REKLAMA

Goście: prof. Elżbieta Mączyńska, dr Janusz Steinhoff i Jarosław Janecki

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-03-07 09:20
Prowadzący:
Czas trwania:
27:27 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka magazynowa, gdzie część druga Maciej Głogowski dzień dobry radzi w naszym klubie od mojej lewej pan dr Jarosław Janecki główny ekonomista Société Générale i uczelnia Łazarskiego w Warszawie dzień dobry dziękuję pani prof. Elżbieta Mączyńska szefowa polskiego Towarzystwa ekonomicznego szkoła główna handlowa dzień dobry dzień dobry i pan dr Janusz Steinhoff przewodniczący rady regionalnej Izby gospodarczej w Katowicach były wicepremier Rozwiń » dzień dobry dzień dobry i będzie nową opłatę paliwową drodzy państwo, ale to będzie tym razem taka opłata taka opłata, że wszyscy powinniśmy się cieszyć, że będziemy ją płacić wolą w tej nowej opłacie będzie chodziło o o to, żebyśmy no wspierali program elektromobilności, czyli byśmy walczyli z smokiem i w związku z tym, ponieważ wszyscy powinniśmy chcieć walczyć z tym smogiem dbać o powietrze zdrowie będziemy ten nowy kanał podatek płacić, który szacuje się na jakieś 8 gr jak rozumiem na litrze w Chełmku płaci za benzynę czy olej napędowy wprowadzać należała się do 10 graczy może się udać się mówi mnie zdziwiło stanowisko ministra energii, który ogłosił, że coś nie powinno przełożyć na ceny paliw we wsi opłata ma być karą będą płacili producenci i importerzy pali w na poziomie 80 zł od 1000 l naraz nie rozumie jak można mówić o tym, że nie przełoży się to ona ceny pali w na stacji benzynowej pan za oczywiste zwiększyła się z niej jak się nadzoruje spółki taki, a Orlen Lotos, bo ona jest we władztwo ministra energii to można zrobić tak mamy całą opłatę za zwolnić tego prezesa Lotosu też panie prezesie wreszcie nasze, żeby ludzie nie poczuli panie redaktorze wielokrotnie mówiłem w pańskim programie o tym, że szczególnie w obecnym rządzie pomylono funkcje pomieszane funkcje regulacyjne z funkcjami właścicielskim nigdy te funkcje nie powinny być łączone w dawnych czasach minister gospodarki zajmował się regulacją minister skarbu nadzorował spółki skarbu państwa, bo zastępowanie racjonalnych regulacji prymitywnymi narzędziami polityki wolę właściciel łódzkiej jest dla całości gospodarki bardzo szkodliwe bardzo szkodliwe dlatego też ja wielokrotnie wypowiadałem się również są pomysły łączenia Orlenu z Lotosem prawda zadawałem pytanie jak to jest, że popisuje się list intencyjny, a przecież Orlen nie miał w swojej strategii też giełdowa spółka takiego zapisu, który by otwierały drogę do łączenia z rozrostem po drugie, czy walne zgromadzenie taką decyzję podjęła upoważniając prezes zarządu czy też rada nadzorcza tez pytanie zasadnicze natury prawnej, ale ja rozumiem, że pan, stawiając pytania trochę pana na moje pytanie, że w razie czego taki minister zadzwonił do prezesa czy prezesowi powie wreszcie donosi, że nie jest takie niebezpieczeństwo mama tego nam przypominam sobie przecież te słynne taśmy, które krążyły w internecie i w mediach, gdzie ta ma tam takie stwierdzenia, że po wyborach, gdy cena benzyny może wynosić ponad 7 zł i prawda pamięta pan także zawsze istnieje pewna pokusa tego ręcznego sterowania wpływała wpływania na ceny uzyskiwania znaczących dochodów w efekcie dominującej pozycji dlatego też regulacje powinny być oddzielone od polityki właścicielskiej w nią tak, ale faktycznie mieliśmy taki rozdział się wydawało bardzo logiczny ziemi nie ma ministerstwo skarbu jest oszczędność na 1 resorcie, a spółki trafiły do ministrów które, którzy regulują polityki obejmujące działania tych nie regulują samych siebie takich samych siebie w RFN wnosi opłaty paliwowej HOKEJ na fundusz niskoemisyjnego ten, który na, który ma promować się czy wzmacniać elektromobilność, a przez to i czyste powietrze no i rząd mówi no to tak no to musimy wspólnie sfinansować wprowadzamy opłat i c jedno rzeczywiście problemy problemy ekologiczne w Polsce są one te komunikaty, które państwo też ciągle nadaje się od tej w zastraszającym czasami wielokrotności normy, a nawet kilkunastokrotne się tam kiedyś zdarzyła się tak to i jak się na to nałoży nakłady potem jakiś ponoszenia choroby leczenie chorób związanych z tym zjawiskiem, ale albo Arial albo też przedwczesnej śmierci, które też były przypisywane tylko temu zjawisku no to można powiedzieć, że pilną sprawą jest inwestowanie na rzecz ochrony środowiska w tym, że miałem wątpliwości, że to musi mu ma się odbywać w ten sposób, gdyż takie wersów latko wanie różnych nakładów niedawno pan prof. Talar otrzymał nagrodę Nobla za ekonomię behawioralną i tam się na jej grywa z takiego zjawiska rachunkowości mentalnej, czyli takiego podaje przykład trzymania w słoikach pieniędzy na każdym słoiku inna nalepka i wtedy, gdy w momencie, kiedy nam któryś z WI się robi pusty jesteśmy skłoni bardziej zaciągnąć kredyt albo jakieś inne rozwiązania zastosować Julia Stanny wyrównania tego słoika jesteś taki problem słoik chowania inne gospodarki ma o rachunkowości mentalnej stąd, ale w książce to zabawnie opisuje na przykładzie prawdziwych prawdziwego zdarzenie, jakie miały miejsce między aktualnym znanymi aktorami i Hoffmanem, którzy kiedyś nie byli sławni byli biedni nie byli bogaci klepali biedę i kiedy się Hofman zaprosił Hetmana do siebie i zapytał go czy nie udzielił mu jakiś drobnej pożyczki Hetman na szczęście miał parę groszy powiedział że, owszem, tylko, że wszedł do kuchni zobaczył właśnie te słoiki na 1 było napisane podatki na drugim 3 6 i kilka złotych słoików wszystkie wypchany dolarami natomiast Havel zakwas zszokowany mówi, dlaczego ty chcesz ode mnie pożyczać skoro masz tyle tutaj kasy, a Hofman mówi ja uważam ten ostatni słoik ostatni słoik był pusty i na nim było napisane żywność, bo w Bravo w ich teraz na język naszej opłaty paliwowej przełoży to od, których znasz no tak w tutaj będzie trudno coś w interesujących osób schować jak tylko po to, również komórka z Unią Ostrołęka natomiast wierzę w to, że może opcjonalnie wzrosną też taką Unię szyja i ja sądzę, że już jest bardzo długa droga, żeby w ogóle ten tom opłaty stała w miejscu, bo muszą też pamiętać o tym, że wcześniej mieliśmy przypadek opłaty, która miała być ona przeznaczona na drogi import z Kaczyńskim za darmo no ale w każdym razie ta opłata miałaby wejść od początku dwudziestego dzieli nas tego lokalu będzie przed wyborami parlamentarnymi, więc mało może grać może nie będzie natomiast to jest pani profesor to jest za zauważyła to właśnie takie rzeczy do swojego wanie środków i my mamy w tym, by w naszej polityce budżetowej fiskalnej mamy coś takiego jak znaczenie pieniędzy w nas naznacza w 1 z wagą na szkolnym niż ostatnio emisję obligacji w obligacje takie gry, bo od, którego środki mają być przeznaczone właśnie na sprawy związane właśnie z czystą energią toi toi toi jest stosowana praktyka tylko rzeczywiście no no można było pomyśleć no dobrze to w takim razie może z innego źródła można, by było pozyskać te pieniądze niekoniecznie akurat one, grzebiąc akurat w sprawach związanych z cenami pali w w jak będzie nie wiem to co mogę powiedzieć dzisiaj, jeżeli będzie wprowadzana dodatkowa opłata będzie związana z paliwami to będzie miało to przełożenie na nocny transportu też ciekawa, bo Sylwia pamiętam 9 anty ograli nośnym w 2 wiceminister finansów Misiąg zlikwidował starają się likwidować fundusze celowe prawda wtedy mówiono o tym czy jest taka, bo po oswoić mówiła pani PSL o swoich towarów są miejscem rozdziału środków jest budżet państwa pieniędzy ABS, czyli tworzenie kolejnych funduszy udało nam się wtedy udało nam się, bo ja walczyłem o utrzymanie wód Narodowego funduszu ochrony środowiska utrzymać ten fundusz niewiele tych funduszy wtedy pozostało kilka naraz potem się namnożyło tych funduszy bardzo dużo paella to za cel zbożny, bo oto są pieniądze na infrastrukturę, która umożliwia stosowanie pali w alternatywnych, czyli w moduły ceny gier RPG mają oczywiście energia elektryczna naraz trzeba to zrobić w taki sposób widzenia nie była to on tak, bo to jest nowa opłata to są duże pieniądze za 1 0 lat ten Narodowy fundusz z transportu będzie miało około 6 miliardów 7 50  000 000 zł to są bardzo duże pieniądze, za które zbudujemy tę infrastrukturę czynne już niskoemisyjnego transportu czy to jest najlepszy sposób na łące, by się zastanowić nad tym co oczywiście zmienić ustawę trzeba opracować ustawę, ale musi się znaleźć w sejmie jak wiem chciała jednak komitecie stałym ten problem staną w ale może kluczem było to, o czym powiedział pan redaktor Janecki że, gdyby opłacano zamienia na wejście od 1 stycznia roku dziewiętnastego to jest rok wyborczy to faktycznie jej los może być podobna do tej pory pierwszej opłaty paliwowej, która miała się pojawić na cel drogowy kilka miesięcy temu wtedy została zatrzymana, ale w temacie walki o czyste powietrze tutaj rząd da w opłacie paliwowej nie skończył, bo przyjął normy jakości dla węgla, czyli nie przyjął prawo, które jak rozumiem ma zabraniać palenia czy używania młócki w Lotto koncentratów prawdę to słowo jest bardzo trudne i że bardzo złe chwile to koncentratów po to, żeby nimi nie palić mniej zdecydowany jest to krok we właściwym kierunku, jeżeli zatem oczywiście pójdzie konsekwentne egzekwowanie tego przepisu co, więc po pierwsze, obniżymy niską emisję, która jest wielkim zagrożeniem to wszystko co w tej chwili, aby rząd co jest związane z walką o ochronę atmosfery zdecydowanie wymaga poparcia, a zużycie są to operacje kosztowne pojawiły się przecież utyskiwania na te przepisy środowiska górniczego i t d . i t d. nadal nie ma rady nikomu do głowy nie przyjdzie, żeby kwestionować n p. konieczność montażu w samochodach filtra cząstek stałych czy katalizatora, a do tej pory paliliśmy w piecach najczęściej węglem bardzo złej jakości bowiem cena tego węgla była najniższa jest ciekawe był taki przypadek kopalni Siersza, która miała bardzo zaśmiecony będzie atakowanie już nie istnieje już czas elektrownie nie chciały tego mega kupować, bo płaciły za emisję dwutlenku Siarki dwutlenku węgla z związków azotu i t d . ale pod tą kopalnią ustawiały się wielkie kolejki odbiorców komunalnych władze Węgier był najtańszy, bo odbiorca komunalny nie płaci za emisję mało tego w skład emitowanego dymu z paleniska nie jest monitorowany przez nikogo także zdecydowanie to są bardzo bardzo racjonalne działania i zapowiedź rządu, że będzie walczył z tym smogiem są niską emisją są godne poparcia zdecydowanie, chociaż są to Beacie kosztowne chronią one także bardzo kosztowne i tylko, żebyśmy dobrze zrozumieli sytuację tych rozwiązań mamy wprowadzimy normy jakości dla paliwa węglowego Dina mem dla kotłów dobrze znosi złote modnego do tej pory nie mieliśmy w różnych miejscach różne normy mamy tu w wagonie mieliśmy komet tego węgla z domach takich, które ogrzewamy spalamy dużo, więc jeżeli w tej najgorszej jakości najbardziej trujący mówiąc skrótowo węgiel nie będzie już dostępne czy nie będzie można go kupować to znaczy, że dla odbiorcy ta energia będzie droższa, bo będzie musiał oczywiście starać się godzić z zawałem poza tym sezonie 20 w Brukseli normy dla drewna opałowego prawdę w Szwecji tak na miejsce o tak, że trzeba mieć świadomość, że też operacja kosztowna, ale konieczna z punktu widzenia państwa zdrowia i życia obywateli naszego kraju skłania się oprzeć się wręcz tak jest w kolejce trzeba pamiętać, że może poradzić z nielegalnym obiegu i sprzedaż nieruchomości na Malediwach tańsze rozwiązanie zarządca będzie kontrola i druga, że właśnie kontrolować czy tak naprawdę palimy, bo w razie bez tej kontroli nie nic nie będzie na to, że to tak naprawdę w dalszym ciągu będziemy do zanieczyszczenia w informacji w radiu TOK FM po informacjach trzecia część magazynu hali w handlu ekonomia kapitał gospodarka magazynek tak część trzecia jest dziewiąta 4 3 Maciej Głogowski dzień dobry w studiu pani prof. Elżbieta Mączyńska konduktor Janusz Steinhoff pan dr Jarosław Janecki w części drugiej magazynowej hali dziś rozmawialiśmy sporo czystym powietrzu, a to o opłacie paliwowej nowej, która nie wiemy czy jeszcze będzie, ale jest na nią pomysł no i o normach jakości węgla, a to znaczy o tym, że nie będzie miejmy nadzieję już niedługo w Polsce można używać tych węglowych odpadów nie wiem czy to będzie najbardziej profesjonalne stwierdzenie do ogrzewania domów są one, bo w końcu tu będą przyjęte normy jakości węgla, ale wspomnieliśmy także, że to wiąże się z wyższymi kosztami, które będą musieli ponieść ci, którzy węgla potrzebujemy do opalania własnego domu i teraz też te rachunki są po 2 stronach, bo będą musieli zapłacić więcej, ale być może w konsekwencji wszystkim takim makro rachunku wyjdzie nam to na dobre w makro rachunku na pewno, że nakłady bardzo szybko się z wrócą być może jest część gospodarst w domowych będzie utyskiwał na to, że nie może już 3 spalać taniego węgla i że w związku z tym ponosi dodatkowe koszty, ale i to jest kwestia tzw. efektów jej nakładów zewnętrznych w ekonomii jest takie pojęcie ono oznacza, że my czasami nie liczymy tego co tych nakładów w pełni w momencie, kiedy jest duży smok wrażeń czy nie środowiska my nawet nie, łącząc z tego z tym niekorzystnym zjawiskiem w większym stopniu musimy w większym stopniu zapadamy na choroby musimy się leczyć wydawać lekarstwa i t d. także w gruncie rzeczy ponosimy nakłady, chociaż nie nie zawsze mamy świadomość, że one wynikają właśnie zanieczyszczenia środowiska, czyli te koszty z całą pewnością szybko się zwrócą i to w sposób po wielekroć w sposób i to wielu będzie procentowało w wielu dziedzinach naszego życia będzie wpływało to korzystnie na nasze zdrowie przede wszystkim na tych najważniejszych istotne jest jednak, żeby nie dopuszczać do ucha jakiś ci szarej strefy VIP wie, o czym mówiliśmy tutaj wymiana w obrocie tymi paliwami, żeby te po to, paliwowej dzielnie niewłaściwej jakości nie trafia jednak na rynek potrzebny byłby tutaj równocześnie program zagospodarowywania tych odpadów mądrego zagospodarowania tych nakładów tych odpadów co też się będzie prawdopodobnie wiązało z nakładami przypomnę, że tu każdy, kto będzie tam będzie wywodził do sprzedaży będzie miało związek posiada certyfikaty nieposiadanie tego certyfikatu albo jego fałszowanie będzie obłożony karą no, więc tych kont zabezpieczenia jakiś nowy sezon ja chciałbym do tego dodać, że nie darzą się węglem spalane są w elektrowniach ciepłowniach, które mają instalację od PL i odpylania odsiarczania odazotowania spalin i t d . i t d. proces spalania w tego typu obiektach jest ściśle kontrolowany, czyli ciepłownia czy elektrownia płaci za emisje zarówno związków azotu związków Siarki dwutlenku węgla i t d . i t d. na razie odbiorcy komunalnego takiej możliwości nie ma związku z tym jedyną drogą jest ustanowienie dała się restrykcyjnych norm jakości paliwa, czyli zawartości popiołu zawartości Siarki my zawartości podziała nasza nadzieja na danym asortymencie wartości opałowej i t d. i t d . i tak powinno być zdecydowanie kontrolowane to jest reglamentacja, że tak powiem jakościowa w odniesieniu do odbiorców komunalnych ideą jest konieczne poziom niskiej emisji w wielu miastach jest magiczny Kraków miasto śląskie, ale wiele innych uzdrowiskowej miejscowości lidera w Gazecie za niska emisja jest tragiczna, o których już wspominaliśmy wcześniej nie czuje się ekspertem w sprawach zdrowia, ale przypomnę, że około 50  00 0 przedwczesnych zgonów związanych z zanieczyszczeniem naszego powietrza i smogiem w Polsce rocznie to jest sprawa, którą warto powalczyć jest dziewiąta 4 7 w magazynie EKG krótki przegląd informacji rynkowych dla tych z państwa, którzy śledzić informacji rynkowych teraz nie mogą, ale magazynach gdzie, zważywszy giełdy tanie w prawdziwym magazyny EG era 4 zł 1 8 frank 3 5 9 USD 3 zł 3 7 gr funt 4 6 0 prawie 8 relacja euro dolara to jest w tej chwili 1 2 4, a na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie indeks WIG 2 0 na minusie traci 7 ma 2 3 2 3 punkty indeks szerokiego rynku ich pół procentowym minus, a mWIG 4 0 traci 3 Ka Mie proszę bardzo co państwo dziwi mówiliśmy o tym, że po pozorne oszczędności z emisją bardzo kosztowne tak jak te pozorne oszczędności na tanim węglu mniej dziwi, że niektóre przedsiębiorstwa i to ważne duże zapominają o tym, zapomną w lot Otóż zdarzyło mi się zresztą nie tylko mnie całej grupie osób, które uczestniczyła w konferencji w Moskwie nie pamiętam, gdy pani Agata Juszczak, ale właśnie został odwołany lot został odwołany lot i okazało się, że informacja dla pasażerów była inna niż informacja dla mniej oficjalna, ale na nikt się tymi pasażerami nie zajął nie można było w ogóle się skontaktować z przedstawicielem lotu później się okazało, że jest 1 przedstawiciel LOT-u na całe Szeremietiew, bo tylko formalnie zdaje się było ich 2 przy czym 1 osoba była na urlopie tych z ulg w osobiście widziałem niezadowolonych cudzoziemców, którzy mówili Never Never nigdy więcej zlotym, więc nie wiem, dlaczego przedsiębiorstwa nie, licząc tego w ten sposób, że tak takie zaniedbanie przekłada się na duże może przekładać się na duże straty jeśli chodzi o markę jeśli chodzi o zainteresowanie usługami takiego przysięga zmiany nadzieję, że był to tylko przypadek, gdy nie większy dom był przyparty do być może Dl i taki 1 przypadek jest ta łyżka dziegciu może być w beczce miodu, więc to dobrą renomę się szybko zyskuje, ale jeszcze szybciej dobrą renomę się długo mozolnie buduje, ale bardzo szybko można je stracić 1 taki przypadek może bardzo poważnie rzutować na renomę przedsiębiorstwa i w dodatku reklamacje, które potem zostały były przez pasażerów wysyłane jest do odpowiednich instytucji na te reklamacje odpowiedziano, że nic żadne odszkodowania żadne żadne ze strony LOT-u świadczenia nie przysługują, ponieważ to była siła wyższa co było nieprawdą i dodała na szczęście pani profesor wrócił do takich następnego dnia następnego dnia no tak jest problem także chodzi o to że, żeby uważać na dna to co może w danym momencie wyglądać na oszczędności, a potem może się przekładać na bardzo duże koszty i straty dla przedsiębiorstwa straty wizerunkowej i bez pośrednio straty ekonomiczne mówiła pani prof. Mączyńska zdziwienia pan dr Janeckiego menedżerów i Anny jest nieustannie mnie dziwi polityka prezydenta trampa w i to w sprawie, że to jest temat mówił dużo mówić mówi rozmawiano sam fakt, że w bardzo istotne dla dla gospodarek jest nie tylko Stanów zjednoczonych w Zielonej Górze z doradca ekonomiczny odszedł poseł odszedł tak w i właśnie chodzi mi o to, że po pierwsze, ta polityka jest prowadzona przez 1 , 5 tak to jest niesamowite, że wojna handlowa mogła się za pomocą Twittera w mówimy o tej wojnie handlowej tak jakby trwała wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Chinami, a tak naprawdę sprawa dotycząca ceł na Stal aluminium to tak naprawdę w najbardziej dotknie Kanady, ponieważ w to jest główny partner Stanów zjednoczonych jeśli chodzi o Stali aluminium, a dzisiaj z kolei mamy informacje takie że, że Europa przygotowuje się do do obłożenia cłami niektórych produktów, czyli amerykańskie produkty w Europie prawdopodobnie będą będą droższe jest, że jeżeli rzeczywiście to w tym kierunku pójdzie i na początku roku zawsze zastanawiam się, gdzie będą czarne łabędzie, czyli takie mu nieoczekiwanej informacji, które wszystko się pojawiają mają wpły w na to co się dzieje w gospodarkach wydają się, że to jest właśnie ten ten czarny łabędź, który po nie może się wiosną nie ma to już jest i to może oznaczać to może przed muzeum w mieście dowodzonym niestety przynieść taki dodatkowy impuls cenowy inflacyjny, który w, którego w do tej pory sądziliśmy, że wszystko będzie pod uwagę nie brać pod uwagę, a to będzie taki cenowy impuls, który pojawi się w całej Europie być może również na całym świecie no tak o tym, także mowy tutaj w poniedziałek pan prof. Kołodko w magazynie Krygier mniej, pokazując taką prognozę, która miejmy nadzieję miałaby się nie spełnić jeśli rzeczywiście talent sławę będą podwyższane i retorsji na zmianę tutaj prawda o tym, będę będziemy się tymi słowami układać to, jeżeli dotknie przemysłu motoryzacyjnego tu w prosty sposób może dotykać naszych źródeł składają się w końcu wszędzie te polskie podzespoły Denso samochodu chce też aż 1 rozmowa jej redaktorzy wziął pan prof. Kołodko najwyraźniej zasługa ponad 4 główny artykuł na temat absurdalności w polityce absurdów w polityce trampa mieli nas z tym, jaki z tego mogą wynikać bardzo dziękuję panu pan premier sztangę to często zdziwienie kontynuować to zwierzę no powiem sens stanowisko prezydenta tempa w jest efektem jego populizmu nie w działalności przecież one, podnosząc cła w na import Stali aluminium osłabia amerykańską gospodarkę za te słowa zapłacą amerykańscy podatnicy w 10 później z emisją świadomość, że może później wcześniej od rozumienia zamiast bardzo niewielka grupa hutników i producentów war mię natomiast konkurencyjność gospodarki amerykańskiej przemysłu motoryzacyjnego z UE może być zdecydowanie mniejsza mało tego co na to światowa organizacja handlu chce się zapytać bowiem z sua ochronne antydopingowym dane rynkowe są prowadzone na Kretę Europa w ogóle żyła bardzo wysokimi cłami od 3 0 prawo do 7 1 % na import z euro bez skrupułów ze Stali nierdzewnej z Chin to oczywiste, ale to było uzasadnione myślę również wprowadzali nigdy nie byliśmy na wspólnym rynku Unii Europejskiej różne słowa n p. jak ustanowiłem kontyngent wejść do węgla z Rosji była też zgodne z Syrią WTO natura zdecydowanie tego typu reakcje i wojna celna osłabić tempa wzrostu gospodarczego w gospodarki światowej trzeba mieć tę świadomość, że to jest takie ręczne sterowanie doraźne efekty droga na skróty i niestety pogorszenie tempa wzrostu gospodarczego z całym szacunkiem panie premierze kontaktu z politykami jest już bardzo dziękuję, ale dziś powinno być, ale nie powinno być Ernest pewności nie ma elektorat bardzo dziękuję pani prof. Elżbieta Mączyńska dziękuję bardzo pan Janusz Steinhoff bardzo dziękuję panu to Jarosław Janecki bardzo dziękuję z wyrazami magazynach HGW Zuzanna Piechowicz dała Szkotka również bardzo dziękuję audycja realizowana Maciejewski zbliża się czas informacji o dziesiątej jest dziewiąta 5 6 po informacjach audycja Owczarek Cezary łasiczka Maciej Głogowski do usłyszenia ekonomia kapitał Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz internetowe radio TOK+Muzyka teraz 40% taniej. Wybierz pakiet Standardowy i słuchaj gdziekolwiek jesteś

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA