REKLAMA

07. A jeśli depresja nie jest chorobą? Podcast Dimitrovej i Stawiszyńskiego

Nasze wewnętrzne konflikty
Data emisji:
2018-03-07 19:50
Czas trwania:
33:53 min.
Udostępnij:

Depresja. Czy jest tematem stabuizowanym? Czy jest chorobą? A jeśli traktujemy ją jako chorobę, to czy czasem nas to nie ogranicza? A jeśli wyrażamy pogląd, że nie jest chorobą, głosimy herezję? Czy dzisiejsza kultura smutek i melancholię medykalizuje, czy może raczej gloryfikuje? Na ile medykalizacja depresji wiąże się z traktowaniem jej jako generatora kosztów, problemu ekonomicznego? Pytań w tym podcaście jest znacznie więcej, są też oczywiście próby odpowiedzi na nie.

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
dzień dobry setek nimi trawa i Tomasz wstawić żeńskim słuchają państwo pod kreską nasze wewnętrzne konflikty tak jest dzisiaj porozmawiamy o temacie względnie aktualnym niedawno dosyć silny obchodziliśmy mianowicie jest to 3 lutego międzynarodowy dzień depresji w związku, z czym przez moment było najgłośniej na ten temat w mediach pojawiały się różne artykuły publikacje i to sprawiło, że się rzeczy jakoś tak skłoniło nas do refleksji w ogóle nad zjawiskiem nie Rozwiń » tyle depresji wyłącznie dla tego w jaki sposób na funkcjonują w kulturze jak jest powszechnie rozumiana co to dla różnych ludzi oznaczała jak wśród zyskujemy informacje na jej temat, jakie panują mity przekonania poglądy no właśnie jest takie przekonanie myślę, że prawdziwe, chociaż różnie pewnie różni ludzie mogą je interpretować, że depresja to jest we współczesnej kulturze tabu, że to jest taki temat, którym się niechętnie mówi i na którego nie widać, który jest jakoś wstydliwy sporo w przy okazji Międzynarodowego dnia depresji było takich tekstów, których autorzy twierdzili, że n p . z bardzo wiele osób, które MO z depresją się zmagają no robi to jakoś w ukryciu po cichu niema odwagi się też do tego przyznać czasem także przed sobą, bo właśnie do pracy jest czymś takim co wstydliwe nie widoczna stabilizowane zmarginalizowana w dzisiejszej w dzisiejszym świecie pytanie, dlaczego po pierwsze, tak jest, a po drugie, co to znaczy, bo ja mam jakąś swoją taką myślową tego, ale niekoniecznie uprawniona była zgodna do końca z duchem tych tekstów które, które przy okazji tego Międzynarodowego dnia depresji n p. Polski teraz się czytałem nic ja myślałem o tym w innym kierunku, ale mówisz o tym co z postacią depresja kończymy stabilizowany także tak dziś obraz wyłania z tych gmin publikacji jest z formy podejmowanej dyskusji i t d . niż ja myślałam o tym, że w dalszym ciągu jest intensywna kampania na rzecz gmin i informowania ludzi o tym co to jest na jakie to za sobą pociąga skutki, jakie ma wpły w na naszą rzeczywistość coraz bardziej też przeżyłem podkreśla się aspekt ekonomiczny tego turyści z całej inny rozległy temat ciekawy bardzo może zdążymy o nim porozmawiać ale gdy taka tendencja do uświadamiania, że depresja jest chorobą i ile oczywiście nie dyskutujemy z tym działem podyskutować ze to znaczy ja mam też chciała podyskutować rodzinne strony to znaczenie od takiej rzeźby bym uważała, że nie jest dobrze, żeby ludzie byli jakoś uświadamia ani źli, żeby w ten sposób też tę dolegliwość traktować, ale to jest 1 z ze sposobów rozumienia i on może mieć swoje bardzo korzystne oddziaływanie w takim sensie, że definiując jakiś albo reguluje jakieś formy leczenia traktowanie tego typu zaburzenia z drugiej strony też w jaki sposób ogranicza nasze rozumienie tego zjawiska tego doświadczenia minął, więc może działać w sposób bardzo dwuznaczny inaczej niż wydaje mi się inne choroby takie, do których jesteśmy przyzwyczajeni traktować jako choroby takie po prostu somatyczne, które zwykliśmy też leczyć określony sposób, jeżeli chodzi o depresję, mimo że też byśmy tak chcieli to sprawa jest bardziej skomplikowana no to wciąż nie jest także wystarczy zażyć magiczną pigułkę, aczkolwiek bardzo często chcielibyśmy w to wierzyć czy nie chce zakwestionować tego, że przyjmowanie leków bywa bardzo pomocne i bywa konieczne i bardzo istotny tak tak z tym absolutnie też nie zamierzam dyskutować myślę, że tak jest problem oczywiście z tą medyczną czy medyka -li styczną koncepcją depresji polega na tym, że mamy do czynienia ze zjawiskiem, które angażuje nas w tym naszym aspekcie psychologicznym psychicznym duchowym podmiotowym mentalnym, jakkolwiek byśmy chcieli to nazwać, że to jest stan czy to jest fenomen, który polega m. in . na tym, że w istotny sposób modyfikuje cały nasz sposób myślenia o rzeczywistości wpływa na nasz nastrój czy jest to przejawia się właściwie poprzez inne obniżone radykalnie nastrój poprzez poczucie bezradności rozpaczy niekiedy takiej obojętności co w Berlinie i zmienia perspektywę postrzegania tej rzeczywistości, gdzie dzieje świata zmienia właściwie jednoczy zmienia wiąże się w każdym razie z naszymi najgłębszy mi przekonaniami i odczuciami co do tego kim jesteśmy w jakiej żyjemy rzeczywistości, jaką wartość mają nasze bliskie relacje nasze przedsięwzięcia nasze życiowe Horyzonty planowania no i jest czymś wszechogarniający w tym sensie to doświadczenie depresji i teraz mamy rzecz jasna całą gamę rozmaitych emocji stan znów przekonani, na które służy on nam w kontakcie ze światem tak to określmy czy, które stanowią treść naszego naszej relacji ze światem no i ona za rzecz jasna zróżnicowane, bo rzeczywistość, w której żyjemy jest zróżnicowana czasem mamy przed włamaniem, że to co to co widzimy dookoła jest pełna sensu jest napawa nas optymizmem jest jakoś rokująca czasem mamy przekonanie, że przeciwnie to co jest dookoła jest raczej smutne w prawie nas poczucie bezsensu smutku bezradności melancholii tak dalej na jej pytanie czy te stany zawsze są Stanami, które należy traktować jako stany patologiczne myślę, że współczesna kultura ma tendencję do tego, żeby patologii Zobacz właściwie każdy rodzaj trudnego doświadczenia smutku każdy rodzaj poczucia ograniczenia niemożności, ponieważ w pełnym instaluje w człowieku takie przekonanie, że powinien on móc wszystko, że jest istotą, która właściwie nie powinna funkcjonować z żadnymi ograniczeniami, że jest ekspansja jej właśnie nieograniczona, a jeśli coś takiego się dzieje jeśli pojawiają się jakiekolwiek dolegliwe stany jeśli pojawia się lęk smutek w i t d. to to jest wyraz jakiś zaburzeń, które czas zlikwidować na różne sposoby najlepiej łykając tabletki właśnie teraz mówię to wszystko w po to, on że, aby zbudować kontekst dla rozmowy o depresja kontekstem jest kultura, która medyka Lis jest smutek dzisiaj, która ma wykazuje melancholia i która w ogóle ucieka od wszystkiego co trudne co nie ograniczające co w niezwiązane z ekspansją co zatrzymujące co może być jakimś takim depresyjny ma biały w samej tej kultury skądinąd naraz do tego ma wpływ także, gdy jedziemy dalej Anna ja się tym zatrzymała jeszcze na chwilę przy tym Annę w aspekcie tych choroby właśnie medykalia z racji i ich leczenia nowo z 1 strony pewien rodzaj i ram definicyjnych IPN w pewnym pewna perspektywa pewien paradygmat myślenia pozwala dostać się skutecznie mierzyć się z trudnością, ponieważ to jest subiektywnie doświadczony cierpieniem, więc można mówić o smutku szerokim sensie jako o i o jego nieobecności inaczej nie tylko smutku różnych takich uczuciach z tego spektrum sił w szeroko pojmowanej kulturze możemy myśleć o tym, że ktoś rzeczywiście zmaga się z doświadczeniem niemożności wykonywania elementarnych prostych czynności są coraz bardziej izoluje od świata społecznego, ale w tek i zastanawiam się w kontekście, gdy właśnie publikacji, z którymi zetknęłam się, że łatwo popaść w taką pułapkę myślenia na ten temat jako, o czym się właśnie osób, kto mnie do wyeliminowania, którego głębszych przyczyn niekoniecznie musimy rozumieć to jest taki przepraszam, lecz wyda słowo taki takie ujęcie depresji jako choroby które, zwłaszcza taką samą chorobą jak grypa jak się ma grypę na to się bójka jakieś tabletki albo jak jest przeziębiony to się bierze antybiotyki choroba przechodzi dalej podobnie w przypadku depresji jak się ma depresję na to przyjdzie do lekarza lekarz daje tabletki człek tabletki łyka i potem choroba przechodzi niewątpliwie takie podejście bywa pomocny im daleko mi też do lekceważenia tego i znaczenia tego, ale z drugiej strony można myśleć właśnie w kontekście kultury o tym jak w dół, jakie są koszty naszego świata, który ponosi świadczeniodawca społeczny koszty ekonomiczne tego, że ludzie cierpią na depresję, że wg WHO w 20 3 0 roku będzie to dominujące pierwsza wyłączająca prościej jest ich funkcjonowania choroba i chyba na drugim miejscu jeśli chodzi o przyczyny zgonów albo na trzecim jakość ważne, że bardzo wysoko wg w stanach Zjednoczonych te szacunki są różne wyróżnione są też przeprowadzone w stanach Zjednoczonych szacuje się koszty depresji na około 2 1 0 miliardów dolarów z czego tylko określony procent dotyczy samych kosztów leczenia albo kosztów związanych z tym, że n p. czasem może się taka choroba zakończyć w sposób tragiczny ogromna część wiąże się z tym, że po prostu tacy ludzie wypadają z rynku pracy czy nie są produktywnie nie są efektywni nie napędzają gospodarki to i wtedy z pomocą przychodzi lęk i to jest pytanie takie z innym zetknięcie się 2 światów to znaczy subiektywnego, gdzie chcemy wyeliminować silny czyjeś cierpienie, bo nie chodzi o to, żeby ten ktoś po pierwsze, przeżywał te wszystkie objawy to, a po drugie, żeby wypadło ze swojego rytmu funkcjonowania, ale z drugiej strony już zaczyna też być elementem jakiejś statystyki jakiejś polityki, która chce go leczyć bynajmniej nie z powodów nie, które przyjmujemy jako takie ono w bliżej jednak humanistycznych i egzystencjalnych tylko, dlatego że po prostu staje się jakimś kosztem staje się kimś niechcianym symptomem, więc to dynamika się jakoś nawzajem napędza i to jest bardzo ciekawy nam się wydaje, że to jest bardzo ważne, że kształt, który powiedziała, że musimy na to spojrzeć od strony całego systemu złożonego systemu kulturowo ekonomicznego, w którym funkcjonujemy i wówczas dopiero zobaczymy, że i to jest też często zarzut, który się stawia no zarówno psychiatrą czy psychiatrii w ogóle jako pewnej instytucji kulturowej, jakimi psychoterapeutą, że stają się mianowicie zarówno psychiatrzy, jaki psychoterapeuci po prostu elementem takiego systemu, który pracuje na rzecz 3 ogólnonarodowej produktywności czy ogólnospołecznej produktywności, bo faktycznie ktoś, kto po pierwsze jest chory w takim sensie konwencjonalnym i nie, a po drugie, ktoś, kto traci nagle poczucie, że to co ma robić jest sensowne nie jest w stanie wykrzesać wykrzesać z siebie odpowiedniego entuzjazmu, żeby ona codziennie przychodzić do pracy i wypełniać te wszystkie obowiązki, które ma wpisane w umowie nie jest w stanie innymi słowy w wspierać działania firmy i wzmacniać jej jej działalności na to ten ktoś po prostu z tego całego systemu nie tylko wypada, ale także staje się takim ogniwem spowalniający w związku, z czym mnie system jest opracowany w taki sposób, żeby te wszystkie spowalniają c ogniwa jak najszybciej ponownie włączyć do obiegu to znaczy wykonać możliwie szybko religii na rzecz euro, by wyeliminować chorobę najpierw oczywiście zdiagnozować te jako chorobę ja bym jeszcze dodał to znaczy najpierw wszystko co obniża produktywność z medyka list Zobacz uznać właśnie za nie tyle przejaw jakiegoś głębszego procesu, który n p. odsłania coś o naturze tej sytuacji, w której jest człowiek, który zaczyna przeżywać tego rodzaju doświadczenia, czyli de facto jakoś to doświadczenie jego treść rozpoznanie, które ono niesie pewien głęboki sens, który w nim też się odzywa nazwijmy to wziąć trochę wznawia raz i zdefiniować to po prostu jako coś, czego ma nie być, czyli jako patologia odstępstwo zaburzenie Cetera z medyka wizowa 100 innymi słowy, a następnie znaleźć taki środek, który maksymalnie szybko pozwoli pozbyć się objawu no i przywrócić jednostka społeczeństwu temu społeczeństwu, które wspólnie razem pracuje na rzecz lepszego jutra świetlane do jutra no bo zespoły życie w tym społeczeństwie czy życie jednostki w społeczeństwie zdrowe życie jednostki w społeczeństwie polega na tym, że uczestniczy ona w tych wszystkich działaniach, które mają na celu powiększanie dobrobytu całej grupy i które wiąże się właśnie z o nas z powiększaniem tego tego potencjału produktywności k nic ciekawego jest myślenie w gdy w tym kontekście depresji jako w kategoriach oporu ranni warto też znał się zazębia bardzo wiele różnych forów przeciwko temu całemu układowi tak w tym systemu systemowi wartości, który w układ z z 1 strony napędza z drugiej strony aktorów układ generuje tak choć, choć nie jest takie proste i oczywiście nie jest to żadna apologia pean depresji tak naprzeciw temu co mówiliśmy my akurat tym właśnie mnie w Gazecie wyborczej przy okazji tego z dnia dane Międzynarodowego dnia depresji ukazał się on mu artykuły na ten temat imam pod ręką cytaty z nich to znaczy z 1 z nich ukazały się w 2 1 w magazynie tylko zdrowie m. in. bo może też było ich więcej drugi w magazynie świątecznym Bonda autorstwa Stanisława Skarżyńskiego niczym kamieńscy padaczka takie zdanie zbrodnia kultury polega na tym, że to choroba nazywa osobowością, bo jak odróżnić osobę chorą na depresję od innych znanych kategorii lenia z żandarmerii urzędy malkontenta marudy nic w pomyślałam sobie w wierze to jest dobre, żeby się zastanowić właśnie nad tą granicą choroba osobowość tym, że jak definiujemy jako dysponujemy tego typu pojęciami i są one jak one kształtują nasze myślenie to już jest z byłym pytanie nie tylko w kategoriach psychologicznych psychoterapeutycznych psychiatryczny ETS pytanie filozoficzne i Black naprawdę cały czas krążymy wokół właśnie kwestii medyka Lis z racji tego, że jak mamy taki rodzaj alternatywy, czyli kulturowe w pewnym sensie być może nawet albo w tego typu jakiś stereotyp albo jakąś Roman z racji z kolei, która z, którą mamy do czynienia w literaturze filmie melancholii i zostawić to po prostu taką opinią to jest choroba należy ją leczyć należy podać szlak i to wyeliminować to otwiera się przynajmniej resztek otchłani ulg w ogóle tego problemu tego nikt nic tego ile jeszcze jest przed nami do urn i eksplorowanie do wyjaśnienia do rozmów mienia był, nawet jeżeli utrzymalibyśmy się tak tej perspektywy chorobowej to oczywiście sprawa nie jest tak proste żylaki najbardziej popularny, które są podawane w tego typu zaburzenia ach ci z serii wiemy bardzo dokładnie działają od mimo tego, że mówisz, że to jest kwestia wyrównania po prostu określonego rodzaju niedoborów w wózku w tym tekście Stanisława Skarżyńskiego, który przywołała jest jeszcze taki inny fragment, z którym chyba nie zgadzam się jeszcze bardziej niż z tym zdaniem, które przytoczyła, w którym on pisze, że dzisiejsza kultura, parafrazując czyści remontuje literalnie leży dzisiejsza kultura jakoś gloryfikuje smutek i jest taką kulturą, która właśnie melancholia wręcz czcili w jakim sensie moim zdaniem jest dokładnie odwrotnie to jest kultura, która stabilizuje smutek i stabilizuje melancholię i w której nie ma przestrzeni na doświadczenie melancholii smutku żałoby, która te jakości ludzkiego doświadczenia systematycznie eliminuje odsyła do pewnego czasu ze swojego głównego obszaru czy głównego nurtu i dzisiejsza epidemia depresji wydaje mi się nie jest oczywiście moja oryginalna myśl, że inni jakoś tutaj idę za drugim psem Hermanem przywoływany już przeze mnie wcześniej za również w dodawanym Rottenberg Guillaume amerykańskim psychologiem bardzo ciekawym współczesnym akademickim empirycznym rewolucjonistą inni jego książka o depresji się ukazała w Polsce, że ta dzisiejsza epidemia depresji ma z tym związek właśnie, że rzecz, że to doświadczenie ta jakość jest jakość kultury systematycznie wypychana i że ono wraca niejako w taki sposób skrajny destrukcyjny stóp procentowych, rozkładając nas w totalnej bezradności na łopatki WTA to bardzo medyka mistyczne podejście to mówienie, że to jest choroba tak jak grypa i że należy od razu zażyć Lalek no właśnie z wyrazem Traviata z tej bezradności naszej wobec tego obszaru doświadczenia takie się zgadzam, jeżeli chodzi czy w ogóle myślę, że to będzie wątek powracający w naszych rozmowach wątek dotyczący przeżywania żałoby tego co w w naszej kulturze jest nieobecny nim nie rozmawiamy wyłącznie w żałobie rozmawiamy już to znaczy żałobie po śmierci n p . Terry po różnego rodzaju stratach w miniony weekend i jest, że faktycznie do stęp to z 1 strony różnych rytuałów kulturowych, które wiążą się z nowym w jakimś opracowywaniem też Intra psychiczna tego typu zjawisk bywa ograniczony torze właśnie n p . jest jakoś się hołubione produktywność silnym i dostarczane są dosyć szybko sprawnie środki do tego, żeby właśnie móc jeszcze bardziej ją napędzać nakręcać ranni po to, są jakieś takie myśli, że w ogóle objaw czegoś znacznie szerszego są jeszcze trochę tematem naszych rozmów i trochę też im, czyli właśnie kimś takim nie wiem czy oglądam tego zmiata poziomu w takim sensie, że gminna naszą intencją chyba nie jest rozmawianie wyłącznie na temat właśnie psychoterapii jej skuteczności bądź nie i chociaż tutaj też oczywiście możemy przytaczać różne argumenty zastanawiać nad różnymi rzeczami, ale myśleć o różnych trudnościach psychologicznych nikt się, że i to znaczy co one właściwie oznaczają, jakie one informacje ze sobą niosą i jak bardzo nas wikła ją, bo są w sposób nieodzowny związane ze światem społecznym zarazem rozmawiamy o nich w kategoriach bardzo też indywidualnych, ponieważ ktoś, kto przeżywa jakiś rodzaj trudności cierpienia psychicznego choroby psychicznej tyska ktoś, kto w sposób oczywisty też domaga się i potrzebuje pomocy na pewno ja też się od razu powiedzieć, że może w gminnym powiem z jakiego miejsca mówi, bo to jest istotne mówię z miejsca no rzeczywiście przeciwnego takim medyka -li stycznych wykładni depresji ja uważam, że depresja nie jest chorobą natomiast nie uważam, że depresja nie jest cierpieniem i że nie należy w tym cierpieniu nieść pomoc nie należy szukać takich środków, które w tym cierpieniu przynoszą ulgę nie muszą się jeszcze powiedzieć nie jest chorobą wg, jakiego kryterium nie jest nie jest chorobą wg kryterium hymnu ściśle medycznego, które wciąż jeszcze w zachodniej medycynę opiera się na definicji sformułowanej w dziewiętnastym wieku przez słynnego takiego patologa też człowieka, który odkrył białaczkę Rudolfowi hossa w i Rudolf Hoss powiada, że choroba to proces patologiczny w tkance no już kilkadziesiąt lat trwa próba odnalezienia jakiegokolwiek procesu organicznego, który stoi u podsta w depresji, iż to nie udało to nie jest tak, że i to można przeczytać we wszystkich podręcznikach psychiatrycznych nie głoszą tutaj żadnych herezji szczególnych, ale nie jest także mamy jakąkolwiek jednoznaczną teorie tego co właściwie dzieje się w mózgu z człowieka, który na depresję zapadł to nie jest tak, że ma on n p. co z takim właśnie popularnym dosyć ujęciem obniżony poziom serotoniny jak ma obniżone to trzeba mu podwyższyć i wtedy już będzie wszystko kraj dlatego, że to jest hipoteza oparta o mało tobyśmy długo musieli mówić, ale takie dość nudne jednak jak się okazało chwiejne podstawy, ale wiadomo, że pewne leki, które podnoszą poziom serotoniny niekiedy działają skutecznie w takich przypadkach, ale niekiedy też nie działają, więc bywa bardzo różnie, ale natomiast to, że depresja nie jest chorobą w taki medycznym sensie nie oznacza, że nie jest pełnym cierpienia doświadczeniem bezradności rozpatrzy jakiś obojętności na jakiegoś poczucia bezsensu, że nie prowadzi do przedwczesnej śmierci i t d . i nie oznacza także, że nie należy stosować leków antydepresyjnych tutaj też co to powiedzieć głośno i właśnie, bo w różnych miejscach, które w przyszło mi o depresji dyskutować albo w tekstach, które depresji publikowałem też to często podkreślałem, niemniej jednak zawsze w sytuacji, kiedy się wykłada to nie medyczne są teorie czy nie medyka -li styczna ujęcie depresji no to wtedy natychmiast Neo budzi to ogromne kontrowersje ktoś, kto nie zgadza się na taką medyka -li styczną wykładnie depresji bywa posądzany o to, że właśnie jest zwolennikiem odbierania leków i Anna i w ogóle tego, żeby ludzie prawda pogrąża -li się w tych Stanach doszczętnie to w ogóle nie o to zupełnie chodzi właśnie nie o to chodzi z drugiej strony popatrzy jak pożyteczne na poziomie społecznym bywa jednak mówienie o depresji właśnie kategoriach choroby, ponieważ zdejmuje wciąż z tegoż społeczeństwa zysk kolei, skąd one swoją tezę, że są pewne rzeczy takie właśnie nie hołubione przez kulturę, ale przeciwnie im jakoś spychane nie tolerowane zdejmuje z ludzi pewien rodzaj wstydu związanego z doświadczeniem, który jest samo w sobie bardzo trudne, które jest już samo w sobie jakoś izolującej, dystansując i, że może bywa na poziomie n p. skuteczności kampanii społecznych informowanie ludzi o zjawisku, które z, którym nie są dobrze zapoznani innych i jakoś tak odciążające, bo łatwiej powiedzieć, że się po prostu na coś choruje i niższy zrozumieć złożoność tego zjawiska po to, zjawisko jest pozostaje w bardzo enigmatyczne pod kątem ich rozumienia funkcjonowania naszej psychiki w sensie subiektywnego doświadczenia i nawet czegoś takiego wymiaru powiedzmy, że duchowego jeżeli, by posługiwać się takim językiem, a z drugiej strony pod kątem biologicznym czy dotyka takich też dosyć kluczowych fundamentalnych problemów filozoficznych to znaczy mnie, gdy między na styku biologii i formułowania sensów znaczeń ja bym powiedział, że zdejmuje to także całkowicie odpowiedzialność z zarządu drapieżnych korporacji, w której panuje bezwzględna konkurencja, w której ludzie są eksploatowani in do granic możliwości, w której panują reguły zaprzeczające jakimś podstawowym w podstawowym wartościom, w której żeby przetrwać to trzeba wspinać się po trupach do celu pracować ponad swoje możliwości i t d . i t d. zdejmuje odpowiedzialność z szeroko rozumianej sfery politycznej związanej z tym w jakim ona w jaki sposób ukształtowane są reguły współżycia społecznego, jakie wartości w danym społeczeństwie są stawiane na piedestale, jakie relacje panują pomiędzy członkami tego społeczeństwa jak działają instytucje w takim społeczeństwie działa państwo jak działają ośrodki, które mają wspierać te osoby, które wypadają z jakiegoś zabiegu i t d . tak dalej to wszystko nie w takim niejednoznacznym prosty medyka -li stycznym ujęciu kompletnie znika z horyzontu no bo ostatecznie nie sytuacja, w której znajduje się w niej relacje z ludźmi kształtowane przez jakiś system wartości obecne na społeczeństwo nie instytucje państwa nie cokolwiek co ma w ogóle związek z tym co o świecie myślisz, jakiej sytuacji się znajdujesz tam, gdzie jest też w jakim momencie coś się udało zrobić, czego nie tylko w no właśnie jakiś mitologiczny poziom neuroprzekaźników w mózgu ma związek z tym jak się czujesz w związku z tym właściwie jest związek ma do niego na PZHL na pewno ma, ale nie tylko, a czasem bywa być może tylko jakąś reprezentację biologiczną procesowo na zupełnie innym charakterze rzeczy reprezentację, ale wtedy wiesz ja mam też takie poczucie, że wtedy 3 się staje całkowicie odpowiedzialny za to w paradoksalnie to znaczy, że kiedy no właśnie w taki medycznym ujęciu Bobo to jest w istocie komunikat twój mózg źle działa, a pamiętasz jak rozmawialiśmy z Donata namiotem Bergiem to nasza rozmowa się ukazała w przekroju zresztą on opowiadał o tym w swoim na doświadczeniach depresji i mówił, że właśnie chodzi do różnych lekarzy, zwłaszcza dostawał ten komunikat, że twój mózg źle działa coś jest żelastwo i mózgiem, a on miał poczucie, że w świecie, w którym funkcjonuje na coś jest nie tak on i to jest właśnie poza tym wymiarem, w którym trzeba doraźnie działać trzeba doraźnie działać w jak ktoś cierpi to nie jest tylko przedmiotem naszego zainteresowania ciekawości odsłania coś takiego wyborcę istotnego celu wydaje mi się, że w ogóle będzie w tyle większości naszych dalszych rozmów postawiłabym przed nami takie zadanie, żeby się zastanowić się właśnie w obrębie tego kontekstu ARM blisko euro i jakości definiujemy te kwestie sytuacji społecznej ekonomicznej, która narzuca nam pewnego rodzaju rozwiązania, jakie rozwiązania są też możliwe dostępne i on jakoś praktycznie w zasięgu ręki w sytuacji, w której ktoś w sposób realny i dobitnie styka się z tym problemem na poziomie własnego przeżycia to może za tydzień będziemy po prostu kontynuowali te rozmowy o depresji, bo to jest w ogóle narosła z najważniejszych współcześnie tematów myśl mur z takich porozmawiamy sobie o tym, że skoro leczyć cokolwiek w kontekście naszej rozmowy to słowo oznacza to jak, czyli leki psychoterapia różne podejścia różne poglądy na ten temat, a może modlitwa i ja będę miał przygotowane cytaty, która będą, a propos tego właśnie ta przy czym tkwi jeszcze szersze spektrum bardzo dziękujemy tymczasem dziękujemy to wódka jest w Meksyku terapeutyczną filozoficznych cynkownia to docenta w naszej aplikacji mobilnej kolejny odcinek za tydzień w środę po dwudziestej Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: NASZE WEWNĘTRZNE KONFLIKTY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 40% taniej w zimowej promocji!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA