REKLAMA

Nowa KRS bez szans na posiedzenie?

Analizy
Data emisji:
2018-03-06 17:20
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
26:19 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie dzień dobry państwu dzisiaj pierwszą część analiz poświęcimy krajowej radzie sądownictwa, a to, dlatego że Sejm na przedłużonym posiedzeniu zebrał dzisiaj i członków krajowej rady 1 5 sędziów z 1 8 kandydatów 1 5 KN zostało nowymi członkami krajowej rady sądownictwa co to oznacza w praktyce co to oznacza dla sądów dla sędziów dla nas wszystkich o tym, będziemy się rozmawiać ze mną studium w Bydgoszcz pany pan sędzia Rozwiń » Rafał Zawal Zawalski ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia dzień dobry dzień dobry pani Edyta w interesie ich łączy będziemy łączyć telefonicznie ze wysadzi Waldemarem żurkiem z krajowej rady sądownictwa w byłym rzecznikiem krajowej rady sądownictwa zapytamy co, jakie są plany w najbliższe dni w pani sędzio Sejm tak jak mówią wybrał mnie dzisiaj tych 1 5 członków krajowej rady 1 5 sędziów procedura była błyskawiczna bardzo niejasna czy pan rozumie po co jest pośpiech pytanie do mnie zawsze w od branży może pytanie do sędziego Żurka mieć się łączyć tego co zaznacza, że już tłumaczyć pośpiech w jesteśmy przyzwyczajeni do pośpiechu może ja jestem przyzwyczajony do pośpiechu i pewne bodźce przestają już być tak dolegliwe przystają zaskakiwać może to źle, że się przez Czaja my do tego pośpiechu w no tak, ale czy pan nie, bo jesteśmy w stanie zrozumieć, dlaczego n p. pewne ustawy wprowadzone są na gwałt dochodzi do szybkiej wymiany w GL choćby w Trybunale Konstytucyjnym tam chodziło o to, żeby nowy lepszy Trybunał odpowiednio wyrokował ja w tym przypadku to nie jest takie jasne krajowa rada sądownictwa to nie jest taki organ, który działa na teraz zaraz, więc Lenczyk czy może on tu próbować przejąć po 2 po dywagować, dlaczego władza władza stwierdziła, że ten proces wyboru sędziów Kandyd kraju do krajowej rady jest tak szybki w grę rada sądownictwa nie jest organem sądowym w sensie dosłownym, ponieważ nie orzeknie orzekana jest nikim poza i audycje jawnym, ale ma wydatny wpły w na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości ma wpły w na sądy poprzez opiniowanie aktów prawnych, a przede wszystkim poprzez podejmowanie uchwał w przedmiocie wyznaczania sędziów opiniowania sędziów, których przedstawia się do nominacji Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej tancerz to jest tempo w czymś co ważne w pośpiechu trudno mi powiedzieć no jest dużo wakatów w sądach, które chcieli czekają na obsadzenie może wraz z nową krajową radą sądownictwa będą Innova era nowe uchwały nową opinię tak to ilość wakatów która, której w mnogość została pomniejszona o pod koniec zeszłego roku przez nominacje asesorskie ilość i zwiększała spowodował oczywiście ewidentne opóźnienia co wpływało na prace w celu głównego sądu jest wymiar sprawiedliwości e-sądy nie zasilone w orzecznictwo ów automatycznie zwalniają i to dało się odczuć, bo z USA kwartał na kwartał zwiększał się pod wydłużał się czas średni rozpoznawania sprawy w zapewne nowa rada podejmie działania i należy się spodziewać, że będą sędziowie wyznaczani będą uchwały podejmowane będą sędziowie byli prezentowani proponowania innych dys ku reprezentować do nominacji jest gimnazjum syn Waldemar Żurek rzecznik prasowy krajowej rady sądownictwa łączymy się telefonicznie dzień dobry pomysł sędziego witam panie witam państwa 2 km w studiu, bo musiałabym to pytanie pani sędzia myśli, skąd ten pośpiech w procedurze z wyboru nowych sędziów do krajowej rady sądownictwa czy jest jakiś cel n p. gdy zwłoka czy obecny kryzys we rady w opiniowaniu kandydatów na sędziów w związku z tym nowa krajowa rada przyspieszy ten proces czy może jest jakiś inny powód oczywiście w myśl grotę lodową Halina jest on to, ale i krajowej radzie sądownictwa tej godnej konstytucją go minister nie ogłaszał wolnych etatów i w siebie nie mogła opiniować to było właśnie, ale uważam, że minister Duda złamał permanentnie ustawę od wielu miesięcy, bo przecież handel wypłata odszkodowania od skargi na bezczynność bały się wydłużały i tam ponad 8 do dóbr etatów jest dominantem krótkimi dłonią po udanych, choć reguły na to środki z chwilą wiele filmów i Remik niezwłocznie powinien ogłosić nowy etat oni mają duży obieg internetowy mianowicie taki ruch będą kompetencje tzw. nowej radzie inni MPO nie takie będą będą to moi ludzie to będą brali pod uwagę moich kandydatów ich praw know-how i w tym momencie przerwało nam połączenia nadzieję, że zaraz wrócimy z Waldemarem żurkiem, do którego mam jeszcze kilka pytań w związku z tym, że dzisiaj Sejm wybrał 1 5 członków nowej krajowej rady sądownictwa takie państwo mówią procedura była błyskawiczna jedno nie było nawet takiego momentu, w którym posłowie ci, którzy teraz wyznaczają nowych członków krajowej rady mogliby spotkać z tymi kandydatami z tymi 18 osobami zadać im pytania kompletnie nie doszło do takiego spotkania Delev w ogóle nie było obecnych tych sędziów w mediach nie można było zadać pytanie dnia Rzeczpospolita przeprowadziła takich szybki zysk taki skok szybką serię krótkich artykułów, które zadawała te same pytania wszystkim sędziom bije jak on myśli, że spotkanie z tymi sędziami to jest cynizm brak tego spotkania jako znaczący dodam pani redaktor uzupełnię informację, że odbyło się jedno spotkanie z tego co mi wiadomo z zorganizowane przez Rzecznika Praw Obywatelskich i tam 2 kandydatów przez Helsińską fundację Afryka wysłuchanie publiczne z 2 sędziami z 18 Wei tak było od razu z czego wiem i 1 został wybrany do krajowej rady sądownictwa i 1 tak jest nadal nie można było jego poglądy można było poznać to rzeczywiście już coś jest z nami ponownie Waldemar Żurek rzecznik prasowy krajowej rady sądownictwa w pani sędzia mówił pan o tym, że, gdy jest to nie minął opóźniać się tylko nie było nad czym pracować ale, ale interesuje mnie jeszcze jedno doniesienie dzisiaj pani prof. Małgorzata Gersdorf pierwsza prezes Sądu Najwyższego złożyła rezygnację z przewodniczącym krajowej radzie no i co teraz kto będzie przewodniczącym jest teraz będzie wyglądało na nową energię jeśli mogę jedno zdanie chciałbym bardzo serdecznie tak nie nigdy nie zdarzało im podziękować pani Kopacz o także wobec słuchaczy, bo myślę, że miał bardzo trudną rolę w ostatni miesiąc potem może latała i bardzo dzielnie, że tak bowiem walczyła o ten wymiar sprawiedliwości ataku atakowana różnych kątach, więc chętnych, że należą się naprawdę słowa uznania rzeczywiście dzisiaj miałem taką informację o niej nie chciało im na ich kijem firmować wkładu własnego rady, których zadaniem jest sprzeczny z konstytucjami tam do wyboru, więc zrezygnowała ich jeszcze 2 wiceprzewodniczących na nich nie mam informacji o nich rezygnują, ale skoro wygaszają nam się mandaty i wygaszają mandaty także tych osób jako członków rady o tym, momencie mogła uczciwie nie ma osoby, która by nie zażądała Radom, ale mamy też na niej wyznaczone żadne posiedzenie wyznaczone, więc myślę, że ich to takie odcięcie się, że osoby, które były gracz wybranych zgodnie z konstytucją nie chcą firmować swoimi nazwiskami jakichkolwiek działań organu, który ewidentnie będzie dobra konstytucja dla mądrych poważne obawy, bo tutaj kolega jak posłuchałem mediom państwo film mówi Marek Nowara będzie dokonywać nominacji na pewno tak będzie jak i obawiam tego innego pojawiają się głosy od adwokatów pełnomocników stron, że od e-faktury będą prowadzone przez załogę nominowanych sędziów będą kwestionować niech każdy orzecznik po tych osób jako powołanych przez organ niezgodny konstytucją inni o umowę niestety wypłynąć także do sądów europejskich Young zdaniem są tylko takie buńczuczne zapowiedzi lider prawda, ale ja takie pierwsze głosy no, więc musimy, ale zaraz po to, musimy bardzo być precyzyjni panie sędzio mówi pan o tym, że sądy będą mogły uznawać, że Żyd Żyd Żyd to, że jedne orzeczenia są nie nieprawidłowo podjęto ze względu na pochodzenie sędziego tak jak to rozumieć no no no właśnie pytanie, skąd będą poznawać będą takie wnioski pełnomocników, bo słyszałem je do pana metoda Giertycha taką wypowiedź może mieć gotować ale gdy się ona padła już w przestrzeni publicznej, że osoby, które zostaną denominowane w nową radę dotknięte będą także wadom taką jak cały organ, iż orzeczenia te zostały wydane, bo będzie można podważać najpierw pewnie w sądach polskich, a później zapewne na forum europejskim, więc tutaj noc pojawiają się wypowiedzi pytanie czy dotąd tylko zapowiedzi to były stanie się ich na rowerze jak ona przegra przed sądem, bo zazwyczaj ci, którzy wygrywają z nie będą chcieli podważać takiego leczenia, ale taka strona, która przegrali bowiem swojemu pełnomocnikowi to się wykorzystać każdy element, bo pamiętamy przecież sprawy o nieprawidłowej obsady, kiedy przy likwidacji sądów pod podpisywał podsekretarz, ale też inne osoby, które dobrze trafiały do Strasburga, gdzie kwestionowano n p. wydawanie przez operatora polskiego jako hobby dla Wisły i UE i niezgodnej z miastem Guillaume, a więc tutaj, jeżeli pamiętamy Rafako, które mówiąc kolokwialnie padła tak Bogu i musieliśmy śmierć wybitnych to niezależna i uczelnie, a ja też obawiam takiego ruchu ze strony osób, które przegrają, bo wyjdzie ani sąd powszechny wyrwani z 6 latach mogą ich podzielam jego los tak jakbym go na chwilę jeszcze wrócimy do tych posiedzeń skoro nie ma kalendarza posiedzeń wyznaczonego teraz ma pani przewodnicząca pani prof. Gersdorf zrezygnowała to właściwie na jakiej podstawie spotkają się ci nowi sędziowie w nowej krajowej radzie sądownictwa, bo właśnie to jest pytanie bardzo trudne, której pani zadała, dlatego że ta ustawa od początku szeregu momentach budzi nasze poważne wątpliwości i naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć dzisiaj na to, jeżeli nie dojdzie do formalnego prawidłowego znów go kawą wywołania nowej rady no to ona chyba nie będzie na razie funkcjonować nowa rada może zwołać tylko przewodniczący lub wiceprzewodniczący jeśli ich nie będzie to ktoś nie ma reguł pierwszy prezes zwiększone my myślę, że to jest pytanie do pana Koprowicza, bo jak widać to nie bardzo mocno zaangażowany w tworzenie tej ustawy o bo ja naprawdę Nene dzisiaj nie jestem w stanie odpowiedzieć nie chciałem być interpretatorem tych zagadnień nie, jeżeli napiszecie takiego potworka prawnego sprzecznego z ustawą zasadniczą to później rodzić szereg pytań, a ja naprawdę dzisiaj nie ani podpowiadać rządowi parlamentowi, by tym osobom uważam, że to organ, który z konstytucją i mówi maja mój stosunek do niego nie zmieni jasna Waldemar Żurek rzecznik prasowy krajowej rady sądownictwa dziękuję uczyliśmy się telefonicznie w studiu zostaje z nami pan sędzia Rafał Zawalski ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia zaraz po informacjach wracamy i przyjrzymy się tym rewelacjom audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie za nos Kijów sędzia Rafał Zawalski ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia i dyskutujemy na temat tego co się dzieje w krajowej radzie sądownictwa do tej pory większość programów analizach poświęcaliśmy tej nowej krajowej radzie i temu jak władza wykonawcza przejmie wpły w na inny sądownictwo, a tu się okazuje, że stara krajowa rada nie odchodzi bez walki o walkę tę pisał przed chwilą naszej antenie Waldemar Żurek rzecznik prasowy krajowej rady z el mówiąc o tym, że odeszła sama pani prof. Małgorzata Gersdorf, która pełniła funkcję przewodniczącego krajowej rady jako pierwsza prezes Sądu Najwyższego z za chwilkę stracą swoje funkcje wiceprzewodniczących, a nie ma wyznaczonego kalendarza nowych posiedzeń co to oznacza, że przygotowano rodzaj niespodzianki dla nowej krajowej rady z może być pallad może być blokada jak z tego wybrnąć to jest sprytne i legalne panie sędzio z tym prezes może zrezygnować z Realem, a my mówimy o przyszłość ja nie jestem może nie czuje się upoważniony do tego, żeby antycypować, czyli wyobrażać sobie i planować na przyszłość sok i doradzać, kto co ma zrobić w takiej sytuacji czy to jest graczy to jest jakaś rozgrywka o nową brzmi tak tak może brzmieć nikt kreacja Ewy i są przekonani o życie nauczyło się zaś, że Nowak Dworzysko związkom wyznaniowym proszę uprzejmie życie znajdzie jakąś ścieżkę mniej lub bardziej kontrowersyjną i że w zobaczymy jak to zostanie mniej lub bardziej legalnie rozwiązane w 2 Waldemar Żurek mówi nasze zdanie nie chcę podpowiadać rozwiązania rozwiąże on też nie będzie podpowiada jak można obejść nie jestem w sytuacji może tłumaczyć się nie jestem w sytuacji doradcy prawnego w polityków jestem tylko sędzia i gdy przychodzi mi rozstrzygnąć czy coś jest albo nie jest zgodne z prawem i podejmuje się takiego działania natomiast czy coś w przyszłości ma być zgodne z prawem tez projektowanie doradcy doradcy prawnego i politycznego w Jawor, dlaczego rada nie chce się podejmował do dziś w remoncie w z tez pytanie bardziej do polityka w dojazd do FM, dlaczego ma takie podejrzane, że krajowa rada bez walki nie odchodzi i w odróżnieniu od Trybunału Konstytucyjnego z rzeczywiście przemyślał wszystkie możliwe strategie było w sobotę w UE podjęła również uchwały o zniszczeniu medalu zasłużony dla wymiaru sprawiedliwości nadawanego właśnie przez krajową radę, przygotowując się na jej nowy skład jak rozumiem nowe kandydatury do tego medalu, więc wydaje się, że wraz z tym co przed chwilą słyszeliśmy Waldemara Żurka tworzy to pewną logiczną całość z wymazać nie rozprzestrzeni wszystkiego co się da, żeby utrudnić kra nowej krajowej radzie funkcjonowanie i ich jedno cóż pozory legalności jeśli się bardzo chce to wbrew rozmaitym reguła nie powiem zasadom gotowym zakrawało na obarczanie umorzeń i budowanie złych intencji pewnym osobom, ale jeśli się bardzo chce to można wiele rzeczy zrobić przywrócić w nagrodę, tudzież medale tak jak powiedziałem Davos nowe rozwojowe życie przyniesie i pokaże, jakie jest nastąpiło rozwiązanie liczone są legalne włącznie będziemy mogli ocenić czy one są zgodne z prawem, bo mogę mówić o tym co jest zgodne z z lamp co zrobiła krajowa rada sądownictwa jest w porządku pana zdaniem nienawidziłem tego z głęboko w przyjmuję to zaś fakt nie budzi moich wątpliwości mogła podjąć taką uchwałę podjętą w czy tam Deyna Twitterze w Wiśle za bardzo bardzo pilnie na Twitterze Patryk fachowiec prawnik z fundacji im na forum obywatelskiego rozwoju napisał że, że męża po prostu nie będzie posiedzenia krajowej rady sądownictwa analizuje nową ustawę o krajowej radzie, gdzie oto mamy taki przepis pierwsze posiedzenie rady po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego zwołuje w pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który przewodniczy obradom do czasu wyboru nowego przewodniczącego skoro pani pierwsza prezes się wycofała niema przewodniczącego w no to wygląda na to, że trzeba będzie bardzo bardzo intensywnie przemyśleć interpretacji tego przepisu tak, żeby go, żeby móc zwołać posiedzenie zobaczymy jak sobie z tym poradzą terenowi członkowie krajowej rady i mimice spolegliwość jako członek krajowej rady również element panie sędzio czy pan sobie jakoś jest w stanie wytłumaczyć przy okazji nam, dlaczego trwa taka bitwa o te listy poparcia dla kandydatów, czyli listy podpisów sędziów, którzy poparli kandydatów do krajowej rady one są niejawne Ministerstwo Sprawiedliwości wręcz ogłosiło żona jest nawet nie ma Sejm od mówił wnioskującym mini dostępu do tych list, dlaczego to jest taka tajemnica trudno mi zrozumieć czym mamy w procesie poznawczym parę innych założeń mianowicie, że list poparcia zostały podpisane w większości przyp, a w większości przypadku większości kandydatów przez sędziów zadam pytanie przeważnie wiąże pani redaktor z zadawania pytań nadal wynoszą one zaś chętnie odpoczną powstaje pytanie czy podpisali list z detalisty sędziowie już jest bardzo naiwne pytanie jak mógłbym żyć tak tak podstawowe pytanie nie godzi się z kwestia zaufania 1 z kandydatów, ale w i in z 1 z wywiadów czy tak wywiadów publikowanych w prasie wspominał o zaufaniu i ten brak zaufania jako sędziemu doskwiera też brak zaufania do wymiaru sprawiedliwości w Alior zawsze, ale Ministerstwo Sprawiedliwości uznało, że mogą być takie wątpliwości związku z tym wpisało w procedurę moment sprawdzania czy podpisy to rzeczywiście podpisy sędziowie czy osoby podpisane są sędziami, więc jest to w procedurze my tego nie wiemy, bo nie znamy list, ale ministerstwo twierdzi, że znajdzie pani rak tego nie sprawdziła jak też nie, a więc nie dotknąłem nie jest u niej nie spostrzegłem nie wiem, kto a, więc nie, doświadczając trudno mi powiedzieć czy ktoś rzeczywiście są znani sędziowie ktoś tu wszystko opiera się na zaufaniu ktoś sprawdza i powiedział proszę mi zaufać to są sędziowie, a czy obywatele nie powinni powiedzieć sprawdzam i sprawdzamy wszystkie władze w UE są rozmaite billboardy informujące o w rozmaitych w działaniach sędziów występach sędziów tak w PUP stara się być delikatny wstrzymało się dobrze i nic więc skoro mi się nie ufa baryton odbieram osobiście to dlaczego ja mam ufać, dlatego że razem z sędziami, a ministrem czy politykami innymi jest podstawowa różnica z umów minister to efekt wyboru wolnych wyborów demokratycznych, które powołały większość sejmową, a to z kolei rząd i czworga następnie ma mieć zdanie tego efektem członków rządu minister ma legitymację społeczną do tego chcę, żeby móc ufać i żeby on w naszym imieniu różne rzeczy robił tak to można na bardzo postawę możemy wytłumaczyć sędziowie nie są wybierani w wyborach powszechnych SN nie można zweryfikować na nowo ich Leon funkcjonowania w związku z tym w Moskwie może, więc przebrnęliśmy przez pierwsze pytanie załóżmy, że sędziowie zaufaliśmy, że sędziowie to co mnie interesuje w dalszej kolejności czy to są ci sami sędziowie są na liście te same nazwiska tak czy mamy 2 5 sędziów, którzy muszą się podpisać pod na liście poparcia dla 1 kandydata kandydatów mamy powinniśmy mieliśmy 18 Mes z czego nie wszyscy mnożąc liczbę osób łaskawie mamy 16 TFI teraz pytanie czy mamy trzymamy w 2 5 popierających czy w 2 5 × 16 co daje nam liczbę 4 4 Zawisza co zawdzięczać 2 5 sędziów podpisywał się pod wszystkimi listami Hampel o tych dałoby nam mniej więcej obraz 3 c, skąd ci sędziowie czy są to sędziowie znajomi w oczy są powiązani w jaki sposób pojawia się przy okazji Ananiew zbierania list i całej tej procedury związanej z poparciem słowo transparentność transakcji rynku nosić do Pszczyny z uroczystości i jasności klarowności to jest taka idea, która polega na tym, że każdy, kto chce zadać pytanie na temat gti w danej procedury znajdzie odpowiedź na każde zadane pytanie ja nie wiem zbyt wiele, bo chciałbym wiedzieć jak w te osoby są powiązane, a to z Ministerstwem Sprawiedliwości, a to z innymi ministerstwami, a pomiędzy sobą 3 to są osoby związane z innym osobami, które są nam nominowana ostatnio na prezesów sądów apelacyjnych sądów okręgowych sądów rejonowych na ile jest to grupa zamknięta grupa poparcia, a na ile te osoby reprezentują szerokie w tym wypadku bowiem przez 10  00 0 za słowo masyw jest może za dużo, ale da się w środowisko taniej niż środowisko sędziowskie ostro odpowiada sama lista kandydatów do krajowej rady tych 18, z których żaden nie jest reprezentantem Sądu Najwyższego żaden nie jest reprezentantem sądów wojskowych 1 jest tylko sądów administracyjnych co oznacza, że tej reprezentatywności nie ma, więc już trochę wiemy wiemy też, że sędzia kandydat podpisywał się na listach poparcia innych kandydatów, bo sam wyznał sędzia Kondek, gdy trochę wiemy wiemy też od 1 z kandydatów, że w Wiśle zapewniał podpisujących, że nie będzie ta lista ujawniana, czyli to też był dla nich jakiś kłopot w tyle wiemy wiemy też nie wiemy w między nimi z powodu decyzji, którą dzisiaj poznaliśmy Kancelaria Sejmu ostatecznie odpowiedziała na wnioski radnych o udostępnienie informacji publicznej tu znów Fundacja for się kłania w i Otóż okazuje się, że nie będzie udostępniać tych list było ustawa uznaje te listy zalała niepodlegające upublicznieniu przez marszałka Sejmu Fundacja Fort już zapowiada, że pójdzie do sądu, skarżąc decyzję kancelarii Sejmu i teraz w Maliszewie pytanie czy MEN mają szansę na sprawiedliwy proces to będzie proces w sądzie administracyjnym stroną przeciwną będzie Kancelaria Sejmu, a mówimy cały czas o sytuacji, w której prezesi sądów są wymieniani za chwilę nowa krajowa rada być może będzie też wymieniać sędziów w sądach administracyjnych niższego szczebla, a więc jest szansą na sprawiedliwy proces taki sprawiać już nie ma jakaś szansa zawsze istnieje jak wielka jest szansa zawsze jest ryzyko każda ludzka aktywność jest związana z prawdopodobieństwem sukcesu i porażki w trudno mi wyrokować nie mogę przecież teraz powiedzieć jako sędzia w Rzeczpospolitej polskiej sądu powszechnego, że nie mają co liczyć obywatele na sprawiedliwy proces ich nie, a powyżej ważne jest, że sędzia jest nim telewizor Wisły z już wpływa na konstytucyjne prawo do sprawiedliwego procesu, gdyby się okazało, że są to sędziowie wybrani, którzy orzekają w tej konkretnej sprawie przez radę da radę krajową radę sądownictwa wówczas wyobrażam sobie, że pełnomocnicy stron strony mogą podnosić, a cóż zdziwiłbym się, gdyby nie podnosili, gdybym był adwokatem na mieście to w podnoszą zarzut posiadania własnej sprawie, ale nie tylko, ale przede wszystkim zawisłości nie ma jej niewłaściwego niewłaściwej obsady sądu orzekającego w aż przez wszystkie instancje aż do trybunałów europejskich kota, czyli ta sprawa na pewno będzie rozwojowa gdyż, sądząc po zachowaniu n p. prezesa na Naczelnego Sądu Administracyjnego można się spodziewać, że te znaki zapytania Penta jest prezes sądu, który jako jedyny nie walczył w obronie sądownictwa nie walczył przeciwko reformom, które władze PiS, dlaczego jak to może wpłynąć na wyrok kino to staniemy się zastanawiać się śledzić oczywiście sędzia Rafał Zawalski ze stowarzyszenia sędziów polskich Iustitia bardzo dziękuję za spotkanie w dziękuję bardzo ciasnej formację, a później wracamy z analizami Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA