REKLAMA

Prof. Hardt: Nie ma inflacji ale uważam, że może się pojawić. Nie chcę nic mówić o 2020 roku, bo to dla mnie zbyt odległa perspektywa

EKG - Ekonomia, Kapitał, Gospodarka
Data emisji:
2018-03-13 09:00
Prowadzący:
Czas trwania:
13:31 min.
Udostępnij:

Członek RPP: Płace rosną powyżej wzrostu wydajności, co podręcznikowo powinno prowadzić do presji inflacyjnej, ale świat nie jest podręcznikowy

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
ekonomia kapitał gospodarka to jest magazyn EKG jest dziewiąta 4 Maciej Głogowski dziś naszym gościem jest pan prof. Łukasz Hardt członek rady polityki pieniężnej dzień dobry panie profesorze dobry pan rodzinę państwo czy pan tak jak prezes Glapiński uważa, że na podwyżki stóp procentowych to raczej po 20 2 0 roku w tym wie pan przewidywanie przyszłości jest trudne szczególnie w polityce pieniężnej, gdzie i jak dobrze wiemy, bo ten świat jest nowy takie relacje, Rozwiń » które chociażby opisują podręczniki ekonomii pomiędzy chociażby dynamiką wzrostu wynagrodzeń, a inflacją są teraz inne dlatego przewidywanie poziomu inflacji i poziomu PKB w tak długiej perspektywie 20 2 0 to dla mnie długa perspektywa wydaje mi się, że jest ono w dosyć ryzykowne, ale trzeba brać się tę projekcję, którą szykuje Narodowy bank polskiej, na które jak rozumiem bazuje rada polityki pieniężnej podejmować decyzje bierzemy po projekcji jak duże zaufanie do moich kolegów ekspertów z departamentu analiz Narodowego banku banku polskiego rzeczywiście projekcja pokazuje do taką sytuację, która jest dla rady w dosyć może okazać mało komfortowa to za tę sytuację, gdzie mamy jednak wzrost inflacji w horyzoncie projekcji do 3 % i jednocześnie mamy jednak nieznaczne spowolnienie dynamiki PKB to na pewno nie jest sytuacja, która jest wybitnie komfortowa komfortowa dla rady dlatego tutaj głównie do projekcji to jest to i to jest inflacja na poziomie 3 % która, która w końcu projekcji się, by się stabilizuje no dobrze, ale to jednak tę będąc w trendzie i w tym wątku patrząc na projekcję czy obecna sytuacja wymagała dostosowania w polityce pieniężnej rozumianej jako podwyżka stóp procentowych czy dostać dzisiaj jeszcze nie jak w Tourze to co powiedzie po konferencji po konferencji prasowej w styczniu to znaczy min wydawało się jeszcze kilka miesięcy temu powiedzmy wrzesień październik tamtego roku, że ta presja inflacyjna może zacząć pojawiać w tym roku już na początku tego roku chociażby z rynku pracy na razie tego jednak nie widzimy to znaczek potrzebne inflację bazową te ostatnie odczyty ona jest umiarkowana uwaga są nie znaczy żona nie może zacząć rosnąć w najbliższych kwartałach ta jest no byłbym bardzo ostrożny co więcej musimy również patrzeć co się dzieje z naszymi granicami szczególnie na to co siedzi we Frankfurcie i stolicy koło miasta Europejskiego banku centralnego czyli kto powinien też zmiany struktury ABC czy Repropol JAG nie odpowiem jednoznacznie to raczej jest także my musimy brać cennych kontekst kontekst zewnętrzny pod uwagę natomiast to też nie jest także mamy ręce związane przez Europejski bank centralny jeśli jeśli presja inflacyjna w Polskiej gospodarce zacznie się pojawiać n p. z rynku pracy, chociaż jak pan doskonale wie to co ułożenie dynamiki wynagrodzeń dynamika cen jest pewnie słabsze niż było kiedyś ten dotyczy tylko Polski, ale jest pewien taki jednak pewne globalne globalne zagadka intelektualna również lekko na izbę, że nic nie jest wieczne i inflacji, a taki, jaki i teraz nie ma niektórzy mówią wręcz są wręcz o zaginionej misji cieplejsze zaginiony inflacji Triada uważa on, że inflacja może się pojawić zaczep mówienie kategoryczny, że są czynniki globalne globalne łańcuchy produkcyjne globalna inflacja bardzo niska czy to jest inflacja i nie grozi nam powrót inflacji i ja byłbym ostrożny tak i byłbym ostrożny musimy tutaj oczywiście bardzo dokładnie analizować sytuację jako dzień wcześniej w tym momencie nie jest jasne reakcję ze strony polityki pieniężnej, ale musi patrzeć co się będzie w najbliższych kwartałach, czyli raczej ten rok 20 20 jest nie na tyle odległy, że trudno powiedzieć do tego momentu się tym, że od roku 20 20 nie chce nic w tym momencie mówić dla mnie to jest perspektywa zbyt odległa ja mogę mówić o o tym, roku i w najbliższych kwartałach nie za rok 20 20, a w tym roku w najbliższych kwartałach to zależy od zaprasza do takiej o w umowie dotyczącej ekonomisty tak każde pytanie, czego zależy członka rady polityki zależy to zależy od tego o coś będzie się działo z inflacją globalnie, ale myślę, że to zależy przede wszystkim od tego co będzie siedziało co będzie się działo z inflacją w Polsce z inflacją bazową, a to w dużej mierze zależy od sytuacji na rynku pracy to zależy od sytuacji na rynku pracy od tego jak szybko będziemy mieli to przenoszenie z rynku pracy na CPI, ale to również zależy od tego co się będzie działo z inwestycjami w gospodarce i oczywiście może mieć 2 fakty daty z 1 strony rosnące inwestycje mam nadzieję będą prowadziły w długim okresie do wzrostu wydajności pracy co będzie czyniło naszą sytuację bardziej komfortową, ale z drugiej strony jeśli inwestycje mocno ruszyły jeśli miasto Brusy ruszyły inwestycje publiczne, czego nie mieliśmy w naszej gospodarce przez ostatnie kwartały to też może to być czynnik, który będzie jeszcze bardziej podgrzewał takie czy będzie bardziej podgrzać gospodarkę i być może prowadził do wyższej presji inflacyjnej te bowiem za wcześnie na reakcje, ale nic kategorycznie, by w tym momencie nie wychodzi nie wykluczał i mówimy co roku osiemnastym wszystko w kontekście roku osiągnęły w kontekście roku roku osiemnastego nie powiedziałby nigdy nie mów nigdy nie powiedziałbym, że na 100 % nie będzie reakcji ze strony polityki pieniężnej w tym roku, choć jasna wydaje się że, że prawdopodobieństwo podwyżki stopy procentowej w mojej ocenie w tym roku jest niższe niż z GIS jest kilka miesięcy temu niż kilka miesięcy jest jeszcze w mojej ocenie kilka miesięcy temu tak jest no tak patrząc na to, że wszystkie wypowiedzi którymi dysponujemy oraz to, o czym mówi prezes to pan tak mówi niższe one się właściwie wydają prawie niemożliwe tak sumując wypowiedzi poszczególnych banków i świat jest zbyt skomplikowane, żebyśmy mogli odpowiedzialnie powiedzieć, że na pewno nie będzie reakcji ze strony ze strony polityki pieniężnej no to nasze modele, chociaż modele, które stoją za projekcją inflacji są to do pewnych liniowe bardzo mechanicy systemu teleinformatycznego żony kas niż liniowość może się pojawić się inflacja może czasami przerzucony najmniej spodziewanej do przewidzenia czarnego łabędzia i jest trudne czy wręcz po prostu niemożliwe no dobrze, ale to my mamy tutaj nie mamy 2 wątki którymi jeszcze złożyły w ciekawe zagadnienia, bazując na pana dotychczasowe wypowiedzi to i jeszcze ten wzrost płac inflację wzrost płac i przełożenie na inflację, a pan mówi niewykluczone, że w końcu taki mechanizm może po tajną zadziałać tak, ale tu co by się jeszcze musiało zdarzyć to znaczy jakie czynniki muszą zajść, żeby jeśli lot z garażem i płace rosną o po pierwsze, rosną już powyżej wzrostu wydajności roślin co siłą rzeczy do podręcznikowych powinno prowadzić do presji inflacyjnej świat niż te spod ścigać z modelu wiemy co jeszcze musiałoby się zdarzyć, ale wydaje się, że jeśli wynagrodzenia w sektorze publicznym to jakiś tam zaczęłyby wynagrodzenia rosną dziś dynamicznie wiemy, że ta dysproporcja pomiędzy wzrostem wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw, a w sektorze publicznym jednak w ostatnich latach narosła tak narosła i wydaje się, że już widzimy pierwsze symptomy tego zjawiska oczekiwania protest lekarze rezydenci et Cetera jeśli tam zaczęłyby wynagrodzenia rosnąć bardzo dynamicznie to może to być sygnał 2 w pewien wyprzedzające, że może rzeczywiście miasto to to czas misji od wynagrodzeń do boju do Cepelii, ale znowu mamy napły w pracowników z Ukrainy o my zakładamy rząd będzie się utrzymywało może już tak dynamiczny jak rywale wiedzą coś będzie bardzo znaczny wzrost będzie, tak więc o to, że to jest taki czynnik, który drugi Serena będzie być może hamował wyhamował przyrost wzrost wynagrodzeń jeszcze 1 rzeczą, której pan wspomniał, czyli inwestycjach czy mam coś co właściwie powinniśmy myśleć o tych inwestycjach, o których już rozmawialiśmy przy okazji patrząc na dane którymi dysponujemy, czyli czwartym kwartale pana zdaniem to były bardziej prywatne to bardziej publiczne czy już jakiś prywatne inwestycje takie ataki myślę, że prywatne inwestycje i duże prywatne inwestycje ruszyły w dacie jesteśmy w takim momencie naszej gospodarce, że może firmy rzeczywiście jeśli chcą dalej kontynuować ekspansję to po pierwsze, muszą ruszyć inwestycje odtworzeniowe no oczywiście my chcemy bardziej tych inwestycji modernizacyjnych zwiększających wydajność wydajności wydajność pracy wydaje się, że te inwestycje powoli powoli ruszają za wcześnie, żeby jednoznacznie wyrokować jak wydane dosyć jednak są jednoznaczne tak zwykle tak jest też gospodarce, że inwestycje publiczne ciągle są inwestycje prywatne, ale znowu no, mimo że mamy pierwsze światełko w tunelu tak to to cały czas mojej ocenie poziom inwestycji w naszej gospodarce jest wielce niezadowalający tak czy jeśli chcemy podnieść wydajność gospodarki et Cetera modernizować się dalej to musimy udział inwestycji w PKB rzeczywiście istotnie zwiększyć zresztą posłem w zawarte w planie tzw. planie planie Morawieckiego bez tego w długim okresie będzie trudno ją pan co zrobić, by doszło do tego zwiększenia udziału inwestycji co jeszcze powinno się wydarzyć jak przedsiębiorców zachęcić albo dlaczego wciąż niewystarczającym innym wymiarze tak złożona kwestia to dziś znowu kwestia tylko w Polsce także firmy mają dużo gotówki firmy to historycznie mają bardzo dużo gotówki nie tylko w Polsce nie tylko w Polsce firmy nie inwestują czy może inaczej nie inwestują tak jak nam by się wydawało, że powinny, że powinny inwestować wydaje się, że takim wyzwaniem testów to jest istotne w kontekście polityki pieniężnej dla nas jest podnoszenie w długim okresie stopą oszczędności to znaczy jeśli patrzymy w horyzoncie nie kilku kwartałów tylko dalej po roku 20 20 20 02 . gdzie prawdopodobnie z różnych powodów do rezerwatu bogaci i tak środków z Europy będzie dla Polski nie i być może to będzie też moment, kiedy po prostu cyklicznie gospodarka lekko zwolni my musimy budować nasze własne krajowe oszczędności i to oczywiście też jest istotny argument w dyskusji nad polityką pieniężną właśnie, bo na razie to depozyty to wie pan wie pani Ola z mamy ujemne mamy ujemne realne stopy procentowe po raz pierwszy w historii tak długo to nie jest Novum na świecie to sytuacja normalna dla nas jest to sytuacja nowa natomiast na razie oczywiście bank ma pan rację, że dla tych, którzy posiadają oszczędności w bankach depozyty to słońce niekorzystne to miasto z tego co obserwujemy co ja osobiście obserwuje tę sytuację wpływa na zmianę struktury oszczędności to znaczy przesuwanie się w kierunku aktywów bardziej ryzykownych to dobrze czy źle w długim okresie może to kreować środowisko o do nieco ryzykowne, tak więc dla mnie osobiście zgoda na permanentne utrzymywanie ujemnej realnej stopy jest trudna ale, ale znowu jak Spodek porównamy naszą realną stopę procentową Okaj ona jest ujemna, ale porównamy do stuprocentowych dookoła w strefie euro et Cetera to nadal stoi budowa nie jest w Polsce taka niska w tobie to również musimy brać pod uwagę w naszych decyzjach w zasięgu Pantera skarg na mieszkanie w złotych to jest dobry moment w Walii każdy musi indywidualnie wydaje się na to pytanie na to pytanie odpowiedzieć biorąc pod uwagę przewidywanie dotyczące swoich dochodów i swojej sytuacji majątkowej na froncie takie decyzje na decyzje oraz decyzje podejmować bardzo ostro to co mogę doradzić to to na pewno jeszcze zaciągać kredyt to w walucie, w której się zarabia jeśli zarabiamy w złotym to oczywiście kredyt złotowy pewni są mniej ryzykowne niż kryzys walutowy, tym bardziej że te walutowe nie są aż tak dostęp bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę pan prof. Łukasz Hardt członek rady polityki pieniężnej dziękuję bardzo dziękuję panu dziękuję państwu informację w radiu TOK FM po informacjach druga część magazynu kadzie zapraszam ekonomia kapitał mógł Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: EKG - EKONOMIA, KAPITAŁ, GOSPODARKA

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

Słuchaj podcastów TOK FM bez reklam. Skorzystaj z 40% rabatu, wybierz pakiet "Aplikacja i WWW" i słuchaj wygodniej z telefonu!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA