REKLAMA

Czy to kolejny "papier"?

Analizy
Data emisji:
2018-03-01 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
13:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
kondycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie Drozd proszę państwa zajmiemy się tematem, który moim zdaniem ogromnie ważny mecz mam nadzieję, że nasz gość za chwilę wyprowadzi mnie z błędu pan prof. Robert Grzeszczak z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego zignorowanie weselne odbyło się już dobry wieczór dobry wieczór tak no proszę zapadła noc nawet nie wiem nie ma z okien w naszym studiu chodziło o rezolucję Rozwiń » parlamentu Europejskiego w sprawie polskiej w sprawie zastosowania przez komisję Europejską art. 7 wobec Polski dzisiaj europosłowie przyjęli taką rezolucję w nogi wszystkie paski i w mediach się zapalił na czerwono wszystkie inne w depeszy z spłynęły o tym, że to co się wydarzyło w areszcie zastanawiam cóż z tego, że parlament przyjął kolejną rezolucję Noaha cóż z tego on w namacalny i tu i teraz jeszcze nic natomiast no to dopełnia obrazu rozpaczy w niemocy, a degradacji tego co nazywamy demokracją państwem prawa zasadami, a rezerwowi nie dopełnia obrazu niemocy instytucji unijnych wobec euro oczywiście te są one mnie niemoc Unii Europejskiej, ale Unia Europejska jest traktowana jako to ostatnie to strony jak w Strasburgu ten Trybunał praw człowieka Strasburgu jak mi się nie powiedzie to i jeszcze zawsze jest nadzieja w Strasburgu teraz jak czas z Unii to on ona traktowana, jakby remedium na wszelkie dolegliwości gospodarcze też polityczne nie uniesie stara, ale Unia jest instrumentem w rękach państwa jak państwa zechcą tu Unia będzie mogła coś zrobić, ale państwo nie zechcą to zasadniczo może niewiele, a my tutaj mamy ten obraz brakuje paru głosów, żeby ten chór zabrzmiał dla co znaczy chór chodzi o to, że w Unia Europejska działa za pomocą instytucji to są instytucje, które wszystko się składają albo w sposób wybrany czy parlament Europejski albo z urzędników do faktu polityków, czyli komisja Europejska czy wreszcie w naszych własnych polityków a, czyli rada nie teraz między tymi instytucjami musi zagrać w razie, by się dogadać, a tematem jest Polska i jej sytuacja wewnętrzna i pomysły na tzw. reformę gdzieś uważam, że nie są właściwe słowo dotyczące sądu sądownictwa i wymiar sprawiedliwości i teraz dogadać nie mogą, chociaż już z tej racji, że traci swoje powody z tego powodu, że w radzie zasiadają przedstawiciele państ w, a państwo mają swoje uwikłania swoje problemy Rumunia, która ma problemy także spory z wizją sądownictwa przede wszystkim Węgry mamy też i przeszli, ale także jeszcze w czeskim Bułgaria, która niestety ma potężne problemy korupcyjne rozkłada się na to zatem parę państ w i w efekcie te państwa nie są zainteresowane tym, aby uruchomić procedury te już mityczne czasami nazywana, jakimi atomowymi lub innymi de facto zmierzającymi do tego, żeby nie robić żadnych ostrych decyzji takich o krańcowych kroków wobec polskiego, żeby rosły Polska SA mówić dobrze ustępujemy wyznaje, że od uznać, że to są ustępstwo spełnia już standardy demokracji takie jak widzimy w toyocie jak chcemy widzieć w Europie i idziemy dalej bo jakie znasz celną integrujemy się rozwijamy stworzymy wspólny rynek, ale także i wartości i te wartości są naszym orężem, dlatego że jak tutaj czytamy zresztą tej dzisiejszej rezolucji, gdy parlament Europejski uwzględnia swoją własną rewolucję z listopada w tejże sprawie i oczywiście kolejne wnioski komisji Europejskiej wobec Polski, czyli innymi słowy powtarza swoje własne słowa w ich nic nie zmienia rząd Polski nie wycofa się ani o krok jeśli chodzi o rozwalanie ustroju w Rzeczypospolitej o demolkę sądownictwa, więc zasnęła sieć ta rezolucja nie jest takim też błędem taktycznym, bo po prostu wiadomo, że to my Antonim to jest kolejny papier tak to jest kolejny papier rząd działa instytucja przez papier przez ZUS decyzji, ale trzeba widzieć się ciemno co może trzeba byłoby krótko po wiedzieć co się dzieje właściwie to jest także na 20 grudnia komisja Europejska po bezskutecznym zakończeniu to oni przy procesu tzw. miękkie procedury ochrony praworządności trwało to ponad rok pogroził głównie na rozmowach wymieniali okna na wytyczne w zaleceniach w sumie było aż 3, chociaż nie występom powinna być właściwie tylko 1 taka fala tych zaleceń, niemniej komisja dawała szansę kolejno kolejną skończyło się fiaskiem, bo Nowa Sól tego dotyczyło i Trybunału Konstytucyjnego i prawo o zgromadzeniach i i kwestii właśnie z sądów na ostatnim momencie ktoś otwierał się jeszcze o o stanowisko komisji weneckiej, czyli rada Europy świata oczywiście także o OBWE, a więc nie było to tylko jakby inicjatywom samej komisji Europejskiej i skończyło się fiaskiem, ponieważ nie doszło do żadnego kompromisu pomiędzy komisja została zresztą on nam nacisk był u wielu też państ w członkowskich NATO on m. in. dno Tatarów PS nie jest państ w członkowskich uruchomiła procedury art. 7 to znaczy miał do dyspozycji 2 drogi albo wnieść taką min słabszą, a wersję systemu pierwszego, która dąży do tego, żeby stwierdzić, iż rzeczywiste man lip ulicy trwające w czasie zagrożenie AM przestrzegania wartości takich jak praworządność demokracja, bo jeśli jesteś ust. 2 się idziesz dalej dziś mówi już o stwierdzeniu naruszenia takich tych wartości tam jest to dzięki tym pierwszym, że jest zagrożenie w tym drugim, że jest już to naród z faktu komisja zdecydowała się na ten pierwszy wariant bardziej miękki, ale też możliwe, dlatego że tam, żeby to uruchomić to trzeba 3 4 w 4 5 państ w członkowskich czy wreszcie 2 państwa lub zgoda parlamentu Europejskiego i uruchamiał ruchu zapowiedziała to uruchomić procedury 20 grudnia 2 0 17 dając 3 miesiące na to, aby prowadzić dyskusje z polską, a on i dziś i formalnie złożyła komisja ten wniosek z tego 7 lutego możecie rady, czyli ministrów to byli ministrowie jest d s. europejskich lub zarodka lub spraw zagranicznych, a oni przyjęli ten wniosek o 2 dni temu, a on w tym czasie dalej trwają dyskusje o bardziej lub nieudane bardziej pozory, pozorując pewne ruchy żony to Churchill powiedział po 5 zlotym są małe kłamstwa są duże kłamstwo jest polityka pod mysz opieram to geopolityka to są moi pewne pozorowane ruchy dyskusji otwartość chyba zdajemy sobie sprawę, że to wszystko pewna poza, ale nic z tych tematów, ale ono też znaczenie ma oznaczać dla nich nie ma co innego wyjścia chodzi o to by dzieci nie bierzemy i koniec, bo wtedy będzie to woda na młyn dla argumentacji, że oto chcieliśmy, a druga strona nie zechciała nas z Grażyną co w pełne napawa optymizmem, a jednocześnie pesymizmem, że w ten sposób ludzkość sobie z swoje stosunki ułożyła, że w odbywa się taki taniec Lindy właśnie dyplomatyczne ochotę do apteki dla kotów to paliwo gazowe Otóż to natomiast, ale jest dużo co z temperamentem, bo to zdarzenie nie jest także on sobie robi koło się już zaczyna pożerać, bo już własny ogon, czyli jasne wcześniej zniżanie było na parlament wpier w powiedział o tym, nawet, przyjmując rezolucję, że popiera wniosek komisji i daje mandat, bo taka procedura swojej komisji merytorycznej spraw obywatelskich konstytucyjnych, aby ta zajęła się przygotowaniem stanowiska ta komisja jakiś czas temu przygotowała rezultat i rezolucji to sprzeciwili się posłowie sprawa i sprawiedliwości, którzy zasiadają te komisje, ale zdecydowaną większością przyjęła projekt rezolucji, która trafiła na posiedzenie w całości parlamentu, czyli plenum i teraz parlament przyjął rezolucję, którą wnioskować o komitecie, jakby zakończył tom procedurę towarzyszącą temu co robi komisja parlamentu 1 z 1 słowem z wspiera komisje tak jak może on nie może nic więcej oczywiście znoszony z zadowoleniem przyjmuje decyzję komisji z grudnia 2 grudnia w sprawie zastosowania art. 7 w dalej wzywa radę do podjęcia szybkich działań zgodnie z przepisami tego artykułu w i wzywał o do udzielania kompletnych informacji na temat kolejności i wydarzeń czy w czasie tej procedury no, więc to jest krótka rezolucja, ale i rozłożysta bardziej postawienie kropki niż jakiś szczególny w radiu gra jest po stronie polskiej i gdy tak naprawdę po stronie rady ministrów, bo komisja możemy się z dużą dozą mera pewności brak prawdopodobieństwa niepewności założyć, że Polska nie ustąpi nagle z reform dotyczy z reform w destrukcji Trybunału Konstytucyjnego ze zmian w ustawach o sądownictwie powszechnym Teresie i Sądzie Najwyższym zatem dojedziemy za mąż do tej bariery 20 marca i wtedy rada musi coś z tym zrobić radzą sobie zostawiła, czyli ministrowie państ w członkowskich tak to zależy w pewnym sensie już wyczerpał się skończyła swoją pracę, ale rozum oczywiście tylko do doprowadzi do końca powiem, twierdząc że nie przyniosło efektu tak, bo nie przynosi większe narody i teraz rada powiedziała, że w stosownym czasie podejmie ten temat czyni nie wiemy, kiedy Warszawą, bo nigdy, ale problem jest taki, że tajemnicą poliszynela jest to, że jest problem z większością 4 5 w radzie, ponieważ ta grupa państw co na początku naszej rozmowy z ziemi wymieniłem nie bez kozery nie jest, że prawdopodobieństwo wynikające z ich zapowiedzi, że nie poprą tego wniosku nie, dlatego że kochają Polskę, że są w Sojuszu tylko wolą mieć gorszego w klasie w nogę z tym gorszym będzie Polska Węgry są szczęśliwe, bo są małe cały czas na drugi mecz z przedostatnim Rotha miejscu, a inne państwa, które też mam problemy z praworządnością może nie nie w takim zakresie, ale potencjał jest z kim są spokojne, bo było cały czas mogły się temat Polski, ale wie pan pani prezes co pan podział między wierszami czyta procedura ma jednak znaczenie skoro one, bojąc się, że potępienie Polski i pełne widok dokończenie procedury art. 7 będzie odnosiło jakiś skutek oczywiście nad, zwłaszcza że, jakby Polska SA zawieszona w głosie potem się Węgrzy zawiesili go właściwie mamy jakby uporanie się z podstawowymi graczami tej z list w ciemnej strony mojej złej natomiast w cieniu tego wszystkiego dzieje się coś dużo bardziej sprawdź, czego oni są tak robi, ale sprawdź, czego mianowicie my układamy się z Unii Europejskiej co do budżetu to jest mocne to jest bardzo smutne, że wartości nie grają tak naprawdę w rzeczywistości takiej roli jak pieniądze, ale pan minister Kwieciński nawet ostatnio powiedział chyba w Dzienniku Gazecie prawnej, że praworządność i jej inwestycje nie mają ze sobą nic wspólnego są osobne światy no to jest nieprawda na takim, że trzeba byłoby dostać się mówiącego wysłała do literatury na, ponieważ mają dużo wspólnego biznes inwestuje tam lepszymi czysty biznes, gdzie są przy tym procedury jasne ran gwarantowanej i przestrzegane, ale to bez żal panu podoba się tym, bo oczywiście pan minister Kwieciński mówił to w kontekście zagrożenia łączenia funduszy unijnych z oceną naszej praworządności czy pana zdaniem to jest słuszny kierunek moich wolałbym, żeby tego kierunku nie byłoby to wszyscy dostaniemy przez to w nie schodzi po kieszeni, ale po prostu ten rozwój, który mamy Joniec był tym pochodną wielu czynników dobrej koniunktury tego co się działo wcześniej sensownych reform pracy Polaków także oczywiście im, a może, zwłaszcza w alei to wszystko zaczęło współgrać i dzieje się także niektóre dobrych reform to rozwiązanie także tego rządu oczywiście, bo te pieniądze, które są wypłacane one pracują gospodarka się rozwija ludzie mają więcej środków na to żeby, żeby je je też konsumować natomiast niestety ale, ale jest taka realna szansa powiązania i taka Wola państ w rozgrywających tak naprawdę główny interesy, bo są głównymi płatnikami Unii Europejskiej jest różna, ale trudniej sojuszników prawda może oczywiście i teraz będzie więcej pieniędzy dla innych nie będzie mnie do wydania przez duże państwo, a było to jest także ten budżet nie troszczą się zmniejszy, bo na ich pytania wychodzili trzeba komuś odjąć, więc będzie łatwiej znaleźć sposób, by nie chcecie z nami rozmawiać o uchodźcach nie stać nas mówić o praworządności wszystko z was dobrze my uważamy inaczej mówiąc, że to takie nadzieje wiążemy to z praworządnością wypłacamy mniej środków, bo uważamy, że ten i ten kraj UE nawala, a mówiąc, że w kolokwialnie nas z regułami i państwo demokratyczne, ale czy taka decyzja związana z ograniczeniem w n p. fundusze dla Polski może on zostać wydana bez dokończenia procedury art. 7 tam akta akta utajniono, żeby widz, który stwierdzi, że ta praworządność naruszamy daję, że niestety komisja już świadoma tego, że tarty ten artykuł się nie spełni, więc to zupełnie równoległe i niezależne, chociaż zależna, ale formalnie niezależne w na tym kończymy będziemy się przyglądać co się wydarzy do marca podczas narady tak jak powiedział nasz gość prof. Robert Grzeszczak z katedry prawa Europejskiego wydział prawa administracji na Uniwersytecie warszawskim, choć można, by też powiedzieć czas na ruch Polski jest wciąż jeszcze szansa szansa jeszcze wciąż nie zbyt późno w czas na informacje zapraszam Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam, oraz sprawdź jak działa nowe internetowe radio TOK+Muzyka. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj wygodniej w aplikacji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA