REKLAMA

Prof. Hübner: Ubolewam, że obecny rząd zlikwidował wszystkie instytucje np. w NBP czy Kancelarii Premiera, które zajmowały się stopniowym przygotowaniem Polski do wejścia do strefy euro

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-02-26 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
14:04 min.
Udostępnij:

Eurodeputowana PO: Budżet UE to wyzwanie i dla Polski i dla UE. Jest stanowisko PE przygotowane, oczekujemy, że w maju KE przedstawi rozwiązania legislacyjne. Trudna dyskusja, znacznie bardziej trudna niż w poprzednich latach

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka i jest dziewiąta 4 to jest magazynek także Maciej Głogowski dzień dobry dziś naszym gościem jest pani prof. Danuta Hübner dzień dobry w dzień dobry panować nad wszystkim pani profesor jest w naszym studiu w Brukseli pani profesor przypomnę naszym słuchaczom jest eurodeputowaną Platformy Obywatelskiej byłą unijną komisarz d s. polityki regionalnej pani komisarz czy jesteśmy gotowi do prowadzenia długich trudnych negocjacji budżetowych nie wiem lub Rozwiń » o kogo pan pyta Emmerson w Polskę nasz rząd i negocjacje, które na dobre ruszymy w budżecie europejskim oczywiście także, że ta jest go nie tylko wyzwanie dla Polski, żeby być jej gotową, ale wyzwanie dla całej Unii Europejskiej, dlatego że trasa jest rzeczywiście bardzo mało ja pamiętam poprzednie negocjacje tych wielu letnich ram finansowych to trwało ponad 2 lata, więc dzisiaj jest dyskusja rozpoczęła się jest stanowisko parlamentu Europejskiego przygotowanym była w zeszłym tygodniu pierwsza dyskusja także między liderami państ w europejskich i wszyscy oczekujemy, że na początku maja komisja Europejska po wysłuchaniu stanowisk tych i innych instytucji europejskich, że komisja Europejska przedstawi już propozycje legislacyjne co znaczy to oczywiście w akty prawne, bo na razie toczy się dyskusja bardziej polityczne na podstawie siły tych wcześniejszych propozycji, które z misji Europejskiej już się nie wychodziły w ostatni wciągu ostatniego roku i to jest 7 lat bardzo trudna dyskusja, ale w tym roku, że tym razem bardziej trudne niż poprzednie, bo są nowe czynniki jest wyjście Wielkiej Brytanii odejście Wielkiej Brytanii także z budżetu Europejskiego te składniki istotne płatnicy tzw. płatnik netto są nowe obszary, które wymagają finansowania Europejskiego myślę w tej chwili obronie, ale także o emigracji n p . są też takie obszary polityki Europejskiej, gdzie ewidentnie dla budowania konkurencyjności globalnej Unii Europejskiej musimy więcej środków przeznaczyć na badania rozwój także na na bezrobocie ciągle wśród ludzi młodych na programy dla ludzi młodych, więc wyzwanie sporo, a na to wszystko nałożyły się wyzwanie dla wielu pewnie najtrudniejsza mianowicie wprowadzenie nowej warunkowo ości do korzystania z transferów pieniędzy z budżetu Europejskiego z bankowości związane z przestrzeganiem wartości europejskich w szczególności praworządności i mamy odbierać jako wyłącznie skierowane pod adresem Polski rozumiemy dziś myślę, że nie oczywiście to te ostatnie wydarzenia ostatnie 2 lata proces próba ze strony komisji nawiązania dialogu z polską wyjaśniania różnych zmian, które w systemie politycznym w Polsce systemie prawnym miały miejsce w ostatnich 2 latach to kto to na pewno Polska jest takim wydarzenia w Polsce mijały na pewno byłaby dodatkowym argumentem, ale myślę, że to dotyczy już dzisiaj nie tylko Polski dotyczy kilku państ w europejskich, ale staje się myślę taką świat zjednoczył świadomość, że mogą być zagrożenia dla jedności Europejskiej dla przyszłości Europy płynący właśnie z tego kierunku z nieprzestrzegania pewnych traktatów pewnych zapisów traktatem europejskim bardzo ważny dla jedności Europejskiej, że to nieprzestrzeganie przez kilka państw zwiększyło wrażliwość na NATO zagrożenie i to się pojawi myślę jako stała cecha krajobrazu Europejskiego pani profesor i wiem, że mamy trudność w oku na razie na tym etapie rozmów czy w tym czasie o więcej szczegółów formę stąd pytania o to czy budżet na pewno będzie mniejsze na pewno dla Polski dużo mniejsze albo taki sam z jeszcze przedwczesne, chociaż przyznaje i takie pytania tutaj staraliśmy się zadać, ale być może na jakim się jednak poziomie ogólności moglibyśmy, korzystając z pani doświadczenia, czyli polityki regionalnej czy czy Polska jest już na tym poziomie rozwoju nasze regiony także, iż należy się spodziewać, że niektóre regiony naszego kraju nie będą mogły liczyć na takie wsparcie jak im to było w poprzednich 2 perspektywach, a jeśli tak to, która w myśl, że to jest dość pewne natomiast jeszcze zanim jednak o nas na to pytanie pana powiem to jednak chciałem zareagować na tę pierwszą część pana pytania że, że budżet będzie mniejszy na czym budżet całej całkowicie budżetu Unii Europejskiej niekoniecznie będzie mniejszy wręcz przeciwnie jest po stronie komisji Europejskiej jest jakby oczekiwanie, że ten budżet będzie stanowił większą część tego co Unia wytwarza w ciągu roku dochodu Narodowego brutto niż to było do tej pory także parlament Europejski swoim głosowaniem na poziomie komisji budżetowej i wkrótce będzie także plenarne głosowanie w tym my w tej rezolucji także proponuje budżet, który będzie stanowił wynosił 1 , 3 % PKB Unii Europejskiej jak zwykle pewnie skończy się gdzieś między propozycją komisji propozycją parlamentu, więc myślę, że budżet będzie większy słabszy teraz wzroście w unii Europejskiej wzroście gospodarczym wzroście gospodarczym tak oznacza, że fizycznie będzie więcej środków, ale oczywiście wzrosły potrzeby i to co jest najważniejsze ubywa jednak ten istotny płatnik netto w zależności od tego jak przeliczać jest około 1 0 miliardów euro jasność, ale zgodzi się bardzo się i teraz pani w Donbasie polityka właśnie bardzo dziękuję za ten za tę poprawkę, ale zgodzimy się, że na takie szczegóły rozmawianie o Polsce jest teraz ta jest jeszcze czas wracam do tych polityk regionalnych myślę, że dla naszych słuchaczy, którzy służą one zupełnie różnych miejscach w Polsce może być to niezwykle ciekawe co z naszymi regionami czy już jesteśmy zbyt bogaci zamożniejsze liczyć na taką pomoc, jaką otrzymywaliśmy w ciągu ostatnich lat na czym to po pierwsze to oczywiście jest ja pamiętam jak dwukrotnie uczestniczą w batalię w 2 000 04 05 . i potem w ostatnim budżecie jako przewodnicząca komisji w parlamencie europejskim spoza polityki regionalnej ta batalia ciągle zmniejszenie środków na politykę spójności czy jak niektórzy mówią politykę regionalną nasi toczą od lat polityka ciągle reformuje udało się ostatnio utrzymać ciągle tę politykę dla wszystkich regionów w tej chwili te możliwości są ciągle otwarte i w zależności od tego jak wiele państwa członkowskie będą chciały do budżetu Europejskiego wkładać czy znajdzie się nowe źródła także finansowania budżetu Europejskiego polityka spójności albo będzie znowu tak jak większość dziś chce dla wszystkich regionów europejskich oczywiście z różną intensywnością i region bogatszy tym większe prawdopodobieństwo, że tych środków będzie w dni nominalnie mniej, ale na to pytanie nawet jeszcze niema dziś odpowiedzi są różne różne opcje różne warianty rozważane najprawdopodobniej moja przemiana jest tak, że się utrzymać znam tę politykę dla wszystkich regionów, bo są regiony zamożniejszych krajach wysokorozwiniętych nad w Niemczech, które ciągle mają niedoróbki niedostatki w różnych obszarach infrastruktury w szczególności jest rzeźba walka o to ze strony regionów, żeby wszystkie regiony były objęte będzie nadal trwała, ale są pewność, że Warszawa już jest wyłączona w tej chwili myślę, że też na Śląsku do najbogatszych regiony to dobrze Polski rząd dobrze rozpoznał sytuację, że one będą miały przynajmniej dużo mniejsze finansowanie inwestycyjne niższe regiony najdziwniejszych, że będzie za to większy też udział tych wszystkich takich instrumentów pożyczkowych ani nie tych słów i wyłącznie dotacje, toteż jestem dziś jest oczywiste generalny cały czas generalnie idziemy cały czas tę gospodarkę rzeczy się na nowoczesną to co jest ważne dla dla przyszłości to będzie rosło, a regiony uboższe niż nadal będą w miarę możliwości finansowania tej infrastruktury bardziej o charakterze podstawowym w pani profesor czy Polska powinna przyjąć Europejską walutę i ja jestem w 2 one od początku w Belgii zajmowałam Unię Europejską uważam, że powinniśmy bardzo poważnie to wyzwanie traktować bardzo ubolewam nad tym że, że obecny rząd zlikwidował wszystkie instytucje i wiem lepiej w kancelarii premiera, który kryzys finansów, które zajmowały się stopniowym przygotowaniem Polski do wyjścia do strefy euro to to nie jest tylko jak marginalizacja polityczna, chociaż to dzisiaj widzimy w naszych harcerzach z komisją Europejską w szczególności EWG z Unią, że marginalizacja polityczna jest bardzo niedobra ona podcina także, jakby zdolność korzystania z członkostwa w unii Europejskiej, ale też straż mniejsze jednak marginalizacja także gospodarczej i dlatego wydaje mi się, że trzeba bardzo poważnie w tej chwili podejście może nie decydować to musi nastąpić w przyszłym roku i że mogę tak brutalnie powiedzieć, ale jednak zacząć poważnie myśleć o tym od przygotowań także społeczeństwa, bo obok poparcie bardzo spadło na skutek niedoinformowania na skutek 3 złe go informowania, czyli proszony jest do strefy euro, czyli Platforma Obywatelska robi dobrze nie, chcąc ten temat podnieść do rangi być może dyskusji także wyborczej ja mam nadzieję, że uda nam się poważnie rzeczywiście problemy potraktować ci ktoś musi wziąć byka zarobić inwestorom 1 0 dni folkloru Ania społeczeństwo wyjaśniania, że nie spadnie siła nabywcza od takich zupełnie podstawowych informacji co oznacza przyjęcie wspólnej waluty tyczki zagrożenia plotki, które z informacji, które krążą żony nie mają żadnych podstaw nic pamiętajmy, że wyższy tylko Węgry Czesi my z tego z tego rozszerzenia 2 00 4 pozostaje poza strefą euro, ale od Boga i Rumunii słyszymy coraz częściej się przygotowują stanem nieświadomości, jakiego rodzaju jest to wyzwanie tylko przypomnieć sięgnąłem dzisiaj do zestawienia badań CBOS, które zadaje cyklicznie pytanie czy zgodziłby się na zastąpieniu polskiego pieniądza wspólnym dla wielu państw Unii Europejskiej pieniądze na euro z czasów, kiedy pani pracowała w rządzie nad wejściem Polski do Unii Europejskiej w rządzie SLD n p . w styczniu 20 0 2 roku zdecydowanie tak mówiło 3 5 % raczej tak 2 9 % dziś już w kwietniu 20 1 7 roku, a więc nie tak dawno już prawie rok temu zdecydowanie tak mówił o 6 %, a raczej tak 16 % tak wyzwanie jest ogromny absolutnie świadomość, ale właśnie dlatego to wyzwanie trzeba adresować do wyzwania odpowiedzieć na to wyzwanie ca od rozpoczęcia wielkiej kampanii informacyjnej, czyli rozmawiania z ludźmi takich rozmów mam dużo jak widzisz, że właściwie od zera zaczynamy wyjaśnianie spra w podstawowych i ludzie na końcu spotkania mówi a dlaczego nikt nam tego do historii, a w dniach 3 lutego g nie jest pani profesor przepraszam przerywam, ale po prostu za mało czasu czy pani chciałaby to była rozmowa o argumentach ekonomicznych czy politycznych, bo nawet tutaj kilka kilkanaście minut temu w radiu TOK FM dyskusji publicystów, która poprzedza poprzedzała naszą rozmowę słyszałem takie zdanie niż ta rozmowa na poziomie politycznym, że być może strefa euro jest jakąś gwarancją ochrony przed Rosją tak najbardziej ogólnie mówiąc Sęk w tym, że to nie jest najlepszy argument dla Polaków chęci pani wydaje im się wzięła się przekonywać ich myśli i chemicy z argumentami, bo obydwa obydwie grupy argumentów są niesłychanie istotne ja myślę, że argumenty polityczne po odejściu Wielkiej Brytanii w szczególności z Unii Europejskiej ta grupa tych krajów państw członkowskich, które nie nie mają list wspólnej waluty jest jakby ekonomicznie dużo dużo mniejsze słabsze także politycznie bardziej marginalna niższe niż inni to wszy niż było raz wielką Brytanią i sama myśl licencję żadne decyzje polityczne i to wszystko przesunie się bez wątpienia strony centrum, którym stanie się strefa euro, więc ja myślę, że politycznie to co nie ulega żadnej dyskusji natomiast ekonomicznie musimy jeszcze wiele zrobić, żeby rzeczywiście Polska była dobrze przygotowane do korzystania z tego co euro daje to co do tego nie mam wątpliwości natomiast generalnie im rozpoczniemy rzeczywiście od od informowania ani od chwili bez informowania o pani wystąpienia weekendowe Platformy Obywatelskiej polityków po podobały się w Edmonton nie wszystkie natomiast w Turynie w wydatkach asfalt jest trudne pytanie nie jestem zwolenniczką różnego typu takich ostrych wypowiedzi natomiast bardzo dobre było wystąpienie przewodniczącego Platformy myślę wszystkie ważne obszary zostały rzeczywiście pokazanym się było bardzo wyważonej decyzji pokazujący jak jak wiele ma do zrobienia sama Platforma jak ważne jest to co Platforma planuje zrobić dla dla Polski dla polskiej racji stanu prac dziękuję pani prof. Danuta Hübner eurodeputowana Platformy Obywatelskiej ze studia w Brukseli bardzo dziękuję pani dziś wraz z Litwy wycenia informacje w radiu TOK FM to jest magazynek nadzieję w magazynie EKG w drugiej części będziemy również rozmawiać o euro o unijnym budżecie, ale nie tylko tematów jest dużo dużo więcej o szczycie europejskim tym nieformalnym z minionego tygodnia w radiu TOK FM dzisiaj kolejne komentarze n p. po trzynasty 4 0 w audycji połączenie, a druga część magazynu dekadzie po informacjach ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA