REKLAMA

Czym się rządzi imperializm? O filozofii imperium z dr Sławomirem Dębskim

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-03-12 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
54:35 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
godzina naszego spotkania nasz kolejny gość się dr Sławomir Dębski dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych kłania się panie dyrektorze dobry wieczór dobry wieczór dobry wieczór w będziemy rozmawiać o imperium kiedyś dziś jak to wyglądało przez te tysiące lat psy imperium to imperium II, jeżeli szukamy sobie w wyszukiwarkę era Amazona w ramach imperium tom pojawi się tam kilkanaście tysięcy książek z tym aż w to jest tematyka dość na świecie popularną Rozwiń » w, a wielu laty studia nad imperium są gejami są bardzo rozwiniętym generalnie rzecz biorąc myślałam, pytając o Rzymian o taki model tak jak mówimy o wielkiej rewolucji francuskiej żona stworzyła pewne ramy rewolucyjne, do których tora odnosimy wszystkie inne rewolucje czy imperium rzymskie 2 właśnie takim imperium ramowym imperium Romanum tkankę niewątpliwie pewnym takim bardzo często przywoływanym studiach nad Indiami modelem imperium rzymskie było no dostarczyło takich charakterystycznych cech, które pozwoliły potem badaczom definiować Interia o tym, mieliśmy do czynienia z cesarstwem tak potem ten wzór państwa cesarstwa rzymskiego był powielany w wiekach późniejszych w tym w średniowieczu, aby uzyskać się z większych tytuł do terytorium podejmowano próby restauracji cesarstwa rzymskiego ta, czyli restauracji odnowienia dre ma status słuch ministra w świecie internetu tworzony przez Rzymian dni takie aspiracje przejawiał przecież Karol wielki pan w talii on stworzył kolejny model państwa średniowiecznego, w którym znowu pojawiała się z 2 Jarosz podobnie jak w czasach rzymskich model między Rzymem właściwym oraz prowincjami rzymskimi stan podobnie za czasów Karola w mało w gdy mi, jakby Centralna Galia była u nas takim centrum jego państwa, ale przecież wraz z całym domem podróżował po schematach prowincjach, aby z ten Dwór jakoś utrzymać rzeczywiście pewien taki model z, który potem się powtarza między centralą centrem centrum imperium zazwyczaj lepiej zorganizowana zazwyczaj będący modelem z ustrojowymi centrum decyzyjnym w UE oraz prowincjami, które absorbują politykę na innych, które z nie mają z nim działów HR podmiotowego, ale są przedmiotem, ale też polityki, więc z tego kolejna taka charakterystyczna cecha ją w badaniach nad imperium w LM to jest dominacja targów, więc z centrum peryferie dominowania nad terytorium znowu terytorium dążenie do ekspansji kolejną kolejny element ważny w tych definicjach imperiów, a tydzień najważniejsze panie doktorze no bo czy imperium oznacza dziś się polityka czy strategii danego państwa, by wzmacniać swoją mocarstwową pozycję silną pozycję mieć jak największe wpływy czy to zawsze jest związane z jak najbardziej rozległym terytorium, które dane państwo chce posiadać, który chce rozszerzać tu Eldo musimy krok po kroku tych na razie zatrzymaliśmy się dziś w średniowieczu, ponieważ ten sposób w jaki imperia powstawały kształtowały się na przestrzeni wieków opóźnień lotów na pociąg koniecznie Alexander Motyl taki ma znany u 1 z najsłynniejszych badaczy imperializmu w ogóle współpracownik analityk CIA swego czasu, by postawił tezę, że imperia mogły się rozwijać przez przypadek w erze niekoniecznie muszą być tą rozszerzenie terytorium musiało być celem zaplanowanej polityki tak jak Aleksander macedoński sobie zaplanował tak dużej liczby dzieł należą tak zdobywamy coś tam niekoniecznie ta, a imperia mogą się rozwijać przez przypadek w związku z tym n p. pojawianiem się i konfliktów dynastycznych w państwach Pach państewka księstwach sąsiadujących z imperium dochodziło do jakiegoś sporu politycznego, w którym imperium zostało po prostu zaangażowany jako rozjemca i skoro już tam imperium swoją mocą i władzą w zeszłą trudno było wejść są to generalnie rzecz biorąc uzależniła od siebie część konkurujące elity politycznej, a on, więc to niekoniecznie obu podbój, ale po prostu rozszerzanie własnych wpływów czasami przypadkowe, a czasami będąc ze mną po prostu wykorzystaniem, choć sytuacji, która zrodziła się w jakim okolicznej sąsiadującej z państ w kurczy czy w krainie skoro tak myślimy to możemy też zaryzykować się takie twierdzenie jeśli się platonicznie pan poprawił, że czasem budowania imperium polegało na zbieraniu się w jak najbardziej ich podporządkowywania się w osobie, czyli właśnie w zaprowadzaniu pewnej dominacji oraz tworzenie cesarstwa niemieckiego przemysłu przy stworzeniu Santoro niemieckiego czy też Księstwa moskiewskiego też miała miało takie taki charakter przyczyn, a znowu remont w badaniach nad imperia ami w wyróżnia się co najmniej 3 okresy na czym ten taki stan ciąży mają średniowieczny na przed Best Mall z jak to się mówi i okres po bestialskiej, gdzie jednak normą przyjętą za taką obowiązują swą byłą uznanie suwerenności w państwie i wówczas pojawia się oczywiście z innym modelu rozszerzania władztwo nad terytorium głównie poprzez właściwe stosowanie siły czy też na podbój ligi oczywiście naruszanie tej arterii zasady suwerenności nad nad jakimś obszarem wreszcie się dość ważna różnica w dziewiętnastym wieku w lesie powstała, która 18 19, która się ukształtowała mianowicie jak my mieliśmy do czynienia z imperialną charakterze kolonialnym, czyli sytuacją, gdy mocarstwa europejskie mogły istnieć bez imperium w, więc one miały kolonie miały inteligentną wielka Brytania z UE Francja i Holandia w Hiszpanii, a z Portugalią ostatnie europejskie imperium kolonialne Niemcy, więc to, by państwo, które posiadały imperium, ale były 3 inne mocarstwa powiedział nam zdecydowanie bliższe, które były imperia i tak o sobie mówiły a, czyli Austro-Węgry czy ostre wcześniej w Rosjan oraz imperium osmańskie Tour de France, a więc im już na poziomie języka i to się tożsamości niż my mamy do czynienia z 2 różnymi modelami land z na czym polegało ono zresztą to w samej samej nazwie funkcjonowało imperium kolonialne imperium kolonialne tam między zazwyczaj, czyli różnica polegała na tym, że 3 liście ta pierwsza grupa mocarst w zachodnioeuropejskich posiadała w swojej Dominika w, czyli o terytoria zdominowany poza kontynentem europejskim w podczas gdy istne imperium osmańskie i Austro-Węgry i z imperium rosyjskie w rym to by mocarstwa, które w, które rozwijały się czy poszerzały swoją granicę w najbliższym na swoim to własnym otoczeniu ten to też ma on się inaczej rozwijałem inaczej też skończyły tak, bo n p. Austro-Węgry ze względu na fakt, że przestały być imperium przestały istnieć podobnie z imperium osmańskim, a on z ono się po prostu rozpadła czy zostało rozparcelowane przez dając nową państwa ententy, czyli imperia kolonialne Europejskiej po pierwszej wojnie światowej w da podobną podobny los RM w spotkał imperium rosyjskie w tyle tylko, że nic mu ono było w stosunku do tych 2 pozostałych stosunkowo najbardziej zaawansowany w kształtowaniu nowej idei tak tu dochodzimy do kolejnego ważnego kryterium w imperium czyli pewna idea imperialna Anton w pewien, a on na myśl o, organizując tam w, uzasadniając to władztwo nad nią określonym terytorium i w Rosji ten proces był stosunkowo przed pierwszą wojną światową stosunkowo najbardziej zaawansowany próba stworzenia ram z takiego z Triady imperialnej opartej o z 1 strony władze imperatora władzy cara z Marie oraz z narodem z tym ludowość taką bym powiedział tak swoiście pojęty nacjonalizm w, więc to były te 3 podpory z imperialnej idei rosyjskiej zaproponowanej przez Suworowa i potem 1 z służącej do uzasadnienia pozycji Rosji świecił uzasadnienia, a on także władz cano z podległymi mu Dominiak micie terytoriami czy wycinka atrium nakazuje, by prowadzić politykę ekspansji niż mu interwencjonizmu w Ernst ekspansja jest w bardzo ważnym elementem tych wszystkich definicji imperialnych niekoniecznie już wspomnieliśmy in ekspansję, która odbywa się przez użycie siły i przez burtę i w terytorium, gdyby zabór terytorium może się odbywać także się w wyniku pewnych politycznych uwarunkowań, o których już wspomnieliśmy i to polega na rozszerzaniu ma obszaru władztwa czy wpływów tak w jest ważny ten wpły w imperium, czyli promieniowanie pewną albo ideę imperialną, ale modelem ustrojowym, a na, który czasami bywa atrakcyjny chciałem zapytać czy imperium może być atrakcyjną, lecz lat chcemy przynależeć do imperium albo czy imperium nam imponuje fascynuje oczywiście, ale rzeczywiście ta od 8 to się zda żoną no możemy usiąść za ilustrację przykład Polski przykład polskiej magnaterii w końcu osiemnastego wieku, która współpracuje z Katarzyną drugą wcale nie uważała za mną o zdradę Polski trudno elita z etyką nobilitację tak szanse na na, o którym nagrody na apanaże czyści dzisiaj byśmy powiedzieli, że mieliśmy do czynienia z korupcją w charakterze politycznym, ale nalegała, żebym fascynacja potęgą tak 100 zlotym fascynacja potęgą stało zatem uzasadnienie, że z realną nie można sobie gnić przed starostwem tronie, nic więc o PiS, ponieważ elity polityczne, czyli z właśnie w no i bogaty dom Europejski nie stronił od korupcji czy też tak byśmy dzisiaj powiedzieli czy służenia w różnym innym dworu za pieniądze, ponieważ idea powiedzmy narodowa była stosunkowo słaba, a raczej więzy rodzinne przeważały między bankowym związane z przynależnością do poufnej jest dla grupy społecznej szlachty mającej zazwyczaj charakter włości paneuropejski, by się bawić się kosmopolityczne znaczenie pieniędzy było już dobrze rozpozna dom generalnie rzeźbiąc zawsze zawsze żyje się łatwiej z byłym mają zapewnione źródło dochodu z pełną sakiewkę wstęp nic im dajemy absolutnie mogło być atrakcyjna w mało tego z RM był to ten stan ten magnes dla atrakcyjności polegający n p . na tym, że centrum było na wyższym poziomie rozwoju niż peryferie bardzo często również po instrumenty rozszerzania władztwa nad nowymi terytoriami dlatego, że ma z kolei na elity tych tych nowych terytoriów postrzegały związek właśnie z centrum za możliwość nadrobienia dystansu cywilizacyjnego nadrobienia statusu uzyskania przywilejów, które razem z PiS, które by związki są taką z takim centrum oferowało wybrano wszystko od modelu ustrojowego pomoc tak tak bardzo często w ten sposób to funkcjonowało w każdym czasie generował aspiracje do no właśnie do kariery podwyższenia statusu bycia akcent mógłby być w centrum tam bycia w centrum stąd w ogóle cała idea dworu, a on czy we Francji i 3, z czym w Wiedniu czy w w Petersburgu była taką tak a tak silnym instrumentem przyciągającym współpracowników tak z tym, że Emma prowincji nawet jest taka teoria, że w bessę, że imperia zaczynają się rozpadać wówczas, kiedy zaczynał się rozpadać wówczas, kiedy ME w lojalność lokalnych elit zaczynała z przeważać nad lojalnością w stosunku do centrum tak czy lojalność wokół wobec własnej prowincji zaczyna przeważać na Zielińskiego lojalnością wobec dworu czy wobec centrum to oznacza, że aspiracje społeczne aspiracje finansowe polityczne zaczynały się z ogniskową, acz wokół możliwości i wyodrębnienia się danej prowincji czy uniezależnienia się w danej prowincji od centrum, więc to oczywiście my było budowane było takim symptomem słabnięcia magnesu słabnięcia przyciągania imperialnego czy po prostu upadku upadku modelu centrum prowincje to zatrzymamy się na chwilę przed tym, kiedy imperium dokonuje swego żywota, bo to to oczywiście może się dokonywać się różnymi drogami poprzez wojny zmiany sytuacji geopolitycznej no ale czy są właśnie takie czynniki, o których pan powiedział trochę przed chwilą czuli, że te prowincje zaczynają grać na siebie, że lokalne elity zaczynają zagospodarowywać swoją małą ojczyznę i już powoli zaczynają się guza, ale uniezależnić od tego centrum czy są jeszcze jakiś takie wyznaczniki czynniki, które wskazują na to, że imperium zaczyna chylić ku upadkowi, czyja jestem zwolennikiem w ogóle takiej 1 z tajnych dominujących teorii w dziale imprez dialogi z takim biologii w w, czyli takim refleksji na temat losami interweniują uważam, że imperia wyginęły, a jak dinozaury one przestały istnieć 1 z czynników takich fundamentalnych, dla których imperia zaczną się rozpadać to właśnie idea narodowa nacjonalizm nacjonalizmy, a doprowadziły do zmiany lojalności czy przewartościowania od powiedzmy grupy społeczne czy klasy społecznej w kierunku do nową etosu Narodowego, a imperia miały wiele narodów gwizdali Elvisa imperia miały wiele narodów i te narody zaczęły domagać się prawo do samostanowienia, tak więc Renacie muszą powstać naród musiała powstać nowa lojalność i synowa miała lojalność determinowała aspiracje do ograniczenia władztwa, lecz dominacji nie imperialny i tak to on my w ten sam sposób w Gross podał się, a poniekąd może poza imperium osmańskim wszystkie europejskie imperia, bo on i tym jak popatrzymy na los Ernst Austro-Węgier, które były pewnym klasycznym wielonarodowym imperium, próbując przez dziesiątki lat w tym balansować między po żywiołem dominującym żywiołem nie niemieckim dominującym politycznie AM, a my zaczynającym dominować żywe żywiołami narodowościowymi no na prowincji to szczególnie węgierskim no to po 1 80 0 sześćdziesiątym siódmym roku po klęsce w ROW poniosła fiasko pustki doprowadziło do nowego kompromisu politycznego, czyli Unii, a on austriacką węgierskiej i w zasadzie my założenia nowej imperialnej idei w tym sensie żywioł niemiecki muszą się, ponieważ przegrał wojnę z Prusami skóry Strachy są filmy tak muszę się cofnąć się podzielić władzą tak mu to się podzielić władzą w ME z Węgrami a, ale to jak wiemy tego mu tego bytu politycznego nie uratowało to podobnie trochę podobnie jest i było w Rosji w przestały dziwić 1 9 wieku imperium rosyjskie postrzegał największe zagrożenie w konfrontacji z żywiołem polskim w LM z wielu powodów po pierwsze w ne ME umknęło w duży fragment, że Rzeczpospolita i pierwszy Rzeczpospolitej Rzeczpospolitej obojga w zasadzie trojga narodów da nam w LM, po czym stykał się nieustannie dywidendą w polską, która tak się też okazywało bardzo była chłonna w euro po różne na różne IDM zachodnie nowinki teologiczne tam czyni to co byśmy dziś powiedzieli na liberalizm tak liberalizm samej natury rzeczy był w UE zagrożeniem dla mam rosyjskiego centralizmu i chorą autorytaryzmu, tak więc ten walka o utrzymanie znowu kontroli nad polskim terytorium wiązała się dla imperium rosyjskiego mocno taką egzystencjalnym zmagań nie tylko w grę powiedział między żywiołami z politycznymi, a ideologicznymi Bąk ma Polska Republika PL Rzeczpospolita, stawiając na wolność równość oczywiście warstwy uprzywilejowanej, czyli czyni szlachty PSP po koncercie ma jeszcze mieszczaństwa, ale w nawet nawet na tym, że była to rewolucyjna i bym powiedział z dnia bez gotowa z punktu widzenia imperium rosyjskiego ranny koncepcja, w której przed czymś wszyscy poddani byli uzależnieni od od cara, a k owym prawo własności było łaską cara w przeciwieństwie do systemu polskiego, gdzie w jak to mówi przysłowie pan na zagrodzie równy wojewodzie w 2, więc tą byłam na nie do pomyślenia była absolutnie ideologiczny zderzenie z, a więc podobnie rozpadał się też Emperią kolonialne tam w również ten proces dekolonizacji polega ona aspiracjach niepodległościowych w koronie na masy własnej niepodległości skoro w kolonii i cofaniu się w europejskich mocarstw kolonialnych na kontynent, a on aż 8 to jest czasem także imperium rozpada się po prostu jest za duże tymczasem te granice przesuwa się tak daleko tak daleko, że w końcu następuje ten moment krytyczny nie da się już tego wszystkiego ogarnąć i kontrolować mówił pan o Karolu wielkim, który objeżdżał z tym dworem wszystkie prowincje no bo wiadomo pańskie oko konia tuczy prawda, gdzie władcy niema tam mogą zacząć jakieś tendencyjne brat z rezerwą Karola wielkiego głodu pustym Bożym, ponieważ trzeba było ten Dwór wyżywić, tak więc z 2 drużynę to mogło dość kosztowna impreza, więc z tego też powodu, aby nie zrujnować co ostatecznie prowincji ani deszcz, jakby 1 miejsca Karol wielki Szlem przemieszczą natomiast rzeczywiście 1 z takich klasycznych teorii mają też była taka figura Rex ambulans w średniowieczu władcy za wędrujące no nie było wtedy internetu telefonu w SZ trzeba było jakoś się komunikować z tymi podanymi w odległych zakątkach swego kraju w Noble bank na akcje zgonu skażony był za mało no ale dowożono wwożony Karola wielkiego i każą mi alimenty, gdy ich apetyty, tak więc należało jak w myśl, że inwestor natomiast rzeczywiście istnieje taka on tak no interpretacja, że 1 z powodów no słabnięcia imperiów jest czy była za unikanie możliwości sprawowania efektywnej kontroli nad tym z pan nad tym obszarem między gdzieś była granica w czego przykładem było imperium wspomnianego już Aleksandra macedońskiego i coś tam podbił, ale trwałej władzy nie zostaną odznaczeni, gdyby nie był w stanie zbudować czy ustanowić imperialnej administracja, która by w jego imieniu zarządzała tym tempo podbitym na obszarem, więc tym z z ustawą w tej już studia nad nim na tym seriami bardzo ważne znaczenie odgrywają analiza procesów zachodzących między lokalną elitą w, a z przedstawicielami administracji imperialnej Targ o takim klasycznym, choć modelem, który jest analizowany tą model zaprowadzony przez imperium brytyjskie w Indiach w Job gubernatorów mieliśmy też system władców lokalnych Książąt ma charakter, którzy współpracowali z imperium z brytyjskim w zamian właśnie za status przywileje w utrzymywaniu kontroli tak nie nieporządku, ale kontroli nad ne nad nową wielkim imperium, nad którym słońce nigdy nie chodziło o to kto nazywaną i tu jest kolejna znana mu dość ważny element, który ważny należy sobie powiedzieć Otóż w 2 z to skoncentrowanie na dominacji nad terytorium nieuchronnie prowadziło do zetknięcia się z ARM imperiów i konkurowania o terytoria tzw. graniczna, a no i co się wówczas działo no mieliśmy do czynienia z zarzewia konfliktu między mocarstwami europejskimi to w butach się okazałą historycznie, że to pomoc europejskich imperia tam władztwa nad terytorium rozszerzanie dominacja w LM ideologii imperialnej w run z, a więc z tego powodu powodu dochodziło do MF konfliktów, na który dziewiętnastym wieku zaczęły być rozwiązywane, a on także za pomocą pewnej pary ta paradygmatu intelektualnego z wezwanego go politykom tak, a geopolityka to jest taka rodzaj refleksji, który łączy w sobie krzyk duża w tym w tym swoim myśleniu terytorium ta została nim kontroli politycznej ikonografii się z rozszerzaniem no właśnie władztwa politycznego, więc stąd powstały takie jest takie z pojęcie równowaga sił to jest pokój w Utrechcie 1 7 1 7 z kończącym wojnę o sukcesję hiszpańską po raz pierwszy w traktacie wtedy pojawia się taka koncepcja właśnie równowagi sił, czyli że należy dążyć do tego, aby żadna z mocarst w europejskich i nie uzyskało przewagi nad innymi ta koncepcja równowagi sił stała się właśnie elementem znowu ideologii imperialnej imperium brytyjskiego tanga, które z taką dyrektywę polityczną polityczną militarną uczyniło dbanie o to, aby żadne z mocarstw europejskich nie wyrosło ponad miarę innych później ich druga połowa będzie nas tego wieku to są w strefę wpływów to pojęcie strefy wpływów, owszem mamy też doktryna Monroe w 1 8 1 2 dwudziestym trzeciego roku merem która mówiła o tym, że stany Zjednoczone nie będą ingerowały w politykę Europejską, ale także nie życzą sobie, aby mocarstwa europejskie rozszerzały się już trzeszczały swoje wpływy w dna kontynent na obie Ameryki, a Minc mieliśmy do czynienia również z pewnym takim w koncepcję geopolityczną, a tutaj warto może słuchaczom wspomnieć, skąd ta doktryna Monroe się w ogóle wzięła, ponieważ ona ma swoje źródło ich najbardziej europejskie ma wejść RM źródło w tym powstałym na kongresie wiedeńskim 1 800 piętnastym roku koncepcji Świętego przymierza, czyli Sojuszu Rosji Austrii i KRUS Anny i kłopot polegał na tym, że wraz z wygaśnięciem linii Habsburgów hiszpańskich RM ma pojawiło się zagrożenie, że on z Nerem w mocarstwa europejskie właśnie Świętego przymierza mogą chcieć wykorzystać, a hiszpański premier w Ameryce Południowej do rozszerzenia o własnych wpływów tańczyli w strzeżeniu własnych imperiów, a na to terytorium i a on w zasadzie mu opracowanie takiej koncepcji jest politycznej, która potem od prezydenta stanowi znaczne mądrą przyjęła jego nazwę było pewną intrygą brytyjską, aby nie doprowadzi do nadmiernego wzmocnienia państ w Świętego przymierza, a przynajmniej w Austrii, ponieważ mogłoby to naruszyć równowagę sił między mocarstwami w efekcie musiałoby doprowadzić dom w do konfliktu, a on, więc jak widzimy na tych historycznych w przykładach zarządzaniem systemem, w którym podstawową w z elementem były właśnie imperia było dość skomplikowane, ale on PL ten system znalazł swoje odzwierciedlenie w czymś co nazwalibyśmy prawem międzynarodowym opracowanym właśnie na kongresie w wiedeńskim, gdzie mieliśmy do czynienia z usankcjonowaniem istnienia państ w wielkich imperiów i państwową, by drugą kasowych stąd o mniejszym potencjale o zmianę, by do państw drugorzędnych, bo to w zasadzie w ten sposób zostali nawet sformułowane, więc mieliśmy tych pieniędzy niż w mocarstwo europejskich na ich, które uważały, że mogą decydować o ustroju w Pm w Europie obu stron innych państw mogą decydować o ich losie mogą tworzyć i mogą likwidować państwo tak w porozumieniu, a nie, działając ze sobą o to, aby tego beneficjentem byliśmy w 19 1 8 roku, a ona utworzona, ale nie byliśmy beneficjentem polityki imperialnej byliśmy beneficjentem nowej idei, która się rok, gdy za, którą opowiedział się stany Zjednoczone prezydent Wilson na ME, która w zasadzie była wymierzona w ideę imperialną i gdybym świat imperiów prezydent Stanów zjednoczonych Woodrow Wilson opowiedział się za demokratyzację stosunków międzynarodowych zaprawę samostanowienia tak i są prawem narodów narodów do samostanowienia ta my warto przypomnieć, że stany Zjednoczone przyjmą przystępują do pierwszej wojny światowej nie wchodząc do anty szanty, czyli nie wchodząc do porozumienia altan koduje Concordia, czyli Sojuszu francuską brytyjskiego, do którego w 19 1 5 roku w czasie wojny przystępują z Włosi i są jedynie stroną sojuszniczą tak, dlaczego nie w przystępują do serdecznego porozumienia dlatego właśnie, że prezydent Wilson miej my jako 1 z warunków uczestnictwa stanął z nim uczonych w tym konflikcie o warto też wspomnieć, że po wybuchu wojny były sądy opowiadają się za polityką izolacjonizmu, czyli po nich interwencji polityki w wojnę Europejską i dopiero w zasadzie wita się w drugiej kadencji zdecydował się tą politykę zmienić, ale postawił warunek, że żołnierze amerykańscy jadą do Europy na wojnę będą ginąć, ale w interesie stworzenia nowego świata ani w interesie imperiów europejskich, które nie w interesie celów i polityki zagranicznej, ale właśnie, a on w imię stworzenia nowego porządku opartego o prawo narodu do samostanowienia opartego o ligę RM w nią demokrata demokratyzacji stosunków międzynarodowych, czego przejawem miała być liga narodów, czyli rodzaj parlamentów państ w, którym metodami pokojowymi miał rozstrzygać spory międzynarodowe, bo ten nowy porządek nie zapobiec powtórce z pierwszej wojny my światowej Coulson był chyba trochę idealistą liczą na to, że tak się da urządzić świat, że wojny już nigdy nie będzie inaczej Ermin w LM z ostatnim polskim przeglądzie dyplomatycznym, którego mam przyjemność być redaktorem okazał się artykuł Sarah Murdoch Renata, który polemizuje z taką Odry od razu polecam czytelnikom słuchaczom ten kwartalnik, w którym polemizuje z taką klasyczną Inter pyta interpretacją myśli Woodrowa Wilsona w i przypisywania mu w UE czy przypinanie łatki i idealisty marzyciela o powód jest chmura pyłu Top listy z dość skutecznie tą matką przy domu przy domu między nim Henry Kissinger, który uległ w PiS wałów pracę doktorską w KRS Metternicha i był i jest w dalszym ciągu zafascynowany w ogóle kongresem wiedeńskim mi tym sposobem w jaki mocarstwa stopić się porozumiały się tutaj organizowały wszystkim życzę koncert Mozart koncert mocarst w to fantastyczny on jest badał ten koncert mocarstw i bardzo UP w UE w związku z tym uzdrowiska, który rozwalił ten koncert mocarst w bardzo mu się nie podoba mu, a stąd też w swojej swoim 1 bardzo takim największym, bo Opus ma szef Opus magnum i syn Greczynki zdjęcia, czyli nie ma, a dyplomacja opisał sportretował tego Wilsona właśnie kierunek działań, które z idealisty oderwanego od rzeczywistości myślę, że ten z DM po pierwsze, niesprawiedliwy sposób w postrzeganiu Woodrowa Wilsona po drugie dość nieuczciwych czasami w tym sensie, że 1 przy wpisuje się mu odpowiedzialność za wydarzenia, które nastąpiły później zamysł był dobry wykonawstwo realne gdyby, gdyby w DM IDM SA okazała się słuszna, ponieważ do niej wrócono w 19 4 3 30 05. roku bieg zakładano organizacji narodów Zjednoczonych, a on idea była słuszna wówczas także, gdy organizowano na to co więcej, a idea integracji Europejskiej również jest oparta jest o PRM koncepcję właśnie demokratyzacji stosunków międzynarodowych FIM ograniczania metody siłowej na rzecz pokojowego rozwiązywania sporów co więcej w karcie narodów Zjednoczonych w art. 2 został sformułowany zakaz użycia jednostronnego użycia siły jako instrument polityki zagranicznej, a więc, gdyby nie Wilson i gdyby nie ta idea, aby jednak od wojny o o odstąpić, a on to tym być może do dnia dzisiejszego żylibyśmy w UE poniekąd w krainie razem z Geoparku jego zasady opracowane w epoce kamienia łupanego, gdzie jest silniejszy bardziej umięśniony czy dysponując po prostu lepszym głazem zdobywał sobie posłuch i i posłuszeństwo posłuszeństwo więc jawnej nie wiem, kto tu to było widać listą, a krócej był kopistą być może ci, którzy marzyli o przetrwaniu mu imperiów ci, którzy marzyli o tym, aby świat po wiek wiek i jej wiek wieków był zorganizowany, a on w ten sposób, że tylko wielkie mocarstwa mają prawo do co do decydowania o mocach mniejszych państw narodów, że oni pewni, kto listami, a ja szczerze powiedziawszy raczej byłbym z UE gotów przekonywać do takiego poglądu mamy w domu, ale z drugiej strony nie brakuje państw, które wiszą przy amerykańskiej hamulce, a on, a to jest trochę coś innego, ale teraz rozmawiamy panie doktorze podczas mamy coraz mniej o tych współczesnych imperia czy one w ogóle istnieją też mnie czy już ich tak nie nazywamy, ale mówimy przecież mocarstwa ach, i czy teraz imperializm to może jest po prostu polityka państwa takim statusie lub aspiracjach mocarstwowych czyją uważam, że jej żyjemy jednak w epoce post imperialnymi to oczywiście nie oznacza on w obozie w niektórych miejscach na świecie w niektórych państwach, którym mowa w, których tradycja imperialna jest żywa nie mamy do czynienia z ze zjawiskami, które moglibyśmy nazwać do pewnego stopnia bólami fantomu owymi utraconym status się Rosja 1 z nich jest właśnie Rosja jedno z ostatnich imperiów, które upadło na ostatnim imperium kolonialne była Portugalia tak, ale związek sowiecki, a on był jednak kontynuatorem imperium rosyjskiego w 19 3 7 roku tam sekretarz generalny Kominternu Dymitrow zapisał taką wypowiedź Stalina zna jeszcze w jakimś zabijany jest z spotkaniu w na daczy, w którym stanie powiedział, że tak walczyliśmy z tymi z tym starą Rosję w tym mniej ople są ramami się mierzyć miarami ludu, ale rosyjscy carowie zrobili 1 dobrą rzecz stworzyli imperium, którego my komuniści teraz możemy korzystać rozwijać ich wzmacniać, więc ambitne nawet dla Stalina z nową wywalczył z Imperial listami przypomnijmy w ramach, których generalnie rzecz biorąc nic nie byłem w i wszystkich imperializm oskarża wszystkich Imperial list o wskażą myśli tak jak do niego głowach na tak i to dziedzictwo imperium carów uważa się za dziedzica z 2 w cudzysłowie oczywiście no przejął nad nad tym nad tym obszarem Control, więc niewątpliwie mamy do czynienia z takimi sytuacjami w Rosji, w którym z utratą statusu jest bardzo silnym politycznym afrodyzjakiem dużych baz na społeczeństwa, które woni, a on ten status od perspektywy rozwoju to jest bardzo poważny problem AM AM Putin znakomicie to te nastroje w po odczytuje to z całą pewnością nie jest w nie wypowiedział zdolny polityk pamiętam jak największego popularność była dwukrotnie w 20 08, kiedy Rosja napadła na Gruzję i 20 14 zajęła Krym tak linia, gdyby cała ta Krymu Krym nasz cień Krym nasz gość opłat była o wodne ma ona umysłami dużej części Rosjan wolnym co mówi, a on z list z przykrością, ponieważ mąż wielu moich przyjaciół, których raczej podejrzewam o rozsądek i takim bym powiedział intelektualną uczciwość no w tym akurat momencie dziejowym z Ewą utraciło przywiązanie dla obu cenionych przeze mnie wartości w wyrzucano przyjaciołach Rosjanach mienia mówią o przyjaciołach Rosjanach, tak więc we z wieloma takich, którzy uznali, że remont, że to jest wielki rosyjski sukces okupowanie ukraińskiego Krymu może tam wierzyli w to co prezydent Putin masło w 20 14 roku zapowiadają o kolebce rosyjskiej cywilizacji, jakoby znając jej swoje źródła na Krymie z i wszystkich innych różnych ideologicznych uzasadnieniach użycia siły przeciwko 1 ze swoich sąsiadów, więc tam no More to jest rzeczywiście państwo, w którym z dnia, w którym ten bóle fantomowe, choć 1 Rosja nie jest jedynym państwem, gdzie taki syndrom post imperialnymi miały miejsce we Francji miał również miejsce do pewnego stopnia także w Wielkiej Brytanii to był bardzo trudny proces ten imperializm racji społeczeństwa i francuskiego no i brytyjskiego są to zachodziły w latach sześćdziesiątych, a 50 6 0 tych żegnali się z tym imperium, a inne mało wymagało wielu przewartościowań da no ale tak jak powiedziałem tam było łatwiejsze o tyle dziś na początku audycji przywołałem te punkty górala kategorii kategorie czy gdyby interpretację, która rozbrzmiała europejskim prawie kolonialne, które miały imperium od tych, które były imperia myślę, że od prezydentury Dejmka i realizacji państwa, które były imperia i był autorem boleśnie, bo jaśniejszy przebiegają przebiega trudniej w zasadzie można pokazać, a społeczeństwo tureckie, jaką w oko inny przykład i poparcie dla Erdogana, który również gra na takim sentymencie nią do największego najpotężniejszego państwa bliskiego mu Wschodu na jak widać ten sposób zarządzania nastrojami społecznymi w Turcji, a także w tej działa no nie można o tym, powie oczywiście jeśli chodzi o Austro-Węgier na ostrym się ostro spadły i nie nie było co zbierać, aczkolwiek w na Węgrzech w MUP istnieje taki takim niewątpliwie sentyment do pewnego fragmentu imperialnej przeszłości, bo to jest węgiel jest on takie powiedzenie ten, którego boli boli Trianon w dni oczywiście na transfer pozbawia owych czasach, które pozbawia złudzeń część terytorium ludność w, więc między to jest pewien syndrom właśnie taki post imperialnymi gdzieś tam, w jakich zakamarkach węgierskiej kultury politycznej GM emocji również istnieje powiedział pan panie doktorze żyjemy w epoce post imperialnej czy to oznacza, że idea imperialna już nie powrócili żona umarła raz na zawsze lgnęły jak dinozaury, które już nie narodzą żadnego znalezionego przez archeologów jaja w LM w dużej części i wydaje mi się, że tak, bo tak jest po pierwsze, ME, gdyby możemy sobie wspomnieć o 3 3 elementach 3 nowych zjawiskach, które się pojawiły właśnie zaczęły się pojęcie dziewiętnastego wieku mam w nastrój mamy do czynienia także dzisiaj, które stanowią one dość naturalną barierę dla dla odtworzenia się na środowisko, w którym rozwój imperium byłby możliwy jest po pierwsze to jest oczywiście na rozwój nacjonalizmu w państwo narodowe idea samostanowienia narodów na imię ideologii cienia siły dla nas w imię rozwiązywania problemów międzynarodowych i jednostronnego użycia siły roboczej się użycie siły jest usankcjonowane w karcie narodu wyznaczony, ale ono musi mieć ME sankcje ONZ tu natomiast to jest pierwsze narody, w które dążą aspirują do niepodległości o to suwerenna do podejmowania decyzji to jest po pierwsze po drugie rynek idei wolnego handlu na wolny handel i on to co byśmy dzisiaj określi, jaką 1 z jego ostatnich emanacji, czyli globalizację również RM utrudnia stworzenie odtworzenie systemu mody z modelu centrum peryferie, bo w zasadzie ME atrakcją tego centrum polegała na tym, że te peryferie mogły czerpać modele rozwojowe, a tego centrum Targ mogły niechby naśladować no trendy mody, by polityk ma teraz to wszystko stało, a teraz egalitarne, a teraz grób jest bardziej dostępne tak nie niemal bliżej jest bliżej tak na bliskim Wschodzie wzorce czerpane są bezpośrednio do Stanów zjednoczonych czy z Europy i odwrotnie, a data wymiana idei przebiegała szybciej i nie jest możliwa do UE na drugą falę migrantów w dłuższej perspektywie do kontrolowania, więc znowu wytworzeniem modelu pewnej biologicznej dominacji jest mniej jest dużą, choć trudniejsze wreszcie myśleć trzecia rzecz atrakcyjność modelu imperialnego modny bardzo trudno sobie wyobrazić, aby dzieje się w jakimś zakątku on świata można było całkowicie wyizolować zakątek od kontaktów z resztą świata i otworzyć pewien mechanizm imperialne, które funkcjonowały całkiem dobrze w innych warunkach komunikacyjnych innych warunkach rozprzestrzeniają się idei w wieku 18 dziewiętnastym, a więc to jest to raczej niemożliwe natomiast on czym się mówi ich w tym Aleksiej Miller, a mój dobry znajomy rosyjski historyk i badaczem imperium rosyjskiego niestety zwolennik Władimira Władimirowicza Putina ostatnio uważała, że Jan z, a możliwe jest powstanie czy odtworzenie niewidzialnego imperium park, czyli bez tej imperialnej administracja struktury, ale systemu, w którym z państwa w istocie mimo ciasta w istocie rzeczy kontrolują jakiś obszar terytorium albo za pomocą klasycznych metod używanych Juliusz Cezar z ziemią starożytności szli z korupcji, a on aż bolą ze względu na oferowanie miejscowej elicie jakiś dodatkowych korzyści, a on, więc on Aleksiej Miller wymyślił taki taki pojęcie jako niewidzialne imperium od osi nie trzeba solić swego gubernatora i oddział swego wojska tak, żeby mną taki wprawdzie on o tym, pisał z na przełomie na przełomie z lata z 2 00 8 2 0 1 1 i uważam, że taki system udało się Rosji, by tworzyć na Ukrainie Janukowycz ma poniekąd na Białorusi Łukaszenki, że w zasadzie te państwa niemieckiego żadnej alternatywy rozwojowej muszą współpracować z Rosją i w ten sposób, a Rosja miała szansę otworzyć imperium tym razem nie widziała bardzo dziękuję panie dr. Sławomir Dębski dyrektor Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był naszym ostatnim gościem tuż przed północą bardzo dziękuję Zawistowski dziękuję dobry Massive Attack życzymy państwu dobrej nocy kolorowych snów do usłyszenia za tydzień oczywiście codziennie 1 7 w wywiadzie politycznym czy kanapa Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - KAROLINA LEWICKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Podcasty TOK FM oraz radio TOK+Muzyka bez reklam - teraz 60% taniej w promocji Black Friday!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA