REKLAMA

"Sędziowie i prawnicy są w popłochu. Przestępcy będą bezkarni"

Analizy
Data emisji:
2018-03-13 18:40
Audycja:
Prowadzący:
Czas trwania:
14:54 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
audycja analizy Agata Kowalska przy mikrofonie i po problemach trudnych ciężkich i też związane z polityką wreszcie w analizach sprawdzaliśmy pozytywna i jednocześnie bardzo rozwojowa chodzi o to, w którym kraju będzie teraz najbezpieczniej przemycać narkotyki odpowiedź nie zgodzi się w analizach, ale już za chwilę też w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej chodzi o to, żeby móc przemycać narkotyki innym inie tylko niektóre nie dać złapać co nie być ukaranym w Rozwiń » powie nam o tym, który to kraj jest taki bezpieczny, a może to będzie już kilka krajów prof. Grzeszczak z katedry prawa Europejskiego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego, który właśnie złapał się za głowę figury wyczerpania rosną w pani redaktor wpuszcza rywali Lecha aż zemdlał w poważny problem życiowy wielu z nas jak się utrzymać narkotyki są ponoć on ponoć opłacalnym biznesem, a sprawa właśnie naszego zespołu obywatela, który z o podejrzewany o przemyt narkotyków trafiła w Irlandii do sądu w i jej może się okazać, że przyjęta niektórzy podejrzewają, że on będzie nie spotka go kara w Polsce co to jest historia historia jest niebywała i kolejny raz mamy okazję spotkać się tutaj z państwem w radiu Real i powiedzieć, że jest już trafiamy do połowy członków prawa Unii Europejskiej, bo znał już ktoś dziś po raz pierwszy, a z polską w roli głównej tym razem jest to pochodna całej tej idei już mozaiki spra w z krzemu kształtujących coś co można nazwać epopeją praworządności w Polsce i tym razem chodzi o pytanie prejudycjalne to może powie co to jest pytanie prejudycjalne, bo nie wszyscy to zanim powiemy o pytaniu prejudycjalnym, bo ono rzeczywiście stoi w wewnętrznej w środku tej historii tylko państwu powiem, że nasz zespół obywatel UE jest podejrzany o przemyt narkotyków mieszka od wielu lat w Irlandii i tam został złapany Intel sprawa trafia do sądu e -sąd miał wydać decyzję o ekstradycji trochę trochę tak mniej więcej to znaczy zwróciła też szczerze o obywatelu, które Polak, który element, który wobec, którego został wydany Europejski nakaz aresztowana aresztowania przez sąd Polski po to, aby go sprowadzić do Polski i tutaj przeprowadzić postępowanie przed sądem karnym w związku z tym przestępstwem, a więc mnie czy grillowania narkotyków czy hodowanie gołębi aż go próbują próbowali namierzyć i następnie fala tsunami w ligowej drużyny widzimy, że jest poza polską, w której z państ w członkowskich podejrzewano, że na Wyspach niż rzeczywiście się stało policja irlandzka złapałam na i jest w areszcie i teraz pytanie 3 należy go wydać władzom odpowiednim władzom polskim i tu port powstał problem my to znaczy prawnicy europejscy rzut okiem czasu zastanawialiśmy się, kiedy co się stanie na antenie z moich koleżanek kolegów mówiła, że nigdy, a i ja uważam, że to jest kwestia czasu, kiedy od, kiedy któryś z sędziów innych państw członkowskich na podstawie swoich opinii tego co słyszy o tym, słyszy co się dzieje w Polsce uzna, że jego zdaniem rodzi wątpliwość to czy w Polsce sądy działają niezależnie od władzy wykonawczej, a w efekcie 3 wydają wyroki, a w sposób neutralny obiektywny sprawiedliwe tutaj jest w IT rzeczy stałam i teraz mamy więcej znaków zapytania niż odpowiedzi chłopcu to tylko zatrzymajmy na tym irlandzki Sąd Apelacyjny czuliśmy go chyba nazywać wysokim Trybunałem, bo to jest High kort w Irlandii w wstrzymał się z tą decyzją o tym, żeby dać wyborcom z wydanym w Europejski nakaz aresztowania skucie ENA i to ENA jest wykonywana przez władze, które akurat delikwenta dyrygentka zatrzymają tym wypadku upadło na Irlandię to tak się do sądu sąd bada w de facto w świecie idealnym to byłoby tylko formalne sprawdzenie czy to rzeczywiście jestem ta osoba, która jest widnieje imię nazwisko na europejskim nakazie aresztowania, czyli czy dokumenty zgadzają się stanem faktycznym i zasobom, jeżeli nie ma żadnych przeszkód to dochodzi do wydania takiej osoby do państwa, które wydało Europejski nakaz aresztowania normalnie dach, ale stało się coś innego sędzia uznała, że widz opinii zachodzą uzasadnione podejrzenia, że proces może być nie odpowiada standardom, jakie mam prawo irlandzkie, które są de facto wspólne są na to prof. Hans mniej więcej wspólne wszystkim państwom członkowskim nie takie same wspólne pokaże państwo zachowuje swoją procedurę kap Pa KPEC kpk przy czym standardy dostępu do sądu i tak by PiS ogłosi sędziowskiej niezależności politycznej od od polityków sądów i t d . tak dalej, czyli wyruszyli w Polsce mimo prowadzonych, bo oto właśnie na to, że składa praworządność czy z tego się składa praworządności ni przez inżynier, zwłaszcza z niezależnych sądów mówi pan pani profesorze przepisy irlandzkie nakazywały tej sędzi ocenić czy osoba, wobec której za chwilę będzie zapadała decyzja będzie miał prawo do sądów takie prawdziwe prawo do sądów w kraju, do którego zostanie wydana to przepisy unijne, bo to instytucja przekazania nam Europejski nakaz aresztowania z przepisami unijnymi taka decyzja, która stwarza warunki do przekazywania sobie między państwami swoich obywateli, jeżeli on przebywa przyp mamy obszar bez granic w innym państwie to, żeby ich ład jak najbardziej ułatwić się na ściganie i później stawiani przed sądem i teraz to przepis irlandzkie tutaj minimum niechlubnie obligowały sędziny tego tylko ona ma możliwość na podstawie prawa Unii Europejskiej zawiści swoje postępowanie to co robią to sąd Polski jasne i ich wydać postanowienie o zadaniu pytania do sądów Luksemburga jest to pytanie prejudycjalne sprawa rozbija nam wytłumaczyć co to za ich za procedura w tym taka procedura, która polega na tym, że sądy państ w członkowskich czy nasze sądy powszechne sąd Administracyjny NSA SN także pewnych wypadkach Trybunał Konstytucyjny mógłby to zrobić mogą z zadawać pytania o wykładni prawa prawa Unii Europejskiej do Trybunału sprawiedliwości Unii Europejskiej czy tzw. ETS Europejski Trybunał z oliwą, ale jak się jak tu jest leczyć problem branży Ano taki inżynierem z polityczną publicysta nie minie to znaczy, że sądy czasami mają taką sytuację, że mają stan faktyczny majątek za sprawy europejskie znaczy, że w tej sprawie trzeba zastosować jakimś zakresie większym niż my raczej ale w jakim się właśnie dziwnym istotnym prawo Unii Europejskiej w tym rozbuchane Europejski nakaz aresztowania, który podlega temu prawu unijnemu i wtedy, jeżeli sędzia nie ma wątpliwości jak należy wyłożyć rozumieć to prawo unijne w tym kontekście stanu faktycznego charytatywnej ani sędzia mieli do Enei nie rozumiała ona jest ona boi obawia się, że sytuacja w Polsce nie z nie czyni zadość, czyli nie jest właśnie nie odpowiada standardom praworządności i kto będzie musiał sprawdzić sprawi to dużo mówić i Orzeł z wiosną 2 6 nieurodzaj źle pani sędzia wsadziła Trybunał luksemburski maminej to poważną ja się zastanawiam co on jest proszę mój zespół zdolny skupuje dlatego, że to nasza ostatnia deska ratunku w pewnym wypadku w pewne pewnych sytuacjach, zwłaszcza takich, gdy państwo chce położyć rękę na pewne nasze swobody, zwłaszcza gospodarcze ich teraz Trybunał za szybą słuchaczom ostatnio, gdy były orzeczenia w sprawie wycinki Puszczy Białowieskiej w sprawie uchodźców czy to wszystko w Trybunale sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdy powietrzem na właśnie jak mogą zapomnieć i rozmowy i teraz trybuna to jest to tam skargi bezpośrednio tylko do szkoły skarżą komisja państwom, a tutaj w tym wypadku to jest pytanie sądu czy to nie ma sporu przed tym w Luksemburgu tylko z prośbą o proszą wyłożyć mi jak należy rozumieć w tym stanie faktycznym w tych w związku z tym co się dzieje rat prawo Unii Europejskiej innego banku w Bydgoszczy to nie jest zadanie publicystyczne lub polityczne ocenić sytuację w Polsce i to zadanie nagle spada na trybunach średnio w złożu ropy i tutaj mamy problem taki, że są ciekawe jak Trybunał się z tym obejdzie się jeszcze to pytanie nie zostało zarejestrowane, czyli my wciąż operujemy rzec sędzia powiedziała zadaję pytanie ono tras najprawdopodobniej ląduje w sekretariacie w Luksemburgu będzie rejestrowane, a chyba nawet już było dzisiaj informacja, że ma być w ciągu najbliższych 2 miesięcy osąd wypowiada się przez Rosję właśnie to i tak będzie tak żona jest będzie opublikowany w Dzienniku urzędowym po polsku po angielsku i t d. będą mogły się wypowiedzieć inne państwa oraz instytucje Polska najprawdopodobniej żywotnie zainteresowana zgłoszono interwencję, czyli wypowie się co do potrzeb stawianych tam faktów on ani Polska nie będzie stronom nie będziemy mogli je zakwestionować zablokować zgłaszać wniosków nie my po prostu będziemy mogli czy to jest postępowanie między sądem w nie, a Luksemburgiem jasne i też bez żadnego sporu sąd w Luksemburgu powie doszli nowi jak należy rozumieć el ENA, czyli konstrukcje tytuł Europejskiej trybuny na Europejskiego nakazu aresztowania w świetle zwartości i praworządności, czyja dobrze rozumiem, że teraz Trybunał sprawiedliwości Unii Europejskiej będzie musiał chyba postawić granice, gdzie kończy się praworządność, a gdzie a gdy zaczyna już bezprawie jak groźne konsekwencje dzwonek mamy mnóstwo sama pani sędzia wymieniła ich bardzo wiele, gdy w uzasadniała swoje pytanie do Trybunału w i je rozumiem, że Trybunał będzie musiał powiedzieć dotąd to jeszcze Polska i pozostaje praworządnym krajem, a odtąd to już nie niebywale trudne, bo to tytoń jest taki konkurs etno rzecz, którą się, by ocenić, bo tomami zdarzeniem i niezgodna z dyrektywą tak et Cetera drewno, ale i n p. smogu pokazywał, że nie spełniamy unijne złych przepisów nie ma wskaźnika praworządność nie ma no i tutaj jest i wracam do tych problem, jaki o, jakiej dyskutujemy rząd po wielu miesięcy Trybunał może zrobić może albo spróbować wy miksować mówiąc mało na wyrafinowanie z tej sprawy to znaczy powiedzieć, że jest niewłaściwy być może znajdzie takie podstawy nie wiem czy będzie Wola będzie chciał ich w 2 w bardziej prawdę prawdopodobnie to to, że zwoła tutaj wielką izbę, czyli powie prezes Trybunału to jest ważna sprawa ma, bo jest za co zbiera, więc zbieramy się dużej ilości sędziów nie 3 dni 5, a 15 no i dalej wezwie rzecznika generalnego, czyli taką osobę, która przygotowuje opinię w pierw szyi mówi jak jego zdaniem powinien wykonać wyrok ten przedstawi opinię kumulujących, zbierając to coś było, czyli opinii komisji o materiały ruchy miejskie i tak i potem zapadnie wyrok i w tym wyroku Trybunału zazwyczaj ich dokonuje wykładni uniwersalizm Jonsson stara się zrobić takie testy od dziś nazywa Dorocie taka formuła na obecnym stanie rozwoju prawa Unii Europejskiej do sądu krajowego należy zdarzenie czy doszłoby do zaniżenia standardów dotyczących prawa i do sądu i praworządności jednak, że sąd musi zważyć co następuje to taka formuła, gdzie Trybunał co prawda nie odpowiada jednoznacznie go mówi, jakie są brzegowe warunki po co dziś testu układa cóż ten test będzie mógł być używane na przyszłość przez wszystkie sądy innych państw członkowskich de facto także polskich my tutaj to co państwo słyszą to nadchodząca katastrofa, bo jeśli Trybunał określi te warunki ten test taki Kukiz i Polska zacznie być testowana poprzez te pytania to wielokrotnie może przegrać to znaczy przenośnym teście naszych przegrać przelać do możliwości chamy i sprawiedliwości równości ów zaufaniem sprawy karne opierają się w unii o zaufaniem Jezu, ufam, że te standardy są podobne sędzia straciła wzrok w Irlandii to zaufanie do polo do Polski przez politykę, ale teraz to ma taki skutek jakiż to w zakresie pani redaktor, który żartobliwie otworzyło naszą rozmowę, ale rzeczywiście coś w tym jest to znaczy zobaczmy, że my jeszcze nie możemy dokładnie powiedzieć, jakie będą rezultaty rezultaty takiego orzeczenia, ale może dojść do takiego wybiórczego traktowania prawa to znaczy, że jestem już przyłapany spaliła się moja meta tutaj jako narkotyczna w innych już nie wiem, a wiele zależy wam pozornie nie jest tym biznesie, a my się dla nas melina narkotykowa lud to pani redaktor ma też jest w biznesie, tak więc w każdym razie spaliła się mają tutaj i osoba im uciekam i doskonale działa efekt zdrajcy sprawdzone prawdopodobnie prędzej czy biznes kopany, więc udał się do tego państwa, gdzie zazwyczaj sądy nie dają wiary w praworządność i w i uważają, że to ma przełożenie na US od pracy sądów w Polsce, czyli ten podejrzewane przestępstwo może po i mieści się okaże na pewno nie będziemy mogli sprawdzić, chcąc popełnić przestępstwo czy nie, bo nie zostanie poddany wozi bezdomnych z siecią nasze, bo to bardzo duży gang Rena cie Europejski nakaz aresztowania jest dobrze pomyślane było dla państw, które sobie ufają, gdzie mają podobne standardy Atu nagle wypada jedno państwo i robi się popłoch dla prawników dla nas jest o tyle pokłosiem, że co do tego ma dość n p . do tego, że po pierwsze, będą wybierać przestępcy państwa, gdzie będą woleli być złapani, ale po drugie, jeżeli jest Luksemburg odpowiada mu Davidowi, że doszło do zaniżenia standardu, że rzeczywiście ten ENA może być odmówione, czyli nie wydadzą tego człowieka to Irlandia nie ma jurysdykcji do prowadzenia sprawy wobec tego Polaka na pościel wolności jakiś dozór ale, toteż nie za bardzo monotonne ujęcia wody chodziło o inwestorze Irlandii przemyt narkotyków do Irlandii Irlandii tam póki co wątpią w praworządność polską nie tylko zresztą tam ale, ale ta sprawa może się okazać w 10 0 kluczowa dla różnych 3 miesięcy od rodzaju poczekalni na NATO co wiec w tym sposobem razem mamy kolejny rozdział oceny polityki prawa i sprawiedliwości wobec sądów wobec trybunałów w i będziemy mogli na żywej tkance obserwować ciąg dalszy na pewno będziemy obserwować z zapartym tchem w analizach i pomagać nam w tym będzie nie tylko dzisiaj pomagał prof. Robert Grzeszczak z katedry prawa Europejskiego w nędzy na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego do zobaczenia panie z orzeczenia o ten czas na informacje o Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: ANALIZY

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POSŁUCHAJ RÓWNIEŻ

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium 40% taniej. Radio TOK FM bez reklam, podcasty z audycji i podcasty tylko dla Subskrybentów.

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA