REKLAMA

Gościem był dr Jarosław Zbieranek - prawnik z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich

A teraz na poważnie
Data emisji:
2018-02-26 12:00
Prowadzący:
Czas trwania:
28:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
5 1 minęło południe w kasie państwa Mikołaj Lizut, a Study dr Jarosław Zbieranek prawnik z biura Rzecznika Praw Obywatelskich i tempa bardzo serdecznie im nowe państwa za niecałe 10 10 miesięcy wybory samorządowe tymczasem Państwowa Komisja Wyborcza, mówi że w ruch brakuje 600  000 000 zł w kasie komisji na zorganizowanie tych wyborów, ale to jest najmniejszy problem, bo sądzę, że pieniądze się znajdą natomiast nowe prawo wyborcze, które przeforsował prawo i Rozwiń » sprawiedliwość zakłada n p. transmisje z klinik wyborów w każdej komisji dno, a to powoduje, że n p . trzeba kupić gdzieś 2 8  000 kamer i kamery o wysokiej jakości to znaczy, które są w stanie zdejmować obraz HD albo wyżej w 4 KO no tak, żeby to miało jakiś sens z dodatku do to wszystko wymaga ogromnej infrastruktury, a także bez zbudowania jakiegoś banku pamięci, bo rozumiem, że taki Stream z każdej komisji z dokumentem wyborczym, więc trzeba przechowywać co najmniej przez 5 lat na to wszystko to są gigantyczne koszty, a przede wszystkim jak podkreślają eksperci nie uda się kupić n p . takiej infrastruktury, bo nikt nie ma gotowej czad wszystko zamówić i skonstruować specjalnie pod wymogi prawa wyborczego 1 0 miesięcy panie doktorze to zapytam dramatycznie czy wybory się będą już, że będą natomiast będzie bardzo duże komplikacje, a pan redaktor wspomniał o problemach technicznych finansowych natomiast, rozpatrując kwestię właśnie tych transmisji z lokali wyborczych i warzyw zwrócić uwagę na coś innego coś na co zwracaliśmy jako biuro Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich uwagę w trakcie prac legislacyjnych i właśnie nad wprowadzeniem tych zmian wnioskodawcy postulowali wprowadzenie takich transmisji motywując, że podwyższy to przejrzystość jawność procesu wyborczego, ale na to trzeba sporo cieszy z drugiej strony mianowicie praw obywatelskich 11  000 00 0 twarzy zarejestrowane komisja wenecka z takim w swoim kodeksie dobrych praktyk wyborczych wskazuje, że trzeba być bardzo ostrożnym w przekazywaniu danych, kto bierze udział w wyborach co więcej skazała nawet, że sam udział w wyborach się mówiąc to oczywiście o preferencjach co wydaje się być ujawniają preferencje co co wydaje się być tutaj koniecznością ochrona tego rywale są tajne jak pożar w samo, a sam fakt udziału w po wyborach już jest pewnego rodzaju informacje o akcie politycznym i wymaga specjalnego traktowania specjalnej ochrony dane o tych osobach, które wzięły udział w wyborach powinny być chronione i tutaj w kodeksie dobrych praktyk zaleca takie właśnie taką ochronę to, żeby państwa takiej ochrony zapewniły co więcej w ubiegłych latach Państwowa Komisja Wyborcza wprowadziła właśnie w myśl tego tego ducha takie specjalne nakładki na spisy wyborców, kiedy pobieraliśmy kartę do głosowania kwitując swoją w obwodowej komisji wyborczej nie wiedzieliśmy czy sąsiedzi n p. brali udział no właśnie uznamy, że te dane są wrażliwe są osoby warto ochronę natomiast teraz my mamy jest zupełnie spojrzenie z przeciwstawnych tak zupełnie odchodzimy od tego modelu od tego spojrzeniu, ale ich okazuje się, że praktycznie każdy będzie mógł poznać czy dany wyborca świadomy obywatel się udział w wyborach w jakiej godzinie tak jak się zachowywał to buduje no tak po lustrzanek różnych zastrzeżeń wątpliwości, bo rozumiem, że kodeks wyborczy zakłada, że ta transmisja w zestawieniu z komisji wyborczej będzie jazdy tak oznacza także można tam wejść na ochronę i ogląda dokładnie tak minęły już znajdą chętnych na rozwój pcha kraj, ale to jest kwestia, którą należy rozważyć pod kątem zarówno tajności głosowania tajności wyborów to jest bardzo istotne weźmy pod uwagę fakt, że został wprowadzony przezroczystą urnę wyborczą i też sygnałów, które doprowadziły dają do Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że obywatele niespecjalnie są szczęśliwi z tego powodu, bo obawiają się, że n p . ich karta zostanie ujawniona także się rozwinie otworzą i takie procesy gnał napływały do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale panie doktorze, bo do tej rozumiem ważymy w 2 bardzo ważne wartości z 1 strony uczciwość wyborów z drugiej strony no to, o czym pan mówi czyli, czyli ochrona danych wrażliwych, czyli w jakimś sensie bezpieczeństwo nas obywateli biorących udział w głosowaniu jak to zważyć no właśnie ich pytania ruch w bardzo ważna natomiast zadawaliśmy nalotu w posiedzeniach komisji nadzwyczajnej, która dba on opracowywała to zmiany, wskazując z 1 strony transparentność z drugiej strony takie kardynalne prawa jak ochrona wizerunku prywatności kwestia właśnie w zapewnienia tajności głosowania w tym w tym kontekście, o którym wspominałem czy te wartości można tutaj zapewnić szok biorąc pod uwagę 1 stronę i drugą no trzeba też pamiętać, że lokale obwodowych komisji wyborczych tworzone są tak jak sobie wyobrażamy przed w szkołach, w których tak jak zwykle, ale również są tzw. zamknięte obwody głosowania w szpitalu ach, w zakładach opieki społecznej zakładach karnych zakładach karnych, a więc, jeżeli będzie stamtąd taka transmisja na pytanie czy n p. pensjonariusza pacjenci życzą sobie, że woda albo ta informacja o tym, że Szumowska pacjentami była powszechnie dostępną bardzo takie niejasne są na razie przepisy te przepisy są bardzo ogólne, które zostały do kodeksu wprowadzono państwa komisja wyborcza dopiero będzie doprecyzować przepisy są są zapowiedzi, że to, że to przepisy umowy spółki na podstawie uchwały pod swoje komisje wyborcze zostaną w jaki sposób posiłków z uwzględnieniem tych kwestiach, które o, których mówiłam mu w przygotowane natomiast to jest to pan redaktor wspomniała, że trzeba zważyć tak myśmy z kas wali, że trzeba było zważyć w czasie prac komisji nadzwyczajnej oraz komisja nie była zainteresowana żaden sposób branym pod uwagę właśnie tych zastrzeżeń i rozwijaniem tych naszych tutaj wątpliwości, które z zgłaszaliśmy, że są nie tylko nie tylko my jako biuro Rzecznika Praw Obywatelskich tam w trakcie prac komisji to przypomnę tylko wobec relacjonowałem również na antenie Radia TOK FM prace każdy z uczestników posiedzenia komisji nadzwyczajnej miał 6 0 sekund na wypowiedź, a więc w dno biorąc pod uwagę tego rodzaju kryteria i takie obostrzenia że, choć dyskusja mogła ona była bardzo skomplikowane hasło, ale czy to nie jest tak że, uchwalając nowe prawo wyborcze region stanie się nasz parlament wyważa otwarte drzwi no bo przecież wybory odbywają się w każdym demokratycznym kraju znasz ten szlak jest przetarty także co do technicznych warunków organizacji tych wyborów n p. te przezroczyste urny widzimy wielokrotnie, że w wielu krajach słów są właśnie stosowanych w Janie lekkie z kamerami ach, innymi słowy warto zapytać, jaki jest u naszych sąsiadów jak jest w innych krajach Unii Europejskiej kamery to jest raczej rzadko stosowane mechanizmy i taki właśnie to taka transmisja to tu to nie jest powszechne rozwiązanie z różnych powodów oraz tak jak mówiłem właśnie ochrony praw obywatelskich, ale one też ogromne koszty i wezwania to, że takie techniczne, które dopiero teraz widzimy jak to jak to jak to jaki to Magda dalszy dalszy ciąg eksperci mówią, że trzeba, by było zacząć budować już jest z tym, że to nie jest takie proste, bo oczywiście ustawa o zamówieniach publicznych dopłat przetargi, żeby to wszystko zorganizować, zwłaszcza że budowa infrastruktury no tak jak powiedzieliśmy w tej nic właściwie nie jest gotowe nie da się kupić u gotowych takich kamer, bo nikt nie ma 2 8  00 0 kamer o takich specyfice o takiej specyfikacji żeby, żeby je wziąć spółka nie zmartwię pana redaktora chyba nawet nie chodzi o 2 8  000 kamer tylko znacznie więcej z tego co w życiu jest niewiadoma to w każdym lokalu wyborczym czy techniki kamer kilka słów to jeszcze do no właśnie testem była etap już się odbył wraz z murawą co także za kła da, że jeżeli transmisja z jakiegoś powodu zostanie przerwana to członkowie komisji mają obowiązek rejestracji, a w przebiegu głosowania i udostępnienia danych tego zapisu na stronie także roztrwonić jeszcze dodatkowo kamery nie znamy sfilmować, jeżeli ten oto transmisja w to też one będą zupełnie w różnych miejscach ustawiono natomiast państwo komisja wyborcza z tego co wiem dopiero pracuje nad tym zastanawia się no właśnie, jakie to są takie na optymalne warunki dla obywateli do zapewnienia takiej transmisji przypomniał, że to lokale wyborcze są przez różnego rodzaju paktu w auto to są różne w różnych miejscach chodzi o to, żeby mu sprostać tym kryteriom, które wskazał ustawodawca tak jak mówię dyskusja była bardzo krótka w bardzo lakoniczna w Rio la wystąpienia w dotyczące tej tej konstrukcji było naprawdę marginalne uważa pan, że to bubel prawny z danych nowe prawo uważam, że to to jest również szereg rozwiązań, które były bardzo słabo przemyślana i w zasadzie uzupełnienia rozpatrywane w trakcie prac komisji tak jak należy, czyli z ekspertami obudowane ekspertyzami tak, żeby ustawodawca w pełni zdawał sobie sprawę na co się decyduje wydaje mi się, że tutaj, jakby CAL trochę przesłoniły przesłaniu efekty tego co to co tutaj zostać n p. z tego z tego jedno 1 10 1 zmiana w tej ustawie, która weszła w życie 3 z tego 1 stycznia takich zmian jest bardzo dużo jednak tutaj zatem uwagę generalny z grzebania w prawie wyborczym tuż przed wyborami nie jest dobrym obyczajem prawda, jeżeli już to można, by było wprowadzać zmiany na wybory kolejny tak, bo ustawodawca ma prawo do różnego rodzaju zmian korekt powinno oczywiście idealnym świecie powinny być uzasadnione poprzedzone jakimiś analizami natomiast, że im bliżej wyborów tym te zmiany stają się coraz bardziej ryzykowna tutaj niestety, ale z nałogu nie zachowano takiego terminu, który w sferze technicznej, bo oczywiście Trybunał Konstytucyjny wskazał pewne terminy na nas takie zmiany, ale jeżeli chodzi o ogrom zmian technicznych organizacyjnych związanych z wyborami no tu jednak tego czasu jest bardzo bardzo mała przypomnijmy, że tych zmian jest bardzo wiele one się toczą równolegle do państwa komisja wyborcza w tej chwili ma kilka różnych działań, które musi pilnie pod podejmować równolegle tak, a jeśli do tego ta kwestia transmisji kamer wracamy do rozmowy tuż po informacjach Radia TOK FM dr Jarosław Zbieranek prawnik z biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest pani państwa dość, a teraz na poważnie i dr Jarosław Zbieranek prawnik z biura Rzecznika Praw Obywatelskich jest moim państwa gościem rozmawiamy o wyborach samorządowych, które już za niecałe 1 0 miesięcy tymczasem nowe prawo wyborcze, które weszło w życie zakłada nogę bardzo duże zmiany w organizacji tych wyborów m. in. przebieg wyborów w każdej komisji wyborczej ma być transmitowany w Upstream chowany na stronę Państwowej Komisji Wyborczej to się wiąże z zakupem wielu dziesiątek tysięcy kamer wiąże się to z budową infrastruktury tak przez przechowywaniem terabajtów w tych nagrań na to wszystko jest bardzo mało czasu panie doktorze co będzie, jeżeli Państwowa Komisja Wyborcza zwyczajnie nie zdąży będzie ogromny problem naprawdę było ich wcale nie zazdroszczę zarówno Państwowej komisji wyborczych, ale krajowemu biuru wyborczemu, bo tutaj na ich barkach teraz leży w dostosowaniu takiej technicznej organizacyjnej infrastruktury właśnie do obu tych nowych kryteriów mowy rozwiązań, które zostały wprowadzone w tej chwili toczy się szereg różnych działań związanych właśnie są przygotowywaniem całej infrastruktury, ale również administracji wyborczej, bo przypomnijmy, że zmiany, które weszły w życie niespełna miesiąc temu przewidują potężne zmiany dotyczące administracji wyborczej porozumienia się komisarze wybrała się w 100 nowych komisarzy ma wydać minister Joachim Brudziński szef MSW ja właśnie teraz trwają szkolenia i 5 000 zł to jest podobno ten wabik potem ma być uposażenie nowego komisarza myśli pan żal, że duża konkurencja będzie ten zacznijmy od tego, że zupełnie nieuzasadnione były zmiany związane z komisarzami i w szczególności rozbicie obozu wcześniej system, którego w komisarze wyborczy sędziowie po podróży podkreślmy to często z ogromnym doświadczeniem, ale i tak naprawdę specjaliści wysokiej klasy funkcjonowali i to w sprawdzało się bardzo dobrze natomiast w trakcie prac parlamentarnych w nos w projekcie przewidziano, a że wszyscy w zasadzie tracą swoją funkcję i 2 zostają powołani zupełnie nowi na początku tak pomyślany, że będą komisarze na poziomie wojewódzkim i powiatowych łącznie było prawie 400 później w trakcie już prac parlamentarnych wskazano, że jednak będzie ich mniej będzie ich 10 0, dlaczego nie wiem nie nie ma takiego jakiegoś racjonalnego uzasadnienia, dlaczego miejsce poprzednich 5 1 co tam nie pasowało jest tak, że stół natomiast mowy o pozostaniu natomiast Państwowa Komisja Wyborcza, bo to ona dokona wyboru będzie opierać się na kandydatach, których przedstawi pan minister spraw wewnętrznych i administracji trwa rzeczywiście procedura tutaj i 2 czy takiego nowych wyborów tych kandydatów przez ministra niewiele mniej tak naprawdę wiadomo wiemy jak na razie zgłosiło się kilkaset ról bodajże blisko 70 0 kandydatów jak jakiś procent co nie spełniał kryteriów formalnych natomiast reszta kandydatów wzięło udział w tych szkoleniach jednodniowych porozrzucane były takie szkolenia dla 2 do kandydatów bodajże 3 marca będzie egzamin z wiedzą prawie wyborczym, ale nie decydujący wcale z tego co minister spra w wewnętrznych administracji przedstawia tu to nie jest wiążące i wówczas z tej grupy kandydatów zostaną przez przedstawienie Państwowej komisji wyborczych natomiast już z takich tutaj dokumentów, które publikuje państwa komisję wyborczą wynika, że minister nie konsultuje ani szkolenia ani ani tutaj tą samą procedurę rekrutacyjną jest Państwową Komisją Wyborczą są tak naprawdę nie wiadomo, czego spodziewasz się jak zostaną przedstawieni ci kandydaci czy to będzie ich n p. 2 × więcej, bo mamy Stołczyn po 20 0 do tego jeszcze tak naprawdę nie wiem, ale zostawmy na komisarzy wyborczych ja chciałbym jeszcze powrócić do pytania zna dojdą do poprzedniego, pytając czy przybrało w Polsce przewiduje co w sytuacji, jeżeli instytucje państwowe nie wywiązują się z załogą z nałożonych obowiązków przez ustawę w terminie co z wyborami to znaczy co będzie w sytuacji, gdy państwa komisja wyborcza nie zdoła przygotować tego wszystkiego co zakłada nowe prawo wyborcze, a zakup zakłada bardzo dużo podkreśla czy wybory odbywają się wybory odbędą się tutaj nie mam nie mam co do tego wątpliwości odbędą się w terminie natomiast w pewnych rozważać możemy jakoś tych przygotowań do myślę, że to termin nie zostanie dochowany w dniu 12 tomów odbijać się nam na jakości w 20 1 4 rok jest chyba taki na poważne takie momenty to trochę tego co działo się, kiedy terminy były takie dosyć ambitne przypomni SLD podczas ogłaszania wyników wyborów samorządowych doszło do bardzo znacznych opóźnień ma do tego prawo i sprawiedliwość w zasadzie oskarżyła rządzących wówczas o sfałszowanie wyborów wówczas w moim przekonaniu najważniejsze może najważniejsze kwestie zaistniała w 20 14 roku to była awaria systemu informatycznego maj to trochę wynikało właśnie z takiego terminarza i el Sol no dosyć takich sporych opóźnień miasto pokazuje jak ważne jest proces takiego terminowego realizowania różnych działań sprawdzania testowania jak się wydaje po, ponieważ tutaj wnioskodawcy wiele krotnie przywoływali ten przykład 20 1 4 roku powinien to sobie wziąć do serca to znaczy powinni mieć na uwadze że, wprowadzając różne nowe instytucje różne nowe mechanizmy nową strukturą administracji wyborczej no to ten okres szczególnie istotne takich różnych testów do opracowywania procedur natomiast niestety to nie zostało wzięte pod uwagę dziwił się, bo w dużej mierze najważniejszy cel konstrukcja przewidziana w tym projekcie, który został zgłoszony w listopadzie 20 1 7 roku wiele z tych takich konstrukcji było już zgłaszane przez prawo sprawiedliwość w 20 1 4 roku, więc to tak naprawdę mogło zostać zgłoszona dużo wcześniej, ale nadszedł czas, żeby to zrobić Kliknij i był czas na dopracowanie, bo tak jak wspominałem ustawodawca ma oczywiście prawo do tego, żeby wprowadza zmiany wg swoich upodobań taki, że to zgodne z konstytucją mimo to w rozumieniu można mieć różne poglądy ma na kwestie natomiast mów to co niepokoi też ten czas no, dlaczego to było zrobione tak późno to znaczy kilka miesięcy tak naprawdę przed wyborami, bo to są już to są procedury to one musiały się toczyć tego się nie zmieni natomiast im więcej takich było radykalnych zmian radykalnych kościołów macie takich nowych nowych konstrukcji, które są ogromnymi wyzwaniami, które słyszy nie doprecyzowano, bo o tym nie wiem ja tutaj, relacjonując prace nad zmianami w prawie wyborczym jeszcze w grudniu bowiem, że to tak wygląda, jakby to było, jakby to było realizowane wg tutaj po takiego Hitchcock stosunku Hitchcocka i planu, czyli znalazł się Rzymie późniejszego dopiero na mocy menedżer w napięciu wzrasta i tutaj mamy trochę to sytuację, że wprowadzono tą ustawę, która jest częścią ziemi, bo one wprowadzą masę różnych zmian zarówno w administracji w procedurach organizowania wyborów, a teraz ciśnienie rośnie, bo widzimy jak to szczegóły, które wydawało się być no właśnie w łatwe proste zdaniem wnioskodawcy tak, aby to zrobić na transmisję z dróg natomiast okazuje się, że z tym wiąże się ogromna ogromne przedsięwzięcie zakup właśnie kamer tak mąż jest pierwsza sprawa nie dowie się zdobywać 1 aspekt, który być może pomysłodawcy nowego prawa wyborczego nie wzięli pod uwagę z tego względu, że w zasadzie nie znam parlamentarzysty, który nie lubi występować w telewizji, ale nie zawsze chyba tak jest nie każdy obywatel ma ochotę brać udziału w takim Big brothera, że Państwowej Komisji Wyborczej czy ta transmisja to znaczy no w swój występ w telewizji 11  000 000 uprawnionych do głosowania czy nie wiemy ilu z nich jest w tej chwili to nie jest po prostu łatwy sposób na obniżenie frekwencji wyborczej starczy ci, którzy występować nie chcą nie chcą pokazywać się podczas procesu wyborczego zwyczajnie przejdą nie mamy co do tego takich mocnych danych natomiast co poza tą Polaków co myślą o tej zmianie rząd, czyli o transmisjach prowadzenie transmisji w ich zdaniem były podzielone jest grupa Polaków, którym to się bardzo bardzo nie podoba czy to będzie miało przełożenie na ich uczestnictwo tego nie wiem czy to będzie ta grupa to czy to będzie ta grupa, która uczestniczyła nagle postanowili jednak nie brać udziału w wyborach no nie wiem natomiast jest taka możliwość, że na części z wyborców nie będzie chciała właśnie z tego powodu nie będzie chciała uczestniczyć tak jak on wspomniał o takiej transmisji, ale nie mogą tak naprawdę się z niej wyłączyć, bo Motor to będzie jednak obejmować wszystkie lokale wyborcze tak jak mówiłem Dzidzia w sektorach wpły w na pomysły Nord ciężko jest tutaj w przewidzieć, jakie będą tak naprawdę efekty tego tej zmiany ich odczucia obywateli tak wyborców BOR Nomury ich takie tak jest w opinii są dosyć podzielone była dosyć spora grupa obywateli ankietowanych przez sobowtóra wskazała, że absolutnie się to rozwiązanie nie podoba macie jeszcze tylko w tutaj w sektorach od konsensu w przypomnę, że to badania opinii społecznej, która robi wc Bos już bardzo bardzo moim zdaniem jednoznaczne było w grudniu przeprowadzane w 20 1 7 roku jej bardzo wyraźnie wskazał, że Polacy uważają, że w Polsce jest realizowana powszechne prawo wyborcze wybory są uczciwe i w obydwu właściwie przeprowadzane, więc czymś normalnym one wytoczyło jej zachód ma włosy, żeby przeprowadzać tak radykalnej tak dokładne zmiany przynajmniej nie po stronie obywateli obywatele oczywiście co nie było idealne wyniki, ale i tam 3 4 już rozważało obywateli, że zaraz, że wybory są uczciwe przeciwnego zdania było 10 % reszta nie miała zdania no pewnie nie są to w takie wyniki idealne natomiast gminie nie stanowiły podstawy do tego, żeby dochodzi do wniosku, że konieczna jest tutaj co radykalna zmiana trzęsienie ziemi dosłownie na podstawie różnego rodzaju sygnałów, że w dochodzeniu do biura Rzecznika Praw Obywatelskich on dostajemy rur w ich wnioski skargi dotyczą różnych kwestii związanych z wyborami z oferentami natomiast one przede wszystkim dotyczyły różnych takich kwestii technicznych organizacyjnych pewnych ułatwień wasi obywatele oczekiwali na różne dodatkowe ułatwienia w głosowaniu techniczna takie możliwości informujemy, że działa taka umowa o likwidacji możliwości głosowania korespondencyjnego to przede wszystkim dotyczy osób niepełnosprawnych ta możliwość wróciła z nowym redaktorem w ograniczonym zakresie Bowie przypomnijmy, że nic wskórać w wyborach 20 15 roku Łukasz wyborcom głosować korespondencyjnie szczupła taka dosyć pozytywna wówczas wprowadzona zmiana ona umożliwiała przede wszystkim udział w głosowaniu osób, które miało trudności w takim fizycznym dotarciu do lokali wyborczych to osoby niepełnosprawne osoby starsze osoby chore bo, ale też przed własną szkołę za granicą Polonia bardzo sobie ceniła to tu to rozwiązanie natomiast rzeczywiście w tym projekcie, który został w listopadzie zgłoszone przewidywano usunięcie całkowitego usuwania korespondencyjnego ostatecznie był Senat przywrócił, ale tylko dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym znacznym to oznacza, że w porównaniu do poprzedniego stanu mamy tutaj jednak krok w tył i pewien regres, bo w takie możliwości zostali pozbawieni wyborcy starsi częściowo nie po częściowo w Barcinie niepełnosprawni wyborcy chorzy mieli też przebywający poza granicami kraju także ten krok w tył zostało uczynione no to niedobrze to auto to zły znak od 1 3 faza to powszechność prawa wyborczego to jest 1 z fundamentów wyborów rzeczywiście doszło też naprawdę w pewnym momencie doszli w kodeksie wyborczym do takiego bardzo korzystnego dla wyborcy pakietu różnego rodzaju ułatwi, zwłaszcza że Polska nie niestety mówimy to z żalem nie słynie z wysokiej frekwencji wyborczej ten ten odruch obywatelski w dalszym ciągu po 2 8 latach wolnych wyborów w Polsce nie jest tak powszechne jak byśmy chcieli bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie dr Jarosław Zbieranek prawnik z biura Rzecznika Praw Obywatelskich, by moi państwo go dziękuję bardzo już za chwilę informacje Radia TOK FM, a po nich raport gospodarczy, na które zaprasza Maciej Głogowski program przygotowali Zuzanna Piechowicz i Tomasz Kopka realizował Kamil Wróblewski Mikołaj Lizut do usłyszenia w Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: A TERAZ NA POWAŻNIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA