REKLAMA

Napisać wiersz na herb. Rozmowa z dr. Bartłomiejem Czarskim

OFF Czarek
Data emisji:
2018-03-01 11:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
38:57 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
studio dr Bartłomiej Karski kierownik zakładu starych druków biblioteki narodowej dzień dobry dzień dobry panu, że dobre państwo jak stary musi być dróg, żeby był Starym drukiem mnie w złym przyjmuje się, że stare druki są to książki, które wydrukowane są od połowy piętnastego wieku, kiedy wynaleziono technologię druku do końca wieku osiemnastego tak jest w Polsce natomiast w niektórych krajach ta Górna granica czasem jest przesuwana do lat dwudziestych czy też Rozwiń » trzydziestych jeszcze dziewiętnastego wieku czy może przyjąć najstarsze drukowane książki na książki z połowy Jack ETS połowy piętnastego wieku przyjmuje się rzekomym pierwszą drukowaną książką była Biblia Biblia Gutenberga natomiast wiemy że, zanim ukończył pracę na swoim wielkim dziełem drukować mniej się mniejsze druki były to przeważnie listy odpustowe bądź jakieś teksty powstały też schowków, których w 2 3 dokładnie tak właśnie, więc można przyjąć, że połowa piętnastego wieku, a co to jest emblemat emblematy jest to zjawisko ciekawe, które myślą może zainteresować również ludzi nam współczesnych, chociaż krem z tej formy nastąpi już dawno temu także czas na renesans może nam czas na renesans i taktycznym tematy wiążą się właśnie z renesansem, ale tym tym NSA Sejny 15 1 6 wiecznym, ponieważ wówczas powstały pierwsze emblematy są to takie formy słowne wizualne, które łączą w sobie obraz na część takich treści alegoryczne i symbolicznej oraz teksty wierszowane przeważnie wierszowane czasem prozatorski, który wyjaśnia nam ten obraz tłumaczy co to co na nim widać tłumaczy sens moralny, jaki ten obraz nam przekazuje oraz wyjaśnienia też znaczenie krótkiego Motta formie przysłowia, które przeważnie poprzedza całą tę kompozycję słone wizualną czy jakby to wygląda miał wyglądać w praktyce, a w praktyce taka konstrukcja składająca się z 3 elementów najpier w mamy tytuł formie już przysłowiowa powiedzenia jakieś Motta, który w literaturze fachowej nazywany jest innym tematem p t. umieszcza się z reguły rycinę jakiś prosty bądź bardziej skomplikowany obraz czasami jest to pojedynczy symbol czasem jest stała scena, którą można w sposób alegoryczny wytłumaczyć, a pod tę pod tą częścią wizualną znajduje się kruszywo dłuższych wierszy przeważnie były to krótkie epi dramatyczne takie utwory wierszowane, licząc osób od 2 do 4 wersów czasami więcej bądź formy elegii najdłuższe poematy, które mogły liczyć kilkanaście może nawet kilkadziesiąt kilkadziesiąt wersów twórcą tych kont twórcą emblemat za twórcę emblematów uchodzi mediolański prawnik Andreasa Alicja Tusk, ale żyjący na przełomie piętnastego i szesnastego wieku zmarł w roku 1 50 0 pięćdziesiątym wydał pierwszą książkę emblematów strony słynie pozorne tytuł emblematu Libery luz, czyli w zasadzie książeczka emblematów liczyło na sobie stół kilka utworów w pierwszym wydaniu z czasem ten gatunek stał się bardziej popularny Alicja znalazcy naśladowców, którzy układali podobne kompozycje, które spotykały się z bardzo dużym zainteresowaniem czytelniczym, a w efekcie konsumenckim książka emblematy nabyła czymś na czym drukarze mogli zarobić i bardzo chętnie tego typu publikacje wydawali samego Jobsa sama książka Alicja Dusan, która w ostatecznej postaci liczyła ponad 20 0 utworów dramatycznych do końca siedemnastego wieku wydana była ponad 1 70 ×, więc możemy tu mówić o rzeczywiście o wielkim bestsellerze i bardzo potem poczytnym dziele dziś zapomniany natomiast nadal na czym polegały to było jakiś powód cymes, jeżeli chodzi o Nobla Marii Panny bolesnej rząd miał łączyć znów obraz obrazek trax jest kimś mottem i też styl i z poezją tak nagle nad morzem, bo tak można także patrzeć różnie i również równie różnie patrzyli na nią także dawni Czytelnicy i czego trochę im czegoś tego trochę też innego oczekiwali z początku emblematy można traktować jako formę zabawy bliskie THP dużym zabawą dworski, ponieważ książka pierwsza książka dramatyczna, kiedy powstała Anny można dziś renesans dokonywał już pewnej sumy tej wiedzy antycznej powstał już na różne rodzaje com PL dział, które zbierały po wiedzą na temat literatury starożytnej na temat różnego rodzaju odkryć archeologicznych i prymat emblematy Stępowski korzystały wszystkie te symbole wszystkie te przedstawienia alegoryczne były czymś poszarpany właśnie bądź zasobach publicznego materialnego tak na atak detale architektoniczne przestawienia na widoczne na monetach rzymskich greckich bądź też znanego z literatury jak fabuły bajek czy też różnego rodzaju wątki w poezji lirycznej Cieplińskiej, ale i każdy, kto w pojedynczych wojnie każdy bilet pojedynczy wątków stało się tematem poszczególnych emblematów to były niewiele by się toyoty przestrzeni rysunku czy ryciny czy ilustracji to były kwestie twórczy trzeba twórczy stoczy czy to autor emblematu muszę też jak by pokazać, że jest uniwersalnym boi potrafi zręcznie sentencję na początek inna rys to płać i też rymować czy raczej posługiwał się już go w gotówce Amiki ETS bardzo ciekawe pytanie, na które trudno odpowiedzieć bywało bywało różnie danych ilościowych można powiedzieć także pierwsze emblematy tak naprawdę były z początku to najprawdopodobniej tylko wyłącznie utworami wierszowanym nikt, a co to znaczy są same dramaty, które miały opisywać jakieś właśnie przedstawienia z monet znany jakieś streszczać fabułę bajek czy też wyjaśniać ważkie znaczenie różnych bajek z powyższym nie tylko w Atlas obrazki dodano prawdopodobnie na początku bez jego wiedzy w augsburskim w zakładzie drukarskim Heinricha Steinera, który padł gol, by zwiedzać Lotusa dodał ilustracji zamówił lustracji i dodaje ilustracje Dave i dramatów książkę wydał w tej postaci też bez wiedzy autora co spotkało się z początku jego niezadowoleniem na ten sam zaczął szybko zorientował się, że ta nowa forma ta nowa postać jego utworów patrzyli z ilustracjami spotyka się z dużym zainteresowaniem Czytelników i postanowił wydać swój zbór jeszcze raz w Paryżu tym razem z nowym zestawem ilustracji, nad którym nad powstaniem, których już ma większą kontrolę można powiedzieć imigrant późniejsi autorzy już na emblemat patrzyli właśnie jako nataką kompletną kompozycja słowne wizualna już nie rozpatrywali, ale autorską, ale nikt często autorską natomiast fakt, że faktycznie faktycznie mnie z każdym każdy przypadek stosownej i stanowi osobny problem z 1 z jednych sytuacjach autorzy również mieli większy wpły w na to jak Bono wykonał ilustracje do dołączone tych utworów, a w innych przypadkach prawdopodobnie też wpływu mniejsze często to zresztą widać, ponieważ są pewne rozbieżności, że tekst może opisywać się na pomysł na postać amura, który który, który jest skrzydlaty natomiast na ilustracji możemy zobaczyć Amora ukrytych skrzydeł nie posiada, więc jest to tej dziedzinie nie było stoku nic ze skrzydełkami i chętny trochę tak, chociaż bardzo często na potrzeby swojej książki dramatycznie drukarzy zamawiali zupełnie nowe zestawy klocków drzewo lotniczych wykonanych specjalnie specjalnie do dołu do utworów, które mają ilustrować oczywiście owe klocki były wykorzystane wiele razy naśladowania kopiowane więc, przeglądając dawne książki dramatyczne możemy zauważyć, że pewne pełnej lustracji się powtarzają często sądy same klocki wykorzystane przez innych drukarzy, którzy odkupili n p. zasób topograficzne z inną oficynę bądź sond tonowe klocki i trybu wykonany na wzór znanych już z innych książek ilustracji, które się sprawdziły, które się przyjęły została zaakceptowana przez środowisko czytelnicze emblematy w ten sposób, propagując QNAP też rozpowszechniając pewne motywy stał się także taką formą, która rozpowszechniała wiedzę o starożytności coś w tym renesans i włoski Europejski był rozmiłowany zgodnie z hasłem ad fontes sięgania do źródeł biblijnych do źródeł greckich źródeł rzymskich ludzie renesansu kochali się, więc starożytnej literaturze antycznej w poezji antycznej i także zajmować się archeologią stąd też duża stąd też m. in. duże do dumy duża popularność pierwszych emblematów, które właśnie znaczniej mierze taki sposób konsumował konsumował o tym, wiedzą starożytności propagowały wrócimy do emblematów po informacjach radio TOK FM informacji już za 3 miesiące o 1 1 2 0 dr Bartłomiej Karski kierownik zakładu starych druków biblioteki narodowej jest studio wpłacamy po informacji Radia TOK FM dr Bartłomiej Karski kierownik zakładu starych druków biblioteki narodowej jest studio rozmawiamy o dylematach i o książkach emblematy 3 krzyży warto jeszcze inny usystematyzować tak ważny okres ważnym momentem w historii książki dramatycznie było uporządkowanie emblematów tak jak wspominałem one mogą dotyczyć bardzo różnych treści poszedł bardzo różne tematy i rzeczywiście przeszkadza tu SA była takim taką troszeczkę takim, którego ruchem z kapustą, bo tam dużo wszystkiego to ludzie tak nastąpiła zmiana, ponieważ francuscy wydawcy postanowili uporządkować tu utwory tematycznie i mamy całe grupy tekstów poświęconych miłości tekstów poświęconych polityce przyjaźni w wojnie porą roku zjawiskom przyrodniczym i t d. i uporządkowanie z biura Certus czas bez sprawiło, że zaczął powstawać już osobne zbiory emblematów tworzone przez innych autorów, który był poświęcony konkretnemu tematowi albo albo skoncentrowany na jakimś konkretnym zagadnieniu mamy to co się dzieje, zwłaszcza w 7 0 wieku mamy całe książki tematyczne poświęcone wychowaniu władcy nie wszystkie utwory dramatyczne mają stanąć jakąś naukę dla przyszłego króla mamy utwory religijne, które tak jak w najbardziej znana książka dramatyczna, kiedy Nigeria, czyli pobożne pragnienia belgijskiego jezuity Hermana Hugona miała być taką pomocą do medytacji religijny i że lektura jego utworów i kontemplacja kontemplacja z towarzyszących tym wierszom rycin miała miała przybliżyć naszą duszy duszy czytelnika do Boga, więc jest to bardzo istotny element taki etap rozwoju książki dramatycznych, a kolejną kolejną specjalizację można powiedzieć, jakim uległy emblematy było ich nacechowanie panegiryk na bardzo szybko zorientowano się, że ta atrakcyjna forma, która zarazem przyciąga wzrok jest wzroku angażuje nas intelektualnie, poprzez które tekstu jest doskonałym medium w, poprzez które możemy nie tylko propagować różne wartości moralne czy też propagować Żywiec Kossak wnuczka, gdy został dzietności, ale także także budować wizerunek różnych osób przeważnie władców o wysokich dostojników kościelnych mąż też może też innych możnych zaczęły powstawać całe cykle emblematów aż o charakterze panegiryk szczyt pochwalny, które miały wynieść uświetnić jakąś jakąś osobę i można powiedzieć, że ta forma emblematu była szczególnie popularna w dawnej Rzeczypospolitej zarówno w koronie, jaki jak na Litwie, a co co przesądziło, bo zrozumiałem zrozumiałem, że emblematy ciężkie dramatyczne stał się bardzo popularne co do pana sprawiło został za tak wielką popularnością tych czynników na ogół można z dna morza wskazuje się kilka najważniejszy jest bata nowatorska powstać właśnie połączenie zarazem słowa i obrazów których, które należy analizować i pojmować, by wspólnie z żoną się może dopełniają, a z drugiej ta druga kwestia to, zwłaszcza propagowanie tych tych treści, których renesans był tak zakochany i wiedzą starożytności często często bardzo nowych odkryć nieznanych szerszej starszym czy szerszemu gronu Czytelników jak inne przedstawienia nowo odkrytych monet emblematy często wyjaśniał symbolikę znaczeń tych wizerunków monetarnych to jako przykład można podać kotwice owiniętą przez Delfina znaną z monety, którą cesarz Wespazjan wypił wybieg dla swego syna to tu Tytusa inny to wyobrażenie dość tajemnicze troszeczkę Walasek niemalże kupił Jerozolimy Tytus tak ten sen tarnowian był tym, który spacyfikował powstanie żydowskie i rzeczywiście Słupi oraz inne to wyobrażenie stymulanty mogło budzić zdziwienie i trudno było zrozumieć i emblematy starał się tłumaczyć tego typu przedstawienia akurat tutaj baszcie Kotwica i ryba często pokrywane były mottem festiwale NT, czyli w Siewierzu powoli dokładnie tak IC i wasze i ten emblemat to wyobrażenie miał być symbolem działania powolnego, ale że tak powiem na czas na czas i jest samo wyobrażenie zrobił wielką furorę m. in. czcił jako znak swojej firmy wydawniczej chyba najsłynniejszy drukarz renesansowy Altus ma nuncjusz, a jak często ukazywały się, że było także poza trzęsienie tych książek w dramatycznych trzeba było czekać do kolejnego roku w przyszłym roku będzie nowa książka tak jak wspomniałem sama książka jest tu są do końca siedemnastego wieku była wznawiana 1 70 × natomiast książki innych autorów można liczyć się w tysiącach, więc obozowisko bardzo popularne warto też zwrócić uwagę na to, że sama forma emblematu nie była tylko związane i wyłącznie z książkami dramatyczną, czyli emblematy ukazywał się nie tylko w formie zwartego zbioru, a także były dołączane do innych publikacjach rodzaj takiego ozdobnego dodatku, który miał jakoś uatrakcyjnić naszą publikację były drukowane też często samodzielnie w formie plakatów w związku z jakimiś wydarzeniami n p. wjazdem biskupa do miasta, który wraca z wizytacji wjazdem króla do miasta ciasto uświetnia no uświetnia o te wydarzenia mówi prezes same w sobie były bardzo rozbudowanym spektaklem paszczy plakatami, które na ryby przedstawiane emblematy, które taki sposób rozsławiły daną postać bądź nawiązywały do idei polityki rozwiąże już wydawcy jej autorzy zaczęli się bawić imponował formą to z kolei od emblematów pewnie także w innych kierunkach tak rzeczywiście biły się emblemat był bardzo wpływowy i wywarł i wywarł duży nacisk na inne inna forma zarówno wizualne jak i jaki jaki słowne i można zauważyć, że wiele dramatów czy utworów wierszowanych często zaczyna przypominać swoje treści właśnie tt PiS maty do włączone do stanąć stanowiące część emblematu w Polsce taką kompozycję również słowny wizualną, która pragnie zleca konkurowała z emblematami, ale w zasadzie zespół istniała z nimi i i i cieszyła się równie wielką popularnością był z tematem, czyli wiersze pisane na herby szlacheckie klasyczny temat może ponieść na budowę tak same kable mat, czyli składa się z części wizualnej w tym wypadku przedstawiającej godła heraldyczne bądź bądź bądź całych ferm herb dopełniono właśnie kotki wierszowane tekstem odnoszącym się do, odnosząc się tylko przestawienia Widzew widocznego na rycinie 3 z tematy z zasady były tworami pochwalny mi miały jakiś sposób na stronach alegorycznie i interpretować te figury, które widzi na Herbach tak mnie czy gwiazdy Księżyc w i wszystkie wszelkiego innego rodzaju przedstawienia, które możemy, które były widoczne na godła szlacheckich to nie tylko szlacheckich także Herbach różnych instytucji w kościelnych czy też naukowych jak i akademie uniwersytety albo interpretował w sposób pochwalne znaczek, by to tłumaczyły ten tłumaczył ich obecność w herbie tym, że powiązane są one są za jakiś sposób z flotą danej osoby, które zdaniem hartem chyba się pieczętuje świadczyć mogą jego dzielności mądrości i sam herb jak jest świadectwem wysokiej wartości danej osoby jest temat w Polsce był bardzo rozpowszechniony ze względu na instytucje mecenatu w zasadzie ciężko, bo widać już jakąkolwiek książkę bez finansowego wsparcia czy też instytucji, która posiadała środki finansowe albo jakiś majętne osoby, która z 1 strony mogą ochronić autora przed ewentualnymi kłopotami z cenzurą n p . ale także wyłożyć środki finansowe NAV na wydrukowanie go działać w efekcie w większości ze strony większości publikacje ukazywały się w Polsce od szesnastego poprzez siedemnasty, a nawet osiemnasty bieg można znaleźć tematy, które z reguły umieszczane były na samym początku tuż po karcie tytułowej czasu na jej odwrocie bądź bądź na początku książki i były to wiersze pisane na herb osoby, która opiekowała się autorem bądź, która opiekowała się oficynę drukarską też po prostu wyłożyła pieniądze na publikację faktu dopisało wiersze tematyczne to albo pisali sami autorzy, którzy byli autorami działa zasada niczego albo uczniowie może gdzieś z tematu układu -li w zasadzie wszyscy wieczne herby pisał nawet z sarbinowskiej jest nie tylko najwybitniejszych poetów polskich siedemnastego wieku, ale alei Europy więcej, więc to była forma, którą nie nikt nie gardzili tak nawet najwybitniejsi autorzy staro Polsce my, ale oczy Stec tematu ukazywał się także oddzielnie w zakonie tak jest w odpowiedzi muszę się w broszurze, które mnie jako cykle rzadziej, ale również systematyczna przede wszystkim związane właśnie z Muz morfologię poszlibyśmy z kształtem dawnej dawnej staropolskiej książki, chociaż nie tylko Polski do tematu zdarzają się również książkach zachodnioeuropejskich nieco rzadziej ale, ale również jest to zjawisko obecne na gruncie zachodnioeuropejskim są cykle z tematów poświęconych jej jakimś jakich konkretnie grupie osób matka biskupom krakowskim czy też biskupom lwowskim, gdzie mamy ręcznie przez NAC Hel do poszczególnych biskupów, a także, a także krótkie wiersze z reguły na piśmie dotyczące samego herbu osobie biskupa czy tematy miały zawsze pozytywne wydźwięk czy treść czy były też takie ironiczne albo krytyczne wobec najczęściej nabył to teksty pochwalne i pisania zupełnie poważne efekty tych pochwał były różne dziś możemy czasami się podśmiewali niektórych pomysłów, które mogą wydawać się karkołomny natomiast najstarszy wiersze na wierszach herbem, które niekoniecznie błyszczą opatrywany rycinami heraldyczne mi mogą rzeczywiście mieć takich wydźwięk prześmiewcze tutaj można wskazać epi dramaty Krzyckiego biskupa bliskiego współpracownika królowej bony z dworca, a także u aktywnego uczestnika życia dworskiego z czasów Zygmunta starego, który pisał epigramaty często odnoszące się właśnie do herbów albo strąca ludzi heraldyczne i wśród nich znajdziemy krótkie wierszyki pisane na herb bony Stwórcy on przedstawia zwęża poskręcane go węża Strugą paszczy wyłania się postać ludzka czasami traktowane jako dziecko Krzycki kojarzył się w formie żartu owego heraldycznego węża ze smokiem krakowskim i jednych z 2 ze swoich wierszy pisał, że dopóki smok mieszkał pod Wawelem Thatcher to tylko Kraków ale kiedy wprowadził się na Wawel no to zagrożone jest już cała Polska, więc można będzie, że taki sposób żartobliwy nawiązywał do legendy krakowskiej, łącząc ją z wizerunkiem heraldyczne królowej bony sport oczywiście to była forma gry dworskie i żadne konsekwencje Krzyckiego za to nie spotykały się wręcz przeciwnie prawdopodobnie sama krowa była zadowolona z takiego konceptu, czyli ich stygmaty jako były podziękowania za wskazanie sponsora patrona osoby, która przyczyniła się czy wpłynęła czym była źródłem finansowania książki w oczy wydawnictwa tak tak przede wszystkim przede wszystkim właśnie te wiersze tematyczne miał taki charakter miały się na strych stanowił formę podziękowania za opiekę finansową, ale nie poniesie też finansową, ale też często w raporcie, że opisany w sposób taki wyprzedzający sytuację staną się przypodobać potencjalnemu mecenasowi i pozyskać go pozyskać go łaskę w efekcie środki finansowe również działo czasami te metody okazywały się skuteczne czasami czasami niektórzy autorzy narzekają, że mimo wielu prób nie udało się pozyskać względów potężnego opiekuna ani czerwona brak finansów to były długie utwory z reguły nie z reguły nie długie, ponieważ najczęściej staramy się, by ta kompozycja z tematyką mieściła się na 1 karcie, więc musiał się zmieścić tam wizerunek herbu, a także, a także wiersze tego miejsca nie zostawało na tekst aż tak dużo najkrótszy z tematem liczą sobie od 1 do dwu wersów czy nas oraz najdłuższe kilkunastu natomiast mamy spotkamy też kompozycje takie szczególne, które staną robić cykl gier systematycznie, których do 1 rodziny heraldycznej dodanych jest kilka, a nawet czasami kilkanaście kilkanaście utworów warto pamiętać też się z tematem dawnej Polsce pisano zarówno po polsku, jaki po łacinie 4 starsze utwory są łacińskie, ponieważ łacina była tym językiem nie tylko nauki, ale także i literatury i dysputy i dysputy sfer wyższych więc, więc wiele utworów pochwalnych powstawało właśnie, mimo że często towarzyszyły tak naprawdę tekstom już pisanym po polsku to jednak ta literatura po pana dzielić się bardzo bym przeważnie boksera połaci śnieg i tutaj możemy dostrzec ciekawe rozróżnienia też, ale do tego rozłożenia porzucił już po informacjach informacje już za 3 i pół minuty o 1 1 40 dr Bartłomiej Karski kierownik zakładu starych druków biblioteki narodowej studio rozmawiamy w różnych fascynujących rzeczach wzniosłych problematyczne w poezji heraldycznej zobaczymy, o czym jeszcze poinformować tę informację o 1 1 4 0 studio dr Bartłomiej Karski kierownik zakładu starych druków biblioteki narodowej rozmawiamy o książkach gramatycznych o poezji erotycznej można, by się zapytać komu to przeszkadzało przeszkadza mało porad ludziom oświecenia Ghany, którzy uznali, że tak już naładowana pochwalny nimi często to z tymi treściami literatura jest nikomu niepotrzebna nam nic nie wnosi i mocno krytykowali, chociaż bardzo często wielu z nich z 1 strony krytykowało, bo na wielkość liter, które baroku natomiast często sami jeszcze realizowali rozmaite formy literackie innym osadzonym boso w tej konwencji barokowej wspomnę jeszcze wcześnie o tym, rozróżnieniu językowym mówiłem o tym, że branża stygmaty w dawnej Polsce powstawały zarówno Polska płaci nie zdążył tak się zdarza tak ściął także się utwory w języku ruskim, a także niemieckim ze względu na tłum wielojęzycznych wielokulturowość dawnej Rzeczypospolitej, ale można zauważyć innym pewne pewne przyporządkowanie języka do Pucic mianowicie utwory poświęcone mężczyzną w znacznej większości były pisane po łacinie prawdopodobnie, bo to związane z wyższym wykształceniem mężczyzn wówczas natomiast utwory pisane kobietą, która też często występowały w roli aż o charakterze mecenatu mecenasem mecenasów i PiS i finansowały działalność wydawniczą nie tylko był pisany z reguły po polsku i dochodzi takich sytuacji w przypadku przedruków ślubny, gdzie mamy jakiś kurz publikacje, które ma uczcić ślub znamienity pary i w tego typu drukach znajdują się tematy poświęcone osobno zarówno panu młodemu, jaki i pani młodej każdy z nich opartych jest na nasz Targ odpowiednie osoby to, mimo że to, że osoby towarzyszą to mamy ten dysonans językowe, że temat skierowany do pana młodego ułożony jest w języku łacińskim natomiast jest temat poświęcony pani młodej w języku języku polskim i to jest taka CIT taka charakterystyczna cecha ta zaś utrzymuje się przez cały okres żywotności z tematów, ale nie tylko, bo podobne podobna zależność widać n p. też w poezji funeralnej, czyli związanej z sytuacją, bo pogrzebu dzieł epitafia wierszowaną utwory poświęcone zmarłym są po łacinie przeważnie, kiedy zmarł właśnie z mężczyzna natomiast często są po polsku kiedy, kiedy jakoś odnoszą się do dołu to zmarłej kobiety jest tutaj można zauważyć takie różnice językowe to rozróżnienie między tematami i emblematami tych niż wcześniej jest często trudne, ponieważ te gatunki budzi się bardzo podobne tak naprawdę się przenikały w sumie tylko emblematy i tematach także inni innego rodzaju formy jak ikony, które były podobno kompozycją jest tym, że część graficzną wówczas stanął portret osoby, której dotyczył wierszy itd tak też występował w taki właśnie słownej wizualnej postaci może, więc zlewały się często i często utwory dramatyczne nabierają charakteru z tematów zaczynają w tej przestrzeni symbolicznej dominować już nie ma różnego rodzaju motywy heraldyczne stygmaty z kolei zawsze dotyczyć takich treści bardziej uniwersalnych przestają być związane tylko z konkretną osobą, ale także jakich takie treści moralizatorskie się pojawiają to podobieństwo wizualne tych form czy Sarmaty ikony emblematy tak pensum można wówczas mówić o mnie o tym, że tak powstały w taki zasób wyobraźni symbolicznych, który stanowił worek wypełniony rozmaitymi treściami wchodziły tam zarówno przez pewne heraldyczne przedstawienie z tych monet antycznych, o których wspominałem różnego rodzaju ilustrowane moty w fabularny zarzutu, bo taki zbiór zbiór zbiór elementów Stróż każdy mógł coś zaczerpnąć dla siebie im kit i jak to, że czerpano widzimy widzimy go w przeróżnych sytuacjach, że pewne po pewne motywy popularyzowane przez emblematy pojawią się pojawia się także wkład w segmentach drukarskich wspomina mowy Kotwicy i idzie i ich o 2 owinięty wokół nich ryby, a może tu przywołać też n p. wizerunek Belarus funta greckiego bohatera który, który pokonał 3 głową chimerę, który w te z takiej interpretacji gramatycznej uosabia jest jako alegoria mądrości, by się z tą z tego, że imię Belle roquefort czy są tłumaczone jako bóle Force, czyli niosący niosące radę i takie takie wyjaśnienie, owszem, dublera funta znajdujemy m. in. Alicja Tuska w oczy oczywiście jest oryginalny został zaczerpnięty z literatury antycznej Grecji Otóż niewątpliwie rozpropagował w i zapewne pod wpływem jego także innych autorów postać zbiorową została przyjęta jako znak różnych oficyn wydawniczych na Zachodzie Europy, a także w Polsce m. in. sposób wszyscy z takim dilerów funta posługiwała się Drukarnia Akademii zamojskiej wezmą na przebieg doskonale dobrany znak do do firmy wydawniczej, która skupiała się w znacznej mierze publikacjach naukowych i funkcjonowała przy 1 z najlepszych uczelni w dawnej Polsce, toteż mowa to skomplikować im powiedzieć o ekstazie jak w razie tak jak fraza, czyli utwór literacki, który stanowi opis, który stanowi opis jakiegoś przedmiotu najczęściej dzieła sztuki i emblematy z 2 w pewnym sensie są też ekstra z nami znaczniej mierze Boras stanowią opis dołączone do ilustracji i lustracji bardzo często przystawał z Pasieki konkretny zabytek materię materialny czy też monety, jaką się rzeźby czy też innego rodzaju przedstawienie plastyczne dużo takich jak raz odnajdujemy w antologii greckiej zbiorze takich dramatów greckich położony przez bardzo różnych autorów powstały w bardzo różnych czasach, których to on, która twarz opisał rozmaite rozmaite dzieła sztuki już lat zgłaszać Lotusa znaczna część jego utworów są to tak naprawdę tłumaczenia albo parafrazy, czyli przeróbki o w greckich dramatów opisujących dzieła sztuki i często w jaki sposób wyjaśniających taki moment ukryty sens drugie dno jakieś przesłanie przesłanie moralne w nieco ostudzić znudzili ich w przestali mu w w pewnym sensie, że trzeba brać w nich z 1 strony można mówić, że także, że nastąpi już przesycenie raczej 2 5 0 lat żywotności takiej formy mogą dodać do tego żona już spowszedniały spowszedniała z drugiej strony natomiast po wyczerpała się również ta formuła zadecydowało o VAT o pewnym okresie gramatyki zadecydowało także torze z decydowanie zaczęły dominować tam treści Panek ręczne i pochwalne przestała ona już wnosić nowe treści przestał podawać nowe informacje przez to by przez to sam gatunek przestał być twórczy autorzy dla amatorów i z tematów, a także podobnych form już jest od siedemnastego wieku, układając swoje kompozycje w znacznej mierze opieraliśmy różnego rodzaju konta w dziejach w konwencjach flory Legia, których powstało 16 siedemnastym roku bardzo wiele było to specjalne podręczniki będące wyborami jakiś ciekawych miejsc cytatów czy też czy też ogólnie tematów, które było teraz już opisane wyjaśnione często zilustrowane wasze cytatami z literatury starożytnej średniowiecznej, a także z pisma Świętego stanowił rodzaj gotowca, z którego można było zaczerpnąć materiał i spożytkować je spożytkować go do własnych celów są postępowe korzystnego typu rodzinnego w PUP koszt postępowa im też korzystali nie tylko autorzy emblematy z tematów, ale także w zasadzie wszyscy mówi jeszcze doskonale w kazaniach 1 8 wiecznych projekt, który w, które bardzo często właśnie opierają się na trop, który ciastek, których struktura często jest oparta właśnie o kształt godła n p. można tu podać choćby kazania wygłoszone po śmierci Tomasza Adama Zamoyskiego kanclerza syna wielkiego Hetmana również kanclerza Jana Zamoyskiego Zamoyscy pieczętowali się herbem jelita, który w drugą w godle widać 3 3 3 kopie bądź też bądź też 3 włącznie i ta i tak ta figura heraldyczna sprawiła, że zakaz nadzieje podzieli swoje swoje mowy mowę pogrzebową aż na 3 części, że każda część odpadać 1 kopii za każdą kopią kryły się jakieś przesłanie moralne i IT tym robi ta struktura herbu tak naprawdę ukształtowała też struktura struktury kazania natomiast sam motyw kopii również był zilustrowany w Kazaniu poprze za pomocą rozmaitych cytatów nawiązań do literatury czerpanych właśnie z takich kompletów z roli flory w Lorelei ów, więc mięsem AMD emblemat zbliżają się też inne formy, które pozornie są, które są z pozornie bardzo podobne, a rzeczywistość zaczęła naśladować tę strukturę form słownych wizualnych także szerokopasmowe się alegorią symbolem w oczy są emblematy czy też tematy, które są szczególnie cenne, bo są unikatowe albo szczególnie czy wyjątkowo o wydrukowane czy drogi przy domu takie bardzo, że ludzie popularnej wartość dzisiaj wynika tylko z tego, że są stare są to z reguły bardzo ładne książki po żylibyśmy dzisiaj i one miały być też ładne wówczas niewątpliwie ta ta wartość estetyczna była bardzo istotna i drukarzem, tworząc tę książkę starali się rzeczywiście nadać jej odpowiedni kształt, który miał chcemy zachęcić czytelnika, ale nie zawsze tak było wiadomo wyprodukowanie ładne książki jest z reguły drogie nie wszystkim Borat postać, ponieważ sama książka dramatyczna była zjawiskiem pokutnym chętnie nabywane przez Czytelników to mimo nie dostatecznych środków i tak te książki produkowali, które są i często są rzeczy zdarzało się często, zwłaszcza na terenie Polski, że drukowano książki pozbawiony rycin, ponieważ dano Ficy dane drukarz danego drukarza nie było stać na zamówienie klocków i opatrzenie opoczyńskie publikacji ilustracjami za ilustracje zastępowano wówczas w krótkim opisem albo nawet tego brakowało koncentrowano się wyłącznie w nie na wierszach, więc rzeczywiście są to książki bardzo bardzo atrakcyjny wizualnie zresztą wiele z nich można obejrzeć dzisiaj nie tylko, odwiedzając gabinety czy też zakończy też czytelnie starych druków biblioteki cyfrowe są takim ciekawym miejscem, których w, którym zostało, w których jest dostępnych wiele zdigitalizowanych dawnych dróg w dramatycznych m. in. nasza biblioteka, aby cyfrowa pola tak zachęcamy państwa do zajrzenia wiele wiele druków gramatycznych można tam odnaleźć sam Galicja tu SA, a także innych sam Bóg uzasadnionej rusza też polskie dylematy z tematyką co można cieszyć oko natomiast treść niektóre niektóre pozycje emblematy trzęsą cenne także ze względów historycznych ziem na unikatowość, ponieważ zachowało się bardzo bardzo niewielkiej ilości egzemplarzy bądź też, bo też nie zachowały się w ogóle jest całkiem niedawno pracowałem z ciekawym przypadkiem taką kompozycję, która sama w sobie nie jest sposób wyjątkowa, ale zaginęła był to plakat Fashion pochwalny, który towarzyszył gwiazdorowi kardynała Radziwiłła, na który wracał z wizytacji w diecezjach do Krakowa i ten plakat ma charakter dramatyczny przedstawiał postać Świętego Jerzego, który był może im też inni im kardynała Jerzego Radziwiłła i był opatrzony wierszem pochwalnym który, który porównywał same lokale samego kardynała właśnie ze świętym rycerzem pogromcą smoka druk ten był bardzo rzadki już w dziewiętnastym wieku wielki Polski bibliograf Estreicher odnotował tylko 1 egzemplarz, który znajdował się niegdyś, gdyby TCM Kórnickiej natomiast nie przetrwał to nie przeoczy znieśli pomieszczeń BTC Kórnickiej dochowali się chory niecki przepraszam bardzo kolizje bardzo piękna brzydcy Horyniec Willis został spalony w w czasie powstania Warszawskiego wówczas biblioteka była stale zadawać sobie z narodowej w Warszawie i sam ten tekst sam ten utwór zachował się w sposób wyjątkowy mianowicie jeszcze przed po jeszcze w międzywojniu przygotowany był katalog dóbr 1 6 wiecznych i wówczas autor tego katalogu Karol Piekarski i i proste gry czołowa ósemka zorientowali się z tą publikacją bardzo rzadka i wykonali re program Fleet dziś mamy dobre zdjęcie tych kompozycji, która przetrwa, która przetrwała tylko Fed tylko w tej postaci, więc mimo wszystko mimo wszystko jest nam znana, chociaż sam obiekt fizycznie już nie istnieje, więc możemy mieć już takiej, a takie wartości kosztów historycznie tego typu obiektów w bardzo panu dziękuję panie doktorze dr Bartłomiej Czaplewski kierownik zakładu starych druków biblioteki narodowej był państwa i moim gościem nastawialiśmy się o książkach gramatycznych mostem ma taki poezji heraldycznej oraz są w różnych innych dziwnych zabawach dworskich, które de nie wszystkie przetrwały do dzisiaj, ale przetrwały i owoce i można je m. in . w wersji cyfrowej oglądać się pod nosem Polona Club com PL niektórzy uważają, że taką formą, która stanowi niespełna 2 ze spadkiem podanych emblemat EHF dziś święci triumfy jest mem, który również łączy w sobie zaszyte czynnik wizualny jest czynnikiem z synkiem tekstowi można się kusi też różnego rodzaju analogie i porównaniem jest pewne mechanizmy rzeczywiście wydają się wspólne psy nie wszystko przez gminę zaginęła, a informacje za kilka minut to godzinie dwunastej po informacjach Mikołaj Lizut jego program dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara amant czystością i jakością czuwał Adam czwór Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: OFF CZAREK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium teraz 40% taniej. Wybierz pakiet z aplikacją mobilną - podcasty, audycje i radio bez reklam zawsze pod ręką.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA