REKLAMA

RP i Watykan są niezależne i autonomiczne? Konkordat był potrzebny?

Analizy
Data emisji:
2018-02-23 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
28:50 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analiza Agata Kowalska przy mikrofonie dobry wieczór państwu dzisiaj pierwszą część analiz poświęcimy rocznice w właśnie dzisiaj upływa 2 0 lat od czasu obowiązywania w Polsce konkordatu, czyli umowy Rzeczypospolitej polskiej ze stolicą Apostolską 2 0 lat, bo 2 3 lutego prezydent polskiej ratyfikował na tę umowę i ona ratyfikowana ją również głowa Watykanu, czyli wówczas papież Jan Paweł II w co przez 2 0 lat z tą umową siedziało w jaki sposób była Rozwiń » wykorzystywana a w jaki sposób była w i ignorowana, bo wydaje mi się, że możemy poszukać takich elementów tej długiej już historii stosunków z UE państwo kościół w od 19 9 8 roku w o tym wszystkim będę rozmawiał z naszym gościem dr Sebastian Duda filozof teolog i redaktor miesięcznika więź w studiu dobry wieczór wybiegł to może zaś nie ma z tego czy rzeczywiście sam konkordat to jest dokument, któremu po tych 2 0 latach powinniśmy się przyglądać czy też raczej jest to pewien w epizod pewna pewien element Unii polityki dyplomatycznej, który traktujemy jako stałą, a stosunki państwo-kościół kształtują się w oparciu o zupełnie inna realnym inne normy i tych troszeczkę może nawet pozaprawne czy pana, dlaczego zdaniem ten to umowa jest ważna ważna rzecz, której o, których warto rozmawiać o istnieniu spółki wątku polskim prawem, więc w tym sensie jest ważna, dlatego że to pierwsza wypadałoby się do nich stosować mówi o 2 tutaj podmiotach po drugie, jeżeli nawet z c jak tutaj już zostało zasugerowane pewne rzeczy się odbywają implicite, jakby nie, jakby w ustalenia, które bezpośrednio się nie odnoszą do tego dokumentu w NATO nie jest jednak stan normalny i ta jest także wtedy punkt odniesienia konkordat jest punktem odniesienia żeby, żeby badać skoro jesteśmy ciągle demolka w demokratycznym państwem prawnym Concorde takie jak konkordat z kościołem katolickim kościołem rzymskokatolickim jest stolicą Apostolską jest i jest darem jest elementem tego porządku w la to w ogóle nie jest długi dokument bardzo wielu z nas pewnie się wydaje, że to musi być wielostronicowe umowa na inne rozpatrująca szereg drobnych kwestii ona jest szczegółowo znaczy, że dotyczy drobnych kwestii, ale wbre w pozorom nie jest jakiż to bardzo obfity w obfite umniejsza sążniste Tomicka to prawda, ale w tym sensie dał zgodnie z tradycją kościoła tak te dokumenty przygotowywane i dawniej ta o te akurat dobrze pewnie w toyocie ściema między wierszami sugeruje, że bardzo wiele rzeczy jest regulowanych po prostu poza prawnie ze względu na tradycję i na siłę swych struktur kościelnych instytucji kościelnych w gminie w danym państwie takie akurat w tym przypadku w Polsce i bardzo ciekawą rzecz znalazłam przygotować do rozmowy pierwotne brzmienie art. 1, bo art. 1 stanowi obecnie i od 2 0 lat stanowi, że Rzeczpospolita Polska i stolica Apostolska są każdy w swojej dziedzinie niezależne autonomiczne w, a pierwotna wersja w mówiła, że Rzeczpospolita Polska biorąc pod uwagę, że religia CAL rosyjska jest, iż wyznawana przez większą część społeczeństwa polskiego, że kościół katolicki wnosi niezastąpiony wkład w tworzenie warunków dla rozwoju UE osoby ludzkiej wspólnoty narodowej uwzględnia to w swoim ustawodawstwie wycofano się z tego ze znaną na stanowisko w naszych naszych wnętrz przedstawicieli innych, dyskutując z Watykanem, ale to moim zdaniem jest dosyć symboliczna znaczy pokazuje, że konkordat wbrew pierwotnym przynajmniej w wersji nie miała wcale być kolejną podwaliną pod niezależność osobność tych 2 podmiotów, czyli Rzeczpospolitej i kościoła tak to było też niezamierzone i pewnie tego dotyczyły spory, które wybuchły w latach dziewięćdziesiątych wokół konkordat po pierwsze, że spory dotyczyły tego czy w ogóle taka umowa jak konkordat w takiej formie, która jest formą dziewiętnastowieczną Opowiedz nam jeśli chodzi o stosunki kościelne takim nowym nowoczesnym wydaniu tak to ona w taki smaczek ta umowa w takiej formie powinna być zawarta czy należało zawrzeć ją w inny sposób konkordat jednak w konkordacie ten element podkreślenia wagi religię w jest czymś istotnym tak czy owak, więc dało to możliwość do formułowania tego typu artykułów, która mu w tego typu sformułowań, które są problematyczne i teraz po 20 latach pewnie widzielibyśmy jeszcze bardziej problematyczna z tego tegoż artykułu jest na czerwono i wezwała religii i to nawet nasza konstytucja podkreśla to też podkreśla ustawa z uwagą coś więcej no właśnie pani przytoczyła to chodziło o to, że wielki wkład kościoła także o jego siła, a tam jeśli konkordat jak miałby obowiązywać dłużej bez nowelizacji podstawowych właśnie dotyczące n p . takiego wstępnego artykułu nigdy nie wiemy czy katolicy będą większością w tym społeczeństwie za dekadę 2 ma zdalne i co wtedy robić czymś takim prawda tylko uwzględniać zakres dziedzictwo historyczne dziedzictwo historyczne się zajmują historycy prawda porządek prawny jest czymś innym choćby ta jest umowa z umowy można zmieniać umowy można rozwiązywać, ale wtedy to nie jest to jak zmniejszać to zawsze budziła, by w pewne kłopoty powiedzmy jasno to jest właśnie bardzo ciekawa kwestia, która mnie zastanawia po co jest ten konkordat i 3 rzeczywiście on jest jakość niezbędny chciałam się w odnieść do tego co powiedział naszej antenie dzisiaj w związku z tą rocznicą prof. Stanisław obiekt był gościem Mikołaj Lizut ta i w ciąży interesującą proszę posłuchajmy niczego Polsce nie dał jako o państwo jako społeczeństwo nam nawet katolikom niczego nie dał natomiast sprowokowały pewne zjawiska, które są wybitnie negatywne możemy się nad tym zastanawiać jak historycznie było, ale dzisiaj, zwłaszcza po osiemdziesiątym dziewiątym roku, kiedy spór między jesteśmy krajem demokratycznym w ich łączy ani jakieś grupy jest demokratycznego porządku jest szalenie niebezpieczne, bo właśnie stwarza poczucie, że są równi równiejsi zgadza się pan z tym, że nic nie dał też nie zgarną towarzystwie 2 radnych zawiera ogólne pozytywne żadnym przeniósł, a nawet przede wszystkim ustaloną pozycję prawda kościoła mimo wszystko tak kościoła hierarchicznego, jaką on zajmuje pozycję, jaka jest pozycja kleru w jaki sposób prawda ma funkcjonować relacja kościoła i państwa to, że wprowadzono te ten zapis o niezależności autonomii jest jednak cenne uwagi, ale zaraz panie doktorze mamy to w konstytucji mamy to w ustawie w tym ta umowa ma 1 wielką przewagę nad tymi 2 ustawami, które wymieniłam się ustawą zasadniczą ustawą o stosunku kościoła do państwa, czyli jest trudniejsza do zmiany i mam wrażenie, że zatrudnia dlatego ten konkordat był potrzebny i tylko 1 stronie kościoła ukończono był potrzebny symbolicznie jest trochę zapewni zapominamy zdawało tym kontekście tak to znaczy z obrazu w komunizmie prawda po upadku komunizmu prawda pozycja kościoła to było coś bardzo mało w społeczeństwie i do ocenianego i ważnego także przez polityków po torze dano generałowi w związku z tym wiele apanaży to my oceniamy po latach niedobrze pytanie po prostu w jaki sposób można, bo to rozwiązać chodziło o to, żeby te apanaże, które były jednak dawane sensory, które były dawane Kościołowi przybrały jednak jakiś kształt prawny dzieła to jest jednak pozytywne dla Lechii to trochę inaczej w gruncie rzeczy pan zgadza się ze Stanisławą o wielkie mówiąc o tej nierówności tyle tylko, że opanowali tez pozytywne rozwiązania uważam, że tego typu dokument można byłoby to po prostu jakoś inaczej sformalizować tak konkordat jednak z tym podkreśla nie ma elementu religijnego tak mocnym w Aninie tej z tej strony takiej bilateralnych relacji międzypaństwowych prawda i na czym polega prawda autonomia kościoła następnie z konkretnym wyjaśnieniem tych on może budzić się negatywne reakcje teraz jak rozumiem wszak to rzeczywiście Kongres skupia się przede wszystkim na tym, jakie są zagwarantowane prawa jeśli chodzi o duchowieństwo struktury kościelne o w udział ludzi kościoła choćby w Niemczech w posłudze w szpitalach więzieniach tak dalej tak dalej prowadzą też małżeństwo kanoniczne też pamiętać o tym, właśnie, że to pewne rzeczy zostały zabrane przez komunistów także tonie było ustalone prawo nie w jaki sposób mają n p. działać nim kościelne szpitale prababcia kościelną, choć zawiadamia w zawodzie no to wymagało wymagało regulacji, ale można było ustalić to w ustawie konkordat jest albo szeregu ustaw, a tak jest dokładnie w dziurę po latach można zmieniać konkordat wydaje się nie do ruszenia i w związku z tym nowa prezes Greco w związku z tym to znaczy jak wiele rzeczy, które dzieją się obecnie w stosunkach państwo-kościół w Polsce z wynikają z tego konkordatu i są zatem w pewnym sensie to nie do zmiany, a ile z nich, ale jest negocjowanych 1 z takich rzeczy jest nauczanie religii w szkołach, które jak się okazuje w przyniosłoby więcej szkody niż pożytku i Kościołowi i polskie społeczeństwo, ale tutaj robi pani redaktor no wśród Episkopatu powiedzmy o ślub kleru takiego niższego, który uczy w szkołach wesoło, a ile mi wiadomo bardzo różne opinie na ten temat, ale generalnie uznaje się w episkopacie Polski wśród polskich biskupów, że to było bardzo cenna szalik religia wróciła do szkół także jest taki element prawda no i komuniści ją z tych szkół wyciągali dwukrotnie w co najmniej tak go za pierwszym razem wczasach stalinowskich później Gomułka to zrobił to się wszystko wiąże z konfliktami historycznymi, które dla nas już są coraz mniej czytelna dla nowych pokoleń prawda natomiast ciągle są, jakby żywotne to, że wycofano religię ze szkół w było jednak ograniczaniem wolności i religijne i Obywatelskiej w Polsce i tak to jest traktowane tak to było tak to nuda w Chorzowie tutaj jest tak jak Legia tysiące osiemnasty rok taki skutek jest taki cel to dobrze się stało tak ten przedmiot niespecjalnie ceniony przez uczniów później okazuje się bardzo jest dużo, bo jest od pierwszej klasy po 2 godziny zda maturę z, a tam, gdzie za religijna wiedza taka stricte religijna, którą otrzymują uczniowie powiedziałbym jest dość problematyczne co i jak widać czasami po studentach, którzy do mnie trafia, ale tu musimy to bardzo wyraźnie podkreślić płacić za lekcje religii ma państwo treści i to co się dzieje na lekcjach religii kontroluje kościół no, więc chciałbym system stoi w dokładnej sprzeczności wobec tego założenia, że są to podmioty niezależne i nawzajem sobie nie wchodzenie na drogową prawdy nie można jakoś inaczej interpretować także pewni ja mam takie doświadczenia zawsze powtarzam na te argumenty prawda o opłacaniu, jakby zalet lekcji lekcje religii z budżetu państwa i braku wpływu na program taka sytuacja ta jest tylko sytuacja Polski, ale krajów prawda tzw. ugruntowanej demokracji choćby w Belgii, w której mieszkam parę dobrych lat, ale jest jeszcze gorzej złoty stracił 0 w lidze gorzej powiedziałbym, że tam n p. księża są opłacani z budżetu państwa bezpośrednio w Zatorze wykonują nie posługę w szpitalu przy szkole prawdę, ale za to, że są książki nie są tak, iż to wysokie pensje kwotę, ale proszę sobie taką sytuację wyobrazić, więc może ustawodawstwo iść także w kierunku czegoś innego to zależy jak rozumiał panami nie zarabia to ja ani Ależ oczywiście i to jest ten element najważniejszy konkordat pisze o niezależności od namiętności, ale to czym są te 2 cechy, ale okazywało się przez te lata zeszyty jak my rozumiemy jak doszło do swojej niezależności od państwa, a jednocześnie wpły w na państwo bronił jeśli chodzi o Belgii ze snem przeczytam równie skryty jest kościół jak ten w Polsce czy równie trudno jest dotrzeć do dokumentów związanych z różnego rodzaju decyzjami duchowieństwa czy ME czy bubel biskupów i czy równie trudno jest z kościoła widać trudno to porównać, ale powiedziałbym, że skandali wcale tam jest niemało, a także na Temple nie chodzi o to czy w różnym da się jeszcze grać bez znaczenia w była taka awantura, ale latem Niewiem czy państwo pamiętają wokół problemu pedofilskiego w Belgii chociażby takie okazało się, że n p. w bardzo poważana postać w tym kraju kardynał emerytowany arcybiskup Brukseli tak chory Daniel sprawdzano też był oskarżany o ukrywanie prawdy dokumentów wkroczyła policja do jego rezydencji w Mechelen to jest tam pod Brukselą prawda sprawdzano różne rzeczy i droższe nic specjalnego nie wyszło też jest po są podejrzenia o to, że są już w nos poza tym się dzieje dziś w kuluarach w nowych zadań oraz policja do kościoła ani do willi biskupiej na pewno nie wkraczała, mimo że wiele doniesień medialnych wskazuje więc, że tam właśnie w ogrodach na szokujące wie pani Ela dla samych Belgów to była szokująca roszada zupami w ten wzrost to są bardzo delikatne kwestie obraz to on tak, dlatego że mniejsze wydaje się sam kościół katolicki ma kłopot z demokracją liberalną i z rozwiązaniami demokracja liberalna jest pytanie po prostu, jaki model to tak dobry przejąć teraz będziemy wracać do rozmowy i przyjrzymy się bliżej temu jak sobie radził kościół polskiej demokracji liberalnej w jak sobie to demokracja liberalna radziła z kościołem w studiu dr Sebastian Duda po informacjach wracamy kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie ze mną w studiu cały czas nasz gość dr Sebastian Duda filozof teolog i redaktor miesięcznika więź i z nami też data 2 3 lutego 19 9 8 roku właśnie 20 lat temu ratyfikowany konkordat, czyli umowy między Rzecząpospolitą, a Watykanem w RN od tamtego czasu to umowa wraz z konstytucją i ustawą o ustalenie stosunku kościoła dopłaty gościa do państwa dobrze wie stanowi może być wzrost temp tego co się dzieje na linii, a państwo polskie, a kościół katolicki i tuż przed informacjami dotknęliśmy bardzo bolesnego i zarazem no niestety bardzo aktualnego tematu to jest z tego w jaki sposób płynność kościół katolicki może na podstawie wymienionych przeze mnie przepisów ukrywać, a wiedzę na temat księży krzywdzących dzieci księży molestujących dzieci przenosić z parafii do parafii nie informować prokuratury w UE wszystko to, dlatego że te dokumenty wskazujące na nas takie na takie zachowania są wewnętrznymi konfliktami kościoła nie podlegają jakiejkolwiek kontroli zaraz ze strony państwa polskiego w kranach i to jest pewien problem, dlatego że oczywiście jest prawo kanoniczne w sprawę wewnętrzną kościelną prawdę i są pewne procedury także badania tych spra w, aczkolwiek na VAT stanowisko Watykanu jest w ostatnich latach jasne musimy sobie od razu powiedziano generowane przez Polski kolarz jest je w to zależy trwa od diecezji także, o ile mi wiadomo są tacy, którzy by w polską przyjmującą biskupi, którzy przyjmują tę procedurę watykańską jako coś oczywistego już w tym momencie raczej nie mamy powszechnej takiej sytuacji na poziomie Episkopatu silna, że sobie przypomnieć taką zasadę struktury kościelnej, który zapominamy akurat w Polskim kontekście tych bardzo charakterystyczne, że to biskup odpowiada za własną diecezję ani konferencja Episkopatu Polski jest ładna prawda roztrząsać pewne rzeczy jeśli chodzi o te lokalne sprawy ta jest taka relacja biskup diecezjalny Watykan kibicowską odpowiedź na pytanie, które zadawaliśmy sobie to niedawno w analizach, dlaczego Episkopat nas w zorganizowanej przez siebie konferencji związanej z problemem pedofilii powiedział, że nie ma narzędzi, żeby zbierać informacje o księżach, którzy gwałcą molestują dzieci to poważnie każdy bis nie ma takiej i tak nie ma takich jak ta konferencja Episkopatu Polski można wnosić lokalnego biskupa i to tylko od niego uzależniony jest po prostu w swoich decyzjach autonomiczny na tym terenie, który jest jego, o którym podlega jego jurysdykcji i właśnie ten problem bardzo dumny może być dramatyczny tragiczny bieg uznaje ostrzej pokazuje ten problem związany ze nie zależnością kościoła od państwa, a zarazem brakiem kontroli nad tym kościołem brakiem drugim takim przykładem jest są te dni komisje majątkowe, które po wielu nie do skandalu naprawdę, dlatego że rzeczywiście była żona nie miało na nią wpływu na ich działalność w dużym stopniu także nie podlegają osądowi teraz nie można ich osądzić przed laty przekrętów, które tam były na ich IT IS IT ten za 2 przypadki komisji majątkowej pedofilia pokazują, że jest jakiś problem dostrzegł oraz do autonomii niezależności jest z tego wybrnąć, gdybyśmy chcieli, gdyby obydwie strony chciały z tej możliwości problem tych afer z molestowaniem seksualnym prawda NATO tutaj trzeba się odwoływać jak najbardziej do dyrektywy Watykanu w tym względzie po prostu te sprawy nagłaśniać i o ile ta jest możliwa, jeżeli te przypadki nie są zgłaszane przez biskupa do prokuratura rzeczywiście zachodzą ma to wierni są obowiązani w sumieniu swoje nawet zgłaszać do prokuratury, ale ta zapadnie za zapomina my teraz wzrostu powinna być akcja podejmowana także przez organa państwowe na wniosek no i jest mniej instytucji prawda, ale nawet szeregowych ludzi, którzy w sporze z Łysą górę wiernymi kościoła albo nawet nie są wiernymi kościoła czymś takim wiedzą o tym co się dzieje w kozie z dużym oporem ze strony kościoła ze strony wiernych, którzy realizują one, że w grze, o ile pamiętam ze strony państwa Ano właśnie to my mamy dziś oczywiście niezdrową sytuację, że także państwo boi się, jakby chodzili za bardzo w tym kościelne ogląda Isco Real zagra jak to rozumieć siła instytucji kościelnych jest olbrzymia w Polsce ciągle siła takich tradycji takiej takiej takiego wpływu symbolicznego także jest duża jest jakiś stoją one po prostu w nawet nie mówią o strachu, chociaż czasami może mamy do czynienia ze strachem, ale w poczucie fałszywego szacunku względem tych instytucji myślę, że tutaj taka bojaźń rodzaj takich bojaźni właśnie nie zawsze to jest lęk, ale mimo wzrostu takie wyobrażenie o tym, że może tam nic złego się nie może sprzedawać, że to szalony Święty, ale za wiele przykładów żyjemy już rośnie rola nie ja mówią mentalność granie nawet przykłady, jeżeli się spotykamy z taką mentalnością ludzie naprawdę wierzą w świętach taką metafizyczną jeśli nie może pojawić grzech ja się pojawia prawda jest takim występkiem nie wiem na już patologii za wady bardzo mocną próbuje się po prostu go odłączyli od kościoła od obu instytucji kościelnej w mocny sposób tak, że ja myślę, że tutaj bardzo wielu urzędników państwowych takich jak prokuratorzy wciąż działało być może z taką w Saksonii ogląda go prezes Jagi embolizacji taki jeśli chodzi o 100 0 większość ta to się zmienia to się bardzo radykalnie zmieniamy szlak w ostatnich latach, dlatego że, o czym innym było mówienie o problemie pedofilskim w kościele Wielkopolskim, ale w ogóle powszechny 20 lat temu wtedy, kiedy konkordat był podpisywany czyny minister spraw, kiedy się dowiedzieliśmy, jakby o skali zjawiska o skali krzywdy, która się dokonała i t d. z to już widzimy prawda, że kościół na specjalnie nie jest odporny, jakby dla znana na zło po prostu czmychnął z jedno, ale mam takie wrażenie, że jak obserwować reakcję polskiego kościoła Polski duch Wolskiego duchowieństwa na wytyczne Watykanu na na politykę prowadzoną przez papieża Franciszka to dochodzi do pewnego elementu niebezpiecznego zjawiska odcinania się od tej reformy odcinania się z tego nowego głosu kościoła i rent i tworzenia Chowaniec NKW gotowania tworzenie prezentacji ogłoszono po strzale Filipa de facto pontyfikacie Franciszka tak jeśli w Lillehammer rzecz o tym, że w tym czasie dzieje się krzywda dzieciom i że kościół w Polsce odcina się od tych głosów z Watykanu odcina się od służb i od monity monitoringu państwa polskiego no to pozostaje tak jak mówił przed chwilą Stanisław obiekt w pozycji wyższej i w Poznaniu z bezkarności i jest bardzo niebezpiecznych jest pytanie po prostu jak zmusić takiego lokalnego biskupa skoro to jest wszystko ukrywane wtedy nad prostą ma ona na poziomie Episkopatu mu rodzaj takiego biura, które ma te wszystkie przypadki, jakby aktor, który miałby być informowana tego wszyscy o tego typu przypadkach z terenu Polski, ale tak jak pani powiedziała nawet sami twierdzą, że to silny że, że po prostu niektórzy biskupi tego odmawia mi dlaczego, dlaczego Ano los jak mówiono tutaj sam Episkopat nie ma wielkiego wpływu ze względu właśnie na, jakby instytucjonalną, a stąd korekta w Watykanie, jeżeli do niego się zgłosić do utraty taki przypadek, który jest ukrywane przez biskupa powinien być zgłoszony do Watykanu trudno zgłosić przypadek, które są ukrywane, ale ktoś jednak doznaje krzywdy w tym wszystkim tak patrzę, a my musimy także sobie zdawać sprawę z tego także, że jeżeli biskup ukrywa coś i jest to jakaś wiedza, która dotyczy ludzi w kościołach tak czy to świeckich wiernych przecież oni są w swoim sumieniu zobowiązani prawda, jeżeli wiedzą, że to mamy do czynienia z taką sytuacją prawda z tym samym zjawiskiem ukrywania tych przypadków przenoszenia z parafii do parafii, że powinni informować się ze swojego szefa i bardzo słaba ocena co z tego ty tym tygodniu zgromadzenia wiernych jeśli naszym gwarantem ma być sumienie owych duchownych to wyraźnie nie działa, a co, jeżeli nie okrada taki przypadek do prokuratury nocą może zadziałać musi być jakiś impuls powstawał w niemal 1 rzecz to, że musisz trafić trafi do prokuratury, a drugi odkrycie tego ilu z zwierzchnik głównego księdza wiedziało o tym wszystkim i ilu z nich prawa kościelnego część dróg i prawo kościelne jest jasne w tym momencie tak inaczej, jeżeli biskup dowiaduje się prawda o ewidentnym przypadku molestowania w tym sensie, że nie będzie wnikał informują n p . o tym powinien odstawić, jakby takiego kapłana od jakiejkolwiek pracy z młodzieżą ta podjąć jak własne procedury, która która, o które dostarczą, jakby prawo kanoniczne prawda i rozwiązania kościelna, ale powinien także zgłosić ten przypadek do badania przez prokuraturę w ich bez kłopotu, bo rzeczywiście ten topos Odra tak opisano rzeczywiście się dokładnie odwrotna to znaczy, że ich wierni w i element i biskupiej w sprawy ukrywają, że tuszuje, tak więc można, ale nie ukrywają powiedzmy to co w pewne dane nie trafiły dała mu Episkopatu tak na poziom krajowy, ale oni ukrywają jak tego nie wiem oni po prostu nie chcieli wysłać tej dokumentacji swojej w związku z tym nie mam jakiegoś takiego zbiorczego ogromny nie trafiły też w kościele w Polsce skazany już prawomocnie skazanych księży nazwiska dozna słynnego rejestru ciężkich przystanki i jest to jest coś dziwnego tak to rzeczywiście, ale osób to jest problem konkordatu no właśnie o to chodzi to jest raczej problem mentalności i wiernych i urzędników państwowych prawda odpowiedzialnych za to polityków także którzy, jakby nie chcą informować o złych postępach ludzi kościoła z tym się, jakby bierzemy od dawna i to jest duży Polski problem myślę tak macie rzeczywiście taka mentalność, która widzi w kościele właśnie kościół świętych świętych ludzie i a formuła jest taka, że to jest kościół świętych świętych grzesznych ludzi albo widzi w kościele i wciąż instytucja tak potężną, która potrafi wynosić na świecznik lub z niego strącać brutalnie, że po prostu się boją w i tak też popyt powinno być w jaki sposób badany w traktacie powinno być, więc czy i jak się ludzie boją się po prostu jak są zastraszani zalicza się opłaca tak, że rzeczywiście nie na poziomie lokalnym jak by związki z uwzględnieniem proboszcza z burmistrzem albo proboszcza wójta są tak silne, że rzeczywiście do mamy do czynienia z pewnymi układami, na które albo są nie do ruszenia w 100 są akceptowane przez większość społeczności ach, Halemba z takim poziomie krajowym jeśli jest tak, że zbliża się przy przyjęciu jakiejś ustawy Episkopat wystosowuje list wprawdzie twierdząc, że to niema nic wspólnego z procesem legislacyjnym, a jedynie z przypomnieniem dla nauki kościoła w danej kwestii to oczywistym jest żonaty żona po próbuje wpływać na tę decyzję posłów i jest traktowany jako gracz polityczny, a nie tylko jako hit Real taki alarmowy dzwonek naszych sumień i tańca, by pytanie, które dotyka bardziej ogólnego problemu w jaki sposób kościół może wyrażać opinie tak w państwie demokratycznym, a dziś więcej hitu pół wieku temu co kiedyś grałem w spółki w Policach wczasach Roberta Schumanna zdaniem twórców Unii Europejskiej oni jednak uznawali, że kościoły powinny mieć głos otwarty w debacie publicznej dane żonę one są po prostu takimi społecznościami instytucjami Klemm mają prawo do tego, żeby wyrażać jasno sprawa jest stanowisko nawet w procesie legislacyjnym Robert Schuman bał się kościoła lub traktowały jako tabu, a to jest bardzo ważne jeśli masz to, że dyskusja Atom w obydwie strony muszą się szanować respektować i też mieć prawo odmowy to pełna zgoda to pełna zgoda, ale jest pytanie po prostu o to w jaki sposób teraz tego typu przypadki my wartościuje my tak pół wieku temu ponad pół wieku temu jednak przez 60 mocnym rokiem jednak takie taki przypadek, w którym pani, której wspomniała jak opinia Episkopatu albo innych kościołów także na temat jakiś projekt takiej ustawy to były sytuacje całkiem częsta i do powszechnie FCA jadalni wszędzie jednakowo, bo Francja jest rzeczywiście takim przypadkiem szczególnym tak, ale polecono zaskoczy na koniec, gdy kościół respektowały te same prawa, które w obrazują pozostałych obywateli różnego rodzaju stowarzyszenia w Polsce, gdyby oczyścił się bez problemu pedofilii, gdyby sprawy komisji majątkowej z były klarowniejsze to wtedy z przyjemnością przyjęła w głos z kościoła w dyskusji na temat stanowionego w Polsce prawa, żeby było go rozważać, ale w momencie, kiedy wiemy, że ten głos ten gracz działa na zasadach innych niż pozostali nie mamy na niego bata nie mamy na niego kamery to w tym momencie bardzo jest niepokojące, gdy próbuje wpływać na proces legislacyjny to jest pytanie po prostu go co ma co ma co mamy z tym zrobić tak czy zabronić hierarchii kościelnej wygłaszanie takich opinii byłby to zamach na wolność religijna jednak tutaj jest kwestia po prostu jakiś takiej refleksji nad tymi i rozmowy na temat tego w jaki sposób powinny być podejmowane tego typu działania z tym konkordat tym czy bez niego ta dyskusja może się odbywać nawet na jego na jego UR w podłożu, bo on tego na szczęście nie zabrania będziemy zatem o kościele katolickim w Polsce dyskutować i nastawić audycję dr Sebastian Duda filozof teolog redaktor miesięcznika więź bardzo dziękuję za zarządzanie 1 awans o informacje o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA