REKLAMA

"Zastanowię się dwa razy zanim wpłacę pieniądze na organizacje pozarządowe"

Analizy
Data emisji:
2018-03-05 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
27:15 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj ostatnią część analiz poświęcimy temu pomysłowi na akcję respekt asfalt na drogach, czyli szanujcie nas na drogach pomysły w osobliwy pomysł opublikował się w tekście Marek Józefiak aktywista pieszej masy krytycznej chodzi o to, żeby zmniejszyć liczbę zabitych pieszych na drogach jak to zrobić to po osiemnastej 40 wolałem analiza zachęcam państwa do pisania czy taki główny postulat naszego Rozwiń » gościa, czyli zwiększyć mandaty z podwyższeniem mandaty za przekroczenie prędkości czy to jest dobry kierunek analizy małpa to klub KFM proszę pisać czy rzeczywiście trzeba coś zmienić jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce jeśli tak to wy to w jaki sposób, w którą stronę powinniśmy pójść proszę pisać, a po osiemnastej 4 0 będziemy i państwa głosy w i ten pomysł komentować, a teraz zajmiemy się kolejnym projektem ustawy z no nie można zarzucić, że ten rząd nie pracuje pracuje ile sił i wypracował kolejną zmianę w chodzi o zmianę w ustawie o zbiórkach publicznych zrozumieć co w tym projekcie jest Juan pomoże nam nasz ość Łukasz domagała z ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych dzień dobry i dobre wino, by państwo w inny styl ten projekt już znamy pojawił się wraz z uzasadnieniem i wydaje się, że jest dokładnie taki jak zapowiedzi pana ministra Joachima Brudzińskiego, który po tym, gdy Super wizjer pokazał ze stowarzyszeniem duma i nowoczesność to właśnie Stowarzyszenie organizujące urodziny Adolfa Hitlera w lesie to przy okazji okazało się, że owo Stowarzyszenie zbiera w na Janusza Walusia rasista morderca, który w RPA odsiaduje wyrok zbiórka na jego na jego rzecz to jest zbiórka publiczna nie jest okazało się, że właściwym w Polsce na podstawie tej ustawy można prowadzić takie tego typu działalność pan minister się oburzył ich co pozwala zrobić z zmieni ustawę w i zapowiedział, że przepisy wprowadzą zwodzą nas są takie przepisy, że zbiórka sprzeczna z zasadami współżycia społecznego lub naruszające ważny interes publiczny będzie mogła być odwołana i czy to jest to co znajdujemy w tym projekcie filmu no oczywiście ten projekt jest przedstawiany jako taki, który pomaga walczyć z rządowi jest zniszczonymi organizacjami pozarządowymi szczególnie takim, który pokazał TVN, bo takimi osobami, którym jest stosowanie jak rozumiem że, choć materiał, który pokazał w świętowaniu urodzin Adolfa Hitlera, tyle że Lech leci przyglądamy, jaka jest propozycja na stole notą z tu to po pierwsze, 100 proc propozycja nieskuteczna, gdyby Atu zaraz po rozum gdyby, gdyby to mogli, walcząc o skutkach i o tym jak stosować te przepisy rozpoznają, ale czy rzeczywiście jest tak, że to co pan minister zapowiadał, czyli wpisanie tej, gdy jej takiego takiego w ogóle takiego opisu do zbiórek żywności na i ograniczyć, gdy są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub naruszał ważny interes publiczny czy to znalazło odzwierciedlenie w tym projekcie to faktu, iż jest to jest największa z zmiany rzeczywiście powołanie się na zasady współżycia społecznego i ważny interes społeczny z może być przyczynkiem do tego, żeby zatrzymać zbiórkę publiczną co mówi, że to takie zasady są oczywiście stosowane w Polskim prawie rok są zasady generalne którymi ewentualnie posiłkuje się sąd, rozpatrując to daną sprawę szczegółowo pozostańmy na chwilę realna na tym co mamy teraz przyjętych przepisach, które mamy teraz czy minister Brudziński lub ktokolwiek inny niezadowolony z tego, że prowadzona zbiórka na rzecz GM Janusza Walusia, który potrzebuje na lekarstwa jedzenie to czy można było na podstawie obecnych przepisów, jakkolwiek Leon temu przeciwdziałać tym co oczywiście jeśli minister widział albo urzędnicy ministerstwa, jeżeli złoży w zgłoszeniu, że coś o tym, dane zbiórka jest niezgodna z prawem polskim lub cel jest taki, który wykuł wykracza poza sfery pożytku publicznego enumeratywnie wskazane w ustawie o pożytku publicznym taką zbiórkę ma możliwość nie wpisać na listę w elektronicznej opublikowaną, która umożliwia w ogóle prowadzenie takiej zbiórki kartonów oraz zwiedzanie na lekarstwa jedzenie dla więźnia, który przebywa w innym kraju to wykracza poza tym kątem koncept celu publicznego czy też nie znaczy, że jeszcze raz bardzo wyraźnie słuchaczy, bo rozumiem, że nasi słuchacze nie zawsze mogą dziś szczegółowo z rękawa ani art. 15 obecnej ustawy umożliwia zablokowanie zbiórki jeśli jest sprzeczna z prawem i nie jest nie dotyczy sfery pożytku publicznego, a dziś określają właśnie o to pytam czy ta zbiórka na Wall rusza na lekarstwo i jedzenia dla 1 człowieka mieści się w tej ustawy z czyszczeniem teraz ja rozumiem, że jeśli ktoś zechce charytatywnie pomagać ludziom bez względu na to Góra pomoc charytatywna mat ma dotyczyć to nie powinni mieć możliwość prowadzenia takiej charytatywnej pomoc, ale z nim nie w tym jest n p . na chore dziecko albo tak tak oczywiście pomoc chorym chory charytatywna w różnym wymiarze, ale rozumiem, że problemem, który ma do rozwiązania jest problem promowania treści faszystowskich ich, bo taka organizacja prowadziła zbiórkę i materiałów w TVN-ie, który został nagłośniony i w związku z tym to atuty to zbiórka też nabrała nowego wymiaru jeśli my mamy kłopot ze stosowaniem potem prawa czyli w jaki sposób środki są wydawane podczas zbiórki publicznej albo jaka inna działalność jest prowadzona w organizacji pozarządowej no to tym absolutnie ten projekt nie zajmuj, a dorosły projekcie rozmawiamy natomiast jeśli zaraz zapytam czy zgodnie z obecnymi przepisami minister mógł przeciwdziałać, bo to właśnie pan minister Mroziński z ministrem właściwym do ich spraw przeciwdziałać trwającej zbiórce na Janusza Walusia, czyli n p. powie uznać, że jej cel jedzenie lekarstwa jest niezgodne, z czym ma celem publicznym wpisanym do obecnych przepisach 3 i jeśli urzędnicy ministerstwa mieli wątpliwości co do tego, jaki faktyczny cel zbiórki był podany kotom moim zdaniem powinni posiłkować się swoją wiedzą, dlaczego mają te wątpliwości i sprawdzić czy rzeczywiście te wątpliwości są słuszne wtedy nie wpisać takiej zbiórki na ogłoszoną przez ministra listy no bo to się nie wydarzyło zamiast tego zbiórka trwa no i teraz zamiast tych z tych działań mamy projekt projekt ustawy, który mu jak słyszy ma być skierowany teraz do konsultacji z organizacjami pozarządowymi i forum w federacji organizacji pozarządowych też w tych konsultacjach bierze udział i a ja się panu podoba to rozwiązanie, które pan minister proponuje, czyli ograniczenie zbiórek jeśli są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub narusza ważny interes publiczny to jest bardzo szeroka ingerencja wolności obywatelskich, dlatego że trzeba pamiętać, że Polska konstytucja daje obywatelom wolność także do działalności społecznej, czyli dorobienia, a po tak dobrych dobrych rzeczy tak jak oni definiują jeśli to są wolności konstytucyjne to ograniczenie tych wolności konstytucyjnych, o czym była wyprawą mnóstwo tu być darczyńca jak pani tak jak tak jak to rozumiemy czujemy bez względu na to, że ktoś inny pogląd pani chce wspierać ekologów świetnie swobody, w które wspierały osoby, które mają problemy zdrowotne też bardzo dobrze ktoś inny jeszcze coś na pana przykład mieszczą się w zasadach współżycia społecznego tak jak generalnie rozumiemy i na pewno nie naruszają one źródłem stresu w 2 liga kłopot, bo co to oznacza, że zasady współżycia społecznego i kto powinien o tym, rozstrzygać i tam to nowe przepisy wprowadzają coś co jest bardzo elastyczny jeśli chodzi o złą swoją pojemność a kto będzie decydował o zielonych w celach WHO were nadają te kompetencje, a urzędnikom ministerstwa no właśnie to jest irytuje stał cały kłopot co oznacza, że jak ktoś uznał w ministerstwie urzędnik, że od umowy to rozbiórka n p. mkniemy ekologów, którzy bronią były w Puszczy tak nudno łatwiej przywoływać był wobec swoich słuchaczy do ty też że, które są najbardziej szum medialny w ogóle to jakiś inny nie do końca się pół po n p. jedno jedno mimo obiadem pomysł organizacja, która działa na rzecz wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce, czyli małżeństw osób dla par jednopłciowych czy to byłaby zbiórka zgodna z zasadami współżycia społecznego skoro te małżeństwa są w Polsce nielegalne, choć właśnie zadecydują o tym, urzędnik urzędnik ministerstwa nie jest sąd, który ewentualnie rozstrzyga właśnie wasz interes społeczny szkoła, by straty, bo boi, bo zraził się poszukują swoich wyrokach z różnymi wartościami interesami właśnie są od tego, żeby to dobrze zbadać i żeby ostatecznie dobrze orzec z z zgodnie z prawem zgodnie z silną zwartościami, a tu tak, by ten jest przypisana do urzędnika i który to co też jest dla nas do przyjęcia Norwegią rygor natychmiastowej, czyli jeśli ten urzędnik no i gazu do pochopnych lub omyłkowo zabroni kogoś, kto wycofanie się ze skutków tej decyzji jest bardzo długotrwały nowo następuje proces swoje głosy sprzeciwu oczywiście tego urzędnika od wejścia, w którym płynie sądowych decyzji administracji i w niedzielę z sądu administracyjnego ma, czyli minister w tym podejmuje decyzje RN i jej efekt jest natychmiastowe, czyli zbiórka zostaje wykreślona z rejestru zbiórek nie może być dalej prowadzona i zaraz powiem jeszcze co się dzieje z pieniędzmi, bo to jest bardzo ciekawe elementy natomiast jeśli my uważamy, że popełnił błąd lub działa nieuczciwie to on nasz nasza procedura sprzeciwu potrwa o wiele dłużej to raz druga nie może być prowadzony ich i faktycznie ten skutek jest nieodwracalny, a oczy, bo organizatorzy przygotowują do jakiejś akcji takiej zbiórki wylosuje zgłaszają już jest moment, w którym n p . czy są wpisani na liście w Gdyni zaczyna się zbiórka o podium w Czechach i jak z ZUS z dnia na dzień urzędnik ministerstwa pracy w Rzymie to on jest sprzeczna z wzywa zasadami współżycia społecznego, bo to ważny interes społeczny tak właśnie ogólnie zdefiniowanym ją możemy zatrzymać no to jest silna ingerencja w wolności obywatelskich to musi przejść spoglądać w Łobzie zaś będzie wpływała na wiarygodność takich organizacji nawet jeśli one później w sądzie wygrają z ministrami n p . gdy sąd uznał, że my miały rację, a urzędnik się mylił, ale jeszcze chciał wrócić do obecnych przepisów, gdzie przecież jak sam pan wskazuje w PRL jest możliwość ingerencji w życie w legalność zbiórki u ministra czy teraz nie jest tak, że ta decyzja ministra o wykreśleniu zbiórki z rejestru w gminie nie ma skutków natychmiastowych oczywiście minister ma obecnie możliwość wpisania na listy, ale trzeba powiedzieć w chwili wpisania alei wolności niż w dniu wpisania na listy, która powoduje umożliwienie prowadzenia zbiórki i jasności ocenia przepisy przed rozpoczęciem gry, ale trzeba powiedzieć, że te cele są bardzo szczegółowo określone procedury jest szczegółowo określona i ZUS zgodnie z prawem, czyli z istniejącymi przepisami prawa nuty, które tu też jest bardzo precyzyjna natomiast ogólne przesłanki w zasady współżycia społecznego ważny interes społeczny dotąd nowości wie i Janie znam takiego przepisu minister prawnikiem, ale nie znam takiego przepisu, gdzie urzędnik czy to samorządowych czy to ministerialne od tak może się powołać na takie ogólne przesłanki i zablokować tak ważną sprawę w pozycja analiza Agata Kowalska przyjmie krowa nie ze mną w studiu cały czas pan Łukasz domagała z ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych w i rozmawiamy na temat projektu, bo już nie tylko pomysł, ale po prostu projektu zmian w ustawie o zbiórkach publicznych to jest pomysł ministra Joachima Brudzińskiego, czyli nowego ministra spra w wewnętrznych, który oburzył się zbiórką na rozpisce Janusza Walusia, który zamordował w zamordował mężczyznę w RPA i na jego rzecz zbierane są pieniądze innym przez Stowarzyszenie duma i nowoczesność duma i nowoczesność, czyli główna bohaterka reportażu Superwizjera po tym, wszystkim, kiedy ukazał się reportaż pan minister stwierdził, że winę za całą sprawę ponosi ustawa o zbiórkach publicznych należy tę ustawę ukarać czy ją znowelizować i rozmawiamy o tym, jaki jest pomysł na Renatę na te zmiany w przednim formacjami omawialiśmy pomp główne główną główną rzeczy, gdy w tej zmianie, czyli ostro o wpisanie w nowego ogranicznika jeśli minister uznał w dowolnym momencie, że zbiórka narusza zasady, a on zasady współżycia społecznego lub ważny interes publiczny to może ją zdelegalizować z odwołać w każdym momencie jej nie wskazał pan jeszcze co myśli w uzasadnieniu Otóż ministerstwo twierdzi, że katalog pozwalające na prowadzenie zbiórki publicznej na dany cel jest tak szeroki, że w zasadzie możliwe jest zakwalifikowanie niemal każdego potencjalnego celu zbiórki w jako 1 z zadań publicznych dlatego zasadne stworzenie regulacji ograniczających to prawo co pan na to czy to prawda rzeczywiście może prowadzić zbiórkę na każdy możliwy cel i co w tym złego winna, ale tylko samo uzasadnienie innymi słowami brzmi tak mało wnosili Polacy mogą robić wszystko jest na wszelki wypadek ja jako minister administracji i sprawę patrzy minister spra w wewnętrznych powinien mieć taką możliwość zablokowania każdej działalności jeśli Uznam, że to jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego albo na ważny interes społeczny tak jak ja go, by definiuje no bo to jest to uzasadnienie chętni trzeba zauważyć, że właśnie w państwach demokratycznych to pilnuj się wolności obywatelskich praw jednostki do tego, żeby ono mogła z 2 zlotym tak działać jak i jak i kto przyjedzie w swoim życiu, jakie prowadzi go, gdy daną osobę i ich droga życiowa ani takiego w razie czego minister i wskaże tu intrygi i to takie takie kompetencje bardzo rzadko, bo właściwie nigdy nie są przypisywane urzędnikowi iść powstaje też taka klauzula, która ogranicza wolnością obywatela to ona jest jednak przy PiS vana sądowi do rozstrzygnięcia a gdy stykamy się tutaj minister ministerstwo w uzasadnieniu w ogóle nie przypomina o tym, fakt, że ma już pewne narzędzie ograniczania zbiórek publicznych, o których rozmawialiśmy wcześniej, czyli w możliwości niewpisania zbiórki na listę do rejestru jeśli ona nie spełnia wymogów ustawy lub prawa w ogóle o tym nie ma tutaj mowy tak jakby naszym inni nasze organy wykonawcze były kompletnie bezradny, a zbiórkę publiczną mógł prowadzić każdy wszędzie i na każdy możliwy cel i dopiero sugeruje tej ustawodawca użył projektu dawca dopiero my wprowadzamy jakieś ograniczenie to jest fałszywe postawienie sprawy wrócimy także zbiórki publiczne muszą być zgodne z prawem w sferze pożytku publicznego i kultury i Polacy do tej z takiej organizacji działających w sferze to były dobrze rozpoznają dzięki kampanii 1 % w tym mówić, o czym innym, bo ich bytu moim zdaniem problemem nawet nie jest już sama kwestia ze zbiórek co jest raczej takich jak o odwróceniu wołali inni w razie w takich przypadkach, gdy sobie damy więcej władzy ta normalność na wszelki wypadek ale gdyby wybory poważnych problemów dobrze byłoby tych treści, które są promowane jako faszystowskie Neo nazistowskie to jak w związku z tym polskie państwo powinno reagować Nate tutaj kluczem jest działalność prokuratury i służb i jeśli kogoś winić, że coś w dotychczasowej pracy zawodzi czuję, że są faszystowskie hasła malowane na budynkach publicznych albo są dziś właśnie zgromadzeniach, które trzeba, których można do farby to nie to długofalowy te długowłose logika, ale właśnie hasło, aby to to cła na wszelki wypadek jak obywatel chce, by pójść po farby do sklepu to minister powinien mieć taką taką klauzulę, że mylą z broni danemu modelowi pójść od typu potem farby to jest dla mnie muzyka o absurdalne i są ograniczenia i MON i kompetencji ministra w tej nowoczesnej w ustawie z przygotowanej wspólnie z organizacjami przez ostatnie lata, która jest bardzo dobrą ustawą minister Klich nie skorzystał z ery tyle tylko przepuścił taką zbiórkę, ale jeśli on rzeczywiście widzi, że treści faszystowskie są dziś promowane i oni powinni być głuche inne narzędzia i inne narzędzia i służby i prokuratura są właśnie z tego, żeby płacić taką działalność rozpoznawać także swoje służby specjalne zespół rozpoznawać penalizować upubliczniać punktowo też wybitnych Kowalskiego czy Kowalską na gorącym uczynku złapać i wtedy się taką działalnością zajmować oto miast to co jest pomysłem pana ministra to po prostu nasze piwo upadek przyniosły więcej kompetencji to skuteczne czy nie troszkę zostaw, ale jest to właśnie, bo to jest pytanie na koniec pisał dla kogo czy też na kogo jest pisana ta ustawa z wielką orkiestrę Świątecznej pomocy zabrała głos stwierdziła, że bar widzi po prostu zagrożenie dla swojej działalności dla przyszłych finałów wielkiej orkiestry, ponieważ ten projekt umożliwia ministrowi w zarządzanie pieniędzmi, które się zbierze w czasie zbiórki jeśli w trakcie zbiórki z minister uzna, że jest ona takie już mówiliśmy nie zgodna z zasadami współżycia społecznego co to jest za mechanizm co będzie mógł zrobić minister minister będzie mógł powiedzieć wzruszyłem, gdy zatrzymuje zbiórka na jakimś etapie, bo on uważa, że były sprzeczne z filmu z zasadami współżycia społecznego KRUS o właściwy d s. ważny interes społeczny rząd taka zbiórka WOŚP zostanie z zagranicy ma ona Isuzu zebrane pieniądze, ale pan minister zgodnie z tą ustawą będzie mógł już dobrze, ale my przekazujemy inny cel to jest mi pieniądze zebrane przez wielką orkiestrę Świątecznej pomocy, która jest stowarzyszeniem i sam zdecyduje na co je przekazuje to aktor ma taką możliwość plusie przekazuje ją na inny cel nikt o nich policję złożyć kompletne odwrócenie odwrócenie sytuacji zazwyczaj zbiórki służą temu, że Polacy chcą zrobić coś dobrego kończy dziś problemy ważne społeczne są nie rozwiązany przez władze publiczne z władzy publicznej najczęściej przy n p. w WOŚP Owsiak to i tak działa w mury, wspierając de facto Ministerstwo Zdrowia i nowsze suknię inspirując, wędrując po Polaków, ale Ministerstwo Zdrowia mu nie udaje się wpływ na wszystkie problemy zdrowotne od odpowiadać Jan Filip Drozd i minister mówi tom bocznymi ma do tego władze gmin wbre w sobie sądu bez sorry nic z dnia na dzień swoją decyzję zatrzymuje te środki publiczne, które zostały zebrane i przekazuje działa na wskazany przeze mnie ministra z hitów jest napisane jednak nowość, że jeśli dostęp dojdzie do takiej sytuacji, że minister uzna daną zbiórkę za nielegalną, bo właśnie niezgodną z zasadami współżycia społecznego w to w organizator zbiórki ma 3 dni, żeby wskazać inny cel i dopiero jeśli miną te 3 dni to wtedy minister wkracza już sam wybiera w rzekomo tra do kogo trafią te pieniądze, więc na wniosek strony uznać, że 3 dni to wystarczający czas, by znaleźć potrzebujących w Polsce wielu i wiele, ale rozumiem, że sam koncept jest z gruntu non est on godny potępienia odbierania pieniędzy, a skąd taki pośpiech naczyń od 3 do szyby, gdyby to słowo i ja odczytuję jako chowa albo nie podpisanie ustawy na kolanie, po czym trzeba było coś pisać to w piśmie, chociaż 3 dni będzie dobrze wyglądało, ale trzeba być lepszym kultu no dobrze jeśli organizacja chciałaby rzeczywiście zmienić ten cel to by władze statutowe odpowiedzialny za zarządzanie tą organizacją muszą się zebrać podjąć uchwałę dopiero tak dalej, ale dość wyraźny jest zarówno z punktu widzenia darczyńcy el wrzucam nowość, bo zbiera na małe dzieci, a WOŚP dostaje informację ministra, że to nie jest zgodne z przepisami trzeba zbierać na coś innego w i ogłasza, że do tej pory te pieniądze trafiają już na seniorów ani Ruby seniorów, gdy tylko moje dzieci, dlaczego te pieniądze, które jadano małe dzieci mają być przekierowany na coś innego skoro ja jako świadomy obywatel chciałam wesprzeć chore dzieci ani żadnych staruszków w inny niestety takie rozwiązanie pan minister przedstawił jak Lotos nie uderzy pana ministra to uderzy w tę organizację obozów z 1 strony w uderzy w to organizacje uderzyć w obywateli, którzy będą zniechęceni nobliwi jasyr w obronie Łukasz domagała przekazuje dziś organizacji n p. ekologicznej w mojej tyle pieniądze nie mnie nie pójdą na awans na działalność ekologiczną wykona jakąś inną to jak potem 2 × się zastanowić czy rzeczywiście Elwira chce wpłacać jakąkolwiek organizacją skoro pan minister może za chwilę zmienić kierunek powiesił, bo moi szaletu musimy uściślić te zasady nowe ten pomysł ministra Glińskiego to nie jest to nie dotykała n p. 1 % albo składek takich wpłat na konto to dotyka tylko pieniędzy zbieranych poprzez narzędzia, jakie nazywamy zbiórką publiczną od czasu, kiedy dostawała nowoczesny zesta w współtworzona przez organizacje pozarządowe, bo to one że, aby pamiętać w bardzo długim procesie bardzo szerokich konsultacji w bardzo źle takim jest, zbierając bardzo różne głosy osób, które zbierają inicjaty w wernisaż organizacja takich inicjatyw lokalnych komitetów lokalnych zostałby, który przygotowano autobus busa prawo i wszyscy z czasów dwudziestolecia międzywojenne wojennego lub o ZOZ został naprawdę bardzo dobrze by przygotowany i zgodnie z Rumi jest chwalony jest przychód przychodzi mi minister, który mówi moro w mróz w związku z wydarzeniami w lesie w tym, że policja sobie nie poradziła i prokuratura ze ściganiem treści i działalność neofaszystowskiej no to ja będę miał takie na nowe narzędzie powołanie powołanie się na metę jest za własne zasady współżycia społecznego bez blokowania z RMF mówi ja będę miał też możliwość przekierowania tych środków, które są zbierane w więcej mówi w mojej urzędnicy czy ja sam zawiedliśmy przy powstrzymaniu zbiórki, która wydaje nam się teraz nielegalna, więc zdarzyć się nam jeszcze więcej uprawnień, bo skoro nie poradziliśmy sobie, używając tych poprzednich narzędzie poprzednich przepisów to mając ich jeszcze więcej mając jeszcze więcej praw na pewno poradzimy sobie dużo lepiej właśnie to jest spotkanie w ministerstwie zaproszone są organizacje pozarządowe do konsultacji, ale te konsul Czech to chyba dobrze jest z 1 strony z drugiej strony tak nie wiem czy to dzisiaj pojawi się projekt, a jutro już konsultacje będziecie gotowi trzeba powiedzieć, że od jakiegoś czasu rząd ma kłopot z po i projektami konsultacjami społecznymi żona albo proces legislacyjny jest tak szybki, że trudno się wypowiedzieć albo albo jest w ogóle omijany drogą poselską są zgłaszane projekty to jest taka sytuacja, że zostaliśmy zaproszeni na Annę na spotkanie cud, że to dobrze, że tak się stało, ale tez z zaproszeń zostało wysłane do kilkudziesięciu organizacji, a mamy 100  000 z tego co wiem rada działalności gospodarczej publiczność go takie ciało, które zajmuje się porządkiem publicznym i to i to sferą działalności społecznej w ogóle na tym nie dyskutowała bez soli jestem tutaj nie z takim nowy twór jest komitet pożytku publicznego chodzi jest wicepremier Gliński ministrowie nic nie wiadomo, aby to było przedmiotem prac tego z specjalnego gremium, w którym miało ich jakoś skonsolidować i Liu wspólnie z pracą rządów UE w tej sprawie Atu nagle 1 z ministrów tak poważną i daleko idącą z zmiany proponuje to my jesteśmy Ramos z 1 strony Lwy i to rzeczywiście jest tu jest taka możliwość to tylko to pójdziemy, ale ten proces jeśli w ogóle powinien zostać podjęte powinien wyglądać zupełnie inaczej i ja mam taką nadzieję, że to zarówno na sali na fali medialnego szumu wokół tej sprawy zaszły dość szybkim tempie został taki projekt przygotowany i żeby ministerstwo wycofa się po prostu z tego pomysłu to jest pomysł dalece szkodliwe powinniśmy jak najbardziej dbać o dobroczynność Polaków tak uważają oni swoją aktywność wolą wzmacniają jakość naszego codziennego życia naprawdę wypełniają to co administracja publiczna często nam nie jest w stanie realnie pomóc Oli dostarczy albo odbijemy się od czego czegoś co sami jakoś rozumiem jako biurokracja straszna, a jutro może nie konsultacje, ale na pewno spotkanie będziemy śledzić jego skutki bardzo dziękuję naszemu gościowi Łukasz domagała z ogólnopolskiej federacji organizacji pozarządowych w dziękuję Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA