REKLAMA

Agresor chciał zagłodzić przeciwnika na śmierć

Wieczór Radia TOK FM
Data emisji:
2018-03-13 23:00
Prowadzący:
Czas trwania:
34:59 min.
Udostępnij:

AUTOMATYCZNA TRANSKRYPCJA PODCASTU

Transkrypcja podcastu
Radia TOK FM na słuchamy Radia TOK FM wieczór Radia TOK FM w naszym studiu prof. Wojciech Morawski dziekan Kolegium ekonomiczno-społecznego szkoły głównej handlowej dobry wieczór po wiecie państwo to już za 1 0 dni zaczną obowiązywać cła na Stal i aluminium w aluminium wprowadzone przez amerykańskiego prezydenta Donalda trampa, który najpier w na Twitterze, a później w oficjalnej ceremonii w towarzystwie hutników zaś amerykański co ciekawe oświadczył, że oto Ameryka Rozwiń » wprowadza cła, ale też wcześniej informował o wojnach scenach, a mianowicie, że są dobre, że wojny celne można wygrywać co w opinii publicznej w bardzo wielu krajach wzbudziło sprzeciw, ale i też n p. komisja Europejska wysłała taki komunikat, że to nie jest dobra droga dla większości naszych słuchaczy słuchaczek pojawia się takie proste pytanie, kto tu ma rację czy tak czy wojny celne są takie amerykański prezydent chce w normalnym narzędziem prowadzenia polityki bez niej zerowy polityki gospodarczej czy też wojny celne są czymś złym nawet spotkałem się z taką opinią, że my to w latach dwudziestych wojny celne na świecie i w Europie spowodowały tak straszliwy kryzys w Niemczech, że Hitler doszedł w wyniku tych wojen celnych do władz jak to widzicie dzisiaj nie jest pogląd, że wojna celna są czymś złym i zresztą tak uważano przez ostatnie kilkadziesiąt lat tak uważano w zasadzie od drugiej wojny światowej rzeczywiście z okresu międzywojennego w świat wyniósł niedobre wspomnienia w tej dziedzinie, kiedy zaczął się wielki kryzys 20 09. roku to się zaczął w stanach ja się początkowo niespecjalnie różniła od wcześniejszych kryzysów w torze on się rozlał na cały świat i przybrał tak duże rozmiary było wynikiem kilku okoliczności, ale m. in . dlatego że 30 01 . roku Kongres amerykański przyjął ustawę wprowadzającą bardzo wysokie cła importowe nie biorąc pod uwagę tego, że to sprowokuje i inne kraje do działań odwetowych inne kraje zrobią to samo lasera dostrzegam Amerykanie chcieli mieć takie wysokie cła i klubowych powód jest zawsze ten sam to znaczy to jest hasło chronienia rodzimych miejsc pracy, dlaczego obcy mają zarabiać nawet na naszej kontrowersji nasi powinni to produkować ci byli jak w 1 powiem co jakoś zilustruje państwo problem niż w wielki kryzys był strasznym kataklizmem niespotykanym dotychczas w świat doszedł do przedwojnia przedkryzysowego poziomu produkcji w 19 3 7 roku można powiedzieć, że świat sobie poradził z wielkim kryzysem, ale wolumen handlu Międzynarodowego, aby w tym momencie na poziomie 70 % od kryzysowego co to znaczyło świat sobie poradził, ale nie poradził sobie wspólnie poradził sobie każdy z osobna to szło w stronę takich zamkniętych dążących do samowystarczalności gospodarek narodowych, które coraz bardziej od siebie się oddzielamy i która oczywiście toczyły różnego rodzaju takie konflikty właśnie gospodarcze to bardzo popsuło stosunki międzynarodowe w sumie przyczyniło się z całą pewnością do wybuchu wojny światowej dlatego już w czasie wojny alianci zdając sobie sprawę, że to jest niebezpieczny kierunek myślenia już w czasie wojny zaczęli myśleć jak zrobić, żeby po wojnie te tendencje nie powróciły i pod tym hasłem odbywa się konferencja w Bretton Woods wymyślona międzynarodowy fundusz walutowy, ale wymyślano również taką światową organizację handlu, która miała działać na rzecz liberalizacji handlu i to warto podkreślić dzisiaj Amerykanie byli głównymi rzecznikami tej idei Amerykanie walczyli przez cały czas o liberalizację handlu Międzynarodowego po wojnie oczywiście drugi światowy, który może być w swoim interesie, dlatego że byli rosnącą potęgą zażegnana moja teza jest taka, że Amerykanie do perfekcji doprowadzili sztukę robienia znakomitych interesów na bezinteresowności oni potrafili występować w roli altruistyczne, którzy zabawiają świat, a że przy okazji zarabiają no cóż atak ten świat jest zbudowany w i to bardzo słuszna była polityka bardzo rozsądna Amerykanom naprawdę nie do twarzy jest takim nagim egoizmem to nie jest tradycji amerykańskiej, ale jak rozumiem skupianie się gospodarek narodowych na takim idące w kierunku auta marki modelu izolowanej gospodarki jak rozumiem przeświadczenie takie to prędzej czy później doprowadzi do konfliktów z innymi gospodarkami narodowymi siłą rzeczy jest to no w konflikt gen sytuacja, tak więc lepiej, żeby był wolny rynek tak na rzeczy może powiedzmy sobie czemu ona jest konfliktogenne Otóż te gospodarki narodowe nie są tak bogate we wszystko, żeby mogły naprawdę być samowystarczalne im czegoś tam brakuje jakich surowców czegoś tak one muszą sobie to gdzieś uzupełnić muszą sobie kogoś, kto ma to, czego nam brakuje podporządkować na tyle, żeby go włączyć we własny obszar gospodarczy tak zachowywali się Niemcy, którzy budowali sobie taką strefę interesów gospodarczych poprzez umowy leasingowe takie umowy, że w, a my od was kupimy dokładnie tyle co wy od nas nie będzie problemu rozliczania, bo saldo będzie zerowe i Niemcy chętnie się tak umawiali, że n p. od rumu broniono dostarczali własne wyroby przemysłowe biorąc w zamian rumuńską euro tak czytam krajom bałkańskim dostarczali swoje wyroby w zamian za produkty rolne bałkańskie z gmin dla nas też naciskali, żeby tak się umówić myśmy nic nie poszli na ten układ z Niemcami, ale właściwie na południe od nas Czechosłowacji to wszyscy poszli na jakieś taki układ albo myśmy nie poświęca się tu mówimy, jakim czasie po 2 latach trzydziestych mogliby mieć las w atak na naszych relacjach z trzecią rzeszą, ale już mieliśmy już jak rozumiem, kiedy Jack dziedzinach, kiedy zdarzają się też być umowa albo braku umów próba nawiązania umów leasingowych jak pan poseł powiedział tuż taki stan rzeczy jest to znaczy oczywiście w 2 obrażał sobie, że eksportujemy n p . do Niemiec Czech Węgier albo na Sojusz takie związki no to ten moment, od którego te związki uległy wcześniej osłabieniu w 1 90 0 w traktacie wersalskim było powiedziane, że Niemcy za karę za to, że rozpętały wojnę muszą udzielić państwom Andante klauzuli Najwyższego uprzywilejowania w handlu bez wzajemności napięć lat myśmy byli zaliczani do kraju Santander, więc nastał też obowiązywało 20 05 . roku, kiedy ten termin minął natychmiast Niemcy zaczęli z polską wojnę celną w powodzi Wisła na pewno produkt bardzo wysokie takie zaporowe cła wprowadzili co oznacza, że my się udławić my nad produkcją głównie węglem rzeczywiście i w zgięciu wiemy politycznie dostaniemy się gotowi do rozmów na temat rewizji granic, bo to było celem tej wojny celnej myśmy tę wojnę wygrali mieliśmy szczęście, ponieważ wiosną 20 06 . roku wybuch wielkiej i długotrwały strajk górników brytyjskich i myśmy z naszym węglem właśnie w miejsce węgla brytyjskiego na rynki skandynawskie i tym manewrem żeśmy wygrali wojnę celną znaczeniem co nie osiągnęli swoich celów, ale bezrobocie w Polsce po wprowadzeniu przez Niemców wysokich ceł szczególnie na Śląsku szła do góry w Aleksandrowie, ale krótko, kto zdrajcą byli jednak był to różnie zaznała dla nas umówmy się albo zjedzą albo są strajki albo jest bezrobocie jest bezrobocie to niema strajku, bo strach strajkom i strajki są przejawem dobrej koniunktury mocny jak dorośli, ale jednak ten czas zakończy się przewrotem majowym czy niepokoju nawet tam bez związku z bezrobociem i bez wiązania zarząd koniunktura zaczęła się poprawiać już przed przewrotem majowym piłsudczycy mieli szczęście w weszli obiedzie ani nie wiedzieli, że taki jest, ale objęli władzę w momencie wychodzenia z domu szukali oczywiście potem to niebyła ich zasługa, ale sobie to przypisali mieli prawo sobie mieli szczęście, bo brat, w czym oto mamy to taką sytuację, że na Niemcy, podnosząc cła my próbujemy sprzedać dziś ten towar skoro nie możemy już zyskiem sprzedawać do Niemiec z udaje nam się znaleźć takie rynki skandynawskie, a a co by było, gdyby Bóg albo jeśli historie są takie przykłady, że wynik takiej wojny celnej no niestety następuje kryzys i i czas to taki kraj może zrobić makijaż to mielibyśmy kryzys na mój Boże taki czy po prostu kopalnie stanęły tak nie mielibyśmy, gdzie tego sprzedać w ich efektem byłby wielki kryzys społeczny, gdyby nie przypadkowe ręki nie wiem kryzys to zjawisko, które ma swoją dynamikę w kryzysie są pewne jest w zalążki jego przezwyciężenia zawsze to talent to nie jest tak, że to się pogłębia w nieskończoność także coś tam siedziało znaczy historycy nie lubią gdybać na styk mieliśmy szczęście nie przegraliśmy tej wojny celnej, ale z drugiej zaś Chin za naszego życia taki kryzys, który można powiedzieć, że dotknął bardzo wiele krajów w naszej części świata to rozpad związku Radzieckiego to jest dopiero okres nie zaraza narasta to już w bardzo gwałtowne wydarzenia polityczne, ale nie wiem czy ten kryzys gospodarczy kryzys gospodarczy oczywiście temu towarzyszył na całym świecie dziewięćdziesiąty 01 02. raz to był okres bardzo złej koniunktury, ale to wynikało z tego, że skończyła się zimna wojna i nagle zaczęto redukować wydatki zbrojeniowe wszyscy zaczęli redukować wydatki zbrojeniowe, a te wydatki jednak nakręcały koniunkturę w związku z tym bezrobocie się pojawiła, bo przestaliśmy się zbroić w chacie mówi z punktu widzenia świata wolnego tak no tak to w związku Radzieckim oczywiście, że była taka zapaść pod każdym względem kraje, które były na obrzeżu miały zdrowe gospodarki, ale związany mocno z gospodarką radziecką też tak doświadcza Finlandia n p . bardzo ciężko przeszła 90 01 02. roku naprawdę mieli duże kłopoty boi się ten rynek tak wyjątkowej zamknął oczy jak rozumiem dobrze to Pawlus nie chciał był używać słowa kryzys, ale z drugiej strony, kiedy pytam ludzi co pamiętają z początku lat dziewięćdziesiątych to kompletnym brak zrozumienia kary jak teraz świat wygląda, ale po drugie, NATO szalejące zwijanie flag podbija ceny od firm w Polsce mieliśmy kryzys po wyjściu z inflacji za wejście z inflacji płaci się zdało pogorszeniem koniunktury załamaniem i t d. mieliśmy kryzys w latach 9 9 do dziewięćdziesiątego trzeciego w dziewięćdziesiątym trzecim zaczęło już pić jeść, a warto tak samo, którzy w finale, w jakich w Estonii, jakim pewnie nie wiem nawet w tym jak to było w Mołdawii, ale na Ukrainie powiedzieć tamte lata były po prostu kryzysem ewidentnym to jednak Marek Belka prezesem, ale nie nazywajmy tego kryzysem w przy pomocy kategorii politycznych, czyli rozpadu związku rozpad związku Radzieckiego to był lot czarterem kataklizm polityczny, ale nie gospodę niekoniecznie gospodarczy to trochę osobna są historie wróćmy do wojen celnych, bo myślę, że słuchacze chcieliby się dowiedzieć w takim razie w jak będzie wyglądała przyszłość skoro o to tutaj jednak w dna naszych oczach przywódca amerykański mówi tak wojny celne są normalną sprawą będziemy je toczyć to ktoś coś zapytać czy Paul w zglobalizowanym świecie przecież czy to dotknie i w jaki sposób dotknie Polski to zaczęliśmy rozmowę od ceł na stary jak AmRest co do 1 SA umówmy my jesteśmy w unii Europejskiej Unia Europejska jest Unią celną my nie mamy własnej polityki cel jest polityka celna Unii Europejskiej, która nas dotyczy w 100 % jeśli nie chcemy wychodzić z Unii, a mam nadzieję, że nie chcemy wychodzić z United nie kombinujemy nad własną polityką celną, bo to jest równoznaczne z opuszczeniem Unii co ty to Unia jako całość aż o całość będzie miała problem u zobaczymy jak to się rozwinie czy świat odpowie Stanom Zjednoczonym karnymi restrykcjami jeśli odpowie to stany znów coś zrobią to się będzie w ten sposób rozkręcanie dokarmianie restrykcjami teatr nowy mam złamane to co nas to boli to my wiemy co was zaboli to my wam cła na 2 już w, czyli jak dzwon tuba dotować klasyczna wojna celna na reklamę tak jeśli ta pójdzie tą stronę to będzie naprawdę źle ponad trudno to zatrzymać, a potem się rozkręca po to, bardziej psychologiczne kwestia chyba skoro się powiedział swoim wyborcom oto podnosimy oraz wojna jest ten problem, że ma swoją zacząć, a potem utrudniają skończyć ona ma swoją dynamikę, a czy to ma jakiś walor jakiś jakiś kolor polityczny przeminie w stanach to podejście do celu czy to jest także nie wiem Republikanie są zwolnieni kami właśnie podnoszenia ciała Demokraci nie albo odwrotnie czy to jest w coś zupełnie poza podziałem politycznym sceny politycznej dla bardziej to dotyczy Republikanów niż Demokratów zapewne, ale nie wszystkich Republikanów generalnie to jest wynik takiego zaniepokojenia, że w wyniku globalizacji w najbogatszych krajach kurczyły się miejsca pracy globalizacja polega na tym, że w pracach przenosi się tam, gdzie jest porównywalna co do jakości, a tańsza siła robocza no i to oznacza, że z krajów najbardziej rozwiniętych te miejsca pracy przenosi się do takich krajów, gdzie ludzie mniej zarabiają, ale za to są bardziej konkurencyjni jako siła robocza i społeczeństwo amerykańskie oczywiście od czuwało konsekwencja tego i to rodziło frustrację jak ja w jakimś mieście była Huta czy w jakiś duży zakład ten zakład patronat to ci ludzie czuli frustrację i gnie w był autentyczny zrozumiały można powiedzieć, czyli wszystko jest na miejscu podniesienie ceł w takiej miejscowości, gdzie Błachuta spowoduje, że nie opłaca się kupić za granicą krystalicznego minięcia pod Goś na miejscu, więc ruszą z powrotem do Huty niektóre Huty rusza w odniesieniu z kirkutem ruszą z powrotem niektóre zapewne ruszą z powrotem, ale prozie sobie uświadomić, że z kolei jakieś inne firma amerykańskie, które produkowały coś na eksport doświadczą teraz tych karnych posunięć ze strony reszty świata, a i one z kolei znajdą się w kłopotach, a poza tym ta jest kosztem konsumentów amerykańskich, bo podnoszenie barier celnych po to, żeby chronić rodzimą konsumpcją oznacza, że ceny u nas rosną, a prawda Nowak, gdyby nie było tak oto byśmy mieli zagraniczne tańsze podnosimy po to, żeby zagraniczna organicznie nam nie przychodziło w ten sposób chronimy nasze własne droższe, ale w sumie jest drożej na skutek czeka nawet zakładając, że jest jeszcze dodatkowy czynnik wprowadza w kolędzie jest wzrost stały wzrost gospodarczy rok zarząd okien w siłę nabywczą wzrasta to to nie stanowi problemu, że niektóre produkty z racji takiej wojny cele socjalne są droższe, bo gospodarka się dalej kręci, ale moim zdaniem przy wojnach celnych gospodarka nie będzie się kręcić aspirowali fala pójdzie w dół no bo taki skutek wojen celnych ten wzrost był związany z tym, że otwierały się nowe rynki poszerzały się możliwości zbytu od wojny celnej siłą rzeczą twórczą te możliwości zbytu i to dramatycznie zupa i rynek wewnętrzny tego na pewno nie nie uzupełni tych zmianach pasz, a nie uzupełni jest w zasadzie nawet najbliższa przyszłość jak będzie wyglądała dość, że jeśli Crump będzie konsekwentny to źle coś z tym smutna konkluzja księcia Tychy 1 to jest naprawdę to jest naprawdę niepokojący pomysł czy pan sądzi, że uwaga więcej montaż jest przełamanie pewnego tabu, ponieważ w okresie powojennym, kiedy generalnie dominowała filozofia, że wojna celna to jest coś złego i protekcjonizm celny też coś złego to nawet jeśli niektórzy czasami to robi to starali się to maskować, żeby nie robić zgorszenia jak wszedłem 10 01 . roku prezydent Nixon w sprawach walutowych chciał coś tam wymusić na innych krajach to wprowadził podobne cła, ale on ich nie nazwał cłami, a nie nazwał podatkiem wyrównawczym i bardzo się jak tylko coś tam uzyskał w zamian to się z tego wycofał i w ogóle poszła sprawa w niepamięć poza tym najbogatsza kraje wiedziały, że to jak one się zachowują jest przykładem dla całej reszty świata jak one starają się zachowywać przyzwoicie to reszta świata stara się też je naśladować jak one zaczynają mówić, że właściwie nie ma się, czego wstydzić kierujemy się egoizmem to trzeba wziąć pod uwagę, że reszta świata też tak znacznie i wtedy będzie naprawdę nieprzyjemnie w zaskakującej, czyniąc w drugiej połowie lat 5 0 nowych Europa zachodnia zaczęła odczuwać konkurencję tanich kiepskich, ale tanich wyrobów tekstylnych japońskich mniej więcej tak jak dzisiejsze mówi o czymś tam nie wiem czy irlandzkim to to wtedy się mówiło o japońskim to było tanie, ale nikt dużo tego była za to było taniej kiepskie było, ale ta nie o to chciałem powiedzieć w i Noli z zawisła groźba wojny celnej Europejską japońską i żadna z tych 2 stron tak naprawdę nie chciała robić zgorszenia i nie chciała reszcie świata dawać złego przykładu dlatego umowa polegała na tym, że nie nałożono w Europie ceł na wyroby japońskie natomiast Japonia dobrowolnie ograniczyła swoje kontyngenty eksportowe do Europy oczywiście jak Japonia to dobrowolność była umowna, bo Japonia tego nie zrobiła to dobra, aby zrobiła to winny sposób, ale z punktu widzenia świata w opinii publicznej bardziej elegancko wyglądało to, że Japonia znów dobrowolnie ograniczyła swój eksport do euro, bo miała taki kaprys bardzo ciekawe co pan profesor po prostu jest jednak to ma znaczenie ten wzór pewnego zachowania taki wzór do naśladowania, który jeśli okaże się, że tego nie robimy, że tajnego listami na Arena nasz garnizon waszego ich inni uważają inni też mają prawo być egoista nie uważa, że mają prawo my dajemy zielone świat, a Suwałk zaś sądzi o tym, ale jeszcze muszę zapytać, bo na pewno to słuchacz interesuje czy to, o czym pan prezes taras Robin opowiada nam wszystkim czym to dotyczy tylko towarów czy też n p . aby jakich towarów czy dotyczy to nasza energia równie szczytu jest tak, że ktoś spojrzy na cały świat nie wyobrażam sobie, że Polska mogłaby się odkupić nie wiem, kto to ma najbliżej elektrownię atomową Ukraina Petro duże ilości energii elektrycznej, że trener legniczan jest to, że na razie nie umiemy je przechowywać możemy ją na bieżąco zużywać więcej tutaj trudno mówić o jakiś samowystarczalny robieniu zapasów prawda akurat energii elektrycznej lub nawet za patrzy oczami zapas ktoś może prośby on sprzedaje wszystkie media, bo Polska mogłaby prowadzić takie wysokie cło na energię mamy, że po prostu chociażby nasze elektrownie bardzo drogo nieefektywnie produkowała energię to dane, ale ja nie rozumiem tego przykładu z energią prawdę mówiąc po to, co on nam to nam teraz mamy połączenie energetyczne z Niemcami od czasu do czasu grałem, ale nawet z Niemcami akurat jesteśmy w unii celnej w razie niema przecież, o czym gadać zawsze, a ciągle zapominam, że nasza sytuacja umów z Ewą jesteśmy w unii celnej to w związku z tym myśleniem nie jesteśmy suwerenni w tym zakresie napraw, bo właśnie tu procentach mogę powiedzieć, że my nie jesteśmy suwerenni w tym zakresie, ale jesteśmy dobrze jeśli chodzi o produkty usługi można dyskutować za wyjątkiem szaty transportu Francuzi nam zarzucają, że zamierzaliśmy całe ceny, bo prawo nie, zarzucając komuś naprawdę zarzut umówmy się prawda nowy styl minimum co to, że sytuacja, że to jest nieracjonalne z drugiej strony jest to jakaś dziwna forma pewnego czasu ani nawet na wewnętrznym rynku syfilis jest coś takiego jak nieuczciwe praktyki nieuczciwa konkurencja i można dochodzić sprawiedliwości prawda Antoniego są pewne zasady ich i możemy dochodzić, że jeśli ktoś nas oszukuje to możemy dochodzić od wewnątrz jak rozumiem też pani za nie rozumiem idei JOW to dziwnie zabrzmi nie rozumiem idei Unii Europejskiej, która mówi tak jeśli chodzi o innym nie wiem koszule bawełniane to między Francją, a polską ceł nie może być no ale jeśli chodzi o roboczogodziny, czyli łowcy tira oto nagle, gdy prezydent Francji mówi tutaj coś jest nie tak z tymi polskimi kierowcami musimy tutaj i w pewnym sensie wprowadza w jakiś rodzaj cła to robić nie chcemy nic nie robić jak nie wierzę, że w unii celnej to nie jest żaden rodzaj cła Francja ma prawo zadecydować, że na jej terenie kierowcy zarabiają tyle lat tyle wszystko jedno co to są za kierowcę po prostu na terenie Francji jest minimalna płaca dla kierowców w parkach i kropkami, a powinno być także na terenie Unii Europejskiej jakiś rodzaj minimalnej płacy o hojność, abyśmy nad wejściem ojca zapewniam pana, że źle byśmy na tym wyszli, ponieważ w Polsce, by się zrobiło natychmiast gigantyczne bezrobocie tak to byśmy się znaleźli w sytuacji dawnej NRD, gdzie w łączono ich do bogatego kraju i od razu się okazało, że oni są mniej konkurencyjni jako siła robocza w nie dat chwała Bogu, że nie jest tak jak pan mówi dopiero byśmy byli Ugotowani to jest scenariusz enerdowski wydawało się, że taki kierowca pojechał do Francji zarabiał parę razy więcej skromnym bobrów na terenie całej Unii Europejskiej mniej palący zrównano z danych brak aż do Francji zarabiać parę dni może dzisiejsza zarząd przejmie niech właśnie on tam ma pracę pod warunkiem, że będzie zarabiał mniej niż francuski kierowca, ale tam aż AAA je przed chwilą pan mówi Grażyna podwyższają no tak zrozumiałem, że to to co zarazem ratusz nie grał w Drzonowie przed wyborami ani zlikwidować to co ewentualnie pan mówi teraz powinien zarabiać tyle co tamci też tak uważa we Francji powinien Polski kierowca zarabia tyle co francuski w czy to jest tak, że jeśli spojrzymy na zwracający się do wojen celnych spojrzymy na inny współczesny świat i kiedy w głosy, które się pojawiają, które są dla niektórych zaskakujące, że w obronie takiego globalnego wolnego rynku z minimalną ilością granic celnych występuje coraz częściej występują przed Chiny coraz części, a z drugiej strony Amerykanie, która była tak czytam prasę podziemną zawsze się starała zachować także 1 jest rzeczniczką tego wolnego rynku długu globalnego i czy to odwrócenie i jest stałe czy to już tak będzie, że Chiny będą naciskały nie wiem na czym moim zdaniem Tramp działa wbre w interesom amerykańskim na dłuższą metę trasę tramwaj rząd za szkodę Stanów zjednoczonych i nie wiem na ile ta będzie trwała tendencja czy stany Zjednoczone, że nie ocknął unikanie wywalą, bo to jedyne rozsądne wyjście stany Zjednoczone powinny powrócić do roli rzecznika wolnego handlu i lokalizacji więcej, by na tym zarobiły bardziej boi się to opłacało zaskakujące jest to perspektywa, że pan profesor ten język wartości etycznych w 6 Plata wykonał, ale okazuje się, że działa na tym właśnie polegał geniusz amerykańskiej, że oni potrafili te 2 rzeczy połączyć w 1 i nie tylko oni to może jeszcze 1 nową historię opowiem w tym silniej w dziewiętnastym wieku wielka Brytania była rzecznikiem wolnego handlu inne kraje szły w protekcjonizm wielka Brytania natomiast była pod początkowo nie jedyne, a pod koniec to właśnie takim samotnym obrońcą zasady wolnego handlu w dziewiętnastym wieku w epoce kolonialnej Kasi odbywało coś takiego jak globalizacja jak to wyglądało z punktu widzenia społeczeńst w europejskich do pewnego momentu powiedzmy sobie o relacjach Brytyjsko indyjskich n p . do pewnego momentu Anglicy, którzy otworzyli sobie rynek indyjski produkowali na ten rynek towary i to nakręcało koniunkturę w metropolii i tworzyła nowe miejsca pracy, ale w pewnym momencie, ale okazało się, że społeczeństwo brytyjskie jest na tyle zamożna, że bardziej opłaca się zbudować fabrykę w Indiach tam produkować taniej i wozić towar do Wielkiej Brytanii kierunek przepływu towarów się zmienił co za tym idzie miejsca pracy odpłynęły w tym momencie społeczeństwo brytyjskie zaczęła mieć wątpliwości czy kolonializm jest na pewno dobra rzecz, bo przedtem nie mieli tych wątpliwości teraz zaczęli takie moralne wątpliwości mieć czy aby na pewno ten kolonializm test w porządku i to, ale to było podyktowane interesami to znaczy miejsca pracy uciekały i w pewnej chwili uznano, że to jest niewarta świeczki wracały ten kolonializm trzeba się z tego wycofać przecież jeszcze jedno powiem ale w latach dziewięćdziesiątych pojawił się w wielkiej Brytanii polityk, który zaczął mówić coś ciekawego to, bo minister kolonii Brzoza wciąż bar Lach i czemu nagle zacząć mówić tak, tak więc na razie my mamy wolny handel jesteśmy na świecie jedynymi obrońcami wolnego handlu, a ile to nam dezintegracja imperium, ponieważ jak my nie mamy żadnych ceł przywozowych kodowanych kanałach wiejskie wchodzące na rynek brytyjski traktujemy dokładnie tak samo jak towary amerykański w Amelii jednak powinniśmy towary kanadyjskie traktować lepiej, bo to są nasi, a tamci nie są nasi wprowadzimy jakieś cła apotem opatem od tych ceł dla naszych zróbmy ulgi, bo jak nie mamy w ogóle Celta nie mamy jak zrobić przywileju dla naszych wtedy odrzucono ten pomysł Chamberlaina ale kiedy w czasie wielkiego kryzysu wielka Brytania poszła w końcu w cła na nowo w odpowiadają one po co zrobili Amerykanie Anglicy zrobili zrobili sobie bariery celne w 30 pierwszym roku to 30 02. zebrała się imperialna konferencja ekonomiczna w Ottawie i tam uchwalono taki system imperialnych preferencji celnych to znaczy cła dla członków, a Manuel tu były niższe niż cła dla obcych i to miało integrować imperium brytyjskiej z tym Anglicy właśnie w drugą wojnę światową, kiedy pojawił się problem taki Jean ulicy potrzebują pomocy amerykańskiej po raz pierwszy spotkał się czar, czyli z Rooseveltem na nowej Fundlandii w czterdziestym pierwszym i ruszył len Flis i wielka Brytania zaczęła być zasilana coraz większym stopniu przez Amerykanów ta Roosevelt powiedział mu Mewa pomożemy, ale nam się bardzo nie podobają w waszej imperialne preferencje celne chciałbym mieć obietnicę, że po wojnie to zlikwidujcie i czapki z ciężkim sercem, ale obiecał pan wiedział, że w tym momencie właściwie stawia krzyżyk na imperium brytyjskim, ale wielka Brytania nie miała wyboru dla drugiej szali była tego typu pomoc amerykańska nigdy nie było coś co grymasić i rzeczywiście oni po wojnie znieśli te imperialne preferencje celne to znaczy zgodzili się, że poziom ceł na świecie jest wszędzie mniej więcej taki sam ani to rzeka ma dbać o jakieś wewnętrzne przywileje te panie profesorze z tego co pan opowiada wynika że taki globalny rynek z brakiem albo niskimi cłami nie takiego całkiem braku to tam nikt nie ważyło to nie czarujmy się i tak nie jest jakaś rzeczywistość naturalna tylko to trwało po kilka czynników się złożyło Tarnów po nie, ale chodzi o to, żeby te słabe możliwie niskie żeby, żeby one żyć razem odpowiednia liczba decydentów na świecie musi w to wierzyć chcieć tego uważa, że także z tego VAT wobec tego naczytał się poza tym opłaca, bo trwa podział pracy się opłaca w chwilach naród właśnie sobie wszystkiego samemu to jest Robinson na bezludnej wyspie prawda można i tak tylko w związek radziecki tak funkcjonował zbankrutowało aż z torbami, ale miał jakąś wymianę handlową z resztą świata 1 PL tam nie to jest zje nawet przecież te tendencje do samowystarczalności w krajach socjalistycznych były tak silne jak tworzono RW PG i narzucana wszystkim krajom socjalistycznym wzór radziecki to ten wzór radziecki obejmował coś takiego jak dążenie do samowystarczalności to nie w ramach nowo tak jak każdy z osobna każdy z krajów mit każdy z osobna budował sobie Huty, żeby mieć własne Huty to szczęście w domu absurdalne ekonomiczne tabu prymat ideologii nad nad dach nad zdrowym rozsądkiem, ale i nad ekonomią w Rumunii można jeszcze spotkać ludzi, którzy mówią o rzeczywiście być może to była absurdalna, ale myśmy nie mieli tak potwornego zadłużenia zagranicznego, jakie nam się Polska miała przez ten czas, bo Polacy 1 lat osiemdziesiątych pożyczali olbrzymie pieniądze za granicą w Rumunii nie tak Rumunia też pożyczała potem Czarzasty jak zobaczył co się stało w Polsce to duża Rumunia strasznym kosztem z kosztem potwornej pauperyzacji w latach 80 przedostał się w Żorach ta bieda brak jedzenia Wrony znacie ja bym mu wiwatami wraz ze stanu wojennego i tam, ale jak się nie zamienił na lata osiemdziesiąte z Rumunią w żadnym wypadku, ale zrozum proszę zwrócić uwagę to był jedyny dyktator, który nie przeżył utraty władzy prawda naprawdę to nie byli na niego wkurzeni, bo tak w, a wracając do związku Radzieckiego to w niego wszystko ktoś może zapytać nas tak olbrzymiej twórca i gdy zaczęto czytać książka Anne Applebaum o wielkim głodzie w 2 w związku Radzieckim głównie na Ukrainie i tam jest niesamowita rzecz napisana mianowicie, że eksportowano zboże i to duże ilości zboża w związku Radzieckim w czasie, kiedy ludzie umierali z głodu no tak ale gdy mało tego dla eksportowanych traktowano tego bronić znaczy po tak niskich cenach to się z odpadami 5 także, by zaniżać na dachach na rynku międzynarodowym zboże ceny z c wraz z osobami przed chwilą proponował naszymi kierowcami to też się nazywa Adam Michnik przecież dancing płacowym tak stać, ale wracając do związku Radzieckiego to, bo okazuje się, że to, o czym rozmawiamy z cła albo na czas podaż jakiegoś artykułu poniższych dzieje, ale dojrzewała w wielki głód twarze ludzi skazano na śmierć głodowa równać się ta nie była ekonomia Donald to była zbrodnia niekoniecznie ten nie ma nie ma sensu, żebyśmy w związek radziecki stalinowskich w latach w naszą rozmowę o sprawach ekonomicznych modeli była ekonomia, a to było coś koszmarnego, ale nie odmawia rozumu nauczy jak na włosku albo jak dziś wynaturzenie ekonomii było skutkiem tego w notach w kat, ale ktoś może po blisko na początku rozmowy mówiliśmy o tym, że moralne jest, żeby państwa nie nie prowadził są wojen celnych to też nie jest ekonomia to istnieje w Żalnie na jaw, że to jest moralny mówi, że to się cholernie nie opłaca, a Hamasem kończy przystoi tak się Bad Boys mówią autorzy to, że odbije czkawką dla wszystkich miły głos w no cóż w 2 000 w takim razie musimy czekać też rozmowy w takim pesymistycznym chyba trochę nas samych medali ile to będzie trwała zmiana to jest niepokojąca zmiana, ale mam nadzieję, że ona się niech nikt nie zdążył twarz, ale czy to nie jest także jak dobrze znają pana profesora to teraz za zażycie tego w jaki sposób zareaguje Unia Europejska to ten w niższych ligach i silny, bo to jest ta trójka rozgrywający na dzień dzisiejszy świat 400 kart Triada stany Zjednoczone Chiny Europa prawda w tym trójka dzieci wszystko rozgrywa nalewki zna, więc to są ci 2 partnerzy tak zobaczymy jak zareagują ale gdy jeśli ze strony Unii Europejskiej będziesz taki pacyfistyczne Witold Pahl lat przy takim facecie jak taran może podziałać zachęca Anna i uzna, że ja się udało coś trzeba dalej na to, że partner disco Rocco ma robić, bo ubodzy strategię trzeba jednak chyba jednak odpowiadać godnie na oba, czyli wygrać wojnę no chyba tak to z wojną jest także jak już ktoś zacznie to potem ona ma swoją logikę w pani prezes, że w bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a de facto wykład w imieniu słuchaczy skoczek Radia TOK FM dziekan Kolegium ekonomiczno-społecznego szkoły głównej handlowej prof. Wojciech Morawski był naszym gościem Jacka redakcji dziękuję państwu bardzo Zwiń «

PODCASTY AUDYCJI: WIECZÓR - PAWEŁ SULIK

Więcej podcastów tej audycji

REKLAMA

POPULARNE

REKLAMA

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM Premium - Radio TOK FM bez reklam: czyli TOK + Muzyka, podcasty z audycji Radia TOK FM oraz podcastowe produkcje oryginalne TOK FM. Tylko teraz w cenie 15 zł za miesiąc. Na zawsze!

KUP TERAZ

SERWIS INFORMACYJNY

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA