REKLAMA

Dyskryminacja i przemoc w szkołach. W Poznaniu wiedzą jak temu zaradzić

Wieczór Radia TOK FM: Dość Przemocy!
Data emisji:
2018-03-08 22:00
Prowadzący:
Czas trwania:
52:55 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM przyszedł czas na program dość przemocy łączymy się z poznańskim studiem Radia TOK FM, w którym jest Iwona Rutkowska chmura ta gorzka socjolożka adiunkt w zakładzie socjologii edukacji narodowej, ale studiów edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dobry wieczór dobry wieczór małe sprostowanie chmura Rutkowska jadę Jung przepraszam, a Iwona k chmura Rutkowska Andrzej Rutkowski chmura Rutkowska Rozwiń » adiunkt taka, ale z nami studiów, poznając jeszcze Marta Mazurek pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania d s. przeciwdziałania wykluczeniu dobry wieczór wydawanie priorytetowo uśmiechamy się, gdy słuchacze pewnie może za zadziwiać taki skład gościnnie w studiu poznańskim, że świat nauki jest reprezentowany, a z drugiej strony świata mógł bać władzy samorządowej, ale dlatego, że przez rozpoczęcie rozmowy chcieliśmy od zajęć antydyskryminacyjnych, które w tym roku w Poznaniu teraz od marca będą się rozpoczynać to są zajęcia, które są współfinansowane czy finansowane przez miasto jest to dość nietypowy projekt ci pewnie słuchacze winnych miastach będą chcieli się dowiedzieć jak doszło do tego, że taki projekt się w Poznaniu rozpoczyna ale zanim o szczegółach o nim opowiemy to bym poprosił o wyjaśnienie tej rzeczy, którą my nazywamy tutaj zajęciami antydyskryminacyjne mi życiowym mamy namyśli, kiedy mówimy o anty dyskryminacyjne w kontekście, że go o jasne bardzo cieszy, że na początku pan pyta o to, bo jestem często zamieszanie wokół pojęć, które wydają nam się tutaj ekspertką my nauczyciele KON ludźmi działającym w edukacji oczywiste, ale ich później okazuje się dyskusję publiczną używane są w bardzo różne zaskakujący transfer danych w sposób i gdybyśmy chcieli powiedzieć tak najbardziej ogólnie jak się da to edukacja antydyskryminacyjna wszak każda dukaty z pewnym świadomym działaniem podnoszącym ich wiedzę umiejętności wpływającym na nastawienie emocjonalne, czyli tym wszystkim co kształtuje postawy, a celem tych działań jest przeciwdziałanie niesprawiedliwości dyskryminacji nierównego traktowania i skrajnym przypadku też przemocy, która jest zmotywowana z czymś takim co nazywamy uprzedzeniami i i dyskryminację i stereotypami przepraszam, ale edukacja antydyskryminacyjna w rozumieniu takiej profilaktyki prewencji edukacyjnej jesteśmy nastawione na wspieranie równości sprawiedliwości i akceptowanie wspieranie różnorodności i ta różnorodność jest stan powiedziałbym naturalnym znaczy jeśli wchodzisz do jakiejkolwiek instytucji przygląda się ludziom jakiejkolwiek grupie społecznej ci ludzie już na pierwszy rzut oka są bardzo różni pochodzą z bardzo różnych środowisk mają różne wartości różnie wygląda ją mają różne biografie różnorodność jest część wydaje się naturalnym problemem w kontekście dyskryminacji jest nie sama jak nie nie tyle tylko problem akceptacji różnorodności, ale problem dzielenia ludzi na lepszych gorszych, czyli problem dominacji walczy menedżer zapytać czy to oznacza, że wspieranie różnorodności boty frazy pani użyła, gdybyśmy teraz zrobili taki szybki przegląd przeznaczą podstawę programową to teraz w szkołach tej frazy nie znajdziemy czy też znajdziemy tak lustrzaną tylu różnych kontekstach, że ona nie ma waloru edukacyjnego dla, gdybym tak silny punkt jeśli chodzi o prawo prawo polskie, która jest ułożone jak pan jak wszyscy wiemy kaskadowo znaczy jest ustawa zasadnicza wszystkie inne akty prawne łącznie ze statutem szkoły, ale także z prawem oświatowym muszą być kompatybilne na poziomie wartości norm z ustawą zasadniczą i kwestia równego traktowania jest wpisana w konstytucję stąd jeśli przyjrzymy się nam winny takiemu to kino dokumentowi jak prawo oświatowe to tam już w preambule pojawia się zeznawali w tej nowej znowelizowanej ustawie o systemie oświaty pojawia się takie takie stwierdzenie jest cytuje szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju przygotować go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu i uwaga zasady Solidarności demokracji tolerancji sprawiedliwości i wolności tak to nie pojawia się słowo różnorodność, ale wszystko to co pojawiło się wcześniej jest z wartościami, które wspierają akceptację i szacunek dla różnorodność kolczyk w ustawie regulującej pracę szkoły i na nową ustawę może się powołać każdy, kto pracuje w szkole jako profesjonalista profesjonalistka mamy taką bazę, dzięki której różne działania wspierające równość sprawiedliwość przeciwdziałają nikt przecież działa NCR dyskryminacji są zawarte w a, przechodząc już do do programu, którym rozmawiamy czy to oznacza, że program, który powstawał, zanim został zaproponowany, jako że miastu tak to on powstawał na bazie właśnie takiego myślenia pionowego od tego co powinno być aż do jakichś konkretnych zajęć w jaki sposób to powstawało, gdzie był to chronologiczny logicznym początek może najpierw zacznę Marta Mazurek zacznę od tego czy odniosę się do tego co pan redaktor powiedział, że mamy tutaj nietypowe nietypowe zestawienie z 1 strony reprezentacja władzy samorządowej, czyli jak i z drugiej strony reprezentacja nauczycieli dr g o ska ja też wywodzę się z uniwersytetów i inni brałam udziału w takim bardzo duże my projekcie badawczym, który zastygł, którego wyniki zostały publika opublikowane w trzytomowej raporcie w ubiegłym roku blender spod ręcznika w także mamy też to doświadczenie naukowe badawcze, ale my właśnie związane z taką edukacją antydyskryminacyjną z potrzebą tej edukacji i z kształceniem na rzecz właśnie tworzenia posta w szacunku otwartości dla różnorodności społecznej to po pierwsze i na tej bazie, kiedy objęłam tę funkcję pełnomocniczki prezydenta miasta Poznania d s. przeciwdziałania wykroczeniom jak organizowałam również dla dyrektorów i dyrektorek szkół poznańskich dla nauczycieli dla nauczyciela takie spotkania w urzędzie miasta i również takie seminaria z zakresu podszedł tej Beskidy skrytej edukacja antydyskryminacyjna, ale też wskazujące w oparciu o bardzo różne badania dna sytuacje, jaka istnieje w szkołach to w ogóle nie było żadna nowość dla nauczyciela jak i nauczycieli dla Glencore i dyrektorów i Anny również zorganizowane było takie seminarium na temat właśnie tego, o czym mówiła dr chmura Rutkowska, czyli tego w jaki sposób wprawie oświatowym czy w różnych tam rozporządzeniach tak ta edukacja tak naprawdę czy potrzeba tej edukacji jest zawarta, choć ona nie jest wyrażona wprost to jest to po pierwsze w tym roku my ją w zasadzie to było w ubiegłym roku przed przyjęciem ostatecznej formy budżetu miasta wystąpiła mamy z taką propozycją kompleksowego programu edukacji antydyskryminacyjnej, a został opracowany m. in. przy udziale pani dr Murek Rutkowskiej przy udziale pani Anny, a Kowalski Andrzejewskiej to są osoby, które bardzo długo i bardzo aktywnie właśnie działają z różnego typu cash młodzieżową i które takie na takie edukacji, że tak jak się znają, a tutaj oczywiście wsparcie Uniwersytetu wydziału studiów edukacyjnych jest również bezcenne i teraz projekt, który ja zaproponowałam miał być projektem pilotażowym dla 1 5 szkół różnego typu to znaczy poczynając od przedszkola później ze szkoły podstawowej i ponadpodstawowe, w których cennik auta edukacja byłaby nazwijmy to bardziej kompleksowa, a to oznacza ona obejmowała nie tylko dzieci i młodzież, ale od wymagałaby również takie szkolenie dla kadry nauczycielskiej, ale nie tylko kadra pedagogiczna, ale również administracja przy pracy róży różni pracownicy szkoły, a także spotkania z rodzicami ale, ponieważ środowisko szkolne tworzone jest przez nich właśnie takie różne grupy nazwijmy to interesantów i to są z 1 strony uczniowie uczennice z drugiej strony kadra pedagogiczna trzeciej strony tak naprawdę rodzice i jeżeli połowu ryb połączymy mnie, że tak powiem działania w powiązaniu z tymi 3 grupami to tak naprawdę wtedy mamy bardzo duże szanse na zadziałanie na ogólny klimat szkoły inna tak naprawdę tak koło pewną wiedzą przynoszą zmiany w całej szkole właśnie na rzecz Note również poprawy bezpieczeństwa uczniów uczennic tej szkole to była 1 propozycja ona mylono w nim została odrzucona natomiast nic nie zna TVN natomiast odrzucona to znaczy, że radni zagłosowali tak ona została odrzucona przez radę miasta, niemniej jednak o odbytej edukacji antydyskryminacyjnej mówimy również na sesjach rady miasta zawsze to przedstawia jako 1 z podstawowych potrzeb mówimy już od nowa po 1 , 5 roku w reż Eduardo Mendoza z radnych radni powiedzieli, że czym zagłosowali przeciwko, ponieważ ich argumenty Bujakiem i argumenty były różne ja może odniosę się do takich argumentów, które muszę powiedzieć stołu były dla mnie też racjonalne i wyważone i Gdyni i takim argumentem było to, że ten program, który ja może promuje, ale to oczywiście z ramienia prezydenta miasta Poznania, by było ustalone prawda i jakby nam tutaj zgoda oczywiście chodzi o to, że on był oparty o działanie organizacji pozarządowych organizacji pożytku publicznego i fundacji, które zajmują się właśnie edukacją antydyskryminacyjną, czyli wymagał takiego wejścia podmiotów zewnętrznych do szkoły to może powodować oczywiście różne takie formalne, a może praktyczne jakieś takie przeszkody w realizacji tego programu jak ja tego w ten sposób nie postrzegała i wierzę, że znalazłoby się na pewno o 15 takich szkół, które z wielką radością tak z entuzjazmem przyłączył się do tego do tego programu, niemniej jednak uznałam, że te argumenty są koło racjonalne, zwłaszcza że zaproponowano w zamian za to przeznaczenie znacznie większej puli pieniędzy, która ostatecznie wynosi 200  000 zł i przypomnę, ponieważ budżety różnych miast na takie zajęcia dodatkowe w wydziałach oświaty są różne i może powiem, jaka jest skala ich, jeżeli wydział oświaty w Poznaniu na zajęcia dodatkowe lekcje dodatkowe realizowane w różnych szkołach ma 300  000 zł to druga pula Real na zajęcia przeznaczone właśnie na zajęcia o charakterze anty dyskryminacyjnym wynosi 200  000 zł, czyli to jest to są te 2 3 no tego budżetu na wszystkie zajęcia realizowane raz myślę, że za nie umknęło, że ta istota zmiany w za taki monopol wdrażany program, który mówił o tym, że organizacje pozarządowe one w szkołach prowadzą zajęcia antydyskryminacyjne, a tak, ale rozumie to nie przeszło tak, czyli koniec zaletą nie przeszło lat przeszło natomiast tak tak, że przejdzie to pod pomnik kuratelę wydziału oświaty, czyli te pieniądze zostały umieszczone w wydziale oświaty i teraz wydział oświaty właśnie ma taką zawsze pulę na zajęcia dodatkowe i teraz to szkoły występuje on o sfinansowanie takich za zajęć dodatkowych co znaczy nauczycielki nauczyciele proponują projekty te projekty zaakceptowane przez rektorów dyrektorki i one wystąpiły w tym naszym konkursie to może powiem o 1 rzeczy Otóż takie zajęcia z edukacji antydyskryminacyjnej były również możliwe jest poprzednim budżecie wydziału oświaty, niemniej jednak one były włączone do tego obszaru właśnie zajęć dodatkowych co oznaczało, że każda szkoła może 2 × w roku wystąpić z projektem o zajęcia, a dodatkowe i ich wtedy, kiedy szkoły wystąpiły o takie za o takiej zajęcia dodatkowe antydyskryminacyjne to znaczy, że oznacza, że n p. musiały zrezygnować z dodatkowych zajęć n p. języka polskiego albo z informatyki albo z dokształcania i czy z pracy z uczniem zdolnym i t d . tak dalej to skutkowało tym, że w ubiegłym roku tylko 8 szkół zgłosiło się z takimi pro z takimi programami, a w tej chwili po ogłoszeniu tego konkursu drugiego obszaru, który jest totalnie niezależny od tamtych od tamtych od tamtego konkursu w ciągu tygodnia 6 3 szkoły złożyły się projekty do tego konkursu na próżno go, dlaczego Woźniak 3 7 otrzymało czemu no może powiedzmy tak to jest program pilotażowy on został upubliczniony czy może ogłoszony niezwłocznie oczywiście po podpisaniu zarządzenia prezydenta, które były takie taki obszar właśnie wyodrębniło i przeznaczyło te pieniądze właśnie na na realizację takich zajęć, więc ten tak naprawdę szkoły miały tydzień spełniały tych ludziach, ale wręcz, a i tak, ale zgłosił zgłosiły 6 0 parę szkół, ale z tego 3 7 otrzymało otrzyma dla nas wojna na przeciwdziałanie dyskryminacji, dlaczego nie dla wszystkich, że niektóre niektóre ze zgłoszonych projektów, ale nie spełniały warunków takich spraw na bank tak naprawdę nie były to zajęcia przeciwdziałające dyskryminacji i wykluczaniu to też wiąże się z tym, że być może w nie wszystkie gminne szkoły jeszcze zdawały sobie sprawę z tego też jak te zajęcia mogą wyglądać, ale proszę podać mierzone liczbą zadań, jakie działania takie naoczny przykład zgłoszonego projektu obok pomysłu, który nie nie nie otrzymał finansowania, bo ewidentnie nie mieszczą się władze tak nie mieści się n p. taki projekt, który został zgłoszony muzyka łagodzi obyczaje i jestem takim LG, która może być muzyka wspólne muzykowanie może być takim sposobem porozumiewania się gdzieś tak naprawdę chodzi o nauczanie gry na instrumencie, czyli tak naprawdę to wchodzi wchodzi w sferę zakresem VAT za dodatkowe zagrożenie, że to oczywiście z muzyki po albo można tutaj jeszcze mogę powiedzieć o to były też zajęcia plastyczne tak dla Dylana klas początkowych, ale też rzeczywiście to bardziej kolizji kwalifikowało się po bo nastawienie było tak naprawdę na rozwój umiejętności tak czy takiej wiedzy takiej wrażliwości, jeżeli chodzi o umiejętności plastyczne czy, a czemu n p. wyjazd z dziećmi do domu spokojnej starości nie otrzymał finansowania ten pomysł, by po euro, a nie dba o chciałabym tutaj wypowiedzi, że jednorazowe wydzieli wyjazdy do domów spokojnej starości test jednorazowy wyjazd do domu spokojnej starości, gdzie dzieci uczy młodzież zapozna się z takim dobrze, że istnieją takie domy być może porozmawiała zobaczył, że wie, że takie, że takie ośrodki istnieją natomiast to, jeżeli mówimy o edukacji antydyskryminacyjnej to wróży pamiętać, że to jest proces, czyli trzeba, by wcześniej może też młodzież przygotować wprowadzić zagadnienie i jeżeli taki wyjazd jest obecnie, żeby on się też opierał na pewnych i ta gra akcji to znaczy, żeby można było w sposób może nic bardziej pełny albo poznać tak o życie albo porozmawiać z osobami założył Juve 3 megalomanii zrozumiał, że na tanie tylko punkt zobaczysz, gdzie wraz z nią bardzo, ale to jest wycieczka jest jasno mogę innym i wolnych rodników w bardzo, że tak bardzo żałuję, że rzetelne to ten nasz projekt pierwsze marzenie jednak chociażby na na poziomie pilotażu nie Eni zyskał akceptacji, ale mam nadzieję, że to jest nasza przyszłość, dlaczego dlatego, że wtedy, kiedy myślimy o szkole jako o pewnej społeczności bardzo specyficznej każda szkoła jest inna to ruch towar różne dzieci i różne rodziny co zaangażowane w stałym to instytucje to on pierwszym krokiem jest diagnoza to znaczy, że dobra edukacja antydyskryminacyjna zaczyna się od refleksji ludzi, którzy tam pracują uczą się spotykają, kto w naszej szkole jest najgorzej traktowany, kto i jakich powodów ma szczególnie ciężko trudno by się mówimy o nierównościach czy dyskryminacji to proszę zwrócić uwagę, że mimo tych oczywiście powodów tych przesłanek gorszego traktowania jest wiele, ale w różnych środowiskach w różnych sytuacjach w różnych kontekstach ta grupa marginalizowanych osób może być inna i to zawsze to jest moje doświadczenie, które też już praktyki edukacyjnej każdej szkole istnieją pewne specyficzne problemy i to są priorytety czyli zanim wyjedziemy do domu spokojnej starości, zanim zaczniemy współpracę z Unii na poziomie edukacji takiej globalnej jakąś misją w Afryce warto zastanowić się jak traktowane są w naszej szkole najbiedniejsze dzieci jak traktowane są dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jak się czują, ucząc się czują u siebie w szkole czy mają dostęp do wszystkich tych samych RM miejsc do wszystkich tych samych zajęć do wsparcia takiego Lisiecki Dziedzic z pełną sprawność, ale z tego coś żywego słowa z tego co pani mówi wynika, że ten proces przyznawania pieniędzy na poszczególne projekty jeśli chodzi o zajęcia tych zniszczeń anty dyskryminacyjne powinien się zaczynać od takiej analizy, które szkoły mają największe potrzeby tym czasie, których on tak, ale to, że miasto analizowało projekty IT, które były najlepiej, a na przygotowanie lotu otrzymywały wsparcie, a nie tam, gdzie potrzeby były największe, bo tych potrzebach nie wiem w skali miasta toczyli bój dla mnie normalna taką skalę, żeby powiedzieć to tam powinniśmy skierować pieniądze na projekt antydyskryminacyjne Lalek i Ewy ale gdy chciałam tylko powiedzieć, że hotel upodmiotowienie tak naprawdę uaktywnienie szkół nauczycieli nauczycielek, które takie, które takie projekty proponowały one również miały swoje uzasadnienie n p . w szkole podstawowej, w której gdzie w klasie jest sporo uczniów i uczennicy pochodzących z Ukrainy albo uczniów uczennic romskich przedstawiono takie zapotrzebowanie właśnie na takie na takie za rozwiązanie, które jest bardzo ważne, że moja żona mówi, że to początek, a taki właśnie na to bardzo dużo spra w taki to znaczy diagnozę szkoły same proponują co jest im potrzebne i to jest bardzo dobra i bardzo ważne mogę powiedzieć o takim projekcie, który mnie bardzo ujął, a jest to projekt przeciwdziałania wykluczeniu UR w szkoły do końca, gdy szkoły w szkole podstawowej nazywa się tajemniczy ogród jest to szkoła integracyjna tam są tam jest też młodzież zakląć zagrożona takim wykluczeniem społecznym, ponieważ pochodzi też mecz może z zrodzi, gdzie są problemy z innym młodzież, która może nie ma zbyt wysokich osiągnięć, jeżeli chodzi o osiągnięcia w nauce i teraz element tam młodzież spędza czas po szkole w szkole m. in . a może raczej wokół szkoły, ponieważ oni uprawiają, ale szkolny ogród uprawiają też szkolny ogród razem z osobami razem z uczniami uczennicami, które są n p. na wózku albo mają niepełnosprawność intelektualną specjalne potrzeby i tutaj edukacyjne i z uczniami i uczennicami sprawnymi i oni tutaj się integrują i teraz, ale najpier w ten ogród planują potem go wsadzą następnie oni spędzają w nim czas robią, by ogniki na umorzenie grillują, czyli netto są bardzo dobre zajęcia takie integrujące po kazał ją CE niektórym młodym osobom, które są zagrożone wykluczeniem ze one mogą bardzo duży wkład niż do tej społeczności szkolnej one są wtedy też również doceniane kino na Borneo rundach na równych rozdajemy współpracują to bardzo Lu uważam taki, budując Lerch et projektu może albo też już wiem, że to już lektury ślad któryś rok ten projekt będzie realizowany i bardzo z tego czasza, że n p. 1 z uczniów, które prawdopodobnie niegdyś tak powiem powiedzmy sobie szczerze nie rokowała auta a gdyby w tym podejście ten do wszystkich w sposób jednakowy on poszedł do technikum ogrodniczego tak, czyli znalazł sobie taką niższe dawną fascynację została w nim ta fascynacja Ros ROE rozwinięta dzięki temu rząd w tym projekcie mógł uczestniczyć ECM itp to jest wspaniały projekt, który pokazuje i odpowiada na potrzeby akurat w danej placówki, bo w niej są tacy uczniowie takie uczennice, a tym ten element, który też istotne, w którym chyba dr Mroczkowska wspomniała interesariusze, czyli jeszcze są rodzice liczyli jak to jest Róża taki projekt, na którym etapie i czy w ogóle się pyta tutaj rodzice, szczególnie że na jeśli to są zajęcia antydyskryminacyjne co to oznacza, że opierają się, jaki świat wartości, a nie można zakładać, że wszyscy rodzice ten świat wartości spółdzielnią tak czy współ znają w MON co powiem tak, że Indianie nie bez kozery odwołałam się do ustawy zasadniczej do podstawowe go on takiego budowania prawnego, czyli ustawy o oświacie, ponieważ tam właśnie z pojawieniem się do wartości w UE demokracja, a Solidarność w wolność prawa człowieka tak dalej ta i t d . i elementy wszystkie szkoły w Polsce wszystkie przedszkola i wszystkie publiczne publiczne instytucje oświatowe działają w oparciu o ten system wartości, ale rozum organizacje to jest tak jak przychodzi rodzic mówi się nie zgadza, żeby tu była lepsza od zajęcia antydyskryminacyjne, które mają gdzieś w tle uniknięcie przemocy seksualnej nie zgadzam się uważa, że to moje dziecko nie powinno w nich brać udział to przecież nie zmieni nie nie powiemy takim rodzicom oto jest konstytucja w nim wziąć także ich to zależy teraz tak po pierwsze, dyrektor dyrektorka placówki bierze odpowiedzialność za wszystkie zajęcia, które odbywają się na terenie szkoły w niezależnie od tego czy te zajęcia przeprowadza pracownik pracownik Saleta to owa czy przeprowadza osoba, która współpracuje ze szkołą na 1 1 6 etatu czy jest to osoba, która jest celem odpłatnie lub nieodpłatnie współpracuje ze szkołą z ramienia organizacji pozarządowej albo instytucji takich publicznej państwo wszyscy doskonale wiem, że w szkole pojawia się policja pracują ratownicy medyczni strażacy także tych ludzi, którzy w szkole prowadzą różne zajęcia edukacyjne jest bardzo dużo i za każdym razem dyrektor dyrektorka bierze odpowiedzialność za te zajęcia wcześniej są przedstawiane konspekty le są sprawdzone osoby, które te zajęcia prowadzą znane są cele metodyka tych zajęć leczone są odpowiednie do wieku do możliwości poznawczych emocjonalnych dzieci i t d . tak dalej gości i każdy wejście do kina i każdy materiał edukacyjny, który się pojawia w szkole jest odpowiedzialność nauczycielek nauczycieli oraz Dyrekcji, czyli ludzi, którzy na mocy prawa profesjonalnie zajmują się edukacją to samo dotyczy zajęć w dodatkowych niezależnie od tego czy one dotyczą szermierki to one dotyczą pierwszej pomocy przedmedycznej czy one dotyczą n p . problemu przeciwdziałania przemocy ze względu na nakładać na pochodzenie etniczne czy na niepełnosprawność i oczywiście każdy rodzic każda mama tato opiekun prawny powiedziałabym nawet może zwrócić się do interakcji z prośbą o wyjaśnienie o bardzo często te mu pierwsze kontakty takie z nastawieniem wynikają z niewiedzy z niedostatecznego przepływu informacji, ale oczywiście każdy rodzic ma prawo nie zgodzić się, zwłaszcza na uczestnictwo dziecka w zajęciach, zwłaszcza jeśli są to zajęcia dodatkowe, a te zajęcia mają taki taki status trudno sobie wyobrazić, że n p. przychodzili rodzice i mówi że nie chcę, żeby dziecko brało udział w zajęciach z biologii czy z przyrody, ponieważ stan mowa o ewolucji teorii ewolucji albo nie zgadza się na to, żeby dziecko uczestniczyło w zajęciach takie przedmioty historia czy wiedza o społeczeństwie ta czy z języka polskiego tam właściwie każdej lekcji mówimy o wartościach tylko, dlatego że jest zupełnie inny system wartości, więc jak rozdzieliła jednak zajęcia obowiązkowe i zajęcia dodatkowe, ale niezależnie od tego co się dzieje niezależnie od tego czy są takie czy takie zajęcia odpowiedzialne sanie bierze dyrektor szkoły, w których niewinność tak, ale to jak rozumiem jeśli chodzi o głosy rodziców ma przed krytyczną negatywne to jakże to i tak zostaje w tej szkole zaś to chore i ta szkoła ci nauczyciele po prostu muszą się z tym jakoś zmierzyć porozmawiać z rodzicami takie wytłumaczyć, skąd oni zresztą głównie brak wiedzy tutaj powoduje wręcz najlepiej zacząć się tak jak najlepiej jest, żeby wykorzystać tą najbliższą ścieżka, czyli najpier w udać się do osoby, które są odpowiedzialne za pojawienie się takich zajęć czy zawartość merytoryczną merytoryczną oczywiście to takie możliwości jeśli ta rozmowa jest nieudana jeśli rodzice to piekło istnieje usatysfakcjonowane nie pogodzony to jest jeszcze kilka innych ścieżek nie chciałbym o nich w tej chwili mówić, ale jest wiele zależy to bardziej konfrontacyjny dla TKH dlatego nie można tak olbrzymie pieniądze, że 9 9 % tych jeśli w ogóle są takie kwestie i mu mówię tutaj też jako rodzic jako mama dwójki dzieci chodzących do publicznej szkoły podstawowej, ale też jako wieloletnia wiceprzewodnicząca rady rodziców w takiej szkole jest pół 100 0 dzieci do sprawy, o których pan, o których pan pyta to są sprawy naprawdę zdarzające się niezwykle rzadko natomiast zdaje znamy, ale dużo innych problemów z MON tak za sprawy i nie chciałem też przede wszystkim dziś mówić wrócę proszę jeszcze do samego programu zajęć, dlatego że nie powiedzieliśmy, kto w szkole będzie prowadził zajęcia dyskryminacji inicjatywa tutaj była po stronie nauczycielek, zwłaszcza tak kadry pedagogicznej, ale nauczycielek, które prowadzą już zajęcia ciasto wzrastało od lat i bardzo często też o tym w jaki sposób zaplanowały te zajęcia dodatkowe mogę powiedzieć, że naprawdę jest nim są przeszkolone widać, że u dokształcanie się, że chodzi na różnego rodzaju właśnie kursy czy to doskonalenia nauczycieli czy organizowane również przez radnych różne organizacje król strzelców tę instytucję ARM i to od nich wychodzi, ale sporo projektów jest właśnie opartych również o współpracę razem inny z organizacjami albo n p . z teatrem ósmego dnia i ja może tak podam przykład z teatrem ósmego dnia zakładem kartel z zakładem karnym jest taki projekt teatralny dla realizowany m. in . przez Wilno osoby przebywające w zakładzie karnym i wspieranie tego na zasadzie wolontariatu, czyli organizacyjne tamy pomaganie również przy teatrze przy teatrze ósmego dnia inny projekt to jest projekt realizowany z fundacją, która działa przy mer lokalnej parafii inny projekt jest realizowany w oparciu również rzeczy czy przewiduje zaproszenie gości jest Uniwersytetu właśnie zajmujących się czy naukowcy czy lokal w cień za ów zajmujących się danym tematem więc, jakby jest bardzo duża wzorów różnorodność i rzeczywiście to też jest punktowane to znaczy, żeby nie zamykać się tylko w szkole tylko, żeby również troszeczkę wychodzi poza szkołę, bo przecież nic sama szkoła i bycie dzieci i młodzieży w szkole to nie jest tak naprawdę hermetyczny świat zamknięty, ale młodzież dzieci też funkcjonują po prostu w świecie pozaszkolnych, ale w końcu to już dawno zadane dotykamy tutaj akurat tej kwestii, które w ubiegłym roku stała się tym w tym w tym problemem na radzie miasta tak czy dziś zaprasza organizacje pozarządowe mogą zaliczyć szkoły to była praca w Kutnie jest zmiana, a rozum rozumiem, że jednak program dopuszcza taką z zewnątrz, dlatego że gracze w innych będzie o to kto decyduje o tym, myślę, że to jest dyskusja, a dotyczyła jednak kontroli tego ośrodka decyzyjnego tutaj w tym projekcie decyzja, a w 100 % zależy od osób, które pracują w szkole tak w Liege nauczycielka nauczyciel radząc, by za zgodą Dyrekcji, a czasem całej rady pedagogicznej decyduje się na zaproszenie osoby z UAM z z więzienia z teatru ósmego dnia z jakichkolwiek innych organizacji to jest to jej decyzja i odpowiedzialność i myślę, że to jest coś co uspokoiło uspokoiło tutaj emocje innych sobie myślę, że inny wśród rodziców takich pół tysięcznej szkoła jest pół 100 0 dzieci szkołę test 100 0 osób także z bardzo wiele osób, które mogłyby włączyć się w domu w takie projekty i liczę na to, że jeżeli te projekty również będą angażowały to najbliższe otoczenie dzieci, bo też o to chodzi ja chciałbym cały czas dąży do tego, żeby nie stracić tego tej myśli się największego waloru edukacji antydyskryminacyjnej czy tego, że zmiany posta w następują nie w małych grupkach nie u pojedynczych nauczycieli nauczycielek, która leży prowadząca edukację nie u 10 rodziców rad rodziców Ależ to jest zmiana, która tak wejść jeszcze inny dotyka wszystkie osoby, które tworzą kulturę i społeczność szkoły pielęgniarek usiąść, ale ktoś może zaś, że ktoś może zapytać, kto w takim razie czy nie czy nie, choć ma takie, gdzie nie ma takiej perspektywy, że za parę lat można, by dokonać trudny przede wszystkim pytanie do pani do dr Iwony Rutkowski za parę lat można wykonać badanie i w tych szkołach, gdzie wprowadzono takie zajęcia z zamiatać postawię n p. w uczniów i skonfrontować ze szkołami, gdzie nie było takich zajęć zaczyna to było w dal jedno założeń tego pierwszego projektu, że na początku jest diagnoza, a później z ewaluacja i my jesteśmy w stanie wtedy patrzeć co się dzieje w tej społeczności to była wielka wartość, która akurat w tym projekcie niestety przepadł jak może bowiem tutaj odniosę się do tego te zajęcia, które są realizowane to są tak naprawdę pojedyncze kursy dla grupy od 1 2 do 2 0 osób, czyli tak naprawdę to jest kropla w morzu potrzeb to jest 1 rzecz INI i ja, że tak powiem upadł różne elementy taka takiej dobrej strony w tym w tym samym procesie w tym całym nocach też dyskusje czy rozmowie, bo tutaj się przetoczyły w naszym mieście naprawdę dyskusja na ten temat 3 1 plus liderów jest ten plus przeciwników i zwolenników Otóż, abym to co jest bardzo ważne to jest jasny sygnał z miasta z instytucji z wydziału oświaty, że tak taka edukacja takie zajęcia są bardzo ważne są pożądane w naszym mieście jest coraz więcej obcokrajowców przyjeżdżają tutaj osoby obecnie jak najwięcej jest z Ukrainy przywożą tutaj swoje dzieci te dzieci są włączane do edukacji i z obowiązkiem szkoły jest zapewnienie bezpieczeństwa każdemu uczniowi każdej uczennicy, a także stworzenie warunków do tego, żeby wszyscy mogli w równym stopniu uczestniczyć chciałem korzystać i skupiać się tak naprawdę na przyswajaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności, ale ani nie na tym, żeby dbać o te przypilnować czy ja dzisiaj przetrwał, czyja dzisiaj nie zostanę nie wiem z wyzywana czy pobita czynie gada tak czy na tych takich strategiach przetrwania to jest pierwsza rzecz druga rzecz Mann te szkoły, które już o uczestniczą w tym w tym projekcie ARM to jest taka forpocztą, a że tak powiem my zamierzamy nie chce rozmawiać zarówno z realizator kami tych projektów jak również z młodzieżą, która i co muszę chyba podkreślać, bo nauczycielki mówią, że uczniowie i uczennice chcą oni bardzo chcą tych zajęć dodatkowych tak dlatego należy im się tutaj jeszcze myślę, że też postaramy się o wsparcie merytoryczne o odpowiednie zakończenie tej pierwszej tury tego tego projektu po przypomnę możemy w tej chwili rozdysponowana została 1 4 całej kwoty przeznaczonej na te projekty, czyli grą o kontakty większość szkół ma możliwości Emil starać się właśnie o granty w tym semestrze zimowym, który będzie po wakacjach, więc tutaj należy i rent i będą też wspierać te działania wydziału oświaty należy bardzo mocno właśnie propagować dno z 1 strony pozytywne rezultaty, bo te rezultaty też będą pokazywane w szkole, bo w szkołach są organizowane dni integracji dni różnorodności dni praw człowieka i tam będę się też AmT grupy te zajęcia mogły widzieć efekty tych zajęć mogły być ukazane jest z 1 strony z drugiej strony pokazanie takiego czy tworzenie takiego klimatu do pana redaktora, jakby ciągle zadaje te pytania ile, a co krytycy, a są rodzice, którzy nie chcą, a może być mu tego, że nie zrozumie państwo zadajecie pytania, bo raz dał poznać przytoczyła, gdyż był dosyć duża dyskusja wielowątkowa właśnie Wilno przetoczyła się wielbłądy wątkom w tej dyskusji brały udziału czy brali udziału medialnie powiedzmy sobie przeważnie tutaj radni i ale nic natomiast Yamaha naprawdę rozmawiamy z nauczycielami z nauczycielkami i ranni i naprawy ta potrzeba jest także jestem wielki pozytywny odze w i mam nadzieję, że on raczej jestem przekonana rząd będzie tylko większy i mam nadzieję, że na przyszłe lata ta kich takich środków na realizację takich zajęć będzie więcej i nie tylko raz w roku szkoła będzie mogła wystartować tylko co najmniej 2 × w roku, a czy to zrobi jedno jest teraz tak czy teraz jest także z powodu tego nasz głos w głośnym jest to o tej akcji, a przez media mnie niektóre ogólnopolskie również o tym, o niej napisały test także samorządowcy z innych miast albo nauczyciele nie dyrektorzy szkół dyrektorki szkół zgłaszają po informacji jak to jak to działa jak to zostało wymyślone do mnie z głów innych miast dyrektorki szkół uczelni jest nie zgłaszają natomiast ja rzeczywiście mam kontakty z Aten innym osobami pracującymi właśnie pół w urzędach miast w innych miastach i podpytują tak, ale potrenują jakież było jak to się stało, że nam się udało, ale zawierają już w organizacjach jak to zawsze samorządowców, skąd były pieniądze i uderzył w Wilnie żartuje, ale że wiemy, skąd są pieniądze tak i gra może powiedzieć, że prawo i by były próby w ubiegłym roku, ponieważ ja też mnie jakby jestem również taką współ inicjatorka OUN sieci dla równości to jest taka, że samorządów, które mają właśnie on -li powiedzmy sobie stawiają sobie za zadanie właśnie budowanie takiego właśnie wsparcie dla różnorodności i też dla takiej polityki realnej dyskryminacyjnej to różne samorządy próbowały tak n p. wiem, że w Lublinie w ubiegłym roku była taka próba, żeby takie zajęcia właśnie z praw człowieka Navi za nazwane lekcjami z praw człowieka, żeby były wprowadzone do szkół to dosłownie 1 godzina i to się i tam po prostu spotkało się dostać wielkim oporem, że tak naprawdę to nie wyszło, więc pytanie jest jak to się dzieje, że to wyszło mu wyszło, dlatego że mamy tak świadomych powiedzmy sobie EMP notesie radnych tak oto żal, bo to była decyzja rady miasta więc, że ja tutaj muszę powiedzieć, że bardzo się czasza, że rada miasta po długim czasie, a może jeszcze pamiętną zaciekawia w ubiegłym roku na sesji września, ale w ubiegły rok zysk 2 szesnastym mówią o potrzebie edukacji antydyskryminacyjnej ona była w radzie miasta postrzegana jako taki taka reakcja na coś coś złego dzieje w szkole i bardzo dużo wraz z Unii zajęło powtarzanie, że edukacja antydyskryminacyjna to nie jest odpowiedź tak to nie jest odpowiedź na coś co już się zadziało znaleźli Ania może pani zdaniem inż. Chazana, a jak to jest trochę tak, że i 1 z mojej perspektywy na pewno bardzo wielu słuchaczy słuchaczy, którzy chociażby słuchali jakiś czas temu rozmowy właśnie w radiu TOK FM dr Ewą Rutkowską o tym, jaka skala i wśród nastolatków nie wiem jak to nazwać frustracji tak prawdę mówiąc w skrócie tak to to pierwsza myśl, która wtedy przyszła mi do głowy i jestem pewien, że bardzo wielu słuchaczom słuchaczom również jest taka musimy natychmiast zrobić, żeby to pokolenie było straconym pokoleniem skoro tak wiele z list z o tych młodych ludzi tak wielu z tych odda on po prostu czują się tak teraz dramatycznie mało, by sfrustrowani i wtedy ja rozumiem takie myślenie jeśli Poznań może zrobić ciąg zajęć anty dyskryminacyjnych no to inne samorządy powinny natychmiast iść w tym kierunku, chyba że ktoś ma wrażenie, że o takie rzeczy się nie działa u nas w szkole u mnie na pewno nie ma takiego rodzaju przemocy seksualnej tak dalej i t d . w specjalnym doradcą, lecz tak może, by rzeczywiście wróćmy do takiej ważnej sprawy, czego nauczycielki nauczyciele dyrektorzy dyrektorki, ale może też samorządowcy i pracownicy wydziału oświaty boję się w kontekście poparcia takiego pomysłu czy takiego projektu my doskonale wiemy, bo to gdzieś się od CEDC co jakiś się co jakiś czas wypływa tylko to jest trochę to przypomina sytuację z edukacją seksualną we wszystkich badaniach, jakie mamy w Polsce z tych badań wynika, że większość rodziców i większość młodych ludzi to są odsetki Franco 70 80 % uważa, że w szkole powinna być prowadzona nowoczesna dostosowana oczywiście do do wieku na różnych etapach kształcenia edukacja seksualna a dlaczego nie ma, dlatego że ludzie, którzy mają decydujący wpły w kierują się pewnymi uprzedzeniami stereotypami nie wiedzą ideologią i t d . tym bardziej z edukacją antydyskryminacyjną wydają się z podobnie to znaczy jest ogromna potrzeba widoczna nawet na poziomie danych dotyczących skali właśnie zjawisk czy i ryzykownych i destrukcyjnych i przemoc różnego typu szkołach, czyli te wszystkie programy profilaktyczne wychowawcze, które w co roku każda szkoła musi napisać i rozpisać właściwie co do dnia opierają się na pewnym pewnej praktyce codzienności szkolnej, z której wynika, że bardzo wiele młodych ludzi ma kłopoty z bardzo wiele konfliktów jest sporo zjawisk takich na ruszających już w ogóle bezpieczeństwo tych młodych ludzi bije mówimy tutaj o przemocy i w bardzo potrzebujemy po pierwsze, szybka i szybkiej interwencji profesjonalnej o to, żeby te dzieci zabezpieczyć im pomóc, a także niezwykle ważna jest prewencja czy profilaktyka edukacja antydyskryminacyjna jest po prostu profilaktyką antyprzemocowej ze względu my wiemy BN krytych basenów są naprawdę tysiące już w tej chwili wiemy, kto jest najgorzej traktowany w szkole to nie jest żadna niespodzianka, ale nawet nie trzeba zaglądać do badań nie wystarczy, że się ma dziecko w szkole albo jest się nauczycielkom nauczycielem i meta problemy znamy edukacja antydyskryminacyjna jest formą profilaktyki anty przymocowanej i jeśli czasem myślę, że to jest kwestia może zmiany języka być może tusze przy okazji tego projektu udało przebić do świadomości z taką z taką właśnie myślą, że jest to praca edukacyjna na rzecz bezpieczniejszego bardziej przyjaznego środowiska uczenia się i życia dzieci się wydaje, że to jest jak takie przedsięwzięcia ma pani, że zmiana języka zmiana pewnej terminologii, a Czyż narracji na ten temat absolutnie wzajemnych tak zmieniłaby w ogóle podejście do tego nie tylko samorządy tak jak w przypadku Poznania, ale wobec cały kraj prawdopodobnie na poziomie centralnym byłby zainteresowany czymś nad czym powiewa sztandar bezpieczeństwa tak też, że ta nadal trwa tylko, że tego nie rozumiem jak z przyczepą z jak przed chwilą się dowiedziałem to ta grupa, która jest swego rodzaju umów czy skuteczne czy nie, ale lobby czy nauczyciele, którzy widzą, a na co dzień co się dzieje w szkołach oni nie są w stanie mierzą się z tymi mierzą one i tak nie są w stanie odpowiedzialnie się bić się do opinii publicznej z taką informację, która czasami za takie wyniki, że z badania, bo z wywiadów dr Iwoną Hanną Witkowską w prasie n p. badania pokazują, że średnio co dziesiąta osoba w szkole cierpi na długotrwałe systematyczne nękanie zwodowany w tym, że jakiś sposób odstają od reszty to są alarmistyczne rzeczy, a jednak nie przełożyło się na to, że po zapoznaniu się w kilkuset miejscach w Polsce ruszają właśnie takie programy pełne poznanie ich na żywo złożone problemy szkoły nie są problemy szkoły poza jakimiś szczególnymi jej akcjami typu zmiana zmiana polityczna nie jest szczególną troską polityków Anil dodaje misja i w ich dyskusje, ale też konkretnych działaniach polityków i polityczne jak to nie są medialne sprawy to naprawdę się wydarzyć tragedia w szkole pojawić się policja i straż, żeby taki temat przebił się dość do świadomości jako jeszcze chciał się odwołać się do wcześniejszych badań dotyczących tych nauczycielek i nauczycieli, którzy edukację pro równościowe antydyskryminacyjne robią codziennie na każdej lekcji nie na zajęciach dodatkowych, ale w trakcie fizyki w trakcie wuefu w trakcie codziennej pracy wychowawczej i takich nauczycieli nauczycielek my po prostu nie widzimy, bo jeśli nauczyciel nauczycielka ma w klasie bardzo różne dzieci każde dziecko z jakimś problemem to codziennie trzeba się z tym mierzyć i teraz pytanie czy my myślimy o tym w kontekście anty dyskryminacyjny żar Mann to są programy, które po pierwsze, doceniają wysiłek tego typu robotach, które jest wykonywana codziennie po drugie, podświetla ją doceniają tych ludzi, którzy mają piece chęć czas energię wydają pieniądze na szkolenia, bo wcześniejsze badania pokazywały, że nam m. in. coś z edukacji antydyskryminacyjnej, że nauczycielki nauczyciele, którzy otwarcie prowadzą taką edukację czują się po pierwsze, osamotnieni czy to są takie a gdy tam padła nazwa Don Kiszot teoria taka szkolna osamotnieni po drugie, lekceważeni dziś zajmują się takim przepraszam, ale głupotami jakimiś tam trzeciorzędowych mi sprawami mniej ważnymi niż n p. matura z matmy, ale też doświadczają stygmatyzacji znaczy klimat polityczny retoryczny taki w sferze publicznej jest nieprzyjazne myślę, że to jest wielka też robota do wykonania i ten projekt, szukając tej plusów i skupiając się nad tym rzeczywiście jest takim zielonym światłem, które mówi słuchacz jeśli robiliście to przez ostatnie 2 0 lat to chcemy to docenić róbcie tak dalej pojawił się nawet pieniądze będziemy o tym, rozmawiali z spróbujemy znaleźć na to dodatkową przestrzeń środki będziemy pokazywać te działania to z punktu widzenia wydziału oświaty polityki oświatowej miasta jest bardzo ważne i to jest wielki plus tego tego programu czas i morze no tak proszę obruszył wręcz zmusza bowiem nie może bowiem coś się co się zadziało dla nich w Poznaniu tez możliwe, a może dlatego mieszkalny w sposób tak otwarty tak i w sposób tak zdecydowany nie jest realizowane w innych samorządach Otóż to jest też związane z tym, że w Poznaniu istnieje taka funkcja major pełnomocniczka prezydenta miasta Poznania d s. przeciwdziałania wykroczeniom i wtedy, kiedy ja pojawiłam się w urzędzie i wtedy, kiedy zaczęłam rozmawiać z nauczycielami i nauczycielkami ani do mnie z tym przychodzili oni być może szli z takimi nie wiemy zapotrzebowania i również do wydziału oświaty ale jakby nie było wskazanej osoby, że tak powiem namaszczony tak to jest nasza polityka mamy na to zwracamy uwagę będziemy o to oddać i będziemy wspierać te osoby, które właśnie działają na taką na rzeczy anty dyskryminację, bo to jest ważne dla naszego samorządu i być może to jest również wskazówka dla innych samorządów mówi Marta Mazurek pełnomocniczka prezydenta d s. przeciwdziałania wykluczeniu czas skończyć naszą rozmowę ze mną bardzo dziękuję również dr Iwonie kodów QR i w również inne dokuczliwe niech w chmurze Rutkowskiej pedagogice socjologii z zakładu socjologii edukacji wydział studiów edukacyjnych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu dziękuję, ale jeszcze na sam go jeszcze się z paniami mówić na wrzesień jak rozumiem to we wrześniu będzie takie podsumowanie tak to jednak tej częściach z niczym to publicznie wobec Aten słuchać słuchać się umów ma na to, że we wrześniu również porozmawiamy też powinny one sprawiają wrażenie, że rozmowy z czarnej góry dziękuję rósł dziękuję bardzo dziękuję bardzo był już Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: DOŚĆ PRZEMOCY!

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Aż 60% taniej! Największa obniżka cen TOK FM Premium. Teraz podcastowe produkcje oryginalne, podcasty z audycji TOK FM oraz Radio TOK FM bez reklam z 60% zniżką!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA