REKLAMA

" Xi Jinping będzie rządził zawsze", czyli jak przebiegło trzydniowe plenum Komitetu Centralnego w Chinach?

Połączenie
Data emisji:
2018-03-01 13:00
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
25:26 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
włączenie ich różni od gór ich 13 7 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną studzi dr Justyna szczebli z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych dzień dobry dzień na grę komitet centralny rządzącej komunistycznej partii Chin ogłosił zniesienie przepisu zakazującego prezydentowi sprawowanie władzy przez więcej niż 2 kadencje co niniejszym oznacza, że się dzięki nim tak, o którym tak się mówiło już od jakiegoś czasu utrwala swoją władzę i to całkiem wprost tak Rozwiń » mamy ta decyzja gruchnęła ta informacja gruchnęła tak naprawdę w niedziela najprawdopodobniej była to decyzja podjęta jeszcze przez poprzednie planom ze stycznia, ale ją trzymano w tajemnicy ogłoszono ją dopiero asfalt w ubiegłym tygodniu no i wszystko na to wskazuje, że właśnie na wsi Jim kim chce zostać przywódcą już bez żadnych ograniczeń, a tutaj czyści się woda pojawia pytanie na ile wschodnia to zmiana konstytucji, która zostanie tak naprawdę zatwierdzono w czasie sesji parlamentu w marcu na razie to jest tak chyba zalecenie komitetu centralnego partia oficjalnie zostanie stanie się przepisem prawnym oraz za mniej więcej 2 tygodnie na ile to jest pokazanie siły siedzi Kinga ana jego słowa ości oczywiście czy nie nie jesteśmy w stanie na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, dlatego że mnie nie wiemy dokładnie nikt nie chce w tej partii się dzieje w środku wewnętrznie, że taka decyzja została podjęta ze względu na to, jakie są jego jej podłoża no to w grę na zewnątrz wizerunkowo widać, że siedzi 5 przygotowuje się do długoletnich rządów i też tu tak może w szwach zastanawiają się nad tym, dlaczego to zostało wprowadzone ja mam takie wrażenie niż teraz ranne, a formalnie rozpocznie się druga kadencja aż siedzi Kinga jako przewodniczącego ChRL treningowych chińskiego państwa w pana ile on troszeczkę wcale się odróżnić swoją pierwszą kadencję od drugiej tak, że w pierwszej główny nacisk był na zmianę, a w instytucjach czy w formułach walki z partii mówiło się o tym, że wręczy on omija w pewnym sensie, a instytucje konstytucyjne czy instytucja Państwowa, tworząc różnego rodzaju grupa kierownicza wewnątrz partii po to, żeby zapewnić, ale sprawne zarządzanie czy wprowadzanie decyzji teraz mamy informacje o zmianie, a w konstytucji, która tak naprawdę jak się spojrzy na chiński system ma on polityczne nie jest tak naprawdę bardzo istotnym dokumentem chyba istotniejszym tak naprawdę jest status partii co w tym statucie jest ich decyzje, które podejmuje partia nic to może być można też spojrzeć na to, żeby pierwsza kadencja to jest, a on realny trzymanie mocno partii czy ogarnięcie mówiąc nie z niezbyt ładnie partii teraz bardziej administracji Państwowej, ale mówi pani wziąłem partia jest nieprzejrzysta no tak trudno się z tym zgodzić, ale czy kiedykolwiek była w NIK nie była natomiast były to ta wprowadzana próbę marzę, żeby w tym, żeby w sobotę w decyzjach partii czy tym jak działa partia były pewne zasady, które będą przestrzegane w, a tym zajął się tak naprawdę da się opieką mógł uczynić ten ojciec reform, a chińska w finałach w getto było też m. in. pokłosie doświadczenia moje moich młodszych rewolucji kulturalnej im tego kultu jednostki, które w, które charakteryzowało mocy Tonga nią wprowadza pewne zasady, które nie były nigdzie tak naprawdę zapisane, ale która do tej pory były przestrzegane i w zasadzie też gimnazjum były czy są przez wymagany przez siedzi Kinga, jeżeli spojrzymy na coś co się wydarzyło w październiku ubiegłego roku, czyli zjazd partii na te zasady byłe i z grubsza powiedzmy takie 2 ogólna jedno to mogłem to była zasada, która mówiła o tzw. kolektywnym przywództwie w partii mówiło się, że to jest rodzaj wewnątrzpartyjnej demokracji to znaczy, że nie rządzi 1 przywódca całe życie aż do śmierci tak jak to było mało i tak naprawdę było z Węgier tylko, że chiński 1 sekretarz generalny czy nisza w partii rządzi przez 2 kadencje przez 5 lat i koniec zdecydowały o tym, iż chodzi o kadencyjność i też te decyzje nie są podejmowane przez 1 człowieka tylko mamy stały komitet, który składa się tam sporo osób i oni podejmują razem decyzję, a dni to jest ciekawe, dlaczego zastanawia mnie, dlaczego Chińczycy zdecydowali na ten model kadencyjność nie, dlatego że chcieli zdemokratyzować rządy partyjne tylko z jakiejś innej przyczyny, dlaczego tak czy to było przynajmniej przed przeznaczy to dlaczego Denisa shopping zaczął mecz z wpłat na taki pojazd, a czas, by za zdać sprawę z moim celem w jakim momencie Deng przejmowało władzę w Chinach, a po ich w mojej zmienia i po rewolucji kulturalnej tak naprawdę jak by się zastanowić kim czym były silne po śmierci Mao to było państwo upadłe wszystkie wielkie skoki komuna ludowa niszczenia wszystkiego to było tak naprawdę, ale upadek państwa i po prostu siedzibie Eleven przeproszą gehennę shopping and go też odbudowując Chiny gospodarczo Nataszy próbował zmienić zasady czas oraz partii, a ich właśnie tym kolektywnym przywództwie m. in. mówił ja to nawet mam mam cytat z wełny z węgla, który powiedział, że los kraju nie powinien się opierać na 1 czy 2 osobach czy osoba, gdyż jest to niezdrowe i bardzo niebezpieczne, więc to są słowa Zdenka i inwestor ciężkie doświadczenie rządów, bo jest ciężkie doświadczenie rządów i kultury kultu jednostki DC decyzji 1 osoby wydobytej z 1 1 ta zasada powiedzmy Dankowska, którą Deng, a wdrażał pan natomiast druga to jest właśnie remont one nie są pisano nie są nigdzie zapisane w żadnym statucie tylko to jest pewna taka ogólna zła wiadomość tak będzie powiedział IAR tegoż trzymano na druga zasada jest stałe zasady ograniczeń wiekowych to znaczy, że po osiągnięciu pewnego wieku to powinno przejść na emeryturę i już tej partii nie piastować, a z funkcji to jest wiek 6 8 lat czy ktoś ma 6 8, a to już nie jest wybierana na kolejną na kolejną kadencję, a dotyczy to dotyczy partii w UE i to są właśnie te bydgoskie zasady moralne, które w pewnym sensie miały być jakąś formą takiej właśnie to się mówi w Chinach albo kolekty w mego przywództwa albo wewnątrzpartyjnej demokracji nie mamy takiej demokracji w naszym rozumieniu tego słowa, ale partia rządzi krajem nie jednoosobowo siedzi, więc zaczął, gdy siedzi, więc tak naprawdę, jakby się spojrzało na na zjazd ten ostatni, ale ostateczna decyzja o tym, wiedzieć, kiedy on przejął władzę w zasadzie tylko tych zasad przestrzega, a faktycznie zmniejszyło skład stałego komitetu 9 osób dosięgnąć, gdyby się już już mówiło, że już zawężenie tego kolektywnego przywództwa powiedz no właśnie z tych 9 do 7 osób, ale po ostatnim zjeżdżałem utrzymał do 7 osób mnie niezmiennie wywołuje się do góry nogami mówiąc krótko tych zasad nic by się wydawało, że tak naprawdę z grubsza powiedzmy wiemy, że jest silnym przywódcą natomiast przestrzega zasad teraz mamy taki sygnał, że zmienia może nie tyle właśnie tutaj chciałbym to warstwa w partii natomiast tę administrację państwową konstytucja, a on jest pani zdaniem to dowodzi siły czy słabość szczerze mówiąc może nie jestem Mes chyba w stanie chodzić do znacznie to na to pytanie, bo może to dowodzić, iż siły i słabości MCL, dlaczego n p. może to dowodzi słabości n p. do 6 5 badań shopping tak naprawdę już w tym tak naprawdę do śmierci był przywódcą Chin, choć też nie piastował już żadnej funkcji ani partyjnej ani państwowe już przy sekretarzem generalnym grudziądzanin, który po osiemdziesiątym dziewiątym roku nim został w aden umarł w dziewięćdziesiątym siódmym i to on tak naprawdę był przywódcą nie potrzeba ową do tego żadnych do tego, żeby być uznanym za za przywódcę Chin żadnych żadnych szans oraz funkcji styl w tym sam się może doświadczyć teraz decyzja siedzi Kinga o jego słabości natomiast o sile może świadczyć to, że właśnie tak po pierwsze, konstytucja nie była zmieniana 20 0 4 roku to jest pierwsza zmiana od 20 04 roku może sobie usunąć przy tak powiem jak co jedno zdanie, a z któregoś z nich będą artykułów konstytucji, więc to może świadczyć jego słabości toż to taki sygnał do świata jest naprawdę silny głos osoby mogą rządzić zgodnie z konstytucją tyle kadencji Rabenda nowością no właśnie można wystylizować pytaniem czy sepsy dzięki nim wie, że nie uda mu się być drugim będzie prawda, że nie udało się powtórzyć tego co udało się całkiem nowi, czyli bycie szefem państwa głową państwa w zasadzie bez funkcji no to szczerze mówiąc teraz po tych decyzjach tak tak to wygląda, chociaż mu powiem szczerze mam taką taką miał tez po tym, jak analizowałam co się wydarzyło na 19 zjeździe, porównując inne zjazd leży w zasadzie się dziwić tym będzie mówił o rym to bardzo ciekawe dość zatrzymajmy wróciłem po informacjach z 1 3 16 1 3 lat 2 2 Jakub Janiszewski przy mikrofonie ze mną w studiu dr Justyna szczupli z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych rozmawiamy o nią decyzji komitetu centralnego niekomunistycznych partii Chin, które ograniczają wzrost zrezygnował z tego ograniczenia w 2 kadencji siedzi kim będzie rządził zawsze w ich lot zaczyna rzeczoznawcy wraz z niewiele, bo bardzo wiele wskazuje w pani powiedziała przed informacją jest bardzo ciekawe, że kiedyś słuchałem przemówienia to on zostać mówił tzw. dalej mnie, czyli przywoływał tego ojca narodu, który w nie miał właściwie żadnych funkcji, ale był głową państwa wszyscy o tym, wiedzieli tak jak na czym może nie tyle przywoływał samego zdania tak zmieniają nazwiska, ale jak zje jak się dmuchnie, a po czytało znaczy jego przemówienie tylko zwany głównym tak najważniejszy raport ze zjazdu partii z października ubiegłego roku i porównał się zjazdy z poprzednich lat nawet nie tyle sam Erazm z momentu, kiedy dając jeszcze żyła, ale tak się potoczyło nad tą właśnie, kiedy on żył i potem miał się dodanego odwoływano ja takie mam przez poczucie przeświadczenie taką stawiałam odstawiam chyba cały czas jeszcze, chociaż może po niedzieli trochę to nie zaczniemy pewnie w mojej głowie ewoluować jednak siedzi 5 LO im bardziej Łach mi się tak wydaje czy wydawało bardziej chciałby być treningiem niż moc tytułu Indian, a dlatego, że modem z Mosiny wprost prowadzi na ścieżkę rozwoju tego upadłego państwa naszego zaczęło się stawać po zmianach ku temu tout Court mocarstwowości, do której też oficjalnie oczywiście dąży się dźwięk Anny Elżbiety i pewna właśnie w tym akcenty z jego z jego przemówienia czy też właśnie chociażby sama decyzja wskazują na to, że on do tego Danka się odwołuje, a on 1 taki przykład może może nie zaś mocno taki dumny znacząca, ale on jest wizerunkowo znaczące Otóż tam siedzi, więc został określony na szóstym zjeździe partii nie fair podaje, że 2 lata temu jako rdzeń rdzeń partii i to dojrzałego fraza, która się bardzo często pojawiała falę chińskich razem tak stać na temat c siedzi Kinga tak dalej to jest naprawdę takim leitmotiv kwatera z dnia, jakby tak spojrzy się w w to co się zdarzyło wcześniej to tak naprawdę tym rdzeniem ENG Events centem to hasło wymyślił Deng takim hasłem być takim słowem nazwać rządzenia nie nazwał chodzi o to i krzyżem piękne naprawdę odwołuje się właśnie do takich różnych Marek takich smaczków, które charakteryzowały denga natomiast bardzo negatywnie ocenia swojego bezpośredniego poprzednika czynienie Chudzik tao i przypomniał Kos przez szefa państwa sekretarza generalnego i premiera i premiera będzie 2, a i też jak się popatrzy poczyta to co na to co mówi się dziwić mówił na nas jeszcze to też się tam pojawią wiele takich elementów, na które zwraca uwagę, że z Gdańska doping m. in. na to moim zdaniem to jest dość ciekawa, że jak za denga MO siny byłem w procesie zmiany zmian były zmiany na świecie wiem to był okres, kiedy się rozpadał system dwubiegunowy związek radziecki i t d. inne i to był taki w ważnym momentem Szczecina znalazł jakoś musiała sobie z tym poradzić z ich ziemi teraz mówi tak samo, a świat miejsce w procesie o drobnych zmian, a to leczyć tylko, że za denga to, bo w pewnym sensie wyzwanie Chiny muszą jakoś sobie poradzić z Roswell system socjalistyczny się rozpad musieliśmy jakoś w tej sytuacji odnaleźć potem był Tiananmen w 8 1 1 80 będzie wiązać właśnie rozpada, toteż musieliśmy jakoś sobie poradzić co z tym zrobić natomiast teraz nie wszędzie mówi świat jest tych ogromnych zmianach to właśnie pokazuje i to jest już szczerze mówiąc otwartym tekstem pisanym w różnych czy przemówienia przywódców czy ekspertów, że jest tendencja, że o dominację Zachodu się kończy i taras i że zaczyna być ten okres w Azji Wschodu Lanza z zasad powiedzmy azjatyckich i t d . są takie można za nawet powiedzieć, że takie są takie 2 narracje czy to co jest na Zachodzie w Europie w stanach Zjednoczonych to jest renacjonalizacja antyglobalistów liczne nastawienia zamykanie się protekcjonizm, a w Azji są właśnie, gdyby tendencja odwrotna dystans w pewnym sensie pokazanie, że jest on sam raz schodząc jeśli chodzi o zachód i wartości, które do tej pory, gdyby było tak najważniejsza, a w systemie na międzynarodową, a ich rola Azji, więc w pewnym sensie odwołuje się do Gdańska to korze mówi wtedy silny był trochę innej sytuacji muszę z jak poradzić z tym kryzysem on w pewnym sensie, by w sytuacji kryzysowej teraz mamy, a sytuacja też mamy zmianę, ale teraz jest moment, żeby w ich, iż Chiny są silne, żeby się stało to mocarstwa i w tym sensie też można jakoś to albo połączyć to powiedzmy za czas z tą zmianą w konstytucji, a które jeszcze poza tym rzeź to mówimy o tym, że te 2 kadencje zostały w NFZ w Poznaniu 2 kadencji zostało usunięte, ale tam są też inne dość ciekawa moim zdaniem zmiany EUR n p. sezon LM o tym, że to najważniejsze są w wartości socjalistyczne zostanie dopisana, że partia, a komunistyczna niemal w LM przewodnią rolę to się w konstytucji to w konstytucji była albo w Stambule teraz ma być pierwszym artykule konstytucji więc, tym bardziej podkreślanie tych powiedzmy socjalistyczną zachodnich wartości jako tych najważniejszych państ w możemy powiedzieć, że w UE poprzednicy no tak, bo to coś mnie fascynuje go ta wymiana kadr w komunistycznej pani partii Chin i ten moment, w którym nagle partia decyduje się jednak pozostaje przy tym przywódcą, który jest teraz ja już to trochę trzeba czytać wpły w w kontekście poprzedników jest pytanie kim dzisiaj jest dla komunistycznej partii Chin chudzi Ka o chodzi to jest teraz nadchodzi ta została zupełnie zmarginalizowana przez 10 dzień pinga, a i po uszy nawet album za kilo może zwrócą nawet z MF w sprawie tej znowelizowanej konstytucji, ale pomoże zasila on on już w momencie, kiedy siedzi, więc przejmowała władzę w 20 12 roku w parkingu poprzedni zjazd 18, a on w złom naczyń nie wiem czy może być, że złamano zasadę, ale inne m. in. po to, z zasadą ręka, żeby 1 osoba nie trzymała w garści całej władzy złoto kolektywne przywództwo była też był też taki pomysł, że aż będzie władzy przejmować to, żeby jak, gdyby za 1 zamachem nie trzymać gasi wszystkich stanowisk tak to nazwijmy w partii, a w Chinach istnieje taka instytucja, której nazwa Centralna komisja wojskowa Tunezji partyjnej Państwowa w zasadzie tylko jedno ciało nieważne w każdym razie w Anglii było takie przeświadczenie, że podobnie jak, widząc minę która, oddając władzę chodzi o to zatrzyma osoby na 2 lata jeszcze skierowanie do kierowania wojskiem coś nie tak powinno się odbyć staż, kiedy władzę przejmował sieci Empik czy on powinien zostać sekretarzem generalnym partii potem szefem rządu niesie się samą głową państwa, ale jeszcze tak naprawdę zgodnie z tymi powiedzmy jakoś niepisaną zasadą, a jego poprzednik chodzi to powinien trzymać pieczę nad armią tak się nie stało się im 5 20 12 roku za 1 zamachem przejął całą władzę w, a po drugie, czy to znaczy, że mieli go do sfery dochodzi cała wieś rozczarował w oczy chodzi oto jest postrzegane szczególnie przez przez obecnego przywódcy za słabego przywódcy mówisz o tym, że na lata rządów ludzi stała będzie on będzie nową premierę testowana stracona dekada w tym, że pomógł Antczak noc co do tego, że trzeba coś zmienić gospodarką, a że trzeba coś zmieni w społeczeństwie była dobra tylko oni byli zasług, ale ten tandem budzi gałęzie, bo był za słaby, żeby te zmiany wprowadza len i jak się też popatrzy na to co się dziwić mówił w czasie zjazdu tego ostatniego to w zasadzie to niektóre PL czy nawet większość różnych tez związanych z gospodarką rynkową czy zmianami w społeczeństwie co trzecia walczy z rozwarstwieniem społecznym tak dalej czas zmienić model gospodarczy, gdyby postarzał trochę pochodził udało im będzie bowiem to nie jest nic nowego tylko, że Prusów ludzi to im się boi się to nie udało pytanie na czym się udała się z nim Kingowi, bo szczerze mówiąc jak na razie jeszcze za bardzo się to nie udało w Anglii i w tym sensie chudzi Ka został z marginalizowania przez 10 Kinga i bardzo wielu miejscach, a w jego przemówieniu właśnie ze zjazdu, a jest takie zdanie, że wzrost płac nie pamiętam, ale realnie nic to koniec cytatu, ale tam jest w kilku miejscach powiedziane, że musiałem musimy rozwiązać te problemy, których przez ostatnią dekadę nie udało się rozwiązać test taka szpilkę moim zdaniem chodzi o to, że mieli po mamie jakiś pomysł czy zdiagnozowali problem, ale nie zrobili tego, bo być może byli za słowa z jezdni za słabą pozycję n p. z partii po to, żeby przekonać grupę interesu to z grup interesu ogromne związane chociażby z wielkimi spółkami, a firmami państwowymi i teraz odebrać jakąś władzę profity, żeby wprowadzić jakąś powiedzmy większą równość społeczeństwie no to trzeba mieć siła, żeby to zrobić na czym polega ta siła, bo komunistyczna partia Chin siły posiada, więc na czym polega ta siła 3 przywódców siłą przywódcą polega na tym, że on umie wzgórze partia nie jest monolit monolitem gepard tonie, że 8 2  000 00 0 członków myślą dokładnie to samo co n p. myślisz kim byli tam są różnego rodzaju prawdopodobnie fakt jest też to kolejne pytanie czy te frakcje, których my wiemy do tej pory jeszcze są mądrzy niech no to one też się mogą chociażby z po oraz kwestie moralne dno w wieku od ukarania zmieniać mnie, że Saif frakcje mają różne różne pomysły powiedzmy na rozwój Chin czy na rozwój samej siebie niczym mówi się, że generalnie są 2 główne frakcje dna jest elit jest też druga SN Galińska realista artystyczna i chudzi Nałęcz ba nigdy bym był przed AIDS czy są przedstawiciele tamtej idealistycznej egalitarny gali czarnych egalitarne, a siedzi, więc Anne Tay elity stycznej i przywódca siła przywódcę polega na tym, żeby jakoś zarządzać tymi frakcjami też jednocześnie przeforsować coby nam przeforsować swoją wizję im reform zmian, ale i tych właśnie mam takie poczucie że, a potem pierwsze kadencje ci popatrzyli na kwestie gospodarcze, toteż wikingowie to się za bardzo nie udało, więc też jest pytanie właśnie na ile się z nimi jest silny Anwil jest słaby ciąg umieszczane przez te frakcje okiełznać, a jednak swoją wizję przeforsować cienia należy tutaj możemy powiedzieć że tak z radykalnie inna wizja Waszyngtonu najbardziej zastanawia, skąd to zerwanie, skąd to postawienie na siedzibę miał tak wyraźne w kontekście w zasadzie to co pani wiedziała, że w zasadzie jest przedłużeniem pewnych pomysłów, które już wcześniej byłem, w czym taka rewolucyjna zmiana w samej partii w NMP byt odpowiedzią może na to będzie na torze po pierwsza, a w torze się nie udało poprzednim przy poprzednim przywódcom wprowadzić pewnych zmian w gospodarce powoduje, że no za długo tego nie można ciągnąć to znaczy, że rośnie w chińskim społeczeństwie klasa średnia co ludzie są świadomi swoich praw jest ogromna obawa pewnej presji społecznej trzeba coś co z tym zrobić z tą gospodarką czy Chelsea 1 6 głównie z systemem gospodarczym, a i mam wrażenie, że dużo się z wy też w tym przemówieniu Ścigała się pojawiało takich wątków żonie świadomy tej presji, a mamy, więc on przedstawił w czasie w czasie zjazdu, a EUR w tym pomysłem to się dość to jest taka chińska manierach niż określone cele, które będą ZUS mają być realizowane w określonych w latach, a i EMG takim oficjalnym wytłumaczeniem w chińskiej prasie jest to rząd po prostu chce zrealizować swoje założenia ją po prostu nie zdąży tych ludzi 2 kadencje albo też się bardzo dużo pojawiało takich RM to na pierwszy rzut oka dziwnie brzmi, ale mnie w przemówieniu się siedzi Wilka z października było w wiele wątków, a on takich haseł o pięknej w Chinach, a może toczyć się rozumie się z w różny sposób, ale generalnie chodzi o to, żeby jednak odpowiedzieć na to presję społeczną partia tak naprawdę boję się o to, żebym swoją władzę utrzymać, bo jak wszyscy Chińczycy są tam zbiorą sobie no to może być problem nic to jest chyba można powiedzieć, że to są tylko 8 2  000 000 EUR to 80 wymienione w partii członków to właśnie oficjalnie skok powyżej tam jakoś niewiele powyżej 8 2  000 000 na OIOM ponad miliard 300  000 00 0 mieszkańców, więc sem mały brat wrażenie, że właśnie oczekiwania społeczne rosną klasa średnia rośnie i po prostu partia musi na to jak przypowieść, ale czy da odpowiedź mam no właśnie próbuje sobie wyobrazić teraz jak zasadzie jak inne są zorganizowane znaczna ile tutaj jest jak duża jest przestrzeń wolności poza partią maile z partią można się nie liczyć, ponieważ nie wiedziała, że biznes może w gruncie rzeczy dyktować swoje warunki czy na ile się można, by jak w NATO na temat wolności to może takie tak jest taka 1 1 1 degradacja związana z łóżka z mediami społecznościowymi, a media społecznościowe powiedz u nas litery tam inne chińskie chińskie chińskie litery tak to nazwijmy są takim wentylem bezpieczeństwa mam wrażenie, że można sobie krytykować decyzje władz, aby tylko nie krytykować nie mówić to uwaga trzeba obalić mit to jest i tak media społecznościowe są formą nacisku na władze, a przykładem jest cel inny n p. kwestia zanieczyszczania wiadomo, że Chiny są bardzo zanieczyszczonym krajem w sensie degradacja środowiska tak dalej idzie nam przez wiele przez długi czas nie informowano o skali zanieczyszczenia presja społeczna była tak duża, że jednak zaczęto informować n p. w aut, a teraz jeszcze może 1 dygresja propos tego zarządzania społeczeństwem i poznać ich relacji do dyżurnego o wolności Chińczycy wprowadzają nie wiem czy może to jakaś ukryta reklama będzie ona z dnia nasi, choć być może oglądali mecz oglądają serial 100 2 Black Mirror autami zjednać, na którym jest pokazane jak się przyznaje społeczeństwo punkty, lecz osobą na punkty za i nie, gdyby nie pieniędzmi się tylko zarządzać kontaktami, a Chińczycy zaczynają wprowadzać system, który nazwał po angielsku sosie krytycy kręcą się kredy system, który ma być sposobem na zarządzanie gospodarką społeczeństwem w jako obiektywny nie jest idealny nie jest ideologii zwane niepowiązane z partią partia w pewnym sensie NATO na przykładzie tego systemu próbuje szukać takich sposobów na zarządzanie społeczeństwem gospodarką obiektywna, że mniej strasznie rozmawiano o tym, mam nadzieję już niebawem ze mną studiują dr Justyna Szcze -li z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych 1 3 3 8 1 Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: POŁĄCZENIE

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA