REKLAMA

Jak wygląda sytuacja Ukraińców na rynku pracy w Polsce?

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-02-28 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
48:10 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM dziś w środę 2 8 lutego, a naszym gościem jest pan Jurij Kariagin prezes Międzyzakładowego związku zawodowego ukraińskich pracowników w Polsce dobry wieczór dobry jeśli, kiedy powstał Międzyzakładowy związek zawodowy ukraińskich pracowników w Polsce w czerwcu rusza ósma z tego roku my zrobili jest to punkt zarejestrowane jego gnie w i organizacyjne takie pierwsze nasze była o spotkanie takie zjazd, a potem była Rozwiń » konferencję później, gdy już się w Lille w końcu lipca nigdzie nie obrany prezesom moją koleżanką są same czytają zastępca mi pana Piotra Ostrowskiego szefa departamentu Międzynarodowego OPZZ odporny na sekretarza w naszym organizacji a kto wystąpił z inicjatywą czy państwo czy obraz MF jest pewne jest cel tyły, bo ja jeszcze jestem prezesem związku tak jest, gdy takiego poza rządowe organizacje w okresie ich nie o stowarzyszeniach Ukraina Polska jest, by jego założycielom ona powstała od razu po niezależności Ukrainy zdobycie 90 pierwszym roku ja, bo tam zastępcą, a teraz ja jestem prezesem i kiedy zaczęli się te problemy w Ukrainie ta wojna z czternastego roku my w nas chcieli monitorować to co trzeba nie tyle Polek na Ukrainie do pomagać trzeba pomagać Ukraińcom polscy, ale to musimy powiedzieć słuchaczom, bo to pan ma bardzo ciekawe doświadczenia to, żebyś opadnie z winnicy tak tak jak i kiedy upadł związek radziecki tak to wtedy pan zaczął działać w organizacji pozarządowych latem spotkali się chce w Kijewie z panem z Ivanem graczem znanym poetą w tym z pana Millera i Jakubowi pogryzł jakiem on był wiceprezesem ukraińska opolskie handlowej porowaty jest pan Bogdan gore Niemcy, bo takimi bardzo politycznie my ważnymi postaciami, ale co Górce co pan co państwo chcieli co panowie chcieli zrobić wiele zrobić my z bardzo dobrze wszyscy mokrej nie wiemy co bez niezależnej Polski nie będzie niezależnej Ukrainy i to same non stop w uznał, że obroty na stronę, a wcześniej nie było żadnych organizacji i innych Polak był na religię nie o to by nie w powodzi nachalnie za co ja też Niemiec teraz współpracuje już w ten zespół pracował rów mu w różnym regionie Ukrainy jest takie organizacje obecnie mamy bardzo mocno współpracujemy no na razie około 50  000 studentów tu w Polsce z Ukrainy SBU ruszy z budowy i przez tych polskie organizacje nie tam szkolą język Polski i t d . my z nimi współpracy, ale rozumiem no ale korzyść na chwilę wrócić do dolat dziewięćdziesiątych, bo to jest bardzo ciekawy kawałek historii, o której niewiele wiemy wyobraźmy sobie, że tak rozpada się związek radziecki w tym na Ukrainie n p. winnicy w krainie mieszkają po ludzie polskiego pochodzenia tak i co oni myślą o tym co się dzieje jak koń rozumieli, że co teraz się wydarzy moja nie chce ukrywać się jak bardzo zawsze był takim pięknym aktywną pracował w młodzieżowych organizacji tych jeszcze je, kiedy ja był na Instytucie to my do nas pod bardzo duże polskie takich gazet Ukrainie przez spółkę Panorama perspektywy dużych jedno moja mama Polka świadczy to duży w języku polską chodził do szkoły muzycznej jak bardzo źle było moje pierwsze nauczycielką ona Polka była pani Barbara i kto moje ach, pani Barbary cała rodzina zginęła podczas powstania Warszawskiego ja już 5 lat znacząco to było powstanie warszawskie co to była wojna i moje dziatki walczyli przeci w faszyzmu i mój ojciec szybowców przeciwko Szydło to ja i znał ich ciężkiej taki jest losy obu Polaków w związku Radzieckiego działek Job, gdy w mojej był na Sybir już w zachorowało tam neon może gruźlicę okolicy ojcu oraz ze szkoły zabrali do wojska dziewiętnasty SKOK-ów spod chorujących na Japonię robił to taki był w bardzo mocny człowiek ale, ale nie zawsze u nas bardzo miło mi tak o Polsce mówił w domu była rodzina tułów pod Częstochową 1 z małej jeszcze osiemdziesiątych latem, kiedy była tak i lepiej można było już zaczęli wyjeżdżać do rodzin do Polski to ja obok matki Boskiej częstochowskiej częstochowianie Opoczno Sokołem mieszka, ale ja jakoś w sercu jest zawsze był marszałek pani Basi i tak mu rodzina, a nie było tak, ale ktoś nam powiedzieć czy nie było tak, że jak powstawała Ukraina jako wolne niezależne państwo nie nie było takich obaw nie do nieba się pan albo Polacy nie na Ukrainie, że to będzie kraj, który będzie nos stanie się n p . w bardzo takie nacjonalistyczne narodowe, że tylko język ukraiński nie było takich obaw na szczęście w jej niecce to tak International innym miastem tam duże mieszkało Polaków Żydów Białorusinów nawiedzić Kurdów i Asyryjczyków łomem płaszcze byli ludzie teraz nie ja nie może go pokazać pannie, bo moje telefon do mnie dzwonią teraz z Izraela był z Ameryki ESG Niemiec z Australią 1 edycję mam przyjaciela w, a nie rozjechali spłacały się jednak doskonalić grę Grecy grali, a skąd się wzięli w nim z nurtem tam była granica tego nie Kresów takich właśnie dlatego, gdzie jest mieszali się wszystkie narodowości i w jej niecce było to 4 4 0 cukrowni daje mi jeszcze z carskich czasów zapraszali specjalistów do Ukrainy, żeby jak inżynierów tak jak moje rodzinne pochodziły z Kartaginy to spotkanie to być poszli oni jeszcze przy cenach byli zaproszeni jak pizza jest z budownictwa twierdzi, że lania z armat, kiedy była wojna curry z ska zadziała to z Totalem Wittchen dalej nie zapraszamy specjalistów, bo nie było takich i wychowania w rodzinie nawiedził nie chce, by je Duńczykiem z gender w nieznane TK i u nas my już wtedy w u mnie co podoba się w związku Radzieckiego, by nie ginęli ludzie wykonane nacje znany jest też dobrym chłopy, a to herb widnieje dobrych słów i dziel i dziewczyny i t d . u nas nie było takiego, żeby moje ktoś siedzieli na dopłaty w ramach polityki zaczęli dzielić ludzi pod nacje niech opony po religiach moja mieszka mój budynek tam 3 kościoły i tak w życiu stałby się co drugie dania bojowe wiece prezesem miasta winnice ME przyjmowany panie Ewa TYRPA nowele są prezydent no i my raz razem z proboszczem poprosili, żeby o pomocy, bo tam bardzo dobry założyli niemieckie organów kościelnych nową teraz pan prezydent odwiedzał kościoły pomogliby, bo miasto nie miała takich dużych pieniądz było tam jego złamali wyrzucili przenosiny te Morgan, a teraz więcej międzynarodowych konkursy organy muzyki, ale czy dla nas jest to jak bardzo lubią grać Chopina no ale kiedy teraz słuchają nas w dużych miastach w Polsce słuchaczy słuchaczki to jak rozumiem to co pan mówi to jest i jedno wielkie zaproszenie, żeby pojechać do winnicy odwiedzi turysty rozprasza media mają bardzo ja tam pracował z szefami turystów dla Gorzowa tak pięknie mówili hafciarka asfalt i po cichu głosił jeszcze w radzieckiej czasem przywoził do Polski grupy Żywiec 2 wycieczek do matki Boskiej częstochowskiej zasadniczo nadzieje do komitetu partii mówili ty jesteś klientem Kszczot znów kiwać czeka ich PFN, ale życie jest życie Chaja hormon teraz zrobimy z moimi kolegami nie Staszek ma tam Czekiel niskie jest, bo winien sejmik Kielce zaprzyjaźnione miasta raz jeszcze z 50 ósmego roku w gusta w pieczy byliby nie bardzo dobre z nami współpracowała firma Kalinka i Józef Bryll o interesy prezes stowarzyszenia Polska wschód i u nas bardzo miły takich belek kontakty z Polakami z Ukraińcem nie i nie u mnie to jest finał w Polsce przyjaciele, w który jest Ukraińcami nie profesorem i obywateli Polski nie jest profesorem w menu basen Nazaruk n p . bardzo znany z linii minister bardzo mądry człowiek rektor teraz w wyższej szkoły, a ktoś może powiedzieć to skoro tak pięknie w piwnicy aż chce się tam jechać, a prąd w Polsce, bo my nie na inżynierów czternastym roku na poszły w posiedzeniu nas cieszy go Stowarzyszenie my widzieliby statystyka co innym więcej Ukraińców ciężkie ekonomicznych stan i musieli karmić będziemy pomagać swoim dzieciom i t d . nie było pracy oraz wewnętrzna migracja z Doniecka z Krymu z Ługańska, bo więcej niż 2  000 000 i Toya Radia mówią o tym jak doktor ekonomii kije profesorów wyższych szkół i ukraińskich polskich i my razem robimy badania z Akademii nauk Polskiej Akademii Nauk Ukrainy robi w 1 oku konferencyj z Instytutu demografii socjalnych pytań i my do tego podchodzimy tak bardzo gruntownie do tych pytań i mniej wiedział co tym ludziom trzeba pomagać do szkoły co i t d. idzie wtedy Bonobo czynią to taka decyzja przyjechał do Polski jest los spotkał się z pełnym Piotr moi koledzy z stowarzyszenia Polska Ukraina Zdzisław syn, lecz młodzicy Słomski prezes stowarzyszenia Polska Ukraina my razem spotkali się pod przyszli do PZU mówił tak mogę pogadać z nimi potem Piotrek z maja ale jaka była pierwsza reakcja ludzie z OPZZ pomyśleli, że są bardzo normalne, bo aż o PCC ma dosyć czy nie, bo teraz w 2 i pół 1 000 00 0 Polaków za granicą pracują oni mają takie same związek zawodowy Polaków w Anglii Szwajcarii tam, a akademik jest przedstawicielem jest on mnie też tam pokazów przykłady jak to trzeba robić bezczelnie słynie i potem my zaczęli pracować w tym temu konteksty, a dalej ich już przyjechał do nas pan Jan guz on był na naszej zjazd zjazd był taki federacja związków zawodowych Ukrainę, a ja jeszcze kiedy rozpadł się związek radziecki rozpadł się turysta i mnie zaprosili mnie zrobić katedry istnieje ja był szefem katedry w nią w Instytucie turystyki związków zawodowych Ukrainy i ja zawsze jest związkowcem był ów tak dobrej współpracy, kiedy pracował już wtedy tak trudno życie mnie w ale może rano do polskiej jak na tak, ale możemy zrozumiale, że trzeba pomagać Ukraińcom tu w Polsce żeby, choć nie wszystkie prace młodych tu legalnie to taka loty jeszcze porozmawiamy za chwilę najpierw chciałem się zapytać pana czy to jest także pan ma niesamowitą okazję poprzez pana doświadczenia porównać jak działa związek zawodowy jak działają związki zawodowe w Polsce jak działa związek zawodowy na Ukrainie jak pan porównuje to gdzie pan widzi podobieństwa albo różnicę pomiędzy załogą związkami zawodowymi na Ukrainie w Polsce pan wie teraz taka sytuacja w całym świecie, bo ja już były w Belgii tam w tym Europejskiej ma asocjacje związków zawodowych jak, więc on taki czas przychodzi co ludzie kiedyś oni odchodzili od związku teraz oni muszą wrócić do związku, bo związki zawodowe tak taka teraz organizacja, która może dać pomoc w człowieku pracy, które ich Wałcz jest monopol jest mi z autami jechał no nie nie bardzo z solidnymi pracodawcami, które chcą oszukać, chociaż w Biblii napisano co jest taki grzech nie okradnie człowieka i pracodawcy to jakoś pamięta przy moim stołem nazywa się, ale gwiazdy Lechii, ale to nie rozumie cały czas w Polsce w związku zawodowym można się powołać na Biblii cytować Biblię, ale jak na Ukrainie związki zawodowe co naraża się zmienia nazwę teraz nowe prace w związkach zawodowych wchodzą politykiem my staramy się nasz związek mają, a politycznie my myślimy o 3 pomoc pomoc jest lód w człowieku pracy WTO cecha teraz polityki nie chcą dzielić było dosyć nie do Stanów zjednoczonych i innych krajów tam związki zawodowe bardzo mocno pomagają prezydentowi tam podczas wyborów i t d. w Polsce też tak było za budowę pomagał podczas aleje aleje teraz je widzom u nas dziennik temat jakoś tak my zaprosili nas zmieni wzorowa organizacja pracy we Lwowie dodatek do konferencji, jaką spotkał bardzo sympatyczny film ludzie Solidarności z niezależnego związku zawodowego wiemy z Rosji wszystkim z nimi pracujemy u nas jest taka umowa na wieś nowa radnym sołtysem jest Solidarność się o tym, co, jeżeli tam nie ma o PZU tam nie ma związków niezależnych zawodowych to my prosimy Solidarność Pomorza Jerzy Kamiński jakieś problemy jak przy regionie w Polsce, a ich zdaniem rozumieć, a on zostać Miss związkami zawodowymi te, które w Polsce są mniejsze, ale są bardziej takie nie chce powiedzieć, że są radykalne, ale są no w takie, które głoszą hasła na bardziej takie w nas trochę bardziej radykalne to nie są duże związki i coś co wtedy z nimi też zjazd takimi związkami nie no może na szczęście miasto nie mam kontakt TUW bardzo takich mocnych, ale nie słyszał, bo mnie też są lekkie domy założyli tam wzrost tych czynników będziecie tam zajmować się tym czym zajmowali się Ukraińcy na Wołyniu minie okres, ale moi harmonijny, a ja nie zna, ale nie, ale ja nie wiem, kto jest komu to potrzebne może to specjalne takie prowokacje robimy, ale ja myślę nad tym co powie teraz papież są związki zawodowe wykonują bardzo ważne w inny tak Karol pomocy ludziom pracy i ich obrony ich interesów to teraz bardzo uważnie, bo w muzeum, o czym mówić zawsze posilić zniknie teraz weszli w jedno w tym nic tego biznesu Żak elek rekrutacyjnego teraz pracodawcy nie chcesz coś powinno płacić nową halę w tracie na tym państwo mam takich znajomych, którzy przyjechali już parę lat temu z Ukrainy pracują tutaj są przerażeni, że od 1 stycznia, a coraz trudniej tutaj w Polsce inne legalizować prace mają się po prostu, że sytuacja jest dla nich przez taką jest coraz cięższa co by pan powiedział takim osobom, że warto, w czym mają wyjechać z Polski gdzieś na zachód do pracy czy czekać w Polsce aż sytuacja prawna trochę poprawili dla Ukraińców pracą wraca do zdjęć tak ja rozumiem to im mniej się z dżemem bez działa ja wystąpiło z takim listem do pana premiera ministra, żeby dla Ukraińców, który tak sytuację po moich takie badanie mu takich fachowców nos specjalne ulgi na wąskich takich badaniach ekspert w Nysie możemy tak mówić gdzieś około 40, a może je do 50 % Ukraińców tu pracują z szarej strefy to nie jest wina, bo to pracodawcy to prawie połowa no tak ma żal, bo obnażali idzie są tu odsetek co pracodawcy myślę o tym, że będzie płacić podatki, choć z ekonomiczną w tym i pracownicy o Ukrainie no 2 7 lat normalne nie działa w związki zawodowe te jeszcze Starym w teraz przyszedł mały niezależny wolny, ale jechali oni mnie też efektywna pracują mniej efektywny proces na Ukrainie jakoś ludzie stracili Manu wokół powagą do tych związków zawodowych kiedyś związki zawodowe to mocno, bo organizacje związki zawodowe nie można wyrzucić, bo człowieka na ulicy jak ten właściciel wyrzucił jak satelity tej choroby pani, żeby na ten leżała na tym przystanku autobusowym to byłoby wielka problemu tego placu, ale także z woleja, o których pan mówi rzeczywiście, że zostawienie na przystanku pracownicy, która miała wylew, a i poinformowaniem, że no, a poinformowaniem, że duże, że to jest pijana osoba i t d . no to jednak jak to zostało nagłośnione na to nie związki zawodowe zadziałał tylko od razu ta sieć handlowa wycofała się ze współpracy z tym klientem nowo solna pani poparła do szpitala i je jak bardzo dziękuję o nas bardzo honorowy konsul tam na sprawców aktywnie w bardzo mocno i on i to ich już drugi wypadek w tym regionie, a to co może robić pana związek zawodowy co już ładnych lat mówi szukamy ludzi my rozdajemy foldery my informujemy jak bardzo dziękuję pani panowie i dziennikarzem polskim i ukraińskim, który daje możliwości informować informować ludzi co jest taki związek i do nas co codziennie przychodzą ludzie w ubiegłym roku po cichu to on do nas przyszło 6 000 ludzi, a ja pracuję tu na razie 1 dzięki pomocy ONZ i Holendrom mojemu, ale to charytatywnie niech pan powie co teraz jeszcze słyszę teraz ktoś, kto jest pracownikiem z Ukrainy i myśli i tu głównie w zakładzie nie dzieje się dobrze to jak ma się zgłosić z tą sprawą zadzwonić godzinę dzwoniąc albo już my mamy sale dla was internetowa oraz na internetowej jest międzynarodowy związek zawodowy ukraińskich pracowników w Polsce tylko, że strony drewno to jest moje siły strona Facebook jest ta również SB staramy się, gdzie jest możliwość u nas prawo do teraz Ukrainie odłączyli się od Nakła znikł taka sieć i je w gminach druga siedzieć taka też była w końcu, ale w kontakcie czy też może też odłączono nam dać mu no to rosyjskie sieci oraz jedno odłączono teraz jest pochodną wylana na Ukrainie nie jest popularny Facebook był bardzo regularny im, ale rozumiem pan widział i 1 teraz jest również pomocnikiem też tak o nim wszystkie foldery i bardzo ciężka jak bardzo dziękuję Bogu Urządu Marszałkowskiego, ale Grant miał bardzo dziękuję mu fundusze Alberta nie pomagają nam i tak jakoś pomalutku jedno ja moją dzień kije kolegom ze związków zawodowych i OPZZ czujemy się bez nich będą niższe niż mogliby 6 000 teraz, jakim jest najczęściej przychodzą dzielić Graham Watson nie żyła zostali nią wdrożenie drugie nie wydaje mi tej BHP nie nie nie z normalnej pracy BHP nie mają o odzieży specjalnej dla pracy to kasy aktywna budowlaniec, który tak dalej, ale najgorzej to co jakaś taka mentalność tych od takich naszych moich rodaków co oni jakoś się chcą pracować sami nielegalne, a nie myślę co taki, jaki mówię ten właściciel jak nie będą płacić podatki tym nie będziesz płacić podatki mniej więcej zarobimy razem, a wychodzi po 1, a on miesiąc pracuje nielegalny potem mieć do tego właściciele mówią daj mnie pieniądze, jakie za pracę on co ty to co jest nielegalna jest teraz dłonie do Straży Granicznej i ciebie debatuje i on już przestraszony do ich imion boi się gdzieś iść, ale rezultat takiej w ubiegły rok już 3 × więcej dzięki naszej pracy było podanie do użycia inspekcję pracy we współpracy ma bardzo dobre z Inspekcją pracy wszyscy narzekają na inspekcję pracy, że za mało ludzi, że nie nie ma są 3 walenie robotą o PIT temu jak, kiedy ostatnio była rada dialogu społecznego i był tam pan minister Szczurek jak powiedział jeszcze raz o tym, liście słynny pies o jej drugiemu tam punktem była tak, żebyśmy zrobili tak my jako u nas działo w Warszawie ten punkt informacyjno konsultacyjnym, żeby jakieś pieniążki znaleźć państwo to musi znaleźć pieniądze, bo jeżeli my nie będziemy z tym procesem jest państwem razem rządzić to znajdą się innych jak pan mówi o takiej marginalnej znajdą się i będą problemy z 2, kiedy od 1 stycznia okazuje się, że są i jest bardzo często są problemy z legalną pracą w Polsce, dlatego że dotychczasowy system oświadczeń no i z punktu widzenia rządu był nim traktor no były dla mnie nie nieprawidłowości tak wystawiano tych oświadczeń wnosi o prace bardzo dużo nie zawsze z nich korzystano sprzedawano je był rynek handlu nimi nastąpiła zmiana i Witnicy, jaki jest efekt zmiany teraz no teraz jeszcze za rano to ta ustawa weszła za pierwszym za wcześnie mówić o nowych wyższych wszedł właśnie o tyle wzrósł w styczniu Tour 2 miesiące, ale pan minister powiedział co naraża ich po tych zaproszenie przyjechało tyle do miejsca swojej normalnej pracy tam jumbo zaproszono tyle 20 % 80 proc domów nie dojechali znaczek był to prosta handel tymi 100 USD brał z Polek za to co on przez ułomną ukryjemy te zaproszenia jest dobra pośrednie ukraińskiej, który wydawał sprzedała tę zaproszenia boja tak znam co tak jest efektem nie dzielimy się, ale to ja przepraszam, dlaczego karmić masz jeżyny te pieniądze lepiej no niech to teraz płacą 30 zł nie te 30 zlote pójdzie, żeby było więcej Polaków, które pracują w tych rządach pracy w rządach introspekcji pracy w urzędzie, w którym mediach te różne do zwolnienia gdy, żeby być było w tym niemożna nie zajmować mam wiedzieć ile terrorystyczne jachtów teraz we Wronkach i Europa teraz ma problemy z tempa i tym za ty mnie to bezpieczeństwo państwa i ja rozumiem pana ministra spra w wewnętrznych są co one patrzę na to, żeby ono kontrolować, kto przyjeżdża, kto woli, jeżeli czym zajmuje się tym ludzie bez tego nie wolno robić, a gdy, a czas często pytają pana różne osoby z Ukrainy czy czy powinni starać się n p. próbować starać się próbować jakoś nie o obywatelstwo polskie albo co zrobić, żeby zostać na dłużej czy Niemczech czy zazwyczaj tak, że Ukraińcy w większej masie słoje, które przyjeżdżają tu w długi, a nie chcą, aby popracować miesiąc 6 miesiącach to normalny oficjalny, o czym będzie jakieś pieniążki pojechać do domu przywiezie do rodzinnych, bo trzeba płacić bardzo drogo nas teraz kosztuje gaz światło woda leje tak dalej w tym było to bardzo drogie jak jestem emerytem w krainie jawi się w co ma moja emerytura cały uchodzi na też, żeby zapłacić za wolny to mieszkanie wszystko co by coś zjeść jakiś kupić lekarstwo pejsy, a ty jak sobie ludzie radzą skoro są takie zawierają nową pracę za granicą taka sytuacja, bo Nora tych przedsiębiorstw, który teraz odkryłem sieni u nas też nikt nie wystarcza ludzie w krainie na Ukrainie nie wystarcza to problemem dla nas i ma teraz już państwo myślę o tym, żeby podnosić poziom płacy płaca i t d . ale to nie zawsze w popieranie szybko spory co je w oczy druga z inż. volvo z mózgów i specjalistów tak jak Polacy bardzo dobry specjalista wyjechali do Anglii tam pracują, ale tam inny poziom opłat w ich teraz Polski firma po 6 dni, których pośrednictwem na rynku pracy co nie robiono nie nabierają Ukraińców nielegalnie wwożonych do Niemiec do Hiszpanii mnie w nocy z Moniek człowiek jest pani mówię pani Julio mam problemy nas Polska firmowych z lotu na uwolnienie się jakaś tam obiekt tam, żeby coś zbierać się jakiś temat Lucien Mandaryny czy coś na pracy nie ma ani my siedzimy głodni bez roboty w tym co robić to jemu wysyłał do ambasady ukraińskiej do konsulatu o nas bardzo dobry kontakt ze Strażą Graniczną on miał interweniuje tam do ślub i organizacje la Strada, bo to handel ludźmi praktycznie w realnym w latach taką rozmowę i wysłali już wszystko i to nie ze zakon zakon to wszystko nie zna mnie bezprawnie do niej ludzie no teraz jeszcze jako wysłali gdzieś około 100 0 Ukraińców, bo nie pracowali po zaproszeniu Polski w Czechach na to samo idzie deportacja z Niemiec mówił Michał w Niemczech nie zrobili takie państwo płaci za taki punkt za pracę takich konsultacyjnych centrów w całej gier w Niemczech jest takie centra po wszystkich tych ich miasta w innych miastach centrach tam, gdzie jest dużo Polaków, kiedy ja bardzo zadowolony tym co oraz funduszy ma być teraz są inne związki bez doładowywania Niemiec z OPZZ teraz mamy kontakt z tym centrem jest tam nie daj Boże jest problem Ukraińców to oni też tam przychodzą mi jakoś tam siebie radzimy, czyli wspólny trochę polsko-ukraiński jest tak tam, gdzie już był na Portugalię też tam dublują się z nami jest Ukraińców też inny niemało gdzieś około 50  000 na razie opór spornych takich danych około 8  000 00 0 Ukraińców 4  000 00 0 na Wschodzie w 4 × nas kochać i kiedy ma być z panem Piotrem ostrowskim w Brukseli ja wystąpią tam na 1 z dochodem paneli powiedział to Szanowni państwo mnie tam byli komisarze Unii Europejskiej powiedział już mecze 4  000 000 Ukraińców był to ludzie, których chcą pracować oni nie chcą siedzieć na socjalne i nic nie robić tyle dni pobierać jakieś pieniądze od państwa, ale musi pan słyszy co chwilę w Polsce takie, a może pan nie słyszy taki głos Ukraińcy powinni w Polsce zostawać płacić podatki zakładać rodziny dzieci mieć w Polsce Boga, bo polskie społeczeństwo jest coraz starszy z kością jak i cukru co powinno czynić tak nie mówmy o jak cały czas monitorują ta sytuacja taka bardzo nieprzyjemna w całych grup euro to cała jak premier w ubiegłym roku premier Morawiecki mówił, że potrzebujemy siła robocza z Ukrainy jest niezbędna naszemu biznesowi to nie pomyślał pan siła robocza, ale mogliby tu też zostawać no chyba jest przeciwny temu, żeby zostawali na dłużej albo na całe życie rozumiem, że kraje nie mogą być przeciwnym ty tym procesom co w pandzie ja może mylić przeci w procesów ekonomicznych, który odbyła się na całym świecie pas globalizacja te problemy ekologiczne to w już pełnię naszych siłach to on, ale pan mówił pan mówi o procesach High mówią o tych od tej dwójce moich znajomych, którzy tu są w Polsce myślą o sobie w jaki sposób może miałeś zbiegnie i tracą bezpiecznie o tym jak powstają pytania, żeby ich zrobić, a minister dla Ukraińca, który tu jest teraz, żeby oni mogli przyjść do Urządu gminne administracje, żeby i jak z listem od przedsiębiorcy, który też, że zatrudnią nielegalnie i Twerze bolała, żeby podatek kamieniste i dla Ukraińców i dla Polaków, których zatrudnili i co taki Ukrainiec zrobi po 6 miesiącach mieć skończone pobyt na przykładzie Łodzi może on pracuje 6 miesiącach przez 3 miesiące, kiedy on pracuje Polski pracodawca może po wystąpić z podaniem w dół Urządu wojewódzkiego, żeby te Ukraińcy otrzymali kartę pobytu w ja nie mogę tu pracowałem zostaje się na boki, jeżeli ktoś jest taka jak dawniej było potrzeba, żeby była taka dniom młodzieży to on technologię jego przyciągnęła wymaga, żeby ten specjalista, bo dłużej to proszę bardzo tam można dalej występować inaczej dla tej tak dalej to wszystko zależy od tego, żeby bilet normalny w taki w współpracę miast było im pracę dawcą i robotnikom nadal jest taki pracodawcy, które mówią o tym nie możesz mówić tam EFI jest tam jest życie tam Konrad w tym nie musisz mówić pan no tak złą sytuację jest takie też, że ja mam duże informacje o tych co bułek no jest różnych ludzi i dlaczego dlatego, że to psy nie to kultura różną moc no co chcę pokazać co jest właścicielem jest do niego człowiek, który przyjechał on już może z nim zrobić to co chce, a to nie wolno robić ani wspomniane kampanie z Ukraińcem, a nie stałam w armii Ninę czy grozi nam tak dalej w strasznych słów, a co pan mówi nasz cel taka sytuacja w całym świecie i to, jeżeli nie będzie tak kogo socjalnego udział w obu mnie to będziesz je n p . do mnie teraz dłonią w mundurze pracodawców jury ich oni mnie moja Jerzy znaleźć w normalnych i jego ludzie fachowców teraz, ale są potrzebne, ale to pan zaraz związku zawodowego ma pan agencję pracy w Teheranie w Indianie mają prawo o tym, zajmował się w autach no ale jeżeli nie ja mam członkom związku zawodowego to ja mam prawo poinformować elokwencji takiej jazdy co to nic żadnej z drużyn nie biorą je od hitowego niż import dobro pracodawcy jest taki duży teraz Saj TUW, ale nasz żal mnie bardzo nie podoba się na tych samych torach jak widzę minimalne 1 3, a na ręce człowiek otrzymuje siedem-osiem znamy dziś znaczy pośrednik zabiera od tego huku człowieka, który pracuje w 2 2 1 2 zł w tym zdrożnego, gdzie na pracę no co to, ale co widzi pan mówił pan 15 minut temu, że trzeba zadzwonić do Inspekcji pracy dzwonimy do Inspekcji pracy okazuje się, że Inspekcja pracy nie ma czasu nie przyjedzie on będzie za jakiś czas temu wrażeniu, że roboty, ale oni teraz są my z nimi normalne współpracujemy niedużo nam pomaga mnie nie mogą one z nieba coś takiego negatywną mówić, bo Inspekcja pracy n p . ma teraz z nimi zrobili z KSP cena takiej książki po BHP jest tu pomagało im tłumaczyć, ale po ukraińsku ukraińsku i my razem są urząd dom pracy jest, by chleb jest ich z naszymi kolegami ze związkom już jest taka ustawa co trzeba, żeby ten z umową o pracę czy umowę-zlecenie, bo Leny języku, a na polskim i ukraińska jak chociażby Rydzyński, żeby człowiek znał inne są w tle dzieją się istotom napisano w tym tak jest, ale to jest bardzo ważny to to teraz trzeba powiedzieć wszystkim naszym słuchaczom skoczkom, którzy są z Ukrainy albo zatrudniają osoby z Ukrainy umowa powinna być w języku zrozumiałym dla pracownika, a nie tylko do partii jest ważny komunikat, a druga to, jeżeli nie mają takiej umowy takie niż przedawnienie mogą je przetłumaczyć nie przejdą do baz my pomożemy im to bezpłatny na miejscu, jeżeli nie jest członkiem zawodowo naszego związku zawodowego w on wtedy zrozumie co 10 zł to nic to symboliczne pieniądze za miesiąc opłacić, bo papier tyle funkcja BZ wszystko to płacić to życie takie nie to co w my też musimy pracować jest wyłonić naszym kolegom jeśli jesteś my robimy konsultacje z 12 o prezydencie bardzo dobre barwniki oni i oni mnie żadne ogrodzenie powiedzieli w tamtym jury trzeba zapłacić za Toruniem nie zawsze konsultują, jeżeli jest potrzeba jak przychodzą do nich to normalny, ale co ciekawe ktoś może zapytać ale kto jest możliwe, że OPZZ współpracuje ze zmian w zakładowym związkiem zawodowym ukraińskich pracowników w Polsce, a tak wielu ludzi w Polsce mówi no widzisz ukraińscy pracownicy mniej pieniędzy zarabiają nie obniżają ceny prac na arenie to nie może być konto nie może być socjalną ogrodem and oni Ukraińcy Janisz z takich wypadków nie słyszał co by obniżają ceny na rynku my staramy się o, jeżeli Ukraińcy pracują, żeby i Polacy Ukraińcy czy w ogóle to same wynagrodzenie za pracę na i moja nie miał takiej informacji może ktoś o tym, myśleć co tak można robić co słyszał pan o takiej sytuacji w 2 Ruchowi pod Warszawą w 1 firmie pracują i ukraińscy polscy pracownicy polscy pracownicy mają normalne uniformy w różnych kolorach w zależności tam oddział w tę pracę, ale Ukraińcy mają uniformy niebiesko-żółtych w swoich badaniach narodowych zawalony rząd działa rozumiem tak się czułem dziennikarze zawsze szuka jakiś sensacyjny, ale ja tam nie był jedynie 5 zlotych, ale mnie bardzo miło to co nie mają robocze, choć hip-hop też w 2 to ważny, jeżeli potrzebna jak pojadą tam ja myślę tu unieść nie ma czy gwiazdki Dawida czy 3 tys dół, bo ukraińską czy jakieś aha etykiety chińskiej czerwonej gwiazdki mówi ja myślę to proste może nie była w inny tego materiału do takiego koloru czy coś tam tam no może takie głupoty jak ktoś zrobił to w Toya nasze konto można poprawić porozumienie z dnia, żeby w górach była ochrona pracy i ja no to oczywista i animowany jak związkowiec to rozumiecie jak kiedyś działo normalna forma konwalie, a 1 chłopak tam namalował siebie Tamoil z takiej w jakiś nic nie rozumiesz to we wszystkich tych żołnierzy coraz inne jakieś dajemy jej mały włos, dlaczego ty zrobił atak nie było w był wolny czas to ja tam coś chce ukraść remont w tym pomyśle głową co o tym z maluje też, bo UE taka głupota proste w nie jakieś złe i tam umysłu coś tam zrobić jakieś przykrości, a ich na Jana z kolegami tam rozmawiał z Chełmna na mecz z konsulem generalnym zawsze tak dzisiaj nie spotkali się rozmawiali z nią w gminną my te wszystkie pytania koordynuje MOS nie idzie on tam nikt nie widział takiego, żeby tam taki kolor brawurą ukraińskiego, bo może tam jak pisze wstawka obok żółte siniak tam ciemno, kiedy na trawie no bo ludzie mówią tak no, gdyby ktoś na Zachodzie kazał Polakom się przebrać w biało-czerwone na tematy, żeby było tak nazwali ja wtedy był na Ukrainie nie mnie na wezwaniu 1 rosyjski kanał zachodnio nie chcemy, żeby jechał w jakieś komentarze, a ja moją formą to pierwszy mecz z polityką nie chodzimy to druga obok toru po drugiej ja prostu mnie nie boję nie widział tej choroby, jeżeli potrzeba materiały do 5 i czy Libia proszą przez radio, żeby przyjezdny to pokazali forma i my my ocenimy to, że to głupota czy prosto jakieś tam błędy nie główne, żeby ludzie mieli kaski rękawiczki dla pracy żeby, choć bez jakichś bezpieczną pracę, bo czemu tak w Polsce są może na Ukrainie też często takie sytuacje, że są bardzo konkretne branże, czyli n p. w lato to jest ogrodnictwo rok budownictwo jeśli język ukraiński słychać, aby czasami rosyjski, a to w tych branżach czemu akurat jest gminą teraz jak, więc on jest duże inwestycje w rozwój Chin budownictwo jest tu przyjeżdżał na szyję w naszych związków zawodowych budownictwo w to tam też byli tak rozmowy pracodawca do niego podchodzili, jeżeli u nas teraz jest takie specjalisty i nie ma pracy dla nich to czemu nie czemu my teraz u nas dużo wolnych jest w medycynie mogli na siebie i pielęgniarki i tu przyjechać, ale jest druga problemy nostryfikacji dyplomów co pan sądzi o tym, że w ubiegłym roku mogą po pierwsze, że wreszcie unormować o tym, to trzeba ją w neuro być komisje specjalny, żeby nie była w biurokracji i je, żeby nie była korupcyjny, bo ja znam wypadki co zapłacisz otrzymasz tandetną czy nie zapłaci już od mnie kolega z Portugalią o tym, wiedzą co tam szkolili dla cudzoziemca między po obcokrajowców tam byli kursy języka portugalskiego za pieniądze tam do władzy przez działanie w ogóle po po tych kursów nie mógłby dzień dobry powiedzieć Opatów w Gdańsku to tam poszedł do ambasady w ukraińskiej zadzwonili do tych głosów, a fundusz jest tam zrobili porządek, a ja był to moje marzenia, ale ja, bo chciałby, żeby móc tu może też rząd gdzieś jakiś funduszy mogli dać jakieś pieniążki zrobić kursy języka polskiego dla tych Ukraińców, które przyjeżdżają na mogliby nabyć dogadać się przy tym jak jechać tam nie tylko przez domy polskie ramy mogliby to pracować jest związkiem zawodowym ukraińskim, żeby tam u nich nie mają miejsca, gdzie tam, choć oboje no elementarny taki związek żeby, żeby on znał jak na proc stop zrobić temu kranu czy Sejmu uposażenie legalność tam to o mogli oni kontaktować w sklepie gdzieś w szpitalu w rzeźbie to my mamy wiele dosyć niekiedy gotowanie olimpiadą 80, kiedy my razem z polskiej gotowa, ale euro 1 2 można wyszkolić się w niej natury tak elementarne pojęcie niektórych miast w Polsce to działa w NBA, ale są to organizacje pozarządowe, które uczą języka polskiego, ale tych rzadkie, bo organizacje pozarządowe coraz mniej pieniędzy zostają na integrację obcokrajowców, a tylko w dużych miastach poza wykończony z MO, że wiązałoby się nie byli i jedno i trzeba na to znów chodzić już starty niech pan napisze do ministra spraw wewnętrznych Jacek Wrona nie pisał i powierzył nie drugie to ma prosili, żeby taki wykup punkt konsultacyjny i Zofia na ten temat rozmawiał z i są inspekcję pracy u mnie też podtrzymuję to ja muszę mogliby zatrudnić normalnych ludzi, których mają wyższe wykształcenie, które już znają język Polski, żeby nie siedzieli tam u nich i pomaga, ale chyba tłumaczyć tym podania tej żałoby i skargi te na problemy tylko wynikami to byłoby szybciej można załatwić w nich moje trzecie nie byłoby nieźle jak wówczas inną pana Józefa Piłsudskiego nie użyły 3 0 30 dziewiąty w latach procesu ukraiński Instytut, jakby myślał co trzeba do wszystkich tych problemów, które jest u nas podchodzić z ZUS ze strony naukowców ich, żeby ekonomikę mogła tout współpracę, żeby ta mocno pracowała rząd owcy ukraińskich polskich między krajami kulturalnie związki kulturalnie bardzo pomaga wzmocnić kontakty między ludźmi i tych osób to czemu pani mówię co Ukraińcy Thompson pozostaje się tu trzeba znać historię polskiej bardzo wdzięczny Instytutu Pamięci Narodowej nie mam dali swojej książki na języku ukraińskiej historii Polski zdobyła w nich mandale do szkoły jadali myślę o tym jak pikuje szkło ukraińskie, które tu jest też rozmawiali z żądną rządem strony do Pragi w porę z warszawskiej Pragi warszawskiej Pragi jest kierownictwo niegotowe pomocy, żeby była Działdowo szkoła w obu u nas jest szkoła dla diaspory ukraińskiej w Polsce, a 1,5 1 000 000 Ukraińców jak pan mówi o przyjeździe ojciec mapka idziecie z nimi przy ziemi, gdzie tu trzeba ich szkolić nie chodzą do polskiej szkoły to bardzo dobrze, a nie znają język Polski, bo nie znałem kultura polskie radio, niżby chcieli, by PiS i pamiętać i znać je kultura ukraińska, chyba że wreszcie starodawny gryki mówili innym znasz języków tyle Rast człowiek w ich musimy kończyć naszą rozmowę bardzo ciekawą ogrom pracy przed nami jeśli chodzi o kwestie, o których mówiliśmy pani Jurij Kariagin prezes Międzyzakładowego związku zawodowego ukraińskich pracowników w Polsce, bo naszym gościem dziękuję, że określić Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA