REKLAMA

Polacy rejestrują samochody dla Ukraińców / Wybory samorządowe. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć ich organizatorom?

Twój Problem - Moja Sprawa
Data emisji:
2018-03-03 13:20
Czas trwania:
30:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
swój problem moja sprawa w Anny Gmiterek Zabłocka dzień dobry kłaniał się państwo Nisko w tę marcową sobotę i zaprasza na mój program twój problem moja sprawa na początek przeniesiemy się, że państwa do Przemyśla tam kwitnie pewien proceder w sprawie, którego interweniuje w ministerstwie m. in. poseł PiS są, a chodzi o rejestrowanie ukraińskich aut na Polaków w sytuacji, gdy Polak ma, choć minimalny udział w aucie są to n p. sytuacja, gdy jest właścicielem 1 czy Rozwiń » nawet jeszcze mniejszej części samochodu prawdopodobnie Polacy na tym zarabiają, choć nikt nikomu jeszcze tego nie udowodnił Ukraińcom dać się opłaca, bo dzięki temu, że Polak jest współwłaścicielem nie muszą płacić u siebie z wysokiego cła to rejestrowanie na współwłasność rodzi określone problemy m. in . dla samorządowców, a mówią mi o tym, że władze Przemyśla swój problem mój sprawa Grzegorz Hayder zastępca prezydenta miasta Przemyśl samochody są w Przemyślu i sok mleczny w powiatach przygranicznych rejestrowane na współwłasność z obywatelami Ukrainy problem wynika z tego, że Ukraina wprowadziła cła, blokując CE tak naprawdę przywóz starych samochodów in w związku z tym bardzo często te opłaty celno-podatkowe są wyższą wartość tego samochodu Polacy Ukraińcy wpadli na pomysł, żeby zarejestrować samochód w Polsce wielkość udziałów nie ma znaczenia i dzięki temu ten samochód teoretycznie polsko-ukraińskiej Izby swobodnie może sobie nie przyjeżdża kilka Ukrainiec, ale tych tych wszystkich lub opłat celnych nie musi nie muszę płacić tak na niego niedogodność do tego, że padł ukraińskie Nisko, że taki przepis, który nakazuje, jeżeli ktoś nie ma stałej wizy to nakazuje jechać takim samochodem z Ukrainy co niemiara za 5 dni, więc też powoduje pewne korki na granicy, bo ci kierowcy muszą po prostu wyjechać wie co Polacy, którzy mają ile takich samochodów na na siebie zarejestrowanych rekordziści w Przemyślu rekordzistów mamy 2 jedno zarejestrowany, czyli pół 100 0 samochodów drugi 1,5 1000 samochodów nie ukrywał, że żal, że mnie cały czas zastanawia jak możliwe jest, żeby ktoś, kto nie ma się, że tego majątku miał nagle 3 3 1,5 100 0 samochodów nawet daleko stąd cząstkową współwłasność no ale naprawdę trudno mi uwierzyć, że do samochodu są rejestrowane przez obywateli polskich z chęci altruistyczne pomocy obywatelom Ukrainy przepraszam bardzo nie wierzę w to, więc na pewno jest taki proceder odpłatny darowiznę to auto udziały są przekazywane czy w umowie w umowie normalnej sprzedaży udziałów, więc wiemy, że coś z niej nie do końca 2 dni nieczynny i nie do końca mnie nie do końca tak my szacujemy, że między 30 proc samochodów zarejestrowanych w Przemyślu to są samochody zaś strony ważne współwłasność to nawet im powody tak utrudnienie w bardzo prostej prostych analiza albumy, bo my w 1 analizy jakości skóry czy plany w zakresie ruch w 1 na nas w naszych drogach odnosimy się do oficjalnych statystyk nagle te statystyki są mocno zaburzone za grzech nawet porównuję ilość samochodów zarejestrowanych w różnych miastach w Polsce to tu Przemyśl i jest z tym samym czubie w przeliczeniu na mieszkańca, ale właśnie, dlatego że te statystyki są obciążone dużym błędem panie prezydencie czy urzędnika jeśli zgłasza się do niego taki ktoś Kowalski, który przychodzi zarejestrować na współwłasność kolejny samochód setne 2 czy nawet tysięcznych pan mówi czy urzędnicy próbują z nich z nim rozmawiać czy też nie mają w ogóle podsta w do tego, żeby rozmawiać to jest postępowanie administracyjne zakończone decyzją administracyjną w związku z tym motorem musimy przestrzegać z tych przepisów prawa tyle nie ma dowodu dowodów nie ma żadnej dowolności inną osobą, która chce zarejestrować ma przed wszystkim przejść, a przynieśli ewentualne umowy sprzedaży dotychczasowy dowód rejestracyjny i ewentualnie karty pojazdu i to wszystko i wnieść opłaty po zawodach nie tu nie ma pola do dyskusji nie jest zainteresowany mieszkańcy gmin i potwierdzam nie ma podstawy sprawdziliśmy o tym rozmawiamy nawet mamy poważne wątpliwości czy tych podziałach na Miss imprezy pewni, że rzecz, że to jest ten proceder odpłatny czy mamy podstawy zawiadomić jakiś organ w tej sprawie, bo my możemy mówić o jakimś uzasadnionym podejrzeniu, ale w nos dokumentów wynika zupełnie co innego zawiadomić, w której kontekst sprawy w Rzymie przypomina sobie właśnie z tego powodu, że rząd istnieje dość dość poważna wątpliwość 3 proc są to co my wpuszczamy albo co wiem albo co więcej prawie pewni można nazwać uzasadnione podejrzenia w sprawie rejestrowania samochodów z Ukrainy na współwłasność przez Polaków interpelacji ministerstwo infrastruktury złożył 1 z posłów, do którego trafiają sygnały w tej sprawie zaproponował ograniczenie liczby aut, które można byłoby na siebie zarejestrować w odpowiedzi na interpelację jeszcze nie ma Andrzej Matusiewicz poseł z okręgu nr 2 2, który obejmuje południowo-wschodnią część województwa podkarpackiego, gdzie bardzo duży okręg panie pośle, pan wystąpił z interpelacją w sprawie samochodów fiata nazywa w cudzysłowie polsko-ukraińskich, w czym tkwi problem i skąd pan o nim się dowiedział moi wyborcy nie zgłaszali ten problem na dyżurach, że nie jest z tego rodzaju sytuacje należy niektórzy z obywateli polskich rejestrują samochody obywateli ukraiński jako po części też prawda jako współwłaściciele i to jest takie zjawisko, które na przybiera formę na pewnych patologii, bo tam są udziały załóżmy o wartości 100 zł, a rekordziści mają po kilkaset inne tych samochodów co więcej chyba po 3 000 ma najwięcej w którymś z wydziału komunikacji, więc trzeba po prostu przeciwdziałać takiej patologii, zwłaszcza że jak nie poinformowali starostowie powiatowi, których są w starostwach są wydziały komunikacji części samochodów też jest porzucanych państwo polskie poprzez prawdę starostwa ponosi koszty później ich przechowania koszty utrzymania będą one również zagradzają, że tak powiem parkingi czy nasze ulice kwestia jest z badania też dochodów tych osób czy rzeczywiście w ambasadzie, żeby mieć 3 000 samochodów obojętnie, jaki tam jest ich współudział w tej współwłasności i uważam, że w tym w tym zakresie to powinny być odpowiednie przepisy, które by ograniczały takie wydarzenia, bo urzędy skarbowe finalnie niespecjalnie mają mają instrumenty, owszem, ona ma, badając prawda przychodową siłę poszczególnych obywateli prawa bez tych, którzy zgłaszają oświadczenia majątkowe ale, ale tak generalnie mówiąc autor jest wiele takich takich nieprawidłowości moim zdaniem tego nie powinno być i jeżeli w obecnym stanie prawnym nie można się skutecznie przeciwdziałać to ministerstwo infrastruktury nową powinno podjąć się tego tematu nowelizacji tych przepisów również wiem to od kolegów posłów z Polski wschodniej a, że to nie jest tylko problemy z Podkarpacia, ale również lubelskiego podlaskiego i chyba również tak również Warmińsko mazurskiej w tej interpelacji do do ministra na zale w zawarłem kilka pytań czy znajduje uzasadnienie ustawowe ograniczenie liczby rejestracji pojazdów na na osobę biorąc choćby pod uwagę status majątkowy właściciela współwłaściciela to jest powiedzmy sobie dom nie dała dojść do rozważenia, bo to oczywiście nikomu nie można zabronić posiadania prawda, ale tu takie ograniczenie pod znakiem zapytania, bo to jest to on, po którym powiedzmy sobie może może w jakim stopniu naruszać prawo własności, ale znowu chcę podkreślić, że to działanie, które się RO, które do tej pory jest to ta jest takie obejście prawa, czyli działanie pra w do Legnicy jako określali jeszcze rzymscy prawnicy i takim działaniu no, który narusza zasady współżycia społecznego, bo nie nie zawsze to narusza przepisy prawa myślę, że trzeba współdziałać skutecznie o to czy zgodnie z prawem można byłoby ograniczyć liczbę posiadanych samochodów, które można na siebie zarejestrować pytałam konstytucjonalista dr Pawła Sadowskiego wychodząc my z konstytucyjnej wolności prawa do własności można powiedzieć jedno w obecnym brzmieniu konstytucja nie przewiduje żadnych ograniczeń, jeżeli chodzi o możliwość posiadania czy ilości przedmiotów, które osoba fizyczna czy osoba prawna może posiadać w związku z tym tego typu projekty nie mogą na pewno godzić w dołku konstytucyjną wartości konstytucyjną zasadę to nie dotyczy tylko kwestia osób fizycznych, ale przede wszystkim mamy do czynienia także z przedsiębiorcami 1 przedsiębiorcy potrzeba 100 0 samochodów 1 potrzeba 5, a w takim wypadku nie mogą one działać, a przecież mamy sytuacje, w których ci przedsiębiorcy z państ w obcych nie jest należący do Unii Europejskiej funkcjonują mówimy przecież umowa n p. z Chinami dużej współpracy no, więc to nie dotyczy tylko 1 państ w dzisiejszej rzeczywistości prawnej i przy tej twórczości legislacyjnej, którą widzimy ze strony polskiego parlamentu to w zasadzie mógłbym powiedzieć wszystko jest możliwe bez względu na to czy konstytucja mówi tak czy nie inaczej jest żyli taka będzie Wola polityczna to myślę, że taka ustawa zostanie uchwalona Thomas kwestią jest to, jakie ona będzie rodziła skutki, jakie będą tego reperkusje no bo przecież nie wiem czy Grajewo Warta świeczki tak naprawdę przysłowiowej, dlatego że w dobie wolności gospodarczej w dobie dość szerokiego rozumienia prawa własności to przede wszystkim Towarzystwa ubezpieczeniowe powinny realizować jakąś politykę względem takich posiadaczy n p. zwiększać składki ubezpieczeniowe, gdyż faktycznie pojazd nie jest tak eksploatowany na terytorium RP zresztą w umowach ubezpieczeniowych taka adnotacja przy składania wniosków jest skoro swoboda umów jest tak realizowana to niema chyba ku temu żadnych przesłanek, aby ją ograniczać, jeżeli pojazd jest eksploatowany na zewnątrz, jeżeli warunki gwarancji tego pojazdu realizuje w dalszym ciągu, jeżeli Towarzystwo ubezpieczeniowe przystają na takie rozwiązania faktyczne Bodo regulacja ustawowa nie wiem przede wszystkim, jakim ma być cel takiej regulacji, aby jakaś przyczyna i cel powinien istnieć nie ma ograniczeń ilości pojazdów eksploatowanych przez obywateli Polski na terytorium Ukrainy czy jakiegoś innego państwa to jest problem Ukrainy to nie są nasze drogi te nie są nasze parkingi i tak dla swój problem może sprawa Piotr Siwek naczelnik urzędu skarbowego w Przemyślu panie naczelniku czy dostanie pan sygnały od urzędników od wydziałów komunikacji w sprawie samochodów w cudzysłowie, nazywając polsko-ukraińskich, czyli takich, które są rejestrowane po części na Ukraińca po części na Polaka tak wpływały do urzędu skarbowego takie informacje z innych instytucji czy może i co wtedy z taką informacją robicie czy w ogóle macie jakieś możliwości podjęcia sprawdzenia podjęcia działań czy w ogóle widzicie problem my jako urząd skarbowy czy konkretnie naczelnik urzędu skarbowego jako organ podatkowy zajmujemy się generalnie przepisami podatkowymi innych wszystkim co związane w zakresie poboru podatków, jeżeli widzimy, że jak kimkolwiek obowiązki podatników zostały tutaj naruszone to podejmujemy dział były takie przypadki, że w tych konkretnych sprawach związanych z samochodami podejmowali działania były jakieś kary czy były przypadki, że podejmowane działania w sytuacji, gdy podatnik nie wywiązywał się ze swoich obowiązków podatkowych względem organu podatkowego w kontekście n p. niezłożenia deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych nie zadeklarowania podatku z tego tytułu panie naczelniku pojawia się ta interpelacja poselska, której proponuje, żeby ustalić takie różnice jeśli chodzi o te samochody czy pana zdaniem to jest jakieś rozwiązanie czy w ogóle pan widzi problem z punktu widzenia waszego jako skarbówki to nie chciałbym się wypowiadać tak jak mówię my jako organ podatkowy działam w świetle na dni na podstawie przepisów prawa podatkowego natomiast tyczy to interpretacja, której nie znam czy ewentualnie kwestia nabywanych samochodów są to zagadnienia związane z prawem własności kodeksem cywilnym, jakby poza obszarem naszej działalności tutaj mówi się o tym, że Polacy, którzy decydują się na taką współwłasność z Ukraińcem czas testach jakaś tam bardzo niewielka część na tym zarabiają z punktu widzenia urzędu skarbowego leży to w obszarze zainteresowania, że informacje takie się potwierdzą czy jakieś źródła dochodów stwarza sobie podatnicy z tego tytułu to tutaj będziemy podejmować na pewno działania, jeżeli takie potwierdzone informacje wpłyną dobrze, czyli do was musiałaby wpłynąć informacja, którą ktoś wcześniej potwierdzić także ktoś działa kogoś pieniądze no taka informacja musiała wpłynąć, która byłaby podstawą do podjęcia działania zaś strony, kto miałby to potwierdzić to trudno mi powiedzieć 2 3 czy tutaj do takich działań kontrolnych w tym zakresie nie prowadzicie na ten moment nie, jeżeli chodzi o opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów kupna-sprzedaży opodatkowanie podatkiem podlegają czynności, których wartość nabytego mienia przekracza kwoty 1000 zł, a tutaj w tym przypadku tych samochodów no to konkretnie nie jestem w stanie pojąć, jakim była wartość udziału Kaczyńskiego należy traktować je rozpatrywać indywidualnie no tak, ale jak wiemy, że samochód kosztuje nie wiem 10  000 zł, bo z reguły są to stare samochody, a udział jest jakiś kilkuprocentowy na to chyba tutaj zupełnie to wam nie wychodzi tak, jeżeli ktoś posiadał udziały o wartości poniżej 1000 zł nie ma obowiązku złożenia deklaracji podatku od czynności cywilnoprawnych i wykazania tego nabycia opodatkowaniu proszę państwa z moich informacji wynika, że sprawą rejestrowanie samochodów, których współwłaścicielami są obywatele Polski Ukrainy w tej chwili zainteresowała się prokuratura chce zbadać ten temat i ma zamiar przyjrzeć się dokumentom w sprawie 30  00 0 aut, które są zarejestrowane na współwłaściciela z polskim ja oczywiście będę się tej sprawie przyglądać, a w tej części tak już wszystko wraca po skrócie informacji Radia TOK FM, a będę rozmawiać o nowych kartach do głosowania w wyborach samorządowych swój problem moja sprawa Anny Gmiterek Zabłocka witam wszystkich ponownie, a w drugiej części mego programu będzie o problemie, na które zwrócili uwagę prawnicy chodzi mianowicie o wybory nowy kodeks wyborczy in nowe zasady, które zaczną obowiązywać, a które dotyczą m. in. kamery w lokalach wyborczych, choć oczywiście nie tylko o to chodzi o wyborach i o tym co się zmienia w rozmowie z komisarzem wyborczym sędzią Jerzym rodzicem komisarza w Lublinie, którego kadencja wygaśnie wraz z powołaniem nowych komisarzy co stanie się zapewne już niebawem swój problem moja sprawa w Jerzy Krzysztof Radzik jestem komisarzem nieco ponad 2 lata moja kadencja powinna wygasnąć w 2000 dwudziestym roku powołamy Państwowa Komisja Wyborcza na wniosek ministra sprawiedliwości czy to jest pana zaskoczeniem to co się dzieje to, że ta kadencja zostanie skrócona nowi komisarze pojawią się w naszym okręgu na pewno jest to sytuacja nowa zaskoczenie może aż takim nie jest, ponieważ śledziłem proces legislacyjny ze zmianą ustawy o prawie wyborczym jedynie co to budzi niepokój to tempo tych zmian nie wiem czy te najbliższe wybory zgodnie z ze zmienionymi przepisami będą mogły w pełni sprawnie przeprowadzone chodzi tu przede wszystkim o nowych komisarzy nowe systemy informatyczne transmisja z obwodowych komisji wyborczych no właśnie my zaczniemy od tego na czym do tej pory polegała pana rola i co się zmienia w myśl tych nowych przepisów jeśli chodzi o rolę komisarza moja rola polegała na kierowaniu delegaturą krajowego biura wyborczego 3 przy współpracy z krajowym biurem wyborczym i jak gdyby można, by ogólnie rzecz biorąc w trakcie akcji wyborczych ogólnopolskich to była taka koordynacja tych działań natomiast na bieżąco, czyli w trakcie w trakcie pełnienia kadencji wszelkiego rodzaju wybory uzupełniające referenda lokalne to wszystko też było przeprowadzone przez delegaturę biura we współpracy ze mną jako komisarza wyborczego czy zdarzyło się pani sędzio wspólna zabawa kadencji takie sytuacje, że były jakieś wątpliwości sprzeciwy, które pan rozpatrywał i podejmowania decyzji zdarzają się sytuacje takie gdzie, gdzie trzeba było na świat zbadać sprawę pod kątem prawdziwości listy poparcia czy program chciwości danych podanych przez kandydata na maj 1 z radnych trzeba było to przeanalizować względem uprawnionego zawiadomiliśmy prokuraturę z wnioskiem o zbadanie czy nie zostało popełnione przestępstwo przeciwko wyborom kandydat podał w swojej dokumentacji, że nie był osobą karaną okazało się że, że to nie do końca była prawda ale, ponieważ unijny komisarz wyborczy nie ma instrumentów może tylko, jeżeli poweźmie wątpliwości przekazać sprawę do prokuratur co się zmienia ani pani sędzia bowiem, że tych komisarzy ma być więcej jeśli chodzi o ten lubelski to niejeden komisarz wyborczy, a na 4 komisarzy wyborczych nie muszą to być sędziowie mają być tylko osoby z wykształceniem prawniczym nie mogą zatem być to osoby, które no co bezpośrednio po studiach prawniczych prowadzonych muszą być apolityczne jeśli chodzi o sędziów do tej pory dotąd było rzeczą oczywistą, bo sędziowie nie mogą być członkami partii, a to może być także, kto się dwa -trzy dni wcześniej wypisze w takiej partii trwała 3 dni przed ewentualnym powołaniem się przed złożeniem deklaracji jako kandydata, bo już jako kandydat powinien być osobą bezpartyjną panie sędzio, o co nas czeka to znaczy jak pan widzi te wybory najbliższe samorządy one o wybory samorządowe są najtrudniejszymi z punktu widzenia logistycznego technicznego wyborami w Polsce wszystkie inne wybory są dużo dużo prostsze w związku z tym wydawać, by się mogło, że takie ogromne zmiany jak choćby transmisja na bieżąco z lokali wyborczych, które są oczywiście potrzebne tylko kwestia czy zdążymy czy zdąży krajowe biuro wyborcze rozpisać przetarg, bo też potężne przedsięwzięcie logistyczne jaśniej mówi o kwestii środków rozumiem, że te środki będą chodzi o to, że te łącza dotyczące obrazów, które mogą będą mogli ludziom oglądać z komisji wyborczych muszą być zabezpieczone przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego muszą mieć certyfikaty bezpieczeństwa nie wiem po prostu 3 czasowo to wypali potrzebna jest przekaz bezpośrednich wyborów czy w społeczeństwie demokratycznym takie zaufanie do ludzi nie powinno być czymś normalnym oznaczyli państwo co innego wiesz co innego sprawdzać jak mówił klasyk ja nie widzę w tym nic złego no bo ja wie pani dla mnie zarzuty, które ktoś kiedyś sformułował, że jakiś następują fałszerstwa wyborów dla mnie są zarzutami no niczym nie udokumentowanymi jeśli chodzi o tło nasz region Europy z niczym takim się nie zetknąłem nigdy, a komisarzem wyborczym jestem nieco ponad 2 lata natomiast wiele wiele razy byłem członkiem komisji okręgowych komisji wyborczej szóstym roku mam doświadczenie no ale jeśli ludzie będą chcieli oglądać jest taka potrzeba społeczna nie widzę w tym nic złego, aczkolwiek jest to na bardzo kosztowne pamiętajmy o tym, że każdy komitet wyborczy może mieć swojego męża zaufania w komisji, bo czy w związku z tym intencją jest chyba powszechna kontrola, bo to rzekomo trenowano pracy komisji i obwodowych okręgowych na to było oczywiste, bo byli mężowie zaufania no jeśli teraz chcemy takiej powszechnej kontroli, czyli poprzez to, że ktoś będzie mógł sobie obserwować prace komisji na bieżąco no to wydaje się, że jeśli środki techniczne temu nie przeniesie sprzeciwiają to można coś takiego zrobić krok trzeba byłoby zrobić wcześniej sprawdzić no, żeby nie było tak, że chcemy oglądać transmisje z wyborów, a to, ponieważ łączenie będzie do końca bezpieczne pojawią na wszelkie zielone ludziki, czyli ten obraz zostanie przez choćby hakerów zniekształcony przez zmieniane co kupić w 2 komisja wyborcza co pan na to jak pan to widzi tu chodzi obwodowe komisje wyborcze dla mnie to taki nowy pomysł no trudno mi ocenić, bo to wszystko jest na zasadzie gdybania no jeśli mamy zaufanie do ludzi, których wybieramy jako członków obwodowych komisji wyborczej to chyba do końca nie tylko do rąk do momentu zakończenia głosowania, a potem co mamy większe zaufanie do do tej drugiej komisji wyborczej, która będzie liczyć badajmy się, że to wszystko kwestia zaufania mamy wybranych ludzi w sensie przedstawicieli komisji wyborczej mamy mężów zaufania no, chyba że chodzi tutaj o komfort pracy członków komisji, którzy mogą być zmęczeni oczywiście jest to bardzo męczące, bo akcja wyborcza chodzi o to, żeby trwała jak najkrócej, czyli wrze jak najszybciej podać wyniki wyborów społeczeństwo w związku z tym opracujemy i w rządowej komisji wyborczej później do komisji wyborczej komisarz wyborczy pracują całą dobę, a może nawet nieraz dłużej na ostatnie wybory samorządowe gdzie, gdzie był kłopot z systemem informatycznym były takim tego przykładem, gdzie jedno przez wiele wiele godzin nie można było głosi w wyniku rzeczywiście jest to ogromnie męczące no ale do tej pory jakoś szczerze powiem nie słyszał, żeby 2 komisje były powoływane gdziekolwiek, ale może moja wiedza jest nieprawomocny doskonałą kwestia przezroczystych urn my tych kamer, które w, jakiej części mogą być z skierowane również na tych, którzy wchodzą do lokali wyborczych wychodzą, więc w mniejszych miejscowościach n p . nowa władza może kontrolować tego, kto zagłosował, kto nie był tutaj widzi pan jakieś zagrożenia urna przeźroczysta są już od dawna natomiast kwestia na wybory są wolne i kto chce idzie w związku z tym wydają się, że ktoś nie ma oba w jak mieszka w bardzo malutki miejscowości, gdzie jedno tys wyborców jest niewiele, bo ja nie będę miał żadnych oba w o zagrożeniu opuści zagłosować nie tutaj chyba w tych kategoriach tego nie nie rozpatrywał jeśli chodzi o mężów zaufania i hala do tej pory była niezwykle istotna nie było kamer no właśnie zgłaszali panu jakiś problem jakieś wątpliwości, jakie zastrzeżenia możemy mówić o poprzednich wyborach, bo tak tak się złożyło, że komisarzem jestem i nie było takiej ogólnopolskiej akcji wyborów nie było krótko mówiąc poza tymi uzupełniającymi różnego rodzaju referenda mi natomiast rozważają zdarzały się przypadki w trakcie, kiedy byłem członkiem komisji czy przewodniczącym wiceprzewodniczącym komisji Okręgowej w tym, że wieża zaufanie zgłaszali też problemy, ale to zawsze było wyjaśniane zawsze była podejmowana uchwała musi być ku obopólnej satysfakcji nie mnie nie zetknął się sytuacją taką żeby, żeby mąż zaufania nie był zadowolony z z wyjaśnień, których my przeprowadzamy je jeśli składa jakieś zastrzeżenia w każdym razie w czasie, kiedy ja byłem członkiem komisji mężowie zaufania mogli o każdej porze pracy komisji wyborczej do tej komisji zaglądać patrzyć na ręce i tak do tej pory jest no bo mąż zaufania ma dostęp do oba w o prawo uczestniczyć we wszystkich 13 Commission chiński rząd jeśli chodzi o te słowa, które się pojawiały się tymi wyborami przed tą zmianą prawa o tym, że do tej pory były zastrzeżenia do wyników wyborów jak to pan odbiera osobiście i z drugiej strony czy nie zastanawia się pan na tym, że ktoś tutaj powinien to ukrócić po prostu pada zawiasu zniesławienie kogoś do sądu, ponieważ to były zarzuty formułowane przez okno w różne osoby poprzez osoby, które zajmują się na co dzień polityką dla mnie jako wówczas pensja członka komisji Okręgowej to takie smutne refleksje bo, bo trzeba założyć z woleja nie, mówi że gdzieś tam w obwodowych komisjach ktoś nieprawidłowo prawda natomiast, gdybyśmy cokolwiek cokolwiek zauważyli tak jest dobrze, że byłaby próba czy pisania protokołów w sytuacjach, kiedy podawał się temu okoliczności, który nie miał miejsca czy też próba do jak to się mówi do dokładania głosów czy czegokolwiek re no to ja znam sędziów ja wiem jak zareagowali w związku z tym no bo oczywistą rzeczą byłoby, że byłyby wnioski do prokuratury, bo to jest po prostu kryminał to są przestępstwa i nikt by przy zdrowych zmysłach nie pozwolę sobie na to, żeby na to, że na tak na taką sytuację przymykać oczy to jest absolutnie wykluczone, a teraz przy tych nowych kartach do głosowania zdobędzie pewnie, a to utrudnia na ocenę ważności głosu na pewno ślub, bo kiedyś sytuacja była oczywista krzyżyk i w związku z tym, że komisje będą ci są to ciała kolegialne mogą mieć różne poglądy będą uznawały, że powiedz mi jakaś tam linia to nie jest ważny głos to tutaj, bo jest może się pojawić dowolność tu nie może być dowolności powinna być w sposób jasny precyzyjny dookreślone co oznaczają zaznaczenie konkretnego kandydata w jaki sposób to powinno być zrobione czy wyobraża pan z tym, że w komisji spra w tam zliczy ile czasu będzie głosowanie czy uznajemy to okres teczkę czy nie to znaczy no i jeszcze komisja to PE podejmie wątpliwość na tę jedyną możliwą formą decyzja, jaką podejmuje komisja to jest uchwała idziemy w złym kierunku dotychczasowa ordynacja wyborcza Polska to takie były antidotum na poprzedni system i nasza demokracja jest bardzo krucha chodziło tutaj od o to, żeby komisarzami wyborczymi byli sędziowie, czyli osobą niezależną politykę od polityków wydaje się, że mamy jeszcze chyba za krótko to demokrację, żebyśmy dokonywali takie radykalne schemat jest mój osobisty pogląd, aby stworzyć nowi komisarze sprawdzą się znakomicie, ale to, że to takie było Novum w razie kontrolowali to wszystko sędziowie, czego nam i w innych krajach z zazdrością na bok dla dla osób los innych krajów to, że sędzia nadzoruje szef BOR to jest gwarancja tego, że to będzie wszystko zgodne z prawem, a teraz sam pan powiedział, że bardzo młodzi ludzie tuż po studiach mogą one mogą być też również sędziowie mogą kandydować na komisarzy wyborczych, ale nowy, kto zostanie wybrany no bo kwestia tego że, a przecież mogli się komisarze, którzy dotychczas odwołanie zgłosić ponownie nie po to, nas ustawodawca odwoływał że, żeby teraz nas ponownie po powoływać na to samo stanowisko taka byłam w myśl intencja ustawodawcy, żeby wymienić kadry komisarzy tak się stało być może, że teraz młodzi ludzie świetnie się sprawdziło, ale czy genomem na pewno nie mają doświadczenia w prawo wyborcze jest prawem takim niszowym o tym, się na studiach uczymy dosłownie na chwilę w związku z tym tu trzeba ogromnego doświadczenia, a to jest taka dosyć unikatowa wiedza to szczerze powiedziawszy to wiedzę mają sędziowie, którzy brali udział w wyborach, którzy pełnią funkcję komisarzy mają tą wiedzą, że bardzo dobrze zorganizowane delegatury biura to pracownicy świetnie wyszkoleni jeśli chodzi o tytuł Lublin to znakomici ludzie wojaży niczym nowym komisarzem jak najlepiej oczywiście to co ja jestem państwowcem chciałbym, żeby te wybory odbywały się po pierwsze, dno uczniowie po drugie, szybko sprawcę to już koniec, bo cały czas jest na osobę pełniącą obowiązki komisarza wydzielania na ten moment co pan wie o tych przygotowaniach do wyborów samorządowych, które przed nami jeśli chodzi o te kwestie techniczne tak nie lada krzepę definiuje nic, bo tylko tyle co moja wiedza się bierze stąd, że odwiedzam stronę państwo w komisji wyborczej mają oczywiście rozmawiam z pracownikami delegatury, którzy też otrzymują tą trasą od państwa komisji wyborczej szli krótko mówiąc nie wiemy, kto będzie komisarzem w województwie lubelskim to tę funkcję będzie pełnił, kto będzie urzędnikami wyborczymi też tego nie wiemy, a wszystko się okaże to twój problem moja sprawa w proszę państwa jak słyszeliśmy zmian jeśli chodzi o wybory jest sporą, a 1 z nich jest powołanie urzędników wyborczych z innej gminy urzędnicy już w tej chwili mogą zgłaszać swoje kandydatury Daniel Drzazga dyrektor delegatury krajowego biura wyborczego w Lublinie kodeks wyborczy w wprowadził nową taką strukturę w organach wyborczych tzw. urzędników wyborczych szef krajowego biura wyborczego w Warszawie będzie powoływał się to rzesza tych wszystkich urzędników wyborczych w całym kraju mam kandydaci, którzy będą chcieli zostać z tymi urzędnikami mają 2 1 nie wiem dokładnie to jest do piętnastego Marcelo mają możliwość dokonania zgłoszenia może być w formie elektronicznej może być w formie tzw. poczty tradycyjnej, ale najpóźniej na później powtarzam tutaj dokumenty muszą trafić w formie papierowej oryginalnej trafić do 15 marca 1 z wymogów dla kandydatów na urzędników wyborczych jest fakt zatrudnienia w organach administracji samorządowej lub Państwowej bądź jednostce, która jest im podległa i pracodawcę takiego kandydata musi potwierdzić ten fakt, że on rzeczywiście pracuje w tej 1 z tych jednostek, które wymienił, czyli mówiąc inaczej musi się też zgodzić na to by taki urzędnik poszedł na wybory do innej gminy, bo w tej swojej urzędnikiem wyborczym być nie może tak tutaj to jest może polityka zasadnicze kryterium o potwierdzenie to jest takie było równoznaczne z tym, że zostanie ono jakiś czas oddelegowany od swoich obowiązków celem wykonywania tych obowiązków wynikających z przepisów kodeksu wyborczego właśnie w tej innej tajnej Gdynia jeśli wśród państwa naszych słuchaczy są osoby, które zgłosiły swoje kandydatury na urzędników wyborczych czy na komisarzy wyborczych będę wdzięczna za kontakt chętnie na ten temat porozmawiam mój adres mailowy problem małpa, a to kropkę FM jestem również na Facebooku i zaprasza na profil twój problem moja sprawa, a my słyszymy się już za tydzień o tej samej porze Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: TWÓJ PROBLEM - MOJA SPRAWA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Teraz wszystkie pakiety TOK FM Premium 51% taniej!

KUP TERAZ 51% taniej

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA