REKLAMA

Czy można powiedzieć, że nasz Wszechświat jest "matematyczny"? I co to znaczy?

TOK Powszechny
Data emisji:
2018-02-27 19:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
01h 38:09 min.
Udostępnij:

Dyskutują prof. Jan Chwedeńczuk i Tomasz Stawiszyński. Rozwiń »

Wszystkie prawa fizyki wyrażają się przez zbiór liczb i równań matematycznych. Czy można zatem powiedzieć, że nasz Wszechświat jest "matematyczny", a jeżeli tak, to co to znaczy? Czy taki matematyczny świat można utożsamić z jakimś algorytmem? A jeżeli tak, to czy żyjemy w czymś na wzór matrixu? Na siódmym spotkaniu z cyklu "Fizyka w Ogrodzie" o tych zagadnieniach porozmawiamy z filozofem Tomaszem Stawiszyńskim Zwiń «

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
czy państwu witam państwa na ostatnim ze spotkania z cyklu fizyka w ogrodzie w tym sezonie w i jest się bardzo dziwna sytuacja pogorszy to ma się stawić chińskiego co jest w ogóle to góry nogami jestem absolutnie po prostu absurd w Grzegorz Chyła, który zawsze prowadzi zablokować fizyka praktycznego dzisiaj nie ma się, ale się okazało, że jest to właśnie może je chętnie tam żądała czegoś może doprowadzić po prostu nie mówię poważnie, bo w DnBNord miało dziennie, Rozwiń » aby się awaryjny wariant awaryjny w no właśnie i tak się złożyło, że właśnie w takiej dziwnej roli się tu spotykamy odwróconej mówili mi na naszym celem jest porozmawianie oczu co w tym się ciekawe tylko trzeba to sprecyzować zobaczcie państwo wszystko zależy od środy od od definicji to znaczy próba odpowiedzenia na pytania na pytania w na razie będzie to bardzo w sposób ogólny zaraz konkretyzuje my czy w jakimś sensie można powiedzieć, że żyjemy w matriksie oto trzeba w taki bardzo bym na razie wziąć to w cudzysłów i gdy ich do definiowania coraz mniej to zaraz potem Tomaszowi głosom zaoferuje 2 nowe 2 pojęcia opowiada o 2 zagadnieniach i wtedy spróbujemy to tak jak to mówią fizycy osaczyć bardziej precyzyjne i i być może z tego wyjdzie jakaś taka nie rozmyta konkluzja tych właściwie to nie będzie paradoksalnie odwróconego szczególnie ta sytuacja, bo ostatecznie i tak pewnie ja będę o to by zadawał pytania ocena będzie tłumaczył dlaczego, bo koncepcja czy teza, że żyjemy matriksie jest mimo wszystko problematyczna w ale ja pozwolę sobie wprowadzić takie rzeczywiście taką koncepcję, która z we współczesnej filozofii nie tylko filozofii w każdym razie Bekisz takim myśli z pogranicza w technologii ZUT urologii i rozmaitych innych dziedzin na pograniczu techniki humanistyki pozyskała z pewną popularność głównie zyskała popularność dzięki postaci, którą państwo znają zapewne doskonale, czyli Leonowi Madsen owi, bo to Elon Musk spopularyzował w inne koncepcje, o których chcę tutaj parę słów powiedzieć spopularyzował ją m. in . tym, że ufundował nagrodę dla każdego, kto udowodni, że jest właśnie tak, czyli że żyjemy w matriksie, gdy jest całkiem spora nagroda, więc Janku szedł na ile jest na jakiś tam próba bilion dolarów co najmniej w procedurach za mało na bardzo dziękuję bardzo mamy tutaj ma w naprawdę dobrze sytuowanych ludzi na sali może więcej już nie będą dokładniej la ta nagroda wynosi w każdym razie istnieje wiele takich bardzo poważnych osób, które nie są jak to się mówi, a teren tam mi takich przekonań pośród tych postaci jest n p. z kosmosu Lockheed z MAiC i Massachusetts Institute w technologii, które się nazwa Max z tego Mark ery i które rzeczywiście w całkiem na poważnie głosi przekonanie, że rzeczywistość fakturą widzimy, że na, której doświadczamy za pośrednictwem 5 zmysłów jest rodzajem iluzji czy symulacji oczywiście idea ta nie jest nowa, bo się wywodzi jest, że my ze starożytności i to zarówno w zachodniej jak i wschodniej starożytności myślało filozofii greckiej, w której na różne sposoby ten pogląd jest obecny jest obecny właściwie w inne w jakim sensie już u Platona, który jak państwo zapewne pamiętają twierdzi, że to co postrzegamy przy pomocy konwencjonalnych 5 zmysłów nie jest światem prawdziwym tylko jest światem w w każdym razie iluzorycznym złudnym, a ta rzeczywistość realna w sensie ontologicznym jest zupełnie, gdzie indziej no a na właściwe wschodnich religiach ten koncept, że na to co nas otacza jest iluzją pustką można, by bardzo długo precyzować te pojęcia, bo one nie mają takich prostych odpowiedników w zachodnim myśleniu hinduska maja czy szumi ATA buddyjska to niekoniecznie są to niekoniecznie stąd pustka czynić coś z takim zachodnim znajdzie się w ale to nieistotne, bo istotne jest to, że w net ten pogląd o nieoczywistości iluzoryczności fikcyjności świata, w którym funkcjonujemy no ma swoje rozliczne wcielenia historia zachodniej filozofii to też jest w jakimś sensie historia polemiki z soli bez zmian czy sceptycyzmem próba przełamania postawy sceptycznej jakiś taki bardziej nowoczesne wcielenia się pojawiają oczywiście działu Kartezjusza w dół Davida sił Mau Immanuela Kanta jakiś nowszy wcielenia tego poglądu, które wychodzą od z w inne problematyczne ości Poznania zmysłowego i wskazują na to, że nasze poznanie jest zawodna, że w inne zmysły którymi się posługujemy z nut takim zbudowaniu przy konstruowaniu obrazu rzeczywistości przynoszą niekiedy dane, które w są fałszywe albo, które są niewiarygodna no i to jest asumpt do tego, żeby podważyć taki naiwny realizm, który głosi, że to co widzimy jest taki, jakim to widzimy w mówiąc największym skrócie jeśli ktoś z państwa był tydzień temu nas moim spotkaniu z dr Maćkiem myszką rozmawialiśmy o psychiatrii i o idei szaleństwa i dr Myszka m. in . charakteryzując pewien model myślowy w psychiatrii obowiązujący wskazywał na ten oto stół i twierdzi, że ten stół istnieje, że on jest właśnie takim, jakim go widzimy i że jest to pewna założenie, któremu w ramach zachodniej psychiatrii jest założeniem w obowiązującym nie jest założeniem obowiązującym właśnie w tych koncepcjach, o których mówimy ale, żeby nie rozwijać tego nieraz żerować tutaj rozmaitych historycznych wcieleń tego poglądu to bym przeszedł, bo w tej koncepcji, która zachwyciła Zielona maska jest autorem jest filozof angielski pracownik Oksfordu szwedzkiego pochodzenia nikt, bo stronom czynny to się z hasłem głową nazywa pasji Mela i Szanghaj po to, zysk, czyli po prostu hipoteza symulacji, którą sformułował na początku lat dwutysięcznych w nasze składał z 3 twierdzeń jest to stała tzw. dylemat, bo stroma i bo ostrą powiada, że przynajmniej jedno z tych 3 twierdzenie jest prawdziwe on nie rozstrzyga, które jest prawdziwe i w ogóle nie rozstrzyga w UE na rzecz hipotezy symulacji, ale powiada jest w każdym razie wysoce prawdopodobne, że jedno z 3 twierdzeń jest prawdziwa, a to już powinno spowodować, że w zaczniemy się poważnie zastanawiać nad taką możliwością pierwsze twierdzenie głosił, że wszystkie cywilizacje mniej więcej na naszym poziomie rozwoju technologicznego jeśli osiągną stan tzw. technologicznej dojrzałości odpowiedniego zaawansowania wyeliminowania rozmaitych ograniczeń, które wiążą się z użytkowaniem nowoczesnej technologii, że mianowicie wszystkie takie cywilizacje, które osiągnął stopień technologicznego jej dojrzałości wyginą, że innymi słowy jeśli przekroczą pewien pułap w tak chociażby, na którym my w tej chwili jesteśmy to wszystkie znikną z różnych powodów n p. wygenerują taką technologię, która doprowadzi do samo zagłady albo w Need cokolwiek jeszcze może nas w tym przypadku wyobrazić w każdym razie każda cywilizacja, która przekroczy pewien pułap rozwoju technologicznego ginie to jest pierwsza twierdzenia drugie twierdzenia głosi, że wszystkie cywilizacje, które przekraczają pewien pułap technologicznego rozwoju takiego, który nerek, który wiąże się z tym pojęciem technologicznej dojrzałości tracą zainteresowanie ideą wytwarzania symulacji komputerowych swoich przodków po prostu wszystkie jak 1 mąż, a mówimy tutaj oczywiście o wielości cywilizacji być może wielu rozmaitych światach różnych światach i t d. jeśli dochodzą do poziomu, w którym są w stanie technologicznie stworzyć symulację swoich przodków, czyli takie komputerowo wygenerowane światy, w których pojawiają się komputerowe symulacje osób będą żyjących kiedyś n p. posiadających jakieś określone cechy w w momencie, kiedy te cywilizacje dochodzą do poziomu, w którym jest to dla nich technologicznie możliwa tracą zainteresowanie czymś takim po prostu nie chcą tego robić mogłyby, ale nie chcą tego robić dziwne stwierdzenie no właśnie okna, ale on powiada jedno z tych 3 jest prawdziwe, a nie w UE, a nie wszystkie, a sekcja trzeci trzecia teza tego dylematu głosi z dużym prawdopodobieństwem żyjemy w symulacji komputerowej i wszyscy ludzie, którzy mają doświadczenia podobne do naszych żyją w symulacji komputerowej no i teraz sam, bo ostro powiadano przyjrzyjmy się temu pierwszemu z twierdzeniem, że wszystkie cywilizacje, osiągając pewien pułap rozwoju technologicznego doprowadzają do samodestrukcji, bo ona jest raczej średnio prawdopodobne raczej nie powiedzielibyśmy, że wszystkie jak 1 mąż cywilizacji, gdzie są oczywiście jakimś stopniu prawdopodobna ale dlaczego miałoby właściwie tak być, że każda cywilizacja, która dojdzie do jakiegoś poziomu rozwoju technologicznego natychmiast dokonuje samozniszczenia można tak przyjąć, ale nie trzeba w każdym razie opowiadaną z estakad te zostaną niekoniecznie musimy się zgodzić no i teraz weźmy tę drugą tezę, że wszystkie cywilizacje, które osiągają określony poziom rozwoju technologicznego takich, które umożliwiają stworzenie komputerowych symulacji przodków ludzi, którzy żyli kiedyś tam komputerowych symulacji totalnie zaawansowanych, w których w te osoby symulowane mają świadomość, ponieważ odpowiednio zaawansowane technologie symulacyjne powodują, że te byty czy te istoty, które nie są symulowane same uzyskują pewnego rodzaju Emergency na cechy n p. świadomość własnych Otóż wszystkie takie cywilizacje mówią nie nie nie będziemy tego robić sobie po co ma mówi Boston to jest w sumie mało prawdopodobne chyba raczej też no bo dlaczego miałby tak zrobić oczywiście istnieją możliwości, że ktoś, że Snapchat przedstawiciele takich cywilizacji z powodów etycznych nie zdecydują się na coś takiego no bo będą w błędzie to się wiązało właśnie z tym, że takie postacie w obrębie tych symulacji nie będą sobie zdawał sprawy z tego, że są symulacjami właśnie tak jak my przez nie zdajemy sobie wszyscy sprawę z tego, że jesteśmy z symulacjami no ale inne cywilizacje przy założeniu, że może być ich wiele nieskończenie wiele nawet nie muszą wcale przyjmować podobnych etyka ani moralnych systemu w związku, z czym można wyobrazić, że istnieje co najmniej 1 taka cywilizacja, która osiągnął szczyt ten poziom rozwoju umożliwiający stworzenie takiej symulacji tworzy taką symulację no i teraz mówi, bo strony jeśli trwała faktycznie ta hipoteza pierwsza hipoteza druga są nieprawdziwe jeśli nie zgadzamy, że wszystkie prace wizualizacje giną, które osiągają średni poziom nie zgadzamy się, że wszystkie, które osiągną ten poziom nie będą zainteresowane tworzeniem takich symulacji NATO możemy sobie wyobrazić przyjąć zasadę mniej racjonalnie, że tacy wizytacja przynajmniej 1 jeśli przynajmniej 1 wytwarza czy ma takie możliwości i chce z nich skorzystać no to może stworzyć nieskończenie wiele takich symulacji to znaczy może stworzyć no powiedzmy, że nie nieskończenie, ale w każdym razie jakoś astronomiczną liczbę takich symulacji może wytworzyć ne, w których będzie bardzo wiele takich światów, w których będą żyli ludzie będący symulacjami te światy będą symulacjami ci ludzie będą świadomi, bo to nie jest wewnętrznie sprzeczna w obrębie filozofii świadomości mówi się, że świadomość nie jest pochodną koniecznie na jakiś układów zbudowanych na bazie węgla może być tak jak nasze mózgi może być pochodną wystarczająco skomplikowanych układów, które wchodzą ze sobą pewną interakcję wytwarzają tlen na tę jakość związku z 3 mówi ostro jeśli taki jest rzeczywiście jeśli można wytworzyć taka cywilizacja mogła wytworzyć astronomiczną liczbę takich symulacji to znaczy, że większość ludzi jest z symulacjami to znaczy, że większość ludzi, którzy mają podobne doświadczenia jak my to symulacja i my też jesteśmy z symulacjami no i to jest ten argument, że ten argument z posturą ma bardzo niepokojący podkład w MDM i bardzo ciekawy, bo ostrą ja tylko dodam tutaj bardzo wyraźnie zaznacza, że jego sposób czy ten jego dylemat, z którego jest wyraźnie dumny jak państwo zobaczą rozmaite wywiady z nim on jest trochę w ogóle taki upiorny ten ostro, bo jak mówi to się w ogóle nie uśmiecha nie będzie żadnego wywiadu z nim na YouTubie, na którym on, chociaż przez moment się uśmiechnął co może ma jakiś koszmar, gdyż może ma jego program jest niedopracowany nie grano mu moduł uśmiechu n p . nie jest wykluczone, ale myślę, że tworzą się nie uśmiechają mówi taki sposób bardzo bardzo jednostajny to rzeczywiście jest argument za tym, że on wierzy w to, że żyjemy w świecie symulacji komputerowej i że nawet te osoby, z którymi rozmawia o tym, też są symulacje Amina przecież nie będzie się uśmiechał do symulacji wyprawy jest bez sensu wiadomo kaznodzieją podkreśla, że mamy tutaj do czynienia z pewnym argumentem, który różni się zasadniczo pod każdym względem właściwie od tradycyjnych formuł sceptycyzmu filozoficznego czy tradycyjnych takich form argumentacji filozoficznych, w których się, w których się podważa istnienie świata zewnętrznego albo się wskazuje na to, że jego substancja jest problematyczna w tym sensie n p. się różni, że on nie wychodzi od negacji to znaczy nie mówi proszę mi o to udowodnić, że nie istnieje my z symulacji komputerowej tylko by takie 3 tezy mówi 1 może być prawdziwa, ale nie musisz i teraz mam coś powiedzieć rozumiem jak w, więc tak ja nie wiemy jak państwo wiecie wydają się to na pewno nie chcecie wygląda trochę naciągane prawda, bo tam jest założenie, że tu jest dużo założeń temu ukrytych ale zanim do niego nad nieskończoną się czepiać tego dokładnie tylko muszę się zastanowić co 3 doby miało znaczyć, że można symulować także, że ten świat, w którym żyjemy jest symulacją ich coś postanowić tak bardziej z punktu widzenia empirii no bo moje nieme państwo na jakie od próbują jakoś to zdefiniować to co toby oznaczało, że można przy pomocy algorytmu stworzyć tym iluzja ja to rozumie gość tak, że istnieje toczą Gordon 3, jaki zbiór norm, które także soki z reguły operacyjna i metody przejścia od punktu do punktu tak to tutaj non obejrzy symulacja znaczy rozumiem, że tam jest jakiś komputer tak w domyśle ma coś co liczne tak jak to liczy na to musimy mieć powiedziane jak liczyć oraz musi mieć takie podstawowe w tym te to reguły z pytaniem które jest pierwsze badanie, które zadał też takie czy świat, w którym żyjemy rządzi się ze zbiorem reguł w ogóle może się nie rządzi na to musimy odrzucić, bo taką kwotę z, bo już pomocy chodzi Otóż, jeżeli jest także, iż świat jest opisywany zbiorem praw przyrody cokolwiek to znaczy no to mógłbym adresy w obrazie to prawa przyrody to jest puszczony jakiś czy to coś się liczy co realizuje to prawa tak to prawa przyrody, które znamy ja nie chcę ich praw fizyki, żeby nie dokonywać uzurpacji to jest jakiś prawa fizyki tylko osób prawa wszechświat on prawa przyrody one mają postać tak jak my nie zapisuj formułujemy mają postać równań i teraz no no i teraz ona ma przepis tak czy masz równania naprzód to słowo na wasze Edgara 3 równania Einsteina teorii względności no i co tu jak fizyk, próbując przewidzieć to co robić w sposób taki krok po kroku rozwiązuje to równania, więc pytanie jest pierwsze takie czy cały świat jest opisywany zbiorem takich praw, które się rozwiązują na bieżąco, czyli innymi słowy rozumie że, a priori mógł sobie wyobrazić, że wkładam jakiegoś takiego meta komputera te wszystkie prawa i one się tą miarą i wyrzucają redaktora Stasińskiego w mowie, więc jest jedno pytanie czy to jest kompletny zbiór ma się też tak nie wiem co to są prawa przyrody w tym sensie, że mamy dostać dziwne, że można sformułować zdanie dość prosta, która ma tak koło ogólność należało się, że jej, że zbiór takich pojęć zdanie i relacji między nimi, czyli innymi słowy, że istnieją tylko my, czyli mówiąc już tak, iż nie tylko fizyka czy też istnieje tylko świat materialny rządzący się sprawami materialnymi jeżeliby ja rozumiem, że w morze się z tym głęboko nie zgadzać na meczu można powiedzieć, że niebiescy nie w świat duchowy świat uczuć i t d. tak dalej religijnych przeżyć i doświadczeń którymi wykracza poza tą, jeżeli to wykracza no to nie rozumie do końca bym wiedział co to w ogóle znaczy, że puścić symulacje czegoś takiego, bo jak temu komputerowi powiedzieć, żeby on policzył coś co niepoliczalne w ogóle wiesz co zmianę i niekwalifikowalnych, więc rozumie, że w takim stwierdzeniu jest ukryte założenia, że wiadomo jak nakarmić ten komputer a dlaczego miałby to policzyć to niepoliczalne no bo skąd się bierze to wyjaśnić, jeżeli n p . za Szmal Niewiem uczucia religijne są niepoliczalne to, skąd one się biorą w obliczeniach tego komputera, który symuluje naszą rzeczywistość to on może symulować siły w nas pewnego rodzaju stany, które MEN taka nie inaczej interpretujemy czy dawać nam pewne doświadczenia, czyli czy innymi słowy neguje się to, że te uczucia religijne są czymś spoza tego świata praw przyrody, bo jest to do pomyślenia w każdym razie żonę są n p. efektem nie wiem pewnego typu procesów na euro chemicznych ewolucyjnie uzasadnione są i t d. tak dalej, że dają nam pewnego rodzaju przeżycia, które następnie kosztami interpretujemy, ale n p . w inne konteksty ewolucyjne ma to pewne uzasadnienie, czyli służyć czemuś, a sprowadza się do euro chemią cnota cnota, jeżeli tak to się z zgadzam, jeżeli tak z założenia ma jeszcze tu jest zawsze 1 po założeniu no to co tak no to to to jest element tego świata w tej symulacji on jest oczywiście niezwykle już na budowanym względem równać się ze Kwadrat jest to dość już w koło, ale na końcu wychodzi, że nowa miłość do dziecka 3 3 uniesie właśnie gdzieś religijne uczucia nad, jeżeli i, że państwo, że nie zgadzać z tym, że równa się co Kwadrat prowadzi do uczuć macierzyńskich no to on to jest koniec dyskusji moim zdaniem, bo wtedy nie wiadomo, skąd się wzięło górę bierze to się wzięło można powiedzieć no jest ta symulacja itu jest puszczony ten algorytm, ale skądinąd jest ten wiersz ten wszechświat, gdzie żyje to cywilizacja i tam coś się wdziera się także to jesteś poza tym algorytm Antosi wdzierali tam indukuje takie no ale to czy dziś atak hakerski atak jest dziś rolę w w proces jest ciekawe miłość jako trolli jak n p. w to chyba dość częstym, dobrze więc odbyć sesja na pytania i więcej, że państwo się nie zgadzać z tym, że rzeź świat fizyczny, że istnieje tylko świat opisywany zbiorem jakoś Słowian może skomplikowany sposób praw przyrody na to to od razu odrzucamy to moim zdaniem tak, że wydanie cienia ja myślę o tym, raczej jako o takiej, bo po, bo tutaj w tym argumencie, bo stroma, które wzbogacimy o tego tego Marka Max Otte Marka, bo nie jest tak właśnie bliższe twojej branży, ponieważ boss stron jest filozofem, chociaż takim bardzo zaawansowanymi matematycznie jej nerwowe w ogóle z nauk ścisłych natomiast Max z tego marki skos molo Guillaume, ale postaram, zanim jeszcze tak Marku, bo Strom podkreśla, że chodziło o taką sytuację nie ma tam fabryczną to znaczy, że to, że jesteśmy symulacja mi komputerowymi należy rozumieć bardzo dosłownie, że istnieje gdzieś jakaś cywilizacja ta cywilizacja dysponuje Super komputerami ktoś do tego superkomputery siada i programu 1 komputer taki sposób, że tworzy nasz świat nas w tym świecie właśnie jako symulacje komputerowe z określonymi emocjami z określonymi parametrami psychologicznymi mentalny mi fizycznej mi et Cetera, ale i tak to wygląda i w tym sensie to nie jest to znaczy to jest pewnego rodzaju reprodukcja tego świata już jakoś istniejącego tylko zasiedlone go przez cywilizację o w znacznie bardziej zaawansowanej technologii, która wytwarzała rodzaj takiego gminne muzeum takiego czegoś Ala z, który się odcinek Blak Mirror n p . gdzie zwłaszcza z ostatniego sezonu, gdzie właśnie bytują takie modne takie symulacje takiemu takiej istoty, która głaszcze są od początku do końca wirtualne, ale na wzór, ale i można powiedzieć na obraz i podobieństwo istot kiedyś żyjących, czyli my wszyscy n p. kiedyś już tak żyliśmy jak kiedyś się odbywało to spotkanie n p. mogliśmy rozmawiać na ten temat dna i może to być piękne odwzorowanie tego co już kiedyś się w zdarzyło, bo n p. wymyślony niż my to co później zostało zrealizowane albo zostało zrealizowane dziś jakiś 1 z wielu rozmaitych cywilizacji zasiedlających nasz wszechświat no dobra przedniej rurze, czyli innymi słowy ty mówisz, że to, że wszelkie naprzód w moje uczucia można odwzorować na zbiór liczb i ich reguł, jakie dodaj operacji arytmetycznych jeśli ten komputer się tym posługuje się na tym właśnie roboczym do tak to znaczy ja tak w ogóle nie mówię, bo wiara, mimo że doświadczam głębokiego poczucia, że jest coś naprawdę głęboko nie tak z tą rzeczywistością to jednak nie zaś z zaryzykował takiego twierdzenia, że mamy tutaj do czynienia z taką symulację zaawansowanej cywilizacji, bo byłaby to jakaś cywilizacja naprawdę słabo zaawansowana, gdy tworzyła symulacje po prostu czegoś takiego czym żyjemy dzisiaj, zwłaszcza w Polsce teraz ale, ale rzeczywiście sądzę, że ta koncepcja w jakim sensie jest taka uwodzicielska może to jakoś tam przemawia do wyobraźni natomiast tego markę, o których wspomniałem już tutaj ma z tego Marek, które jest fizykiem kosmologią w wyprowadza taki argument, który jego zdaniem jest też w każdym razie jakoś tutaj ważne istotne zgadzając się skądinąd z tym z tą koncepcją, bo stroma i uznając że faktycznie tak jest, że żyjemy w tej symulacji obu stron jeszcze zachowuje pewną neutralność mówi jedno z tych 3 twierdzenie jest prawdziwa delikatnie nas naprowadza na to które, że to trzecie właśnie, że jesteśmy tymi symulacjami jego zdaniem, ale nie rozstrzyga natomiast mgr Mariusz rozstrzyga w nią 1 z argumentów, które on mnie przytaczają jest to właśnie, że cyjanku jak zajmuję się pracą zawodową fizyka teoretycznego to posługuje się matematyką dziś masz tablice i liczy też piszesz równania i t d. innymi słowy mówi maks tego markę rzeczywistość na pewnym bardzo czy najbardziej subtelnym fundamentalnym poziomie jest matematyczna jest opisywana wyłącznie przy pomocy równań jest innymi słowy właśnie nad czymś co w istocie uda się sprowadzić do jakiego źródłowego wotum no i teraz wkracza Elon Musk wyciągała walizkę z dolarami i mówić to emitent kod dna Pisza na rzeczywistość kody źródłowe rzeczywistości temu tę walizkę dam wprawdzie tu jest pewna wewnętrzna sprzeczność, bo ta walizka jest nie zawiera prawdziwych pieniędzy tylko symulacje jeśli ten kot się uda rzeczywiście złamać to ta walizka będzie nic niewarta no ale w opa takie są paradoksy tej sytuacji no dobrze, czyli tak tym, że na samym dnie, ale i zbioru liczb i zbiór operacji matematycznych, czyli nie są tu jest tak skrajny materializm to jeszcze z pytania, które tu się chyba musi pojawić to jest pytanie o wolną wolę czy tak albo, jeżeli jest taka, bo pomoc, choć Otóż współczesna tą teorią mikroskopowa czy mechanika kwantowa ma taki właśnie tak naprawdę nie wiadomo czy tak jak my ją interpretujemy to ona ma element takiej Pronobis styczna, czyli nie do ministra czy my teraz to jest jedyna furtka moim zdaniem dla wolnej woli naprawdę, bo jeżeli ich, żeby się okazało, że mecz błędnie interpretuje mechanikę kwantową i że istnieje tylko zbiór prawdę o terminie stycznych to to niema wolnej woli nawet i to jest pytanie w jaki sposób czy taka symulacja i czczona jest oparta, bo one są oparte na zbiorze no takich właśnie algorytmy algorytmicznych kroków i czy taka symulacja dopuszcza wolną wolę w ogóle no bo to rozumiecie państwo, jeżeli jesteśmy wynikiem obliczenia czegoś dużego komputera to i on nad innymi słowy, jeżeli wezmę ten komputer dopuści i Puszcza każe mu liczyć rzeczywistość, a potem jeszcze raz ją za każdym razem wrzucić tę więź po czasie 13 com ma tam 6 miliarda lat czy ilość rzuci ten sam wynik to znaczy, że nie ma wolnej woli nowość, ale z dnia zapytał czy czy w ogóle współczesny stan wiedzy dopuszcza wolną wolę w jakim sensie, bo jeśli przyjmiemy taki układ, w którym procesy mentalne są wyłącznie pochodną procesów materialnych każdy proces mentalny Mag Relax na jakimś procesie mózgowym, ale jeśli procesy materialne rządzą się właśnie prawami, o których mówiło się od samego początku to znaczy są policzalne to znaczy, że właściwie każdy stan materialny jest do przewidzenia to znaczy jest do policzenia, więc wolę woli tak czy inaczej nie ma, ale widzisz jest on być jak masz, bo jak masz zestaw danych wyjściowych początkowych świata nowości wszystko możesz wyliczyć czy wszystko możesz przewidzieć albo może obliczyć ruch każdej pod warunkiem, że maszt Termini styczna po przyrodę popiersia po drugie jest jeszcze problem, że złożone bardzo układ są chaotyczne na 3 wiesz taki złożony u układ Nor społeczeństwo mózg społeczeństwa wszystko co jest takim układem wielu oddziałujących na różne sposoby cząstek jest niezwykle podatny na zaburzenia erekcji znaczy wydaje ci się, że wiesz o nim prognoza pogody tak widać, że więź i jakie jest z tego można przecież pro pro po kongresie prognozuje ogród ucznia tak ma jednak nie wychodzi wiosną jest to L4, zwłaszcza niebo, bo myśmy o tym, rozmawiali parokrotnie, cytując też często Lisa z filmu Antychryst Larsa von Triera, który w bardzo przejmującej scenie ogłasza, że chaos króluje z tym nie trudno się zgodzić czy to jest funkcja tego układu ta nieprzewidywalność to jest funkcja naszej nieznajomości wszystkich czynników, które współtworzą ten układ no bo mamy tutaj do czynienia z układem złożonym z ogromnej liczby elementów i wreszcie nie mamy dostępu do tego co się w nim realnie dzieje dlatego nie potrafimy skonstruować taki, że prognozy czy testach także gości on jest rzeczywiście jest zdeterminowany czy to koniec nie umiemy sobie także dominacji w świetle prawa przyrody na czym tak cenią w nim mechanicy kontrakt mówimy o takim oto wnioski mogą chodzić o pogodzie właśnie, czyli tych wszystkich to efektów na samym dnie nie to tym styczność z narażeniem no i teraz, a priori jest to mógłbym wypisać zbiór równanie tych tzw. równań Newtona na tę wszystkie 10 do kin dziś nie wiem dwudziesty, które niszczą 1 3 0 i które tu wszędzie latają i prób było próbować rozwiązać najdrobniejszy błąd, jeżeli w najmniejszym stopniu masz niewiedzy o tym z sytuacji początkowej to ona w tak złożonym układzie braci w dowolnym nie rozumiesz zupełnie nieprzewidywalne czy to innymi słowy to jest 0 i złożonych układów tak samo powrót do widocznej skali codzienność w w ekonomii tak czy dzieci zjawiska społeczne czy innymi słowy teraz jest pytanie skądinąd pojawią się takie hipotezy, że sama przez Sień i czasu jest montowany czy innymi słowy, że istnieje też najmniejsze porcje jakimś sensie poniżej, których najmniejsza odległość takie jest najmniej najmniejszy dystans ceny niższe krok czworga Łowicz tak naprawdę czas nie wpłynie w sposób ciągły tylko jest wyraźna takim czy tryptyk czy tylko pomiędzy tym nic nie ma więc, a priori można wyobrazić, że i jest gdzieś to jednak Zimocha mechanicy konto jest gdzieś ta precyzja wie może zejść do precyzji tego pojedynczego tylko okienka gdybyż posiadał wiedzę o wszystkich tych o stanie całego układu z dokładnością do tego już najbardziej fundamentalne go okienka no to notes układ deterministyczny tylko, że artysta rzeźbiarz Altus absolutnej dostęp niewyobrażalne tak, ale właśnie się zastanawiam jak to jest przy czym my tutaj, bo to są i to jest jednak zasadnicza różnica jeśli mówisz, że w momencie, gdybym posiadał wiedzę tobym widziała układ deterministyczny z tego punktu, z którego patrzy widzenie determinizm styczne no to jednak oznacza, że układ jeśli pozostajemy jednak w konwencji realizmu ładnie w konwencji takiego relatywizmu daleko idącego no to znaczy, że układ jest determinuje w styczniu, a tylko z naszego punktu widzenia wygląda na nie determinuje wsteczne, czyli my widzimy tylko kawałek tego układu dzieją się zachowuje taki sposób nieprzewidywalne tak, gdybyśmy patrzyli na niego no właśnie w całości to wówczas wiedzielibyśmy Torzym tam działają mechanizmy doskonale przewidywalne tak no fundamentalnym prawem przyrody na poziomie klasycznym jest na nim to nadal nie ma żadnego prawdopodobieństwa tam jest daj mi siłacze kolektor to ruszy pełną pulę po euro brzmi jak tekst jakiegoś utworu z polskiej muzyki rozrywkowej w podaj siłę, bo to bardziej jest w 2 w mojej to mogę wykonać krok to czy mogę przewidzieć w czasie TR plus kawałek i ja jak będzie wyglądał ruch oczywiście, iż państwa no już układ 2 ciał już nad zagadnieniem 1 ciała w odpowiednio skomplikowane sił w postać siły jest nierozwiązywalny 2 3 auto prawie zawsze ktoś nie jest nierozwiązywalne, a potem dowie się w związku z tym ale, a priori ten to czas na dole to jest zbiór równań, w których nie ma pojęcia, których ujrzysz pojawia prawdopodobieństwo to jest ono aktem niewiedza, a więc pytanie czy w takim świecie i rentowym tak naprawdę ci pocztą może jest miejsce na wolną wolę no ubierasz weź pod uwagę, że baczyć, aby jeszcze się zastanowić co właściwie mamy namyśli mówiąc o woli w takim przypadku i w ogóle w takim sposobie myślenia w dniach właśnie ja też nie wiem w Maniowach no właśnie my jest jeszcze poziom kwantowy to znaczy mechanika kwantowa to jest najciekawsze nie jest teorią Pronobis styczną czy to się zawsze się, mówi że mechanika kwantowa historią, której tam zależnie od tego czy popatrzy na konto to się staje, żeby tylko już przerobionego na 100 0 rodzajów to on się staje żywy bądź partii staje w ogóle to tu jest takie nadużycie tych pojęć, ale to jest, bo to jest to test sprawdź na czym ma u mechanika kwantowa taki swojak jest formułowana nie ma w sobie prawdopodobieńst w to prawdopodobieństwo IT akty pomiaru to jest coś włożonego rękoma to znaczy my próbujemy PUP ludzie próbowali zrozumieć jak to możliwe może sobie rysunek, że na mechanikę kwantową może przewidywać, że cząstka cząstka nasza wygląda tak, bo inaczej jeszcze lepiej precyzyjnie, że cząstki mechanika kwantowa opisuje cząstkę obiektem, który w jest jakiś taki rozmyty czy nie stąd co to znaczy to znaczy, że państwu powiem, że wyobraźmy sobie opiszemy cząstkę, która tutaj jakoś żyje na tej tablicy i tutaj dodajmy fakt, że ona się będzie jest uwięziona dziś będzie odbijać od od krawędzi i coś co na to można przed wyjść coś takiego w 2 teraz to jest ewidentnie sprzeczne z tym, że jako 1 patrzy na tę cząstkę zawsze no to to jest ona wygląda tak czy nie tak, ale jak wiele razy naczyniu Słowiak przygotuje powtórzę ten eksperyment znowu na nią popatrzy to nabędzie, gdzie indziej, gdzie indziej i to się uzbierało się na końcu otworzy to chmurka, a więc ludzie mówią to jest teraz dokładają rękoma mówiono dobra to oznacza, że akt obserwacji i teraz pytanie czy macie świadomej czy nieświadomej, że akt obserwacji lub losuje 1 możliwość z tych wszystkich, że zostaje tylko 1 i to jest w losowaniu takie skrajnie to też mistyczne to znaczy to naprawdę akt czysto losowy czy rosół losuje 1 możliwość potem jedno jedno jedno także się odtwarzana kończy, jakbym sobie zrobił taki histogram z wyliczeń bym sobie narysował z jakim prawdo po ile razy widziałem tu lato biletu to wyjdzie mi, że tutaj więcej trumnie trumny i wejść do takiej taka struktura, czyli innymi słowy na poziomie mechaniki kwantowej jest równanie, które opisuje to ją na to ilekroć państwo je rozwiąże się to wychodzi zawsze to atrakcje obserwacji złożone rękoma no bo ludzie powiedzieli nam przecież to niemożliwe rząd co to co to jest to coś skoro za każdym razem jak patrzy na Śląsk to ona nie jest taka tylko jest gdzieś w konkretnych nowym zwożono tu rękoma tak to pojęcie obserwatora to tu już widać to i w tym sensie i w takim ujęciu to teoria jest z tym, kto nie dotyk mistyczki, a czy innymi słowy zupełnie nie wiadomo, która się wybierze tylko można powiedzieć, jakim prawdopodobieństwem można powiedzieć, że tam, gdzie jest gęstsza ta chmurka gdzieś tam, gdzie jest ona po prostu było większe natężenia notowań praw i zwiększa szanse, że tam znajdzie cząstkę, ale jest racjonalne w jakikolwiek sposób uzasadnione czy to jest już tylko takie dywagowanie bez sensu, żeby powiedzieć, że to, że nie jest w stanie wyznaczyć tego miejsca, w którym nasze znajdzie tylko jesteś w stanie orzec, kto z pewnym prawdopodobieństwem wynika z tego, że jeszcze nie skonstruowała się odpowiedniego przyrządu czy też nigdy nie będzie takiego przyrządu, który pozwoli to przyjmować, więc co zrobiliśmy sobie już na dużo, że przewidziano, że usiądziesz mówiąc szczerze w 2 no właśnie kwotę 200 min zaś od północy pytania, w czym jest to efekt kwotą 200 min jest tak, że jak się odpowiednio przygotować miasto, czyli teraz wybrać się z pań tworzy się mam tak nam źródło światła rzuciła SOR wiąże się ono świeci tutaj taką związkową toczy się z JATO nie w skali zrobiłem ona powinna być młodziutka te szczeliny tam tak jeszcze węższe niż rozdartej związki w no to teraz, gdybym opisywał ten zdąży to źródło światła jako sala tak jak się w klasycznych jak trudna misja opisuje promieniowanie elektromagnetyczne no to fala zatruć sobie przychodzi tu przechodzi zaczyna się rozchodzić się na końcu pojawi się taki obrót wynik dotowania się trwale też nazwa obrazek interwencyjna to się nazywa słynny eksperyment z podwójną szczeliny no i teraz okazuje się, że jak się weźmie okazuje się po pierwsze, że tak na dnie tak naprawdę to to 3 szkła oraz pojedynczych porcji to światło, które razem z fotonami, jeżeli wezmę 1 taki Photon 1 to on to on też będzie się tak zachowywał się z tym, że non nie może w 1 akcie pomiaru do czegoś takiego no bo to jest zgodna z tym co tu powiedziałam, że w 1 akcie pomiaru tęsknotą gdzieś jest w 1 punkciku w związku z tym wykonujecie państwo eksperyment, że puszczać się tym Foton on tu leci gdzieś tam przelatuje i pada na ekran grupka jest pojawi się grupa oczka nie ma żadnej tam walki powtarzacie to wielokrotnie i rysuje się histogram znowu taki histogram, gdzie było więcej, gdzie mniej się dokładnie odtwarza to struktura, czyli innymi słowy jak powtórzyć to wygląda to tak jakby ten Photon no jak tam coś z czymś wzorował się jak ten co jedyna metoda, żeby odtworzyć ten wynik to jest powiedzieć, że on wyższy od tędy tędy przechodził tędy tędy naraz i sam sobą Inter się o nałożeniu nań ci ludzie po jedno dobranoc to test niemożliwe to umowa UE mieliśmy tutaj małą kamerkę czcionki detektor i tutaj spróbujmy go przyłapać bo, którędy się na pewno przechodzi z Niemiec przez 1 2 z meczu to zrobi to kto to znika, jeżeli się na to popatrzy to ten obrazek znika to wygląda wtedy tak jakby przeszło 10 0 od 3 czy coś takiego i stąd nie ma tego nakładania się pośrodku czy innym słowy Agcy jakikolwiek ślad za sobotnią noc swoje pytanie próba wyciągnięcia wiele informacji o tym, by, którędy to przeszło jednak by zabijać to, jeżeli nie popatrzy na ten NATO NATO w Toronto on w jakimś sensie przechodzi przez 12 raz mówił, że z propozycji, a jeżeli popatrzymy na to kto to znika no i teraz jak pan Matrix Norwida w wsi my teraz pytanie jest następująca i to właśnie dlatego głównie tę tablicę zależało im nie ci, którzy będą to w męczyć państwo takim wywodem, ale czy innymi słowy tak jak teraz dopytuje mechanicy konto to wygląda na to, że jest to odpada są twoje pytanie w tej interpretacji współczesnej teorii zupełnie nie do tornistra znaczy nie sposób przewidzieć tych aktów pojedynczego pomiaru, czyli innymi słowy toczy on przelać, jeżeli rzeczywiście będą go śledził kluczyk stół roboczy to zupełnie jak znaczy to nie są dość analogiczne do tego martwego bądź żywego kota w lewo prawą martwi, że to nie sposób powiedzieć można jedynie oszacować prawdopodobieństwo my to to nie jest wynik nie precyzji pomiaru w odpadach są twoje pytanie tylko to jest fundamentalna własność natury i to jest doskonale z bardzo ciekawe w jaki sposób puścić symulację komputerową, gdzie coś jest fundamentalnie nie to termin niż w styczniu do w każdym razie jest jakość także jak zajdzie już gdzieś głęboko ową to wtedy okazuje się, że to wszystko zupełnie inaczej funkcjonuje inaczej wygląda niż jak się temu przygląda się okiem nieuzbrojonym, czyli innymi słowy jak obserwuję rzeczywistość przy pomocy swoich zmysłów gdzieś na tym poziomie takim fundamentalnym już właściwie nie operuje takimi pojęciami jak ta materia nie materia i t d . ska masztu poruszenia pola kwantowego w no, więc może te intuicje, ale niekoniecznie intuicja po stronie ma, bo to jest już takie bardzo zdigitalizowane myślenie i bardzo taka no pozostająca w kręgu współczesnej wyobraźni koncepcja ne, ale jakaś jakoś pewnie przed nim jest jakiś przetworzenie tej intuicji bardzo starej rzecz mianowicie na pewnym poziomie fundamentalnym to w ogóle wszystko jest inne nowości to w ogóle tego wszystkiego nie ma no no nie wiem no można jeszcze, bo szczeblu mogłoby być 1 rzecz, która mnie zastanowiło i to ludzie się nad tym zastanawiali licencje zostały rozwiązane w latach sześćdziesiątych pojawił się tzw. paradoks APr proca Einsteina Podolskiego Zana, gdzie dzieci 3 naukowcy właśnie zauważyli ten był fundamentalny nie determinizm mechaniki kwantowej i sformułowali taką tam nie jest tak explicite napisana, ale sugestie silną, że mechanika kwantowa jest niekompletna, że to, że to tak się losuje we to jest coś co nie może tak być ich innymi słowy to była taka właśnie ukryta sugestia, że być może i tak trochę nawiązuje do tematu naszej rozmowy być może pod spodem jeszcze głębiej ukryta jest teoria teorią no i ukryty jest prawo przyrody mówi teoria, bo mam namyśli cały ten wiersz matematyczne podejście ukryta jest tora, która jest optymistyczne tylko poniosły jej nie znamy nie widzimy to ma efektywnie, ale znowu zaczynamy opisywać przy pomocy prawdopodobnie z IT prawdopodobieństwa, który się pojawiają to tak naprawdę są wynikiem tego, że pod spodem czeka bardzo bardzo wyszukana teoria piaszczystym ten symulator z kodem komputer, który Puszcza symulacje tylko w takt wyszukaną ma reguły, których nie znamy Rzymem mu efektywnie przypisujemy to różne dziwactwa, ale tak naprawdę to tam na dole komputer w domyśle czy coś co do tych mistyczne puszczali to nic o sobie idzie w mojej co się okazuje że, że można wykluczyć istnienia takiego o takiej takiego w tej teorii czy istnieje dowód, kto był przeprowadzony przez Johna Balla wizyta wybitnego wyrok cieszy się tym piersi moich nie pomyśleli, że w latach 100 0 ówczesnych John wykazuje że, o ile zakładamy, że ten kosmiczny oszust, który 11 symuluje gra wg pewnych reguł to nie istnieje rozumiesz czy innymi słowy już, bo jeżeli dopuścimy, że żetony kosmiczne oszustwo wiesz nie żadne reguły konia nie nie dotyczą no to nie sposób nic powiedzieć bo, że nie ma reguł to to no to część, ale jeżeli założymy, że n p. dotyczy go reguła taka, że nie przesyła sygnał szybciej niż z prędkością światła, czyli innymi słowy stosuje się do 1 z postulatów szczególnej teorii względności no to go nie ma czy innymi słowy można próbować atakować ten argument z biustu symulacja chociażby tą metodą czyli by powiedzieć, że mogę wykazać, kto się robi bierze się 2 cząstki może są państwo brać monety dzisiaj rozjeżdża odpowiednio daleko owych prawdziwe eksperymentach co się robi z elektronami tez odległość rzędu tam 3 km w Ostrowie fizycznie robiono tak, gdy 2 elektrony czy 2 fotony na odległość rzędu 3 km się rozjeżdża i teraz one są jakoś ze sobą one pochodzą ze wspólnego źródła żonę stąd się rozjechały w 2 kierunkach Ionesco, jaką ze sobą skorelowane i teraz, gdyby istniała teoria, która jest, jakby klasyczna w jakimś sensie pod spodem no to musiałby być tak, że one już rozjazdu ja dokonam jakiś tutaj operacji pomiarów na każdym z tych to co prawda te wyniki będą skorelowane no bo n p. jeżeli są państwo wreszcie, że to jest lewy but sprawy na to kto będzie lewy prawy tu prawym albo na odwrót to korelacja, która klasyczną to wyniki będą skorelowane, ale co właśnie jakiś taki klasyczny sposób teraz można wykazać przy pomocy z tego doświadczenia, że te wyniki to wygląda trochę tak jak się czuć się zmierzyć coś tu zmierza nad tymi jednymi drugim bucie, jakby ona w jakimś sensie się nieskończenie szybko komunikowały się wierzy w ogromnym cudzy słowie, bo tu nie ma komunikacji czy innymi słowy te 2 obiekty one istnieją jako Jacobs wspólna jedność, dopóki nie dokona na nich pomiaru to mówimy, że mechanika kwantowa jest nie lokalne i to stwierdzenie można wykazać tak już liczbową Bartosz dyskonto względem dość prosty argument, że pewne wyniki pomiarów są w stroju w sprzeczności z wszelką wyobrażamy taką klasyczną teorią i w ogóle bez precyzowania Jaku czy nie mówię, że to zrównanie Newtona mówi Kos załóżmy, że gdzieś jest tor rozkład prawdopodobieńst w prawdopodobieństwo takie takie koszerne prawdopodobieństwo, który skorygował te 2 obiekty tak jak na takie byśmy sobie to klasycznie wyobrażam i wtedy można pokazać, że te korelacje tutaj wyników pomiarów co jakiś tam za słabe okazuje się, że te korelacje mogą być silniejsze niż to ograniczenia co oznacza, że w Polsce figury czyta pół proc to teza o tym, że pod spodem istnieje klasyczna prawdopodobieństw, czyli innymi słowy to co chcę powiedzieć, że ta metoda pozwala wydrukować pozbyć się noty w tej hipotezy o tym, że ktoś nas stymuluje pod warunkiem, że na symuluje elegancko to znaczy nie łamie reguły gry pewnie tak, bo jeżeli on się może tu komunikować z prędkością większą niż prędkość światła na to to może wszystko ma to on w związku z tym w morze może już dom tańszy niż państwo czy szpital może aż 3 teoretycznie można policzyć, że to Super pozycją zaistnieć jako prawo n p . z poziomu piątego wymiaru albo kolejnego przepraszam przeziębiony Tomek zagadką w czym można policzyć teoretycznie w tej chwili czytała Super pozycja może zaistnieć jako prawo albo jako teoria n p . z kolejnego wymiaru 05 06 . etapu, czyli żona symulują istoty z innego wymiaru w, ale 3 inne osoby walczą z pytaniem czy innymi słowy czy istnieje, jeżeli bym dopuścił istnienie większej liczby wymiarów potrzeby to zjawisko wyszło tak jak pisze efektywna zjawisko czegoś tam czy są takie teorie więcej wymiarowe się na tym Bartek zadłużenie znowu się natomiast w dodatkowe wymiary i są równoważne z tym, że przekraczamy szybko światła możemy przejść przez inny wymiar i inni nie mamy ograniczeń, a więc tu jest tu jest, więc no, ale ogrzewane jest mniej nie chce wchodzić w szczegóły, ale ja wiem są takie tory wielowymiarowe historia strun, ale i szalonych, bo miało nie są sprzeczne z teorią względności nie da nam zależy zależy mi ja się jak przedtem myśli się przedłużyła do sumień, bo to są bardzo małe wymiary niezwykle małe podczas kiedy tutaj mamy rozum rozmiary Mahle skokowe i w tym i w ten sposób jest w jak w 100 0 jak, gdybyśmy przeszli przez inny wymiar ten tak jak byśmy przekroczyli prędkość światła i efektywnie w tych 3 wymiarach no właśnie, więc o to chodzi na 4 Winiary 400 Nowy Sącz wprost jest to samo, więc jest samoograniczenie się zapytać jeszcze no to doświadczenie z tym mi szczelinami, czyli czy dobrze rozumiem to znaczy w momencie, kiedy stoimy, gdy detektor przyczynia się także Adam Małek z matematyką Photona wyłapać i będziemy to doświadczenie powtarzać co mu wtedy nie wystąpi nałożenia tych krążków DM, ale to jest dziwna dziwne tak jak i dziękuje tak jest zaproponuje tej tej dyskusji o w tym żyjemy w matriksie czy nie to efekt myślę, że jak dla mnie to nie jest pytanie tak naprawdę klub kluczowe czy trzecie matek się czy nie bardziej by pytanie jest no jak to jest, że istniejemy po prostu, bo czy istnieje w matriksie czy nie to Damiana tak naprawdę nie jest nie jest takie ważne tylko po prostu to, że jak to jest, że osoby taka świadomość jest mu właśnie no tak w Halle to jest efekt symulacji komputerowej na 1 000 00 0 przesłać komputerowo rozumiem n p. puszczanie wszechświata od 4 od początku tak Momot Muse wyobrazić że, gdy był zbiór jakiś determinizm etycznych praw fizyki Noto w jakimś sensie ewolucją wszechświata wydają się, że ktoś sama wtedy z z symulacją komputerową no bo mógłbym mieć jakiś komputer taki wielki, który był zaprogramowaną w te początkowe warunki plus później bym puścił i GE i to jasno, więc to w takim ujęciu świadomość jest po prostu efektem, jaki się efektom skali inną ja nie wiem czy to tak do końca nie ma znaczenia, bo n p. zwolennicy tej koncepcji życia w matriksie tak spekulują, ale to jest dość logiczna spekulacja nóżek coś się generał ujęte symulacje, czyli coś generuje symulacje każdego poszczególnego człowieka, a także na tej sali, czyli nas wszystkich zasobna, więc ktoś się też nam przygląda przygląda się jak my funkcjonujemy jako te symulacje no i się też zastanawia n p. czy nazwy włączy czynie wyłączyć, a że od czasu do czasu wyłączają nocą zdajemy sprawę, że w Bahii czasem 1 z jakaś symulacja znika no i teraz pytanie co robić n p . żeby nas nie wyłączyli albo, żeby włączyli nas relatywnie późno Otóż istnieje koncepcja, że być może należy dostarczać jakiś szczególny rozrywek tym obserwującym, którzy samodzielnie ją w Chinach jak prowadzić życie bardzo fantazyjne barwne ekscentryczne pełne rozmaitych dziwnych przygód z i t d. ale z kolei z doświadczenia wiemy, że takich akurat wyłączają zazwyczaj dosyć szybko, więc do ich w ZSRS słyszałam naprawdę teraz powiedział, że ostatnio może, choć takie Krzewienia humanizmu to co z córek najpiękniejsza należał się ogólnie zapytać o jakie są panów zdaniem konsekwencje istnienia wolnej bądź nieistnienia wolnej woli tak silni nie tylko społecznie, ale też w geofizyce po prostu należą jesteście specjalistami na to, że pytam w wianku plecak jak w fizyce, ale właśnie co to znaczy wolna Wola, bo to jest problem z definicją trochę w tym kontekście mam wrażenie, że tu od to znaczy, że mimo dnia po siódmy czy dozna nie dotarł mini styczniowa no nie ma, ale był naszym miastem aż tak musi być znaczy wolno wolno, że mogę w tej chwili zrobić różne rzeczy co jest założę się, że nie zrobisz jak będziesz siedział tutaj opowiadał wszystko konwencjonalnie przebiegnie w no właśnie czy teraz zniósł jeżeliby to co chce zrobić, czyli oblot Tomka wodoru to, że to jest w jakimś sensie to jedynie jedno 4 z zupełnie jak byśmy pewnie powtarzam dyskusje, które były miliony razy prowadzona, ale że od sumy na wszelki wypadek każdego gościa udowadniać nie determinizm n p. 2 no bo być może jest tak że może to są to optymistyczna proces ma tylko one się dzieje no tak krótkiej skali czasowej po to, przeskok dla mnie znaczy to co ta decyzja sądu termin styczeń zgodził się na tak krótki przy skali czasowej znam się wydaje, że to jest tak bądź tak, a tam tak naprawdę jest jej ciągła większych ciągły proces liczenia algorytm jest, bo tak czy prawa innymi słowy deterministyczne prawo tak w tym sensie cwaniaczek który notesy nie ma co w takim razie można wywnioskować, że człowieczego wykształcił w ogóle możliwość podważania tego czy istnieje wolna Wola czy nie istnieje tylko, dlatego że owe gatunek ludzkiego chronił się ze złego nowo, jeżeli mamy, jakby zaczyna właściwości umysłu, które jak bym ten do mamy dużo popis Grzegorza Matusiaka mordować się wraz z unicestwić i nikt we i z niej nie istniała wolna Wola w jakikolwiek kolejki do wolnej woli człowieku Noto może po prostu mu nie było żadnych konsekwencji czynów no bo skoro ja nie mam wolnej woli wszystko jest zdeterminowane są konsekwencje społeczne, bo to mam zawalone są czasowe, by zrobić to wywiad z rynkowej za sezon to z oliwek wielką traumą w rejs to jest jakiś sposób, że taki będzie narzędzie do wędrowania szczególnej roli w Wiśle, aby jak diabli teraz zalane wodą obrony w lany woda oblany wodą w NATO mogą doprowadzić do tego, że trafiałby do mikrofonu w pewne nastała, więc czemu ludzie Stali i stres sprawdź czy da komuś to wiemy to nic przez inny przebieg historii nauczyliśmy się tego, więc i tak właśnie problemy są one wolę, ale nierozłącznie z lepiej, że mamy tę wolną wolę czynnie w czasie mamy z dnia w szkole w kontekście rzezi, jakiej sobie uprawia sprawia mi to lepiej to chyba lepiej, że to nie jest umową długoterminową długoterminowo nie wydaje się, że to jest dobra Wola bardzo dobrze tak jest mamy, bo mamy sygnał, jaki sygnał tego, jakie konsekwencje mogą oni może ponieść własnej czynami, ale to trzeba mieć 1 tylko te nie są do końca można teraz, notując sądzi pan, że mogą się powtórzyć w wierze mając taką wiedzę, a jeżeli prawo i jeżeli prawo fizyki, że to jest ten mistyczny wszystko na to i później i tak ci prawa fizyki to dopuszczają to, a priori może szybko stać no no, chyba że znęcania się do lektury no właśnie może ich trwania czy tak ustawił, że się nie powtórzymy daczy, a że mamy wolną wolę no to albo sprawią nam to on iluzje w wolnej woli, że dobra drogo z tą iluzją trzeba uważać dlatego, że to co mówią o tym co się za nierówności balon to one jeżeli, o ile cwaniaczek naprawdę nie nie gronie są to o innych nie nie mogę to to nie jest iluzja innymi słowy to nie determinizm na tym nawet, stawiając się w ich na miejscu tego cwaniaczka to nie wydało się to podejrzane były n p. komuś dawał cały czas wygrywać, ale nic, bo jest, grając w szachy, próbując sterować człowieka ja daję mu grać cały czas cały czas bez żadnej w ogóle albo dobra i nagle wygrywa jakoś nie są niczym Ursus moją wiedzą niewiele nie wydawało się dziwne wydaje się, że w kredyt cały cały czas było tak samo no to oznaczałoby to budzić podejrzenia dlatego czasem pewne, że my są potrzebne tak, żeby jednak warto anomalie kursu może wynikać ze złożoności układów zdanie to Tell no właśnie się stresować się może taniec z daleka, że chodzi o to, że dają ta wizja, którą pan przyjął jest bardzo tryb nocny tryb z nami tutaj chodzi jak we o tak, że abstrahując od człowieka z skoro jak mamy tę własność umysłu tak Ziobrze myśleć w ogóle o tym, że ja mogę EMA mamy jakieś nagłe wolną wolę hitem przestrzeń powietrzna do tego, żeby drewno porównałbym to nawet tak jak pan mówił o tym, że są jakieś proporcje czasu pomiędzy tymi z przestrzenią załóżmy jak wyżu lat można, by to było analogiczne tak potraktować, że jest tam coś pomiędzy tymi wszystkimi zdarzeniami pomiędzy konsekwencją w ogóle wszystkiego co zaczął co istnieje od kiedykolwiek istnieje żona jak ja mogę o tym, sądzisz, czego o sobie i mieć wolną wolę, ale co stanowią przeważnie na oczy to nie jest tak tak jakby taki naturalna naturalna rzecz dla dla człowieka jak żona się wykształciła ewolucyjnie w tym sensie, żeby człowieka chronić przed tym, żeby nie zginął jako gatunek i oczywiście można także na gruncie tego wnioskować, że jest tutaj jakby coś co o stworzyło nas już Real tak, nawiązując do tej symulacji nalot tego nie ma nowość, jakby to niema znaczenia na tym etapie za wysiłek, który tak, jakby no można jak na tym budować taki, a także to czy jest sens, gdy zaś symulację czy nie, a 1 jakieś pytania no ja chciałam zapytać o pańskie Panuś dla pań zdanie w tej sprawie po prostu jako specjalistów jak we, gdyby naprawdę ktoś udowodnił, że wolna Wola istnieje albo nie istnieje i byłoby to podawane do wiedzy powszechnej wszyscy by się tego chcieli w PGG byłoby tego konsekwencje no i zamierza zwołać fizycznie no właśnie fizycznie pytanie czy wolną wolę rozum mamy właśnie dotyczy problem co często definicja wolną wolę rozumiemy jako zupełnie co nie determinuje też tak czy innymi słowy, jeżeli umowa zasługuje Tomka i do do chwili czasu te i to to tor 3 nie jestem w stanie stwierdzić co da chwilę później on zrobi, bo ma zupełną wolność tak nie istnieje żaden algorytm, który to przewidzi no tak to to jest to oznacza, że wydają się to oznacza, że nie ma albo albo decyzje są podejmowane na jakimś poziomie zdaniem co oznacza, że nie ma prawa przyrody, które to determinuje ona, chyba że prawo przyrody jest, że to jest taki właśnie fundamentalnie nie to te mistyczne, a ci nie w nocy strasznie trudna w nosie, bo po czeka po pierwsze jest także właściwie cała zachodnia kultura nie tylko zachodnia kultura, ale zachodnia na pewno jest zbudowana na przekonaniu, że mamy wolną wolę, ponieważ cały system prawny jest zbudowany w ten sposób całe wszystkie instytucje wewnątrz, których człowiek funkcjonuje są zbudowane i oparte na tym przekonaniu właśnie nam oczywiście to co się dzisiaj wyłania różnych nauk humanistycznych mocno podnosi wątpliwości z tą wizje samo stanowiących jednostek takiej nie zdeterminowanej w swoich wyborach właśnie no bo istnieje bardzo wiele sposobów przewidywania zarówno myślenia, jakie działania jednostek ludzkich i też właściwie, chociaż to są wszystko to konstrukcje budowane też z pewnym prawdopodobieństwem jakoś pewnie obciążono też kulturowo, ale jak tutaj rozmawiamy często z Pawłem Boguszewski, który w zajmuje się neuro nauka minutą używa takiego takiego o takiej metafory naszego ja jako prezesa firmy, które faktycznie ma pewną, a przynajmniej subiektywne ma poczucie, że jest władny podejmować jakieś decyzje, ale pracuje armia w tej całej firmie pracowników, którzy podsuwają prezesowi odpowiednio sformatowany informacje o dostaję raporty, ale już wcześniej przygotowane w określony sposób poszczególne działy zainteresowane są tym, żeby prezes realizował ich politykę związku, z czym dostarczają mój wiek państwo może znają taką piosenkę Wojciecha Młynarskiego oba ci, których się drukuje odpowiedni pisemko, bo babcia tam mieszka w pokoiku i generalnie dla babci się Gazeta specjalną robi, żeby bawcie się nie denerwowała w to mniej więcej coś takiego tą babcią taką, na której z krewni drukują specjalne gazety dostarczają jej z informacji określonych sprawach i odpowiednio sformatowany jest właśnie nasza naszej jacy nasz ośrodek tożsamości w związku z tym właściwie dziś wiadomo, że ta w koncepcję wolnej woli, którą zakłada w ta klasyczna zachodnia antropologia będąca podstawą n p. systemu prawnego jest po prostu fałszywa tylko, że trudno sobie wyobrazić takie przeprojektowanie w rzeczywistości społecznej, które zakładało uwzględnienie tego wszystkiego, a z drugiej strony myślę, że determinizm też działa demoralizująco to znaczy ja mogę zrobić wszystko i powiedzieć, że było zdeterminowane, ale jednak dokonuje jakiegoś wyboru tu i teraz to znaczy nie oblewa Miękowo no bo bo to się dzieje w innej skali to nie to nie to nie znaczy, że mimo nadziei, że jest także nie na tym mikroskop owym poziomie byłoby także nie ma wolnej woli to efektywnie w skali naszej tutaj, ponieważ na innej skali czasu dzieją się to proces ten mikroprocesor i te procesy nie ma człowiek to ma rządu tam 1 nie w setnej sekundy tak czy dziesiątej to istotna skala, na którym coś tam postrzegamy zmiany w związku z tym, że to raczej masy taki jest fundamentalne znaczenie co tam jest na dole nasze fundamentalne, a dla jakich sił za granicą, po czym moim zdaniem to nic się zmienia, bo efektywnie w skali ludzkiej my to odczuwamy jako nasz wybór, a to czytam na dole jest proces to DT minister czy naczynia to dla takich to wspomniane nam takie pytanie co się dziwić, że to nie padły też było że, gdybyśmy byli z symulacją powstrzymana została zaimplementowana zastanawiam się no skoro w te procesy, w których bierzemy udział ten niby symulowane odbywała się jak inne są składowane świecie to jest jakaś no jakaś liczba tych stopni swobody tych jednostek, które też odbywała do Rosji w środę ośrodek, który miał się to odbywać symulować musiał mieć większą do liczby ogromną tak ogromną i to dużo większą prawda, że nic, więc i tak już z 1 strony no bo to może być już argument, że dobrze to bzdura to jest niemożliwe, ale z drugiej strony można to argument, że może to być może się odbywać trochę tak jak gry komputerowe to nie jest także symulowana jest rzeczywistość 100 % tylko n p . z Murowanej jakiś kawałek reszta z kosztownym z pewnym prawdopodobieństwem to jest jego pierwszym pierwszą taki pomysł, gdybym miał zasymilować na jakiś ograniczony po tym, procesorze tym okresie w lokal nie zasługuje bardzo dokładne już daleko rozumuje tak tylko logistycznie, bo tak się na mnie dostawałem tylko to, bo MEN będą tylko widzieć będą sklepienie niebieskie i tyle no i to jest jedno, a druga rzecz prosta to takie naprowadził pomyślano o tej grze komputerowej że, że cechą gry komputerowe jest to, że zdam biorą udziału boty, ale także graczy, więc być może w tej symulacji n p. dostarczycielem pewnej nieprzewidywalności są tylko to jest taki ruch argumenty konkurują w Odrze nie wiadomo skąd, ale właśnie spoza tego świata pojawia się ten determinizm jakich, że to jest 1 albo, ale i strony może zjeść tylko na 1 zdaniu może to symulacja Róża bardzo zaawansowana i wcale nie opierać na takiej maszynie jak komputery, które mamy tu mamy tylko n p. komputer, który jest w dużej mierze zależny od samych właściwości ośrodka, w którym użyto obliczenia wykonują n p. zjawisko to nie do 4 stycznia z tamtego świata mogą się przenosić na nas symulacyjne, że rodzice są jeszcze inne wyjście z tak kilka pytań w 1, ale tego, kto to chciałem zapytać co coś co pana zdaniem to mogłoby być z gniewem na coś co powiedzieć teraz nic się nocą powiedział to że, jeżeli jest także wpły w graczy indukuje ten nie determinizmu nas na to znowu są takie argumenty formalne, które mówią że, o ile graczy też sołtys ograniczeni pewnymi prawami przyrody wciąż tak mnie nie musi być, ale w to dużo pływamy zupę, jeżeli gracze są ograniczenia ich prawami przyrody Noto oni też właśnie muszą grać wg tych reguł kwantowych na co oni nie mogą to nie oni innymi słowy nie mogą symulować tego nie determinizmu nie mogą go udawać klasycznym procesu klasycznym układem fizycznym, bo to jest to co czuje, że nie ma tam klasycznego udawało się pod spodem, a co do o objętości no tak, ale to jest takie gumy na 4 nie wydają się to jakiś fundamentalny argument, że trzeba mieć dużo pamięci procesora szybki, żeby albo to jest takie nasze perspektywy prawda to oczywiście mam się w głowie nie mieści, ale no, bo pogoda nie umiem przewidzieć, ale w PS ryba w inny jakiś tam tak się drogie byłoby to, ale to im w dobrze zrobić na nim 2 nosy do zasady no ale mówimy teraz tylko co do zasad trybu Serge powinniśmy chyba zacząć od tego tak jakoś im pytanie Michała inni przypomniał, że powinny się WZ zapytać zaraz na początku czy po pierwsze, czy jest na sali osoba, która jest autorem symulacji, ale i tutaj jest przez państwo ma poczucie, że kontroluje te są pacjenci jak chciał zapytać o sprzątaniem etykiety w ogóle Tennessee i miało miejsce czy jest możliwe n p . że właśnie w czasie wielkiego wybuchu pewne cząstki się sprzątały i teraz leciał sobie natomiast pamiętają o sobie i i oddziaływują i jak wpływają na na materię nadto rzeczywiście co będzie w wylosowanym w tych w tej kwestii natomiast druga rzecz się czy jest możliwe, że PET w tym drugim dnem, które oddziaływały jedzie z daleka jest ciemna materia na drugie pytanie o rozwód pręży się pojęciem, więc z bardzo lubię takie pytania pana pierwsze to zależy na 3 z żądanie to jest taka właśnie to taki rodzaj korelacja stóp pisywał przy takiej, która efektywnie sprawia, że w kosztach, że obiekt istnieje jako całość, że nie można myśleć o nich jako osobnych po zbiorach tylko one jako całość z dnia póki nie patrzymy no i teraz pytanie jest czy to patrzenie to rzeczywiście jest tak w Raciborzu jest także patrzenie tez po prostu proces fizycznego oddziaływania na to różne części wszechświata na siebie patrzą na pst już tak bardzo obrazowo i efektywnie, a zabijają tę rozcinając dekoracji otrzyma zgody Kuchara trzecią, czyli utrata spójności, a jeżeli twierdzimy, że są tacy ludzie, że niektórzy twierdzą, że istnieje tylko mechanika kwantowa i nie ma żadnych pomiarów, że ten to co my tu mówimy o pomiarze to jest tylko ułuda nasi tak naprawdę to wszystko, tocząc Kinior zawsze żyją w tym stanie z propozycji nie ma czegoś tak jak pomiar Noto tak to kto ma to teoretycznie po wszystko co ze sobą oddziaływało jest nią stany splątane tylko, że to ma to z bardzo kontrowersyjny cieszymy z Zatora wielu światów hol z bardzo kontrowersyjna interpretacja mechaniki pan te problemy z interpretacji są cały czas jest problem moim zdaniem interpretacja już mówiliśmy, że przy Odrze przypomina to dyskusja na temat istoty albo tej symulacji poniżej naszej naszej wiedzy naszego widzenia i detali tak dalej czym to się różnie, ale od starej koncepcji Boga religijne tu przybyszy koncepcję bogaty jest jak kiedyś istnieje pewna czy świecące, ale i z Total, który organizował też nas z 1 3 prawa naszych Diego i t d . i właściwie, dlaczego dorobił po co dorobił jest jak gdyby nie dla nas nieosiągalny tylko my w tej chwili, ponieważ jesteśmy po resztę dopłaca nie chcemy uważamy się do wstecznej, ponieważ teraz w kategoriach cyfrowej myślimy no to do odtwarzanej właściwie to samo idei tylko formalne i w definicjach typ cyfrowy Piasta jak symulacja co to jest im symulacja jest aktywne nawet w ramach chrześcijaństwo jest ta różnica między protestantami, które uważamy, że wszystko jest z góry ustalony na ten szczyt hossy, czyli jest to dziecinnie, acz proste protestant tylko pokazuje się i szyję w łasce na stałe, ale jest to przewidywany jest jak już ugotowany Nafta jak to strukturę stara Polska różnią się od tej struktury obecnej turystyczne, które jest ona u podsta w tej idei to jest 1 rzecz, a druga jest dziś wydaje się to tylko ty jesteś najlepszym przykładem tego jak mówisz Niewiem niema Antygony mam pojęcia żyjemy musimy się przyzwyczajać do winy oto czy, że żyjemy jak kiedyś w granicach pewny, iż po prostu rozpoznawczych i makrokosmos i mikrokosmos czy i co dowolnie woli zaś mamy pytanie, które jak i naszym zdrowym rozumem nie daje się po prostu na określiliśmy też rozwiązać ją i teraz mamy do możliwości albo nie żyje też musimy akceptować tych naszych granic i pracować tym co mamy nic innego aniżeli naszą rację nic innego nasze naszych uczuć nic innego niż dla naszych wartości praw może jest dobry to jest zły nie możemy jak wykorzystać róbmy to na co możemy albo odwołujemy się znów to instancja dziś bliższy co, do których nie mamy pojęcia czy to jest Bóg, kiedy symulacji czy to jest cokolwiek łapska ludzi to co rusz tłumaczą przy czym możemy operować zgodzą się jej praca przy, ignorując ćwiczenia umysłowe pewne, że to jest ćwiczenie umysłowe to co robimy zgodnie się, ale co do granic no to zwrócił uwagę, że zaczęliśmy wspólnie od tego, że goniliśmy mamuta to jest nasz mózg do tego czasu ewoluował, żeby dokończyć mamuta w dni od teraz formułujemy aktywów równania na tablicy tak, czyli my z tymi granicami to głos no, tak więc mamy wierną dziś o w mur, a Hamlet jeszcze trochę się odnieść do pytania pani o to czy jakie byłyby konsekwencje świadomości plan nabyte jakąś wiedzą plan tego, iż wszystko głęboko na najgłębszych nie najniższych poziomach uwarunkowany jakieś konsekwencje społeczne czy jest to nie działaczy trzyma tony szkła czy się na to skutkować tym, iż jako gatunek nie niszczymy albo odwrotnie no moim zdaniem niestety często, ale nie, gdyż oprócz tego uwarunkowania zresztą są systemy myślowe tak jak 15 na protestantyzm, wg których owo jesteśmy zdeterminowani i też są pewne konsekwencje tego jedynie na poziomie kultury pewnych pewnych autorów pewne myśli pełnych kwiatów autorów protestanckich lasy niegdyś w punkt widzenia chrześcijaństwa katolickiego nie nie postrzegamy nie nie rozlewnia wód różnieniu w pełni, ale detal tego, o czym pani od pani pytała, więc człek jest także istotą trującą GM Rud poza tym świadomość zdeterminowani bądź też nie nie nie wyklucza racjonalnego analizowania oczywiście ten system to racjonalny analizowanie jest również konsekwencją tego od domu drobnego cwaniaczka, którym wspomniano wspominano, ale na dni no i wg wg niektórych to nie miałby tracić takich, gdzie ta bieda nie miałaby żadnych żadnej konsekwencji społecznej czy kwas borny kulturowo obecnie to skala nie to skala takich jest więc, a ten odnośnie do tego co pan mówił tak rzeczywiście musimy rozgrywać się tymi kartami, które otrzymaliśmy musimy się posługiwać się przecież też czy też musimy przyjąć te iluzje założenia te złudzenia, które pod którymi, które nas to drewno niczym jakiś oparli pisali że, że albo prawda albo użycie ich funkcjonowanie jakiś wpływ prócz witamin, bo niestety też bez Szala, ale w pełni, jakby w transzy, jakby zerwanie tych wszystkich kotach wołali powiat rzeczywistość inną prowadzi do umów o obezwładnieniu tą dietą należy, niemniej doszliśmy do nowo doszliśmy do poziomu mórz to znacznego wysublimowany praw do myśli to to jest jakiś zerwanie z tygodnia zna taki w takiej skali to niema rozmowy ze znaczenia dla wątek Milczańskiej kontynuującą, którym pan powiedział to, ponieważ jesteśmy w teatrze no to w myśl niczego sztuka jest m. in. o to, żebyśmy właśnie nie widzieli tego całego z opłat granego stanu, w którym się znajdujemy jest formą, która nas od tego jakoś oddala tutaj jeszcze słowo do tego protestantyzmu, bo moim zdaniem katolicy katolicyzm jest wolna Wola też jest nie do obrony przy tych założeniach, które tam są wyjściowo już abstrahując od tego, że w inny cała ta teologia jest wysoce problematyczna w sensie takim najprostszym tam prowadzi to zazwyczaj jakiś poważny raport i ale przy tych prostych założeniach odnośnie natury bytu absolutnego, który jest wszechmocny i wszechwiedzący i stworzył to wszystko i wie co będzie się zna przyszłość no bo patrzy słup specjalna technika PiS nie postrzega w nas w tym punkcie, w którym teraz jesteśmy tylko widzi całość 3 czasu i całość historii w NATO właśnie trudno sobie wyobrazić, że ja podejmę jakiekolwiek decyzje skoro on już jest na on już wie co jest zrobione co więcej stworzenie właśnie takiego, że czynie taka nie inaczej jeśli teraz postanowił uczynić jakoś inaczej niż planowałem albo pomyśleć, że chciałbym zrobić coś innego niż on dla mnie zaplanował to on dla mnie to już zaplanował w związku, z czym istnienie wolnej woli w tym systemie jest po prostu niemożliwe nie ma tam żadnej wolnej woli jest totalna zdeterminowana nie, ale mógł być puścić z mógł być u uruchomić z jakimiś prawami przyrody nie te mistyczne uczelnia, czyli to uruchomił zgodnie z tym prawem nie determinuje stycznych, ale wiedział, jakie wedle tego prawa się będę zachowywał tak czy inaczej policja zna już cała moja rzecz działa to tak ująć w inwazji to od początku do końca oczywiście to jest spora otrzymanie patrzy na mnie substancje te dni tak PiS patrzy spoza czasu, więc moje życie Boch już zna już więcej zdrowia to jest problem i sam nie stworzył co więcej więc, by na to co tak jest jednak pytanie jeśli można w mniejszych to wszystko sprowadza do takiej zupełnej sprzeczności jeśli jesteśmy z symulacją to by poznać to znaczy to jest taki we mnie się takie przeświadczenie, że to jest niemożliwe, ponieważ w, a jeżeli jesteśmy symulację to przede wszystkim lnu i zgodnie z posiadaną wiedzę na temat mechaniki kwantowej, a które jest nie tak ministerstwa musiałoby być wcale nie zna się z tą wiedzą, którą posiadamy na dziś na zakładamy, że tyle wiemy co wiemy tak oprócz tej tajemnicy, która być może gdzieś tam tkwi to musiałby być algorytm przez tego cwaniaczka ułożone, który był na wygenerował ten nie determinizm fizyki kwantowej, gdyż właśnie, jeżeli można ułożyć algorytm na nie determinowała jest to już determinizm etyczne, czyli z no zapadła się w tym momencie naboju 5 proc branża ma w sobie, więc to no i jak przyjmuje, że to jest niemożliwe i to dowodzi jednak tej naszej wolnej woli, bo jeżeli nie ma determinizmu tak do końca, jeżeli istnienie determinizm to jest ta furtka na wolną wolę, by żyli w wolnej woli nie było na to jest termin jest tak to sobie wykombinował może z tą wolną wolą to nie do końca, niemniej z tym algorytmem na nie determinizm na to jest sprzeczne w bezruchu, bo to właśnie się, że tych jest sprzeczna, z czym nie jest sprzeczna z Wojnicza 1, żeby było koniecznie sprzeczna to znaczy, że gdzieś tam na jakimś wyższym poziomie działa naczyń jest algorytm, który wytwarza rodzaj i powstała z dna innym poziomie, który działa Donald właśnie to ten dowód z nierównościami Bello on dowodzi, że nie może być żadnej żadnej teorii pod spodem na dowolnym poziomie to zupełna ogólny szczyt no, chyba że wielki architekt tak napisał tego fizyka, żeby coś takiego stwora, ale to wtedy uznać, że nie gra zgodnie z regułami gry o tak nudno to wtedy będziemy za sobą już przed jedno pytanie jeszcze na koniec, bo tak się zaczął zeznawać ostatnią Highlander uderzy w poziomach REIT-y kwantowe można swobodnie rozmawiać tylko matematyką, że to jest teoria fizyczna, której ludzka logika się załamuje i powstały takie absurdy, że nie może zbadać ma operować, a z drugiej strony mamy serca pana widuję tam tak sobie z gminą, że większość królem filozoficznych to są problemy z języka Doda, a swoje rzeczy, że to my trochę arogancki argument czy matematykę w ostatecznym językiem filozofii i 2 zlotego jedno filozof i filozofii pożyczy fizykę matematykę eskortą mecze mamy równania mechaniki kwantowej, które ładnie wszystko opisują bardzo prosto opisują wszystko na jedno, ale Znicz tworzy ogromne potężny problem filozoficzny jak natury świadomości pomiaru młodej czym są propozycje Dan dla filozoficznego punktu widzenia, mimo że dam z matematycznego dosyć proste nakładanie się w 2, ale tego typu rzeczy tak jest co skoro matematyka potrafi tak ładnie wszystko elegancko PiS w momencie, kiedy ludzki umysł i logika język zapadają to czy matematyka może być ostatecznie kiedyś w tym językiem filozofii, którego poszukujemy w majowym będą także wydaje mi się, że nasz mózg po prostu ewoluował w skali rządu metra to są nasze obserwacje metr kilometr 2 cm i po to jest niezwykła mamy czas chyba największy cud współczesnej wychodzisz z umowy w ramach determinacji od mit to niezwykłe, żebyśmy odkryli teorię, która w teorii i prawo prawo przyrody, która jest zupełnie sprzeczne z intuicją z VAT z tym wszystkim trzymamy nasz mózg ewoluował i wydaje się, że ich problem tkwi w tym, że my nie mamy po prostu słów na czym my nie mamy doświadczeń, do których jesteśmy w stanie odnieść do pojęcia to jest 1 z problemów my oczywiście się, żeby się sprowadzi jeździło wszystko do matematyki się bardzo upraszcza no ale nadal jest problem obserwatorom n p. tonie toż to nie znika problem czy dziś że owe, bo boi się w Lotto nie jest powiedziane Winterthur w tej interpretacji mechaniki kwantowej niespodzianek cna przypomniała nam niespodzianki w oczy świadomy niż to jest urządzać czasem się w detektor dokonuje pomiarów detektor no ale czy, zanim ja spojrzy na detektor to detektor widzi wszystkie możliwe gości, po czym Jaros czuje detektor, który widzi to, bo być może jest tak, że detektor fizycznie nie dokona ręcznego pomiaru fizycznie się sprzęgła z tymi wszystkimi możliwościami, a dopiero ruszają przy świadomie i jemu wylosować, że on widział tamto czy innymi słowy bidet i losuje stan detektora i Dotcom widział, bo nie, ale to musi pan do mikrofonu, bo to się też nagrywa z zakola determinizm mam tnie koszty ich letnie absurdalne, że my jesteśmy spętani frontowe są związani z wszechświatem i żeby go właściwie neutralnie oferować te liczby obserwatorów spoza niego niezwiązanymi splątane z tym wszystkim jak po co da się do trzynastym takie doświadczenie inspirowane Rovaniemi rodowita, gdzie włoscy naukowcy zrobili układ niewystępujący nasz mały wszechświat oraz urywali zewnętrzne przykład wyszło zgodnie z trumnami rzeczach nie istnieje, że czasy, zwłaszcza że czas jest rezultat trwania tak, czyli w momencie, że nawet idea obserwacji i zastanawiać nad tymi z Interem jest takie na podstawie troszkę paradoksalne, bo jesteśmy tym układem, który obserwujemy też bardzo pani, że są tak pomyśleć nad tym tak zgadzam się to ma chyba Tomek był już przeciągnęli śmigłowca czy państwo zamordowali Szmal jest na koniec bym zaprosił państwa na ostatnie spotkanie za tydzień z cyklu wizyt filozofia w ogrodzie i będzie to spotkanie w ramach cyklu o tym co wyparte z kultury pojawi się Rosa Tadeusz Bartoś który, posługując się kategoriami filozoficznymi zatrutym zaczerpniętymi od Martina Heideggera dokonał brawurowej analizy, z której będzie wynikało, że tym co najgłębiej wyparte z polskiej kultury jest disco polo także zaprasza dziękujemy i zobaczę Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TOK POWSZECHNY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA