grześ akurat ma taką taki wizerunek miasta, które stawia na nowoczesność nowe technologie to pamiętam w jakiś czas temu nawet na zdrady opowiada Budny prezydent jak udało się właśnie te, w których Brecht pisarz tak, ale Pierre, który na wielu osobach robi wrażenie, że liczba wyświetlaczy ciekłokrystalicznych na ulicach nie wiem Atu okazuje się bardzo prosta rzecz z wykorzystaniem tego co moralnym i na ich podstawie powiedziałbym, że demokracja to daje to słabo to bardzo smutne rzeczy, bo pan mówi pani Elżbieta Czyż, ale i w ale tu z kolei Renata dopowiedział ciekawą dobrze też za zapewnią Koordynacyjną rolę albo taką taką wymianę informacji też powinno odpowiadać tylko ministerstwo dotuje budynek rozbierać wszystkie pieniądze takie miejsce w UE i później to de facto jest także przez organizacje pozarządowe startują w konkursach i dostają od ministerstwa to szansa, że te pieniądze tak na tę część też w funduszu na procentowa jest przeznaczona na obsługę tego funduszu, która trafia właśnie da kasy Ministerstwa Sprawiedliwości, więc tam osoby, które w tym Funduszem zajmują są wynagradzane z funduszu jak i elity, ale tak jak inne trafnie zwróciłam uwagę Jacek brakuje w tych instytucjach zachęty do tego, żeby w tym instytucjom ochrony to fikcja autorowi, gdyż nie ma takiej polityki rozwoju n p. wykazywać kraje jakaś współpraca z organizacjami pożytku po narządach wynika, że jest jakiś wynik tej współpracy, że jest grupa osób, która skorzystała dzięki temu właśnie, że nie jest taka kooperacja 2 podmiotami, które właśnie sposób komplementarnej interdyscyplinarny na zasadzie uzupełniania materiału i pomagają w tym osobom pokrzywdzonym, a Rosją po użyciu temat i to pytanie do pani Elżbieta, ale później dotarła do dalszych startów, żeby ta wieś w to jest temat, który chciał jakoś zadbać o indeks w najbardziej poprawne politycznie sposób to pytania mianowicie jak to jest w przypadku ofiara przemocy domowej to wydawać, by się mogło, że informacja o tym, działania mogą one mogą otrzymać pomoc jak pod pomoc się zgłaszać do kogo on, że wydaje się, że w wielu miejscach w Polsce tym najlepszym kanałem komunikacyjnym jest kościół i pytanie czy tu pani Elżbieta Wisz najpierw proszą o odpowiedź czy pani w tym kierunku myślała o 3 czy państwo zastanawiali nad tym, żeby na poruszyć coś takiego jak parafia jako miejsce, gdzie informacja mogła być podana, a może co się dzieje tłumaczy Chańko jest całkiem racjonalnych takiego punktu widzenia, że szczególnie tych małych miejscowościach nad Rooneyem ich rzeczywiście pożyczek i społecznych kupionej w mroku kościoła i IBF i detali ogłoszeń kościelne one być rzeczywiście Lwów i odpra w dały się w Chełmie w przypadku poinformowania ich tak robić, gdy chodzi o winie zastanawianie się bo, choć projekt naszą stałą rzeczą UPA i w zakresie informowania społeczeństwa innych oczywiście analizujemy to należność od niej Real, który nie pech medycznie Chmiel w miastach idziemy do instytucji do niej użyteczności publicznej i tam zostawiamy informacje natomiast w Chełmnie wykluczone, że korzystaliśmy również z tego, że w innych parach wystawialiśmy takie, a gdzieś wyżej strukturze, że tak wyrażę tylko w parafii, a rok nie mamy aż takich zasobów kadrowych żaby nie angażować ludzi do chodzenia właśnie założenia starań o handel to nie jest, a może to jest także, że pan prezydent Rzeszowa Ferenc słucham teraz nadszedł już zrealizować to dochód biskupa w 0 zatrzyma pani telefon rynek się uda n p. z tym nie mogą one nie wiadomo jak powiemy że, gdyby pan Ferenc dostał od biskupa taką instrukcję, żeby to dla nas zrobił to na pewno by wykonał myślę, że kościoła i kontach w hotelu dla pana franka szczególnie w okresie kampanii wyborczej będą miały bardzo istotne znaczenie chmur karabinek karabin Sylwii, na których właśnie fotografuje się pan parę w Korczowej na, a skoro pani o tym, mówić to czy to jest także w taki okres właśnie kampania wyborcza, kiedy politykom samorządom zależy to bywa także oni wyciągają rękę pomocną dłoń odtrąca ją także takiej ręki wyciągniętej czy czytanie ma znaczenia w przypadku Rzeszowa pani widzi, żeby władza samorządowa rzeczywiście uważa też ważny problem społeczny, który państwo rozwiązują trzeba razem coś wspólnie robić takie ubolewam nad tym, że ta polityka rolna o PDOF tak bardzo skonfliktowana, że wykorzystujemy właśnie ten konflikt idziemy do tych, którzy w Żych linie mają środki mają dostęp do odbioru środków mają dostęp do oba w na ogół im mogą nam leży w planach, by zrobić, ale na złość tej drugiej stronie to jest bardzo fajna sprawa jednak w dobrej społeczeństwo obywatelskie to powinno być zupełnie coś innego o niej polityka na Barbarkę pokoje, a także uznajemy jednak zakładnikami polityków naprawdę bardzo często stajemy się zakładnikami wadliwego w bardzo dziękuję pani za rozmowę pani Elżbieta Wisz psycholog z ośrodka pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem Stowarzyszenie nowy horyzont w Rzeszowie była z nami łączyliśmy się telefonicznie dziękuję panie bardzo do usłyszenia również dziękuję panu wraz ze studiów nadal Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia ja pytałem o ten kontakt na poziomie parafii czy ich wielkością, dlatego że ktoś teraz słucha może pomyśleć w ten sposób mówimy na dobrą sprawę zaczęliśmy rozmowy o oczyszczono bardzo łatwo czy to w ogóle podpada pod kategorie dobra wspólnego to zaciek obrażane są odmówić prawa na początku w sytuacji, kiedy ktoś popełnia przestępstwo jest ofiara tego przestępstwa i pojawia się państwo, które mówi z różnych względów innych cel pieniądze, które od osób popełniających przestępstwa przeznaczyć na pomoc tym, którzy są ofiarami to, iż cała reszta otrzyma normalne rozwinięte w miarę zamożnym kraju w tych kwestiach technologii czysto logistyki tak to niema miejsca właśnie na rzeczy, o których przed chwilą słyszeliśmy od pani Elżbiety czy spory polityczne, a może prezydent jest takie może walki, a może się dogadujemy się nie dogaduje, a może sytuacja w dni przedwyborami trochę inaczej będzie również po wyborach tu nie powinno być w ogóle rozmowy o tym, tylko powinien być mechanizm tak, ale jak rozumiem z początku naszej rozmowy wynika, że trener Lecha niż jest jak na razie po po nowelizacji ustawy najlepszy z możliwych tak trudno do nich nie da się inaczej co wymyślać takiego systemu start-stop są konkursy są organizacje pozarządowe widziałam tak mechanizm jest dobry realizm tych działań to w jaki sposób też not ta wielka siła komunikacyjną, jaką jest kościół katolicki w Polsce wspomaga ten fundusz tempem w tym roku wśród organizacji, które będą realizować zadania były z cegły z tych pieniędzy z tych środków tych 3 0 kilku ścieżek spora część pewnie połowa Jeślinie więcej to są inne organizacje wyznaniowe to znaczna jest Caritas jest też kościół ewangelicko-augsburski są organizacje, które reprezentują takie wspólnoty wyznaniowe rozumiem, że poprzez swoją działalność także na trawiastym informacjami do tych wspólnot myślę, że kościół katolicki ma jak najbardziej interes w tym, żeby wspierać działalność Caritasu akapicie w związku z tym ma łatwy dostęp do tego, żeby w parafiach czy w miejscach, których ludzie przychodzą wyznawać wiarę można było się dowiedzieć na czegoś na temat tych działań, więc na tułów w tym tak to prawda dno być może na poziomie wyższym niż jakieś uzgodnienia były o do potrzeb ne, ale też myślę, że to organizacje o to zadbają o VAT od żeglował na to środki, żeby te środki jakoś się właśnie tymi kanałami swoimi realnych docierały do 2 do beneficjentów medal Libeskinda, kiedy świadczenia, że bardzo dobrze robi tutaj współpraca z policją bardzo często jest także po rozmowie z policjantem godzi się nie decydują o złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa Kopacz mówi dobrze czy było to totalitarny to czy ma pan dowody NATO i Dantona się nic no ta sprawa to jest taka, że wie pani będzie słowo przeciwko słowo not nie wiadomo sprawca się nie znajdzie to po co to wszystko w rozmiarze policjanci inny są rozliczani ze statystyki nie są zainteresowani tym, żeby przyjmować do biegu sprawy, które sprawdzą dużym prawdopodobieństwem nie skończą się sukcesem, czyli wskazaniem sprawcy oraz wskazaniem do prawomocnym wyrokiem na islam jest m. in. przesiewania tych spraw od początku, czyli zniechęcania tych, którzy będą składać takie sprawy, której tak nie dadzą mu tych dobrych wyników, ale wtedy MF policjant ma interes, żeby dzieci i tańca ja od pani tej sprawie nieprzyjemne jak pani tutaj niewiele pomaga, bo rzeczywiście pan liczy pan, bo rzeczywiście ta sprawa tam pewnie nie znajdzie swego szczęśliwego finału w sądzie, ale nie jest takie miejsce, które pani pomoże niezależnie od tego czy państwo sprawę czy zgłosi czynie wystarczy, że pan ją uprawdopodobni co to znaczy trzeźwa osoba przychodzi do nas to my pytamy o to kto to jest kontekst cieszyć się ta sprawa my też słyszymy człek opowiada o tym w sposób konkretny czyn waszym tancerz wymyśla co te być może teraz wyjaśnia policja ma interes, żeby odesłać do was na wodach nawet wręczyć ulotkę taki, że przez takiego ten człowiek tam molestować tym, żeby go jednak złożyć przyjąć, że jednak lektury wychodzi Zniczem będzie niezadowolony człek, który wychodzi z czymś czy chociażby zakochał się kierowaniem do konkretnego miejsca zawsze będzie nadzieja umiera często policjant w i tak zareaguje mąż się wydaje, że tam, gdzie jest przeszkolony, ale ma pod ręką właśnie ulotkę, którą może wręczyć osobie poszkodowanej w tym tak, ale nigdy tego nie robił to nie zrobi nagły i też na to jak coś się diagnozą jak się dzieje w czasie powinna działać innym mieście powinno dziać tak moim zdaniem do ZUS to jest pytanie nawet nie tyle co mu się opłaca się opłaca tylko to jest pytanie o to jak sobie wyobrażamy dobrze funkcjonującą policja wzywa obrażany właśnie w ten sposób, że testu, który w jakiś jakiejś formie, ale jednak nam pomoże albo powie, gdzie znajdziemy pomoc tak to służy, a nie wychodzimy ze spotkania z policjantami czujemy, że nic się nie zadziałało także mogliśmy równie dobrze moglibyśmy tam nie pójść teksty to woda zaświeci dane tylko pytanie, jakie są fakty są liczby w Polsce statystycznie policjant o skieruje mnie w cieniu GM Mońki bierze takie miejsca pomocy istnieją na tym polega cały problem czy jeśli realizator tego zadania czy organizacja pozarządowa taka jak moja pani Elżbiety czy inne w Polsce z tych pieniędzy z funduszu zamiast je przeznaczyć na utrzymanie lokalu te, które musi to zadanie realizować ma przeznaczenie na zrobienie ulotek i z tymi ulotkami obejść różne komisariat i jeszcze się mówi z komendantem nieco się zostawił latki co robić z Sunderlandem obcasy w koszu życia zakończą ja muszę wejść na spotkanie, które na odprawę, którą komendant robi ze swoim policjantami mieć 1 0 minut w czasie, których wszyscy usłyszą ceną do powiedzenia to jest szansa, że zapamiętają go jednak coś słyszał co się tam leżą ulotki na co chory policjant który, choć na komisariat w ogóle zainteresuje się tym co tam jest ciałem w ulotce, skąd on będzie tam czekał dowiadywał się czegoś przekazywał dalej nie on się czegoś ode mnie dowiedział żywego człowieka Tuska jednogłośnie coś musiało to powiedzieć ich o to by komendant jeśli sam usłyszał do nas swoje odprawie innym Wisła, a policja cudownym co wolno instytucjom tam jest jak odprawa jest z komendantem głównym wszystkich komendantów wojewódzkich wszyscy komendanci wojewódzcy robią odprawę ze wszystkimi komendantami powiatowymi wszyscy powiatowi ramię ze swoimi na skutek przer w przebieg komunikatu jest błyskawiczne no tyle tylko, że to, żeby komendant główny wykonał taką pracę jest po stronie ministra sprawiedliwości nie po stronie organizacji pozarządowej, która jednak takie znowu idzie do komendanta głównego po panie komendancie niech pan w swoim łodzian panuje cisza pani Maria ja myślę, że ta dzisiejsza rozmowa to mimo wszystko dostarcza witamin osobom, które tym się zajmują albo tym interesu rynek, ale dobrych praktyk na pomysł z wyświetlaniem w komunikacji miejskiej tak tam, gdzie to jest możliwe informacje NT temat pomysł, żeby ulotkę dorzucić do niebieskiej karty to to są wszystko rzeczy i pewnie jakiś rodzaj nowotworu czy Tyktor, który można próbować próbować próbować zrobić tak wydają się żaden z sytuacją bez oba w myśleć na takiej zasadzie, że prawdą, ale też myślę, że to 1 rzecz to jest jak docierać do ludzi, by trochę to taka gwarancja, że docierania do ludzi, którzy się dowiedzą o tym jak mam takie doświadczenie, że on każda audycja każdy cenny tydzień pomocy ofiarom przestępst w każde wystąpienie w w jakiś w mediach lokalnych czy też ogólnopolski daje wyraźny wzrost liczby osób, które zgłaszają się do miejsc pomocy wyraźne dla nas w Warszawie w ośrodku pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem tydzień pomocy dla ofiar przestępst w jest tygodniem no po prostu dwudziesto czterogodzinnym pracy oczywiście nie zamykają jest pełno ludzi, którzy są też odsyłani przez inne instytucje bali się w tym czasie pan zgłaszają dziś taki sam Duda Rzecznika Praw Obywatelskich czy go jakiś innych instytucji i tam słyszało Łomacz 1 w Warszawie ośrodek zgłaszać się do środka mamy bardzo dużo zgłoszeń odzywają się też osoby i to jest nim widziałbym strasznie obiecująco odzywają się osoby, które mówią o przestępstwa, które były kiedyś popełniane i które nigdy nie zostały ukarane zgłasza takie przestępstwa o charakterze seksualnym dzwonią przychodzą też kobiety, które mówią o tym, że majątek doświadczenia, że właściwie nawet już chyba nie chcą tego, że to co zgłaszać, bo to się minęły lata, ale chciałbym dostać jakieś wsparcie psychologiczne, a pan dla siebie dla swoich bliskich, bo jest dla nich bardzo trudne, a też pomoc psychologiczna w Polsce jest dostępna za darmo dla wszystkich i taka możliwość otrzymania pomocy psychologicznej w też w dłuższej perspektywie, jeżeli to jest 1 godzina, za którą do zapłacenia 100 zł na to nie stać tylko, że to będzie cykl spotkań, że to też może być psychoterapia w dłuższym procesie, którą dostaje za darmo, bo jest opłacana właśnie z funduszu sprawiedliwości jest niesamowicie ciekawą ofertą ruszymy też wiedzieć, że od tego roku to bardzo ważne fundusz został wzbogacony o taką kategorię osób, które mogą z niego korzystać, które noszą nazwę świadek przestępstwa, czyli cicha osoba, która sama nie doświadczyła skutków przestępstwa albo tego świadkiem wyobraź sobie, że nie idę ulicą widzę, że nagle ktoś kogoś zabija czy jest jakiś napad jakiś rachunek coś co rzeczywiście powoduje, że ja czuję, że moje życie też może być zagrożona jest rodzaj traumy, którą doświadczony dzieją się rzeczy straszne, na które patrzy na jej jestem z wtórnie też w sprywatyzowanych na tym takie osoby też mogą korzystać z tego funduszu nie mogą dostać pomocy prawnej na oba wymienione będą decydować o prowadzeniu procedur w różnych, ale mogą dostać wsparcie psychologiczne mogą także korzystać z różnego rodzaju wsparcia, który fundusz jest zagwarantowane osobom pokrzywdzonym, więc ten katalog został poszerzony o policji tak dosyć duże zwykle sąd mówi tak my jest osoba pokrzywdzona, czyli ta ofiara tego wypadku, ale już osoby, która są z rodziną babcia moja mama tak, bo uczestniczyła w jakimś strasznym wypadku teraz leczy skutki tego wypadku jestem dzieckiem ja przecież też jestem ostatnią, która przeżywa tę historię, a my w życiu też są straty jeśli się opiekować mamą, o czym się zająć młodszym rodzeństwem, bo mama jest w szpitalu i t d. więc te osoby tutaj też są objęte pomocą co dla mnie jest 1 z niewielu form pomagania w tak szerokim rozumieniu na koniec proszę przypomni jak gdzie powinny osoby, które chciałoby się zgłosić po pomostu, gdzie mogłyby szukać tej pomocy strona, a pokrzywdzeni gov PL bądź fundusz sprawiedliwości gov PL, ale pewnie lepiej zapamiętać krótszą nazwę pokrzywdzeni gov PL tam jest taka zakładka sieci pomocy jak AXA życie państwo w tej zakładki sieci pomocy to wyświetla się adresy telefony różnych miejsc pomocowych w różnych miejscowościach jest ich ponad 80 warto sprawdzić, gdzie najbliższa naszego miejsca zamieszkania zawsze też informacja oczywiście te szczegółowe na temat form pomocy są także dostępna na tej stronie funduszowej co roku ten Katyń katalog tego co może być świadczone jako pomoc my jest coraz większe zachęca też osoby, które przebywają w Polsce mają problemy z językiem, bo tu jest możliwość opłacenia tłumaczy, więc wszyscy, którzy nie uczestniczą w różnych procedurach, bo mówią ja tego nie rozumiem to jak czy jak najbardziej mamy możliwość zapłacenia za tłumacza Iza za zaoferowanie tego także osoby z niepełnosprawnościami potrzebujące n p. tłumacza języka migowego jak najbardziej tak, że ta pomoc jest możliwe Renata Durda kierowniczka ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie niebieska linia bardzo dziękuję i tynk, a łączyć się również telefonicznie przypomnę zaś to dziś psycholożką pracującą w ośrodku pomocy Sąd Okręgowy przestępstwo Stowarzyszenie nowy horyzont w Rzeszowie za 4 minuty godzina dwudziesta trzecia za 4 minuty informacji Radia TOK FM Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 20% rabatu, wybierz pakiet i słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA