REKLAMA

Jak oni to zrobią? Prof. Chmaj o referendum konstytucyjnym Prezydenta

Analizy
Data emisji:
2018-02-28 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ambicja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie, a przede mną wywiad, jakiego udzielił FM minister prezydent prezydencki minister w pan Mucha Dziennikowi Gazecie prawnej ten wywiad w długi pełen werwy bardzo ciekawych zwrotów akcji pomoże mi skomentować prof. Marek Chmaj konstytucjonalista dzień dobry panie prof. Norwid Staff and roll wywiad dotyczy referendum prezydenckiego tego Konstytucyjnego, które chciałby pan prezydent zorganizować nie wiadomo dokładnie kiedy, ale Rozwiń » prawdopodobnie jesienią i ma dotyczyć przyszłej konstytucji taki przynajmniej plan ma prezydent i w tym wywiadzie z ministrem Muchą możemy z gminy to mam wrażenie, że możemy prześledzić w pewne konkrety co do tego jak Kancelaria prezydenta wyobraża sobie to referendum jego treść te pytania, bo jak sam minister Mucha mówi w ostateczna decyzja będzie należeć do pana prezydenta w tej klasie rzeki dowiadujemy doktorzy ma być 10 pytań 1 0 pytań referendum czy to jest realne, żeby w ten sposób zbadać opinie obywateli jednodniowym referendum w dół w sumie 10 pytań też dużo pamiętajmy, że przed referendum będzie kampania referendalna mająca zachęcić obywateli do udziału w referendum i tłumacząca te pytania to też zapowiada pan minister pytania muszą być krótkie w miarę jej muszą być też tak sformułowane że, aby wynikała z nich jednoznaczną odpowiedź, bo nie mogą być mgliste, a przecież wydaje się nie znali odpowiedź jest tak lub nie w referendach nie mają możliwości tak, ale pytanie musi być tak sformułowane, by się mogli na niej konkretnie odpowiedzieć lub tak albo też nie w no ale co z tymi 10 pytaniami, bo materia jest trudna konstytucyjna dotyczy ustawy zasadniczej takiej, jaką mamy teraz i ewentualnych w niej korekt lub zupełnie nowej ustawy zasadniczej odpowiedzi na służyć stworzeniu projektu, bo tak przynajmniej do zapowiada Kancelaria prezydenta, więc czy rzeczywiście da się w 1 0 pytaniach zawrzeć na jakiś taki z ram w opinii obywateli na temat ustawy zasadniczej można próbować, ale pamiętajmy, że w pamiętajmy, że referendum w służy pewnym celom przede wszystkim suweren musi podjąć decyzję i ta decyzja jest następnie pewnym brat 1 do realizacji przez naszych parlamentarzystów, ale jeżeli prezydent ma dosyć gra szaloną wizję tego referendum to te pytania mogą być tak sformułowane, że zniknie po nie będzie nie będzie zbyt wiele wynikać to zależy wszystko od tego jaki ostateczny kształt będzie tych pytań, bo jeżeli prezydent chce pytać samego siebie o o prezydenturę model prezydenta oto 1 0 pytań wystarczy wieniec pod samą konstytucję to przynajmniej wynika z tego wywiadu i z wcześniejszych deklaracji kancelarii prezydenta Nate tej co słyszymy pierwsza rzecz, na którą zwraca uwagę pan minister to jest to podmiotowość Rzeczypospolitej polskiej względem organów unijnych wg niego należałoby zapytać obywateli czy mimo Lynn relacje prawa unijnego i krajowego czy wprowadzenie wręcz wprowadzenie do konstytucji rozdziału Europejskiego, ale n p . o prymacie konstytucji nad prawem stanowionym przez organizm na unijne o tym, że tego typu pytanie mogłoby się tam pojawić i co pan na to sugerował panu ministrowi, żeby najpier w zapozna się z traktatem lizbońskim, którego jesteśmy stroną i żeby dopiero później formułował tego typu określenia, bo podmiotowość wszystkich krajów członkowskich jest w traktacie lizbońskim precyzyjnie wskazane my nie możemy w referendum pod uważać, gdy prawa pierwotnego Unii Europejskiej natomiast możemy rozważać wprowadzenie rozdziału do konstytucji poświęconego relacjom Polski z Unią Europejską przypomnę, że taki projekt już był zgłoszony i miał być uchwalony w 20 1 1 roku, jednakże ówczesna większość parlamentarna na uchwalenie tego projektu się nie zdecydowała czy tak naprawdę pytanie o to czy chciałby, żeby polskie prawo było nadrzędne wobec unijnego jest pytaniem o wyjście z Unii Europejskiej to hipotetyczne tak nie jest to takie pytanie bardzo dumne, które wskazuje, że możemy być najważniejsze narodem Unii Europejskiej i nasza konstytucja nasze prawo powinno być takim imperatywem dla innych państw w celu podporządkowania się naszym interesem tego inaczej nie odbieram pamiętajmy, że my jako państwo członkowskie Unii Europejskiej możemy do konstytucji wpisywać sobie te kwestie ustrojowe, które nie są uregulowane precyzyjnie w traktatach tworzących kłótnie i topole wolność jest dosyć duża liczba zwolnień od państwa członkowskie w naj tutaj do dochodzimy do do pytania związanego ze zmianą konstytucji i proszę posłuchać na pewno w referendum powinno być pytanie o to czy Polacy chcą nowej konstytucji czy też zostawienie obecnej bez zmian, a może jej korekty i teraz panie profesorze prosiłabym o sformułowanie tak pytania referendalnego, żeby te wszystkie kwestie w 1 zmieścić w tym, iż odpowiedź brzmiała tak lub nie jest pan profesora na wolność panu uda im w gotowym muszą być rzeczywiście tak jak rozmawialiśmy wcześniej bardzo rozległe to pytanie wariantowe w kształcie drzewka można tak referendum zebrać te pytania w myśl, że nie, bo żona n p. jestem przeciwny zmianom wszelkim to już kończy się, a jeśli jesteś za zmianami przejść do pkt 2 tak to mamy dla ciebie jeszcze kilka chętnych do pierwszej ze zmianą całościowo częściowo całościowo ołtarzem Kujaw częściowo to idziemy dalej i następnie czy jesteś za zmianą w tym rozdziale pod innym to już teraz wygląda groteskowe myślę, że chcemy zgarnąć proszę zdradzić pan prezydent powinien pochylić się nad tym problemem i tak sformułować jedno lub kilka pytań, abyśmy nie mieli żadnych wątpliwości, a co zdarzy ci, którzy są przeci w zmianom konstytucji po prostu nie idą na referendum koniec kropkę, ale pani redaktor tutaj mamy pewną groteskę no bo jeżeli prezydent pyta się obywateli czy jesteśmy za zmianą jakąkolwiek konstytucję lub nie w tym, jeżeli obywatele 3 decyduje urzędnik UE w NATO pytanie powstaje taki mamy decyzję suwerena czy Consus ze świetnej nie należy zmieniać jak długo ta decyzja suwerena ma obowiązywać 5 lat 7 15 20 proc do następnego referendum w chacie możemy w przyszłym roku Sejm, żeby takie referendum i znowu pytamy czy jesteś za zmianą konstytucji jest jednak nowsze na tym polega magia referendów w pani profesorze g szampan zostaje sprawę z tego, dlaczego jest tak popularna forma no i tutaj dochodzimy do kolejnej kwestii, która wydaje mi się rzeczy się trudne do rozwiązania na pewno pan nam tutaj pomoże Otóż pan minister Mucha sugeruje, że być może pojawi się w propozycjach pytanie propozycja o nowe kompetencje prezydenta z chodziłoby o inicjatywę referendalną, która wypełnia prowadzić do zmian prawa w i to jest jednak pomysł, a drugi jest taki, by pytać o to jaki system powinien prac panować w Polsce prezydencki sami prezydenckie parlamentarne gabinetowe i t d . no i teraz mam kłopot, bo co jeśli większość biorących udział w referendum powie, że system pre parlamentarne gabinetowe jest najlepszy, a jednocześnie większość odpowie że, owszem, należałoby nadać prezydentowi nowe kompetencje te odpowiedzi byłyby sprzeczne to co wtedy począć na nasze rzeczywiście poza tym niemożna pytać czy jesteśmy za systemem Prezydenckim po Prezydenckim czasami Prezydenckim przed parlamentarną gabinetowym po to, by czadu w pytaniu referendalnym wyjaśnić mamy różne systemy prezydenckie tak jak w stanach Zjednoczonych tak jak w krajach Ameryki Łacińskiej, więc na nie za bardzo wiem, który system panu ministrowi panu prezydentowi mogłoby chodzić, ale za nadal pozostaje problem sprzeczności odpowiedzi może dać 1 nie pozwalamy, żeby od oczywiście żali się w hipotetyczne opowiadamy się za system parlamentarno-gabinetowy i nagle wzmacniamy pozycję prezydenta n p. dajemy mu uprawnienia kontrolne nad rządem to w tym momencie zbliżamy się do systemu pół prezydent po pół prezydenckiego takiego systemu, jakiej funkcjonuje we Francji czy nawet bliskie nam dosyć Rosji, a zysk kłopot dla następnie ust 2 ustawodawcy, który nie ma jak rozumiem zgodnie z wynikami tego referendum przygotowywać projekt nowej konstytucji NATO, jaką ma to zrobić jeszcze odpowiedzi są już są wzajemnie sprzeczne nad rzeczywiście tutaj widać, że doradcy pana prezydenta rzucili się naprawdę na głęboką wodę mają duże ambicje, ale co z tych ambicji będzie to zobaczymy jak będą ogłoszone te pytania, a w kolejna kwestia to jest pomysł ustaw organicznych w PRL, żeby ważne kwestie takie n p. podnoszenie wieku emerytalnego rozwiązywać za pomocą specjalnych ustaw przyjmowanych większością kwalifikowaną w lub właśnie w za zgodą w referendum w co pan na ten pomysł jest to taki element dyskusji konstytucjonalistów już od dłuższego czasu do ustawy organiczne rzeczywiście występują w kilku systemach w Europie ale, gdybyśmy chcieli takiej ustawy wprowadzić najpierw należałoby zmienić naszą konstytucję, żeby ten rodzaj ustaw mógł zaistnieć w czasie zmienimy po referendum referendum Czerniak 1 mówmy elek w nim obywateli czy elektoratu, żeby podszedł wziął udział w referendum i później wprowadzamy ten rodzaj miotacza rozumiesz tak to rozumiem taki ma być rozwiązanie tego czy znów pytanie czemu to ma służyć po co on rentowny to wyższa rata wyższa większość, czyli większość kwalifikowana co zabezpiecza, jaka miałaby wartość iść za tego typu ustawami oprócz tego, że brzmi to dumnie to ostatnie hipotetyczne jak tutaj odbieram miałyby być bardziej stabilne to znaczy uchwalone dzisiaj specjalna większościową mogłaby być tylko taką samą większością kiedyś zmieniane bądź uchylane wspaniale tylko to znów nie łączymy się z kolei w następną kwestią poruszoną przez ministra Mucha, gdzie chciałby on obniżenia progów w referendach z kolei, czyli refreny byłyby ważne przy niższych progach to z 1 strony ustawy mają stabilniejsze, a z drugiej strony ważność referendum ma popierać się na mniejszej liczbie głosów obywatelskich rzeczywiście tutaj jeszcze pan minister Mucha wskazuje, że to prezydent powinien mieć inicjatywę referendalną już nawet chyba bez zgody Senatu, bo teraz prezydent zarządza referendum za zgodą Senatu wyrażoną bezwzględną większością głosami jest coś więcej Ministerstwo Gospodarki jest, że w tym referendum prezydenta miałoby mieć tak to odbieram charakter prawotwórczy to znana jako ta inicjatywa ustawodawcza poprzez referendum tak jestem prezydenccy ogłasza projekt ustawy o i nad tym projektem ustawy z referendum tak albo nie, jeżeli tak to ta ustawa wchodzi w życie tak to rozumiem ja też tak to rozumiem natomiast jednocześnie pamiętajmy o pytaniu o to jaki system chcemy mieć w Polsce czy n p. parlamentarno-gabinetowy czy prezydencki więc, więc ze snem się jak to jak to sobie wyobrażają twórcy tego w tego referendum gminnym kolejna rzecz LNG, żeby zapobiec konfliktom między prezydentem radą ministrów pan minister Mucha po proponuje, żeby zapytać obywateli, w czym dodać prezydentowi dodatkowe kompetencje w swojej grze polityki zagranicznej bezpieczeństwa UE prezydent był w te problemy rozstrzygał, by przy udziale większości parlamentarnej, czyli odchodził był od konfliktu z rządem i opierał się na większości parlamentarnej, z której ta w ten rząd się wywodzi trochę tego nie rozumiem mnie też do nieba w powszechnym systemie naprawdę na drogi jak prezydent ma się odwoływać do większości parlamentarnej albo jest rząd, który ma kompetencje, aby prezydent, który ma kompetencje, a tutaj czy pan minister fakt, że prezydent proponuje, ale jak ma zgodę uchwałą z Sejmu tak chyba można domniemywać to wtedy ma kompetencję w FM panie profesorze pan sposób finalistą pan tego nie rozumienia tego nie rozumiem jak ma to zrozumieć obywatel jeśli dostanie 1 0 pytań, z których każda wywołuje tak wiele wątpliwości czy depczemy czym potrafimy zrobić takie referendum czy mało na pewno takie referendum możemy zrobić prezydent zażądał za zgodą Senatu wyrażoną już bowiem względną większością głosów referendum jest zarządzane obywatele, zwłaszcza ci aktywni czytają z uwagą pytania albo te pytania rozumiem albo i następnie głosują bądź przy urnie bądź nogami może się okazać, że frekwencja będzie żenująco niska to każda moja w dziewięćdziesiątym szóstym roku referendum prezydenta Lecha Wałęsy dotyczące pro powszechnego uwłaszczenia tam frekwencja była poniżej 20 lat też bardzo niska frekwencja przy referendum ogłoszonym przez Bronisława Komorowskiego w lesie jeszcze pojawia kolejny wątek Leon do pytania o to ile szczebli powinien być on mieć samorząd dobry pomysł, żeby OTOZ, żeby to z depeszy z reformą wasze po drugie, zaczęli dyskutować nad strukturą samorządu czy dyskutować zawsze możemy, ale ta obecna struktura samorządów funkcjonuje od 1 stycznia 10 09 . roku co więcej sprawdza się mamy silny samorząd, chociaż ostatnio bardzo ograniczane w swoich uprawnieniach i to moim zdaniem są duże czy działanie niekonstytucyjne no cóż w areszcie zasnąć jak na tę jak można w odpowiedziach na pytanie ile co mogą nam odpowiedzi tak lub nie, ale chyba, że w tym twórcy pytania już samym pytaniu zawrą przyszłą reformę n p. ograniczenia samorządów i zmniejszenia ich styl przelotu likwidacja powiatów czy jesteś za likwidacją powiatów w co państwo na to, iż państwo cokolwiek z tego rozumieją zachęcam do pisania analizy małpa to krok KSM czy skończy się na wielkiej kompromitacji prezydenta i naszego porządku prawnego czy też wszyscy czegoś po prostu z tej historii nauczymy zachęca do pisania prof. Marek Chmaj konstytucjonalista, który dziś częściej mówił nie wiem nie wiem dziękuję panie profesorze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA