REKLAMA

Czy ustawa degradacyjna przywraca sprawiedliwość?

Światopodgląd
Data emisji:
2018-03-06 15:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
12:56 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
, a świerk lub pod blond lub też Agnieszka Lichnerowicz można powiedzieć w ekspresowym tempie albo po prostu w najgorszym demokratycznym stylu ekipa rządząca przepycha proceduje właśnie tzw. ustawę degradacja inną właśnie trwają obrady Sejmu nad nią to jest już drugie czytanie tempo jest ekspresowe, dlatego że projekt, który powstał w Ministerstwie Obrony Narodowej zaledwie w ubiegłą środę został przedłużony nie z zarekomendowanych przez komitet stały rady ministrów Rozwiń » w czwartek przyjęty przez rząd i skierowany do Sejmu, a niektórzy wielu obserwatorów czy specjalistów spodziewa się, że jeszcze dziś może zostać przez Sejm przyjęty, a że są obrady Senatu to również i Senat szybko może go przyjąć nie może skończyć na tym, że najpóźniej nawet w czwartek odbędzie się głosowanie w prawie tego feler projektu degradacji negować możemy sobie wyobrazić na jakość tego projektu też debaty nad nim konsultacji w jego sprawie moim zdaniem bardzo niską, ale inny zrobi zobaczymy, jakie są argumenty za trzeci sprzeci w przeci w i jakie ewentualnie są wady tego projektu o tym wszystkim porozmawiamy z dr. Michałem krotoszyński, który jest w naszym studiu w Poznaniu dzień dobry dzień dobry występ miał krotoszyński z katedry teorii teorii i filozofii prawa na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z mojej perspektywy bardzo ciekawe to co pan powie, dlatego że zajmuje się pan m. in. w rzeczywistości nazywał tak bardzo chyba brzydko po polsku sprawiedliwością, a tranzyt przyjmą po angielsku jest takie sformułowanie trans Szymon ciast z, dlatego że ta sytuacja, w której jest Polska i to aż te wyzwania, z którymi się zmagać nie jest w pewnym sensie wyjątkowa, bo to jest wyzwanie przed którymi stoją kraje, w których rządziły reżimy niedemokratyczne i brutalne i co robić z ludźmi, którzy jako szef współdziałali współuczestniczyli albo nawet popełniali zbrodnie po zmianie reżimu jak rozliczać jak oceniać jak osądzać to są dosyć 3 pytania, które zadawał sobie wielu wielu różnych krajach i w tym kontekście rozumiem też możemy spojrzeć na tzw. ustawę degradację nowych na początek, jaka jest pana, bo opinia kończy coś co przede wszystkim na co pan chciał zwrócić uwagę, nawet jeżeli chodzi o tę ustawę to myślę, że powinniśmy sobie rozluźnić się dosyć mocno 2 kwestie, a więc całe to 3 podejmowanie tego typu działania Kierat przewidziane są w tej ustawie bez pozbawiania stopni wojskowych tych osób żołnierze rezerwy, którzy w latach 4 3 9 3 nie wierzyli, iż zgodnie z ustawą o polskiej racji stanu jest dopuszczalne po po drugie, jeśli uznamy, że dopuszczalne jest to czy metody na remont czy też procedury za pomocą, których ta Anna stopnie wojskowe, a się odbierali należy uznać jakiś powodów za dopuszczalne w demokratycznym państwie prawa i rzeczywiście oto ustawę, a więc na pozbawianie stopni wojskowych, ale możemy spojrzeć jako na element takiego szerszego rozliczania z przeszłością, a tutaj pojawia się nawet te postaci generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka, którzy są przywoływanie ich w tym kontekście właśnie mówią autorzy czy współautorzy przedstawiciele rządu, że ta ustawa ma przywrócić normalność sprawiedliwość na ten akt sprawiedliwości wszyscy czekaliśmy bardzo długo w jak go w uzasadnieniu ustawy i w samej preambule do niej wiele wskazuje się właściwie na takie 2 wartości, któremu ten akt normatywny ma służyć po pierwsze, pragnę tam była wskazuje, że zasadniczym celem tej ustawy jest budowa etosu służby wojskowej, a więc ten cel jest zapowiedź retrospektywy, a nam chodzi o zabezpieczania właściwej kondycji moralnej, a inne służby wojskowej na wsi zależy oczywiście we w uzasadnieniu tej ustawy i w wypowiedziach medialnych podkreśla się przede wszystkim ten HCM charakter retrospektywny, a więc za chęć zadośćuczynienia krewnym ofiar i byłby to 1 z takich środków po, których rzeczywiście sięga zera okresem na rozliczenie c w okresie transformacji ustrojowej czy po tym, okresie, a do niej 1 środek na bok i sięgać także po epoce są karne po z nawiązek komisji radny po lustrację po ujawnienia archiwów służb specjalnych to także jest Anna z duetem tak jest odczytywali jest przedstawiany jako jako kolejny z elementów tego rodzaju rozliczeń, a tyle tylko, że odnoszony w tym przypadku do działań służby wojskowej i krytycy zwracają uwagę na to, że może naruszać konstytucję wykazuje ten projekt pokazuje czy czy jest mu wskazaniem jest brakiem szacunku dla stopnia wojskowego, że są inne przewidziane przez prawo przez n p . prawo karne metody oraz, że ci ludzie, o których mowa nie żyją to znaczy, że to jest moja też takie działanie, które niczemu nie służy będą poza właśnie ukaraniu nieżyjących Dl, gdy spojrzymy na sobotę start Radom da jak my powinniśmy pewnie zawodnicy obiecali metody którymi ETA usta nasze rozwiązanie niż w LM co pan sądzi was łączy jej po pozbawianie stopni wojskowych mówimy o ludziach, którzy 4 3 od czterdziestego trzeciego 9 0 tego sprzeniewierzyli się polskiej racji stanu i trzeba dodać, że członkowie Wroną wojskowej rady mają z automatu zostać pozbawieni po tych 3 stopni, a pozostali zależnie od stopnia wojskowego obyć się ocenieni przez prezydenta lub ministra obrony więc, gdy spojrzymy na sam na razie tylko cel, a więc nie, odnosząc się do metod pozbawiać ich stopnie wojskowe na dodatek zasadnicze pytanie, jakie pewnie trzeba byto sobie było zadać jest to czy państwo demokratyczne jest władna aby, aby w pewnym no i symbolicznym akcie pozbawić stopni wojskowych, a nam wysokich przedstawicieli wojska za okres autorytarnego, a nad ze względu na ich uczestnictwo w naruszaniu praw człowieka moim celem takie tego typu mechanizmy zdarzają się w kontekście rozliczeń z przeszłością przykładowo w osiemdziesiątym piątym roku w Argentynie na jaw, gdy wyrok Sądu Apelacyjnego 2 przywódcy wojskowej junty, która rządziła tym krajem za lata siedemdziesiąte na początku lat 8 9 czworga Vidal i biomasę zostali skazani na karę dożywotniego pozbawienia wolności i dodatkowo oznaczono wobec niego orzeczona wobec nich także utrata stopnia wojskowego tam także nasz kodeks karny przewiduje jako środek karny, a dekada degradacja, więc pozbawienia życia stąd jak ich waleczności teraz w konkretnych okolicznościach i teraz jakby przechodziło w razie pytanie na ile można, ale stosować na podobne mechanizmy, ale w stosunku do jej do okresu rozliczeniowego, zwłaszcza na moje osobiste zdanie jest takie zastosowanie zwrotu pozbawienie stopni wojska FSO w nim na wojskowych osób, które w przeszłości dopuściły się naruszeń praw człowieka jest dopuszczalne z perspektywy państwa prawa pod warunkiem jednak, że bardzo szczegółowo Annę ten proces czy też staje się ureguluje taki sposób, aby zabezpieczyć stała ochronę jeziora są losowe tych osób, ale tak to jest jakby pierwsze pierwszy problem, który tutaj się pojawia w odniesieniu do tych osób, w przypadku których rannych to pozbawienie stopnia wojskowego nie ma mieć charakteru automatycznego Janowicza to co źle wyglądać w ten sposób, iż Dell postanowienie w przedmiocie pozbawienia tego stopnia wojskowego podejmować minister obrony narodowej, a a, więc Venom, że organ władzy wykonawczej dopiero Anna Drej to postanowienie zostanie wydany z tej możliwości zaskarżenia do sądu administracyjnego w tyle tylko, że kognicja sądów administracyjnych to jest pierwszy jak bez takich problematycznych elementów tej ustawy z nowych rolach jako dodam, że inni mówią po prostu już poza wszystkim poza tą rozmową taką filozoficzną, którą właśnie prowadzimy rozmowy z bubel go, że tak szeroko są w zakresie sąd okoliczność, iż de facto, że minister obrony narodowej jest władne interpretować przyznał mu naprawdę ma ogromne pole interpretacyjne o rzeczywiście ten art. 3 nowy bat posługują się zwrotami nieostrymi co z klauzulami generalnymi tak jak racja stanu 3 1 3 dokonywania drastycznych czynów problem jest tutaj taki, że zaskarżenie tego postanowienia następuje do sądu administracyjnego, który co do zasady powinien badać legalność decyzji, a Anna, a więc CE no można powiedzieć nieco upraszczając, że dużo łatwiej jest taką legalność decyzji przed sądem administracyjnym, aby do nich dużo łatwiej stosunku do tego, gdyby owa sprawa była przedmiotem orzeczenia sądu karnego, ale co z perspektywy ochrony praw jednostki mogłoby się wydawać bardziej zasadne także do NATO do chociażby zwrócić uwagę, że degradacja jako środek karny jest, zwłaszcza Anna jest właśnie wymierzana wyrokiem sądu karnego wiązał się można powiedzieć, ale wynosiłoby się, by podobną do tej procedurę zastosować prostytutek zapewnia pozwalałaby dużo większym stopniu w UE osobą trzeciego stopnia mają być pozbawione Neo można powiedzieć bronić przed c przed tego rodzaju tego za sankcjami w tym, jeżeli chodzi o cel to oddawał pan przykłady grzech byłoby pozbawianie stopni wojskowych się o zdarzeniu ulg tylko pytanie jest on metody to ustawa daje ogromne możliwości interpretowania ministrowi obrony narodowej my też nic albo w ogóle ocenia tę próbę teraz już podejmowaną spóźnioną, by jak mówi wielu prawdopodobnie spóźnioną nóg wobec tych ludzi i mógłby być mówią ludzie, którzy była albo nie żyją ci, którzy najczęściej przywoływanie albo już Simpson bardzo starzy nie wiem nic do da oczywiście jest wielkie pytanie, kiedy należy zakończyć tę procedurę rozliczeń, a trudno mi tak nadawał do pytania odpowiedź, bo to jest pytanie bardziej z zakresu polityki czy też czy też takiej czystej moralności niż prawa, a myślę osobiście, że taką granicą dla, która jest granicą jak ranny pozostali, jaka pozostaje w takim przypadku na dno jest granica po pierwsze, konstytucja Portugalii do umów międzynarodowych i tutaj chociażby Europejski Trybunał praw człowieka daje państwom dosyć szeroką szerokie pole decyzje w zakresie tego, kiedy uznać rozliczenia z przeszłością zostały zakończone po takim przykładem są bardzo często pojawia się także w literaturze przykład Hiszpanii, gdzie rozliczenia po okresie rządów generała tak są także dość ograniczone miały dopiero miejsce w czasie rządów José Zapatero, a więc około 3 0 lat po transformacji politycznej one przyjmowały formę bardziej upamiętniania niż nakładania sankcji, ale także byłych już dogadane żmudną pracę czy pana zdaniem ta ustawa służy celowi, czyli wymiar, zanim jakiś problem w Pep ZAK z Danią poczucia sprawiedliwości społeczeństwu sprawiedliwości, że ci, którzy odpowiadają za zbrodnie zostają ukarani, a uważam, że ta ustawa, a pewnie społecznemu poczuciu sprawiedliwości służb może natomiast, jeżeli patrzymy, a jeżeli miałbym to ocenia z perspektywy tak o sprawiedliwości do zmiany jednak szerzej to, aby taką ustawę ja osobiście mógłbym uznać za sprawiedliwe no 1 oraz być wobec tego nocowała w 2 Rosja musiałaby się odbywać w Verdun w procedurze, która także spełnia w PRL bardzo jak z państwem prawa taki gest byłyby chyba tylko ważne, żeby też forum debaty tak jakby był w, gdzie moglibyśmy porozmawiać o tym, tak no bo ja osobiście jestem zdania, że ten cel, które jest przynajmniej zrozumiały da się osiągnąć metodami, które przynajmniej budziłoby dużo mniej istotne wątpliwości ze perspektywę na Waszczykowskiego z sytuacji, że ochrony zasad państwa prawa dr Michał Kruszyński z katedry teorii filozofii prawa na wydziale administracji prawa i administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu do państwa i moim gościem w naszym studiu w Poznaniu bardzo dziękujemy, a świerk lub podgląd itp Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ŚWIATOPODGLĄD

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Wszystkie audycje, kiedy chcesz! Teraz TOK FM Premium 30% taniej: podcastowe produkcje oryginalne, Radio TOK FM bez reklam i podcasty z audycji. Nie zwlekaj, słuchaj wygodniej!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA