REKLAMA

Czy medycyna może przestrzec nas przed przestępcami?

Godzina Filozofów
Data emisji:
2018-02-27 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
53:14 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
jest długa 6 godzinach filozofów w studiu prof. Małgorzata Jacyno to był wieczór Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, kiedy zapowiadała naszą rozmowę zaraz jak zaczynaliśmy wieczór Radia TOK FM to zachęciła mnie słuchaczki słuchaczy do tego, żeby zamknęli do ich Czuba i tam znaleźli sobie taką debatę całkiem świeżą, w której wystąpiła Deyna Ależ to jest pani, która jest w Expo słowem tzw. czyli kimś na kształt rzecznika opracowanego rzecznika Rozwiń » prasowego nasz naród Rajfur SS i jej syn, czyli Neo związku strzeleckiego Narodowego amerykańskiego takiej organizacji non profit, która jest w najsilniejszym lobby z tą, jeżeli chodzi o prawo dopuszcza dania broni z ta pani dane Ależ właśnie występowała w tej debacie na antenie CNN relacjonowanej z uczniami szkoły, w której Nikolas KRUS zastrzeliło kilkanaście osób w kilka dni temu, ale i te dzieci jakoś próbowało ją konfrontować z tą sytuacją i wskazywały na to, że na związek pomiędzy dostępnością broni okoliczność, że Nikola z KRUS zakupił broń, z której otworzył ogień do swoich kolegów koleżanek legalnie, że to wszystko ma związek, jaki z tym, że takie akty przemocy w stanach Zjednoczonych się zdarzają natomiast ona ja sobie zresztą wyobrażeniach to musiało wyglądać tak jak ona przez kilka godzin inne pewnie w nocy przygotowała się do tego programu i opracowywała strategię taką trochę teatralną jak wystąpić przed tą publicznością jak wygrać te wszystkie wątki jak poruszyć odpowiednia emocjonalnie publiczność jak wyprowadzić te dzieci w pole i udowodnić, że jednak nie mają racji zachować przy tym twarz no ale tak średniej się udało w każdym razie ona właściwie od początku do końca powtarzała mniej więcej 3 4 te same argumenty takie dosyć wątła skądinąd post spośród, których takim centralnym był argument z Nino rzekł bym problematycznej kondycji psychologicznej Nikolasa Cruza ona krótko mówiąc, posługując się różnymi kolokwialnie z nami twierdziła, że to jest po prostu wariat to jest człowiek psychicznie chory tu znowu ekwiwalent między tymi pojęciami o niej występowała jego należałoby leczyć tam obok siedział jeszcze taki szeryf szeryf nie był taki optymistyczny co do prawa posiadania broni jak ona, ale podkreślał też, że właśnie za mało tych psychiatrów zamienia za mało ewaluacji medycznej i wreszcie wyłoni się z tych w opowieści i szeryfa i Deyny plaż taki obraz społeczeństwa które, gdyby miało odpowiednią ilość psychiatrów, którzy badają wszystkich ludzi, którzy potencjalnie mogliby tę broń posiadać na to wszyscy właściwie żylibyśmy w kraju bezpiecznym szaleńcy siedzieliby w zamkniętych zakładach, a zdrowie i Amerykanie zdrowi psychicznie racjonalni i każdy ze swoim kolorytem przy pasku chodzili zadowoleni i uśmiechnięci taka psychiatry za akcja jako gwarant bezpieczeństwa to jest hasło, które w tej debacie występowało i ono w ogóle się przewija przez media amerykańskie teksty różnego rodzaju, które po tej sprawie Nikolasa Cruza, ale też i po różnych innych tego typu wydarzeniach zaczynają się pojawiać mu muzyczną takich sarkastycznych uwag jest służba medyczna opieka zdrowotna w stanach Zjednoczonych stoi na ostatnich nogach, więc nie wiem, skąd taki optymizm, że udałoby się przebadać wszystkich Amerykanów to jest 1 rzecz druga rzecz to chciałabym zaproponować się w pejzaż z rur z rezerwą odnoszą się do tego rodzaju akcji edukacyjnych to chciałabym zaproponować taki eksperyment myślowy wyobraźmy sobie, że cała ta sytuacja, która jest komentowana w mediach amerykańskich innym dotyczy Edypa, który dopuścił się ojcobójstwa pani kazirodztwa, gdyby on staną dzisiaj przed sądem albo gdy prasa miała to komentować no to wtedy pojawiłby się takiemu te, a mianowicie aha, owszem, dopuścił się zbrodni, ale przypomnijmy sobie dzieciństwo miał trudne lata i znów rzucił w domu IOK stoi jego matka nie uchroniła go przed agresywnym ojca krótko mówiąc dzisiaj mamy taką tendencję w kulturze do tego, zwłaszcza dotyczy to oczywiście kultury amerykańskiej do tego, żeby z psychologii robić kulturę publiczną, żeby wydarzenia, które o, których można było opowiadać z takich wzniosłych narracjach jak n p. mit Edyp Piera stają się wydarzeniami z porządku psychologicznego z porządku związków przyczynowo-skutkowych i tak i drugie dróg i drugi taki przykład już może mniej spektakularny to fakt że, gdybyśmy zwrócili się do takiej mniej odległej historii prasa zachodnia wtedy, kiedy jeszcze istniały kraje komunistyczne w prasie zachodniej często takie historie opisywano natomiast w krajach komunistycznych nie najgorzej pojawiały się wzmianki były statystyki natomiast wydarzenia nie były upublicznione głosi z tego powodu żonę na razie wały na szwank dobre imię czy obraz w porządku prawnego pewnego systemu natomiast właśnie dlatego w krajach zachodnich kraj w krajach kapitalistycznych taką swobodą komentuje się te wydarzenia, ponieważ one właśnie są przenoszone do porządku prywatności, a ta zbrodnia zazwyczaj jest prywatna i trzeba strzelaniny trzeba wielu ofiar, żeby mogła stać się, żeby zbrodniarz mógł wkroczyć w sferę publiczną, a i tak zostanie zawrócony do swojego życia prywatnego do swoich problemów z kompleksu w trudnych relacji zadłużenia i t d . tak, ale Mind to pokazuje, że ta sytuacja pokazuje, że mamy pewien mamy do czynienia z pewnym systemem legitymizacji porządku tak z pewnym systemom legitymizacji akceptacji porządku psychologii załatwiamy ekranizacja psychiatry reakcja służb pośrednio legitymizacji porządku tak oto należałoby zarejestrować jakąś klasę kategorię ludzi, którzy mają zaburzenia na coś w rodzaju takiej nowej wersji oraz przestępczej Targ zarejestrować tych ludzi no i oni będą pozbawieni dostępu do broni no tu chciałabym zwrócić oczywiście uwagę NATO w żaden, ale o wiele bardziej restrykcyjnie dostęp do broni traktuje się tzw . w stanach niebieskich nad prawidłowością natomiast jest to, że to prawo liberalizuje się w stanach uboższych czerwonych czy w pasie biblijnym jak się czasami mówi w sercu Ameryki, żeby nie powiedzieć Ameryce ba, jaką jego auto spełnia funkcję, jaką spełnia w realizację, których pani powiedziała daj im, ponieważ jest trochę więcej czasu BUR GU francuski socjolog nawoływał w latach osiemdziesiątych dziewięćdziesiątych wszystkich socjologów, żeby strajkowali gogle nie udzielali żadnych wywiadów komentarzy w 2 latek dostają 3 4 minuty i w tym czasie nie są w stanie wyjaśnić tego co im, chociaż to nie jest absolutnie własny organizm reaguje właśnie dlatego nie strajkuje pracuje w chciałabym powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia być może z taką pozorną zbieżnością argumentacji konserwatywnej inni argumentacji związanej z perspektywą neoliberalną SPR z perspektywą ekonomiczną, ale taka pozorna zbieżność na czym ta zbieżność kolega Otóż konserwatyści często powołują się czy są często są to on orędownikami surowszych kar tę surowszej kontroli zasad porządku i że broni, w którą jest wyposażona jednostka ma jakby umożliwiać realizację tych różnych wartości w tym również tej wartości, jaką jest wolność, ale jednocześnie wydaje mi się, że się wsią i o wiele bardziej konsekwentnie realizowaną dzisiaj polityką jest ta polityka ekonomii z racji społeczeństwa, gdybym miała podać przykład innym toną w perspektywie ekonomicznej i jednostka jest przedsiębiorstwem tak jednostką samo obsługuje swoje życie w różnych jego aspektach czy to chodzi o służbę zdrowia czy edukację czy też właśnie o ochronę siebie tak, czyli jednostki, a prowadzi interesy właśnie dlatego mówi się w jednostce jako przedsiębiorstwie w tym w teoriach ekonomicznych to właśnie amerykańskich również relacje intymne relacje rodzinne postrzega się jako model ekonomiczny jako prowadzenie interesów dla łatwości prowadzenia tych interesów ludzie wstępują w związek małżeński, żeby nie musieli zabierać za każdym razem z takiej umowy tym jeść należy je za to uwieść tu psa tak tak oni to pojmują i teraz dochodzi do takich sytuacji, kiedy tu są częste sytuacje z wrogim ba tek cie to jest sytuacja w grę, która do tego się właśnie odnosi zbrodnia w afekcie do takich sytuacji do takich zbrodni dochodzi często w rodzinie co zrobić, żeby w rodzinie popełniono zbrodnię architekcie z nich realizuje my prawo rozwodowe ktoś nie będzie chciał prowadzić interesów z przedsiębiorcą, jakim jest jego rząd rozwiąże umowę rozwiąże umowę na Białoruś, ale relacje z innym przedsiębiorstwem jeśli tak można w klubie Delta, ale zamiast zbrodni w afekcie to znaczy zamiast tak zdetronizować to przedsiębiorstwo, z którym już nie chce mieć do czynienia po prostu nie znajduje inne, a tamto pozostawia sporo jest racjonalny podejmuje decyzje wszystkie te decyzje możemy rozumieć w perspektywie ekonomicznej, czyli jak prowadzenie interesów no przecież ludzie biorą wspólnie kredyty tak to jest tak ogromna ekonomiczna tak to jest taki tandem taki klasyczny paradygmat nazwijmy to na liberalny właśnie w Turynie powiada, że prowadzimy wszyscy jako jednostki szeregu różnych interesów działamy zawsze na swoją korzyść to jest jakaś taka w nie no bo jesteśmy zainteresowani tym, żeby nasze indywidualne przedsiębiorstwa jak najlepiej funkcjonowały, więc jak nam się stworzy maksymalnie dużo wolności domów będziemy wybierać te rozwiązania, które są dla naszych przedsiębiorstw optymalne, a ponieważ społeczeństwo to zbiór takich przedsiębiorstw, które energicznie za sobą współpracują motto jeśli będzie dla jednych i 1 tych jednostkowych przedsiębiorstwa oraz więcej przestrzeni w UE, w których mogą podejmować wolne autonomiczne wybory nikim tego nie będzie regulował za bardzo na to wówczas będzie nie wszystkim nam przedsiębiorstwom małym żyło się lepiej tę tak skoro ten przedsiębiorca jest racjonalny w takim razie nie przemawia im do niego Targ tylko stwórzmy odpowiednie środowisko, w którym on będzie mniej skłonny podejmować decyzje ryzykowne, bo czym jest z punktu widzenia ekonomii, a zbrodnia w afekcie, a my z podjęciem ryzykownego działania na przedsiębiorstwo zostanie zamknięte na długie lata 2 proc my sobie żartujemy, ale tak naprawdę, ale te właśnie neoliberalizm amerykański tam widzi działania, które podejmują ludzie tak w związku z tym, ponieważ człowiek jest i tak racjonalny dbało interesy swojego środowiska robi to intuicyjnie bez mała instynktownie dlatego zadbajmy raczej o to, żeby stworzyć takie środowisko, w którym on nie będzie podejmował tak ryzykownych decyzji, więc dajmy mu możliwość rozbudzenia się on wtedy raczej podejmie decyzję, która skądinąd też może być ryzykowna tak, ale schronisko buduje zaprzestania działalności przedsiębiorstwa z zmieńmy to środowisko i wtedy on nie będzie podejmował takich ryzykownych działań na nic nie nie uwzględniają tutaj ekonomiści tego, że n p . jak i jeżeli przedsiębiorca podejmie taką decyzje to ja mogę tak pozostawać to znaczy zechce się ze mną rozwieść ja mogę właśnie z tego powodu popełnił zbrodnie w afekcie prawda unieważni chce zaprzestać wymiany ekonomicznej z tymże przedsiębiorcą w UE to jest perspektywa proszę zobaczyć jak ta perspektywa ekonomiczna bardzo ładnie nam letnich zwołuje się z taką narracją wolnościową remont albo wolnościową albo remont partyjną nawet prawda i ich jedno i drugą i można, by się było zastanowić, bo oczywiście jeszcze jeszcze dochodzi do tego kwestia le GI Anną rzeczywiście chciałem tutaj zahaczył o 3 jeśli można było zarazem ten nie ta perspektywa, której pani mówi ten dyskurs jest też charakterystyczne dla konserwatystów tych na konserwatystów amerykańskich, którzy są tacy z 1 strony wolnościowy, ale z drugiej strony n p . promują nie zawieranie umów z trwałych z 1 przedsiębiorstwem n p . więc właśnie dlatego mówię chciałam powiedzieć, że nie strajkuje dzisiaj, ale właśnie rozmawiam, dlatego że w krótkim czasie nie trudno by było, jakby rozsupłać wyjąć 2 różne wątki i pokazać, że one są czasami współwięźniom czasami się spotykają, ale czasami zupełnie się rozchodzą dla tradycji konserwatywnej bardziej właściwe przynajmniej dla Europejskiej najbardziej właściwe jest myślenie o zbrodni jako przekroczenie zakazu tak, a więc myślenie o zbrodni jako czymś co ma pewną substancję i są nie tyle wymaga edukacji co wymaga pewnej socjalizacji i tak wymaga istnienia pewnych instytucji natomiast w tej narracji wolnościowej emancypacyjne i raczej obecne są inne wątki zbrodni rozpuszcza się jakiś związkach przyczynowo-skutkowych właśnie dlatego rozumiem, że ta edukacja walka o tym, już nie mówiła nie rośnie dlatego tak łatwo nam dzisiaj przychodzi identyfikowanie się ze zbrodniarzami powraca motyw, który był już obecny w kulturze zachodniej w dziewiętnastym wieku z 2 zbrodniarzy, a mianowicie geniusza i zwykłego zbrodniarza 1 popełnia zbrodnie jeśli można tak powiedzieć wysokich lotów prawda, a z drugiej jest tak jak powiedziałam zwykłym przestępcą i ale tak, ale ta narracja w przebraniu oczywiście w różnych przy tworzeniu, ale mam wrażenie, że dzisiaj powraca to znaczy umieszcza się jest wielu takich hal przynajmniej przekaże kultury popularnej wielu wielu takich postaci, których działania są całkiem zrozumiałe, do których możemy się znosi, gdy odnosić z empatią Dexter na pewno można nawet powiedzieć, że jest to zbrodniarz heroiczny w pewnym sensie, bo on nie realizuje za instytucje to właśnie, z czym instytucje nie mogą sobie poradzić, czyli ta narracja konserwatywna aż taki klasyczny wątek można powiedzieć dokładnie tam ma rację czas grzęznąc w orzeczeniu śmierci już robił takie rzeczy naraz do 2 lat będą na Eaton reakcja, o której ja uważam, że ma pochodzenie właśnie ekonomiczne neoliberalne zbieżne są w pewnej kategoryczną szczeblem powiedziała czy w pewnej radykalną ości proponowanych rozwiązań, ale sama argumentacja jest już zupełnie inna jeśli przyjrzeć się temu co się dzieje w stanach Zjednoczonych to raczej powiedziałabym, że konsekwentnie realizowana jest ta opowieść ta narracja i ten program polityczny ekonomiczny ani konserwatywne tak nawet sama postać prezydenta no i jeśli chodzi o jego sposób życia trudno powiedzieć, żeby był takim przykładowym konserwatystą na tym polega problem i na tym polega to sam siebie, że to rozboje nie jest jeszcze ten, by jak pani mówi rozdwojenie New i o tym, że czasami te cele te perspektywy czy ta narracja się splatają ze sobą tu jest jeszcze 1 wątek w przypadku Crumpa nie to znaczy narracja konserwatywna nea taka explicite natomiast realnie o życie kompletnie, zaprzeczając temu co się mówi, ale hipokryzja też za tą zasadą życia społecznego publicznego w stanach Zjednoczonych pewien rodzaj teatralności tego społeczeństwa pewien rodzaj takiego akcentu na to co widoczne są pokazane są wypowiedziane publicznie, a co, kto tam swoje robi prywatnie to jest już trochę inna sprawa czy ten element hipokryzji tutaj też pani zdaniem jakąś rolę odgrywa czy to w przypadku trampa w ogóle jest co innego wydaje mi się to ja jestem zwolenniczką hipokryzję uważam, że ten wielki ukłon w stronę społeczeństwa się w stronę ludzi poza tym takie teatralne gesty nie pozostają też bez żadnego wpływu na innych, ale też na nas samych tak my też musimy starać się o to zabiegać o to, żeby te różnice pomiędzy naszą prywatnością, a tym, jaki dajemy performer z publicznie żeby, żeby one były dla nas znośne myślę, że wielu ludziom hipokryzja innych uratowała życie prawda czy czy innych poprawiła warunki życia, ale pewniej tacy byli, którym pogorszyła wydaje mi się, że problem nasza rozmowa Aniu, polega na tym, że my mamy pewne wyobrażenia na temat programów konserwatywnych politycznych i postępowych znaczy cały czas odnosimy do pewnej tradycji Stanów zjednoczonych dziewiętnastowiecznych czytam z początku dwudziestego wieku tak natomiast tak jak w myśl lewicowa się zmienia zmienia się również myśl konserwatywną konserwatyści również skorzystali na osiągnięciach kontrkultury wszak w Wilnie wielu takich, którzy kiedyś kontrkultura owcami byli dzisiaj zasila szeregi konserwatystów właśnie to znany efekt skądinąd tak oczywiście jest możliwe no to jest zrozumiałe, że ludzie zmieniają poglądy tak mi, że zmieniają postawy polityczne chodzi mi o to, że nie możemy się domagać od współczesnych form konserwatyzmu widać to też dobrze w Polsce także te podziały przestają być takie oczywiste, więc trzeba uwzględnić fakt zmienności tak dynamiki, a my i Gdyni tego, że nie ma wzorca idealnego konserwatyzmu Koziej jest to myśl, która przebywała w świecie przyjmuje pewną argumentację wbre w temu co się mówi prawda, że to są tzw. bańki informacyjne my, która w dialogu i my, nawet jeżeli nie zawsze jest to taki pokojowy dialog po 1 po drugiej stronie to inne możliwości też bycia konserwatystą po prostu zmienia się tak, ale rdzeń tradycyjnej argumentacji konserwatywnej wydaje mi się, że to jest bardzo istotne czasami może przypominać czasami może przypominać może być zbieżny z argumentacją neoliberalną tak dlatego, ponieważ ta opcja neoliberalna jest bardzo silna dlatego też zrozumiałe jest to, że czasami pojawiają się różne sojusze polityczne Tomek natomiast miała Glenn naprawdę wiele wątpliwości co do tego czy rzeczywiście, ale ta idea wyposażenia wszystkich broni uzbrojenia wszystkich dokładnie bierze się, skąd dokładnie bierze się z tradycji konserwatywnej miała wątpliwości do tradycji konserwatywnej należy raczej ochrona instytucji interpretacji to, czego on także mój konserwatyzm czy ma pani namyśli konserwatyzm amerykański Europejski, bo też państwo New Times rozmawia dobrze ma konserwatywne amerykańskimi nagiego trochę odmiennym od Europejskiego, w którym być może trochę inne wyobrażenia na inaczej inaczej się realizują oczywiście na pewno tak jest chciałabym jednak zwrócić uwagę i to jest powód, dla którego ma on duży problem z taką bezkrytyczna lekturą książki Erich Koch szyld tonują często też przywołuje zresztą też obcy we własnym deklaruje tak to jest książka, która opowiada o tym, pasie biblijnym tak o amerykańskim konserwatyzmie i nawołuje do empatii tak też stronę liberalną lewicową nawołuje do empatii wobec tych mieszkańców ubywa ich Stanów, czyli wyborców tamta Otóż wg mnie warto by było zbadać czy coś się czemu Hochschule dokładniej zbadać coś czemu Hochschule poświęca wiele uwagi, a co bardzo problematyczne sumuje treści wierzeń treść takich narracji społecznych obecnych dzisiaj w kościołach amerykańskich chochlik, mimo że wiele uwagi poświęciła temu jak bardzo w tym pasie biblijnym ludzie przywiązani są do instytucji kościoła nie zauważać tego, że jest to w zasadzie jedyna sprawna instytucja instytucja właśnie i zasady funkcjonowania kościołów w stanach Zjednoczonych jeszcze w tym jest cała masa w znalezieniu opierają dzisiaj na indywidualizm, ale właśnie na wielkiej Solidarności to jest powód, dla którego cenią sobie te kościoły to bardzo ciekawe z raportu for All Times dzieli się, dlaczego ta kwestia nie była to na czym to zdaje sobie sprawę, że moja interpretacja jest trochę przekorna tak, żeby nie było wątpliwości tak, ale chciałabym zaproponować państwu tak inną możliwość widzenia tego tak pewnego eksperymentowania być może jeszcze cała półgodzinne krążenie musielibyśmy wtedy źle, mówi że żyje prawda, że o tempora o More chcą się dzieje, ale w chciałabym PL zaproponować, by spojrzeć na to wszystko inaczej Otóż jestem zaskoczona tym, że w ogóle w polskich mediach nie dyskutowano raportu przedstawiciela ONZ-etu ten raport został przedstawiony to jest raport na temat ubóstwa w stanach Zjednoczonych ten raport został przedstawiony w grudniu 20 1 7 roku przedstawiciele ONZ z całego serca podziękował Trumpowi za to, że nie tylko nie utrudniał, ale nawet ułatwią mu podróżowanie po Stanach Zjednoczonych jest o co chodzi o sporządzaniu takich raportów krajowy przed stawiają rozmaite statystyki socjolog odnosi się z wielką podejrzliwością do różnego rodzaju statystyk no bo cóż to n p . znaczy ludzie ubodzy tak albo skrajną ubóstwo to może z danych w ramach innego ludzie różnie też kodują ludzie różnie zbierają informacje to nie jest takie oczywiste i przedstawiciel Stanów zjednoczonych miał też swoje modele podróżowania ONZ przed ich tak linia k miał AJA powiedziałam jakoś inaczej jest w Harbinie w dniach przed czasem i Anny miał możliwość zobaczenia na własne oczy na czym polega to ubóstwo taki do tych statystyk, którym znany, a które niestety wymieniane są za każdym razem jako osobny fakt, a mianowicie to, że bardzo wysoka jest śmiertelność noworodków w stanach Zjednoczonych wyższa niż Grecji, ale wiemy, jaka tam jest sytuacja tak, mimo że stany Zjednoczone przeznaczają największe kwoty pieniędzy na służbę zdrowia największe na świecie nominalni proporcjonalnie służba zdrowia jest tam sprywatyzowana jeśli sprywatyzowana to oczywiście wysoko wycenia się usługi nie ma kogo okazuje się, że walczymy z nie zawsze jest konkurencja zabiegi usługi są wyceniane wysoko śmiertelność noworodków jest duża następnie jest coraz większą mocą ujawnia się taka zależność rozchodzą się rozchodzi się długość życia wśród ludzi ubogich i wśród ludzi lepiej uposażonych, a mianowicie średnia, ale długo życia dla bogatych to jest 8 7 lat w tej chwili w stanach Zjednoczonych, że to dla wiernych, o ile mniej no i dla mniej, a ja nie wiem nie widziałem tę statystykę, ale nie 2 1 lat miał 6 9, a tak pójdźmy dalej tak jak w Polsce pójdźmy dalej 2  000 000 więźniów więcej niż w Chinach jeszcze w latach siedemdziesiątych, kiedy więzienia nie były sprywatyzowane przebywało tam kilkaset tysięcy więźniów, ale poniżej 500 dokładnie pamiętam w okolicach 300 2 50 to są lata siedemdziesiąte w momencie prywatyzacji gwałtownie wzrosła liczba więźniów teraz problem polega na tym, że w istocie często to zauważają różni autorzy mamy tam do czynienia z pracą prawie niewolniczą Tang zobaczy dolary dziennie tamtej chwili pojawił się ostatnio jakieś nowe regulacje, niemniej jednak nie ma innej możliwości jak zarobić kilkadziesiąt dolarów miesięcznie te pieniądze może więzień, by dać w kantynie albo przeznaczyć je n p . na dentysta tak następnie infrastruktura społeczna szkoły publiczne jak funkcjonują przedstawiciele organizacji narodów Zjednoczonych stwierdził, że przecierał oczy, ponieważ zobaczył, że Amerykanie stosują średniowieczne metody poboru było bez zgody to znaczy konstruują takie na własną rękę wodociągi w ciągu kilku godzin, skąd pobierają wodę bezpośrednio z rzeki nie leczone nie diagnozowane są choroby tropikalnej mogłabym bardzo długo wymieniać jeszcze prawdę 4 oraz ich rozpaczy wyraźnych granic ruchach chce teraz przywołać przywołać fragment książki bruneta geografa społecznego, który napisał taką książkę przetłumaczoną niedawno na język Polski poza mapą, gdyż taka książka podróż przez przestrzenne on anomalie 1 z ostatnich rozdziałów poświęcony jest lotnisku w Los Angeles, a dokładniej rzecz ujmując parkingowi w Los Angeles Otóż ten parking stał się osiedlem mieszkaniowym dla personelu lotniczego lotnicy stewardesy mieszkają w samochodach kempingowych myślenie najpierw, że to będzie takie rozwiązanie od razu mówić o blisko do pracy po prostu dlatego, bo w innym przypadku dojeżdżali z większych zmian na linie cięcia oszczędności ich dachy spowodowały, że nie dostają personel nie otrzymuje dodatków, które umożliwiały przeprowadzenie się rodzinie, więc muszą wybierać albo będą mieli daleko do pracy albo daleko do domu mogą 2 dni odpoczynku przeznaczyć więcej niż w połowie na podróżowanie tak do domu ktoś nie opłaca, bo trzeba dojechać, by do domu, a potem jeszcze przyjechać do pracy Otóż jak się w ogóle dowiedziałam o tym, fakcie, że tak mieszkańcy Letnicy amerykańscy będzie puenta obiecuje jak się o tym, dowiedziano 1 z lotników udzielił wywiadu spotkał się z ostracyzmem, ale lotnicy wstydzą się tego, dlatego że mieszkają w przyczepach kempingowych, gdzie nie ma prądu nie ma gazu i myją się w siłowni na lotnisku i dlaczego nocna tragedia w naszych byłych właścicieli, dlaczego o tym, mówię, ale z ponad poza matą ta książka ta jest naprawdę ciężka gorąco polecam geografię społeczną rolą jest fantastyczna geografia społeczna jest taka nowa fantastyczna naprawdę Super dyscyplina i tak jak mówię on opisuje anomalie, żeby powiedzieć ale, żeby pokazać, że one mogą być symptomatyczne dla naszej kultury to nie są dziwne miejsca wykopalisk jasno powiedzieć, ale one coś mówią o tym w jakim świecie żyjemy i to jest teraz zmierzam ku puenty inni, ale wesprę się tym razem konkluzjami książką mojego kolegi Kacpra Pobłocki jego autora wspaniałej książki kapitalizm historia krótkiego trwania Otóż on proponuje, żeby zamiast takiego wywodu, jaki ja tu przedstawiłam konkurs 1 takich rolet z nawiązką Kampinoskiego wyjątkowy wódkę może może też nigdy jeśli mamy mniej czasu to może powiedzmy sobie w końcu, że inny charakterystyka Stanów zjednoczonych pod bardzo wieloma względami przypomina po prostu trzeci świat tak to jest charakterystyka trzeciego świata nie pierwszego świata to co wyróżnia stany Zjednoczone to jest to są wydatki militarne oraz służba zdrowia o służbie zdrowia powiedziałam jak funkcjonuje jeśli chodzi o militaria znacznie lepiej tak to jest to pozycja geopolityczna Stanów zjednoczonych na tym się dzisiaj opiera, a nie na pewnych standardach cywilizacyjnych dlatego powiedziałam, że nie chodzi o edukację tak, bo cóż można powiedzieć człowiekowi, redukując go i przekonując go do tego, żeby nie strzelał do ludzi jak można drukować ludzi do tego co można mu powiedzieć n p. zniszczysz sobie życia czy to jest przekonujący argument nie wariat Efraim innych tak, bo będziesz siedział w więzieniu chcę powiedzieć, że w ramach frakcji konserwatywnej teraz myślę, że będzie lepiej to widać o wiele bardziej właściwe jest powiedzenie nie i już tego nie wolno ich nie ma żadnych wyjaśnień nie ma żadnego rozpuszczania czynu i tutaj przychodzi ten moment tak domagania się kary surowej, bo w grę wchodzi w ich przekroczenie zakazu, ale czy dokładnie właśnie czymś takim nie jest powiedzenie no cóż powinniśmy wszyscy się wobec tego jeszcze bardziej uzbroić, ponieważ to jest jedyny środek do tego, żeby takie zakazy o jakich pani powiedziała takie kategoryczne zakazy nieuzasadnione nie rosną puchną jakimiś racjami edukacyjną psychologicznymi nie egzekwował, acz Tramp w po pierwszym spotkaniu z uczniami uczennicami tej szkoły, w której na Florydzie, w której doszło ostatnio do strzelaniny powiedział trzeba uzbroić nauczycieli to jest podstawowy ruch, jaki powinniśmy wykonać powinniśmy dać broń nauczyciela jest test 1 nie aspekt tego tej sprawy drugich z kolei, o który od, którego odeszliśmy, ale teraz panią poproszę, żeby w ten krajobraz, który pani za rysowała w tej chwili wmontować jest to psychiczne, które to, bo tutaj psychiatra właśnie czy w ogóle psychiatria też dziedzina specyficzna z określoną historią i też spełniająca swoiste funkcje społeczne przecież czytaliśmy historię szaleństwa Michela w oko nawet dość uważnie, więc nie wiemy co tam, jakiego rodzaju funkcje spełniają takie kategorie jak właśnie kategoria szaleństwa albo jakiegoś niezrozumiałego czynu, który nie jest przerażający i który symbolizuje w oczach tego racjonalnego przedsiębiorstwo właśnie jakiś siłę autodestrukcji, który się kompletnie nie mieszczą w tym, że w tym modelu, który ono propaguje no, więc właśnie, więc tutaj ileś tam jeszcze takich figur się pojawia, które mają to w każdym razie egzorcyzmy chować z tego społeczeństwa mają spowodować że, że takich jednostek jak Nikolas KRUS w nim nie będzie, żeby się już nie będziemy go bać się będziemy mieli poczucie, że on jest zagospodarowany i zaopiekował już gdzieś indziej w jakimś wielkich przestrzeni zamkniętej albo więzieniu albo nie w szpitalu, a raz w albo też będziemy się czuć bezpiecznie nowo będziemy mieli poczucie, że sam się będziemy w stanie przed nim obronić się jak też bardzo cenieni Szala w kota, niemniej jednak on umarł i program to akurat umarł w nim dokładnie w momencie, ale książki się jeszcze ukazują, bo teraz we Francji się ukazała kolejna część historii seksualności także w inny uważam, że to bardzo dobrze problem polega na tym, że w Koninie miał możliwości zobaczenia tego jak neoliberalizm rozwija się w stanach Zjednoczonych to jest prywatyzacja to systemu penitencjarnego nastąpiła na przełomie lat siedemdziesiątych osiemdziesiątych Targ i pewne skutki nie od razu były widoczne, a nie sądzę, żeby on sobie wyobrażał, żeby całe funkcjonowanie państwa dało się oprzeć tak po prostu na systemie penitencjarnym na psychiatrię po prostu chcę powiedzieć żartem w systemie neoliberalnym amerykańskim mamy do czynienia z taką oto sytuacją, kiedy były kwestie porządku i cywilizowania ZUT zostają złożone w całości w ręce tych oto instytucji więzienie, które skądinąd sam na siebie zarabia tak i ILS system psychiatrycznej większości oczywiście też sprywatyzowany na czym, ale na czym polega problem inaczej dostanie rolę dziki zachód, bo tam wtedy wierzenia też były prezes Atmedia w, więc znowu tutaj powołam się na kolegach Kacper Pobłocki, do którego już przywoływała on my mamy skłonność widzieć to w perspektywie historycznej tak, a teraz spójrzmy na innego rodzaju relacje relacje przestrzenne między Europą między Stanami Zjednoczonymi jak wtedy te różnice możemy czytać wg mnie mamy do czynienia z taką oto sytuację, kiedy zanik zrzesza tobie nie można powiedzieć instytucji różnego rodzaju w stanach Zjednoczonych usiłuje się zastąpić właśnie więzieniem i psychiatrią to ma duże znaczenie dlatego, że jeżeli są mocne instytucje takie jak n p. szkołę to zwróci chcę powiedzieć czy są rzeczy, które lepiej działają od pistoletu tak tonu tutaj mówił, że przy wywoływał w każdym razie ta argumentacja, która mówi o tym na to w takim razie wszyscy się uzbrój my i t d. chciałabym powiedzieć, że inni instytucje publiczne instytucje państwowe mają taką oto funkcje, że one stawiają pewne progi przed agresywnymi fantazjami, które lubisz ruch ludzie mają tak ludzie mają wszyscy mają, ale nie wszyscy je wprowadzają, w czym nawet Mateusz Luft tak patrzę na niego przez nią akurat nie, gdyż można temu było z Wisłą mamy 1 000 000 zlotych deficytowe co zrobić co zrobić, żeby ludzie tych straszliwych scenariuszy nieraz inicjowali, żeby mogli je rozwijać scenariusze alternatywne nową braliśmy sobie tego chłopaka, który wpadł do szkoły de, gdyby były takie instytucje publiczne, które dałyby mu, chociaż cień nadziei szansa na to, żeby wymyślić taką oto opowieść będę się bardzo pilnie uczył zostanę hal kardiochirurgiem i mój kolega, który mnie poniża kiedyś trafi na salę operacyjną, a ja powiem dzień dobry jestem ten Michael pamiętasz mnie to jest taki, jakiego właśnie serialu Ala Dextera White album w obronie nie nie w serialu Anna Dexter on rozwija te agresywne scenariusza, ale rzeczywistość daje mu możliwość zrezygnowania z tych najbardziej agresywnych test łosia agresywna i narcystyczna fantazja ja będę miał, ale twoje życie teraz się zorientował co zrobiłam też wjazdy i nie ja myślę o tym, rząd przeprowadzi, bo rząd nie operację on go uratuje tak chirurgii z kolei jest sporo sadyzmu więc, jakby Ziobro kielczanie ta kry czynność pisania o tym, że z 1 strony wytwarza się taka przestrzeń, która daje możliwość do takiej sublimacji no bo jest to rodzaj sublimacji takiego oczywistego agresywnego popędu, a z drugiej strony ta cała struktura kultura ma też powoduje, że w momencie, kiedy człowiek nawet zaczyna realizować taki scenariusz to jak pójdzie na te studia medyczne zostanie lekarzem może ze stron zawarła z uśmiechem nasz region morza na różne sposoby to już odpuścić ten czas na program tak czy inna tak będzie miało możliwość odroczenia, a przede wszystkim jego fantazja zyska pole do popisu, a on będzie mógł złożyć niejeden scenariusz tylko będzie miał do swojej dyspozycji kilka nie mniejsza o to jak bardzo realistyczna, ale to są te progi to są instytucje i teraz to co usiłuje się zrobić w systemie amerykańskim to jest to, żeby zawiesić wszystko właśnie na tym więzieniu oraz na u psychiatry zacni tak no to równie dobrze sobie można wyobrazić w domu nie będzie końca no bo jeżeli każdy będzie miał po pistolecie no to jest jeszcze broni półautomatycznej na wreszcie, dlaczego miałabym nie przyjeżdżać do szkoły czołgiem poza tym zastanówmy się nad warunkami moi prawnicy przyjmują do pracy ludzi sprawnych osób Colin wzroku tak oczywiście inne poza tym radnych strzelców łączy się wydaje mi się, że też nie rozważenie konsekwencji to wtedy staje się zawód wysokiego ryzyka no to jak w takim razie żądam i ubezpieczenia i inne innego wynagrodzenia tak nie może być zielone kamizelki kuloodporne dni może być także ja wychodzę do pracy uczę ludzi czytać i pisać za każdym razem żegnam się z moimi dziećmi, bo może się widzimy ostatni raz prawda i sprawdzam czy działam broni tak dalej nie to LTE to nie jest możliwe oczywiście ten scenariusz nie jest możliwe do realizacji Bena spotkał w bardzo wiele przeszkód natomiast, ale to to jest do jak pani teraz to, że ich wprowadziła te co pan w Polsce to ja muszę powiedzieć jakoś mnie jeszcze mocniej uświadamiam sobie jakąś taką absurdalność tego ci świat no właśnie rolę, ale świat o tym, radnych, ale ten sposób, który mówi, że my się na nich dziwimy się jak dojdzie do strzelaniny w Sudanie mniej dziwimy się, że ludzie tysiącami uciekają z Wenezueli, gdzie krajową tak to nie są przekroczenia granic tak to są ucieczki ludzie porzucają swoje dzieci tak i uciekają spójrzmy na tę rzeczywistość jak na rzeczywistość, która pod wieloma względami spełnia kryteria trzeciego świata, w którym rezygnujemy z pewnych standardów cywilizacyjnych, a prowadził inny politykę wielką politykę zupełnie inny sposób takie pozycje swoją geopolityczną zaznaczony winny sposób inaczej budujemy swoją podmiotowość ona nie opiera się na Dumie z pewnych standardów cywilizacyjnych park kona Anny opiera się na innej sile nie symbolicznej, ale dosłownej z tego powodu jest to niebezpieczne tak, ale też nie sądzę, że jest to fenomen trampa myślę, że Żyd Tramp jest takim doskonałym itp postacią mieniem, że to jest materializacji na różnych tendencji kulturowych gang stąd też n p. ostatnie preferencje polityczne wskazują, że nie tylko z tych przede wszystkim w tych staraniach swingujących, czyli tych, które się wahają prawda, do których należy skądinąd Floryda, gdzie była strzelnica strzelanie naprawdę stąd też widać duże wahnięcia tak poparcie dla Crumpa spada w każdym razie buduje się tam jakaś równowaga to co chciałam powiedzieć to tą, że problemy, które tam się biorą biorą się w dużej mierze zanikły instytucji i nie jest przypadkiem, że ich wcale nie trzeba się odnosić do tego z empatią niż ze zrozumieniem po prostu to są fakty, że najszybciej w tej chwili w stanach Zjednoczonych na różne problemy reagują kościoły wieże kościołów w dużych miastach składowanych ten wątek jakoś porzuciliśmy fajnie, jakby pani do niego w tym momencie wróciła, bo to jest bardzo ciekawe to co pani udział kościoła jako o takich enklawach Solidarność Solidarność aniżeli normą DIN nic nie indywidualizmu no tak, dlatego że tylko niektóre dłużej tutaj byli tradycyjnie nomenklatury sekty tak tylko niektóre sekty protestanckie były tak naprawdę indywidualizm styczne to samo odnosi się prawda do kredy Senat my mamy pewną wizję nawet jeśli nie słyszeliśmy o tym, niemieckim socjologów macie darzę to na różne sposoby dotarł do nas pewien przekaz czy pewne wyobrażenie protestantyzmu jako religii niesłychanie surową, ale i ascetyczne, gdzie nie ma miejsca na emocje i t d. te są oczywiście nieprawda i w tej chwili tak jak powiedziałam, zwłaszcza dużych miastach, bo w małych to już jest tradycja, że to jest pewna instytucja, do której zawsze można przejść wcale nie można, by nie trzeba być długo członkiem wyznawcą można przejść tak zostać wśród tych ludzi można liczyć na pomoc najnowsze najnowsze przyszłe przedsięwzięcia dużych miastach kościołów katolickich przede wszystkim to jest całodobowe otwieranie kościoła dla bezdomnych Targ, którzy skądinąd chętnie z tego korzystają, bo dochodzą tylko na czas odprawiania mszy świętej i Mark jest jedyna instytucja, która reaguje od razu na pewne potrzeby, ale właśnie instytucja bank i k, czyli mamy tę trzecią instytucją, ale teraz rozumiemy, skąd jest to przywiązanie do konserwatywnych wartości tak no bo mogą też ci, którzy korzystają z tej ochrony z tej pomocy no winni są też tak można powiedzieć przywiązanie Kościołowi zresztą ona jest po prostu logiczne zatem nie trzeba żadnej empatii dla konserwatywnych idei Targ empatia jest potrzebna w związku z tym, że pewne stany pewne regiony w stanach Zjednoczonych rozbijają się kosztem pasa biblijnego tak to mamy do czynienia z taką wewnętrzną kolonizację i znak pewne stany stany nie bielskie systematycznie od wielu lat rozmieniają się kosztem ja trochę o tym, chochlik pisze właśnie m. in. 2 × w książce wspomina liczyłam policzone w ostatnich dniach tak to jest oczywiście zupełnie inny sposób patrzenia na tę sytuację jest cały czas wracam jeszcze do tej funkcji Bobo z tego się składało takie trochę przydługie moje pytanie nam na pewno część pani odpowiedziała w ja bym wrócił jeszcze na moment to Doda do tego pytania właśnie i wkomponował to wszystko jeszcze psychiatra, którędy tutaj ta oczekiwanie, że właśnie medycyna czy właśnie psychiatria stanie się narzędziem które, które z 1 strony wspomniała pani o tym, zbrojenie się o tym, i o tym w tej perspektywie trzecia światowej, która jakimś sensie pozwala nam zrozumieć, że 3 3 czy jest coś oswoić w ogóle to co tutaj się dzieje, bo ja z kolei pomyślałam, że jak głęboko absurdalna jest to scena Need to mi pani powiedziała, że co na to patrzeć kategoria trzecia światowych jak głęboko absurdalne jest to scena z pewnej perspektywy rzecz jasna, kiedy Tramp te po spotkaniu z tymi dziećmi w, mówi że trzeba dozbroić tych nauczycieli na jeszcze zamiast zwrócić uwagę na różne horrendalnie liberalne prawo do posiadania nabywania broni do domu myśli, że właściwie należy jeszcze więcej tej broni jeszcze więcej tej broni posiadacz natomiast zastanawia mnie ta nieustająco figura tego lekarza, który właściwie wszystkich wyleczy i i myślę, że psychoanalityk psychiatra lekarz od głowy mówiąc kolokwialnie w tej amerykańskiej współczesnej kulturze też jest jakąś figurą znaczącą rolę chciałabym tu powiedzieć, że wpływy w kilkunastu być razem już naprawdę mamy 4 minuty niestety być może nawet 2 0 Stanach 40 % dzieci amerykańskich szyję w ubóstwie, a także już pogrążyć zupełnie stany Zjednoczone i wydaje mi się, że to jest to co proponuje Tramp to jest taka narracja dobrze osadzona w kulturze popularnej kiedyś pan, o czym rozmawialiśmy o programach Opry Winfrey jej to co ona robi to w istocie jest rozum rozwiązywanie normy psychicznej nie określenie jej, ale rozmów z badaniami pro Bono w swoich programach bardzo konsekwentnie pokazuje, że to co nam się wydaje bardzo dziwaczne i nienormalne jest przecież normalne to wreszcie się na ich zbrodnię ci, którzy są normalni są bardzo dziwacznie tak, czyli można powiedzieć, że w kulturze popularnej w takim dyskursie inny psycholog strony kontr kulturowa kalka atakowano za innych wciąż im tak w Skórzewie psychologii rozumiane jako kultura publiczną mamy do czynienia nie z porządkowaniem tych kryteriów diagnostycznych, ale mamy do czynienia z autoryzacją też pełne hołoty za akcję teraz jeśli chodzi o wykonywanie zawodu psychiatry no to on jest regulowane różnymi przepisami tak jak rozmawialiśmy nie sądzę, żeby ktoś wziął na siebie odpowiedzialność, jeżeli każdy, kto jest zdrowy na umyśle może mieć broń wpadnie gdzieś prawda do fast foodu n p . o niej zacznie strzelać no to oczywiste jest, że taki lekarz bardzo dużo ryzykuje, więc to jest trzeba trzeba odróżniać transakcja wpisuje się w pewne fantazje wyobrażenia, które nigdy nie zostaną z bardzo oczywistych powodów zrealizowane przez to psychiatrzy się na to nie zgodzą, żeby taką funkcję spełnia co pani Ala jest ta data to jest polityka, która realizuje się w dużej mierze przez jakąś kultura współgra z kulturą popularną z takim przekazem kultury popularnej o wiele łatwiej jest powiedzieć poza tym w ten sposób niż dać komuś tak jak pan mi to zrobił pan dał godzinę, żebym mogła powiedzieć z jakich powodów jest to nie tylko niemożliwa rejs po polskich to po prostu szalone ten pomysł jest szalony, żeby każdy nosił przy sobie broń zgadzam się całkowicie jeszcze chciałem od razu na kolejną godzinę się umówić z panią pani też przyglądaliśmy się temu jak to wygląda od strony społeczeństwa systemu polityków także, którzy próbują sobie poradzić z takim w Nest takimi sytuacjami jak ta strzelanina, a po tym wszystkim co pani dzisiaj powiedziała odczuwam pewien niedosyt jak po każdej naszej rozmowie z kont w Chinach nie, ale związany z perspektywą czy próbą spojrzenia w na te całą sytuację z perspektywy tego, kto strzelał to znaczy co takiego się dzieje w tym społeczeństwie co jest takiego w tej kulturze czy tego rodzaju sytuacje są tam bardzo często, bo przecież nie tylko obroni chodzi chodzi też co innego czy pani dysponuje czasem za tydzień we wtorek bardzo dziękuję no obawiam się tylko, że mogę być się, bo zdaje sobie sprawę, że ten proponuje takie ryzykowne eksperymenty myślowe i mam nadzieję, że ta nie jest przykryta to jesteśmy umówieni pani prezes Danish wreszcie trzymam za słowa tymczasem bardzo dziękuję prof. Edward Małgorzata Jacyna Instytut socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a teraz będą informacje, a po informacjach o egzorcyzmach porozmawiamy i opętaniu państwa gościem będzie Grzegorz Górny on Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: GODZINA FILOZOFÓW

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA